Světu chyběl polepšený hříšník. USA se stanou tahounem změn, na něž už...

Světu chyběl polepšený hříšník. USA se stanou tahounem změn, na něž už svět zanevřel. Rozuzlení je „jen“ jedno a je notoricky známé. Na to Američané nikdy nepřestali věřit a jasně prokázali, že mamon není smyslem života!

Světu chyběl polepšený hříšník. USA se stanou tahounem změn, na něž už svět zanevřel. Rozuzlení je „jen“ jedno a je notoricky známé. Na to Američané nikdy nepřestali věřit a jasně prokázali, že mamon není smyslem života!

Dějiny jak známo dozrály do všeobecné zvrácenosti, což je neklamný znak jejich naklonění. Falešní vykladači z mainstreamového fejkometu kolem sebe vytvořili kulisáckou demokracii a kapitalismus a dalším generacím svých nástupců namluvili, že toto je realita.

Mají sice pořád za to, že ještě vládnou a netuší, že ty jejich dezinformační zbraně hromadného ničení již ztratily svou moc. Podařilo se jim odnaučit své obecenstvo vnímat, že to vůbec nejsou oni, kdo skutečně drží prst na tepu doby a ví, co bude následovat. Měli zabít autoritu. To byl cíl jejich loutkovodičů, přesvědčit lidi, že svět na počátku třetího tisíciletí je rozkvetlá zahrada a že žádný Mesiáš nepřijde. A ti bioroboti je poslechli.

Díky těm, kteří jejich falešnou hru první odhalili, už dnes stále širší okruhy lidí vědí či alespoň tuší, že právě institucionalizovaná přeplacená média v tomto zákonitě selhala a lidé naprosto logicky musejí sami hledat ve změti internetu, k čemuž ale nastartovanou touhou po pravdě (je jen jedna) mohou získat jediného spolehlivého průvodce, což je pravý důvod a cíl dnešního infosouboje hodných a nehodných.

Otec a syn. Barron Trump byl pokřtěný v episkopálním kostele v Bethesdě, otec ho vede ke křesťanství.

Bourání starých (ne)pořádků je jistě spojeno s celkovou nejistotou, ale kdo se právě v této době všeobecného zmaru cítil jako ryba ve vodě a má strach z vypuštění rybníka, má problém, protože se bude muset tohoto nečestně nabytého postavení vzdát a přijmout adekvátní roli. Celebritizovaní redaktoři jako první. Byli a jsou to falešní proroci. Zejména díky jejich (ne)vědomému počínání se ke vlivu a mamonu – po stamilionech shrbených! – ještě nikdy nelezlo tak snadno, jako v posledních letech a desetiletích, a proto tato smrtonosná hra musí skončit, což bude mamonáře bolet. Sdílet s nimi ale při tom jejich kvikotu i jejich strach je pošetilost. Není se rozhodně čeho bát, jak nám nakukali, je tomu přesně naopak! Musíme se „jen“ vyrovnat s jejich otrockou mentalitou, která se zejména v posledních cca 50 letech rozšířila po světě jako mor a kobylky.

Svět nezahyne díky těm, co neztratili víru

V loňském roce jsme v rámci pádu tohoto Babylónu zažili několik stejně převratných jako nenáhodných událostí, jejichž společného jmenovatele představuje zejména morální vítězství zodpovědného plémě a říše při obraně drahocenného Damašku, což zvrátilo vývoj na celé planetě. Byly přitom nasazeny všechny zbraně moudrých, ovšem včetně i těch konvenčních, a byla při tom dobyta rozhodující kóta – informační základ. Rozhodující zbraní byla moudrá ábelovská zdrženlivost a … víra! Víra, o níž tito Polabští nemusejí mluvit, protože jí rovnou žijí své životy. Víra přetavená ve vědomí, co se děje skryto většině lidí a co se má stát.

I to má své příčiny, o nichž nemá smysl v tuto chvíli psát cokoli bližšího, ať si nevěrníci, rozumbradové a nevědomí nabíhači na vidle najdou lepší příležitosti k tomu, aby se sami znemožnili, což je jediná medicína i na jejich obrácení. Veškeré dopady trpělivosti, neústupnosti a ryze osudového „Nejsme jako oni“ ztělesněné ve slovanském nikoli jen euroasijském prostoru, jsou mnohem širší a zcela se teprve odhalí.

Barron Trump je odrazem svého otce. Na inaugurační přehlídce zdravil své fanoušky zvednutým palcem.

Už jsme ale byli svědky rozhodujícího pukání ledů zejména v podobě Brexitu, osamostatnění Turecka, a události prvního řádu – pádu impéria zla, resp. ztráty jeho hlavního stanu, z níž už se neoklepe (papeženci se už rozutečou sami, protože papež nemá žádné divize). Ještě než k tomu uvedu pár poznámek z vlastního pohledu – a nikoli neprůstřelnou analýzu – vypomohu si znalostí jiných. Dvakrát zde bylo publikováno astrologické ohlédnutí ohledně USA. V jejich rodokmenu je vítězství v boji za nezávislost, šíření dobré zprávy po půdách neoraných a hrozivé zklamání z toho, jak to všechno skončilo. Tato story zatím neskončila happy endem, ale ten mají Američané natolik zakódovaný, že je teprve čeká. Sami na něj právě rozhodující měrou zadělali.

Poznámka první se ale týká právě této části nikoli pouze Amerických, ale i světových dějin, která se kryje s otáčkou jedné malé, ale šikovné planety celým zodiakem. Začalo to vítězným bojem za nezávislost a končí to D.J. Trumpem.

Končí nebo spíš začíná?

Deus ex machina

I proto se teď ptám, jak je možné nadále vycházet ze starých předpokladů a rovnic těch, kteří svou neschopnost rozlišovat institucionalizovali do orwellovského ministerstva pravdy? Kde je i po těchto kruciálních a rozhodujících událostech důvod i nadále uvažovat mentalitou lidí, kteří drtivě a definitivně zklamali? Kdo chce bránit tomu rozhodujícímu kroku – spolupráci Slovanů a Anglosasů – „na vyrovnání stezek“?

Když se bavíme o druhém osvobozování USA, zahoďme včerejší otrockou a tmářskou premisu o nekonečné moci těch vzadu a o tom, že USA jsou ti, kdo tento „darebácký“ stát žijící ve lži – a nás s ním –řídili proti jiným. Neustále se zde člověk v diskusi dočítá o tom, jak se dědci zase nechají omladit transfúzí dětské krve a karavana jede dál. Den ode dne přitom ztrácejí půdu pod nohama.

Myslet si, že oni „mají největší moc“ je fatální omyl! Největší moc má lid, jak to především po Rusech právě ukázali také Američané ve své zemi! Protože jsou tyto dvě velké země po letech stavění proti sobě konečně na jedné lodi a hlásí se přitom k jednomu Kapitánovi. Jejich předáci vědí, co bylo kdysi napsáno jasně a srozumitelně, a sice že my prostí lidé budeme trpět, ale že si poté vybereme spravedlivou odměnu. Proč přestat věřit těsně před cílem?! Asi právě proto.

Pro Trumpa je význam tradiční rodiny naprosto klíčový. I když je 3x ženatý, o své děti a bývalé manželky se stará, jako kdyby zůstaly součástmi jeho velké rodiny a života.

Říkám zde tedy autoritativně, že jakékoli uspořádání se neobejde bez lidské společnosti, bez národa, bez nešizené lidské práce a přirozeného řádu na osách rodina, kmen, národ, vlast, stát. Čili že jde v prvé řadě a především o zodpovědné lidi od rodin, o lidi, kteří se nevezou a kteří nemají od rána do večera postaráno o materiální zabezpečení a tím pádem ani čas na spiknutí. Že nadále již s tímto „materiálem“ nelze orat, ale naopak „Vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide (ovšem nikoli již „jen“ český)“, jak pravil Učitel národů.

Pokud se tedy s celými národy zachází jako s lénem až to začne limitně narušovat uvedené řády, musí se něco stát. Něco, na co lidská představivost nestačí, ale právě tím útlakem je to – světe div se – z těch lidí probouzeno. Na to není potřeba studovat, klanět se modlám nebo do kola opakovat bezduché mantry, k tomu stačí Němcová, Erben či Drda (Grimmové, Andersen).

V dějinách je přitom zaznamenáno množství příkladů, kdy byli zodpovědní lidé natolik zatlačeni do kouta, až došlo ke zcela nečekanému zvratu. Nečekanému právě těmi agresory a žoldáky, kteří nevědí a nevěří. Jejich zvrácenost teď bude odhalena až tak, že opravdu zůstanou nazí k hanbě všem, jak bylo napsáno těmi, co měli uši. Už to vlastně začalo. Dovolím si varovat zatvrzelce, že strojením dalších a dalších úkladů proti lidem a národům se tak akorát střílíte do vlastní nohy. A smrt už vám nepomůže, sama byla poražena (To ví i Jožo Ráž: „A smrt, ten klaun, iba ztráca čas…“).

A tyto střety, v nichž skutečně o něco šlo, nejsou „jen“ o boji proti Římu, Babylónu, Egyptu, vrchnosti, o Davidu a Goliáši, o boji jeho družin, o jiných židovských povstáních nebo o husitech či Rudé armádě, dnes VKS. Dnes se nám to trychtýřem Dějin čím dál rychleji slévá do dnešních překotných událostí, aby došlo na každého. Každé další ráno je revoluční. Začíná se již odhalovat, po čem ve skutečnosti lidská duše prahne. Chce vědět, jak to celé je a kdo a proč jí vlastně dal život a jak si jej zachovat.

Je jen jedna cesta!

Sláva polepšenému hříšníku!

USA byly dávány za vzor díky pravému étosu, na nichž vznikly. I to tvrdím ultimativně. A právě Komenského (a Husova a tedy Kristova) stopa zde hraje ústřední roli – šlo a jde o stržení pout světské a církevní moci, které ať společně či zvlášť zklamaly na celé čáře. To, že se mrakodrapová „kultura“ materialistického rozvoje na úkor jiných takto zvrtla, je jistě vinou každého jednotlivého člověka na této Zemi, a tedy nikoliv jen Američana, i když se to právě jeho týká logicky nejvíce.

Rodokmen Trumpovy rodiny.

Američané skutečně chtěli žít svobodněji než v dekadentní m Londýně a nejednou pro to nasadili své krky, a že to dopadlo špatně, není primárně chyba těch podvedených pionýrů. „Jen“ podlehli svodu tak, jako každý chybující člověk v mezidobí těch dvou tisíc let. Stalo se to v globálním měřítku a oni toho byli a jsou přímými svědky. Oni si doslova hřáli hada na prsou. Nejspíš v sobě v rozhodující dějinné chvíli ztratili cosi, co přitom před sto lety nebránilo z druhého břehu Rio Grande vyslovit: „Ubohé Mexiko, tak daleko k Bohu, a tak blízko k USA!“ (Porfirio Díaz, exprezident Mexika). Mexičané věděli, protože trpěli. Američané nejen po „obamacare“ už také, a proto i oni prozřeli. A i proto také my dnes čerpáme notně z amerických nezávislých webů potravu pro své duše. Jestliže je tedy AE News na US alternativu – a jejího prezidenta! – přímo zdrojově napojen, je to skvělá zpráva pro všechny, kteří jsme zoufalí z pohledu na vládní stranu, již řídí – světe div se – protitrumpovští pohrobci (zde). Jsme s USA spojeni víc, než si myslíme (stejně jako s Ruskem). Celé lidstvo přece sdílí hřích (nevědomost).

V USA se přitom během toho čtvrtmilenia boje za člověka soustředila rozhodující „palebná“ moc (finanční, informační, konvenční…) zaměřená proti lidem celého světa a životu jako takovému a řadoví Američané, již slepě věřící ve smysl svého konání přitom vláli jako hadr na holi. Proč? Protože čelili nadlidské síle, síle nashromážděné lidské slabosti, nevíry a síle spiknutí těch, kteří už tisíce let nesou Kainovo znamení. To ale neznamená, že jsou ti utlačovaní navždy ztraceni. Naopak. Oni sami si to uvědomili a museli si přitom sáhnout na dno. A znovu dodávám – ti od pásu a od pluhu, nikoli ti z vytopené kanceláře ze šestačtyřicátého patra. Ti, kteří šli za zjevně nejistým výsledkem, ale hnalo je srdce (a)nebo rovnou nuzné životní vyhlídky, které ohrožovaly jejich rodiny.

Konečné vítězství je dcerou mnoha porážek

Pokud tedy Ameriku a její bezmála 250-tiletou anabázi bereme jako dítě počaté z lásky (ke svobodě a spravedlnosti), které vlivem macešského rodinného zázemí změnilo v (prvo)třídního rváče, pak bychom mu měli pomoci a ne ho vylučovat ze školy.

Je to totiž ještě vážnější. Svět možností (třeba výběru té školy) pomalu končí a lidé na Zemi jsou na jedné lodi. Apokalypsa (tedy odhalení) běží v plném proudu. Možnosti, jak zakrýt levárnu se v době pokročilé technologie geometrickou řadou snižují a proti těm, kdo je přivedli na svět ke zničení lidí, se definitivně otočily. A nový americký vůdce se s každým podepsaným lejstrem dá rovnou vyfotit na web. No, kam to asi tak může jít dál?

Index Dow Jones na newyorské burze prolomil před několika dny hranici 20,000 bodů [1]. Domácí trhy reagují v USA na Trumpovy kroky pozitivně a mohutným posilováním důvěry.

USA hrají v celém globálním orchestru spolu s Ruskem, Evropou a Čínou první housle. Co způsobili (a my s nimi), to si také napraví (a my s nimi). Pro tuto chvíli si vystačme s tím, že polepšený hříšník je jako od metastáze vyléčený orgán. Nejenže neoslabuje dál celý organismus (celek), ale naopak dodává sílu i těm ostatním, pro něž byl předtím naopak zdrojem nezdaru. Právě tou vymodlenou změnou vektoru. Tím nečekaným vzepětím lidské podstaty – touhou po životě. Což nebyl horlivec nejdříve římským vojákem, pronásledovatelem křesťanů?

Nemusí nás ani děsit když Trump vyjede po Číňanech nebo po Íránu a že se v blízké budoucnosti na něčem s tím či oním partnerem neshodne. Nejde a nepůjde o vyhlašování války. Existence národa má své nejen ekonomické, ale také ideově-duchovní podmínky, které jeho předchůdci hrubě poničili. USA jsou nyní vůči Číně ve velice nevýhodném postavení, a aby Trump zachoval stát, musí narovnat (nejen) bilaterální vztahy do vzájemně výhodné úrovně.

Také nemusíme pořád puberťácky trvat na předpokladech falešně-finančních a přírodně-zdrojových mantinelů našeho žití. Ty byly vytvořeny uměle a právě proto, aby nás v nich usmažili. Copak se to nedá změnit? Já myslím, že (nejen) Trump to ví.

Globalista je jen jeden

Také si musíme jako probuzení Američané plně uvědomit, že ten orchestr má také autora kusu, jenž se hraje a dirigenta v jedné osobě a nemáme se bát to přiznat. Kolem inaugurace pravého vůdce se to hemžilo modlitbami, žehnáními a pastory. Donald J. Trump totiž dobře ví, čí je a ví, oč jde. Nejen on, ale i jeho rozšiřující se tým, riskoval pohodlí a mnozí, vč. jeho samotného jistě i život. Tak se nechovají spiklenci ani loutky, ale lidé, kteří přišli na to, že Ideál je nutné následovat a nezabrání jim v tom žádná ztráta, ani smrt. A vědí, že národ vzniká Božím řízením a je nutné ho chránit.

Reakce Dow Jones indexu na zvolení Donalda Trumpa. Netřeba komentáře.

Zejména česko-slovenský prostor je stále ještě zamořený nejen duchem zmaru amerického mainstreamu, ale i toho z druhé strany. Přináší mnohé skvostné analýzy, až na jednu „drobnost“ – tito autoři nevysloví, co jsme po té listopadové revoluci (!) mohli uslyšet zpoza Atlantiku, odkud už to snad nikdo nečekal: „Musíme zůstávat v modlitbách, bojovat a ujišťovat se, že víme, že Ježíš Kristus je náš Spasitel a je jediným skutečným řešením pro náš svět“ (Michael „Mike“ Pompeo, nový ředitel CIA).

V dnešní době a zejména v Čechách něco takového zní jako sci-fi. Nic naplat, nikdy nikdo z lidí totiž nebyl jako právě On tak cenzurován. Dva tisíce let se namáhali, aby se stal pravý opak – to vy nevěrníci jste Jeho porodníci. A v tom je Jeho síla!

Takoví, kteří nesli jeho pečeť (nuzný život či oběť), tu obdobně zazněli naposled už před drahnou dobou. Jako klasik z největších a všech poctivých novinářů (pravých kněží) vzor:

„Lojolovi dědicové šálí lid,
že jsou v kompanii se mnou.
To zde prohlašuji za lež zjevnou,
anť jsem nikdy nebyl, aniž míním být;
střez se uvěřit jim, kdo je můj přítel!

Ježíš Kristus, lidstva vykupitel.

Ještě jednu citaci si neodpustím, abychom se navzájem ujistili, v jaké době žijeme, což v Moskvě a dnes už i ve Washingtonu dobře vědí, aby ukončili hru na protipóly. A „biblickým projektantům“ dobře radím, ať to raději nekomentují.

Hlas volá v pustině: Připravte cestu Hospodinovu, napřimte v pustině cestu pro jediného Úctyhodného! Každé údolí bude pozdviženo a každé pohoří a návrší sníženo; pahorkatina se stane rovinou a útesy plání. A zjeví se Hospodinova sláva a uvidí to spolu veškeré lidstvo; protože Hospodinova ústa promluvila.“

Těm, kteří nerozumí, ale přesto dočetli až sem: Jedná se o výzvu k obrácení a pokání. Přeloženo do současniny – poslouchejte a čtěte všechny ty neplacené a bezejmenné, kteří tak jako David Goliáše porazili milionářskou značkovou a navoněnou žurnalistiku a její cinknuté zdroje. To oni je usvědčili a oni zaslouží pozornost. Teď přebírají moc ve svých královstvích, uklízejí ten myšlenkový bordel, korunují své krále a upevňují moc soustředěnou kolem nefalešných národních myšlenek. Po vzoru (nejen) Rusů, kteří k tomu také byli vyvedeni na poušti, ale také trpěli i na těle. A kteří raději moudře mlčí, než aby nemoudře halasili „My jsme Boží lid!“.

V principu je vše naopak.

Nežijeme v „post-faktické“ době, protože skutečnost, která jedině řídí naše životy ke zdaru všech a celku, se teprve odhalí. Nejsme na konci, ale na začátku.

– Jiří Fencl –

Do konce měsíce zbývá 1 den a z částky potřebné na zachování provozu Aeronetu bylo zatím vybráno necelých 82%. Všem, kteří již přispěli, děkujeme a děkujeme i všem, kteří zde i tento měsíc přispějí tak, aby  stránky fungovaly i příští měsíc.
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
romo
Návštěvník
romo

Uz viackrat tu bolo spomenute, ze sa planuje dalsi tah a utok na Rusko pd Ukrajiny a Polska. Tiez sa vela popisalo, ze ludia v EU nechcu vojnu s Ruskom.

Co ak ide o to, ze sem navlacia do celej Europy imigrantov v takych neunosnych poctoch a bude na uliciach neznesitelna kriminalita ako niekde v Afrike a podhodia ludom jedno riesenie.
Vsetkych migrantov do armady a utok na Rusko. Ludia daju k tomu suhlas, lebo sa ich zbavia zo svojich miest v zmysle prislovia ,,Ked zdochla koza mne, susedovi nech zdochnu aspon 2.,,

Tu vidim to najvacsie riziko a zaroven ciel tych, co to cele organizuju.

Stara mama
Návštěvník
Stara mama

No, vite, kazdy polepseny hrisnik, nebo rekneme kazdy mesias, musi mit hezke energeticke vibrace. Je mozne je citit, neni mozne obelhat toto. Energeticke vibrace Donalda Trumpa jsou strasme. Priserne, negativni. Je mi lito. Nerikam, ze se nesnazi, nedivim se, ze nechce migranty, rozumim tomu, ze za Trumpa na tom muze byt CR, a mozna i cela evropa lip. A je treba uznat, ze se Trump snazi a vzhledem k jeho celkove urovni zrejme dela maximum. Je smesne delat mesiase (nekolikrat to na aeronetu bylo naznacovane :- ) z byvaleho majitele kasin. On tu negativni stranku “zivota velkych penez” ma v sobe a vzdy se to v nem bude odrazet. V jeho mysleni, v nervove soustave, v rozhodovani. Jeho energie je tak velmi negativni (hlavne v oblasti zaludku a bricha), ze ja osobne tento kanal jmenem Trump proste nesnesu. Je mi lito. ” Je to hnus velebnosi” ☺

přezdívka
Návštěvník
přezdívka

Neznám jednoho jediného úspěšného byznysmena, který by neměl na kontě nějaké to svinstvo. Bud si na to zvyknete, nebo půjdete ke dnu, můžete si vybrat. Buď můžete taxikařit, nebo si postavit barák a zimu trávit v Miami … 🙂

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Trump právě odrovnal Soroše v US, aniž by ho jmenoval. Geniální tah!
TRUMP OZNÁMIL SVOJI KANDIDATURU NA PREZIDENTA V 2020!

To znamená, že zavřel tipec všem Neziskovkám, přes které jedině Soroš operuje.
Podle US legislativy žádné Neziskovky nebo Fondy nesmějí zmiňovat prezidentské Kandidáty, aby neovlivňovaly volební výsledek…
To také znamená, že kdyby Soroš chtěl iniciovat impeachment Trumpa, nemůže to udělat prostřednictvím Fondace, jak plánoval, ale musí to případně učinit přímo = sám.

Pozorovatelka
Autor

Šedá eminence tahající za nitky Donalda Trumpa. Kdo je Steve Bannon?
„Jsem leninista. Lenin chtěl zničit stát a přesně to je můj cíl. Chci nechat všechno zhroutit a strhnout současný establishment,“ řekl v roce 2014 webu The Daily Beast.
comment image
http://www.info.cz/svet/seda-eminence-tahajici-za-nitky-donalda-trumpa-kdo-je-steve-bannon-3960.html
Mě by to jen potvrzovalo, že Trump je člověkem, který má splnit (m.j.) úkol rozpadu USA. A že postava Bannona tím ladí se stým výročím VŘSR.

A k tomu opět nově američtí Židé proti výnosu, vypracovanému Bannonem
http://zidovskelisty.info/2017/01/31/americti-zide-protestuji-proti-trumpove-protimuslimskemu-vynosu/

Vladimir
Návštěvník
Vladimir

Bannona nechte na pokoji, to je můj člověk.

Vladimir
Návštěvník
Vladimir

Bannona nechte na pokoji, to je NÁŠ člověk. Kdo tuto pravdu mínusuje, je zralej na psychiatra.

Čtenář
Návštěvník
Čtenář

Paní Pozorovatelko, obdivuji Vaši zarputilost, se kterou neustále a bez servítek opakujete Váš názor na Trumpa a jeho roli … stejně tak obdivuji pana VK a jeho zarputilost, se kterou tvrdí opak. Názory Vás obou jsou věcné a založené na jiných základech a jsem vážně zvědavej jak tohle dopadne.
Logicky fandím názoru pana VK, je to varianta pro lidstvo (doufejme) lepší, ale ani Vašemu postoji nemůžu upřít logiku. Nicméně máte to dle mého těžší v tom, že Váš názor jde hůře podložit.
No počkejme si. A jak napsal v článku p. Fencl “Každý den je nyní revoluční”.

Vedista
Návštěvník
Vedista

Jsem rad ze vidite dal nez fanatici v postkrestanskem svete kteri jedou podle manualu bible a vypada to ze vytvorili umyslne upadek krestanstvi aby pak prisli s nekym koho by se dalo oznacit za mesiase protoze bude davat veci doporadku ( trump ) a pujde lidem na ruku a ti ho budou obdivovat a uctivat ale porad to bude totez stejne zlo ktere bude chtit vasi svobodu jeste vice uveznit pomoci lsti popripade tyhle lidi kteri to zhltli pouzijou pro sve zajmy napr. nove “krizacke tazeni” a opet proti slovanum skoda ze tihle fanatici alespon sve manualy nectou poradne a nevidi souvislosti pritom jim to davaji primo pred nos…apokalypsa je odhaleni takze trump vse odhali ziska oblibu u biorobotu je to tak jednoduche az je to smesne ze na to nekdo skoci….

konzerva
Návštěvník
konzerva

Trochu mimo téma… https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/427969-ruske-tajne-sluzby-stihl-kyberskandal-dustojnika-zatkli-primo-behem-porady.html Jestli je to pravda, že dva nejvyšší šéfové FSB Ruska přes internet byli podplaceni agenti CIA a ta je řídila a ti dělali na její pokyn kyberútoky na USA a servery různých organizací tak to je gool do vlastní branky CIA…..Takže cia zavinila volební porážku Clintonové….

Bogorovnyj
Návštěvník
Bogorovnyj

Tak a máme po vtákách. Zadolárkovu určitě perfektně zabezpečenýmu ministerstvu hackli maily, hádejte kdo? Protože se současně chystá drakonický monitorování internetu duchovně spřízněným ministerstvem obrany, můžeme tušit odkud vítr vane, proč Zadolárka “hackli” zrovna teď a jaký to bude mít důsledky. Ano staneme se objekty soustavnýho šmírování a to ještě rádi. Už se nebude muset přihlásit se na fakebook, stačí si jenom zapnout internet. Tomu se říká pokrok.

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Trump obvinil senátory Grahama a McCaina z pokusu o rozpoutání třetí světové války.
https://cz.sputniknews.com/svet/201701304636264-trump-senator-graham-McCain-rozpoutani-valka/

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Trump připravil výnos o zrušení sankcí proti Rusku.
https://cz.sputniknews.com/svet/201701274618890-Trump-vynos-zruseni-sankce-rusko/

Pozorovatelka
Autor

Zvědavá matko, všimněte si v odkazu této věty
“…jednání mezi Moskvou, Berlínem a Washingtonem jsou naplánována na sobotu.”
Antiruské sankce, ale jednání s BERLÍNEM. A opakuji, že včera Merkelová jednala s Porošenkem. A k tomu připomínám ústupek, který má Trump nejen za odstranění sankcí požadovat:
http://hnonline.sk/svet/884147-kissinger-radi-trumpovi-akceptovat-krym-ako-sucast-ruska-od-moskvy-chce-jeden-ustupok

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Ano, zvědavý čtenář čte pozorně 😉
Je to i logické, když moc EU se pomalu přesunuje z Bruselu do Berlína, a Německo má s US podepsaný kancléřský Akt.
Zřejmě jde o to, jestli EU/Německo se tedy ke zrušení sankcí také připojí, nebo to Trump vyhlásí unilaterálně ( a to by mohl být pro Německo (EU) problém…a i pro naši ekonomiku, navázanou na tu německou)

A jen si teď, v souvislosti s vaším linkem, vzpomínám, jak se asi ukrajinským soudruhům daří plnit literu Minských dohod ? 😉

Pozorovatelka
Autor

Zvědavá matko, ta podstata je v tom, že kdyby Trump chtěl (mohl?) tak prostě zruší jen americké protiruské sankce, tady je jejich seznam
http://www.info.cz/svet/americke-sankce-vuci-rusku-prehledne-co-vsechno-zahrnuji-2369.html
a nebude s o tom bavit ani s EU, natož s Berlínem, když Merkelová ho (jako?) vůbec nezajímá.

A ukrajinští soudruzi naplno hrotí situaci kolem Donbasu, o ničem jiném snad ukrajinské stránky nepíšou a samozřejmě obviňují Rusko.

A ještě další aktuálnost:
Spojené státy prý žádají o urychlené a mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN kvůli Íránu
https://www.obozrevatel.com/abroad/58463-ssha-ekstrenno-sozyivayut-sovbez-oon.htm

Pozorovatelka
Autor

Válka k udržení unipolárního světa (ve prospěch neoconů), je nežádoucí, na tom není nic překvapivého

Forever
Návštěvník
Forever

Škola v Německu omluvila muslimské studenty z připomínky holokaustu. Ti pak ještě hanili Izrael
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/428009-skola-v-nemecku-omluvila-muslimske-studenty-z-pripominky-holokaustu-ti-pak-jeste-hanili-izrael.html

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Další, před kterým mnozí v USA varují, je STEVE MNUCHIN,
“…a long-time flunky of British Empire agent George Soros..”
Lyndon LaRouche has warned that Mnuchin’s confirmation could sink this Administration.
https://larouchepac.com/20170130/stop-steve-mnuchin

Avari
Návštěvník
Avari

Pozorovatelko, šup sem s článkem. Nesdílím sice vaše nadšení z Ruska, ale slovan je slovan. Přesto taktéž vidím tragédii v tom nadšení nad Trumpem a smrdí to průserem. Napadlo vás, že je alternativa taky jen podvod? Je to vlastně stále to samé. Pomocí pravdy rozvrátit morálně upadlý stát. Do Sovětského svazu taky stačilo pouštět do éteru “fakta” skrze disent. Krysař hadr a lidi jak jdou za krásnou písní.