Světově uznávaný epidemiolog tvrdí, že se musíme nakazit Covid-19 všichni, abychom získali...

Světově uznávaný epidemiolog tvrdí, že se musíme nakazit Covid-19 všichni, abychom získali imunitu! Lidé se prý budou rozdělovat na 3 skupiny, vyléčené, nemocné a dosud nenakažené. Navrhuje děsivou selekci, do škol, kolektivů a úřadů budou moci nastoupit jen lidé, kteří prošli nemocí a vytvořili si imunitu! A co ti ostatní? Proč Německo a Velká Británie razí cestu boje proti Covid-19 bez roušek? Tenhle svět už není pro starý? Co se děje při zpětném vdechování CO2 do plic při nošení roušek a respirátorů? Lze spoléhat na imunitu u mutujícího viru?

Světově uznávaný epidemiolog tvrdí, že se musíme nakazit Covid-19 všichni, abychom získali imunitu! Lidé se prý budou rozdělovat na 3 skupiny, vyléčené, nemocné a dosud nenakažené. Navrhuje děsivou selekci, do škol, kolektivů a úřadů budou moci nastoupit jen lidé, kteří prošli nemocí a vytvořili si imunitu! A co ti ostatní? Proč Německo a Velká Británie razí cestu boje proti Covid-19 bez roušek? Tenhle svět už není pro starý? Co se děje při zpětném vdechování CO2 do plic při nošení roušek a respirátorů? Lze spoléhat na imunitu u mutujícího viru?

Špičkový americký epidemiolog Larry Brilliant, který v minulosti pracoval pro WHO a pro Google, se vyjádřil k současné epidemii Coronaviru a přinesl poněkud šokující informace a vize, které doslova připomínají Nový světový řád a genetické reprogramování na úrovní celosvětové populace. Larry Brilliant sice ocenil [1], že současná světová opatření proti nákaze jsou velmi mohutná, ale nikoliv dokonalá, a to prý je dobře, protože epidemiologové prý chtějí, aby se virus postupně rozšířil po celém světě. Ano, slyšíte správně.

Cílem totiž je, aby se světová populace vytvořila proti tomuto viru protilátky tím, že lidé prostě Covid-19 onemocní a tím si prý vytvoří imunitu. Toto tvrzení je však mnoha biology zpochybňováno, protože Coronavirus mutuje a podobně jako u chřipky, kterou proděláte letos, vám imunita nepomůže u chřipky, kterou chytnete další rok. Jde totiž o to, že viry chřipky velmi rychle mutují a každý rok vznikají nové a nové kmeny chřipek, proti kterým nemají lidé vytvořené protilátky. A proto rok co rok se vrací chřipkové sezóny, a to pořád dokola.

Larry Brilliant

Představte si svět, ve kterém se rok co rok budou vracet zmutované kmeny Coronaviru, rok co rok stejně, jako se to dosud děje u chřipek. Dovedete si představit, co by to znamenalo? Konec současného způsobu civilizace. Bylo by zapotřebí permanentně od října až do konce dubna nosit roušky, rukavice, dodržovat karantény. A to ne dočasně, ale permanentně, už napořád. Absolutní kontrola nad obyvatelstvem, diktatura krizových štábů, policejní státy, drony, prázdné ulice, omezené vycházení, práce a školy z domova. A je snad takové řešení přijatelné? Tak z určitého pohledu ano, ale z ekonomického hlediska to bude neudržitelné. V nějaké fázi bude logičtější nechat virem nakazit celou světovou populaci a přitom doufat, že virus nebude mutovat a vytvořená imunita tak bude do konce života chránit lidi před Coronavirem. Pokud ovšem tento virus bude mutovat podobně jako kmeny chřipka, máme problém, Houstone!

Coronavirus již má dvě známé mutace, kmeny “S” a “L”

Tuto možnost a chmurnou budoucnost zatím žádný český server nezvažoval, protože zatím se všichni dívají na Coronavirus jako na něco, proti čemu se najde vakcína, lidé se nechají dobrovolně naočkovat a tím se věc smete ze stolu. Před takovým zjednodušeným pohledem varuji nejen já, ale především biologové. Coronavirus pochází z báze virů skupiny SARS s podobným mutačním ratiem. Dosud jsou známy dvě mutace Coronaviru [2]. První mutace má označení “S” a jedná se o původní variantu viru z Wuhanu. Později však byla objevena nová zmutovaná forma SARS-Cov-2 s označením “L”, která je mnohem agresivnější a je pouze otázkou času, kdy se začnou objevovat nové zmutované kmeny tohoto viru.

Zatím neproběhly testy, zda-li lidé, kteří prošli nemocí s kmenem “S”, jsou imunní i proti mutaci kmenu L, ale podle všeho zřejmě nikoliv, což ukazují některé zprávy, že došlo k úmrtí pacientů, kteří znovu onemocněli po svém předchozím vyléčení, protože se znovu nakazili. Existuje zde velké podezření, že se nakazili právě novým “L” kmenem Coronaviru. To by potom znamenalo, že prodělání nemoci vám nezaručí, že znovu neonemocníte daleko horším způsobem, protože se nakazíte agresivnější zmutovanou variantou viru.

Dva zmutované kmeny Coronaviru

Larry Brilliant uvedl svoji představu, jak by mohla fungovat společnost bojující s virem v horizontu několika příštích let. Lidé by se rozdělili do tří skupin. První skupinou by byli lidé, kteří prošli nemocí, vyléčili se a mají vytvořené imunitní látky, tedy minimálně proti kmenu viru, kterým onemocněli, ne proti jeho mutacím. Tito lidé by dostali kartičky, např. zelené barvy, které by potvrzovaly, že jsou imunní a tudíž mohou jít pracovat do škol, do organizací, do úřadů, do supermarketů, protože mají certifikaci, že mají imunitu.

Druhou skupinou lidí by byli nakažení lidé a lidé v léčbě. Ti by byli v karanténě a izolováni, měli by jiné karty, např. červené. Ty by je opravňovaly k čerpání peněz v nemocnosti, k využívání donáškových služeb s předností prioritou apod. A poslední skupinou by byli lidé, kteří nikdy zatím virem neonemocněli. Ti by měli jiné karty, např. žluté barvy. Tito lidé by byli vystaveni účinkům viru, mohli by se nakazit a následně nemoc šířit. Tito lidé by tak dostali na výběr dvě varianty: Buď se nechat dobrovolně očkovat v době, kdy už bude vakcína k dispozici, anebo druhá možnost, dobrovolně prodělat nemoc a vytvořit si protilátky.

Děsivá vize společnosti, která se bude dělit na lidi vyléčené, nemocné a nebezpečné?

Taty dystopická vize společnosti, kde lidé nebudou smět vykonávat práci a zaměstnání podle toho, jakou mají kartičku, potvrzující vyléčení nebo naočkování, by ještě donedávna působila jako materiál do sci-fi filmu, ale dnes je to realita. Přední americký epidemiolog, kterému se podařilo vymýtit epidemii neštovic v Bangladéši,, má o tomto procesu naprosto jasno. Když zvážíte tyto myšlenky této kapacity, tak najednou dává smysl to, co předvádí německá vláda a jednotlivé zemské vlády. V Německu epidemiologové zastávají Brilliantovu doktrínu, že je potřeba nechat Němce projít touto epidemií a nechat je nakazit, aby si vytvořili imunitu.

Stejný postup zvolila britská vláda. Obrovským nebezpečím tohoto přístupu je neznámý faktor mutační charakteristiky tohoto viru. Jestliže kmen “S” Coronaviru měl nižší agresivitu než kmen “L”, potom se nedá spoléhat a sázet na to, že proděláním nemoci si člověk nadosmrti vytvoří imunitu jako třeba u planých neštovic. Naopak, je velice reálné, že SARS-Cov-2 se bude chovat jako virus chřipky kmenu “A”, jenž vyvolává podobné akutní příznaky jako Coronavirus.

Ve Velké Británii nikdo roušky nenosí.

Coronavirus zabíjí především starší lidi, standardně s věkem nad 80 let, přičemž hlavní příčinou smrti je obvykle selhání orgánů oslabených jinou nemocí a samotný virus tak pouze oslabuje organismus do té míry, že člověk zemře. Hlavní rysem tohoto viru je, že v plicních sklípcích vytváří sepsi, tedy zánět a dochází rozvinutí infekce. Plicní sklípky zajišťují předávání kyslíku z plic do krevního řečiště. Nemoc Covid-19 v tzv. vážných případech způsobuje pneumonii, tedy zápal plic, kdy plíce nejsou schopny odevzdávat kyslík z nadechnutého vzduchu do krevního řečiště, tím vzniká krevní hypoxie a následně smrt. Lidé v tomto stavu musí být připojeni na ventilátory, pokud jejich stav není kritický a plíce ještě částečně dokáží dostávat kyslík do krve. Ventilátory zajišťují činnost selhávajících svalových funkcí plic, ale plicní sklípky musí fungovat a nesmí být napadeny infekcí.

Tenhle svět už nebude pro starý?

Pokud jsou napadeny i plicní sklípky, nastává kritický stav, kdy jedinou pomocí člověku je externí krevní oběh, kdy pacientův krevní oběh je připojen na externí čerpadlo, které okysličuje protékající krev a vrací ji do těla pacienta. V takovém okamžiku plíce nejsou potřeba, ale stav je natolik nebezpečný, že od infikovaných plic mohou začít selhávat další orgány a celá situace se může vymknout veškeré kontrole. Mladý člověk může takový stav přežít, ale sami si představíte, že u starších lidí se to tak daleko ani nedostane zemřou už ve chvíli, kdy je potřeba pouhá pomocná ventilace plic. Byl bych proto velice opatrný k názorům epidemiologů, že vytvořením vakcíny se zbavíme problému, ani že se vše vyřeší promořením populací nemocí, kterou si všichni projdou, získají imunitu, a potom už bude jenom dobře.

Nemocnice v Itálii, improvizované oddělení.

V některých ohledech to vypadá, jako kdyby tento virus byl chtěný, aby odstranil staré lidi ve světě, který už není pro starý. Dosud jsem nezažil, aby experti doporučovali promoření populací nemocí v zájmu vytvoření imunity. Nikdy předtím k tomu nedošlo. Ani při epidemii SARS, ani při epidemii MERS, ani při dalších epidemiích různých ptačích, prasečích a dalších chřipek. V případě Coronaviru však najednou experti radí, noste roušky. Jiní radí, nenoste roušky. Jedni radí, jak se chránit. Jiní doporučují, že lidé by se měli nakazit dobrovolně, aby prodělali nemoc a vytvořili si imunitní látky. Nic z tohoto při předchozích epidemiích se nedělo, nikoho by to ani nenapadlo. Proč tedy až v případě Coronaviru?

Co když Coronavirus je jenom nástrojem greténismu v boji za klimatickou agendu?

Nákaza přišla jako dar z nebes pro Gretu Thunberg. Všude čteme, jak v Benátkách je najednou krásně čistá voda [3], delfíni se tam vrací [4], došlo ke snížení emisí z továren v severní Itálii [5], což dokazují družicové záběry, obloha je prý čistější, létá méně letadel, jezdí méně aut, lidé moc necestují. Vlády najednou jsou ochotné rozdávat peníze zdarma lidem na účty, naproti zvyšování státních deficitů a mohutnému zadlužování. Centrální banky jsou ochotny rozdávat peníze zdarma, děti budou mít půlroční prázdniny až do konce srpna. Úlevy podnikatelům, odklady odvodů, odklady daní. A to všechno kvůli agresivní “chřipce”, která má neznámý a podle biologů laboratorní původ, tedy kvůli viru, který v Itálii zabíjí tisíce lidí, převážně starších, ovšem jsou mezi nimi i mladí lidé, není to izolováno pouze na velmi staré osoby. Nevěřím na péči o zdraví lidí, jestliže se hroutí státní rozpočty kvůli takové péči. Tohle je počátek Superkrize, dámy a pánové!

Greta Thunberg to dokázala. Lidé nejezdí, nelétají a díky rouškám nevydechují tolik CO2 do atmosféry.

Roušky a respirátory mají jednu zásadní vadu. Zhruba 30% vydechnutého CO2 z plic si vdechujete zpátky do plic spolu s novým nádechem. To jistě víte a není to příjemné. Musíme si ale popsat, co se děje v plicích. Při vdechování CO2 namixovaného s čerstvým vzduchem, vzniká ochuzená kyslíková směs, která v plicních sklípcích přechází do krve. Přítomnost takto rozpuštěného CO2 v krvi způsobuje hypoxii, ale nikoliv ve fatálním měřítku, pouze se vám do mozku dostává méně kyslíku. Zpomalují se reflexy, reakce, přesnost a bystrost, otupují se tzv. smysly. Klesá rovněž agresivita a produkce testosteronu. Při jízdě v autě byste měli roušku a respirátor sundat, protože se jinak prodlužují reflexní a reakční doby.

Roušky a respirátory jsou de facto lidské obdoby EGR obvodů spalovacích motorů

Mozek potřebuje kyslík ke své správné činnosti a k vyšším mentálním funkcím. Dlouhodobé nošení roušek povede k nižšímu spotřebovávání kyslíku a k menším emisím CO2 na této planetě, protože rouška, světe div se, funguje jako EGR jednotka v motoru automobilu, která vrací emise a spálené a horké plyny z válce zpátky do válce a dalšího spalovacího cyklu. Tím se snižuje objem CO2 a NOx produkovaných automobilem. A podívejte se, oni to teď realizují i na nás, na lidech.

Respirátor třídy FFP3

Dýchej přes respirátor a roušku, nadechuj zpátky část svých výdechů CO2, zachráníš nejen lidi před nákazou, ale i svět před narůstajícími emisemi CO2! A je to venku! Je to šílená teorie? Přeháním? V EU je 500 milionů lidí. Když díky respirátorům a rouškám lidé do svých těl budou čerpat CO2, dojde k zajímavému jevu, k tzv. krevní acidóze. CO2 se totiž v plicích rozkládá ve vodě a následně difunduje do krve, kde zvyšuje kyselost krve a vzniká krevní acidóza a klesá pH krve. Tělo reaguje kompenzačními mechanismy na zvyšující se kyselost krve, především dochází k rozšiřování tepen a uzavírání méně důležitých krevních tras, prioritu má mozek.

Karel Schwarzenberg roušku nenosí, ale když zbytek republiky bude nosit roušky půl roku, stane se klimatický zázrak, Greta zajásá!

Pokud tento proces není extrémní, že byste třeba dýchali kouř z komína, ale jedná se jen o přidechování CO2 z vlastního výdechu v roušce nebo v respirátoru, potom se kysličník uhličitý rozpouští v krvi a nevrací se s dalším výdechem ven z plic. Tedy výměnou za krevní acidózu šetříte klima. Sami si všimněte, že když máte roušku, zhruba po 5 minutách se cítíte lehce v limbu, není to stav závrati nebo bezvědomí, ale lehký pocit omámení. Záleží na těsnosti respirátoru a na počtu vrstev roušky. To je důsledek acidózy, účinek CO2 v krvi. Nasazená rouška nebo respirátor je tak de facto lidský EGR obvod, jako v motoru auta. A proto Karel Schwarzenberg, protože zná procesy řízení, nenosí roušku [6]. Jako jediný nehlasoval pro usnesení na ochranu Izraele ve sněmovně. A jako jediný zjevně ví, k čemu jsou roušky.

Propagace roušek pro děti

Chápete tedy, jak funguje řízení na 5. prioritě? Člověk je jako stroj. Human Ex Machina. A stroji se musí omezovat emise. Jenom v ČR za rok Češi vydýchají cca. 10 milionů tun CO2 podle informací [7]. Když budou mít půl roku roušky, vydýchají o 30% CO2 méně. A to už je sakra znát. Problém je v tom, že těch 30% budete rozpouštět ve svých tělech ve formě krevní acidózy, takže slezina, ledviny a játra dostanou pořádně zabrat. Znovu se tedy zamyslete, jestli všechno, co se děje okolo viru, není jenom hodně děsivá forma brutálně zamaskovaného klimatického greténismu. Jako bych ji slyšel: “Vydechuješ moc CO2, dobytku, udusíme se! Nasaď si EGR na hubu a šetři planetu! Tvoje Greta!”

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete… a to i v době virové nákazy

Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce zbývá 7 dní a zatím jsme vybrali jen 40% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav, i když chápeme současnou situaci s koronavirem. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Teodor
Návštěvník
Teodor

Je az neuveritelne kolik blbu jako “Špičkový americký epidemiolog Larry Brilliant” zvraci idiotiny do stavajiciho problemu. Kdyz virus mutuje (uz je vice nez 8 variant), nevznikne zadna imunita, to jsme se ucili uz v biologii ve skole a ze by to nevedel nejaky Špičkový americký epidemiolog?
Tak to je jen Špičkový americký blbec a dement.

sestka
Návštěvník
sestka

Venca mne tu nema rad
neni to muj kamarad
ma on rad sve Vyvolene
co se koupou v potoce
vzdy po pul roce
Mam rad ja toho Natanihnatu
pujde brzy do futralu
a nebo lepe do lapaku

sestka
Návštěvník
sestka

Tak jak to tady ctu jeste tady chyby cvok Hovnocuc z NR kam ho uz nepousti ,ale tady by se jak to vypada chytil .Lidi bdete neblbnete co zde ctu dole jsou vylizane mozky a ne diskuse

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

6 jste svobodný občan ve svobodné zemi tak vás nikdo nenutí sem chodit Havlerka a bezmosci maj Aktualně, Seznam, Noviny, Echa a Fora 24 hodin deně

r.m.
Návštěvník
r.m.

Pražská Všeobecná fakultní nemocnice na Karláku do dnes doktory ani sestry nevybavila ani respirátorama FFP2. Do minulého pondělí ani neomezila operační programy, protože jí Židovská nána Jurásková (ODS) nevýhodnýma zakázkama zatáhla do obřích dluhů.
Operovat museli naplno do posledních chvíle, aby maximalizovali příjmy od pojišťoven. Ohrožení zaměstnanců ředitele nezajímalo. Nakonec vedení muselo přiznat barvu.

Budějčák
Návštěvník
Budějčák

Omlouvám se za tento zápis, třeba to nepustí filtr
Mr*D*àm je do ucha kurwy!
Změna nabrala “provozní teplotu” hodně věcí se teď blíží ze všech stran a bohužel to vypadá že nejde jen o 3D prostor, útočí i na naše smysli. Perfektní !!!
4D zaručí nástup nového věku.
Cítím, ze naděje umírá 🙁

Jaryn I
Návštěvník
Jaryn I

Lijte kule, drťte síru, ostřete vidle, ať nehynete s prázdnýma rukama a vezměte pár sluncí s sebou.

Chlorochin
Návštěvník
Chlorochin

Pokud má někdo zájem o podrobnější informace o HydroxyChlorochinu (v angličtině, 26 stránek), ke stažení je manuskript v PDF formátu “Repositioning chloroquine as an ideal antiviral prophylaxis against
COVID-19 – Time is now” zde: https://www.preprints.org/manuscript/202003.0279/v1/download

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Chlorochin,
jasně C18H26ClN3O ale to by teoreticky mněl zabrat i C20H24N2O2 teda da methoxyderivát cinchoninu se mraženou SAVOvodou a fernetem aby tu pachuť aspoň trochu přebil

Radek
Návštěvník
Radek

comment imagecomment image?zoom=3&resize=326%2C313

Svatá Grétka z Thunbergu se setkala s Bohem

Bůh: Vážím si, že jsi sem přišla, aby ses se mnou setkala, Gréto. Připadá ti počasí podle tvých představ?
Grétka: Ano, je docela hezké, děkuji. Ale oba víme, že jsem byla nucena sem přijít. Nevíte, kdo jsem?
Bůh: To je zajímavá otázka. Proč se ptáš?
Grétka: Mám schůzky s několika hlavami států ohledně změny klimatu, vše během tří dnů. Soudě podle vašeho vzhledu jste bílý patriarchální utlačovatel. Byla jsem nucena přijít, abych vás poučila o současném stavu našeho světa. Určitě víte, že můj čas je cenný.
Bůh: Hmm… Chci jen vést diskusi. Je to v pořádku?
Grétka: Já jsem na misi, o čem asi nic nevíte. Nevíte, že svět míří ke zničení?
Bůh: Neměla by si být raději ve škole?
Grétka: Poslouchejte staříku, není to jakože bych nikdy nebyla ve škole. Možná nevíte, ale já jsem byla v květnu 2018 jedním z vítězů v písemné soutěži o životním prostředí. Můj článek byl zveřejněn ve švédských novinách Svenska Dagbladet. Kdybych neměla pravdu, nezveřejnili by to.
Bůh: Vím něco o tomto světě a změně klimatu. Věděla jste, že klima se neustále mění? Je to dynamický systém, Gréto.
Grétka: Pokud chcete začít s odmítnutím mých znalostí, tak nemám zájem se s vámi bavit. Lidstvo ničí Zemi a my máme jen 11 let, abychom ten proces otočili!
Bůh: Věříš, že člověk dokáže ovládat zemské klima?
Grétka: Jak se opovažuješ! Ukradl jsi mé sny a mé dětství prázdnými slovy. Lidé trpí. Lidé umírají. Celý ekosystém se hroutí. Jak se opovažuješ!
https://youtu.be/1kD1zubg3cA
Bůh: Jen jsem doufal, že ti pomůžu získat širší pochopení týkající se klimatu. Víš co znamená všemohoucí?
Grétka: Nepodceňuj mě, jasně že to vím. Netvrdím, že jsi všemocný.
Bůh: Ale já ano!
Grétka: Tahle konverzace nikam nevede. Jsi starý běloch, patriotický popirač. Takhle to dál nejde. Jsem jediná naděje pro budoucnost!
Bůh: Gréto, proč jsi tak nepřátelská?
Grétka: Zpochybňuješ mé pověření? Jak se opovažuješ? Pokud se nechceš stát součástí řešení, tak jdi do…! K čemu jsi dobrý?
Bůh: Už jsi někdy slyšela “budiž světlo”?
Grétka: WTF?
Bůh: To byl jeden z mých prvních zásahů.
Grétka: Zdá se, že se o fakta moc nezajímáš.
Bůh: Naopak. Znám všechna fakta. Věděla jsi, že klima Země teplejší, než je nyní, před 10 000 lety?
Grétka: Phe, to je dávná historie. Musíme se soustředit na to co se děje teď. Musíme poslouchat vědce.
Bůh: Znáš Toma Harrise?
Grétka: A to je kdo?
Bůh: On je výkonným ředitelem Mezinárodní koalice pro klimatické vědy. Mohl by ti být cenným zdrojem.
Grétka: Vím toho dost, abych pochopila, že jsme na začátku hromadného vyhynutí. Požadujeme bezpečnou budoucnost!
Bůh: Kdo ti řekl, že máš nárok na bezpečnou budoucnost?
Grétka: Kdo sakra jsi? Jaký je tvůj obor?
Bůh: Á, teď vidím ten problém. Tvoji rodiče by tě měli říct o mně.
Grétka: Z toho rodiče vynech. Rodiče mě plně podporují v mém boji.
Bůh: Zaregistroval jsem ty věci s Antifou. To není dobrý. Radši by jsi měla poslechnout takové kapacity jako jsou Ivar Giaever, Nils-Axel Morner nebo Patrick Albert Moore.
Grétka: Nemám žádné o tvé experty. Kámo, já o tobě nic nevím, ale já jsem jako rocková hvězda. Lidi mě žerou. Poslouchá tě vůbec někdo?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Radek
ta se setkala spíš s blbem. A vzhledem k tomu,že je mentálně velmi slabá jwe z ni blbka tyky. Ona patří do ústavu pro slabomyslné a ti co ji zneužívají a snaží se na ní vydělávat do kriminálu.

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Jaryn patriarchální πčofob se s krávou, kozou, slepicí ani jinym majetkem muže zásadně nebaví jen s MOJžíŠE

Motopes
Návštěvník
Motopes

A kam se nám ztratil Valerij ??

Josef
Návštěvník
Josef

A Alanis?

Bezejmeny
Návštěvník
Bezejmeny

Druhá fáze pro přijetí luciferovy doktríny je tady .1. byla zahájena 9.11.sestřelením dvojčat a třetí budova k tomu takový signál radoiikálních změn pomocí vytvořených teroristů . Čísla 3 9 11.A nyní terorista neviditelný o to více nebezpečný probíhá s nasunutím nových technologii dokonale kontrolující pohyb a život gojim a rozhodující vliv ma jeho život ,podle toho jak se znelíbíte pánníškovi .Nellofeudál ve střihu 4.tech revoluce.Totalita jakou lidstvo ještě nezažilo.Kristos Voskres.na něho jsoj tito satanovy pohunci krátcí.
.

A.S.
Návštěvník
A.S.

Málo se objevuje zásadní otázka : ” Bude se tahle celosvětová masová vražda nebo spíš genocida s nasazením zbraně hromadného ničení vyšetřovat? “

bambule
Návštěvník
bambule

Tohle je jen propagace očkování……..všichni povinně očkovat…samozřejmě obsahem vakcín bude i nanočip……..ty ahjzlové nás chtějí očipovat!!!!!!!nic jinýho!!!!

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

A.S.
vyšetřovat se nemusí, celý svět ví kdo to má na svědomí. Ale ztrestat by se měla.

A.S.
Návštěvník
A.S.

Třeba se objeví další Snowden, Manning nebo nějaký geniální sabotér v Deep state.

Chlorochin
Návštěvník
Chlorochin

Zásadní otázka zaslouží zásadní, časem ověřenou odpověď: “Historii píší vítězové. (Takže nebude.)

A.S.
Návštěvník
A.S.

Vítěze ještě neznáme.

Chlorochin
Návštěvník
Chlorochin

Vítězové jsou ti, kteří tuhle probíhající, řízenou demolici světové ekonomiky plánovali, nastartovali a usměrňují podle své potřeby. Jejich jména a totožnost nebudeme znát nikdy (od toho mají politiky), pouze to, že jsou.

Dáša
Návštěvník
Dáša

To záleží na jednotlivých státech, na jednotlivých vládách, záleží to na tom, zda jejich čelní představitelé disponují svědomím, odpovědností k vlastním občanům a schopností prosadit národní zájem nad zájem kohokoliv jiného.
Vzhledem k tristní situaci ve Španělsku , Itálii, Německu, kde to vypadá, že jejich vlády selhaly v odpovědnosti, bych to viděla na postkomunistické státy, které by mohly být v tomto směru aktivní.

vese
Návštěvník
vese

Tohle jsem četl před 5 lety (o světové elitě a vládnutí).
Nezbytné je ještě něco. Například snížit počet obyvatel planety ze 7 na 2 miliardy; zpustošit značnou část planety válkami, epidemiemi a hladem; velkou část lidstva očipovat; standardizovat, vyrovnat národní kultury; zničit existující systém vzdělávání a všechny způsoby jedinečnosti – národní, rodinnou, rasovou, sexuální, lidsky-druhovou. Na Západě už probíhá likvidace jedinečnosti plným proudem. Ale je tu Rusko, Čína, Indie, islámský svět nebo Latinská Amerika, kde všechny tyto „triky“ neprojdou, kde civilizační (sebe)vražda v duchu současného Západu, letícího v těsném sledu za USA do propadliště dějin, není možná.

Jaryn I
Návštěvník
Jaryn I

Těžko. Nezbývá než vsadit na lidové soudy s přisluhovači, na které dosáhneme. Blíží se doba, kdy konečně se dostane Holubové, Pánkovi and Janda co. dekorace řádem konopného lana. Za velkého potlesku.