Světová banka se snaží zahladit skandál v napojení na Světovou celní organizaci,...

Světová banka se snaží zahladit skandál v napojení na Světovou celní organizaci, na webu World Bank se na chvíli zjevily celní deklarace utajených nákupů laboratorních zařízení na testování COVID-19 již v letech 2017 a 2018! Po vypuknutí skandálu World Bank upravila stránky a odstranila odkazy na celní deklarace, které okamžitě Světová celní organizace ztopila! Reuters se pokouší skandál vyvrátit a označit za hoax, ale rozbor zdrojového kódu webu Světové banky potvrzuje, že nešlo o omyl a záznamy ukazují, že PCR testy před rokem 2017 v relační databázi Světové banky vůbec neexistují a nikdy tak nešlo o generické PCR testy, ale výslovně jen o testy na Covid-19 již v roce 2017!

Světová banka se snaží zahladit skandál v napojení na Světovou celní organizaci, na webu World Bank se na chvíli zjevily celní deklarace utajených nákupů laboratorních zařízení na testování COVID-19 již v letech 2017 a 2018! Po vypuknutí skandálu World Bank upravila stránky a odstranila odkazy na celní deklarace, které okamžitě Světová celní organizace ztopila! Reuters se pokouší skandál vyvrátit a označit za hoax, ale rozbor zdrojového kódu webu Světové banky potvrzuje, že nešlo o omyl a záznamy ukazují, že PCR testy před rokem 2017 v relační databázi Světové banky vůbec neexistují a nikdy tak nešlo o generické PCR testy, ale výslovně jen o testy na Covid-19 již v roce 2017!

Před několika dny vypustila americká alternativa na veřejnost naprosto bombovou zprávu, která doslova otřásla světovými médii, které okamžitě začaly zprávu popírat a podrobily ji tvrdé a nemilosrdné cemperizaci. K čemu došlo? Několik amerických novinářů z alternativy narazilo na speciální sekci [1] na webu Světové banky (World Bank) nazvanou World Integrated Trade Solution (WITS), kde se nachází velice zajímavé věci. Je to databáze statistik, kolik peněz a kolik projektů pomohla zafinancovat Světová banka v uplynulých letech ve vztahu k jednotlivým zemím světa a rovněž ve vztahu ke globálním projektům na ochranu klimatu, života, přírody a rovněž i ochrany zdraví.

Světová banka

Počátkem září však několik novinářů na tomto webu narazilo na naprosto neuvěřitelnou statistiku. Jednalo se výpisy objemů nákupů testovacích sad na COVID-19 jednotlivými zeměmi světa, ovšem mělo to jeden háček. Statistiky zobrazovaly data za roky 2017 a 2018, kdy přece ještě žádný COVID-19 neexistoval! Webová databáze WITS je výjezdem statistik účetnictví Světové banky, je to kopie interních účetních dokladů Světové banky, které se nesmí pozměňovat, ani upravovat.

Světová banka má průser jako mraky, na web unikly statistiky prodejů testovacích zařízení a sad na COVID-19, které Světová banka pomohla zafinancovat, ale již v letech 2017 a 2018!

Jakmile počátkem září tento skandál vyplul v USA na povrch, Světová banka [2] server WITS okamžitě shodila a webové statistiky přepsala tak, aby v účetních záznamech pod produktovým kódem 382200 nefiguroval název produktu “COVID-19 Test Kits” za roky 2017 a 2018, ale místo toho tam Světová banka napsala Medical Test Kits [3]. A tisková agentura REUTERS začala okamžitě tuto informaci americké alternativy vyvracet, že prý jde o hoax [4], protože celé je to prý jinak. REUTERS v debunkovacím článku tvrdí, že Světová banka po vypuknutí covidové krize přejmenovala běžné testovací sady PCR na “COVID-19 Test Kits” ve své databázi.

Na serveru WITS prý šlo pouze o přejmenování, o nic jiného, a že prý před vypuknutím covidové krize tyto testovací sady se jmenovaly jinak, a že Světová banka statistiky ze serveru WITS přejmenovala, ovšem bez vysvětlení REUTERS, jak si Světová banka mohla dovolit přepisovat vlastní statistiky navázané na účetnictví a zejména celní deklarace, které spravuje Světová celní organizace. A tady to začíná smrdět.

Takto vypadá účetní statistika Světové banky o importech testovacích sad do jednotlivých zemí v roce 2017

Požádal jsem našeho administrátora, aby prozkoumal zdrojové kódy webu Světové banky a nestačili jsme se divit. Na připojených fotografiích se administrátorovi podařilo zjistit několik závažných poznatků, ze kterých doslova jednomu zatrne. Na webové službě Web Archive jsou k dispozici archivní kopie dnes již neexistující podoby serveru WITS ze dne 5. září 2020. Za rok 2017 najdete kopii databáze zde, a za rok 2018 zde. Jedná se o archivní kopie účetních statistik Světové banky o objemu peněz, za kolik milionů a miliard dolarů jednotlivé země světa za roky 2017 a 2018 nakoupili testovací sady na COVID-19. Starší kopie databáze WITS na Web Archiv službě nejsou a někdo je zřejmě zavčas vymazal.

Ano, čtete správně, na COVID-19 byly ve WITS záznamy již před 3 roky! A jak náš administrátor zjistil, na původním webu WITS byl odkaz na celní deklarace Světové celní organizace, kde byly uvedeny přímo důkazy v podobě celních deklarací, který zachycovaly a jmenovitě uváděly, že jednotlivé země s pomocí Světové banky importovaly do svých zemí tolik a tolik testovacích sad na COVID-19 v letech 2017 a 2018.

Světová banka přepisuje vlastní účetnictví za léta 2017 a 2018, že prý je to normální a jenom úprava webu databáze World Bank

Jenže, jakmile americká alternativa odpálila tento skandál, došlo ke dvěma věcem. Za prvé, na webu Světové banky v databázi WITS došlo k přepsání textových řetězců COVID-19 Test Kits na Medical Test Kits. A za druhé, původní odkaz [5] na celní deklarace na webu Světové celní organizace přestal fungovat, deklarace zmizely a na webu WITS se nahoře ve vysvětlivkách objevila hrozivá anglická věta: “The data here track previously existing medical devices that are now classified by the World Customs Organization as critical to tackling COVID-19“.

 

Tedy v překladu: “Data zde sledují dříve existující lékařské přístroje, které jsou nyní klasifikovány Světovou celní organizací jako kritické pro řešení COVID-19“, ale odkaz již po kliknutí nevede na celní databázi Světové celní organizace, ale na PDF dokument na webu Světové banky pojednávající o hrozbách COVID-19. Jak zjistil náš administrátor rozborem zdrojového kódu webu WITS, původní odkaz na celní databázi Světové celní organizace je pryč a hlásí chybu, že záznam nebyl nalezen [6]. Světová celní organizace tak prostě celní deklarace Světové banky za roky 2017 a 2018 prostě ztopila a zdekovala.

Původní výpisy účetnictví okolo dodávek COVID-19 testovacích sad zmizely a spolu s nimi i odkaz na celní deklarace těchto kšeftů, které spravovala Světová celní organizace

Původní verze databáze WITS byla podle administrátora odkazována na server WCOOMD.ORG jako mateřský server Světové celní organizace, který slouží jako účetní referenční pobočka Světové banky, která eviduje celní a mezinárodní deklarace, ze kterých potom Světové banka kompiluje data do databáze WITS na serveru Světové banky. Původní odkaz na Světovou celní organizaci tak byl odkazovým zdrojem na původ dat na serveru WITS. A právě v těchto celních deklaracích byl problém. Ty totiž nejdou okecat, na rozdíl od veřejného výpisu statistik na webu WITS, kde Světová banka může tvrdit, že přepisuje záznamy podle toho, jak zrovna svítí Slunce, nebo jak zrovna prší.

 

Ale nikdo ji nemůže zažalovat za pozměňování účetnictví, protože ta databáze je informativní, nemá deklarativní a právní rámec. Ovšem celní deklarace a PDF zprávy Světové celní organizace, to už je něco jiného. Tam nejde přepisovat texty a nahrazovat názvy v účetních položkách COVID-19 Test Kits za nějaké jiné názvy, to je vyloučené. Takže, Světová banka databázi WITS přepsala a Světová celní organizace z webu smazala celní deklarace. A agentura Reuters se snaží celý skandál zamést pod koberec, jak bylo možné, že Světová banka a Světová celní deklarace vedou účetní statistiky za roky 2017 a 2018 na dodávky testovacích přístrojů a sad na COVID-19.

Před rokem 2017 asi žádné PCR testy neexistovaly, v databázi Světové banky byly testy na COVID-19 až od roku 2017, předtím nic a databáze nic neobsahuje, jako kdyby generické PCR testy předtím nebyly

Jenže, administrátor zjistil ještě jednu podivnost. Zatímco REUTERS tvrdí, že testovací sady na COVID-19 za roky 2017 a 2018 byly prostě jakýmisi generickými PCR testovacími sadami, které Světová banka prostě přejmenovala na COVID-19 testovací sady, tak ve skutečnosti v databázi WITS je jedna podivnost. Produktové číslo 382200 na tyto testovací sady v databázi WITS neexistuje [7] před rokem 2017! Pokud by se jednalo o opravdu generické PCR testovací sady na proteinové generické reaktivní bázi, potom by v databázi WITS byly tyto testy i v letech 2016, 2015, 2014 atd. Jenže, nejsou!

Celní deklarace nenalezena

Tyto přístroje na testování Covidu jsou v databázi Světové banky teprve od roku 2017! Toto všechno se podařilo zjistit našemu administrátorovi, a je to opravdu neskutečná síla, protože tohle znamená, že Světová banka ve spolupráci s vládami mnoha zemí, ve spolupráci s Billem Gatesem a dalšími organizacemi, nakupovala laboratoře, laboratorní zařízení, příslušenství pro laboratoře a testovací sady na COVID-19 již od roku 2017!

Informace o prodejích testů, zařízení a pomůcek na COVID-19 z let 2017 a 2018 potvrzuje i dokument OECD!

A je marná snaha REUTERS, když se snaží tento skandál cemperizovat, protože fakta jsou jasná. Světová banka a Světová celní organizace odstranily odkazy na celní deklarace a přepsaly statistiky v oficiálních databázích, které přitom prý a údajně mají být věrné, pravdivé a důvěryhodné, protože kopírují účetní záznamy Světové banky. To je skandál, který nemá obdoby! Nosatá Světová banka přepisuje reporty svých účetních zpráv, odstraňuje celní deklarace, přepisuje historické záznamy za roky 2017 a 2018, a to prý je všechno v pořádku! A co je úplný šok, úplně stejné informace potvrzuje i výbušný PDF dokument [8] z webu Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) na straně č. 10 v dokumentu. Děkujeme čtenáři v diskusi za tip na tento dokument.

Český překlad zvýrazněného textu na obrázku: —> Poznámka: Jedná se o jednoduché, průměrné uplatňované tarify pro roky 2017-2018 pro 128 zemí, kde byly k dispozici informace. Členské země vystupují v kategorii OECD i G20. Zdroj: Vlastní výpočty používající seznamy Světové celní organizace pro zboží COVID-19 (příloha A) a data z informačního systému TRAINS

Zkuste si vy jako živnostníci nebo podnikatelé přepisovat účetní závěrky, jen tak, bez ničeho. Jen si to zkuste! Zkrátka platí, že co je dovoleno Jovovi (Jehudovi), není dovoleno gójovi! Světová banka tak byla přistižena při činu, kdy se snaží zamaskovat, že pomáhala už v roce 2017 zafinancovávat nákupy testovacích přístrojů a sad na COVID-19! A děkuji adminovi za skvělou pomoc.

Nejen o této kauze budeme hovořit dnes po 19:00 hodině na Svobodném vysílači CS. Probereme všechna aktuální témata z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Honza B
Návštěvník
Honza B

Dobrý den, ač se mi zdál Aeronet jako nejaky sci-fi magazin, obcas tu zavitam a pročtu si vás pohled na věc. Zarazil mě tento článek a zmíněné informace, ktere jsem ihned sel overit. Existuje Archive.org, ktery dela snapshoty webovych stranek v prubehu casu a pan V.K. ma opravdu pravdu. Archive.org odhlalil, ze nez data upravili (začátek září) uváděli testovaci kit jako Covid-19 xxx. Dukaz zde: https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/382200

Prosím pana V.K. o uvedení odkazu v rámci článku o zvyseni duveryhodnosti.

lex TALIONIS
Návštěvník
lex TALIONIS

Už rozumiem, prečo sú tie COVID-19 testovacie sady také chybové. Lebo sú z roku 2017 – teda 3 roky staré a zrejme po záruke.

Rybička Bělička
Návštěvník
Rybička Bělička

Někdo tu psal že prý “prosí vládu čr.”
Vláda se neprosí, vláda se kontroluje!!!!

Igor
Návštěvník
Igor

Zajímavé video o Moderně, RNA covid vakcíně a svačkách, které obsahuje. 20 minut, ale stojí za to.
https://www.youtube.com/watch?v=nMq9fwQ0aGo&ab_channel=Otev%C5%99isvoumysl

tehu
Návštěvník
tehu

Já v tom žádný problém nevidím. Jen to dokazuje ten fakt, že celá tato “Koronavirová epidemie / pandemie / lapálie / fantasmagorie..” byla cíleně připravována a hledala se proti ní m.j. i protilátka. Jak je dobrým zvykem, tak ji dostanou nejdříve “pokusní otroci” a pokud bude účinná tak armáda, a policie.

A to kašpárkové divadýlko o tom že se “hledá protilátka” — ta už tu dávno je ale jen pro vybrané…

A občan dostane nařízeno pořídit si roušku…

Empík
Návštěvník
Empík

Kvalitní YT kanál Vlad Freedom- shrnující pěkné video vše kolem plandemie – v ruštině
https://www.youtube.com/watch?v=GWFsmajamhU

Bezejmenný
Návštěvník
Bezejmenný

Globálfaš hovada kropí a to už ministr zahradnictví Ken Adam Vojtěch nevydržel a raději odstoupil, nahradí ho zřejmě militantnější rauškomil.

Tody
Návštěvník
Tody

Tá colná deklarácia na ktorú odkazuje (archívny) zoznam z 2018 je tu, ale bola tiež modifikovaná v 2020
https://web.archive.org/web/20200414020339/http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/covid_19/hs-classification-reference_en.pdf?la=en