Švédský zmar a bariéra alternativy: Ve volbách znovu, i když těsně, vyhráli...

Švédský zmar a bariéra alternativy: Ve volbách znovu, i když těsně, vyhráli vítači migrace a sociální inženýři ze socialistické strany neomarxistického pokroku! Tuto zemi nezachráníš, protože její občané vzešli ze systému neomarxistického školství! Přeoperovaná žena na chlapa, teplé děti, barevná a mezirasová prostituce, homoagenda a vysoký stupeň sebevražd! Konec Vikingů, jaký nikdo nečekal!

Švédský zmar a bariéra alternativy: Ve volbách znovu, i když těsně, vyhráli vítači migrace a sociální inženýři ze socialistické strany neomarxistického pokroku! Tuto zemi nezachráníš, protože její občané vzešli ze systému neomarxistického školství! Přeoperovaná žena na chlapa, teplé děti, barevná a mezirasová prostituce, homoagenda a vysoký stupeň sebevražd! Konec Vikingů, jaký nikdo nečekal!

Ve švédském království skončily parlamentní volby. V zemi, která je rozvrácena nezvládnutou migrací islamistů, dovršili svoji cestu vlastní autogenocidy, když včera večer po skončení voleb do švédského parlamentu zprávy ukázaly, že v zemi opět zvítězil středolevý blok v čele se sociální demokracií a Stefanem Löfvenem v pozici předsedy strany [1]. Blok získal 40,6% a předstihl tak středopravý blok jen o 3 desetiny procenta, ten totiž získal 40,3% a zdálo by se, že to je skvělý výsledek pro opozici, i když se jí nepodařilo těsně zvítězit. Jenže, když začneme více vrtat do celého příběhu, situace je mnohem horší.

Švédská volební místnost.

Švédští demokraté, kteří jako jediní tvrdě odmítají migraci, získali ve zmíněném pravém bloku jen 17,3% hlasů a i když si polepšili od minulých voleb, kdy získali jen 13% hlasů, tak podle všeho se ukazuje, že toto je maximum a horní limita švédská alternativy. Dochází tak k potvrzení toho, o čem jsem před několika týdny hovořil na SVCS, že alternativu volí maximálně a teoreticky 30% lidí, ale velmi často až polovina z nich nechodí k volbám. Výsledek Švédské demokracie to potvrzuje a do značné míry jde o rozčarování, protože právě migrace a její nezvládnutí vyhnalo do ulic ve Švédsku stovky tisíc lidí a zdálo by se, že je rozhodnuto a Švédové našli znovu své národní ukotvení. Jenže stalo se něco úplně jiného.

Jediná protimigrační strana ve Švédsku posílila, ale stejně jako SPD v ČR nezadržitelně míří do parlamentní izolace

Nejsilnější “pravicová” strana v pravém bloku je “Umírněná strana” v čele s předsedou Ulfem Kristerssonem, ale ta již dopředu uvedla, že s údajně prý velmi extrémistickými Švédskými demokraty spolupracovat nebude a uvedly to i další strany pravého i levého bloku. Středopravá aliance zahrnuje Umírněnou stranu, Stranu středu, Liberály a Křesťanskodemokratickou stranu. Takže, jak sami vidíte, je to úplně na hlavu, protože to, čemu Švédové říkají pravý blok, je obyčejný pytel neoliberálních stran, které jako mají představovat pravici, zatímco levý blok představují neomarxističtí socialisté Stefana Löfvena. To prostě nevymyslíš, to je možné jenom ve Skandinávii. I když ani v Česku to není jiné, skutečná pravice prostě ve sněmovně také chybí.

Jimmie Akesson, šéf Švédských demokratů.

Švédské demokraty tak čeká dost možná stejná izolace, ve které se dnes v ČR nachází SPD Tomia Okamury. Zajímavé je, že když sečteme v ČR hlasy pro alternativní strany, tedy i těch stran, které se nedostaly do parlamentu, tak s hrůzou zjistíme, že dohromady tvoří právě zmíněných 15 až 19%, a to za předpokladu, že by ti lidé dali na alternativě hlas jenom SPD, což se pravděpodobně nikdy nestane, ale jako ukázka to znovu potvrzuje to, že hranice alternativy je limitována a koaliční potenciál alternativy je prakticky nulový, protože nikdo s ní nechce spolupracovat. V Česku nikdo nechce spolupracovat ve sněmovně s SPD, s výjimkou ad-hoc hlasování pro věci, které vyhovují ostatním stranám. To samé v Německu, kde je AfD izolována a nikdo s ní nechce spolupracovat, opět s výjimkou ad-hoc hlasování v Bundestagu. To samé teď čeká Švédské demokraty, kterým šéfuje Jimmy Akesson.

Alternativa narazila na bariéru horní limity volitelnosti. Většinová společnost je již ze škol přeprogramována

Jak z této izolace ven? Existují dvě možnosti: Buď vyhrát volby a získat nadpoloviční většinu hlasů, anebo couvnout a ustoupit ze svých priorit a požadavků, zejména ve vztahu k EU, NATO a multikulturalismu. Alternativní strany nemohou z těchto priorit odstoupit zcela, protože to by byl konec a zánik těchto stran, ale mohou se pokusit modifikovat hrany a okraje svých požadavků tak, aby tolik neřezaly do očí a volebních programů ostatních potenciálních koaličních partnerů mainstreamových stran. Proto si znovu všimněte, že o čem píšu a také mluvím na rádiu, se skutečně reálně kopíruje do procesů evropských alternativních stran a hnutí, ty strany buď budou odsouzeny do pozice věčné opozice, podobně jako KSČM v ČR, která v této izolované roli funguje již 30 let, anebo se tyto strany vydají na riskantní cestu obrušování hran svých volebních dogmat.

Ulf Kristersson, šéf Umírněné strany.

V České republice tímto dogmatem je vystoupení z EU. S tímto požadavkem SPD nikdy nezíská koaličního partnera, a to slovo “nikdy” si klidně dvakrát podtrhněte, aby to bylo jasné. Mluvit o tom, proč Hnutí ANO na to nikdy nepřistoupí, by bylo nošením dříví do lesa, provázanost Agrofertu na trh volného obchodu EU a dotace je snad každému jasná. Přitom SPD a Hnutí ANO mají v jiných oblastech nejvíce styčných bodů, což bylo několikrát potvrzeno a deklarováno i Tomiem Okamurou.

Nezbývá tak nic jiného, než se pokusit o moderaci rétoriky a pokusit se restrukturalizovat fungování EU do jiného vzorce a modelu, kdy bude zdůrazňována suverenita národních zemí v takovém svazku, ale současně s tím vypadne ze slovníku dvojice slov “vystoupení z EU” a nahradí se jinými výrazy, jako jsou např. “reforma”, “integrace pro spolupráci v Evropě”, “integrace suverénních zemí” apod. Tyto newspeakové výrazy nejsou určeny voličům, ale právě potenciálním koaličním partnerům.

Dokud bude mít alternativa jenom jedno jediné volební téma, nedokáže získat více voličů. A mainstreamové strany to vědí… stačí vyrobit zástupný problém ve společnosti a nikdo si na alternativu ani nevzpomene u voleb

Hnutí SPD Tomia Okamury je v ČR v nezáviděníhodné situaci, protože toto dilema bude muset vyřešit, buď zvolí cestu KSČM a bude hrát roli tvrdé opozice s vědomím toho, že SPD zůstane na desítky let izolovanou stranou v parlamentu jako KSČM, anebo se pokusí obrousit hrany svého volebního programu tak, aby se SPD stala přijatelnější pro případného koaličního partnera. Taková role s sebou ale ponese řadu ústupků, kompromisů a změn, se kterými nakonec mnoho voličů nebude muset souhlasit. Když to ale SPD neudělá, zůstane natrvalo v izolaci ve sněmovně. A to je realita.

A teď si každý musí sám sobě odpovědět, ve které roli by SPD raději viděl. V té první, izolované, nebo v té druhé, zmoderované? A takové rozhodování teď musí řešit i voliči AfD v Německu. Budou to řešit voliči Švédských demokratů, to samé řeší Liga severu v Itálii, která na jedné straně požaduje zastavení migrace, ale na straně druhé přerozdělování migrantů do zemí v EU od nich z Itálie.

Stefan Löfven, šéf švédské Sociální demokracie.

Z těchto procesů a výsledku voleb ve Švédsku vidíme, že potenciál alternativy má horní omezenou limitu okolo 20% hlasů, což je v současné době maximum, které v prostoru evropských zemí mohou dnes získat protimigrační strany. A znovu dochází k potvrzení další věci, o které jsem hovořil minulý pátek na SVCS, že tragédií alternativy je, že se dokáže shodnout jen a pouze na jediném volebním bodu, na odporu proti migraci. A to prostě nestačí k tomu, aby alternativa oslovila více voličů.

Jak totiž ukazují i průzkumy ze Švédska, migrace byla až na třetím místě zájmu voličů, nejvíce starostí voličům dělá zdravotnictví, což je spojeno s problematikou léčebných úhrad, která zatěžuje miliony Švédů a ve volbách dali najevo, že toto je pro ně hlavní priorita. A protože ohledně tohoto problému se nejvíce angažují sociální demokraté, ani vlastně nepřekvapí, že opět zvítězili, i když těsně.

Když chcete odvést pozornost od migrace, založte požár v nemocnici na druhé straně města

Rozvratem zdravotnictví tak lze ovlivnit výsledek voleb, tím totiž přesunete pozornost občanů od jednoho problému, kterým je migrace, k problému jinému, který je v očích voličů důležitější, a to je jejich zdraví a zdravotní péče. Pokud by ve Švédsku bylo zdravotnictví bez problému, lidé by hledali jiné problémy, které je potřeba řešit a našli by téma migrace.

Paradoxně tak nejlepší obranou proti alternativním stranám je rozbít a rozvrtat jiná odvětví ekonomiky a národa, a tím přesunout pozornost veřejnosti a voličů jinam, kde alternativní strana není tak silná v dané agendě, čímž se zamezí tomu, aby lidé alternativu volili v masových počtech, protože každý přece ví, že alternativa se zajímá jenom o migraci, ničemu jinému nerozumí. Nerozumí školství, zdravotnictví, hospodářství, financím, zahraniční politice, bezpečnosti, kultuře, prostě ničemu jinému, jenom migraci. A z toho důvodu alternativu nikdy nebude volit většinová veřejnost. Je to začarovaný kruh. Mluvil jsem o tom v pátek, poslechněte si to zde.

Jimmie Akesson bude čelit stejným problémům jako Tomio Okamura ohledně izolace své strany v parlamentu.

Švédsko je zemí, kde procesy neomarxismu jsou nejdále v Evropě. Děti od útlého dětství jsou podporovány v homosexuálních projevech, školy prosazují genderové teze, inkluzi a multikulturalismus, národní ukotvení je dětem vykreslováni jako nacismus a něco špatného, na středních školách jsou potom vysvětlovány principy genderového uvědomění, studenti získávají informace o tom, jak si určit své pohlaví a nechat se přeoperovat, pokud cítí, že jsou mentálně opačným pohlavím a vrcholem je potom statistika sebevražd, která dlouhodobě v Evropě atakuje první příčku. Národ Vikingů tak prochází neomarxstickou autogenocidou, kterou ordinují švédští politici.

Kdysi dobývali celou Evropu a byli nejsilnějším národem, dnes se nedokáží bránit ani muslimským výrostkům, kteří zapalují na ulicích automobily. A když se podíváte do pozadí, kdo ovládá švédské školství posledních 40 let, odkud proudí finance a granty na švédské školní osnovy, kdo financuje švédské strany a politiky, skončíte na stopě fondů, nadací a organizací, jejichž swiftové a kreditní linky končí v Londýně a v bankách pod kontrolou domu Rothschild. Za rozvratem švédského národa tak stojí opět nosatý pán se zkřivenou tváří, zahnutým zobákem a měšcem v ruce. A jaký to byl národ ti Švédové, že? A co z nich je dnes! Memento mori!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
martin473
Návštěvník
martin473

VK, prominte, ale napsat tohle!(anebo couvnout a ustoupit ze svých priorit a požadavků, zejména ve vztahu k EU, NATO a multikulturalismu). Je úplně stejná věc jako omlouvat pomnichovskou kapitulaci tím, že velmoci rozhodly. Pokud by např. SPD přistoupila na zmírnění požadavků ohledně migrace, pro mne už nezbyde žádný důvod jít a hodit jim u komedie jménem volby lístek do urny.
Do urny což je trefné neboť stejně jako po nebožtíkovi tak i po vašem hlasu zbude jen vzpomínka a hrst popela.
Dokud alternativa zůstane alternativou, tak se musí ozývat a ne sklánět hřbet před mamonem nosatých pánů( VK s tímto pojmenováním jste se trefil a obohatil češtinu o skvostný výraz).
Vím, že se tu najde dost lidí, kteří nemůžou přijít Polsku na jméno, ale narozdíl od nás Poláci svou vlast vždy bránili. A tak místo srpna 1968 se u nich v osmdesátých letech neobjevily” spřátelené armády” , ale obnovu socialistického zřízení zařídil Jaruzelský a polská armáda. Do diskuze jaký v tom je rozdíl dám pár příkladů na rozdíl od nás tu armádu stále mají, kromě ní fungující zemědělství a potraviny takové kvality, že si o nich můžeme jen zdát. Jistě se nikdo najde, kdo by pronesl něco o tom s čím Poláci zasycují různé české obchodní řetězce. Jenže v samotném Polsku by nic z toho co je např. v Tescu vydávané za potravinu Made in Polandani nedali na krám natož prodali. A tak za pět možná i za tři roky bude Polsko, nevím snad i Maďarsko etnicky čistá země, ale zde už bude zaděláno na chalifát, aspoň pokud si Češi nerozpomenou na národní hrdost a nevystoupí ze spolku sebevrahů jménem EU.

David
Návštěvník
David

A teď si každý musí sám sobě odpovědět, ve které roli by SPD raději viděl. V té první, izolované, nebo v té druhé, zmoderované?

Určitě v té první roli!
Strana, která se v základních věcech odkloní od věrných voličů a začně spolupracovat s gaunery, kteří rozkrádají Republiku 30 let, jen aby byly u koryta , by u dalších voleb totálně vyhořela!
Jako už těch několik pidistran z minulých voleb, co se nacpaly do Vlády a u dalších voleb neprošly, protože popřely své předvolební sliby!
Takové články jen ředí voliče!
U dalších voleb skončí několik stran z DemoŽumpy, to považují za velké plus!
Já budu věrný SPD, protože s těmi havloidními kolaboranty je třeba už konečně skoncovat!
15-20 % SPD má!

Neznama
Návštěvník
Neznama

Nejvetsi cviceni RF s Cinou
je odezva na to ze pry Ukrajina tajne podepsala s USA, ze si amici mohou u nich postavit jeste vetsi leteckou vojenskou zakladnu nez je v pobalti. Sakra nevzala jsem si odkaz a ted nevim kde jsem to cetla a nikdo o tom nemluvi ani nepise. Takze ano taji se to pred lidmi EU.
Nakonec bude 3.svetova zase v Evrope a dejiny se opakuji, s tim rozdilem ze na Rusa pujde i okupovany Cech ktereho si zavazalo agresivni Nemecko, Francie, Anglie ( zradci z Mnichova) a USA. Holt jsme maly statecek co posloucha jako pejsek prikazy panicka k aportu klacika.

JKT
Návštěvník
JKT

Tak si Ti ruští mužíci konečně našli kamarády, Číňany a Mongoly, to by tak civilizačně odpovídalo:)

hirameki
Návštěvník
hirameki

Číňany nemám rád, ale jejich civilizace je stará víc jak 5000 let, vy “odpovídání” …

Pijack
Návštěvník
Pijack

Respektive nesaháme číňanům v mnoha ohledech ani po kotníky, celá naše civilizace. Po mnoha letech už je rád mám. A ještě raději japonce. Ale ty civilizace jsou si hodně blízké.

JKT
Návštěvník
JKT

To mongolská taky, ale to neznamená, že by aktuálně byla zrovna na vrcholu, stejně jako ta čínská, ty Einsteine.

Lord Vetinary
Návštěvník
Lord Vetinary

Čína dnes vyrábí pro celý svět a v takové kvalitě, že už dávno naší civilizaci ujeli..!
My jsme neztratili z dohledu čínský vlak ekonomiky. My jsme ztratili dokonce už i koleje po kterých jel, a které zafoukal písek, protože naše stroje, na kterých jsme za socialismu vyráběli textilie do celého světa, protože jsme byli textilní velmoc, dnes pracují v Číně a mašiny na výrobu diferenciálů, které vyráběly pro celou RVHP v Hrádku nad Nisou diferáky pro auta, jsou v Číně už taky!
Kdo si na tom namastil kapsu se už asi nikdy nedozvíme, ale hodně nám to pomohlo! (sarkasmus)

Lord Vetinary
Návštěvník
Lord Vetinary

Coje to to JKT?
“Jsem KokoT”?
Tak to sedí na vás přesně!!!
NOMEN OMEN..!

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

Čech na Rusa? Nikdy, my jsme nezapoměli kdo nás osvobodil a nasazoval za nás životy (a kdo nás naopak ještě předtím zradil za pomoci nastrčeného koně Háchy). Jestli myslíte těch pár zaprodaných žoldáků, tak ti nemají s lidmi a se skutečnými Čechy (jako například s našimi předky) společného vůbec nic, a zejména ne čest.

Lord Vetinary
Návštěvník
Lord Vetinary

Proto nás západ musí zničit jako první..!

Neznama
Návštěvník
Neznama

Maďarsko 24. 7. 2018 oznámilo, že odstupuje z jednání o Globálním paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a o Globálním paktu o uprchlících.
Maďarská republika nemá zájem stát se smluvní stranou ani jedné z těchto mezinárodních smluv. Důvody, proč maďarská vláda odmítá podepsat obě smlouvy, které byly vypracovány na půdě OSN, přijede vysvětlit maďarský premiér Viktor Orbán (FIDES) na Valné shromáždění OSN, které bude 25. 9. 2018. Oficiálním odstoupením Maďarska by měla skončit i snaha Evropské komise podepsat obě migrační smlouvy jménem EU. K takovému kroku je nutný jednomyslný souhlas všech členských států!! ..
Česká vláda zatím svůj oficiální postoj k návrhu obou smluv..
Prezident republiky má podle Ústavy možnost vládě podpis obou paktů zakázat. Do poslední chvíle má možnost vládě odebrat pověření ke sjednání těchto smluv. Podle článku 63 odst. 1 písm. b) Ústavy “Prezident republiky sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy”. V praxi má tedy možnost vládě kdykoli odebrat zmocnění ke sjednání jakékoli mezinárodní smluvy. A to i v okamžiku těšně před jejím podpisem. Tato jeho pravomoc se samozřejmě vztahuje i na návrhy obou paktů, které by v případě jejich sjednání byly tzv. smlouvami prezidentského typu. K jejich sjednání je nutný souhlas prezidenta a vlády. K tomu, aby jimi ČR začala být právně vázána, je však nutná ratifikace oběma komorami Parlamentu.
V případě jejich sjednání a ratifikace Parlamentem a podpisu prezidentem republiky by však podle článku 10 Ústavy byly nadřazeny národním zákonům. Což by znamnalo, že bychom museli podle nich předělat české zákony. Např. v zákoně o pobytu cizinců by musela být zrušena více než polovina ustanovení, které regulují vstup cizinců na naše území a pobyt v ČR.

Na toto riziko upozorňuje i analýza, která byla vypracována na maďarském úřadu vlády. “V případě přistoupení ke kompaktu by se jeho ustanovení staly součástí práva během soudní praxe, který by vytvořila příslušné precedenty”, varoval bezpečnostní poradce maďarského premiéra.
V ČR donedávna i Ministersvo zahraničních věcí uvádělo, že by obě smlouby prý nebyly závazné. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Migranti-Ne-Madarsko-zrusilo-svetovou-dohodu-o-uprchlicich-A-my-Hodiny-tikaji-Aktualni-informace-551056

Neznama
Návštěvník
Neznama

Cenzura? V pozadí prý stojí “ George Soros “ . Unikl dokument https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Cenzura-V-pozadi-pry-stoji-George-Soros-Unikl-dokument-551096

Dva české katastrální úřady odmítly s odstupem více než sedmi desítek let respektovat vůli poválečných Benešových dekretů. Nepřepsaly proto na Českou republiku nemovitosti, které zůstaly až do současnosti zapsané na někdejšího lichtenštejnského knížete Franze Josefa II., respektive na jeho dědice – Nadaci knížete z Lichtenštejna, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes. (statni urad neplni svou funkci pro stat. Ted je jasne proc knize prijel do ČR a do Opavy – nejspis projednat sve zalezitosti a predat darky):
https://zpravy.tiscali.cz/katastr-odmitl-prevest-majetek-na-cesko-jen-benesovy-dekrety-k-prepisu-nestaci-argumentuje-1-318011

Z diskuse : SENATORI budou v patek jednat o prijeti MLADISTVYCH MIGRANTU-
SIROTKU do 18let ze SYRIE: DELAJI si PRCU? TO je HABADURA: uvedomuji si, KOLIK kazdy “mladistvy” bude MIT NAJEDNOU MATEK, OTCU a vsech PRIBUZNYCH?!
Kolik bude mezi DETMI 30-tniku se 4 ZENAMI a 25 DETMI?!…
A hlavne valka skoncila a zeme potrebuje mlade lidi na obnovu zeme a my jim je bereme a tim uvrhneme zem do chudoby a bidy.

dunn
Návštěvník
dunn

Recept jediný a možný-vojenský převrat a okamžité popravy vlastizrádců a povstane celá Evropa, jinak jsme v řiti všichni!!

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

Pravda, slušnost, poctivost a morální hodnoty nestojí a nepadají s jednou politickou stranou. Nezáleží tolik jestli si u volební urny zvolíte stranu takovou či onakou, ale záleží hlavně na tom, jestli si Pravdu a hodnoty posvěcené Bohem zvolíte ve svém srdci a životě.

okal
Návštěvník
okal

A jak se díváte sami na sebe, jste neokapitalistické medium ? Vypadá to, že ano !

konzerva
Návštěvník
konzerva

Novináří..comment image

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

Ovšem jen těch, kteří se nechají – a jelikož dneska již lidé v široké míře ví či začínají vědět jak je to se silou myšlenky, tak se situace dost rychle mění k lepšímu.

AntiCenzur
Návštěvník
AntiCenzur

Čím větší propaganda tím více nejistoty, každá zpráva tě ovlivní i když se nenecháš, situace se zhoršuje!

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

Plácáš blbosti, situace je jasná jako nikdy předtím. Každý člověk má od Boha vnitřní vedení a může mu naslouchat, když se k tomu (už konečně) rozhodne. O ničem jiném to tu na Zemi není a ani nikdy nebylo, zrno od plev se prostě oddělí – to je pravý účel.

Lord Vetinary
Návštěvník
Lord Vetinary

Nedávno dávali v TV film “Ledová archa”.
Nebylo to ve skutečnosti o “vlaku”, ale o Zemi s velkým “Z”..!
Chytrému napověz…

hirameki
Návštěvník
hirameki

masmédiá ho udělala hvězdou. proto asi spáchal sebevraždu.

Lord Vetinary
Návštěvník
Lord Vetinary

Už žije jiný život… Lepší.

Lord Vetinary
Návštěvník
Lord Vetinary

Jim má vždy pravdu, protože proti manipulaci odolá jen málo kdo, jak ji mají sofistikovaně promakanou.
“Oni” ví moc dobře, jak ovládnout city a pocity každého, na koho se zaměří a umí k tomu využít všech prostředků.
Věděli jste například, že stále ty stejné geniální melodie, které vznikly před dávnými věky, se táhnou jako nit všemi civilizacemi nejen na této planetě a ti “nositelé informací”, kteří je mají archivované, je pokaždé uvolní v určité době nové populaci nějakému novému interpretovi i na této “ledové arše”..?

https://www.youtube.com/watch?v=_QIbWlwMFIc

Tato informace je určená jen pro ty, kteří už ví…

oskar
Návštěvník
oskar

Věnovat se Švédsku má stejný smysl, jako věnovat se bájné Utopii…obojí už dnes neexistují. Myslím, že pro nás je podstatně důležitější sledovat islamizaci sousedního Německa, ať pak víme a nedohadujeme se v tom, co nás čeká. Země, zvaná kdysi Švédsko, se vydala směrem, odkud není návratu…https://www.hlavnespravy.sk/stal-tam-s-malou-vlajockou-svedska-nemal-robit-antifasisti-pluli-utocili-na-mladeho-sveda-ktory-bol-na-predvolebnom-mitingu/1516896