“Stalin zradil (marxistickou) revoluci.” Aneb více o tom, o čem hovoří V.V.Pjakin....

“Stalin zradil (marxistickou) revoluci.” Aneb více o tom, o čem hovoří V.V.Pjakin. A o uprchlické vlně a komunismu napříč světem

“Stalin zradil (marxistickou) revoluci.” Aneb více o tom, o čem hovoří V.V.Pjakin. A o uprchlické vlně a komunismu napříč světem

V posledním svém  pořadu(video, čas 26:00 zde) V.V.Pjakin komentuje jmenování Olgy Vasiljevové na uvolněné místo prezidentovy administrativy, na místo ministryně školství. A komentuje jak její negativní postoj k bolševizmu,  tak význam bolševizmu v ruské a sovětské historii. Ač se může zdát, že tato část pořadu se týká pouze Ruska, dle mého je velmi významná k pochopení právě současných aktuálních událostí, a to obzvláště v souvislosti s migrační vlnou a celkově s děním ve světě, obzvláště pak ve vztahu k Rusku.

Psát, že z Ruska je činěn strašák, by bylo nošením dříví do lesa, mě v tomto článku ale jde o to, že jednou z podob, kterou tento strašák má, je komunismus. A kupodivu tvrzení “Rusko=komunismus” uvěřili i ti, kteří by museli být úplně slepí, aby neviděli, že “EU=komunismus”. Ostatně – vlajka EU se symbolem umístěným na nejvyšším místě hovoří za vše:

A přesto, že moc nad Evropou se v Bruselu centralizuje tak, že moskevské politbyro vedle toho bylo jen slabým odvarem a i přesto, že EU expanduje do Afriky a na Blízký východ (viz EU jako impérium s vlastní armádou), že vedle toho rovněž bylo Rusko jen slabým odvarem, Evropané jsou stále strašeni ruským komunismem a ruskou rozpínavostí.

Při poslechu řeči Pjakina o bolševismu v Rusku se mi právě toto vybavilo a spolu s tím i souvislosti, o kterých jsem na těchto stránkách už několikrát psala a které teď připomenu, aby bylo jasné, že není komunismus jako “komunismus” (bolševismus).

První souvislost – Havel podporoval komunisty

Mnohokrát jsem slavný listopadový projev Havla vkládala s tím, že tehdy hovořil o Evropské unii – projev video zde.  Ale ještě větším potvrzením Havlovy podpory komunistů je jeho rozhovor, který dal 2. prosince 1989 Rudému právu a ve kterém s komunisty  soucítil a odmítal je zrušit (což hned v lednu 1990 potvrdil tím, že Komunistickou stranu legalizoval):

Rozhovor Václava Havla k přečtení v archívu RP 

Druhá souvislost – V čele EU stojí komunisté

Nejmocnějšími ženami EU jsou soudružky Angela Merkelová, o které cituji, protože to je aktuální: “Angela Merkelová sbírala prostředky na zbraně pro „marxisticko-leninské“ partizány v Mozambiku, Zimbabwe, Angole, Jihoafrické republice a jiných státech v Africe”  – více o kariéře soudružky Merkelové zde – a spolu s ní soudružka Federica Mogherini, opět cituji “V roce 1988 se jako mladá představitelka radikálně levicových názorů stala členkou Italské federace mladých komunistů (Federazione Giovanile Comunista Italiana), mládežnické organizace Italské komunistické strany. Zaměřovala se na vývoj situace v Iráku, Afghánistánu na mírový proces na Středním východě. Udržovala vztahy se Stranou evropských socialistů a Socialistickou internacionálou” – více zde.

Není třeba připomínat, že první z těch dvou zve uprchlíky do Evropy a druhá jezdí do Íránu domlouvat přibližování Evropské unie k Íránu, přičemž obě pracují na islamizaci Evropy, soudružka Mogherini již i oděvem

F.Mogherini a osm eurokomisařů na jedné z četných návštěv Íránu – zde v dubnu 2016 

K tomu si připomeňme ještě např. Emanuela Barossu, opět cituji: “V mládí byl přesvědčením maoista a předseda Portugalské komunistické strany pracujících. Politicky se angažoval nejprve v FEM-L (Federace studentů marxistů-leninistů – Federação dos Estudantes Marxistas-Leninistas), poté se stal předsedou další krajně levicové a maoistické PCTP-MRPP (Portugalská komunistická strana pracujících – Revoluční hnutí strany proletariátu – Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado).” – více zde

Třetí souvislost – “Stalin zradil revoluci”, říká český marxista a aktivista promigrační politiky

Jak nám komunismus pokračuje od Havla přes EU až do konkrétního dění, to předvedl jeden ze spousty mladých českých marxistů – neomarxistů, kterým se v souhrnu říká sluníčkáři. Slova v titulku “Stalin zradil revoluci” jsem si totiž půjčila od aktivisty, studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Lukáše Matošky, který o sobě říká, cituji:

„Považuji se za marxistu a hlásím se k tradici západní radikální levice, která kritizovala vývoj sovětského socialismu už od nástupu Stalina, ne-li dříve. A to jednoduše proto, že tento experiment se zvrhnul. Často se zapomíná na to, že tehdy i řadou českých novinářů – například Karlem Čapkem – byl vývoj po Leninovi, ba dokonce nástup Stalina zprvu považován za překonání revoluce, které nepřála pravice, ani sociálně-demokratická levice. A on to konec revoluce a čehokoli progresivního v Rusku skutečně byl. Neměli bychom zapomínat na to, kdo všechno nástup Stalina mylně uvítal.“

„Já osobně považuji stalinismus za konec nejenom radikální levice, ale i za konec levice vůbec. Stalinismus je podle mne zrazením revoluce, která se zcela nepochybně vyvinula z naprosto jiných předpokladů. Stalinismus je odklon od revoluce, ke které se tehdy výrazná část světové veřejnosti upínala,“ řekl dále k historickým souvislostem. – zdroj a více zde.

Jak si to Lukáš Matoška představuje, to jsme mohli vidět, když se jako host zúčastnil pořadu s Michaelou Jílkovou “Máte slovo” na téma uprchlíků (v úvodu videa krátce i jako aktivista na autogramiádě M. Albrightové):

Zdroj videa zde

Shrnutí: Není komunismus jako “komunismus” (bolševismus) aneb marxismus není totéž, co stalinismus

Po vložení toho, o čem jsem na těchto stránkách už několikrát psala a co se mi v souvislostí s řečí Pjakina opět vybavilo, se dostávám k tomu, co chtěl Pjakin obhajobou bolševismu sdělit a proč se jeho řeč tolik týká nejen Ruska, ale světa jako celku.

Bolševismus je směr, který v Rusku existoval už od roku 1903 a poprvé zazněl na 2. sjezdu Ruské sociálně demokratické dělnické strany v témže roce.  Tehdy se strana rozštěpila na frakci radikálních tzv. bolševiků (doslova „majících většinu“) a ostatních tzv. menševiků (doslova „majících menšinu“). Bolševismus se zakládal na Leninové učení o diktatuře proletariátu a socialistické revoluci, které chtěli bolševici dosáhnout ozbrojeným povstáním bez spolupráce s liberálními stranami a vedl je sám Lenin.

Důležitá však v celém dění byla doba od revoluce v roce 1905 do  únorové revoluce v roce 1917 (a následně říjnové revoluce 1917). Revoluce z roku 1905 (Krvavá neděle) je označována jako první ruská revoluce a došlo k ní po pohrané válce s Japonskem. Tuto revoluci car potlačil, ale velkým ústupkem byl vznik Státní dumy, která měla plnit roli parlamentu. De facto ale pokračovalo carské samoděržaví, role Dumy nebyla v Rusku příliš velká. Důležitý je ale postupný vznik politických stran, které pak sehrály důležitou roli i v roce 1917. Nejdůležitější byli Kadeti (konstituční demokraté, v jejich čele stál Pavel Miljukov), kteří byli liberální stranou, Eseři (Socialisté revolucionáři), kteří zastupovali zájmy zemědělců, a Sociální demokraté, kteří zastupovali dělníky. V této straně vznikly dvě silné frakce, a to reformní menševici (Julij Martov, Georgij Plechanov) a radikální bolševici (Vladimir Iljič Lenin, Lev Trockij, Josif Vissarionovič Stalin), kteří prosazovali okamžitou revoluci.

Po celý únor 1917 probíhaly v hlavním městě Ruska Petrohradě, ale i na jiných místech, demonstrace. Lidé požadovali ukončení války a zlepšení hospodářské situace. 22. února proběhla stávka dělníků v Putilovově závodě v Petrohradě. Následovala generální stávka a 27. února pak vypuklo povstání proti carismu. Vladař Mikuláš II., který celé bouřlivé období strávil mimo Petrohrad, byl svržen a byla vyhlášena republika. Mikuláš II., proti němuž se postavila i armáda, nakonec neměl jinou možnost než abdikovat. Učinil tak 2. března 1917. Po únorové revoluci pomalu začal v Rusku proces demokratizace a liberalizace země, klíčové problémy s vedením války a hospodářskou situací se ale řešit nedařilo.

Demonstrace dělníků během únorové revoluce 1917

Po únorové revoluci panovalo v Rusku dvojvládí,oficiální vládou byla Prozatímní vláda, v jejímž čele byl nejprve kníže Georgij Lvov a později eser Alexandr Kerenskij. Druhým centrem moci ale byly sověty a zejména Nejvyšší sovět dělnických a rolnických zástupců, jemuž byly místní sověty podřízeny. Sověty nejprve ovládali menševici a eseři, později v nich získali převahu bolševici.

Co je podstatné, od března do října 1917 se v Rusku vystřídaly čtyři Prozatímní vlády,  žádná z nich však nebyla schopna ukončit ani válku, ani chaos a rozkrádání Ruska. Přitom v těchto vládách nebyl žádný zástupce bolševiků (!), naopak v nich byli zástupci menševiků. A právě proto, že Prozatímní vlády nic dobrého pro Rusko nepřinesly, narůstala popularita bolševiků. K těm se přidal Lenin, který přijel z exilu v dubnu 1917 a později Trockij, který se k bolševikům připojil v létě 1917 a tím se spolu s Leninem stal vůdcem Říjnové revoluce.

Ve dnech 7. až 9. listopadu nepřetržitě zasedal „II. všeruský sjezd sovětů“, který se stal nejvyšším orgánem Ruska a který se bolševikům podařilo ovládnout, ačkoliv v něm původně neměli většinu (přítomni byli i menševici a eseři). Na sjezdu byly přijaty tři klíčové dekrety, které můžeme považovat za počátek vlády bolševiků v Rusku. Dekretem o vládě vznikla Rada lidových komisařů, do jejíhož čela se postavil Lenin a která se stala vrcholným orgánem v Rusku. Dekret  o míru byl návrhem všem válčícím stranám k uzavření míru (Brest-Litevský mír byl ale nakonec uzavřen až 3. března 1918). Dekret o půdě vyhlašoval pozemkovou reformu, konfiskaci veškeré velkostatkářské a církevní půdy. Později byl přijat ještě dekret o právu národů na sebeurčení (jeho autorem byl Stalin), který zaručoval svobodu všem národům v rámci Ruska.

Bolševikům se ve válkou zuboženém Rusku poměrně rychle podařilo získat moc. Běžní občané, kteří již několik let trpěli válkou a neutěšenou hospodářskou situací, neměli důvod stavět se bolševikům na odpor. Žádná významná politická nebo vojenská moc, která by proti bolševikům zasáhla, de facto neexistovala, jelikož Prozatímní vláda byla slabá. Úspěch bolševického puče v Petrohradu ale automaticky neznamenal úspěch celé revoluce. Ta byla završena až o několik let později po vítězství Rudých v občanské válce.

Občanská válka skončila v roce 1922 porážkou bílých. Rusko bylo válkou naprosto zdecimováno, zemi zasáhl v zimě v letech 1921 a 1922 hladomor, průmyslová i zemědělská výroba v zemi poklesla oproti předválečnému stavu o 90 %. Bolševici nakonec dokázali upevnit svou moc, což vedlo k vyhlášení Sovětského svazu v roce 1922. Bolševická revoluce na příštích 70 let definitivně zvítězila. (zdroj a více zde ).

Co z výše uvedeného plyne?

Bolševismus byl jedním ze směrů Ruské sociálně demokratické dělnické strany, vzniklé již v roce 1903! V ní ale měli většinu menševici, zastánci klasického marxismu, představovaného Leninem a Trockým.  Bolševici se až v roce 1912 jako strana osamostatnili  a když v roce 1917 ani čtyři Prozatímní vlády nedokázaly Rusko vyvést z chaosu,  ve volbách a vůbec celkově v Rusku, začali bolševici získávat vliv a říjnovou revolucí v listopadu 1917 získali moc absolutní. To už na jejich straně stáli Lenin i Trockij. V roce 1918 se jejich frakce přejmenovala na „Velká Komunistická strana Ruska (bolševiků)“, od roku 1925 na “Všesvazová komunistická strana (bolševiků)“, od roku 1952 Komunistická strana Sovětského svazu.

Ještě předtím,  v roce 1921, ale bolševici zakázali v Rusku (pozdějším Sovětském svazu) všechny ostatní politické strany – včetně menševiků (těch menševiků, kteří jako členové Prozatímních vlád vedly Rusko do chaosu a rozkrádání). Postava Lenina je sporná – na jedné straně se stal aktivním členem Sociálně demokratické dělnické strany Ruska (SDRSR) a roku 1903 se po rozchodu s menševiky stal vůdcem její bolševické frakce, na druhé straně chtěl v Rusku naplno zavést marxismus.

Vladimír Putin a Leonardo di Caprio

A marxismus – to je permanentní revoluce a permanentní válka. Jinými slovy: revoluce a války, které neskončí do doby, než budou zrušeny hranice všech států a s nimi i všechny národy. Jestli dnes Rusko/Putin něco Leninovi nejvíce vyčítají, pak je to fakt, že hned po revoluci přistoupil na SSSR jakožto komplex několika států, což po létech, kdy cílem globalistů od roku 1989 je rozklad Ruska právě na malé státy, Putin definoval tak, že Lenin tím pod Rusko položil atomovou bombu. Na vědeckém fóru Ruska to vyjádřil ve sdělení:

„Michaeli Valentinoviči, řídit se idejemi – to je v pořádku. Ale je důležité, aby tyto myšlenky vedly k požadovanému výsledku, a ne jako u Vladimíra Iljiče . Ta idea sama o sobě je v pořádku. Ale na konci vedla k rozpadu Sovětského svazu, takže k čemu. Tehdy existovalo mnoho podobných idejí:  o autonomizaci a tak dále – položily atomovou bombu pod budovou, která se nazývá Rusko, a ta později spadla.  A světová revoluce, tu jsme nepotřebovali . Takže taková je to idea – jen je třeba více přemýšlet, jaká to je idea“. 

K citaci Putina o Leninovi je třeba doplnit, že to byla Putinova odpověď Leonardu di Capriovi, který stál před rozhodnutím, jestli má přijmout roli Lenina v novém filmu a pro kterou si přijel až do Ruska (a to přes spoustu překážek) – více zde . V souhrnu ale šlo o jediné: Jestli i Rusko konečně přistoupí na marxismus (jako celá EU a potažmo budou muset i  Spojené státy) a o reakci Putina, že Rusko opět nikoliv!

V.I.Lenin (vlevo) a L.di Caprio

Po této odbočce zpět k bolševismu v Rusku. V lednu 1924 Lenin zemřel a po jeho smrti o moc v Rusku usilovali dva muži – Stalin a Trockij. Stalo se tak v době, kdy už dva roky existoval Sovětský svaz  a kdy v Rusku už čtyři roky měla zásadní vliv „Velká Komunistická strana Ruska (bolševiků)“.

A především v době, kdy už bylo zcela jasné, že Stalinova a Trockého představa o marxismu jsou v hlubokém rozporu. To hlavní, v čem si Stalin a Trockij neporozuměli, to byla právě ta představa “permanentní revoluce”. Ještě jinak: Zatímco Trockij trval na tom, že marxistická revoluce musí z Ruska pokračovat tak, aby výsledkem bylo zrušení všech států a národů, Stalin trval na tom, že socialismus je možné uplatnit i tak, že stát a národ zůstane zachován. Trockij věřil v konec kapitalismu a nastolení komunismu na celém světě, k němuž se mělo dospět násilnými revolucemi ve všech zemích, proto hovořil o permanentní revoluci.

Výsledkem neporozumění bylo to, že v roce 1929 byl Trockij ze SSSR vyhoštěn poté, co moc v Rusku naplno převzal Stalin. A k nevůli všech marxistů a trockistů začal v Rusku naplno prosazovat vlastenectví, což největší ovoce přineslo za Velké vlastenecké války.

Trockij v exilu založil Čtvrtou internacionálu, která měla být ideologickým a organizačním pokračování jeho v exilu založené Mezinárodní levé opozice (Mezinárodní komunistické ligy) a která měla být opozicí ke stalinismu. Za velikou pozornost stojí fakt, že “trockistické hnutí stálo za požadavky opozičních proudů a akcí, pokud bylo možno tyto interpretovat jako pokusy o další vývoj směrem k socialismu, namířené proti “nadvládě byrokratické stranické vrstvy” – povstání v NDR roku 1953, události v Maďarsku 1956 a také Pražské jaro 1968 doznaly tedy podpory trockistů stejně jako i aktivity skupin jako byla Charta 77, Solidarność, různá mírová hnutí a hnutí za lidská práva apod.”

Kdo dočetl až sem, tomu musí být jasné, proč komunismus a “komunismus” (bolševismus i stalinismus) není totéž. A tomu musí být jasná i věta z titulku “Stalin zradil (marxistickou) revoluci”. Ano, tak jako Stalin, tak ji zradil i Putin. A čím? Tím, že ani jeden si nepřeje zrušení států a národů tak, jak si si to přeje marxisticko-trockistická EU (a Spojené státy se rovněž dočkají).  A můžeme ještě doplnit – sionistická globální moc.

A když už jsem v úvodu vložila obrázek EU se srpem a kladivem na vrcholu a s názvem EU 4 all, tak ještě logo Trockého IV. internacionály rovněž se srpem, kladivem a čtyřkou k tomu:

V souhrnu ale na příkladu SSSR je jako nikde jinde možné vidět, že globalizace je možná, aniž by došlo jak k likvidaci národů, tak k likvidaci základních hodnot života. Nebyl snad SSSR zemí, kde každý národ měl právo na své tradice, řeč a kulturu? Nebyl snad SSSR zemí, kde fungovala jednotná měna, přesto nebylo nutné hranice jednotlivých států rušit? A nefungovalo to vše bez toho, aniž by národům byla vnucována politika multikulti, homo či jednotného náboženství?

Na náhledovém obrázku je Karel Marx, tak na závěr ještě Václav Havel s jeho pozdravem “V” a Joan Baezovou a její písní “Jednou budem dál”

Tak tolik k tomu, o čem hovoří Pjakin, když obhajuje bolševismus a k tomu, o čem hovořil Havel a po něm představitelé EU a v souladu s nimi sluníčkáři typu Lukáše Matušky. A v souhrnu k tomu, proč je marxismus/trockismus žádoucí, zatímco stalinismus vadí a k tomu, proč je řeč Pjakina o bolševismu velmi aktuální nikoliv jen pro Rusko.

-Pozorovatelka-  28.8.2016

PS: Ještě poznámka ke KSČM – v Evropě existuje tzv. eurokomunismus, jinak Strana evropské levice (SEL). O členství se ucházela také KSČM, ta ale nakonec odmítla podepsat stranické stanovy (pro některé neshody s formulacemi ve Stanovách SEL, kritici tvrdí, že kvůli své obhajobě stalinismu, který SEL odmítá) a získala tak pouze status pozorovatele, což jí ovšem dává téměř stejná práva, jako řádným členům. Podle některých názorů se tímto ale KSČM přiklonila k podpoře starého sovětského modelu nepřijatelného pro současnou evropskou komunistickou levici. Zdroj zde

Do konce měsíce zbývají 3 dny a z potřebné částky na provoz Aeronetu je vybráno cca 70 %. Děkuji všem, kteří už tyto stránky finančně zde podpořili a všem, kteří i v příštích několika dnech přispějí tak, aby i do budoucna existovaly.
Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
badatel
Návštěvník
badatel

Vše je o lžích a úmyslném matení a záměně pojmů.
Doporučuji všem podrobnější studium podkladů na http://leva-net.webnode.cz/.
Kdo hledá, najde tam o Stalinovi hodně podrobností, které mluví jinou řečí, než oficiální účelové propagandy GP. Pro příklad stačí se dnes rozhlédnout kolem, číst mezi řádky a přemýšlet. A přijde i na to, kdo ten teror vlastně ve skutečnosti vytvářel a na koho pak byl sveden a proč.

Správná definice a znalost pojmu určuje smysl, tedy naplní i ono “Nomen – omen”.

A v materiálech lze vyhledat jednu důležitou informaci. V samých počátcích “parlamentního” vývoje v Rusku se scéna názorově rozdělila na “parlamentní většinu” a “parlamentní menšinu”. To však nejsou oni pozdější menševici a bolševici, nýbrž přesně naopak!

“Parlamentní většina” hájila své menšinové zájmy, korporativní cíle, lze mluvit o “spojených mafiích”. I když měli i velmi velké členské stranické základny, tak ale naplňovaly zájmy pouze hrstky lidí na úkor zbytku celé země a jejího lidu – vždyť doposud LID byl přece pouze dobytek, tak to tak přeci bude i dál. A protože zastupovali zájmy pouze hrstky z celé populace Ruska, začalo se jim později říkat menševici (přestože v parlamentu byli ve většině). Že navíc nejsou schopni vůbec řídit stát jinam než do pr..le se později ukázalo v toku dalších událostí (viz analýzy Pjakina), což se opakuje dnes i u nás.

Proti nim stála parlamentní hrstka “bláhových” nadšenců, kteří tvrdili, že je nutno prosazovat takové zákony, aby z nich měla prospěch a užitek většina lidu. Že jedině takto je možno pozvednout lid i národ i stát. Tedy že toto povede k budování blahobytu všech lidí. Menševici (parlamentní většina) zatím upřednostňovala rozkrádání (neznáte odněkud?). Protože ta “parlamentní menšina” tedy hájila a upřednostňovala zájmy VĚTŠINY NÁRODA, dostali název bolševici. Vyrazili do terénu a skutečně získali podporu lidí – pro sedláka byl tedy skutečně velmi významný rozdíl mezi pojmy komunista a bolševik!!!

Tato hrstka nadšenců později dokázala svou životaschopnost, a schopnost vybudovat znovu stát i v podmínkách občanskou válkou zcela rozvráceného hospodářství. A jako vždy, kde se něco podaří, přiletí !!zloději, kariéristé a vyžírkové!! a plynule se nasunou do systému: Lenin i Trockij se svými úkoly od GP, ideologové nového náboženství …
A vznikne tak řídicí vrstva iniciativních blbců “pověřených” mocí řídit – zdroj destrukcí. U nás to plně vystihuje přísloví “poturčenec horší Turka”.
A to byla ta síla, kterou Stalin rozpoznal a proti které víceméně bojoval. Bohužel používal špatnou terminologii od Marxe a Lenina, takže zůstal nepochopen a osamocen. On ani nemohl v dané situaci a ideologické atmosféře komunistického náboženství (věrouce) ihned zavádět jinou výstižnější terminologii, a taky později již pak nestihl. Musel tu hru hrát s kartami, jaké mu namíchali.

Shrnuto: skuteční “bolševici” hájí zájem většiny, tedy právo běžných lidí na slušný život a ochranu před přemrštěným parazitizmem. A uznejte, to je z pohledu elit nepřijatelné.

Jokles
Návštěvník
Jokles

K tomu nelze nic dodat. Takže to jen podepisuji !

severin
Návštěvník
severin

Tak ted v tom mam hokej: Proc Putin mluvi o Leninem polozene atomovce pod Rusko, kdyz dekret na pravo narodu na sebeurceni byl prijat na popud Stalina? Lenin vinen realizaci dekretu Stalina? Tomu nejak nerozumim…

Me to spise prijde, ze Rusove zoufale hledaji smysl svych dejin, ktere jsou ale tak slozite, ze se k niceu kontinualnimi nemohou propracovat. Dnes plati to same: Marxiste v Bruselu tajne vyjednavaji TTIP, namireny proti marxistickym principum? To preci nedava smysl.
Jedine pochopitelne je, ze dnesni eurokomunismus je plodem liberalni volnotrzni politiky, tedy vyssim stadiem imperialismu. Byt totiz vetsinovym akcionarem nejake korporace, budu si prat klid na praci a jistotu strategie (tedy plan, nejlepe petiletky), take. Ergo kladivko si budu prat nejakou formu socialismu, stranici ovsem me firme. To by byl kantor- Ideal..

Mne vychazi krizovka takto: Politicky jsou vudcimi evropskymi politiky teoreticti marxiste, provadejici ovsem praktickou pro-korporatni politiku. A to proto, ze jsou za to placeni.
Tehdy jim tohle zatrhnul Stalin a proto mu nemohou prijit dodnes na jmeno. V Rusku se to tehdy trochu utrhlo z retezu, ale epizodka trvala pouhe 2-3 generace, pak se vse vratilo do starych koleji. Ze je Putin tajnym konem zapadu, o tom bych take moc nepochyboval. Co se skadliva, to se rado ma, podle meho Putin nikdy de-liberalizaci a navrat k jakymsi narodoveckym hodnotam, pokud by se jejich dopad mel dotknout ekonomiky, nikdy nedopusti…jinak at si lid hraje, na co chce.

Podtrzeno shrnuto: to, co vidime v Bruselu neni zadny komunismus/ marxismus/ trockismus, ale normalni liberalne pro-korporatni politika s falesnou vlajkou levicactvi na stozaru.

Amus
Návštěvník
Amus

Co se týká Putina nemáte pravdu. Doporučuji přečíst na Protiproudu článek p. Engdahla Putin pevně sevřel kormidlo…. Ruský prezident pověřil Stolypinovu komisi vypracováním ekonomických reforem, znamená to jasný odklon od neoliberalismu. A článek Pozorovatelky jste zřejmě úplně nepochopil, ale ona vám to jistě vysvětlí sama.

severin
Návštěvník
severin

To je nekolik let stale dokola: Putin sevrel kormidlo- chysta se prevrat- Putin vymenil administrativu a dal do ni sve lidi- Putin sevrel kormidlo- chysta se prevrat…atd., stale dokola.
Clanek Pozorovatelky jsem myslim pochopil. nejsem marxista a marxistum nestranim, jen se branim zmatecnym terminum a ucelovemu vykladu historie, pokud mozno.

Marx sice teorii permanentni revoluce nastinil, ale pouze za predpokladu nutnosti realizace samostatne proletarske perpektivy. Rici, ze marxismus = permanentni revoluce ci dokokce permanentni valka, je, s prominutim, zverstvo 🙂
“A marxismus – to je permanentní revoluce a permanentní válka.”- viz clanek.

Original Marxova textu je zde:
“«Während die demokratischen Kleinbürger die Revolution möglichst rasch …. zum Abschlusse bringen wollen, ist es unser Interesse und unsere Aufgabe, die Revolution permanent zu machen, so lange, bis alle mehr oder weniger besitzenden Klassen von der Herrschaft verdrängt sind, die Staatsgewalt vom Proletariat erobert und die Assoziation der Proletarier nicht nur in einem Lande, sondern in allen herrschenden Ländern der ganzen Welt so weit vorgeschritten ist, daß die Konkurrenz der Proletarier in diesen Ländern aufgehört hat und daß wenigstens die entscheidenden produktiven Kräfte in den Händen der Arbeiterklasse konzentriert sind.”
– Ansprache der Zentralbehörde an den Bund vom März 1850-

heron
Návštěvník
heron

Ja marxe celeho necetl, ale neslo by i o jeho knize rict, ze marxismus nikdy nebyl, stejne jako nebyl zadny komunismus. Viz komunismus v Cine, ktery zadnym komunismem neni.
Tedy pokud se Marx nezminuje o pernamentni valce, zniceni statu, narodu, tak mu nemelo byt vycitano to, co s jeho odkazem udelali “kazatelé” , co si vzali jeho dilo jako zbran. Jakoze sirky muzou zapalit ojen, nebo podpalit chajdu.

Bigo2
Návštěvník
Bigo2

Zajímavé čtení… hemží se to tady EU ovládanou komunisty atd., ovšem nikdo nevysvětluje, čím se projevují. Cožpak nikdo neznáte snahy a cíle komunismu? Společné vlastnictví výrobních prostředků např., znárodnění, zničení kapitálu, vykořísťovatelů – to je sen každého opravdového komunisty. Tihle “komunisté”, kteří prý ovládají EU se o to ale nesnaží, jejich snahy nemají nic společného s komunistickými ideály.
Je to jen váš útok na jediný možný budoucí systém uspořádání sparavedlivého světa! Absoulutní nesmysl, tak jako vaše víra v astrologii, duhovno, boha…

Amus
Návštěvník
Amus

Internacionální šíření komunismu, destrukce národních států a národů, nepodmíněný příjem všem, globální chudnutí, všichni se budou mít stejně ať už budou pracovat nebo ne, všichni budou mít minimum, to je to, co současné eu neomarxisty spojuje s komunisty. Koneckonců, většina současných politických představitelů KS migraci obhajuje.

severin
Návštěvník
severin

“Internacionální šíření komunismu, destrukce národních států a národů, nepodmíněný příjem všem…”

Uz chapu, proc bruselska politika prochazi, navlekli to moc dobre…kulturne zdecimovane obyvatelstvo bez zakladniho vedomi historickych faktu a udalosti je idealnim materialem kazdeho vladce.
Oc mene toho o marxismu vite, tim horliveji mluvite…z vas musi mit v Bruselu radost.

pedros
Návštěvník
pedros

Jěště k tomu rozdílu mezi trockisty a Stalinem,o čem níže psala p.Pozorovatelka!
Dle mne je kardinální rozdíl naprosto jednoduchý!Stalin ho mnohokrát opakoval a v rámci možností uplatňoval!
trockisté-ÚČEL SVĚTÍ PROSTŘEDKY
Stalin-PROSTŘEDKY SVĚTÍ ÚČEL
Důsledky tohoto malého rozdílu,si snad uvědomuje každý!Miliony a miliony mrtvých,rozvrat morálky,etiky a všelidských hodnot-toť výsledek”snažení”trockistů a jejich pohrobků-různých neo…s anglosiožidokracií za kormidlem!

Karel
Návštěvník
Karel

DiCaprio vypadá dost podobně jako Lenin, oba jsou to totiž lidé, ne opice.

Miluna
Návštěvník
Miluna

Nějak nemohu pochopit jak neomarxismus souvisí s Novým světovým řádem, který se snaží prosadit sionisté. Mohla by mě to paní pozorovatelka vysvětlit. Mám v tom hokej. Děkuji.

pedros
Návštěvník
pedros

Jenom hokej?Spíše celou olympiádu!

mat4
Návštěvník
mat4

Neomarxizmus je len nastroj k dosiahnutiu ciela.
V podstate ide o rozbitie povodnej spolocenskej struktury a na jej troskach postavit novu spolocnost. V minulosti sa to riesilo krvavym terorom a dnes spolocenskym nihilizmom, ale ciele su rovnake.

pedros
Návštěvník
pedros

Vřelé díky p.Pozorovatelko!Alespoň někdo napravuje letité, podlé židolži o velmistru Stalinovi!Stalin byl první GOSUDAR v ruských dějinách!Druhým je VV PUTIN!Díky p.Pjakinovi,Zaznobinovi,Veličkovi a jejich skvělému kolektivu se těm kdo chtějí vidět-OTVÍRAJÍ OČI!
Se Vám divím,že vůbec spomínáte ve svém článku juvenilní pomatence a lá …tuška?Stojí to za to?Má jejich “názor”nějakou relevanci?

.B.
Návštěvník
lenka
Návštěvník
lenka

Pěkný článek. Taky jsem četla, že Lenin legalizoval potraty, rozvody, homosex a usiloval o rozklad rodin a spolecnosti a Stalin byl k tomu protiklad. Ale to chápou asi opravdu jen v Rusku. Pár lidí mě kvůli tomu i sjelo, tak mlčím. Lidé vnímají osobnosti černobíle.
Teď jsem zrovna četla o prezid. volbách v Bulharsku, které by mohl vyhrát generál Radev, který považuje zapojení polsk. pilotů do letectva za okupaci a kvůli tomu prý i odstoupil. Že má hodně příznivců svědčí o tom, jaká panuje v Bulharsku nálada. Podzim asi nebude klidný.

potomek Švejka?
Návštěvník
potomek Švejka?

Existuje hezké přísloví: Čím více se hovnem matláš, tím více smrdíš… A to se týká jak Havla, tak Lenina, Trockého, Stalina a politiků historie a současnosti všeobecně… Žádný politický ani náboženský systém nezmění lidskou povahu. Lidská povaha a vědomí se bude vyvíjet, díky evoluci sociálního, duševního a technického myšlení v závislosti na technickém pokroku, daným možnostem a zdrojům v kombinaci s přírodními podmínkami a přirozenými cykly planetárního klimatu. Asi existuje nějaká lidská přirozenost, která podléhá také nějakému vývoji a historickým zkušenostem, která se vždy vzbouří proti násilným snahám tento proces nějak násilím měnit. Z mého pohledu je to dobře, neboť si tak lidská inteligence ve své podstatě brání svůj svobodný vývoj.