SPD a KSČM se připojily k návrhu zákona z dílny Jana Hamáčka...

SPD a KSČM se připojily k návrhu zákona z dílny Jana Hamáčka na zákaz domobran v České republice! Spolupředkladateli návrhu zákona jsou jak Jiří Kobza z SPD, tak i Zdeněk Ondráček z KSČM! Národní domobrana Marka Obrtela se tak stane nelegální organizací za pomoci poslanců, kteří dostali v roce 2017 důvěru od alternativy! Zákon místo domobran zavede kurzy střelecké přípravy na střelnicích, aby lidé uměli střílet, ale nikoliv, aby se uměli organizovat k obraně! Zakládat domobrany s ideologickým programem ochrany vlasti je prý v rozporu s demokratickou společností! Za členství v domobraně pokuta 200,000 korun a odebrání zbrojního pasu!

SPD a KSČM se připojily k návrhu zákona z dílny Jana Hamáčka na zákaz domobran v České republice! Spolupředkladateli návrhu zákona jsou jak Jiří Kobza z SPD, tak i Zdeněk Ondráček z KSČM! Národní domobrana Marka Obrtela se tak stane nelegální organizací za pomoci poslanců, kteří dostali v roce 2017 důvěru od alternativy! Zákon místo domobran zavede kurzy střelecké přípravy na střelnicích, aby lidé uměli střílet, ale nikoliv, aby se uměli organizovat k obraně! Zakládat domobrany s ideologickým programem ochrany vlasti je prý v rozporu s demokratickou společností! Za členství v domobraně pokuta 200,000 korun a odebrání zbrojního pasu!

Uteklo jen pár dnů od Nového roku a máme tu první skandál tohoto roku na domácí alternativní scéně. V čele tohoto průseru je opět SPD a dokonce i KSČM. Nejprve se musíme omluvit Janu Hamáčkovi, kterého jsme v naivní představě dlouho podezřívali, že je jediným a výhradním autorem návrhu zákona o zbraních, který zakazuje v České republice vznik a provoz domobran. Původně se zdálo, že se jedná čistě o iniciativu Ministerstva vnitra a Jana Hamáčka. Jenže, dnes došlo k odhalení souvislostí, a je to venku. Úřad vlády totiž nahrál na sněmovní servery dokumenty [1] k tomuto návrhu zákona a z dokumentů vyplývá, že se vůbec nejedná o solitérní akci ministra vnitra, ale je to společný návrh prakticky všech zástupců Poslanecké sněmovny a spolupředkladateli zákona jsou tak dokonce i zástupci SPD a KSČM.

Pplk. Marek Obrtel, Nela Lisková a Alois Konečný, Rada Národní domobrany.

Pod návrh zákona se jako autoři vedle Jana Hamáčka podepsali poslanec ANO Jiří Mašek, Pavel Žáček z ODS, komunista Zdeněk Ondráček, Jiří Kobza z SPD, šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek a poslanec TOP 09 František Vácha. Všichni tak pečou pěkně pospolu na tom, aby byl přijat protivlastenecký a protinárodní zákon, který dnes vláda odsouhlasila [2], a jenž zabrání občanům organizovat se na ochraně a obraně svých bydlišť, ve svých obcích, ve svých životních prostorech, kde bydlí a kde mají své rodiny, a rovněž na dobrovolné ochraně hranic ČR, které jsou dnes nehlídané. A to není všechno. V návrhu zákona se přímo uvádí, že zakládání a organizování spolků, jejichž náplní je domobrana opírající se o nějakou ideologii, např. ideologii obrany vlasti, je nebezpečný proces v rozporu s demokratickými principy.

Pokuta 200,000 Kč pro každého, kdo bude usvědčen z členství v jakékoliv domobraně

V důvodové zprávě návrhu zákona je doslova uvedeno, že… “Cílem návrhu zákona je zejména: – znemožnit, aby se paramilitární skupiny fungující mimo relevantní bezpečnostní systém České republiky vyzbrojovaly a aby se zbraněmi usilovaly o prosazování svých ideologických cílů; činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky coby právního státu,” uvádí text v důvodové zprávě. Jinými slovy, zákon zněmožní lidem, kteří jsou legálními držiteli zbrojních povolení, aby se organizovali do skupin, které se snaží bránit a chránit své místo bydliště, obec, region, potažmo vlast jako takovou. Návrh zákona uvaluje pokutu 200,000 Kč za členství v domobraně každé fyzické osobě, která bude zjištěna, že je členem domobrany.

Pokud je osoba držitelem zbrojního oprávnění, nebude se moci podle tohoto zákona nijak sdružovat a stýkat s ostatními držiteli zbraní, a to v žádných spolcích, v žádných organizacích, v žádných klubech a v žádných skupinách, jestliže takové uskupení má v rámci své činnosti jakoukoliv činnost ve vztahu k zajišťování bezpečnosti bydliště, obce, regionu, nebo vlasti.

Zákon tímto říká, že můžete vlastnit zbraň, ale nesmíte se s ní organizovat ve skupinách za účelem obrany, ať už je to obrana pískoviště pro děti před domem, nebo obrana státní hranice ČR, která je v této chvíli otevřená, nechráněná, a každou noc skrze otevřené hranice ČR proudí desítky pašeráků, kteří dopravují migranty do Německa přes území ČR. Česká policie zadržuje méně než 1% těchto migrantů, podle údajů německé policie.

Lidé se chtěli sdružovat k obraně země a vláda jim to teď zakáže pod hrozbou pokut, ztráty zbrojních licencí a zařazením na vnitrácký seznam extrémistů, vítejte v roce 2020

Když se tedy držitelé zbraní nebudou moci organizovat, stát jim podle návrhu tohoto zákona povolí tzv. střelecké přípravy, které budou organizovat tzv. akreditované osoby v prostorách střelnic. V praxi to má fungovat tak, že tato akreditovaná osoba bude provozovat střelecké kurzy jako OSVČ a bude případně i zaměstnávat další způsobilé osoby, které budou poskytovat střelecké kurzy na střelnicích. Problém je v tom, že toto nebylo a není účelem domobran. Lidé v domobranách jsou ve většině případů držiteli zbrojních pasů a umí střílet, nestali se členy domobrany kvůli tomu, aby se naučili střílet. Od toho domobrany nevznikly a to není a nebyl jejich účel. Navrhovaný zákon tak nahrazuje jablka hruškami a snaží se vnutit veřejnosti pocit a dojem, že zákon nikoho o nic nepřipravuje, pouze něco reguluje.

Pplk. Marek Obrtel, zakladatel Národní domobrany.

Jenže, to je právě obrovská lež. Hlavní funkcí domobrany je náhrada vojenského výcviku, resp. vojenské služby, která v ČR chybí, protože politická garnitura posílá české vojáky do Iráku, do Afghánistánu a do dalších okupačních misí po světě, a dokonce se snaží posílat na 15 let do kriminálu člověka, který na internetu psal názory, že Afghánci se brání okupaci a mají právo se bránit.

Pražské vrchní zastupitelství teď dotyčného člověka obvinilo z podpory terorismu [3] a hrozí mu za pár komentářů na Facebooku prý až 15 let vězení. Ano, přátelé, 15 let natvrdo za to, že napsal na Facebooku, že Afghánci bojují proti okupantům a zabití čeští vojáci zkrátka podle něho dojeli na to, že jsou součástí amerických okupačních sil v zemi. Na Facebooku prý proto vyjádřil souhlas s konáním Afghánců, a tím se prý dopustil podpory terorismu.

Česká armáda hlídá maková pole v Afghánistánu namísto ochrany státních hranic ČR, přes které albánské gangy převaděčů pašují migranty směrem do Německa

Takže, zatímco čeští vojáci okupují Afghánistán a dokonce tam umírají, tak mezitím do Evropy proudí stovky tisíc migrantů ročně přes otevřené hranice Schengenu a rovněž přes vnitřní hranice členských zemí EU. Domobrany mají za úkol chránit hranice, hlídkovat na vytipovaných místech pašeráků lidí, zkrátka provozovat obranu a ostrahu země namísto české armády, která má plno práce s ochranou makových plantáží v Afghánistánu, s výcvikem iráckých policistů a s ochranou Pobaltí. Česká armáda neví, kam dřív v zahraničí skočit. Takže doma ta skutečná práce a obrana vlasti zůstává na domobranách.

Jan Hamáček, ministr vnitra a předseda ČSSD.

A to prostě někomu silně vadí, protože má strach, že ty domobrany by mohly jednou mít větší úlohu v obraně státu, např. před migrací, než jakou mají regulérní bezpečnostní složky státu. Domobrana je totiž hlavně o organizování lidí se společnými hodnotami a ideály ochrany a obrany národa, nejsou to spolky k výuce střelby někde na střelnicích, to je prostě úlet, který ukazuje, že návrh zákona se snaží chybějící nohu nahradit třetí rukou. Problémem státu není nedostatek střeleckých kurzů, do háje! Problémem národa je, že armáda trajdá všude možné po světe, zatímco české hranice nikdo nechrání a přes kopečky se pašují migranti do Německa, které potom Německo zadrží a vrátí do ČR, kde migranti už potom natrvalo zůstávají!

Vlastenci volili SPD a nakonec partaj pomáhá Hámačkovi předkládat zákony, které vlastencům napařují pokuty a zakazují činnost v domobraně… takové chucpe!

Když se podíváte na návrh zákona a navrhovateli tohoto dokumentu jsou kromě poslanců Demobloku, Hnutí ANO a ČSSD i poslanci SPD a KSČM, tak to prostě znamená, že je konec. Je vymalováno, všechny strany ve sněmovně se odkopaly, všechny jsou protivlastenecké, všechny usilují o podporu migrace, o utlačování a potlačování domobran, tátů od rodin, kteří chtějí svůj domov mít více bezpečný, protože po Evropě se potulují tlupy migrantů, pašeráků lidí, všichni to vědí a nikdo proti tomu nic nedělá.

Copak si nepamatujete, jak arabský migrant vloni nedaleko Terezína znásilnil [4] mladou ženu? Prostě šla po cestě, z pole vyběhl migrant, který předtím byl v Drážďanech propuštěn z vězení a byl vyhoštěn zpět do ČR, kde měl povolení k pobytu. Na cestě z Drážďan tak znásilnil českou dívku. A proč? Protože hranice nejsou chráněné, česká armáda trajdá po světě a domobrana chybí, a teď dokonce bude zakázána, a to i díky předkladatelům z SPD a KSČM.

Jiří Kobza z SPD, spolupředkladatel zákona na zákaz domobran.

Takže si to shrňme. SPD v září skrze své europoslance hlasovala v EU parlamentu pro usnesení o paměti národů, ve kterém se uvádí, že SSSR byl spoluviníkem vypuknutí II. sv. války [5]. Skandál, že to svět neviděl. A teď se najednou dozvídáme, že importér izraelských vín z okupovaných Golan, Jiří Kobza z SPD, je dokonce spolupředkladatelem zákona na zákaz domobran v ČR, tedy spolupředkladatel textu, který zastřešuje Jan Hamáček z ČSSD v dikci ministra vnitra. A připojí se k tomu i KSČM, Zdeněk Ondráček. Vy chcete chránit národ a zakazujete domobrany?

Kdo si myslíte, že jste? Nebo jinak, kdo si myslíte, že jsou vaši voliči? Hlupáci? Komu chcete cpát, že chráníte národní zájmy, když se autorsky spolupodepisujete pod protivlastenecké zákony z dílny ČSSD a ministra vnitra? Komu vadí tátové od rodin, kteří v sobotu navléknou maskáče a jdou do lesa v pohraničí hlídkovat, jestli tam nenarazí na pašeráky migrantů, tedy na albánské gangy převaděčů? Komu vadí držitelé zbraní, kteří se sejdou o víkendu a procvičí si základy vojenského výcviku a velení podle modelu švýcarské domobrany? Komu to vadí?

Když SPD pomáhá Hamáčkovi předkládat zákon na zákaz práce tátů od rodin, kteří chrání české hranice před pašeráky migrantů ve svém volném čase, tak je hotovo, je vymalováno! Zrada vlastenců!

No, že to vadí ČSSD a Janu Hamáčkovi, který je velkým přítelem muslimů v ČR, viz. jeho známá fotografie z islámského centra Alfirdaus v Praze, to pro nás není novinka [6]. Ale že autorsky na návrhu zákona na zákaz domobran se budou spolupodílet i poslanci KSČM, a dokonce i poslanci SPD, kteří se dostali do sněmovny v roce 2017 hlavně díky hlasům vlastenců a domobranců, to je prostě takové nosaté chucpe, které prostě nevymyslíš! To je takový šok, který nelze vysvětlit, protože je nevysvětlitelný.

Řeknu vám, co jim vadí nejvíce na domobranách. Nejsou to zbraně, to nemá s nimi nic společného. Naprostou sračku s prominutím na obhajobu tohoto zákona napsal Jiří Kobza v polovině prosince pro Parlamentní listy, kdy zákon na zákaz domobran označil za “cestu vpřed” pro vlastence [7]. Kobza by měl složit mandát ve sněmovně, měl by se omluvit voličům, že kdy lezl do politiky a měl by se věnovat spíš dovozu izraelských vín z okupovaných území Golan pro své “košer” zákazníky.

Nela Lisková, členka Rady Národní domobrany, rovněž honorární konzulka Doněcké lidové republiky v ČR. Zastoupení bylo českým soudem rozpuštěno na objednávku ukrajinského velvyslanectví v Praze.

Těm politikům prostě vadí ideová a ideologická výchova nových kádrů v řadách domobran a vadí to zjevně i SPD. Mají strach, že by tam vyrostly nové vlastenecké kádry, že by se z domobran vyklubala nová elita českého národa, že by z domobran byly farmy na nové vedoucí kádry, nové elity, nové vůdce. To je ta hlavní obava a důvod, proč nechtějí, aby se bývalí vojáci ČSLA a mladší ze současné AČR sdružovali v domobranách, protože by to vedlo k ideové a ideologické výchově nových kádrů.

Zemská domobrana již oznámila, že ukončuje ke konci minulého roku činnost, pokuta 200,000 Kč by pro ně byla likvidační [7]. Právě z tohoto chystaného zákona, který tuto pokutu zavádí, měla Zemská domobrana obavy. Prostě výchova kádrů k obraně vlasti není dovolena! A z toho ti zmetci ve sněmovně mají největší strach. Bojí se vlastních občanů, kteří chtějí bránit svoji vlastní zemi! Taková ostuda, takové plivnutí do tváře národu od poslanců, kteří se pod návrh zákona podepsali, a kteří pro něj zvednou ruku, anebo se zdrží, až se bude o něm hlasovat ve sněmovně. Budeme hlasování o zákonu ostře sledovat.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

presne o tom to je, ze v pripade ze ustava nezuajima tych ktorym bol zapozicany vykon moci, automaticky stracaju mandat, kto to vnutorne prijme a nebude sa zucastnovat ich hier je slobodny, kto pokrqcuje v ich hre vopred straca nadej na uspech

postavili to tak ze bud “zucastnite sa nasich ilegalnych volieb” konajucich sa v protektorate kde sme vam zobrali zakonodarnu moc, kde rozhoduju nase media a nase peniaze a odporieme vam moznost zucastnit sa vyberu bez politickych stran hoci v ceskom volebnom zakone je dokonc a uvedeny opak

alebo ak nectite nasu demokraciu a zacnete nas terorizovat v sebaobrane vasich zivotov pozatvarame vas

takto to obmedzene vidia aj ti “domobranci” bojuju s veternymi mlynmi lebo hrancie neexistuju vsade je volny pohyb a vo vnutri zruseneho statu operuju politicke bandy (a oni domobranci ziadaju “predstavitelov” o spolup[racu na obrane, ako keby vazni v koncentraku cheli strazit tabor spolu s dozorcami) a mozno az 90 percent obyvatelstva s tym suhlasi, v rozpadnutom hospodarstve totiz nemoze relane hodnoty prdukovat viac ako 10 percent a ten zvysok bude suhlasit az kym ani oni nebudu zlikvidovani

domobrana je v tejto podobe impotentna, pre mna je moznost jedine oznamit ze sme v stave vojny a obnova statu je mozna ked dame nelegalnemu rezimu informacne najavo nie ze prosime o to aby nas laskavo ako narod nezabijali, ale ze ich nerespektujeme to znmen napriklad nesirit ich akukolvek volebnu propagandu alebo ensansokvat so zpbranami a prosit o zaclenenie do ci hprotektoratneho zboru, nie na uliciach pobehovanim to date najavo ale informacne tym ze su davno mimo, je to o hrdosti ta nie je v umiformach a uz vobec nie ich volbach

alternatiovne media sa stali stavymi vysielackami a udrzuju tento rtzim pretoze nechu byt terosriosti a nevidia ze statie za ustavou im to zarucuje lenze oni stoja za sucasnym rezimom ako retardovani a rezim ma lahku korist dva si ich na veceru kazdy den

rudo vasky v obdobi pred zatknutim konecne ohlasil zivu myslienku, ze je ptorebne si zorganizovat konecne slobodne volby a hlavne bez politickych stran, mame na to pravo a je to aj povinnost nepotrebujeme sa o to dozadovat nasich nicitelov

ale rudo celkovo podcenil ustavu, v ohlade volieb to identifikoval ale po cele roky sa snazil “nachytat” valstizradcov na nedodrzovani zakonov, este aj ked ho teraz zavreli tak ten jeho iompotentny obhajca sa vyjadril ze sa odvolaju, omyl,. ziadne odvbolanie ale oznacenie tychto sudov aj celeho rezimu za ilegalny odvodeny z moci rise nie nasej, nedodrzuju ani zadrzaciu lehotu 48 hodin ako gestapo, aj keby bol rudo masovy vrah nemozu hi takto odchytit bez priciny

a aby to nebolo vsetko vazne tak davnejsie video ruda, tam este mozno nieco doporucoval volit dnes uz spravne hovori, ze potrebujeme si spravit slobodne volbny bez stran a to video tak nadobudlo nechcene nadcasvy charakter, peto z vol kkt je humerno vystihujuce vysko zodvodeny cin, nestaci len ist nevolit ale oznamit dalsim ze dombornaje na srandu a mzoem to skusit informcne dat najavo ze nasi nicitelia nias nezastupuju a klude mozu volit sami seba my im nebudem davat zivotnu silu

https://www.youtube.com/watch?v=n7k6VxZngB8

tymto popzdravujem aj VK, ktory dnes dobre zacal relaciu ze vsetky strany sklamali a ze je priorita rodina, kompletne suhlasim, ale neskor to zaklincoval ze by ste mali volit bartosa

VK s jeho schopnostami nahlaidnut tam kde sa smrtelnik zblazni neovlada uplny zaklad funkcie statu a od coho j eodvodzovana moc, aj keby bol Bartos Matka Tereza tak je to vrahyna, opakujem VK, pocas vojny a okupacie sa vo volbach vyhlasenych a organizovanych okupantami nevoli, nazyva sa to kolaboracia a konanie pod natlakom, teda ide aj o nesvojpravny cin a cim dlhsie sa nevyuzije moznost informovat dalsich ludi kde sa skutocne nachadzame, tak je vlastizrada takze z pohladu obnovy statu mozeme za vlastizradcov vyhlasit aj alternativne media propagujuce samotne ilegalne volby aj samotnu domobranu, spolupracuju s nepriatelom, cakaju ze im nepriatel dopraje slobodu a popri tom sa fotia so zbranami ako male deti, zahodte tie zbrane su vam k nicomu a priznajte si ze ste mimo a na nespravnej strane, nie ste na strane ustavy ale plazite sa pred nepriatelom, ja sa plazim s holou ritou a necitim sa preto mensi, priznavam sa ze sa plazim petoze spoluobcnaia vacsina su zaostali ale klanat sa nebudem, nezalezi kolki to chapu ale ze si plnim svoju povinnost oznamit ze vacsina je mimo, nepozerajte na pocet ale na silu myslienky za ktoru sa oplati zit, vacsina kolaboruje a aj bude

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

jozko klanyi – prvy vazen faistickeho rezimu
https://www.youtube.com/watch?v=Bkb_aepS7D4

na parlament namaloval 1percento verejne priamo pred policajtami ako symbolicky akt uplatnenia prav na odpor a zavreli ho ako vraha do leopoldova, ziadneho sprejera takto nenicili a on nebol sprejer on uplatnoval nase pravo, drzal 40 dni hladovku a museli ho pustit a pocas hladovky ho chceli vyhasit za blazna, clovek pocas hladovky predsa nemoze byt diganotikovany je jasne ze v takom stave sa nema schopnost plnohodnotne branit, ti hajzli ho nakoniec museli pustit a odvtedy sa ho nedotknu, jozko mal choru mamu ktorej odporeli pomoc tento fasisticky stat a na zaklade toho zacal riesit do podstaty tento fasisticky rezim

rudo vasky podcenil hajzlov chcel ich nachytat na zakonoch ale mal ist rovno cez ustavu aj ked o nom vedelo viac ludi preto jozka odvtedy nechavaju na pokoji ale kto pocopi obciansky tribunal tak pochopi co je statne zriadenie ma ovela vacsiu silu aby nesiahlali na neho lebo vasky to robili ako show a nachytali ho na idiotinach aj ten jeho obhajca je amater nemaju co ziadat odvolanie tym sa dav anajavo respekt ilegalnemu zriadeniu, s fasistickym rezimo sa nevyjednava ale sa mu dekalruje ze je ilegqalny, ked sa ide priamo coho sa naozaj boja budu sa do poslednej chcil skryvat a utekat nemaju na com chytat vedia to

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

klaborantska alternativa zboznuje “vaznov”a “disidentov” ktori aspiruju na politicke pozicie, uz ste zabudli ze toto bol aj havels, takze napriklad pan Bartos je mimo, aj mimo ustavy, aj keby sedel vo bazeni 100 rokov je to k nicomu nema to vahu takze ak to mysli vazne je uzitocny idiot a nezavisi na intelekte IQ a podobne ani kolk si kde odsedi alebo kolko s a skym sudi, je to zbytocne

jozko nie je “hrdina” preto ze bol vazneny ale preto ze stoji za ustavou a nekolaboruje, ti co aspiruju na poiticke pozcie v sucasnom zriadeni su vlatizradcovia, prajem pouzitie zbytkov rozumu vo volbach 2020 na slovensku

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

vrchol nepochopenia situcacie je naivita v style “navstivte muj disdfentsky eshop”m aj vaclav havel vydaval pisomnosti o svojom osude a ten osud uz dnes nikho co nie je retardovany nezujima, takto to uvidite bude s celou touto ocghocenou disidentskou dezoriwentovanou skupinou a skupinami, kolaboruju vedome alebo z naivity a respektuju tento rezim, temn im potom da odmenu aby vykonali oblbnutym zase to iste

obranaustavy
Návštěvník
obranaustavy

zijeme eru “VLASTENECKEHO PRIEMYSLU”, pripadne SLOVANSKEHO, system nam navyrabal zabvane skupiny vsetkeho druhu, mozeme sa zabavat aby sme nemysleli ze nas vzeu do plynovej komory, budicek

VLASTNECI a vlastenecke strany vsetkych krajin spojte sa, takto nas organizuju a nemaju s nami vela prace, zviedli system ktory my zdokonalujeme. vlastenecka internacionala, v taliansku francuzsku, cechach, bravo.

pozdravujem aj skupinu SLOVANE sro ico dico a podobne.

Já veterán
Návštěvník
Já veterán

No tak se z domobran nadělaj myslivecký spolky s výcvikem ve “stopování” a “přežití” a atd. a bude to.
To muší projít, myslivce nezaříznou, stará bolševická orgánizace by si to nenechala líbit 🙂

Lynn
Návštěvník
Lynn

Domobrana skončí oficiálně, ale nějak se to obejde. Náš národ je velmi vynalézavý. Po zákazu kouření v hospodách sice docházelo k rušení mnoha hospod. většina z nich se však pouze přejmenovala na klub. Jede postaru jen s novým názvem. A podobně to bude i s domobranou. Jediné, co zanikne, bude název domobrana. My, Češi jsme v tom skutečnými světovými mistry. Ne náhodou se nám tak moc líbí Haškův Švejk.

Co se týká SPD, myslela to s voliči dobře, avšak nám zůstává skryto, pod jakým tlakem jsou poslanci SPD.

S těmi novými kádry to není tak jednoduché. U nás žije mnoho schopných vlastenců, dveře do politiky jim však zůstávají zavřené. Informace v jednom z článků, že na stolec moc neusedne nikdo, kdo není pod svatavou nebo halachou, tedy kdo se klaní ž nebo Ž. Strach z konkurence v podobě nových kádrů je naprosto bezpředmětný.

Tzv, elity mají strach z něčeho jiného. Někde v hloubi svých temných duší si uvědomují, že je zde NĚKDO, kdo je nade vším, kdo je nejmocnější. Ve své ďábelské vychytralosti moc dobře vědí, že skutečné vlastenectví je láska k vlasti, k vlastní rodině, lpění na tradičních hodnotách a samozřejmě i morálka. Moc dobře znají naše kořeny a skuteční vlastenci se k nim vracejí, vracejí se k našim křesťanským kořenům a tím i k Bohu, navazují s Ním v modlitbě osobní vztah, nechávají se od Něho vést, poslouchají ho, zbožňují Ho, klaní se Mu. A právě z těchto lidí mají tzv. elity panickou hrůzu. A oprávněně, Temnota se bojí světla, protože ví moc dobře, že světlo je mnohem silnější než je ona a proto se snaží uhasit i to nejmenší světlo. Se skutečnými vlastenci nelze manipulovat, rozhodně nebudou povolnými otroky na rozdíl od tupých, psychicky labilních degenerátů, kteří mají domov všude a nikde a kteří ztratili vlastní identitu a už nevědí ani jaké mají pohlaví. a kteří propadají kdejaké deviaci a zvrácenosti.

Ať žije Rusko
Návštěvník
Ať žije Rusko

Tyhle rádoby zákazy nikoho nezastaví. Je to směšné, stejně jako celá vláda.

f.g.
Návštěvník
f.g.

Ať žije! Bez židovských parazitů.

Diana74
Návštěvník
Diana74

Obávám se že v Rusku je nejvíc židů v celé Evropě, možná i víc židů než v Israeli. Každý ruský komunistický hovado byl žid, stejně tak i poplyšákový “podnikatelé” – hromadní vrazi jsou židi. Předání moci z pařátů židobolševiků do pařátů židozednářů-“podnikatelů” stálo v Rusku život 2 miliony lidí, na Ukrajině se odhaduje až 10 milionů. Taky mají v Moskvě největší mešitu v Evropě… kapacita 10,000 slimáků. Vystavěna 1903, rekonstrukce 2015, slavnostně otevřeli Putin, Erdogan, Abbás. Takže Rusko je docela sračka.

Anna
Návštěvník
Anna

A proč by nemohli mít v Moskvě mešitu, když tam žijí miliony muslimů a jsou to občané Ruska, žijí tam tisíce let a Rusko je jejich vlast a dodržují platné zákony. Nejsou to žádní migranti, kteří táhnou za sociálními dávkami, jako ti, co jdou do EU. A pokud nějací muslimové provedli v Rusku nějaké teroristické útoky, tak se jednalo o muslimy z vně Ruska, ne zevnitř. Takže Diana je docela sračka a ne Rusko.

Kloktačka
Návštěvník
Kloktačka

Na Novinkách se chlubí že Američané ohromili hromadným startem stíhaček, koukl jsem na video a to je o ničem https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/americke-letectvo-predvedlo-odstrasujici-start-desitek-plne-vyzbrojenych-stroju-40309182. A tak jsem si vzpomněl že jsem viděl video ze cvičení armády ČSLA Štít 84, kde letectvo tehdejší československé armády předvedlo hromadný start dvou pluků, asi 72 stíhacích letadel a to do pěti minut. Přesný čas 4minuty a 55sekund a všechna letadla byla nahoře. Video zde https://m.youtube.com/watch?v=yFxhDfJnlyg
My jsme měli kur.a armádu! Video z ukázky je poměrně krátké, necelých deset minut, ale vše perfektně popsáno a super záběry, video stojí za shlédnutí, alespoň každý uvidí že naše armáda byla na slušné úrovni, vše propracovaný do detailu, byl to v té době majstrštik… oproti dnešku kdy máme půjčených dvanáct stíhaček a pár vojáků, stíhačky lítají nad Islandem a vojáci běhají po světě s americkým pánem. To je normálně…beze slov raději. Za zlých komunistů dokázalo letectvo na ochranu naší vlasti poslat 70 bojových letadel během pěti minut do vzduchu, kdežto za dnešní skvělé pravdoláskařské demokracie nám lítají dvě půjčený letadla od Švédů nad Islandem, ti hlava nebere (klepu si na čelo).

f.g.
Návštěvník
f.g.

Kloktačka
a nejsou tam ty stíhačky do toho snímku domontované? Včera jste taky tvrdil, že na fotku se Židy byl přimontován Putin. Nikdy jsem se tak nezasmál!

Kloktačka
Návštěvník
Kloktačka

Ale proč ne, když si myslíte že jsou domontované, tak není problém, je to váš názor. Včera fotka s Putinem mi připadala jako falš a stojím si za tím, říkám snad že prezident Vladimír Vladimírovič Putin nikdy neseděl za stolem s židem? Že neexistuje fotka? Já nevím proč vás to tak trápí, mně je úplně fuk co píšete vy, buď mě koment zajímá, nebo nezajímá, vy chytráci neustále máte tendenci poučovat druhé, obzvlášť když je to dělníček co, který se k tomu ještě veřejně hlásí co? Můžete mi akorát vylízat pozadí, mám vás úplně na háku. Tady kdykoliv a kohokoliv člověk pochválí, tak se vždy najde někdo kdo napíše, hloupí góji, ty nevíš že za Putinem stojí žid? Cha, cha..

f.g.
Návštěvník
f.g.

Kloktačka
Šášulo, ta fotka pochází z tohoto článku VK. O falši mluvíš pouze proto, že je to těžké si to připustit, že? Chudáčku..

Chabad Lubavitch, Lev Leviev, Vladimir Putin a Donald Trump jako jedna rodina? Odstavování Trumpa od moci je vlastně odstavováním Chabadu sionisty. Je to horší, než jsme si mysleli! Kushner si vzal 250 milionů dolarů od George Sorose!
https://aeronet.cz/news/chabad-lubavitch-lev-leviev-vladimir-putin-a-donald-trump-jako-jedna-rodina-odstavovani-trumpa-od-moci-je-vlastne-odstavovanim-chabadu-sionisty-je-to-horsi-nez-jsme-si-mysleli/

f.g.
Návštěvník
f.g.

comment image

Kloktačka
Návštěvník
Kloktačka

Hele, dělej přednášku doma svým dětem, ano? Tebe očividně nezajímá podstata příspěvků, ale jen jak někoho dehonestovat, kdyby jsi mě upozornil normálně že ohledně fotky s Putinem se nejedná o falš a že se třeba pletu, tak bych si řekl dobrý, možná se pletu ale číst potom ubohé žvásty? To mě vůbec nezajímá. Ono to bez zesměšňování asi nejde viď.

f.g.
Návštěvník
f.g.

Kloktačka
ne, šášulo. ty jsi se nespletl, slintal jsi to úmyslně.

Josef
Návštěvník
Josef

Kloktačko, smějete se pouze své hlouposti.

Kloktačka
Návštěvník
Kloktačka

To víš že jo Pepíku 😀

Motopes
Návštěvník
Motopes

No, taky nevím, co na to startu bylo “odstrašujícího”, prostě startovali jeden za druhým s odstupem. Ale možná to bylo skutečně odstrašující, hlavně pro ně. Aby se nepobili navzájem. Hromadný start je o něčem jiném. ČSLA v 80-tých letech nacvičovala i tzv. vstřícný hromadný start, kdy se dvě skupiny stíhaček seskupily na obou koncích VPD (dráhy) a střídavě startovaly po dvou či třech proti sobě. Třeba v Bechyni. Mimochodem, víte jak se pozná z letadla vojenské letiště jenom podle dráhy ? Vždycky je širší než výhradně civilní, např. Mošnov. Je to právě z důvodu možnosti provádění hromadných startů , kdy je možno seřadit vedle sebe několik strojů a poslat je do vzduchu najednou. Toto u civilních letišť není potřeba.

Diana74
Návštěvník
Diana74

A takovou skvělou armádu demontoval ubohej buzerantskej židozednářskej pedofil tříurňák veškrna !

Perun Hromovládný
Návštěvník
Perun Hromovládný
Slovan1
Návštěvník
Slovan1

Teda pánové, já bych sám sobě nakopal zadek, že jsem tenkrát volil Okamuru a jeho pohůnky. Napadá mi reminiscence ze hry Járy Cimrmana Vyšetřování ztráty třídní knihy “de…l bl…k, jenom v zadní lavici sedí dva bl….ci vedle sebe”. Fakt se bojím toho, že z této skluzavky není návratu. A když slyším “demokracie”, tak začínám mít osypky po celém těle. S těmito “zas tupci” lidu se czexitu ani jiných akcí nedočkáme.

Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

Pripomína mi to 80.a 90. roky v USAtanskej synagoge sion plazov a jašterov, keď sa tam vzmáhali ludové milície,ako napr.v Montane,Washingtone,Idahu,a inde po tej sion kolóne, a nahnali nosatým jašterom strach iba z toho že vedeli myslieť a chceli ozajstnú demokraciu a nie židovskú démon-rats-iu…A tak sionisti použili všetky paky na ich rozpustenie a zničenie…A z organizovania sa obycajných ludí,mali strach aj červený židobolševivi,nielen modrý sionisti! Bohužual,radovy ĺuďia sú zvačsa hlupy a majú strach,takže je ich ľahke rozložiť a poraziť,lebo jašteri majú vsetky páky moci v ich rukách!!!

Nikdo
Návštěvník
Nikdo

Naivní lidé si myslí, že právo sdružování je dáno Listinou základních práv a svobod, leč vždy je tam čertovo kopýtko:
Článek 20
(1) Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.
ale
(3) Výkon těchto práv lze omezit jen v případech stanovených zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.

Jinými slovy, když se znelíbíte mocným, zatrhnou vám to, protože je to nezbytné pro ochranu jejich práv neomezeně vládnout. 🙂

Vlasta
Návštěvník
Vlasta

Z ústavy:

Článek 103

(1) Samostatným ozbrojeným bezpečnostním sborem je občanská národní domobrana. (2) Podrobnosti o působnosti, struktuře, pravomocech a činnosti domobrany stanoví zákon.

Z listiny:

Článek 25

(1) Občané mají právo a současně povinnost postavit se na odpor proti každému, kdo by omezoval, potlačoval nebo odstraňoval svobody a práva občanů, měnil nebo rušil ústavní pořádek proti vůli občanů, omezoval nebo znemožnil činnost ústavních orgánů a orgánů státní správy a územní samosprávy nebo jejich činnost namířil proti občanům a státu.
(2) Podmínky a podrobnosti k držení, nošení a použití zbraní upravuje zákon.

Diana74
Návštěvník
Diana74

ústava nesvéprávnýho senilního židobolševíka rychetského nezajímá.

Vlasta
Návštěvník
Vlasta

To není z Rychetského ústavy, to je z návrhu nové Ústavy! Zřejmě jste tu Rychetského ani ten návrh nečtla…

Drak
Návštěvník
Drak

V ústavě čl 103 není. Jde uveden, jako zrušený.
A čl 25 zní:Článek 25
(1) Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon.
(2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též
a) právo na vzdělání v jejich jazyku,
b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku,
c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin.
Dej mi prosím tvůj zdroj, díky.