Španělská studie zjistila, že vakcína společnosti Pfizer obsahuje vysoké množství toxického oxidu...

Španělská studie zjistila, že vakcína společnosti Pfizer obsahuje vysoké množství toxického oxidu grafenu, ale mainstreamová média i farma společnosti to ostře odmítají jako hoax. Jenže čínští vědci již v roce 2016 publikovali vědeckou studii, která prokázala, že oxidy grafenu fungují jako naprosto výjimečný vakcinační stimulant děsivého charakteru! Grafen rozbíjí buňky, ničí mitochondrie a tím spouští naprosto bezprecedentní poplach imunitního systému! Grafen ale může způsobit těžké krevní sraženiny, záněty v orgánech, může poškodit neurální sítě v mozku a v neposlední řadě z vás dělá chodící ID průkaz!

Španělská studie zjistila, že vakcína společnosti Pfizer obsahuje vysoké množství toxického oxidu grafenu, ale mainstreamová média i farma společnosti to ostře odmítají jako hoax. Jenže čínští vědci již v roce 2016 publikovali vědeckou studii, která prokázala, že oxidy grafenu fungují jako naprosto výjimečný vakcinační stimulant děsivého charakteru! Grafen rozbíjí buňky, ničí mitochondrie a tím spouští naprosto bezprecedentní poplach imunitního systému! Grafen ale může způsobit těžké krevní sraženiny, záněty v orgánech, může poškodit neurální sítě v mozku a v neposlední řadě z vás dělá chodící ID průkaz!

Španělští vědci zjistili, že vakcína proti koronaviru (COVID-19) společnosti Pfizer-BioNTech obsahuje oxid grafenu [1]. Výzkumný tým z katedry inženýrství univerzity v Almerii nedávno zveřejnil zprávu s názvem Detekce oxidu grafenu ve vodní suspenzi. V této publikaci se objevuje název Graphine in Oxygen: Observační studie v optické a elektronové mikroskopii. V této studii španělští vědci zjistili, že každá dávka zkoumané vakcíny společnosti Pfizer obsahuje přibližně 747 nanogramů oxidu grafenu [2].

Oxid grafenu [3], materiál vytvořený z grafitu, je známou toxickou látkou. Předchozí studie ukázaly, že materiály na bázi grafenu, jako je oxid grafenu, mohou způsobovat toxicitu závislou na dávce. Může poškozovat játra a ledviny, podněcovat tvorbu granulomů v plicích, snižovat životaschopnost buněk a vyvolávat apoptózu neboli předem naprogramovanou buněčnou smrt formou likvidace mitochondrie v buňce, čímž dojde k buněčné smrti tzv. mitochondriální DNA.

Pásek čirého grafenu

Studie na zvířatech zjistily, že při vstřikování oxidu grafenu do těla se toxická látka ukládá v plicích, játrech, slezině a ledvinách. Výzkumníci rovněž zaznamenali potíže s vyčištěním materiálu z těla. Mnoho respirátorů na obličej, které prodávají čínské společnosti, je potaženo nebo zpevněno grafenem. Nošení obličejového respirátoru potaženého grafenem může způsobit vážné plicní problémy, varuje Health Canada [4]. Španělští vědci ve své zprávě také objevili značné množství oxidu grafenu ve stěrech používaných při polymerázové řetězové reakci (PCR testech) a testech antigenů. Tyto testy se přitom používají k detekci COVID-19.

Odhalení přítomnosti grafenu ve vakcínách potvrdila studie španělské univerzity

Odhalení týkající se španělské zprávy a oxidu grafenu ve vakcínách společnosti Pfizer vyšlo poprvé najevo poté, co o něm informoval konzervativní komentátor Stew Peters ve svém pořadu The Stew Peters Show. Peters si do epizody svého pořadu z 8. července přivedl lékařskou výzkumnici s dvacetiletou praxí v oblasti léčiv Dr. Jane Rubyovou [5], aby pohovořila o tom, co je oxid grafenu a jaké má účinky na lidský organismus. Peters se během svého pořadu zeptal Rubyové, zda je oxid grafenu jedovatý. Odpověděla: “Rozhodně je to jed.” Ruby poté vysvětlila některé způsoby, kterými je oxid grafenu pro člověka nebezpečný. Řekla: “Víte, že oxid grafenu je velmi nebezpečný?”

Dr. Jane Ruby

Ničí doslova všechno uvnitř buňky. Mitochondrie doslova explodují. Vytváří tím situaci, kdy tělo jede na desetistupňový požární poplach a vzniká zánět, cytokiny, chemokiny. Je to neuvěřitelně prudké a přichází zánětlivá, tzv. cytokinová bouře a má to zvláštní afinitu k vytváření akutních zánětů plic, vytváří to zánětlivou bouři cytokinů v srdeční tkáni a v mozkové tkáni.” V samotném rozhovoru zaznělo několik dalších informací, ale jedna z nich nebyla správná, resp. její vysvětlení bylo mylné. Rubyová uvedla, že nevidí důvod, proč by měl být grafen ve vakcínách používán. S tím ale nesouhlasí náš kolega lékař, který pro nás zpracoval posudek tohoto objevu a zjištění španělských vědců z univerzity v Almerii.

Grafen spouští po vpíchnutí do těla buněčnou smrt mitochondriální DNA a imunitní systém spustí poplach nejvyššího stupně. A tím se získá vysoká účinnost vakcíny, ale za strašnou cenu…

Podle našeho kolegy je nejen oxid grafenu známý ve farmaceutické obci, ale je spatřován jako progresivní volba pro radikální zvýšení účinků a spolehlivostí účinků většiny dnešních vakcín, a tím je myšleno nejen těch proti covidu, ale i vakcín pro děti, tetra a hexavakcín atd. Oxid grafenu totiž díky své buněčné toxicitě umí něco, co nedokáže žádná jiná adjuvantní látka. Grafen totiž začne napadat lidské buňky a primárním cílem útoku je mitochondrie uvnitř buňky, tedy základní srdce každé buňky, které zajišťuje látkovou přeměnu v buňce na energii.

Obrazně řečeno je mitochondrie malou elektrárnou, která pohání buňku. A právě oxidy grafenu mitochondrii zničí, takže ta vybuchne jako při explozi, čímž vzniká smrt mitochondriální DNA v buňce a ta umírá. A právě na tuto událost zareaguje imunitní systém vyhlášením nejvyššího stupně poplachu a ohrožení, protože útok na mitochondriální DNA je považován v organismu za proces umírání člověka, nejvyššího ohrožení integrity těla a imunitní systém vrhne proti místu, kde grafen toto způsobil, veškeré své síly.

Mechanika vyvolání prudké imunitní odezvy na grafen

Imunitní systém začne napadat naprosto všechny viry v okolí tzv. události. V angličtině se tomu říká “Event” a v biologii je to situace, kdy imunitní systém vyhodnotí tuto událost jako ohrožení buněčného života v organismu. Antigenní látky a imunitní systém začne napadat všechny viry, bez ohledu na původ, a mezi nimi jsou i viry z vakcíny, proti kterým si imunitní systém vybuduje mohutnou odezvu s vysokým stupněm důležitosti, protože imunitní systém si všechno uloží do paměti, tedy všechny viry, na které během “události” (eventu) zaútočil.

Název biologického cvičení [6] Hopkinsovy univerzity na podzim v roce 2019 s názvem “Event 201” nebyl vybraný náhodně. Toto označení pochází z biologického výzkumu vakcín a označuje pořadové číslo události (eventu), čili odezvy imunitního systému na podnět, resp. na provokaci a útok. Sleduje se během “eventu”, jak imunitní systém zareaguje na podnět, na útok, jestli se rozpoutá silná odezva imunitního systému, anebo jen slabá. A právě oxid grafenu je tím nástrojem, jak vyvolat v organismu doslova poplach nejvyššího ohrožení, což vede k vysoké účinnosti vakcín. Jenže, jak upozorňuje náš kolega lékař, za strašlivou cenu.

Imunitní systém při útoku proti grafenu vypustí do boje všechno, co má k dispozici a celý arzenál zbraní, které vás mohou zabít v důsledku autoimunitní cytokinové bouře

Během tohoto eventu spustí organismus v těle ne jedno, ale hned několik opatření. Kromě vypuštění antigenů a napadání virů spustí organismus mohutné vypouštění cytokinů, chemokinů a dalších látek hormonálního původu, jejichž úkolem je připravit tělo na mohutný boj s agresorem. A ten boj spočívá v pokusu o izolaci agresora formou zánětů, kdy cytokiny a chemokiny napadnou orgány v místech, kde dojde k detekci přítomnosti virů. Po napadení dojde k propuknutí zánětů, čímž se imunitní systém snaží izolovat viry, aby se nemohly šířit.

A to není všechno. Cytokiny a chemokiny přistoupí k neuvěřitelnému rozhodnutí a začnou ucpávat žíly a cévy, vznikají trombózy, krevní sraženiny, a to kvůli tomu, že cytokiny a chemokiny napadnou viry přímo v cévním řečišti a začnou je obalovat, aby se nemohly konektovat a připojovat na buňky. Je to totální obranná fáze organismu. Jenže, tyto obalené tromby velmi často ucpou cévy tam, kde už jsou cévy zanesené např. cholesterolem, vznikne blokáda krevního průtoku, a pokud k tomu dojde v srdci, je z toho infarkt myokardu, a pokud k tomu dojde v mozku v cévním řečišti, je z toho mrtvice.

Koronavirus pod elektronovým mikroskopem při útoku na buňku

Grafen tak vyvolá tak prudkou reakci imunitního systému, že to člověka může zabít. A to pouze kvůli tomu, aby vakcína měla vysokou účinnost a aby si vytvořené antigeny imunitní systém zapsal a zapamatoval ve spojitosti s Eventem XXX, tedy s pořadovým číslem události, která ohrozila mitochondriální DNA buněk, na což imunitní systém zareagoval vyhlášením nejvyššího poplachu. A všechny neznámé viry, které přitom byly nalezeny a zlikvidovány, si organismus zanese do registru s červeným vykřičníkem.

Takže tím se získává vysoká účinnost vakcín, jenže za strašnou cenu. Zánět vnitřních orgánů během cytokinové bouře může člověka zabít, uzavírá náš kolega svůj posudek. A dodává k tomu odkaz na vědeckou studii čínských vědců z roku 2016, kteří přinesli informace o využití grafenu jako mimořádně účinného stimulantu imunitního systému pro zvýšení odezvy imunity na podanou vakcínu. Studie je jako placený článek, zdarma je k dispozici pouze abstrakt [7].

Funkcionalizovaný oxid grafenu slouží jako nový očkovací nano-adjuvant pro silnou stimulaci odezvy buněčné imunity

Abstrakt

Díky svým jedinečným fyzikálně-chemickým vlastnostem přitahují deriváty grafenu velkou pozornost v biomedicíně. V této studii jsme pečlivě navrhli oxid grafenu (GO) jako vakcinační adjuvans pro imunoterapii s použitím ureázy B (Ure B) jako modelového antigenu. Ure B je specifický antigen pro Helicobacter pylori, který je karcinogenem I. třídy pro rakovinu žaludku. Jako potahové polymery byly použity polyethylenglykol (PEG) a různé typy polyethyleniminu (PEI). Ve srovnání s GO modifikovanými jedním polymerem (GO-PEG a GO-PEI) mohou některé GO modifikované dvěma polymery (GO-PEG-PEI) působit jako pozitivní modulátor, který podporuje zrání dendritických buněk (DC) a zvyšuje jejich sekreci cytokinů prostřednictvím aktivace více cest receptorů podobných tollům (TLR), přičemž vykazují nízkou toxicitu.

Kromě toho může tento GO-PEG-PEI sloužit jako nosič antigenu, který účinně přenáší antigeny do DC. Tyto dvě výhody umožňují, aby GO-PEG-PEI sloužil jako nové adjuvans pro vakcíny. V následných in vivo experimentech, ve srovnání s volným Ure B a klinicky používanou vakcínou na bázi hliníkového adjuvans (Alum-Ure B), GO-PEG-PEI-Ure B indukuje silnější buněčnou imunitu prostřednictvím intradermálního podání, což naznačuje slibné aplikace v imunoterapii rakoviny. Naše práce nejenže představuje novou, vysoce účinnou nanoadjuvantní vakcínu na bázi GO, ale také zdůrazňuje kritickou roli povrchové chemie pro racionální návrh nanoadjuvantů.

A to není všechno. Grafen je za normálních okolností antimagnetický materiál a nijak nereaguje na magnetické nebo elektromagnetické pole. Ovšem to neplatí o oxidech grafenu, které vzhledem k odlišné struktuře a polarizaci mají silnou paramagnetickou odezvu na přítomnost magnetického či elektromagnetického pole. Není proto divu, že lidé se stávají po očkování magnetickými, že jim drží na ramenech magnetické předměty, školní magnetky, magnetické fotografie z ledniček, neodymiové magnety atd. Grafen se ovšem dostává z těla velmi špatně. Obvykle zůstane v organismu natrvalo a vroste do lidské tkáně, do lidských orgánů. To se normálně děje i u jiných látek, např. ftaláty, některé polymery, vybrané alkalické kovy, azbest, olovo, rtuť a další prvky a látky, ale ovšem ochota magnetické polarizace oxidů grafenu v magnetickém či elektromagnetickém poli otevírá především dlouhodobé hrozby pro lidské zdraví, ale i soukromí a bezpečnost.

Oxidy grafenu vytvoří z každého člověka unikátní magnetický čárový kód s nekonečnou entropií kombinací pro celou populaci na planetě

Každému člověku se totiž tyto oxidy grafenu v těle přichytí a vrostou do tkání a orgánů na jiných místech, čímž vznikne nekonečná entropie možných kombinací poloh, které půjde pomocí skenovacího zařízení unikátně přiřadit každé osobě podle magnetické hysterézní křivky jejího těla. Křivka identifikuje člověka při průchodu detektorem s přesností v podstatě na 100% a tím vznikne sledovací systém, kterého se nepůjde zbavit. Nepůjde odstranit, vyoperovat, jediná ochrana bude ochranný oblek s pokovenou fólií, který bude sloužit jako ochrana před čtečkou magnetické hysteréze. Pokud si to neumíte představit, jak to funguje, představte si magnetický proužek na platební kartě.

ED Scanner v Abú Dhabí skenuje procházející lidi ve dveřích a výsledek je odesílán ochrance na mobilní telefon. Skener prozařuje lidi ve dveřích a detekuje elektromagnetické odezvy viru. Viru, anebo grafenu?

Při protažení karty terminálem se z magnetického proužku načtou unikátní data o vaší kartě. Jednotlivá zrnka magnetického materiálu jsou v proužku unikátně seskupena tak, že při protažení proužku čtečkou se získají pokaždé unikátní čísla a data. Pouze tím proužkem teď nebude černý pásek na zadní straně platební karty, ale budete to vy a vaše celé tělo, ve kterém jsou grafenové částice rozmístěny unikátním způsobem a vašim “protažením” skenerem ve dveřích se pokaždé zobrazí vaše unikátní číslo, jenom to vaše. Tato technologie je terminálním nástrojem šelmy pro sledování celé západní populaci. Vezmeš si vakcínu a staneš se permanentním chodícím kódem pro oskenování.

Nejen o covidovém teroru budeme hovořit dnes od 19:15 hodin na Svobodném vysílači CS v mém pravidelném pořadu. Probereme aktuální témata z domova i ze světa, všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu na Odysee

Vytvořte si na Odysee účet, nastavte si češtinu v profilu a dejte Follow k odebírání záznamového kanálu zde. Tím vám neujdou už žádné novinky a nově nahrané pořady Pana VK a Vítka. Odběr si můžete dát i na našem redakčním záložním kanálu na BitChute zde. Mobilní aplikaci pro iPhone stáhnete zde a pro Android zde.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Nové ID
Návštěvník
Nové ID

Do háje! Mám placený přístup do Web of Science. Zadala jsem vyhledání dle klíčových slov Graphene Oxide a vaccine a vyjelo mi pár článků o tom, jak ten Graphene Oxid bezva funguje při doručování proteinů z vakcín do buněk, o využití ve vakcíně pro doručení DNA do buňky a jak to aktivuje dendritické buňky! Dám si tu práci a pošlu buď přímo články, jestli jsou dostupné ke stažení, nebo aspoň abstrakty do redakce. Celkem děsivé.

Jen Tak
Návštěvník
Jen Tak

Ano prosím, nasdílejte zde na a ulož to. Někdo z nás to pak přeloží. (třeba já)

Noname
Návštěvník
Noname

Možná to sem nepatří, ale měli byste něco vědět:

NEOČKOVANÍ POZOR!!!

Zjistila jsem před chvílí, že mi drží MAGNETKA poblíž žlučníku směrem k příčnému traktu tlustého střeva, cca 4 prsty od pupíku (magnetku jsem si přiložila z legrace při telefonátu se svojí maminkou).

Tak to zkusila také (žije na Slovensku, já v ČR).

Výsledek?

JÍ MAGNETKA NA TĚLE DRŽÍ TAKÉ – TAKTÉŽ TAM!

ANI JEDNA Z NÁS NENÍ OČKOVANÁ!!!

PODIVNOST:

MAGNETKA DRŽÍ Z OBOU STRAN (OBA PÓLY JSOU PŘITAHOVÁHY K TĚLU), COŽ NEDÁVÁ VŮBEC ŽÁDNOU LOGIKU PRO ROZUMNÉ VYSVĚTLENÍ a odporuje to fyzikálnímu zákonu!

Takže oxidy grafenu NEJSOU jenom v očkovací látce, ale podle všeho i v rouškách, v testovacíh tyčinkách (absolvovala jsem jedinkrát PSR test ze slin – dutina ústní), ale i v bůhví čem ještě.

Zkuste to také – když tak dejte vědět!

MÁTE NĚKDO TIP, RADU NA ŘEŠENÍ, CO S TÍM?

ZATÍM MÁM TOTO, ale budu bádat dál (je to fakt čertvé, pár minut, co to vím) – pan Baudyš dává rady zde (zkusím je):
https://nastub.cz/videos/watch/7712788e-2151-480a-b269-f8c4e2dc840b?fbclid=IwAR2mfQi8YcwQ3L6A3pjglDVk6C-D5K7fLOb8lOdqp9CP-95syvBr8-BZcR0

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Vám i mamince “to tam” drží? Mohli jste to tak mít geneticky pořád, jste příbuzní a ani jste o tom nevěděli. U nás bylo taky “něco” nedávno, viz: https://www.youtube.com/channel/UCcyD92so35f6gOfH1TQUfww
= Ale odeznělo to. Podruhé jsme teď prodělali asi tu jejich slavnou deltu, papírově to sedí. S očkovanýma rodičema se nyní zatím nestýkáme a všichni v pořádku..

Noname
Návštěvník
Noname

Díky za odpověď – ale ukazuje se, že problém je ještě hlubší. Ozvali se mi dva cizí lidé, že to mají taky – a nejsou očkovaní.

konzerva
Návštěvník
konzerva
Petr Novák
Návštěvník
Petr Novák

Vzhledem k tomu, že s grafenem, grafen oxidem a grafitem pracuji minimálně 17 let, tak tyto materiály znám lépe, než většina lidí.
Co se týká grafenu a grafen oxidu, tak tyto materiály jsou mimo jiné adsorbenty. Jedny z nejlepších, co existují.
Naše společnost vyrábí jeden z nejlepších adsorbentů na trhu. Specializujeme se na adsorbci ropných produktů (od olejů, benzínu, nafty, PCB), ale i kyselin, louhů atd.
Během výroby se mi dostalo do plic, určité množství, které se ovšem vyloučilo klasickým způsobem.
Toxicita grafenu a grafen oxidu je řekněme trochu sporná. Jako nebezpečné považuji uhlíkové nanotrubičky a fulereny. Ty mají rozměry, při kterých mohou procházet tělem a zařezávat se do tkáně. Ale tyto látky ve vakcíně podle mne nejsou.
Grafen a grafen oxid (dále budu psát G a GO) mohou být nebezpečné více či méně tím, že v krevním či mízním oběhu nasorbují kde co, s výjimkou vody, protože G a GO jsou hydrofobní, i když za určitých podmínek mohou i sorbovat vodu, ale jen asi 3% a to díky Casimirovu jevu.
Výborně též adsorbují plyny jak ze vzduchu, tak i z kapalin.
Na tyto materiály se naadsorbuje nejlépe ta látka, co přijde první nebo, co nejvíce nepolární.
Pravdou je, že naadsorbované látky se dá zbavit pouze dvěma způsoby.
Odstředěním nebo lisováním G nebo GO a to až od 80 do 90% adsorbátu.
Nemyslím si, že by G nebo GO “napadal” mitochondrie nebo něco ničil.
V tělním oběhu, pokud se tam dostane, ovšem může nasorboval kde co, i včetně peptidů, kyselin, bílých krvinek, krevních destiček atd.
Opravdu může ucpat cévy a je na rozdíl od jiných látek nerozpustný.
Neznám způsob “rozkladu”, protože to nebyl cíl naší práce.
Nicméně teplota tání je 3600°C a teplota varu je 4000°C.
Bylo mi vysvětleno, že do vakcín se přidává v miniaturním množství a to proto, že by se víry na něj měly lepit (adsorbovat).
Zde je dobré poznamenat, že jeden gram G nebo GO dokáže naadsorbovat od 24 gramů nafty po 104 gramů kyseliny sírové.
To ukazuje, že se jedná o mnohonásobky vlastní hmotnosti.
A v tělním oběhu to není moc ideální.
Z popisu mi vyplývá, že vědci v oblasti vakcín si vybrali některé vlastnosti, co se jim ve vakcíně hodí, ale nebrali v potaz vlastnosti, které jsou nebezpečné.

Helena
Návštěvník
Helena

Očkování nemůže být povinné,protože v tom případě by pak museli odškodnit všechny co budou mít po očkování zdravotní problémy,proto je očkování dobrovolné a ještě tam lidi podepisují že je to na jejich odpovědnost,jak říkám,mentální apokalypsa..

dodo
Návštěvník
dodo

Očkování MUSÍ být povinné. Důvod je prostý. Při následné globální genocidě vlivem očkování tak zmizí možnost srovnání očkovaných s neočkovanými a nezbude nikoho, kdo by pachatele a spolupachatele té globální genocidy ztrestal. Přežijí jen ti pro ně potřební (pilíře státních moci, jejich výkonné složky a některé nezbytné služby i výroby), kteří již dostali jen placebo s identifikací, nebo dostanou antisérum v dalších dávkách dalších vln, což ale bude neprůkazné a za to jim zůstanou věrnými slouhy již pro všechny časy.
Proto jsou také obavy o kolaps dopravy nastoupením na dnešní poměry zcela nepřipravené elektromobility, vydávány za konspiraci. Výroba potravin, komodit a energetika přece poklesne na úroveň nezbytnou pro udržení těch přeživších goyímů v práceschopném stavu. A VELKÝ RESET se “zlatou” miliardou otroků se tak stane realitou.
Jak (s)prosté!!!

J.K.
Návštěvník
J.K.

V PROOČKOVANÉM IZRAELI SE OBJEVUJÍ NETYPICKÉ VIRUSOVÉ INFEKCE, KTERÉ JEŠTĚ NIKDO NIKDY NEVIDĚL. NAOPAK CHŘIPKA, ZÁHADNĚ ZMIZELA …

Tento článek z  Jerusalem Post byl zveřejněn před zhruba měsícem, 17. června 2021. Stejný jev s nárůstem virových infekcí jako v Izraeli byl pozorován i v Austrálii.

Izrael ve službě Pfizeru vyvíjí na své lidi neuvěřitelně agresivní politiku veřejného očkování . Kromě toho vytváří očkovací pasy, které rozdělují populaci na skupinu “očkovaných” a “neočkovaných”, a omezit přístup tím “neočkovaným”.
Jde o velmi podobný přístup, jak začíná v současnosti zavádět naše vláda, akorát s jistým časovým posunem.

comment image

“Pokud jsou Izraelci zmateni skutečností, že s nimi jejich vláda zachází jako s pokusnými zvířaty, pokud se diví, kam se vypařila jejich svoboda cestovat, žít společenským životem či dokonce vydělávat si na živobytí, upřímně na to včera odpověděl generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla . ”

“Jsem přesvědčen, že Izrael se právě nyní stává světovým laboratoří, protože v této situaci používají pouze naši vakcínu a zaočkovali velmi velkou část svého obyvatelstva, takže můžeme zkoumat tak ekonomické, jakož i zdravotní indexy.”

V Izraeli se objevují virové infekce netypické pro toto roční období

Koronového krize se už možná skončila, no dospělí a děti v celém Izraeli nemocného na různé jiné virové infekce, což je podle několika profesionálních zdravotníků na toto roční období bezprecedentní jev.
“Nic takové jsme nikdy neviděli,”  řekl Dr. Tal Brosh, vedoucí infekčního oddělení v nemocnici Samsona Assuta Ashdod.
“Virové infekce monitorujeme v nemocnici, což je ovšem jen špička ledovce toho, co se děje v komunitě, protože na každého hospitalizovaného pacienta je tam venku mnohem více dalších.
Od jara jsme svědky rostoucího počtu respiračních onemocnění a od května je tu nával případů respiračního syncitiálneho viru. ”
RSV, nebo také respirační syncitiálny virus, se obvykle objevuje v zimě spolu s chřipkou a je obzvláště nebezpečný pro malé děti a starší, zranitelných dospělých.

“V létě jsme obvykle svědky jeho mizení, ale když ty čísla zvažujeme teď, vypadá to jako zima v předchozích letech ,”  řekl Brosh.
“Během zimy 2020 – 2021 jsme neviděli jediný individuální případ RSV.”
RSV není jediným ve velkém obíhajícím virem – dalšími nemocemi, které momentálně infikují rostoucí počet lidí, jsou lidský metapneumovírus (HMPV; druh adenoviru) a rinoviry.
Všechny se spojují s respiračními symptomy a dalšími příznaky podobnými symptomem silného nachlazení. Zároveň od zimy předchozí pandemii, nezasáhla krajinu chřipka, která někde  záhadně zmizela .

Ačkoliv se zdá, že na toto téma nebyla publikována žádná formální studia podle Brosh byl podobný jev před několika měsíční hlášen iv Austrálii, když na zemi udeřilo její léto po první zimě sužované koróny.

Počet hospitalizovaných dětí s respiračními a gastrointestinálními onemocněními byl neobvyklý iv Zdravotním centra Shaar Zedek v Jeruzalémě, řekl Dr. Giora Weiser, ředitel Kliniky dětské urgentní medicíny.
Divné teď je, že je léto a my nevíme, zda se toto brzy skončí, nebo to bude pokračovat do další zimy a co se vlastně stane příští zimu.”

Poznámka redakce: Během posledních dnů v Izraeli prudce přibývají nové případy COVID-19. Takže se zdá, že nakonec, jako jedné z najzaočkovanejších zemí na světě, se jim nepodařilo potlačit ani ten covid a jako bonus získali další druhy virových infekcí.

https://www.badatel.net/v-izraeli-covid-19-mozno-potlacili-no-objavuju-sa-ine-netypicke-virusove-infekcie/

………………………………………………………………………………………………………….

Izraelský premiér priznal slabý účinok Pfizer vakcín. V zaočkovanej krajine pribudlo najviac prípadov koronavírusu od marca

Izraelský premiér Naftali Bennett v piatok počas stretnutia s ministrami a predstaviteľmi bezpečnostných zložiek a zdravotných úradov uviedol, že koronavírusový delta variant spôsobuje nárast infekcií po celom svete, “a to aj v zaočkovaných krajinách ako Spojené kráľovstvo, USA či Izrael”.

comment image

V tomto duchu poznamenal, že “účinnosť existujúcich vakcín proti variantu delta je slabšia, ako sme dúfali”. Zároveň dodal, že vakcíny samy o sebe problém pandémie nevyriešia.
Vzhľadom na nárast počtu prípadov nákazy chce Izrael od stredy opätovne zaviesť obmedzenia pre zhromaždenia a podujatia v interiéri, ktorých sa zúčastní viac ako sto ľudí.

Vstup bude povolený iba pre zaočkovaných, ľudí s negatívnym výsledkom testu a tých, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. Zároveň sa opätovne zavedie aj povinné nosenie rúška v interiéroch.
https://www.infovojna.sk/article/izraelsky-premier-priznal-slaby-ucinok-vakcin-proti-variantu-delta-

pavel
Návštěvník
pavel

aspon zase budou moct naříkat že jich vybily 6 000 000

Kybic
Návštěvník
Kybic

Grafen je chemicky čistý uhlík ve speciálním strukturním uspořádání o tlouštce 1 atomu. Jeho oxidem tedy. může být jen CO nebo CO2.

Ivo Benda
Návštěvník
Ivo Benda

Kamarátka zdieľala tento príspevok, ktorý stojí za prečítanie:

PREČO MA TO VÔBEC NEPREKVAPILO? Zdieľam…

“Počúvala som slobodný vysielač v robote v sobotu, keď sme tam boli iba ja a kolegyňa, ktorá má taký istý postoj ku korone, očkovaniu a celej situácii, ako ja ( iba my dve sme neni zaočkované) Telefonovali tam ľudia, jedna pani v CZ sa pýtala, či sa to stáva aj im, že keď sa pribíži na krátku vzdialenosť k zaočkovanému človeku a má v telefóne zapnuté Bluetooth naskočí mu : dostupné dočasné prenosné zariadenie a keď naň ťuknete, zobrazí sa kód podobný ako na súradniciach GPS – šesť párov číslic a písmen oddelených dvojbodka mi. Ja som to hneď išla vyskúšať na zaočkovaných pacientoch- priblížila som sa s telefónom so zapnutým Bluetooth a fungovalo to- kolegyňa nechcela veriť vlastným očiam! Fungovalo to len na mojom telefóne- asi mám kvalitnejší- lepšie zachytí signál. Potom som to vyskúšala tajne aj na zaočkovanej doktorke- fungovalo to ! Zapísala som si všetky kódy. Prišla som domov k mojej zaočkovanej mame, ktorá sa nemohla dočkať očkovania, ešte mňa presviedča, že čo robím ceremónie a čo som to za zdravotníka ?? a fungovalo to aj na nej- zobrazil sa mi nano čip: 5C:E5:OC:C8:D8:82. Som jej to ukázala a povedala aj o pacientoch v robote- zostala, ako obarená…

Tak ľudia sú začipovaní a nie zaočkovaní ! Je to prepojené na 5G sieť a ovládané, ako hociktoré telefónne zariadenie- bioroboti ! Preto sa Matovič aj Prymula na začiatku očkovania preriekli, že koľko ľudí miesto zaočkovaných – je začipovaných ! A všetci sa na tom smiali ! Keď som naťukala mamin nano čip na internet, otvorila sa mi stránka o nanočipoch vakcíny Pfizer…”

Edina Benny

…očkovaní sú teda očipovaní – ako psi: z pracovného života viem, ako funguje čítačka mikročipov pre psov-psovi prečíta niekoľkomiestny (dlhý) kód a všetky ostatné informácie – majiteľ, rasa, pohlavie, adresa, telefónny kontakt sa dá dohľadať v centrálnom registri zvierat – údaje tam môže ukladať len veterinár, ktorý zviera čipoval…

http://www.jak-prezit.cz

Pavlína
Návštěvník
Pavlína

To jsou jejich IP adresy v ufonech nebo podobných sr.čkách. Žádné čipy. Nedělejte z lidí blbce. Neuvěřitelný, kolik d.bilů se snaží vyděsit lidi.
https://hwaddress.com/mac-address-range/5C-E5-0C-00-00-00/5C-E5-0C-FF-FF-FF/

karpi
Návštěvník
karpi

@Pavlína
Máte pravdu, ale to, když někdo neví nic o bt adresách, ještě myslím, není debil. Když někdo trochu ví o technologii toho přenosu, musí mu takováto vyjádření připadat nebetyčně absurdní, ale to je prostě život. V diskuzi se sejdou různé příspěvky, z nichž, co si budeme nalhávat, většina ani nesplňuje náležitosti ucelené myšlenky… Jindy to je ale informativní, nebo alespoň vtipné. Proto sem chodím.

Bohužel vybitá frustrace není program, a to je ta horší věc, že nejsou pouštěny příspěvky skýtající jakous takous naději na skutečný odpor, jak jsem se několikrát přesvědčil. Provozovatelé, prostě mají nějaké důvody držet to na té úrovni, jakou tady vidíte.

Petr Prime
Návštěvník
Petr Prime

mám xiaomi redmi note 9 pro, vedle sebe očkovaného člověka po dvou dávkách a na BT mi to nechytá nic…

nevim
Návštěvník
nevim

Když si přečtete komentáře níže, dříve než napíšete, tak zjistíte, že se to tu už řešilo.

Spock
Návštěvník
Spock

A jaký byl závěr? Podle mně, to můžou být různá zařízení jako jsou sluchátka nebo reproduktory…. Pokud by to bylo fakt z očkovaných lidí, tak by bylo dobré to prokázat, stejně jako ten záhadný magnetismus. Pokud by se to podařilo prokázat, měli by globalisté vážný problém, jejich plán na velký reset by byl v troskách… Přikláním se k názoru, že jsou to teorie, které se nezakládají na pravdě, protože jsou prokazatelné v amatérských podmínkách a…. zatím nic.

Perspektiva
Návštěvník
Perspektiva

Fake.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Globální problém: Neočkovaní lidé jsou líhní nových mutací koronaviru

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/globalni-problem-neockovani-lide-jsou-lihni-novych-mutaci-koronaviru-170038#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=BN7nyqggZuV-202107181334&dop_id=170038&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

A je to tady, rok predikovany plán už spustili, nevadí že zdrojem nových mutaci byli, jsou a vždy budou očkování jedinci na cokoliv, to ví i prvak na imunologii, tak jako třeba u spalnicek.

Kdo tvrdí opak je sprostý lhář a oni budou lhát co budou stačit včetně všech odbooorniku a a expertuuuu.

Alanis
Návštěvník
Alanis

Nové mutace vyrábí jen očkovaní mutanti, můžou si Bakalovi presstituti psát co chtějí, národ ví své. Hažte jim do toho vidle a serte na jejich zvrhlá opatření, která stejně k ničemu rozumnému nesmí vést. Jede se agenda Schwaba, nic jiného nás pod jejich vedením nečeká. Seru na tuto zvrhlou mafii masových vrahů. Přece očkovancům to nemůže vadit, jsou přece očkovaní, mají kolektivní imunitu (mají sice hovno, ale mainstream jim to bude tvrdit)

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

alanis
samozřejmě souhlas…( jako vždy)

Dali
Návštěvník
Dali

Alanis, skvěle. Děkuji. V poslední válce mněli koncentráky, teď se oháněli demokracii a různými humanitárními poučkami, ale vše, co dělají mi připomíná koncentrák a jejich jedovaté svinstvo vydíráním a strachem tlačí všemi masmédií abychom podlehli tomu tlaku. A na nás, co máme své vlastní přesvědčení a víme co se to děje a tak odolávame, vymýšlí různé obvinění. Nedám se nikdy zvládnout jejich tlaky a vydírání, nejlepší je, to neposlouchat.

martin
Návštěvník
martin

V tomto zločineckém systému je úkolem mainstreamu lhaní, manipulace a cenzura.
Jsou to prostě mediální krysy.

zločas
Návštěvník
zločas

“Očkovanci se stali mutanty ,v sobě vyrábí a ze sebe vylučují mutace COVID-19,možná i jiná svinstva.Překvapení teprve přijde.

Bary
Návštěvník
Bary

Já si všimla, jak moc mám teď ve svém okolí kašlajících a smrkajících lidí, v práci, v MHD, mezi sousedy v ulici, připadá mi to zcela nepřiměřené letnímu počasí. U mnoha z těchto lidí vím, že jsou naočkovaní. Ale ti samozřejmě na testy nemusí a vesele si ty svoje mutace roznášejí dál, a obviněni budeme my, neočkovaní. Je to tak trapně průhledné, jen hlupák to nevidí…

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

to se dalo čekat…chtéjí nás dostat kurvy

SASANKA
Návštěvník
SASANKA