Soudce radil žalobci, jak má upravit žalobu na Babišovu vládu, aby soudce...

Soudce radil žalobci, jak má upravit žalobu na Babišovu vládu, aby soudce žalobu schválil a nemusel ji zamítnout! Šokující odhalení na webu České advokátní komory, jakým způsobem probíhala a sem a tam pobíhala na soudu příprava žaloby na českou vládu o tom, že postupovala při vyhlašování omezení občanských práv a svobod mimo rámec Krizového zákona! Kde je hranice nezávislosti soudů a moment, kdy se soudcovská iniciativa proměňuje v soudcokracii? Úkol zněl jasně, žaloba musí projít a nebyl čas lámat si hlavu, kdo je kdo! Česko snese už fakt fšecko?

Soudce radil žalobci, jak má upravit žalobu na Babišovu vládu, aby soudce žalobu schválil a nemusel ji zamítnout! Šokující odhalení na webu České advokátní komory, jakým způsobem probíhala a sem a tam pobíhala na soudu příprava žaloby na českou vládu o tom, že postupovala při vyhlašování omezení občanských práv a svobod mimo rámec Krizového zákona! Kde je hranice nezávislosti soudů a moment, kdy se soudcovská iniciativa proměňuje v soudcokracii? Úkol zněl jasně, žaloba musí projít a nebyl čas lámat si hlavu, kdo je kdo! Česko snese už fakt fšecko?

A máme tady další skandál, který doslova unikl pozornosti veřejnosti, možná právě proto, že jde o zdánlivou drobnost, ale ve skutečnosti velice brutální zásah do procesních zvyklostí u soudu. Do redakce nás totiž kontaktoval jeden ze čtenářů, podle všeho právník, který nás poprosil, abychom jej nejmenovali, ale upozornil nás na podivné a bizarní nesrovnalosti a neobvyklosti, ke kterým došlo v kauze žaloby právníka Ondřeje Dostála, který včera uspěl u Pražského městského soudu, jenž zrušil 4 ustanovení Babišovy vlády v rámci Nouzového stavu v ČR. Soud shledal, že vláda postupovala nezákonně, protože omezila občanská práva a svobody v souvislosti s koronavirovou nákazou podle jiného zákona než měla. Jak už jsme včera informovali na Aeronetu [1], vláda úmyslně vyhlašovala omezení pohybu osob a uzavírala prodejny a provozovny na základě Zákona o ochraně veřejného zdraví skrze výnosy ministra zdravotnictví, namísto na základě Krizového zákona skrze výnosy vlády ČR.

Štěpán Výborný, soudce Pražského městského soudu. Foto: Novinky.cz

Vláda se totiž snažila obejít Krizový zákon proto, aby nemusela v budoucnu vyplácet náhrady a kompenzace podnikatelům, firmám a živnostníkům za zavřené obchody a provozy. Kompenzace totiž umožňuje pouze Krizový zákon, naproti tomu Zákon o ochraně veřejného zdraví žádné kompenzace neposkytuje. Ze strany Babišovy vlády šlo opravdu o odporný krok, který povede k likvidacím tisíců živnostníků, stovek restaurací a dalších provozů, které to prostě bez kompenzací nepřežijí. Všichni, kteří nesnáší Babiše, tak nad včerejším verdiktem pražského soudu slintali blahem, a to i přesto, že vláda oznámila, že použije mimořádný opravný prostředek a obrátí se s kasační stížností na Kasační soud.

Soudce radil a instruoval žalobce, jak má přeformulovat svoji žalobu, aby u soudu nebyla odmítnuta a hladce prošla proti Babišově vládě

Jenže pozor, kasační stížnost nemá odkladný účinek, takže vláda musí nejpozději do neděle vyhlásit znovu omezení občanských svobod a práv, ale tentokrát rozhodnutím vlády na základě Krizového zákona a poslanecká sněmovna toto musí odhlasovat. Kasační stížnost se tak bude týkat jen otázky toho, jestli celé období předtím a zpětně, kdy bylo omezení v režimu a dikci ministra zdravotnictví, bude zpětně posuzováno jako období probíhající podle Krizového zákona s veškerými kompenzačními nároky pro firmy a podnikatele, anebo se to bude počítat až teprve od tohoto víkendu, kdy vláda podle verdiktu soudu použije korektně Krizový zákon. V tomto ohledu si ještě počkáme, ale do redakce jsme dostali upozornění na neuvěřitelnou procesní neobvyklost, která proběhla u Pražského městského soudu v poslední době předtím, než byl ve čtvrtek vynesen rozsudek.

Ondřej Dostál, advokát a žalobce ve věci návrhu na zrušení 4 ustanovení Nouzového stavu v ČR vyhlášených ministerstvem zdravotnictví.

Náš zdroj nás totiž upozornil na zápis [2] na webu České advokátní komory, kde je otisk části článku ze středečních tištěných Lidových novin ze strany č. 2 Na Pražském městském soudu totiž došlo k neobvyklé události. Už koncem března totiž pražský soud odložil jinou žalobu, konkrétně žalobu proti zákazu přítomnosti otců u porodů. Podle soudců nebyla žaloba projednatelná. Napadala totiž opatření, které resort zdravotnictví zrušil den po jejím podání. Stejně tak i Dostálova žaloba mířila proti nouzové legislativě, kterou ministerstvo zdravotnictví rovněž pohotově nahradilo jinou. Soudce Štěpán Výborný ale Dostála vyzval, aby žalobu upravil, aby ji bylo možné projednat a logicky tak z principu logiky i následně schválit. Soudce Výborný tak přímo žalobci Ondřeji Dostálovi poradil, jak má žalobu opravit a upravit v jejím znění, aby nebyla odložena a zamítnuta jako podobné předchozí žaloby.

Pokud by soudce advokátovi neporadil s přeformulováním textu žaloby, tak ta by včera na Pražském městském soudu spadla pod stůl

Pokud by soudce Štěpán Výborný neupozornil žalobce na úpravu, že je potřeba žalobu upravit, potom by s největší pravděpodobností byla žaloba včera u soudu v Praze zamítnuta. Není jasné, jestli soudce Štěpán Výborný vypomáhá ve volném čase advokátům zastupujících strany žalobců, nebo přímo žalující advokáty, je úplně jedno, jestli to dělá v dobré víře, protože je mu líto, že kvůli nedokonalým formulacím jsou jinak správné žaloby zamítány a odkládány, ale i při sebevětším pochopení pro takovou činnost nám prostě v redakci zatrnulo, že se nám pomalu vrací doby minulé před rokem 1989.

Městský soud v Praze.

Tehdy také soudci instruovali a radili prokurátorům, jak mají formulovat žaloby vůči obviněným stranám. Bylo to naprosto flagrantní popření nezávislosti soudu, kdy zásadním principem demokracie je, kromě jiného, i naprostá nestrannost soudů, které nesmí zasahovat a nijak ovlivňovat materiály předkládané soudu, ať už je to strana žalující, nebo strana žalovaná. Naše redakce by proto chtěla požádat všechny čtenáře Aeronetu, pokud máte k dispozici tištěné Lidové noviny ze středy 22. dubna 2020, abyste oskenovali stranu č. 2 těchto novin, jestli se opravdu v novinách tyto věty a informace, které jsou uvedeny na webu [3] České advokátní komory, opravdu nachází. Jedná se o tyto věty:

Už koncem března pražský soud odložil žalobu proti zákazu přítomnosti otců u porodů. Podle soudců nebyla projednatelná. Napadala opatření, které resort zdravotnictví zrušil den po jejím podání. I Dostálova žaloba míří proti nouzové legislativě, kterou ministerstvo zdravotnictví nahradilo jinou. Soudce Štěpán Výborný ale Dostála vyzval, aby ji upravil.

Inspiroval se judikaturou Ústavního soudu. Ten v roce 2002 kritizoval ministerstvo financí, že nájemné z bytů regulovalo podzákonnými předpisy účelově vydávanými a rušenými s úmyslem Ústavnímu soudu zabránit, aby o nich stihl rozhodnout ještě během jejich platnosti. „Výslovně jsem tedy uvedl, že napadám dnešní platná mimořádná opatření. Snad je ministerstvo do jednání soudu nenahradí jinými,“ řekl LN Dostál.

Nezávislost českých soudů začíná připomínat “nezávislost” lidových soudů před rokem 1989, kdy soudci s prokurátory ladili texty obžalob společně proti obviněným

Soudy sice mají právo na tzv. procesní opravy v případu, kdy např. upozorní jednu ze stran, že je povinna, anebo oprávněna doložit další materiály k podpoře své obžaloby či obhajoby, ale procesní oprava nesmí zasahovat do samotného obsahu a předmětu žaloby či obhajoby s cílem dosažení kladného přijetí nebo schválení ze strany soudu. Je to stejně nepřípustné u žaloby na vládu ČR, jako by to nebylo přípustné u žaloby na pachatele vraždy, kdy by soudce radil žalující straně, jak má přeformulovat svoji žalobu, aby byla úspěšná a soudem přijatá proti obžalovanému.

Andrej Babiš, premiér ČR.

Soud a jednotliví soudci musí zůstat zcela nezávislí a nesmí zasahovat do jednotlivých podnětů ve stranách sporu s cílem ovlivnění výsledku soudu a jeho rozhodnutí. Je totiž nepochybné, že pokud by soudce Štěpán Výborný neupozornil žalobce na nutnost opravy znění a definice žaloby, že by soud potom, chtě nechtě, musel žalobu zamítnout, resp. odložit pro její neprojednatelnost. V tomto případě ovšem z neznámého důvodu soudce Štěpán Výborný pomohl Ondřeji Dostálovi a pomohl mu upravit znění žaloby, tedy nasměroval žalobce správným směrem.

Soudce Štěpán Výborný v minulosti pracoval jako politolog s orientací na problematiku extrémismu a třeba v roce 2012 se účastnil [4] sympózia s názvem Projevy antisemitismu v současné společnosti. Akce se konala v Arcidiecézním muzeu v rámci Dnů židovské kultury. Besedy se účastnili Gabriela Jirásková, politoložka a expertka na antisemitismus, Michal Mazel, advokát a odborník na extremismus a právě Štěpán Výborný, tehdy jen politolog zabývající se současnými projevy extremismu v České republice. Debatu moderoval Michal Frankl z Židovského muzea v Praze.

Česko je zemí zázraků, kde v době virové karantény jsou nadnárodní supermarkety narvané k prasknutí, ale malé večerky a kadeřnice musí mít zavřeno, kde místo žalob za rozkradené sklady Civilní obrany si lidé šijí svépomocí roušky, a kde soudci radí žalobcům, jak správně formulovat žaloby proti straně žalované, aby to klaplo…

Dámy a pánové, kdo z vás to má? Česko snese lautr fšecko, už není sebemenších pochyb. Nikdo zde neobhajuje vykutálenou politiku Babišovy vlády, která chtěla, jak to říct slušně, ojebat české firmy, podniky, živnostníky a podnikatele tím, že převede vyhlašování restrikcí a omezení v souvislosti s virovou nákazou na ministra zdravotnictví, aby vláda v blízké době nemusela živnostníkům a firmám platit kompenzace. To byla prostě prasárna s cílem likvidace malých živnostníků, aby uvolnili prostor velkým konglomerátům a nadnárodním řetězcům v době během a po virové krizi.  Jenže, nemůžeme zavírat oči nad tím, že pro změnu druhá strana, která jede kampaň proti Babišovi, už zcela nepokrytě proniká i do českého soudnictví, kde soudci v jakémsi aktivistickém a sportovním duchu pomáhají přepisovat žalujícím advokátům jejich žaloby, aby u soudu prošly proti tomu nenáviděnému Babišovi.

Andrej Babiš u Zdi nářků v Jeruzalémě v únoru 2019.

Soudy se tak pomalu naplňují politickou agendou a z české demokracie se stává justiční soudcokracie.  Výsledkem je stav, že vláda vyjebává s živnostníky a podnikateli, aby jim nemusela platit náhrady za zavřené krámky a obchody, zatímco velké nadnárodní supermarkety a nadnárodní řetězce měly otevřeno po celou dobu Nouzového stavu a vydělaly v ČR astronomické tržby a obratem je odvedly do ciziny, ale na straně druhé české soudy se připojují ke křižáckému tažení proti Babišovi a soudci radí žalobcům, jak mají žalovat Babiše, aby to u soudu nespadlo pod stůl. Válka mezi dvěma stranami v ČR, a jistě víte, jaké strany to jsou. Čepce a zástěry ve městě nad Mah’ralem. Taková je realita v Česku. Dámy a pánové, kdo z vás to má, tak ať zhasne, aby na to “fšecko v Česko” nebylo vidět, protože to vyvolává žaludeční nevolnosti.

Nejen o této kauze budeme hovořit dnes večer po 19:00 hodině na Svobodném vysílači CS v mém pravidelném pořadu. Probereme aktuální události z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete… a to i v době virové nákazy

Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce zbývá 6 dní a zatím jsme vybrali jen cca. 48% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, který závisí výhradně na Vaší podpoře, i když chápeme současnou situaci s koronavirem. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
trtal
Návštěvník
trtal

VITEJTE V KORPORATNIM FASISMU…
Protektorat Cesko pod vedenim havloidnich satanisticko-fasistickych loutek Zapadu pred definitivni likvidaci vcetne obyvatel…
Na bliti…
Za nize uvedeny vyraz jsem kdysi sveho pritele malem fackoval, ale dnes pri pohledu na tu katastrofu v porovnani s predchozim stavem bohuzel rikam totez:
ZLATI KOMANCI !!!
(ne ti dnesni – banda ufnukanych a zaprodanych sracu s plantaznikem v cele)

Krkowiz fonMlowitz
Návštěvník
Krkowiz fonMlowitz

Na co tištěná verze On line

Už koncem března pražský soud odložil žalobu proti zákazu přítomnosti otců u porodů. Podle soudců nebyla projednatelná. Napadala opatření, které resort zdravotnictví zrušil den po jejím podání. I Dostálova žaloba míří proti nouzové legislativě, kterou ministerstvo zdravotnictví nahradilo jinou. Soudce Štěpán Výborný ale Dostála vyzval, aby ji upravil.

Inspiroval se judikaturou Ústavního soudu. Ten v roce 2002 kritizoval ministerstvo financí, že nájemné z bytů regulovalo podzákonnými předpisy účelově vydávanými a rušenými s úmyslem Ústavnímu soudu zabránit, aby o nich stihl rozhodnout ještě během jejich platnosti. „Výslovně jsem tedy uvedl, že napadám dnešní platná mimořádná opatření. Snad je ministerstvo do jednání soudu nenahradí jinými,“ řekl serveru Lidovky.cz Dostál.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/soud-ve-ctvrtek-projedna-prvni-zalobu-proti-stavu-nouze-lide-jich-podali-celkem-ctrnact.A200421_173506_ln_byznys_pravo_rkj

Armica
Návštěvník
Armica

……soudce poradí advokátovi, jak podat žalobu…..a nebylo by jednoduší přímo tuto profesi advokacie zrušit ? Nevyšlo by levněji, kdyby si ti naši soudci přímo sepisovali ty žaloby samy ? Ale jak se dalo tušit, : vlk se nažere, koza zůstane celá. Tito, metkové mají přímo v popisu práce, že gojům se nesmí nijak pomáhat, ale pouze škodit. Byla tu na AE kdesi dokonce řeč o tom, jak špatně dopadli dobrodinci , když pomohli. Bohužel, už si nepamatuji o koho šlo

Krkowiz fonMlowitz
Návštěvník
Krkowiz fonMlowitz

Armica ……vážený soudce radí pokoutně najmutému advokátovi ješ se za vou klijentelu natolik stidí že jí tají , dává zadarmo rady jak podat žalobu aby u něj prošla …..a nebylo by jednoduší přímo profesi soudce zrušit ? Nešlo by to rychlejí kdyby si ti naši překrucovači místo žaloby přímo sepisovali rosudky ? Ale jak se dalo tušit, : vlk se nažere, koza zůstane celá. Tito, metkové mají přímo v popisu práce, že gojům se nesmí nijak pomáhat, ale pouze škodit. Byla tu na AE kdesi dokonce řeč o tom, jak špatně dopadli dobrodinci , když pomohli. Bohužel, už si nepamatuji o koho šlo

Ondra
Návštěvník
Ondra

Protože soudy jsou nosatý!

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Můžete mi prosím někdo vysvětlit, když už se k tomu přidává i pan VK, proč by vláda měla někoho odškodňovat? Vláda nikoho nezabila, nezavřela do vězení, prostě jen provedla preventivní opatření podle zákona, využila svých oprávnění, která jí svěřila moc zákonodárná. (Něco jiného je během povodně někomu odstřelit nemovitost, protože překáží odtoku vody, zabavit bagr, donutit podnik přejít nuceně na výrobu pro stát atp. Tohle je něco jako válka! A za válku se platí reparace, tedy ne SRN nám, to zase ne… Ale reparace platí poražený. Tady není vítězů, všichni jsme poražení.) Stát žádné peníze nemá, jen ty, co vybere od daňových poplatníků. Jaký smysl má odškodňovat sám sebe?
Každá koruna dotace, sanace bude muset mít mnohem dráže vybrána zpět! Daňová obsluha je velmi drahá, vedle samotných poskytnutých peněz, bude potřeba zaplatit úředníky, co na vše dohlížejí, nejen jejich platy, ale i počítače, kanceláře, topení, stravenky. Nehledě na to, že se roztočí inflace!
To žije snad každý z ruky do huby? To nikdo nemá rezervu na 2 měsíce? – To se lidi nemohou 2 měsíce obejít bez blbostí a kupovat jen jídlo? – A jestli nemá, tak adresně poskytovat dávky hmotné nouze. Paušální dávka živnostníkům, stejně jako rozšíření nároků na sociální dávky a prodloužení podpůrčí doby je drahý nesmysl. Budete všichni litovat, že jste to chtěli. Kvůli 2 měsícům pomoci chcete platit léta vyšší daně a jiné odvody. To nikomu nevadí?

angel
Návštěvník
angel

představte si, vy asociále , že je velké množství lidí , kteří mají život od výplaty k výplatě, jejich vykořisťovatelští zaměstnavatelé jim dají jen tolik aby nezemřeli hlady a mohli na ně robotovat…jejich děti nemají obědy ve škole a o výletech , švp a lyžáku se školou se jim už ani nezdá… ještě chvíli vyvolávejte satana a on si pro vás dojde…nejdřív byste mlátil lidi bez hadru na obličeji a teď jakože ,, nechápete ,, že někdo nemá našetřeno na 2 měsíce…za tu vaši nabubřelost zaplatíte… a na okraj : vláda zabila ty, kteří jsou kvůli její fašistické zvůli na dlažbě, bez práce, protože mají zlikvidovanou živnost, možná to někdo nezvládne a zabije se…každý není vyzbrojen pro krisové situace… a každým dnem navíc, co tento fašismus trvá , bude těch nešťastníků více a více .

Kdo Savo pije, ten
Návštěvník
Kdo Savo pije, ten

Ruku na srdce – většina prostě “ty prachy” “rozfofruje” či lépe – “promr…”. Hele, já taky chodil jeden čas po hospodách .. Dnes už bych na ty týpky neměl nervy.. (a ty jejich “ublíženecký kecy”) a asi oni by mě už nesnesli.. – prostě chlast, kuřivo, sem tam forbes .. to abys byl milionář ..
Já vás obodoval oba.. máte oba pravdu.. – ale – “když jsem ku… v nouzi (jako nějakej plat 10 – 20 papouchů..) tak ku … šetřím, šetřím a škrtím”, jinak to nejde. Samozřejmě – pokud je to jiná situace – tak to je jiná.. ale prostě “něco ve slamníku” mít musíš.. Ze dne naden přežívají jen “úplní borci” co to “prostě nějak daj”.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Nebuďte hysterický, řekl jsem, že pro ty, co opravdu nemají – jsou tu dávky hmotné nouze!

angel
Návštěvník
angel

král hysteriků tu jste vy, všude vidíte koronavirus a děs z něj vám zatemnil mozek., zjistěte si podmínky pro vyplacení hmotné nouze…a pro ,, pana savo ,, …ti lidé nemají z čeho šetřit, mají tak nízké platy, že není z čeho ušetřit., nevím, proč si myslíte, že je propijí, kolik jich znáte, chudých , poctivě pracujících ??? …vy v této situaci zjevně , zatím, nejste ale tím, co produkujete , to zlo a aroganci, si na sebe přivoláváte něco, co se vám nebude vůbec líbit… ta nabubřelost se vám nevyplatí , no..těšte se ! oba !

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Běžte se léčit, ať již na infekční nebo psychiatrii, já tu neblábolím o koronaviru, ale kritizuji rozhazování a zadlužování státu. Vy tu něco blábolíte, že produkuji zlo – vy nejste schopen ani diskutovat. A tohle jako vy, má volební právo – no, ještě že volby nemohou nic změnit. … a není to právě proto, že by i mohly, ale právě proto, že mohou volit i lidi jako vy, tak nemohou?

pvodatvp9h
Návštěvník
pvodatvp9h

Dávky hmotné nouze jsou prd a úřady práce mají zavřeno.

Miroslav 80
Návštěvník
Miroslav 80

Cikáni musí být asi na tom hodně špatně za to,že celý život nepracovali a dělat nebudou. Stydím se za to, že stát má takovou sociální nespravedlivou politiku!!!!!!! Je mi osmdesát a je mi zle když nakupujeme vše ve slevě a vedle mají cikání přetékající vozík. Mám penzi 12000 Kč. Všimněte si jedné věci když se přidává tak v průměru a zase se místo všem stejně tak v průměru mají ty výše příjmové skupiny zase víc.

fler
Návštěvník
fler

Lépe bych to nenapsala, přesně tak to je.

pvodatvp9h
Návštěvník
pvodatvp9h

Vláda neměla právo zastavit ekonomiku, jmenovitě zakázat provozovat živnosti!!!

To si okecávejte jak chcete, prostě neměla. A nějaké kecy o rezerve 2 měsíců – to je o ničem. Spousta lidí bude mít problém živnosti rozjet znovu páč lidi nemají peníze, i ti zaměstnanci měli 60 či 80 procent mzdy. Nevidíte do hloubky? Nájmy pořád platíme, ať pracujete nebo ne a odvody taky, tedy zdravotní pojištění, akorát sociální milostivě povolili neplatit.
Vy jste určitě nikdy nepodnikal, nevidíte celkový obraz.

Dali
Návštěvník
Dali

souhlas a připomínám, že v létech předchozí krize, 2008-2009 vláda nedala nikomu ani halíř, vyházeli lidi na ulici a dnes ti samí v tom čase vládnoucí řvou jako najatí ala fialový hnus a borec z TOP09 a neustále jen kritizují vše….je to pravda, co píše můj předhůzce, uskromnit se, to asi těžko, to si naši podnikavci neumí představit….tuto situaci vláda nezavinila, ta se jen snažila najít řešení a kdo musel jít do Itálie na lyže? V Alpách byly ti naši živnostníci, většina z nich a dnes kňučí a nestačí jim to, co jim stát a tato vláda se snaží poskytnout….? Ať si každý zamete před vlastní zahradou a vzpomene na časy, kdy byla taky krize a nikdo nikomu nic nedal a ani nepomohl…no dnes je tato situace ve všech zemích na světě, tak se snažte vnímat realitu….25 tis. Kč měsíčně je málo? A kdo to má? A neustále se jedná o dalších navýšeních a ochranných opatřeních, aby dopady byly co nejmenší. Tak to vidím!

Radek
Návštěvník
Radek

comment image

Chtěl bych poděkovat Ivanovi za video, které sdílel v minulém článku o Dr. Ericksonovi, zde je zdrojové video: https://youtu.be/JW9zT5kESr8
Jelikož se nedočkal patřičného uznání kvůli tomu, že video nebylo otitulkované do češtiny, třeba od Rudého (euro) komisaře. Tak jsem se rozhodl sem umístít otitulkované zkrácené video: https://youtu.be/dgXJxAjYlBM , kde je vše podstatné. Na to video by se měl též podívat psv, který svůj komentář opíral o zdroje ze seznam.cz, jak správně napsal brutopýr “Vždyť ten panikář jen udělal ctrl v – ctrl c z mejnstrýmových falešných panhysterických zdrojů. Doporučuji si poslechnout video jak z pátku, tak i z minulého pátku, pan VK komentuje aktuální události. Mě příjde, že někteří posluchači, například jako paní Lenka, která tam neustále volá a ptá se tam, pořád na to samé, i když ji pan VK před tím na tu samou otázku odpověděl. Pan VK řekl, že jsme byli svědky použití sofistikované biologické zbraně, která byla použita v Číně (dokonce těmi, kteří Čínu podporují) a možná i v Íránu, a na druhé straně nic podobného jsme neviděli v Evropě:Chinese people dropping dead everywhere
https://youtu.be/0dzDSrbrKtY Já osobně jsem neviděl podobné video z Evropy, jediné podobné video jsem viděl v odkazu od Zvědavé matky, tuším, že to bylo z Ekvádoru (pokud se pletu, ať mě ZM upozorní). Takže jim stačí indoktrinovat nás strachem ze skutečné hrozby, aby mohli implementovat postupy k nasunutí NWO, které si dopředu naplánovali. Dokument z roku 2010 předpověděl dnešní pandemii a odhaluje plán NWO:
https://youtu.be/GBev6YYw8yI

Alanis
Návštěvník
Alanis

Кedmi: Ako možno vyriešiť problém s americkou flotilou v čele s lietadlovou loďou dvoma Kindžalmi

MiG-31 s dvojicou rakiet Kindžal s menšími jadrovými hlavicami, predstavuje pre americké flotily v čele s lietadlovými loďami smrteľné nebezpečenstvo. Lietadlo dokáže z oblasti mimo dosahu americkej PVO a palubného letectva naniesť úder raketami Kindžal, ktoré svojou rýchlosťou prevyšujú možnosti americkej PVO. Stačí, aby rakety Kindžal s jadrovými hlavicami vybuchli v blízkosti hlavných lodí flotily a tsunami zničí celú americkú flotilu. Dokonca aj v prípade ak by mal Kindžal len betónovú hlavicu, tak by dokázal pri svojej rýchlosti pri zásahu preraziť celú americkú lietadlovú loď

https://www.hlavnespravy.sk/%d0%baedmi-mozno-vyriesit-problem-americkou-flotilou-cele-lietadlovou-lodou-dvoma-kindzalmi/2138366

Buzerant Janda i se Šafrem mají zkaženou neděli. My ostatní si dobré zprávy vychutnejme.

Greeta
Návštěvník