Sórošova česká pobočka zaplatí Masarykově univerzitě grant za více jak 300.000 korun...

Sórošova česká pobočka zaplatí Masarykově univerzitě grant za více jak 300.000 korun na výzkum “ruských strašidel”, čili vlivu alternativních serverů v ČR a na Slovensku na veřejné mínění! Projekt prý reaguje na akutní potřebu bránit se působení a vlivu cizích mocí skrze propagandu a dezinformace! Máme kopii smlouvy školy se Sórošovou neziskovkou!

Sórošova česká pobočka zaplatí Masarykově univerzitě grant za více jak 300.000 korun na výzkum “ruských strašidel”, čili vlivu alternativních serverů v ČR a na Slovensku na veřejné mínění! Projekt prý reaguje na akutní potřebu bránit se působení a vlivu cizích mocí skrze propagandu a dezinformace! Máme kopii smlouvy školy se Sórošovou neziskovkou!

Ve středu přinesl server Aeronet informaci [1] o tom, že Evropská komise hodlá zřídit speciální skupinu na ověřování a certifikaci pravdivých zpráv ve spolupráci s americkou firmou Poynter Institute. A jak mě upozornil Vítek ze Svobodného vysílače CS, vzápětí poté vyplouvá na povrch další informace, která má s tímto přímou souvislost. Masarykova univerzita v Brně, která je neblaze proslulá v České republice jako centrum dezinformačních protinárodních kampaní s cílem prosazování neomarxistických ideí do hlav vysokoškolské mládeže na akademické půdě, získala grant od pražské pobočky Open Society Foundations George Sorose a peníze mají být využity na výzkum vlivu a působení cizí propagandy v ČR.

George Soros

Masarykova univerzita se nestydí čerpat granty od organizace, kterou financuje člověk, kterého maďarská tajná služba podezřívá z rozvracení maďarské republiky. Všechny organizace a neziskové trusty, které sponzoruje George Soros, se pokouší o to samé i v mnoha dalších zemích. V Ruské federaci má Sórošova nadace status nežádoucí organizace. Stejně tak OSF nesmí působit ani na území USA, protože neziskový sektor v USA se nesmí věnovat politické činnosti na základě federálního zákona o regulacích neziskového sektoru. O to více se tyto neziskovky angažují mimo území USA, kde v jednotlivých zemí světa často řádí jako černá ruka, a právě takový případ řádění máme teď před sebou.

Neziskový sektor začíná na Masarykově univerzitě prorůstat už tak hluboko, že to začíná ohrožovat národní bezpečnost. Z ciziny proudí od Sóroše peníze přes pražskou neziskovku do vysokých škol, které potom učí mládež neomarxismu, globalizaci a nenávisti ke svobodě slova a pro-národním hodnotám

Podle smlouvy ze 30.1.2018 poskytla Nadace Open Society Fund Praha George Sorose dotační příspěvek Masarykově univerzitě v Brně, zastoupené doc. PhDr. Břetislavem Dančákem, částku ve výši 326,579 Kč. Jedná se o realizaci projektu Výzkum manipulativních technik.

  • Programová oblast: Nenápadný půvab demokracie
  • Grantová výzva: Mapování ruského vlivu v ČR a na Slovensku.

Monitorování “ruských strašidel” má probíhat od 1. února tohoto roku do 31.ledna 2019. V 1. fázi budou studenti z katedry politologie fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně provádět experimenty, kdy budou zkoumat, jak lidé reagují na manipulativní techniky tzv. pro-kremelských zpravodajských serverů. Ve 2. fázi budou provádět tzv. focus groups, kde budou hloubkově zkoumat příčiny a pohnutky, díky kterým respondenti těmto technikám podléhají. Ve smlouvě se uvádí, že experimenty budou provádět na 300 subjektech. Žadatel, tedy katedra politologie fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně uvádí, že projekt reaguje na akutní potřebu bránit se působení a vlivu cizích mocí skrze propagandu a dezinformace na území ČR, zaměřen bude konkrétně na manipulativní techniky a jejich efekty na občany. Celou kopii smlouvy Masarykovy univerzity s pražskou pobočkou OSF George Sorose si můžete přečíst zde.

Masarykova univerzita v Brně je v čele výchovy studentů k neomarxismu

Prvním krokem bude analýza manipulativních technik. Výzkum se nejprve zaměří na detailní popis jednotlivých technik. V tomto mohou navázat na starší analýzy. Nad rámec dosavadních analýz budou v tomto projektu zkoumat především percepci ze strany občanů. Pro porovnání reakce cílových skupin na vystavení propagandě bude využito metod experimentu a focus groups, které umožňují porovnávat různé situace a reakci subjektů (rozuměj lidí) na ně. Díky tomu bude možné identifikovat manipulativní techniky, které mají silnější efekt na změnu názoru či postoje občanů. Následujícím krokem bude zkoumání toho, jaké skupiny obyvatel jsou kterým manipulativním technikám náchylnější, což jim pomůže i lépe pochopit, jak občany proti takové hrozbě lépe chránit.

Podle Masarykovy univerzity jsou staří lidé senilní a mladí nezkušení, takže jim je třeba vysvětlit, co mají číst, jaký tisk odebírat, co nečíst a čeho se nedotýkat

Dále lze vyzdvihnout pasáže ze smlouvy, které jsou zvláště pikantní. O počátečním stavu a příčinách se tam uvádí: “Obecně panuje přesvědčení, že díky novým technologiím, které k šíření propagandy v současnosti přispívají, jsou manipulacím náchylnější zejména starší lidé, kteří s technologickým vývojem nestíhají držet krok. Jak však naznačují informace z různých studií, zdá se, že mladí lidé sice dokáží technologie ovládat, jejich schopnost chápat je a rizika s nimi spojená však značně pokulhávají.” Takže, když dešifrujeme to, co je zde uvedeno, tak zjistíme, že podle Masarykovy univerzity v Brně starší lidé nechápou, mladí lidé taky nechápou, a proto jsou tu oni, světlonoši a apoštolové svobody, demokracie, pravdy a lásky, kteří přemýšlí, jak by starší i mladé lidi od vlastního myšlení uchránili, a k tomu jim pomůžou dotace z přední propagandistické dílny Open Society Fund Praha George Sorose.

Jedna ze skutečných dezinformací mířila proti Miloši Zemanovi. Falešně vyzývala voliče, aby nešli k 1. kolu prezidentské volby.

V další pasáži, čeho chcete v projektu dosáhnout, jaké jsou vaše cíle, uvádí univerzita toto: “Výsledkem projektu bude zjištění, které z užívaných manipulativních technik mají na vnímání občanů největší vliv, a zároveň, u které skupiny obyvatel je riziko změny postojů vlivem působení těchto technik největší. A to umožní efektivnější vypracování nástrojů a postupů, jak se těmto vlivům bránit.” Dále ve smlouvě uvádí, že základními ukazateli úspěchu projektu bude mediální pokrytí jeho výstupů. Čili Masarykova univerzita s fondy George Sorose chce provádět vlastní propagandu, oni to vnímají jako svobodnou diskuzi a kritické myšlení, ale je to čirá propaganda ze strany těchto skupin a kruhů, protože dále uvádějí, že: “V posledních dvou letech se stal boj proti propagandě, dezinformacím a manipulacím vysoce atraktivním a akutním společenským tématem.”

Studenti z Brna budou zkoumat staré a mladé lidi jako bílé myši, výsledek studie potom medializují ve spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem

Takže, ten záměr, proč zrovna boj s ruskou propagandou je zcela zřejmý a zjevný. Časové rozvržení mapování manipulativních technik:

  • únor 2018: sumarizace dosavadních informací a identifikace klíčových manipulativních technik; začátek budování databáze jedinců ochotných zapojit se do výzkumu (ať už v rámci experimentu, nebo focus groups)
  • březen 2018: tvorba designu experimentální části výzkumu
  • duben až červen 2018: provedení experimentálních sezení
  • červenec a srpen 2018: realizace focus groups
  • září až listopad 2018: vyhodnocování nasbíraných dat
  • listopad 2018: formulace doporučení
  • listopad a prosinec 2018: medializace výsledků výzkumu

Na odměny pro účastníky focus groups bude vynaloženo 40 x 750 Kč, dohromady 30,000 Kč a účastníci experimentů obdrží na odměnách 300 x 300 Kč, dohromady 90,000 Kč. Osobní náklady spojené s projektem byly vyčísleny na 146,900 Kč, za přípravu výzkumných designů, provádění focus groups, závěrečnou analýzu a shrnutí s doporučeními. Dále 48,000 Kč za přípravu výzkumných designů, provádění experimentů a závěrečnou analýzu. Dalších 36,000 Kč za administraci projektu a personální zajištění projektu. 5,000 Kč za ekonomické aktivity spojené s projektem.

Dále v rámci stipendií s ohledem na administraci focus groups bude vyčleněno 20,000 Kč. Masarykova univerzita tak jedním šmahem považuje staré i mladé občany v ČR za naprosté idioty, kterým je třeba vysvětlovat, co mají číst, jakým článkům mají věřit, jaké tiskoviny mají odebírat a jakým se mají vyhýbat, jaký televizní kanál si večer v TV pustit a jaký ne, které emaily přeposílat kamarádům a jaké zahazovat, co sdílet na sociálních sítích, a co naopak nahlásit administrátorům Facebooku k demokratickému smazání bez náhrady.

Označení “fake news” popularizoval Donald Trump kvůli lživým zprávám CNN během své volební kampaně. Na obrázku Sean Hannity, reportér Fox News, blízký přítel Donalda Trumpa.

Redakce Aeronetu už delší dobu upozorňuje vybrané poslance parlamentu České republiky na prorůstání neziskového “organizovaného zločinu” do českého vysokého školství, na což upozornila nedávná zpráva maďarské tajné služby, která sleduje nejen prorůstání Sórošových financí skrze jeho neziskovky do maďarského školství, ale i mnohem nebezpečnější procesy, jako je např. prorůstání peněz George Sorose do mediálního sektoru evropských zemí, např. na Slovensku, kde potom dochází k ovlivňování zpravodajství a mediálního sektoru. Redakce Aeronetu zmapovala např. historii slovenského deníku SME, který organizačně vznikl jako projekt zafinancovaný během rozjezdu v 90. letech právě s pomocí peněz George Sorose. Článek o této investigaci najdete zde. A právě slovenský mainstream se před dvěma měsíci neúspěšně pokusil o státní převrat na Slovensku, kterému naštěstí dokázal Robert Fico zabránit.

Budapešť vyhnala Sórošovu továrnu na “barevné revolucionáře” ze země, ale ostatním státům to moc nepomůže

Odchod Sorosovy Středoevropské univerzity z Budapešti neznamená vůbec nic. Pouze se aktivity George Sorose přesunou jinam, podle informací se škola přesune do Berlína, protože právě v Berlíně musí George Soros odvést pro dům Rothschild tu nejdůležitější práci v této chvíli, zabránění Angele Merkel v ekonomickém propojení Berlína s Moskvou. Problém s neziskovým sektorem v Evropě spočívá právě v tom, že jeho drtivá většina je sponzorována penězi ze zámoří a také penězi domu Rothschild. Pokud politici nezarazí toto prorůstání cizích neziskovek do vysokého školství, čeká i české ulice v blízké době Barevná revoluce, kde mladí studenti s neomarxistickou výchovou budou svrhávat režim a neuznávat výsledky voleb.

Nejen o prorůstání neziskového sektoru do vysokých škol v ČR budeme hovořit dnes od 19:00 hodin na Svobodném vysílači CS. Probereme aktuální události z domova i ze světa a dostane se i na telefonické dotazy posluchačů. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
senil
Návštěvník
senil

Co taky čekat od Sorose. Jenom škodí. Soros je zlo. jeho síť má prsty všude. Neziskovky, EU, USA – demorkatická strana, dokonce i katiolická cirkvev. Dávejme si na něj pozor.
http://www.epshark.cz/clanek/219/sorosuv

r.m.
Návštěvník
r.m.

Jen 20 000,- na administraci focus groups? to účastníkům nezaplatí ani obligátní kilo na hodinu? To je jak u snědenýho krámu. Prachy si nasyslilo vedení na svůj vysněný životní styl.
Trvá to několik hodin, minimálně dvě, než povolí obranné mechanismy. Často o nich ani nevíme. Amer Nielsen platil 800,- za tři hodiny, zlatý 90.
Typická malobrněnská židovina. Snad jim dají i něco k jídlu, kafe a čaj je samozřejmostí.

Soeoeoeo
Návštěvník
Soeoeoeo

Kde je ta smlouva tady? Zase jen a jen lžete 😉 a to ještě víc než Soros 😉

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Lepší by bylo nechat to skákání v přenosu než to přepojit na Hlávku a jeho skákání do řeči, jeho všelijaké úplně zbytečné zvuky a průpovídky a jeho neustálé mektání, i když se ho nikdo na nic neptá. Podivné mňoukání p. Marcikána je sice také zážitek, ale on aspoň nemá nutkání furt do toho mektat jako ten poděs Hlávka, plus ještě ten Hlávkův Tlachal z Pardubic na mobilu, to je další neštěstí…

Bubla
Návštěvník
Bubla

A viš čím to je? Tím, že Hlávka propadl zeitgeistu a nemůže dopustit, když na “jeho rádiu” někdo mluví jinak než v souladu s zeitgeistem. Tak se pak neudrží a začne…uuummm když ono… a tak dál. Prostě je posedlej. Pak tam maji taky božího DJje , nevim jak se menuje ale to je kus.

Jana
Návštěvník
Jana

Zajímavé bylo to, co zjistil jeden investigativec o napojení Tamerlana Čarnajeva (zabitého policií a obviněného z Boston marathon bombing) nejen na FBI, ale i na aktivity sponzorované Jamestown foundation a USAID, které měl sponzorovat i Soros. Šlo asi o podporu revolucí v některých oblastech RF. Text je v AJ, proto ho sem nevkládám, ale odkaz na text jsem uvedla do diskuse pod tímto videem – záznamem konference Člověk a média, konané v Americkém centru v roce 2014. Řeční tam o pravdě J. Štětina (tehdy myslím ještě lhal o tom, že nepodepsal spolupráci s Stb).
https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=hBf4GHQUcxE

Jana
Návštěvník
Jana

O. Kundra vydal další článek o Aeronetu. Jen pro platící čtenáře, tak se kouknu na stánku…
https://domaci.ihned.cz/c1-66130090-sam-doma-u-pocitace-kdo-jsou-muzi-kteri-ovladaji-konspiracni-web-aeronet

Pavel
Návštěvník
Pavel

Tady je podobný článek zadarmo. Oni to stejně od sebe recyklují:
https://echo24.cz/a/SUGTq/kdo-je-za-proruskym-aeronetem-obet-berdychova-gangu-i-nedohledatelny-muz

Neznama
Návštěvník
Neznama

Kotrba Štepán o Novicoku ( myslim ze Zeman by mel mit takove lidi jako poradce. Nebo jako ministra Obrany)
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Nekdo-tu-lze-Nedelejte-z-nas-idioty-Zemanuv-novicok-pohledem-Stepana-Kotrby-534702

NEBRAŇTE SE. ČEKEJTE NA POLICII NEBO SPÍŠE NA ZMRZAČENÍ .. SMRT : MU plni ukoly pro Soroše: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nebrante-se-cekejte-na-policii-nebo-budou-stihat-vas-varoval-expert-z-CT-po-utoku-holandskych-sportovcu-Profesor-Jelinek-nam-vysvetlil-jak-je-to-doopravdy-534721

Střední Čechy musí povinně zřídit centra pro středověke uprchlíky za 30 milionu. Nová centra se tak objeví v Benešově, Kladně, Kutné hoře, Mladé Boleslavy a Příbrami. Na domovy duchodců prachy po vladě nechtejte- prostě nejsou:
https://globe24.cz/domov/54679-stredni-cechy-musi-povinne-zridit-centra-pro-uprchliky

sibolet
Návštěvník
sibolet

Vlezu po 4 na překladač a vytvořím si na tričko vkusný nápis v arabštině..Počkejte s utokem 20min než přijede policie..

sibolet
Návštěvník
sibolet

Roztomilé adresy..Tam jsou nalezlé vši,co uprchly z Prahy a spousta ekologu,co brání obchvatu,rychlodráze do Berouna a ted tam budou mít uzenáče..To bude radosti v malé chaloupce..

Břetislav
Návštěvník
Břetislav
Bubla
Návštěvník
Bubla

No tak to je to, proč Němci tak vítají Syřany. Potřebují dobré řemeslníky. Oni bývali taky dobří řemeslníci, ale mladý to už tak nebaví, tak berou řemeslníky ze Sýrie. Super.

.lak
Návštěvník
.lak

Ty hňupe, víra jim dokonce práci zakazuje kromě uměleckých řemesel a zlatnictví. To že mohou klamat nevěřící prašivé psy je jim dokonce požehnáním, klidně si dají zabijačku a zapijí s olizováním pivem. Už si u nich viděl bezvěrce? Nikdy jejich mimikry někteří nepochopí ale to zase tedy nejsi sám.
https://www.youtube.com/watch?v=1Bxj1r7BbJg

Bubla
Návštěvník
Bubla

Fešáku, ty si asi nečetl ten článek co na něj dal odkaz Břetislav, že ne? Jinak by si nenapsal to co píšeš. Jde o řemeslo zabíjet , ty trdlo.

.lak
Návštěvník
.lak

A dokonce někteří tvrdí že i pouhých 10% salafistů společnost ovládne ty budeš operovat s prací naivo.

Ondřej
Návštěvník
Ondřej

Další paradox!
Ten kdo chce, aby pracovali? (chachacha)….. jsou rozezlení, že po sobě si musí čistit vlastní toalety:
http://svobodnenoviny.eu/uprchlici-v-nizozemsku-jsou-rozzureni-protoze-si-musi-cistit-vlastni-toalety/

Wiki
Návštěvník
Wiki

Babišova nelegitmní a dočasná vláda přijímá do naší země čím dále více migrantů.
Klíčová ministerstva naší země nebudou schopna v blízké budoucnosti zajistit bezpečnost našich občanů. Lidé se budou muset bránit sami. Na bezpečnostní složky tohoto státu se již nebudeme moci spoléhat.

wiKing
Návštěvník
wiKing

Masarykova un. Brno je sice děs a hrůza (spolužák mého syna se tam zkoušel přihlásit, a když viděl ty otázky na tamních přijímačkách, tak to prostě vzdal), ovšem MU zdatně sekundují další lůna sluníčkářů a neomarxistů – UP Olomouc (Universita Palackého) a Karlova universita v Praze. O církevně-neziskovkářských “školách” typu Caritas ani nemluvě. Takže nejen Masarykovou universitou slunkomanč je živ – pozor je třeba dávat i na další!!!