Solovki a Kola – Mrazivé gulagy 20. let minulého století

Solovki a Kola – Mrazivé gulagy 20. let minulého století

Solovki a Kola – Mrazivé gulagy 20. let minulého století

Poznámka redakce: Redakce AE News přináší další historický obraz z dob počátků Sovětského svazu. Rádi bychom čtenáře upozornili, že článek obsahuje některé drastické informace, které nemají za cíl hodnotit nebo omlouvat stalinistický režim Sovětského svazu, ale pouze informovat o historických souvislostech, o kterých se v systému českého školství naše mládež nedozví a veřejnoprávní média je zamlčují. Článek čerpá zdroje z ruských historických materiálů, které mohou být v ostrém kontrastu se západními pokřivenými zdroji, které tradičně démonizují Rusko v období Stalinovy vlády. Období Stalinismu v Sovětském svazu bylo obdobím krvavých bojů o moc mezi nejvyššími představiteli Říjnové revoluce, které si vzaly za oběti nejen mnohé představitele revolučního hnutí v Rusku, ale především miliony lidí napříč společenskými vrstvami, a ne všechno z toho však bylo dílem Stalina. Tento článek se toto snaží uvést bez předsudků na pravou míru. (pozn. šéfredaktora).

Solovki – Gulag (Glavnoe Upravlenie Lagerej) za Trockého a za Stalina

Souostroví Gulag, který popisuje A. I. Solženicyn, je často spojován s tzv. stalinským režimem. Prosazují ho zejména komunisté, uctívači Lenina, Trockého a liberálové. Protiruské a protikřesťanské nálady lze pozorovat už u zakladatele marxismu a jeho větve – komunismu, Karla Marxe.

Kdo byl Mordechaj Levy (Karel Marx) a jaký byl jeho vztah k Rusku?

Karel Marx: „V Rusku, u této barbarské rasy, je taková energie a taková aktivita, kterou najdeme jen u starých monarchií. Slovanští barbaři, rodilí kontrarevolucionáři. Vůči nim je potřeba bojovat ne na život, ale na smrt. Smrt Slovanům. Zničení a neomezený teror.“ Marxova ideologie se v ničem neliší od ideologie Adolfa Hitlera. Od Hitlera se nelišili ani ti, kteří začali po VŘSR vyvražďovat ruský národ. Mein Kampf dosud neexistoval, plnili zadání Karla Marxe.

01_Mordechai Levy - Karl Marx.jpg
Mordechaj Levy – Karel Marx

Z marxismu vycházel V. I. Lenin a jeho vztah k ruskému národu nejlépe vyjadřuje tento citát:

  1. I. Lenin: „Najít lidi a vyplnit plán. Pověsit. Bezpodmínečně pověsit, aby národ viděl. Minimálně stovce bohatých zemědělců sebrat všechno zrno, vybrat rukojmí. Udělat to tak, aby národ viděl, aby se národ třepetal pohledem na stovky pověšených.“
Kdo byli Nikolaj Bucharin, Lev Trockij a V. I. Lenin a jaké byly jejich vztahy k Rusku?

Trockisté dodnes oplakávají smrt liberálů Bucharina nebo Trockého.

Nikolaj Bucharin: „Proletářská diktatura ve všech svých formách, počínaje od poprav zastřelením, jeví se formou výroby komunistického člověka. Z člověčího materiálu kapitalistické epochy.“

06_Nikolaj Bucharin.JPG
Nikolaj Bucharin

Liberál Trockij, oblíbenec Západu a „oběť Stalina“, vytvořil vlastní trestní komanda a vlastní revoluční tribunály. Konkuroval jednotkám Čeky Jakova Sverdlova. Lev Davidovič se v nenávisti k ruskému národu nelišil od Marxe ani od Sverdlova.

  1. D. Trockij: „Ustupování, slabost historie nikdy neodpouští. Pokud jsme dosud zničili stovky a tisíce, teď musíme vytvořit organizaci a aparát, který bude schopen zničit desítky tisíc. Nemáme čas ani možnosti odhalit skutečné, aktivní nepřátele. Musíme se na pouť ničení vydat sami“.
  2. I. Lenin: “Dejte víc síly do teroru. Zastřelte každého desátého zadrženého, všechny zadržené pak umístěte do koncentračních táborů!“

V Leninově rozkazu patřil i rozkaz kontrolovat nenávist k židům. Za otevřenou nenávist k židům byli lidé mučeni a popravováni. Lidé podezřelí z antisemitských postojů byli také popravováni.

Kdo byli Karl Radek a Janis Lacis a jaký byl jejich vztah k Rusku?

Další liberál Karl Radek (Sobelsohn) trval na tom, aby tresty byly vykonávány veřejně. Činovník Sverdlovovy Čeky Martin Lacis – Jānis Sudrabs (Lotyš působící v Kyjevě) se vyjádřil takto: „Nevedeme boj proti jednotlivcům. Nehledejte důvod a důkazy, že dotyčný konal slovem a činem proti Sovětům. První otázka, kterou mu položíte, je, k jaké třídě patří, jakého je původu, vzdělání nebo profese. Podle odpovědí na tyto otázky ho budete soudit a trestat.“ Kyjevské oddíly ČK, kterým Lacis velel, byly nejsadističtější a nejbrutálnější.

07_Karl Berngardovich Radek.jpg
Karl Berngardovič Radek

V dubnu r. 1922 vystupuje na konferenci další oblíbenec liberálů, Zinovjev. V té době ještě patřil k oblíbencům Trockého.

Kdo byl Grigorij Zinovjev (Apfelbaum) a jaký byl jeho vztah k Rusku?

Citát trockisty Zinovjeva: „Když ti nejdůležitější dohoří, zatopte i jejich holínkami (podřízenými). Tím je umlčíte všechny.“

Podezřívat Lenina, Trockého, Sverdlova, Zinovjeva a další aktivisty revoluce z humanismu, jeví se přinejmenším naivní. Je to stejné jako podezřívat z humanismu Sonder komanda SS v Dachau nebo v Treblince. Vyplývá z toho, že Stalin nebyl ani tvůrcem ani ideologem teroru. Teror pocházel z kliky Sverdlova a Trockého. Z té samé kliky pocházela i myšlenka a realizace gulagů, o kterých píše Solženicyn.

Kdo byl Jakov Sverdlov a jaký byl jeho vztah k Rusku?

Iniciátorem stavby gulagů byl Jakov Sverdlov (Jankel Solomon). 2. 2. 1918 Sverdlov řekl: „Postřílet všechny kontrarevolucionáře. Dát oblastním oddílům ČK právo střílet na základě vlastních rozhodnutí, bez soudu. V oblastech budovat koncentrační tábory. Zabránit tomu, aby těla získával někdo jiný. Při hromadných popravách musejí být přítomni oblastní členové ČK.“

Toto je první dokumen o budování koncentračních táborů v Rusku. Jejich počet potom rychle roste. Trockisticko-sverdlovské koncentrační tábory byly přitom skutečnými tábory smrti. Putovali do nich zástupci pravoslavné církve, důstojníci, rolníci, učitelé, vzdělanci, dvořané, ženy, děti. Jako příklad lze uvést, jak se Trockij vypořádal s povstalci z Tambovské gubernie.

Kdo byl maršál Tuchačevskij?

První hromadný přesun civilistů to gulagu byl po porážce tzv. tambovského povstání proti bolševikům. V Tambově byly na příkaz maršála Tuchačevského postaveny dva koncentrační tábory. Hlídaly je čínští a lotyšští žoldáci.

Putovaly do nich staří lidé, ženy a děti. Nejčastější příčinou smrti zde byl hlad. Děti a matky rozdělovali a dávali do odlišných táborů. V jednom táboře byly ženy, ve druhém děti. Jednalo se o první oddělené koncentrační tábory na světě. Po několika měsících, pokud se neobjevila jejich hlava rodiny a nedala se zatknout a popravit, odváželi ženy a děti na mrazivý sibiřský poloostrov Kola u severofinských hranic.

Na Soloveckých ostrovech v Archangelské oblasti Ruska byl z původních klášterů vybudován tábor největší. V Tambově žily před povstáním 4 milióny obyvatel. Tuchačevskij z nich 2/3 zabil (většinu plynem a chemickými zbraněmi), zbytek putoval na Solovky a do podobných táborů. Leninův a Sverdlovův gulag byl poslední etapou likvidace lidí. Dostali se tam jen ti, kteří přežili popravy doma a transport.

Kdo byl Michail Kedrov a jaký byl jeho vztah k Rusku?

Mezi nejkrutější čekisty patřil Michail Kedrov (Zederbaum) se svou ženou Rebekou Meizel. Jejich trestní oddíly se soustředily na popravy dětí. Tipovali v zemi místa, kde teror nebyl dostatečný, tam vybírali děti ve věku 8-14 let. Obvinili je ze špionáže a popravili. Popravovali i studenty a gymnazisty.

Rebeka si nechala děti posílat do svého vagónu, kde je mučila, až se celé okolí třáslo nad jejich křikem. Cílem bylo přinutit dospělé prozradit partyzány. Na jaře 1920 Kedrov utopil skoro 1100 ruských důstojníků. Bela Kun (Aaron Kohn), představitel Maďarské sovětské republiky rad a Rozza Zemlyachka (Rozalia Zalkind) topili ruské důstojníky na podzim 1920 na Krymu.

Vraždy atraktivních, inteligentních lidí a zástupců církve

Čeka také s oblibou jako první vraždila hezké, atraktivní lidi. Podle názoru trockistů byli hezcí lidé inteligentnější. Vraždili i zástupce kultury a úředníky. A na jejich místa dosazovali vlastní kádry, budovali novou kulturu, umění i stát.

Církevním hodnostářům byly vydloubávány oči, řezány jazyky a byli pohřbíváni zaživa. Biskup Voronezh byl zaživa uvařen ve velkém hrnci a ostatní kněží byli přinuceni sníst jeho ostatky. Jiní čekisté zase drtili hlavy svých obětí speciálními šrouby nebo se skrz ně provrtávali zubařskými nástroji. Někdy byla odstraněna horní část lebky a nejbližší vězni byli přinuceni sníst mozek nešťastné oběti. Čekisté zatýkali celé rodiny a před zraky rodičů pak mučili děti a před zraky mužů jejich ženy.

Kdo velel Trockého a Sverdlovovým gulagům 20. let?

Celý sektor gulagů 20. let vedli lidé jako Jagoda, Berman, Rapoport, Firin, Frenkel.

Všichni se vyznačovali krajní nenávistí k Rusku a k pravoslaví. Speciální zálibou Jagody bylo střílet do pravoslavných ikon. Generál ČK a GPU Naftalij Aronovič Frenkel, původem turecký žid, byl také generálním konstruktérem systému gulagu.

02_Naftalij Aronovič Frenkel-generální konstruktér gulagu.jpg
Naftalij Aronovič Frenkel – Generální konstruktér gulagu

Obětí vražd, občanské války, hladomoru a gulagů 20. let bylo kolem 20 miliónů.

Stalinské procesy ve 30. letech

Bucharina, Radeka, Zinovjeva, Kedrova, Tuchačevského, Lacise i další jejich spolupracovníky a podřízené odsoudil Stalin v procesech 30. let k trestu smrti. V 50. letech je trockista Chruščev rehabilitoval. Vrah Bela Kuhn byl údajně členem skupiny, která zavraždila ruskou carskou rodinu. Poté prováděl rudý teror a údajně nechal pozabíjet 10 000 bělogvardějců. Rovněž byl popraven v rámci Stalinových čistek.

Gulagy za Stalina

Od roku 1929 nastala v systému gulagů velká změna. Součástí státního plánu je i plán rozvoje gulagu a jeho přeměny v součást národního hospodářství. S vězni je zacházeno více jako s nucenou pracovní silou pro budování socialismu. Mění se ubytování, strava i pracovní podmínky.

Budování měst, silnic, železnic, elektráren

Gulag stalinské epochy byl systém pracovních táborů, kam se lidé dostávali na základě rozhodnutí soudů. Podíleli se na budování, industrializaci a kolektivizaci země. Budují města jako Magadan nebo Komsomolsk na Amuru. Jen za první dvě předválečné pětiletky postavili vězni gulagu přes 10 tisíc objektů, podniků a měst. Gulagy tedy už nebyly pouze v nehostinných a mrazivých oblastech země. Stěhovaly se podle lokalizace příslušné stavby. Techniku musel kupovat SSSR většinou na západě, za obilí (viz Zlatá blokáda Západu).

Oběti gulagů

Ale i ve stalinských gulazích lidé umírali. Obětí bylo asi 643 000, převážně funkcionářů Strany a NKVD. Osob, které v letech 1925-53 prošly gulagem, bylo kolem 8 miliónů. Trockého a Sverdlovovy gulagy byly pouze tábory smrti, kam jste se mohli dostat přímo z domova, z ulice, ze školy nebo kde vás Čeka zatkla. Obětí Trockého gulagů bylo přes 10 miliónů lidí z celkového počtu asi 12 miliónů vězňů.

Vnitrostranické boje v NKVD

Za Stalina do gulagu putovali i oběti vnitrostranických sporů a válek uvnitř NKVD. Tzv. levou opozici představoval Kameněv, Zinovjev. Pravou opozici Bucharin, Rykov. Opozici šéfů odborů: Ordžonikidze a místní řídící odborů. Revolucionáři v armádě: Tuchačevskij, Jakir, Uborevič. Regionální elity: Eiche, Kosior. Soupeři ve vedení NKVD: Jagoda x Ježov. Proti těmto všem stáli národní bolševici v čele se Stalinem. Část opozice poslal Stalin do gulagu. A poslal tam i všechny bývalé a současné představitele trockistů, kteří rozvraceli zemi zevnitř.

Vězni pracovali za trest

V drsných dobách po revoluci a krvavých 20. letech, po ekonomické blokádě SSSR ze strany Západu, na zastaralé, rozkradené a zničené základně, budoval Stalin nový Sovětský svaz. Budoval ho za pomoci práce miliónů lidí, kteří se dostali do gulagu za trest z nejrůznějších příčin, nešlo tedy jen o politické vězně, jak se dnes snaží gulagy vykreslovat západní média.

08_Magadan
Magadan – Hlavní město Stalinova gulagu

Jejich podmínky v táborech byly stále velmi těžké, ale už ne tak smrtící, jako tomu bylo předtím v táborech Trockého, Sverdlova, Rapoporta a Frenkela. I zde však platilo, že Stalin využíval gulagy nejen pro výkon trestů zlodějů a kriminálníků, ale i pro své ideologické odpůrce, spisovatele, novináře a obecně ruskou inteligenci, která se postavila na odpor vůči novým pořádkům v Rusku pod vládou Bolševiků.

Závěr

Celkový počet osob, které v SSSR prošly gulagem, byl okolo 20 miliónů. Z toho 12 miliónů (s 10 milióny mrtvých) gulagy Trockého a Frenkela. Stalinovými gulagy prošlo 8 miliónů občanů, z toho mrtvých bylo okolo 643 000. Mnozí z nich přitom byli strůjci gulagů a teroru 20. let. I zde se tedy naplnilo přísloví, že revoluce požírá své děti.

– Valerij X –

 

Zdroj:

Istoria Rossii XX. vek – díl 70 Solovki. Gulag

Величайшие злодеи мира ГУЛАГ ЛАГЕРЯ СМЕРТИ ГЕНЕРАЛ НКВД НАФТАЛИЙ ФРЕНКЕЛЬ

НКВД-Нафталий Френкель-основатель ГУЛАГА NKVD-Frenkel-founder of the Gulag

Bolševická touha po krvi – kniha

https://radicalrevival.wordpress.com/2010/02/02/bolsevicka-touha-po-krvi/

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jaris
Návštěvník
Jaris

Dekuji za tento informativni dokument. Jednomu musi byt jasne proc jsou zidi tercem antisemitismu. Neni se co divit po tom, co provadeli a provadi beztrestne Palestincum. A svet mlci.
Doporucuji film Petra Kosminskeho ‘The Promise’ . Je k nalezeni pod jmenem Petr Kosminsky.

forever
Návštěvník
forever

Skutečným zlem nejsou Židé,ale synové Beliahu.Oni jsou tím nebezpečím.Jejich linie se má táhnout už od Atlantidy.K ovládnutí Země během tisíciletí v historii se snažili využít různé organizace,národy atd.Např.(Babylon,židovský národ,Pohanský Řím,Papežský římskokatolický Vatikán, v současnosti USA(Ilumináti,FED),který táhne za provaz s Římskokatolickou Vatikánskou církví.Co se týče historie Židů,byli kdysi vyvoleným národem,který měl šířit vysoké čisté duchovní pravdy a duchovně povznést lidstvo.Bylo tam velcí duchovní učitelé lidstva jako Mojžíš,Abrahám,Noe atd.,kteří přinesli pozitivní duchovní učení např.Desatero přikázání,boj S Báalovým okultismem a jiné pozitivní hodnoty.Ale v židovství působili dvě protikladné síly.Jak světlá,tak temná strana.Temná strana židosvství je zakotvena např. v Talmudu.Bůh Židů je žárlivý,krutý,co upřednostňuje
svůj vyvolený národ před ostatními pronárody,některé z národů nechá vyvražďovat.Tyto krutosti jsou zakotvené ve Starém zákoně.Nakonec se židovství překlopilo bohužel k temné straně a ve svém původním pozitivním posláním selhal.Karma dopadla na židovský národ během pogromů a genocidy Židů ve středověku a vyvrcholila holocaustem během nacismu.Bohužel to odnesli prostí Židé,jako vždycky.V té době ale neměli žádný velký význam pro temnou ani světlou stranu.Synové Beliahu obrátili svou pozornost na jinou jako nástroje na ovládnutí světa a národů organizaci dávno staletí předtím.Tou se stala katolická cézaro-papežská vatikánská církev.Katolická církev byla postavena na základech židovství(temné stránky židovství).Katolicismus stál na těchto pilířích,např.ideologie světové tyranie, osvícenství, pochází z židovské kabaly, která káže, že člověk si může nárokovat pozici Boha a přetvořit pravdu.Není náhoda, že papež byl považován za neomylného a nárokoval si pozici Boha na zemi a možnost přetvářet pravdu.Katolická ideologie je ve skutečnosti babylonský Baálův kult v křesťanském rouchu.Římskokatolické učení jenom byl největším pohanským systémem na světě.Prostřednictvím této církve synové Beliahu ovládli Evropu na dlouhé tisíce let.Katolická církev rozpoutala teror,protekli strašné potoky krve a byly povražděny a zotročeny miliony lidí.

forever
Návštěvník
forever

K Izraeli a židovskému národu : zapomínáš na skutečné cíle a učení Iluminátů.Ilumináti jsou ve skutečnosti extrémně rasistická a antisemitská organizace.Ilumináti ve skutečnosti nenávidí Židy,stejně jako Izrael.Víme přece,že principem Iluminátů(mluvím hlavně o Rotschildech a samozřejně i např. Rockefellerech,atd.Tyto lidé, byť židovského původu,jsou ve skutečnosti velcí antisemité,stejně jako byl antisemita Žid Marx) je kontrola a vyvažování obou stran tj. na první straně popdporují (izraelské) sionisty a stát Izrael, na straně druhé podporují a financují islám a muslimské skupiny jako je Hizballáh,Hamás,Muslimské bratrstvo aj.islámské skupiny.V minulosti podporovali antisemitu Karla Marxe.Cituji ze zdroje : http://svobodnenoviny.eu/hitler-byl-financovan-kruppem-warburgy-rothschildy-a-dalsimi-mezinarodnimi-bankeri-naciste-a-politicti-sioniste/
Třetí světová válka mezi Islámem a Sionismem
Třetí světová válka má být podle plánů Iluminátů rozpoutána s využitím rozporů mezi politickými sionisty a vůdci muslimského světa. Tato válka má být vedena takovým způsobem, že se světy islámu a politického sionismu navzájem zničí……
cituji dále ze zdroje : http://svobodnenoviny.eu/prinasime-sokujici-vypoved-byvale-clenky-z-radu-iluminatu-ktera-popisuje-tuto-organizaci-3-cast/
Izrael
SVALI : Konflikt na Středním východě slouží pouze Iluminátům. Oni Izrael ve skutečnosti nenávidí a a doufají, že jej jednou uvidí zničený. Jedna z akcí, kterou přijme OSN, potom co převezmou vládu bude deklarace zabránění války v tomto regionu, což učiní mnoho lidí šťastnými.

Nicméně v tom stejném čase budou tajně vyzbrojovat obě strany, aby udrželi konflikt. Již v minulosti dostali zbraně ze Sovětského svazu do Palestiny ve jménu podpory přátelství mezi SSSR a Araby. Na druhé straně USA dělá to samé s Izraelem ze stejných důvodů.

Tito lidé si libují ve sledování světa jako na velké šachovnici. Kontrolují války mezi národy a následně tam zavádějí jejich vlastní pořádek……..

Pozorovatelka
Autor

U článku se mi po čase opět vybavila charakteristika současného eurokomunismu:

“Eurokomunismus ztratil část svého vlivu rozpadem východního bloku a celkovým příklonem evropské levice k jiným ideologiím. V současných západoevropských komunistických stranách přetrvávají jak příznivci sovětského komunismu, tak eurokomunismu. Zástupcům eurokomunistů ze západoevropských komunistických stran se i na evropské úrovni podařilo prosadit zřeknutí se STALINISMU. Proto je současná Strana evropské levice považována za eurokomunistickou evropskou stranou, sdružující socialistické, západoevropské komunistické a některé (rudo)zelené strany.

Českým zástupcem eurokomunismu je SDS, která nemá na české politické scéně významnější postavení. O místo se ucházela také KSČM, ta ale nakonec odmítla podepsat stranické stanovy (pro některé neshody s formulacemi ve Stanovách SEL, kritici tvrdí, že kvůli své obhajobě STALINISMU, který Strana evropské levice SEL odmítá) a získala tak pouze status pozorovatele, což jí ovšem dává téměř stejná práva, jako řádným členům. Podle některých názorů se tímto KSČM přiklonila k podpoře starého sovětského modelu nepřijatelného pro současnou evropskou komunistickou levici. ” http://cs.wikipedia.org/wiki/Eurokomunismus

Co k tomu dodat? Komunismus je pro současnou evropskou levici přijatelný, nesmí ovšem obsahovat myšlenky stalinismu. Pokud si vzpomínám, tak v dobách Brežněva – pokračovatele Stalina – ve zprávách dokola znělo něco o nepřátelských sionistech. Stále více se jeví, že Stalinův a Brežněvův antisionismus je kořenem jejich kritiky, zatímco marxismus a leninismus byly a jsou (a ještě teprve budou!) v pořádku a v poho, viz plakát EU
comment image

forever
Návštěvník
forever

Brežněv byl ve skutečnosti odpornej zrádce a budovatel NWO.Chruščov to vystihl přesně,když ho nazval úlisným hadem.Brežněv,pseudostalinista a ve skutečnosti spíš sioiluminátskýtrockistický agent.To prokázal během Pražského jara.Pražské jaro bylo ve skutečnosti něco jako později “sametová revoluce”.Nic proti komunistům typu Dubčeka,Černína,Svobody atd.,co to mysleli dobře,ale byli oklamáni budovateli NWO.Sám Černín a Dubček byli po sametovém převratu zavražděni KGB.To nikomu není divné,že Brežněv okamžitě nepotlačil Pražské jaro,které nakonec trvalo osm měsíců a teprve potom bylo zastaveno?Že souhlasil s odstraněním konzervativního komunisty Novotného,který měl předtím dobré vztahy s Chruščovem?Brežněvovi muselo být hned jasné,že to povede časem k rozložení východního bloku.Ale nic se dlouho nedělo.Srovnejte to s Chruščovem,jak se vypořádal s povstáním v Maďarsku a Polsku,která neměla dlouhé trvání.A není divné,že v roce 1964 přijel do Sovětského svazu Rockefeller a hned nato byl sesazen konzervativní komunista Chruščov?Zajímavé!!!!!V listopadu 1963 je Druhou šelmou(USA-Ilumináti,FED) zavražděn Kennedy a hned nato v roce 1964 prostřednictvím Rockefellera(člen Druhé šelmy) sesazen Chruščov,co měl s Kennedym dobré vztahy.Proč si Rockefeller stejným způsobem nepřijel pro “neostalinistu” Brežněva?Nad tím byste se měli zamyslet.Níže cituji z knihy Smrt v sametu : Pražské jaro 1968 bylo zásadní strategickou chybou sovětské tajné služby KGB. Aplikace dohody s tajnými službami USA o budoucí konvergenci Východu a Západu se během experimentu zcela vymkla kontrole. Pokusná instalace nových politických elit a příprava veřejnosti na budoucí „sbratření“ skončila katastrofou. Československá „demokratizace“ měla být symbolickým malým pohybem Východu vpravo, ………..

forever
Návštěvník
forever

………aby Západ mohl ostře zabočit doleva: Barikády maoistických studentů v Paříži, hippies a hnutí proti vietnamské válce ve Spojených státech, které vedlo k „pokojné kapitulaci“ před komunisty, německá „východní politika“ a nakonec, vrchol absurdity, Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, kde se Brežněv bez mrknutí oka zavázal akceptovat podvodnou západní mantru „lidských práv“, do té doby definiční znak odlišnosti západní svobody a východní totality – to vše byly promyšlené kroky k postupnému mírovému „splynutí“ obou zdánlivě tak naprosto protichůdných společenských systémů. Vynucená sovětská invaze rozhodně nebyla v plánu. http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Jeste-z-knihy-Petra-Hajka-Kdo-ridil-pad-komunismu-a-jak-skodil-Havel-251419
Čili krátké shrnutí – neboli stručně řečeno : Brežněv byl trockistoiluminátskývatikánskýsionistický agent,pseudostalinista a věrný budovatel NWO.Nijak nebránil uskutečnění konvergence.Kniha SMRT V SAMETU je toho důkazem.

Teo
Návštěvník
Teo

Toto je komentar k clanku GULAGY.
Pred 3 dny jsem byl na ostrove Goree v Senegalu. Je zde zachovana jedna veznice otroku, odkud byly transportovani cernosi do Ameriky. Asi na 6 metrech ctverecnich cekalo 20 otroku na prevoz. Kdo reptal, byl strcen do diry vysoke asi 1 metr. Za 3 stoleti melo byt prevezeno 20 milionu cernochu do Ameriky. Jen jeden ze 7 otroku prezil prevoz do Ameriky.
Gulagy se mi tak jevi ohledne umrti mucenych lidi spise jako luxushotel proti tomu, co provadeli otrokari z Anglie a Holandska s cernochama.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Je znamo, ze hlavnimi obchodniky s otroky byli opet zidi.

Pepík
Návštěvník
Pepík

Co tady všichni pořád máte s židama? Viděl jste někdy v životě aspoň dva?

Montisan
Návštěvník
Montisan
forever
Návštěvník
forever

Co máte furt proti Židům?Obviňujete je ze židovského spiknutí?V tom je ale ta léčka a nejhorší paradox.Problémem je,že sionacisté nejsou Židé,ale satanisti.Že by šlo o spiknutí Židů nebo že by židovský národ měl s tím něco společného,vyvrátila řada autorů.Např.Henry D. Makow
viz : http://www.osud.cz/iluminati-sekta-jez-si-zotrocila-svet
nebo bývalá členka Iluminátů působící pod pseudonymem Svali.
viz : http://svobodnenoviny.eu/prinasime-sokujici-vypoved-byvale-clenky-z-radu-iluminatu-ktera-popisuje-tuto-organizaci-1-cast/
http://svobodnenoviny.eu/prinasime-sokujici-vypoved-byvale-clenky-z-radu-iluminatu-ktera-popisuje-tuto-organizaci-2-cast/
http://svobodnenoviny.eu/prinasime-sokujici-vypoved-byvale-clenky-z-radu-iluminatu-ktera-popisuje-tuto-organizaci-3-cast/
Ani davidova hvězda není symbolem Židů.
Cituji z knihy Tajné dějiny jezuitů : Je pravda, že některé věroučné body mezi židovským a katolickým náboženstvím jsou si velmi podobné, například uctívání mrtvých, modlitby za zemřelé, modlitby za svaté, víra v nesmrtelnou duši, víra v posmrtný život, víra ve svaté, vyvyšování ná­rodní židovské tradice nad židovská Písma (Svitky), upřednostňování Talmudu před Svitky, uctívání a vyvyšování rabínů,uctívání dobrých skutků, systémy různých tradičních svátků, honosné chrámy a modlitebny apod. To vše je velmi blízké Židům i katolíkům.Všechny tyto jmenované body však s židovskými Svitky ani s celou Biblí nesouvisí,stejně tak jako se Svitky nesouvisí dnešní symbol Izraele – tzv. Davidova šesticípá
hvězda složená ze dvou trojúhelníků. Předchozí věroučné body včetně této hvězdy mají původ v okultním učení. Mají své kořeny již v době Babylonu.Hvězda se do židovského náboženství dostala až po započetí 16. století našeho letopočtu a symbolizuje dva rovnostranné trojúhelníky dané přes sebe tak, aby jeho vrcholy vytvořily šesticípou hvězdu. Tyto rovnostranné trojúhelníky mají v sobě třikrát šedesát stupňů, neboli je to zakódované magické číslo 666. Tento symbol šesticípé hvězdy pochází z tajného kabalistického učení, které se do židovské víry infiltrovalo právě po 16. století n.l. Král David jako i další následující králové Izraele
z doby hluboko před naším letopočtem nemají s touto hvězdou naprosto nic společného.Nenajdeme o ní žádné zmínky ani v Bibli samotné. Je to pozůstatek pozdější infiltrace mystického okultního proudu do židovství.