Šok z ČSÚ: Po izolování domovů důchodců vloni na podzim a po...

Šok z ČSÚ: Po izolování domovů důchodců vloni na podzim a po zahájení očkování seniorů v ČR došlo od počátku roku ke zvýšení jejich úmrtnosti o neuvěřitelných a děsivých 45% za prvních 17 týdnů tohoto roku! Statistika ČSÚ odhaluje podivnou souvislost, data totiž prokazatelně ukazují, že senioři začali mohutně umírat právě po zahájení lockdownů, když je nikdo nesměl navštěvovat! Statistika vám vyrazí dech i zuby! Proč v lockdownu, který měl seniory ochránit, jich ve skutečnosti zemřelo v průměru skoro o polovinu více než v době mimo lockdown?

Šok z ČSÚ: Po izolování domovů důchodců vloni na podzim a po zahájení očkování seniorů v ČR došlo od počátku roku ke zvýšení jejich úmrtnosti o neuvěřitelných a děsivých 45% za prvních 17 týdnů tohoto roku! Statistika ČSÚ odhaluje podivnou souvislost, data totiž prokazatelně ukazují, že senioři začali mohutně umírat právě po zahájení lockdownů, když je nikdo nesměl navštěvovat! Statistika vám vyrazí dech i zuby! Proč v lockdownu, který měl seniory ochránit, jich ve skutečnosti zemřelo v průměru skoro o polovinu více než v době mimo lockdown?

Statistika nuda je, má však cenné údaje. Jistě si vzpomínáte na jednu píseň s tímto textem, a právě statistika naší redakci odhalila něco, co nám doslova vyrazilo dech. Lubomír Volný z Volného bloku před několika dny informoval, že Andrej Babiš klidně rozdává důchodcům peníze, protože spousta jich umře v této době, takže se ty peníze státu v podstatě vrátí, resp. nedojde k jejich čerpání. Podle Lubomíra Volného prý za počátek tohoto roku zemřelo o několik desítek procent více seniorů než ve stejném období před rokem.

My jsme se proto v redakci podívali na statistiky ČSÚ ohledně úmrtnosti seniorů a zjistili jsme děsivou souvislost, která asi mnoha lidem dosud unikala. Narazili jsme na souvislost tak hrozivou, že nám doslova spadla brada, když jsme se dívali na kalendář, na statistiku a na novinové články. Nejprve se vrátíme k informacím Lubomíra Volného. V databázi ČSÚ jsou senioři rozděleni do 3 skupin, a to 65 až 74 let [1], dále 75 až 84 let věku [2], a konečně 85 let věku a více [3].

Český statistický úřad

Pokud si porovnáme data od 1. ledna 2021 až do 17. týdne tohoto roku se stejným obdobím roku 2020, tak zjistíme, že za sledované období prvních 17 týdnů zemřelo v roce 2020 v 1. věkové skupině 9020 seniorů, ve 2. skupině 12 151 seniorů a ve třetí skupině 12 118. Jenže v roce 2021 zemřelo za toto období v 1. skupině 14 751 seniorů. ve druhé skupině 18 134 a ve třetí 15 203 seniorů.

V souhrnu tedy v roce 2020 za prvních 17 týdnů v roce zemřelo ve všech 3 věkových skupinách celkem 33 289 seniorů, ale letos v roce 2021 to už bylo 48 088 seniorů, což je nárůst o téměř 45%. Ano, čtete správně. V České republice za prvních 17 týdnů roku, což jsou zhruba první 4 měsíce roku do konce dubna, zemřelo skoro o polovinu více důchodců než vloni! A to je statistika za první 4 měsíce roku. Proboha! Takový skandál nemá obdoby. Zvýšení úmrtnosti o téměř 45% by se tak snadno dalo dát do souvislosti s tím zlým koronavirem, do souvislosti s šířením viru, do souvislosti s cestováním atd. Jenže pozor, tady mluvíme o seniorech.

Jakmile se začaly uzavírat domovy důchodců, nastalo místo snížení počtu úmrtí naopak masivní vymírání seniorů

V Česku se začalo očkovat 27. prosince 2020 a první byli očkováni zdravotníci a důchodci v pečovatelských domech a v domovech důchodců. Jenže statistika ČSÚ ukazuje něco daleko děsivějšího. Vysoký počet úmrtí seniorů počátkem tohoto roku by se dal vysvětlit tím, že očkování teprve začalo a senioři tak umírali na virus. Statistika to de facto ukazuje, že v únoru tohoto roku začala čísla klesat.

Nějaký důvod pro výrok, že senioři umírali po vakcínách, je proto zde neprůkazný a sporný, protože po lednu začala čísla klesat, s několika výjimkami, ale to není to hlavní zjištění. My jsme se v redakci podívali na rok 2020 a zajímalo nás, kdy tahle vlna vysokých úmrtí začala. A je to 43. týden loňského roku, konkrétně poslední dekáda října. Co se stalo v té době okolo října a několik týdnů předtím? Pamatujete si? Ano, v polovině září se začaly uzavírat domovy důchodců a pečovatelské domy do lockdownů a izolací. Česká média o tom přinesla zprávy [4] už v polovině září, že domovy důchodců se znovu uzavírají do lockdownů.

Věk 85 a více, poslední týdny v roce

Jakmile došlo k uzavření domovů důchodců, začaly mohutně růst čísla zemřelých seniorů. Konzistentně každý týden umíralo v průměrů až o 100% seniorů více než v předchozím roce. Jenže, něco tady zásadně nehraje. Důchodci byli v izolacích v domovech důchodců a v pečovatelských domech měli ve srovnání s důchodci žijícími ve vlastních bytech a domech neuvěřitelně vysokou úmrtnost. Stačí si jenom prolistovat [5] Googlem a zjistíte, že v ČR vymíraly celé domovy důchodců, klidně i polovina klientů, a to v době trvalých lockdownů těchto zařízení.

Lockdowny jsou právě od toho, aby se do nich nešířil virus, ale přesto důchodci začali umírat masivně až po vyhlášení lockdownů a po uzavření domovů důchodců a pečovatelských domů. To je přesný opak toho, čeho mají lockdowny dosahovat. Dobře se podívejte na statistiku před 43. týdnem roku 2020. Až do 41. týdne byl nárůst úmrtí seniorů jen v rámci meziročních výkyvů předchozích let, ale 42. a potom 43. týden spustily obrovské umírání seniorů. A co se událo v této době?

Masivní umírání seniorů se kryje s počátkem lockdownu v ČR

V Česku byl 22. října vyhlášen lockdown [5]. Ano, ta souhra se startem umírání důchodců se 100% časově kryje se zahájením lockdownu v ČR a nikdo si toho dosud nevšiml, přestože statistika ČSÚ doslova řve na poplach! Od 43. týdne každý a každý týden, v době lockdownu a důchodců uzavřených v izolacích, začalo obrovské umírání v domovech důchodců a v pečovatelských domech a trvalo podle statistik až do 13. týdne tohoto roku, tedy do počátku dubna 2021.

Když se podíváte na čísla, tak zjistíte, že lockdowny domovů pro seniory měly jen jediný efekt, trvalou a udržitelnou, téměř 7-měsíční a v průměru o 45% vyšší terminaci důchodců než v době mimo lockdown. Jaký je význam lockdownu, při kterém trvale umírá v průměru o 45% více lidí, a přestane to až ve chvíli, kdo lockdown skončí? Chápete to? Co bylo účelem lockdownu? No přece snížení styků a kontaktů, přenosů viru, a tím pádem méně úmrtí seniorů. A výsledek? Ten vidíte v té statistice.

Věk 85, první týdny v roce

Každé opatření má obvykle svoji třeskutou logiku. Když chcete někoho ochránit a někam ho umístíte, tak očekáváte, že dojde k poklesu rizika. Jenže namísto toho tady po uzavření důchodců do izolací došlo k nastartování 7-měsíčního vymírání důchodců o 45% více než kdykoliv předtím. Nemá to nic společného s vakcínou nebo s testy, to do toho vůbec nemotejte, to nemá souvislosti.

Pokud je někdo v lockdownu, je to náhrada za testy a náhrada za vakcíny, to znamená nemůže nastat jev, že po vyhlášení lockdownu začne trvalý a udržitelný proces vymírání o 45% vyšší než v době mimo lockdown. A to nedává smysl. Je to naprostý nonsense. Měli jsme informace průběžně o situaci z domovů důchodců. Věděli jsme, že personál domovů důchodců chodí na PCR testy, udržují minimální kontakt s klienty, ale média přinášela informaci o vymírání domovů důchodců, ale nikdo se jakoby nepozastavil nad tím, jak můžou proboha umírat, resp. v první instanci se nakazit senioři v totální izolaci od zbytku světa?

Lockdown, který zabíjel namísto aby chránil?

Ten obvyklý narativ je o tom, že se to vysvětluje tím, že virus do domova důchodců někdo zatáhl, a ten virus tam potom pozabíjel polovinu klientů. Jistě, v jednom domově důchodců se to stát může, ale tohle se dělo ve všech pečovatelských domech v Evropě, ve všech zemích, to nebylo izolováno jen na Česko. Jakmile nastal lockdown, začalo vymírání klientů domovů důchodců. Máme podezření v redakci, že to není náhoda. Není náhoda, když ve všech zemích, kde lockdowny mají ochránit seniory, naopak propukne masivní vymírání v uzavřených domovech důchodců.

Špejlování seniorky v domově důchodců

To prostě není náhoda, není to nehoda, není to souhra náhod, je to vzorec! Statistika to prokazuje tvrdými čísly. Jakmile došlo 22. října v ČR k vyhlášení lockdownu, začala masivní vlna vymírání seniorů, které měla uzávěra chránit. Namísto toho je de facto zabíjela. Čísla z ČSÚ jsou třeskutým mementem toho, jakou cenu má lidský život pro globalisty. Hlavně nemyslet, nepřemýšlet, neuvažovat, pouze civět na bednu, krmit se jedovatým jídlem a nechat si vpíchnout DNA vakcínu, která přeprogramuje myšlení člověka. Ani to možná nebude třeba, protože lidé jsou přeprogramovaní i bez vakcíny.

Konceptuální pohled: Jaký smysl má chráněný prostor, v jehož perimetru ve skutečnosti je větší hrozba než mimo něj?

Představte si, že město zřídí hlídané parkoviště pro drahá auta. Cílem parkoviště je, aby se méně kradla, logicky přece. Jaká by byla reakce lidí, kdyby z hlídaného parkoviště, během jeho provozu, mizelo v průměru o 45% více aut než těch, která jsou normálně zaparkována bez dozoru na ulici? Víte, jaká by byla reakce goyim? Ihned by věděli, že hlídané parkoviště je trik, podvod na seskupení drahých aut, aby se snadněji kradla, aby měli zloději větší výběr pěkně pohromadě. Všem by to hned došlo. Ano, v případě aut určitě.

Vax propaganda pražského magistrátu, přemluv dědu, přemluv bábu… k vakcinaci

Ale když dají svého otce nebo matku do lockdownu v domově důchodců, aby byli ve větším bezpečí, ale ve skutečnosti v tom lockdownu jich zemře o 45% více než někde na ulici, tak to už goyim najednou tak snadno nedojde. Vlastně jim to nedojde vůbec, až na světlé a konceptuálně gramotné výjimky. Tak daleko konceptuální gramotnost průměrného góje nesahá. Statistika je děsivým záznamem tragédií v podobě studených čísel. Čím více lockdownů, tím více umírání. To je výsledek. Pokud tohle někomu nedojde, není mu již pomoci. Potom je hotovo.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Korčagin
Návštěvník
Korčagin

Je mi 99 let, a za celí svuj život jsem prostudoval všechny mapy světa, a ,nikde nemužu najít “AGRESIVNÍ RUSKÝ STÁT”??
MUŽETE MI NĚKDO PORADIT NA KTERÉ STRANĚ ZEMĚKOULE SE TEN AGRESIVNÍ STÁT NACHÁZÍ???
Děkuji. všem lidem dobré vule a rozumu.

Aleš K.
Návštěvník
Aleš K.

Předesílám, že nežertuji a ani nechci odvádět pozornost.
Po zapojení elektrického bojleru mi vzrostla spotřeba plynu (v m3) o 80%. Důvod? V průběhu ca 3 měsíců navštívili můj volně přístupný plynoměr plynaři a 3x byly měněny plomby. Co to značí? Plynaři manipulují s měřidly… Kde a u koho si mám stěžovat? Nikde a u nikoho. Leda tak na 6. nástupišti…
Jsem starý kotrmelec a tak hrubost a sprosťáctví řidiče linkového autobusu (miláčci ex-hejtmana-ortopeda) je zájem chráněný zákonem. Píše jeho kamarád- policajt…
Pána jeho, jak já se těším na vlastní kremaci. Ke vší smůle si na tom zlodějští plynaři ještě vydělají…

Perspektiva
Návštěvník
Perspektiva

Stěžovat si u odběratele plynu, popř. u ČOI.
Někdy se v takových případech stane, že když je náhlá změna odběru (směrem dolů 🙂 ), tak energetici si myslí, že měřák přestal pracovat. A vymění měřák a “spotřebu” odhadnou (možná je to i v jejich předpisech, že to tak mohou dělat).
Ješte mne napadlo: nedošlo při demontáži plynového kotle k netěsnosti a ta současná spotřeba je malý, ale trvalý únik plynu? Ale spíše ne.

Darina
Návštěvník
Darina

Považuji za logické, že se v době vyvrcholení pandemie covidu zvýšil počet mrtvých – jinak by to nebyl vrchol. Ti, co statistiku zemřelých sledují, ví, že letos první měsíce umřelo na covid (s covidem) více lidí než vloni od počátku trvání pandemie. Počet mrtvých u mladších věkových kategorií narostl ještě více.
Podle mě autor zaměňuje příčinu s následkem, covid s lockdownem. Lockdowny se vyhlašovaly v době růstu počtu nakažených a i mrtvých, takže je logické, že v době uzavírek byla nadúmrtnost vysoká. Nejen u seniorů.

Dixi
Návštěvník
Dixi

Problem neni tak jednoduchy, jak se zda. 1) Jaky je prumerny vek doziti v CR ?
2) Dle CSU pocty zemrelych nejsou nijak zvlast vyjimecne proti minulym letum..V r. 1998 byla chripkova sezona mnohem horsi.
3) Lekari a nemocnice stopli veskere operace , i ty zivotne dulezite ( cilena likvidace obyvatelstva 4) Rok 2020 byl “vyjimecny” tim , ze vsechna ! umrti byl covid .( vcetne autonehod)
Zaver – pokud je vam 80 let a vice, jste zavreny v domacim vezeni , vite , ze uz vas nic pekneho neceka, tak proste umrete…Proste to zabalite. A to se nepoustim vubec do dikuze o podminkach, ktere panuji v DD a LDNkach…

Iva
Návštěvník
Iva

Mohu potvrdit, že začátkem ledna zemřelo v našem pečovatelském domě více důchodců než je obvyklé. Za druhé – pečovatelské domy nejsou domovy důchodců-jsou to byty se zvláštním určením a nebyl v nich lockdown a ani se zde povinně netestovali klienti. Bylo by dobré tyto dvě kategorie rozlišovat. Zajímavý by byl průzkum úmrtí zvlášť v domovech důchodců a peč. domech a seniorů žijících ve vlastních bytech. Další pečovatelské zařízení (patřící do stejné firmy s tím prvním) mělo v lednu enormní nárůst covidu po očkování.

Korčagin
Návštěvník
Korčagin

21. století je století převrácených hodnot !Plně to vystihuje věta CELÍ SVĚT SE = BE

EmArty
Návštěvník
EmArty

V článku opakovaně zazní, že nárůst úmrtí seniorů nesouvisí s očkováním. Kde bere autor tu jistotu? Empirická zkušenost mluví o opaku. Leskem Aeronetu je alternativní informace. Bídou Aeronetu je následná manipulace čtenáři. Jako nepatří k dobrým způsobům věřit mainstreamu, měla by stejná opatrnost platit i v případě tohoto média. Calhounovy myši a podobná pozitivní zvěrstva se rodí pravé tu.

J.Obzina
Návštěvník
J.Obzina

Ale jo EmArty., síce naratív Aeronetu se někdy více radikalizuje, je třeba pochválit, že se v článcích více operuje s čísly. Dneska i statistickými, vítám to více než pindosování diskutérů. A dokonce není všechno zlé jak se zdá, protože třeba když ampule má v sobě 5 dávek, a tím pádem dotyčný očkovanec dostal do záznamu i číslo šarže této ampule, tak i malé dítě ví, že každých pět očkovanců musí mít zapsánu tu samou šarži v zaznamech. Co by asi ukázala hloubková kontrola, kdyby se ukázalo, že navýšené počty čísel šarží (těch samých) se potloukají v seznamech kdekudy halabala semtam všude??? Mířím na ty osoby, co si dají očkování jen zapsat, nic víc. Nazývám je virtualní očkovance / tzv. nedotknutelné/…. kdo tam asi bude?

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

J.Obzina
… kdo tam asi bude? No ten, kdo má dobrého známého doktora … 😉

Noname
Návštěvník
Noname

Kam se hrabe temný středověk.
Toto období je temnější, než nejtemnější představy běžného člověka.
Temní, kteří tyto scénáře naplánovali a realizují – si mnou ruce.

Strašné je:

1. že to mnoha lidem NEDOCHÁZÍ – neprohlédli, že to je PLÁN, systematický, plošný, všehoschopný
2. že BUDE ještě HŮŘE – protože depopulace má být ještě vyšší (a u jedné vakcíny, která oddělala mnoho lidí to nekončí)
3. že se proti té temnotě většina lidé NEBRÁNÍ – protože věří, že očkováním to končí
5. že ti, kteří se tomuto řádění temných bránit chtějí – nenachází ÚČINNÝ ZPŮSOB obrany
6. že to ZASTAVIT už ani NELZE – démon byl vypuštěn

Co s tím?

Řešení to má:

DŘÍVE ČI POZDĚJI NEJSPÍŠE DOSTANOU NAŠE TĚLA – ALE NESMÍ DOSTAT NAŠE DUŠE, PROTOŽE O TY DUŠE JIM JDE!

SEBEVRAŽDOU TVOJI DUŠI DOSTANOU.

ZOUFALSTVÍM taktéž.

Tudíž: žádné sebevraždy ani zoufalství – ale zachovat v sobě čistotu, charakternost, ryzost až do posledního výdechu! Ať se děje co se děje!

Jediné, jak tvoji duši nedostanou je ochrana pomocí ryzího svědomí.

TVÉ RYZÍ SVĚDOMÍ TĚ SPASÍ!

NIKDO JINÝ, ŽÁDNÁ JINÁ ENTITA – ANI BŮH, POKUD V NĚJ VĚŘÍŠ – TĚ NEMŮŽE SPASIT S POŠPINĚNÝM SVĚDOMÍM!

TEMNÍ NEMOHOU NA DUŠI, KTERÁ MÁ V SOBĚ SVĚTLO: SVĚTLO Z ČISTÉHO SVĚDOMÍ.

Tudíž: jediné, co ti zbývá je, dostat své svědomí do stavu, aby v něm nebylo jediné temné místo.

Proto vše i to, co sebeméně temné – každou poskvrnu, kterou máš na svědomí, musíš dát do pořádku:

1. omluvou (prosbou o prominutí, či odpuštění – dle míry závažnosti),
2. nápravou, náhradou, oddlužením se (a i kdyby to už nešlo fyzicky – protože osoba, které jsi ublížil, je už mimo tvůj dosah, tak alespoň v duchu).
3. upřímnou změnou sebe – že už neuděláš NIC, čím by sis znovu pošpinil své svědomí (žádné lži, podvody, ani jiné hříchy)
Musí to být UPŘÍMNÉ, nikoho zištně!

Toto je jediné, co můžeš udělat, abys ustál tuto prohlubující se temnotu – OČISTIT své svědomí A VÍC SI HO NEPOŠPINIT.
Musí to být upřímné – jinak se špiníš!

NIKDO JINÝ za tebe tvé svědomí očistit NEMŮŽE!
Pokud ho neočistíš zcela sám a dobrovolně, tvá temná zákoutí svědomí PŘIVOLAJÍ temnotu k tobě.

Dávej si POZOR na toto:
Temnota OŽIVUJE temnotu v tobě. A přijde čas, kdy ji v tobě nejen oživí, ale i UMOCNÍ!

ONI UDĚLAJÍ VŠE PRO TO, ABY TĚ DOSTALI DO STAVU ZOUFALSTVÍ, DO STAVU – KDY UDĚLÁŠ ČERNOTY, KTERÉ TI ŘEKNOU, NA KTERÉ TĚ NAVEDOU…

NESMÍŠ JE POSLECHNOUT!

A HLAVNĚ:

Proto nesmíš NIC mít v sobě TEMNÉHO – ANI STÍN! – protože nadchází doba, kdy lidé, i ty – budete vystaveni nejdříve lehkému nedostatku, no pak přijde větší a větší bída, chudoba, přidá se násilí, teror…

A pokud budeš mít v sobě něco nevyřešeného – tak se v tobě ZABYDLÍ temnota, pod jejíž vlivem budeš dělat přímo černoty., na základě kterých ti potemní duše. TOTO NESMÍŠ DOVOLIT!

JINAK už NEBUDE cesty ZPĚT!

PS: To, že budeš žít tak, aby sis nepošpinil svědomí neznamená, že se nemůžeš bránit. Bránit se MŮŽEŠ A MÁŠ – ale pouze v SOULADU SE SVĚDOMÍM, tzn. – tak, jak ti poradí svědomí!
Vrať se ke svému SVĚDOMÍ! JEDINĚ TAK USTOJÍŠ TUTO A NASTÁVAJÍCÍ TEMNOU DOBU!

romsli
Návštěvník
romsli

Pokiaľ si myslíš, že sa môžeš očistiť sám a nespomenieš spasiteľskú moc Krista pána, ktorý za naše previnenia už zaplatil. Tak celý tvoj príspevok je len prd vo vesmíre a nemá žiadnu cenu. Zbytočne si zabil čas a tie temne sily, ktoré spomínaš majú z neho radosť.

Noname
Návštěvník
Noname

Pán Kristus za teba NIČ neurobí, ani ťa nespasí, lebo tvoje špinavé svědmie mu v tom zabráni – to musíš ty sám!
Vobec nič si z vyššie uvedeného nepochopil. Neprekvapuje ma to!

Ľudia si myslia – Kristus ma spasí! Ale nezaujíma ich, že aj Kristus sa podriaďuje svedomiu – a nemože nič, ak svedomie je špinavé.
Človek so špinavým svedomím skrátka spasený nebude – aj keby sa na Krista spoliehal a na kolenách prosil.

PS: Chcieť po druhých (je jedno či to je Kristus či akákoľvek entita), aby zmyli tvoju vlastnú špinu, ktorou si si tým, že si uprednostnil svoje ego, zaprasil svoje svedomie a aby ťa spasil so špinavým svedomím – je NESÚDNOSŤ a DRZOSŤ najvačsieho kalibru!!!
Toto nikdy nebude splnené – TAKTO TO NAOZAJ NEFUNGUJE!

Pochop:
Keď má člověk čisté, rýdze svedomie – bude spasený ziariacou vyššou inteligenciou – svetlom, bez ohľadu na to, či ju nazývaš Bohom, Kristom, Alláhom, Jahvem, univerzom, mimozenšťanmi, apod. Svetlom zo svedomia pritiahneš svetlo. A nikdo to za tebe nemože urobiť a ani nemáš právo to požadovať ani si namýšľať, že už to máš predom splnené – lebo Kristus!

PPS: Už iba sposob tvojho prednesu, ktorý zlomyseľne uráža druhého človeka (v mene Krista, sic – ten bude ale rád a hrdý na tvoju sprototu a aroganciu), je niečo, čím si špiníš svoje svedomie – ale zjavne ti to – s ohľadom na TVOJE ponímanie “čistoty” a čistého svedomia nevadí – však Ti to Kristus očistí, alebo už očistil, že? NO FUJ!

Aloe
Návštěvník
Aloe

Presne tak, veľa falošných prorokov povstane, ktorí budú hlásať v mene Kristovom!

Marloy
Návštěvník
Marloy

Je to presne tak. Pracuji v Rakouskem DD. Tolik senioru, co zemrelo na podzim behem lockdownu jsem za celou dobu, co delam v oboru nezazila. A to nema nic co delat s vakcinami, protoze se ockovalo az leden, unor. Nejvic umrti padlo predtim. Kdyz sem nesmely chodit navstevy. Nas neustale testovali, 2x tydne, nikdo zde nesiril nemoci. V podstate nikdo nebyl nemocny. Nepropukly ani zadne chripky nebo noroviry, tak jak kazdy rok tradicne. Nic. Ale lidi proste umirali. Jen tak, jeden po druhem odchazeli. Smrtaci meli cas a klid si je posbirat. Nebyly zde truchlici rodiny, co prosi sve rodice, aby jeste dal zili? A tak proste vklidu odesli…

Noname
Návštěvník
Noname

Nepíšete, zda se testovali i důchodci. Předpokládám, že ano.
Slováci také byli v pohodě – dokud je nezačali pod pohrůžkou testovat. V ČR dtto.

999
Návštěvník
999

Asi ano, mohlo zo být těmi testy, které jim dělali. Mohlo se jednat o speciální šarže, přímo se zadáním zmenšit počet příjemců důchodu. Stačí nějaký těkavý jed, potom se odpaří, není důkaz. Možná. Dávalo by to smysl. Používali stejné testy i pro pracovníky domovů? Kdo to testoval, co to bylo za lidi – ti, kteří prováděli testy?

J.Obzina
Návštěvník
J.Obzina

Mají testovací soupravy šarže? Když ne, tak je hotovo.

Lubomír
Návštěvník
Lubomír
martin
Návštěvník
martin

Celý článek jehož autorem je ČTK, na mě působí jako vyloženě štvavá kampaň, která má rychle donutit ještě ty nenaočkované se jít nechat naočkovat. V článku se ani nedozvíte nic bližšího k zhodnocení zdravotního stavu klienta domova který zemřel a jaké měl předchozí příznaky onemocnění. U zdravotní sestry a její rodiny se také ani nedozvíte jaký mají průběh onemocnění. Jen dodání ředitele: Často jsou vážně nemocní, jejich imunita je oslabená a ani očkování je tak nemusí ochránit,” dodal.

Ale jinak ,,odborník“ na svém místě
https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/liberecky-kraj-necha-proverit-vyberova-rizeni-na-reditele-domovu-duchodcu.A150818_124510_liberec-zpravy_tm

Pro ty co jsou ,,nalomeni“ nechat se naočkovat po takovýchto článcích, doporučuji přečíst články z časopisu Meduňka či knihy např. Od Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc. a MuDr. Ludmily Elekové Varovné signály očkování.

Již několik let jsem toho názoru, že ta kdysi dávno vytvořená vznešená myšlenka jako pomoc lidem proti nemocem očkováním, byla již dávno zneužita a ,, znásilněna“ farmaceutickou mafií a ze slova pomoci se stal samotný skutek vytváření nemoci. Mafie která naplánovala celému světu novou covidovou nemoc, tak hle, nyní celému světu nabízí pomoc ve formě ,,mRNA vakcíny“.

Těm samým ha.zlům co tyto svinstva vyvíjejí ještě pak platíme za léky a vakcíny a ještě se jím budeme klanět!? Na.rat!!!.

Očkování=organizovaný zločin

PaVo
Návštěvník
PaVo

Tuhle propagační sračku vakcínace jsem ani nečel, stačí nadpis. Jde o psychologický nátlak, vyvolávání pocitu viny v lidech, co se nedali očkovat! Ať s tím jdou do řiti. Paní přeji, aby se na tu šikanu vybodla a řídila se svým mozkem a svědomím, posílí ji to vůči debilům!

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Lubomír
je to ještě horší. “Očkovaní” tou podvodnou vakcínou nejen že vůbec nejsou před nákazou chráněni, ale jsou nebezpeční zdravím neočkovaným, protože nákazu přenáší všemi svými tělními tekutinami. Mohou se take kdykoliv nakazit a protože se nálože viru z “očkování”
sečtou s nákazou z venku mají težší,až fatální proběh. Takže je logické, jestli se “očkovaná”
osoba setkala s pozitivní osobou na vir, dopadlo to špatně.

Korunaminus
Návštěvník
Korunaminus

Zkouší je-li žaba už dost vařená, test inteligence: https://cnn.iprima.cz/ockovany-senior-zemrel-s-covidem-zrejme-ho-nakazila-neockovana-pecovatelka-27213
Může mě někdo vysvětlit , jak je možné, že se očkovaný člověk nakazí? To jako ta vakcína nefunguje? A takovéto kecy mají přimět někoho, aby se očkoval nějakým svinstvem?

PaVo
Návštěvník
PaVo

Dementi jsou tak posedlí naočkoat co nejrychleji a všechny, že úplně potlačí logiku.

Jestliže testovaná pečovatelka byla bezpříznaková a negativní, tak ho nemohla nakazit k smrti, že, jelikož a protože, kdyby začal mít příznaky chřipky, musel by dostat nějakou léčbu, jenže to ti autoři jaksi řešit nepotřebují. Vir udělal ŠUP, přeskočil od pečovatelky a zardousil okamžitě očkovaného dědu. Takový viditelný podvod, chudák ženská, jestli se našel vůl, který by ji řekl, že ho zabila tím, že není očkovaná.

Ano, otázka zní, proč se lidi očkují, když je to na nic a očkování nechrání lidi. Je to o tom, že ta injekce ve skutečnosti není vakcínou proti covid, protože ten vir nebyl nikdy izolován, aby se dalo zpracovat proti němu cokoliv..

Děda zemřel na tu vakcínu, jenže to nikdo nedovolí ani říct, natož pak pitvu, aby se potvrdila příčina smrti.
Dneska je všechno covid, i když zakopnete a zlomíte si palec u nohy. Už úplně nesnáším, když někdo mele o nebezpečí covidu. Je dávno pryč.

Zdenek
Návštěvník
Zdenek

Nikdo negarantoval, ze se ockovani nenakazi. Garantovali jen mirnejsi prubeh a to, ze clovek 100% prezije. To ale, jak je videt, zase az tak neplati …

Aloe
Návštěvník
Aloe

Lubomíre, všechny odkazy na MSM co sem dáváš, je jen úbohé trollování!