Smrt Prince, Purpurový déšť, Obama v Británii, Netanjahu v Moskvě, revoluce a...

Smrt Prince, Purpurový déšť, Obama v Británii, Netanjahu v Moskvě, revoluce a úplněk 22.4. 2016

Smrt Prince, Purpurový déšť, Obama v Británii, Netanjahu v Moskvě, revoluce a úplněk 22.4. 2016

Asi každý zaregistroval zprávu, že zemřela americká hudební ikona Prince. Nevěnovala jsem tomu pozornost, můj šálek kávy to nebyl. Úplně nechtíc jsem klikla na nějakou zprávu, kterou jsem jen proletěla a vypustila, ač v ní byla i věta “Hudební ikona vzkázala minulou sobotu svým fanouškům „Počkejte ještě pár dní, než se za mně začnete modlit“ (zdroj). Hm, zajímavé, ale protože popové hvězdy umírají/”umírají”(?) vždy ve dny s datem 25.  a dokonce se mohou zachránit tím, že přijmou islám, pořád mi to nestálo za pozornost.

Ale ze všech stran se v průběhu dne pořád linul hit Purple rain. Tak to už bylo divné – Prince měl údajně napsat na 50 hitů, ale celý den zní jen Purple rain. A protože u slova “rain” – déšť je třeba v hudebním průmyslu zpozornět, zpozorněla jsem.

A protože pokaždé, když jde o rain/déšť, jako první mě vždy napadne Anglie/VB, automaticky to svádělo podívat se na nějaké zprávy kolem Britského království. A ty nebylo třeba ani hledat – náhodou/”náhodou”? jich rovněž bylo všude plno. Nejen, že královna slaví narozeniny, ale do VB přijel Obama, aby apeloval na britský národ k jeho setrvání v EU před blížícím se referendem. A na tv kanálu čt 24 se dokola točil projev Camerona, střídající se s projevem Obamy (k vidění zde, zde). Není ani tak důležité, že Obama Brity velmi rozladil (jak se vyjádřil jeden starosta: “USA si na svojí suverenitu nedají sáhnout, ale jiným nařizují, s kým mají být ve spolku”), jako Obamovo přesvědčování, že Spojené státy potřebují silnou Británii.

A silná Británie – těžko říct, jestli tím je míněno jen její nevystoupení z EU, anebo má tohle volání souvislost spíše s nedávnou návštěvou čínského prezidenta, které bylo o předávání britského žezla Číně (např. viz video a komentář V.V.Pjakina). Můj dlouhodobý názor je, že VB se nikdy neměla stát skutečným členem EU – tím myslím i Eurozóny – a že bylo naplánováno, že jednou vystoupí. Dokonce si myslím, že Nigel Farage plní úkol připravování půdy k tomuto kroku až přijde čas a že ten čas nastal nyní, kdy má být Evropa zaplavena migranty.

Tak nebo tak – hlavní roli v dnešních zprávách si držely dvě události: Barak Obama ve VB a náhlá smrt zpěváka Prince, jak to ukazuje i schéma vysílání čt24

Téma: Americký prezident Obama na návštěvě Evropy
Host: Petr Kolář, bývalý diplomat

Téma: V Kuvajtu probíhají mírové rozhovory o Jemenu
Host: Břetislav Tureček, analytik, Metropolitní univerzita Praha (telefonicky)

Téma: Ve věku 57 let zemřel americký zpěvák Prince
Host: Josef Vlček,hudební publicista (telefonicky) 

Chce tím básník (globální prediktor) něco říci v den 22.4.2016, navíc o úplňku?

Musím začít tím, že v tento den jsem “něco” významného očekávala a pro další vysvětlení použiji nejen svůj pohled, ale i ty informace od Valerije Pjakina, které mi postupem času můj pohled doplňovaly.

Tento úplněk připadl na den s číslem 22, což je číslo globálního prediktora a což jsou dvě 11, tzn. další oblíbené číslo GP (11.9. WTC, 11.3. Fukušima, 13.11. útoky v Paříži a.j.), tzn. dvě fotbalové jedenáctky viz zde. Dále má dnešek v datu číslo 4, což v numerologii představuje materiální základnu: čtyři stěny obydlí, ale stejně tak i čtyři stěny pyramidy (ta ovšem má ještě vrchol,  čímž se dostáváme k číslu 5, ale na to ještě přijde řeč, zatím na tu pětku pouze upozorňuji) . Když všechna čísla dnešního data 22.4.2016 sečteme, vyjde nám číslo 8. A osmičku můžeme vnímat jako dvě pyramidové základny proti sobě (2×4), přičemž ani jedna nemá vrchol, na druhou stranu ale osmička symbolizuje nekonečno (naležato položená), v numerologii navíc představuje změnu, která je nezbytná, doslova revoluci (něco velmi všeobecně o osmičce zde)

Pyramidy mají i tuto podobu – Slunce a Měsíc jsou o úplňku stejně velké, je to tedy vždy den ke zharmonizovávání  energie dne (jang,akce) a noci (jin, reakce) tak, jak to představují židovské sloupy Jakim a Boaz, resp. jak to představuje prolnutí západní  – jangové, slunečné, křesťanské kultury a východní jinové, měsíční, islámské kultury.   

Co z toho vyčíst? Ještě je tady třetí zpráva dne

Jestliže GP má dvě křídla (“dva týmy o jedenácti hráčích” na hřišti světa), pak tyto týmy dnes světu předaly své společné rozhodnutí, že má li svět přežít (přesněji – nemá-li kvůli nedostatku zdrojů z důvodu přelidnění zahynout i GP) a zachovat si věčnost (nekonečno, osmička), pak je nutné ze dvou základen pyramid – atlantické a euroasijské – dát přednost té, která spotřebovává méně zdrojů.

V tomto smyslu si doplňme ještě jednu velmi významnou událost právě dnešního dne: uzavření klimatické dohody, opět cituji: “Zástupci 175 zemí v New Yorku podepsali klimatickou dohodu, která má zpomalit oteplování planety a zmírnit jeho důsledky. Generální tajemník OSN Pan Ki-mun na úvod procedury prohlásil, že svět závodí s časem a že skončila éra bezstarostné spotřeby” (zdroj a více zde).

Ale tento úplněk není ledajaký úplněk 

Zatímco pro svět je dnešní den dnem jako každý jiný, pro židovský národ je dnešek jedním z nejvýznamnějších svátků – dnes mu totiž začal osmidenní svátek Pesach. Na židovských stránkách jsem si potvrdila, že se nemýlím, neboť se tam píše, cituji:

Dnes večer, 22. dubna zahájíme první a v sobotu večer druhou sederovou večeří  osmidenní svátek Pesach. Tímto svátkem si každoročně připomínáme jeden z nejvýznamnějších okamžiků židovských dějin – východ našich předků z Egypta.

Dále se na stránkách píše, z čeho svátek vychází a jaký je jeho význam v židovské tradici:

Svátek Pesach má v židovské tradici čtyři názvy: prvním je CHAG HA-PESACH – SVÁTEK PŘEKROČENÍ. Na památku toho, že když Hospodin trestal Egypťany poslední desátou ránou a zabíjel všechny prvorozené syny Egypťanů, překročil domy synů Izraele na jejichž veřejích bylo znamení krve pesachové oběti (beránka) a nezabíjel tam prvorozené. Druhým názvem je CHAG HA-MACOT – SVÁTEK NEKVAŠENÝCH CHLEBŮ (MACESŮ), třetím názvem je CHAG HA-CHERUT – SVÁTEK SVOBODY, kdy se ze z otroků po východu z Egypta stali fyzicky svobodní lidé. Konečně čtvrtým názvem je CHAG HA-AVIV – SVÁTEK JARA, neboť Pesach připadá vždy na jarní měsíc nisan, který se v biblických dobách nazýval aviv.

Kromě toho, že nechápu, proč Hospodin po židovském národu žádal zabíjení a je mi jedno, že  beránků (které vyvrcholilo až k tomu, že židovský národ o svátku Pesach, který připadl na přelom Věků Berana a Ryb, obětoval beránka lidského -Ježíše) mi jinak žádná tradice nevadí, naopak, takové, která je navzdory všemu udržována po tisíce let, velmi fandím a nemám nic ani proti tomu, že židé/Židé mají letopočet 5776, zatímco křesťanský svět má letopočet jiný – byť by křesťané jako pokračovatelé židovské kultury měli snad mít letopočet stejný, ba co víc i oni by snad měli mít kalendář, respektující fáze Luny stejně jako židé/Židé, ale to se z nějakého záhadného důvodu nestalo  …

Ale vraťme se k numerologii a s ní i k číslu 5, na které jsem výše upozorňovala s tím, že je to číslo, které zahrnuje nejen základnu pyramidy, ale i její vrchol. A tady musím opět citovat z židovských stránek a to část, kterou vnímám jako velmi významnou:

Během slavnostní večeře se musí pít čtyři poháry košer vína nebo viného moštu. Tento obyčej má svůj původ ve čtyřech slovech, kterými Hospodin slibuje svému lidu vysvobození z egyptského otroctví: 1. Vyvedu vás, 2. Vysvobodím vás, 3. Vykoupím vás a 4. Vezmu si vás za lid. Tomu se v naší tradici říká „arba lešonot ha-geula – čtyři jazyky (slova) vykoupení“ (Exodus 6,6-7). Je ještě jeden pátý pohár, který stojí naplněný vínem na slavnostním stole. Tomuto poháru říkáme „Elijášův pohár – kosó šel Elijáhú“. Také on má svůj základ v následujícím pátém slově „Dovedu vás do země…“ (Exodus 6,8). Mezi učenci vznikl proto spor, mají-li se během sederové večeře pít čtyři nebo pět pohárů vína říkali, že čtyři a druzí říkali, že pět pohárů. Spor mezi nimi byl nerozhodný, což v hebrejštině označujeme slovem תיקו (TeJKU),  což lze objasnit i jako zkratku slov: „Tišbi Jitarec Kušjot U-Ba’ajot – Tišbejský, t.j. Elijáš  vyřeší otázky a problémy“. Tak až přije prorok Elijáš, aby též ohlásil příchod Mesiáše, tak se dovíme, zda máme o sederové večeři pít čtyři nebo pět pohárů vína.

Prorok Eliáš byl tím, který měl v babylonském zajetí židů v 6. století p.n.l.vidění, že Bůh na ně seslal zkázu proto, že naslouchali cizím učením:

„Pravím vám, že své království jsme ztratili vinou lidí, kteří byli nevěrní Jahvovi a uctívali jiné bohy, a největšími viníky jste byli vy, protože jste prováděli svá ,tajná mystéria‘, jež pocházejí z pohanského Egypta a jsou založena na uctívání slunce a nedbají Boha našich otců. To vy jste největší hříšníci ze všech a je správné, že vás Jahve trestá.“.

„Ale vždyť jsou to tajemství, která dal královskému domu Davidovu sám Mojžíš!“

„A proto už žádný královský dům nemáte. Pamatujte, že nebeským králem je Jahve,“ odpoví Ezechiel.

„Co máme dělat, proroku? Řekni nám, jak znovu získat, co jsme ztratili.“

„Nejprve musíte přestavět chrám vašich srdcí a chrám z kamene bude následovat. Žijte podle Zákona a klaňte se toliko Jahvovi. Svá tajemství si můžete ponechat, ale musíte se zbavit egyptského příběhu a velké pravdy, jež jsou v něm ukryty, využít k tomu, aby vám pomohly znovu vybudovat chrám. Hlaste se ke svým tajemstvím ale hlaste se především ke svému Bohu.“

Židovské babylonské zajetí skončilo tím, že v roce 539 p.n.l. dobyla Babylon Persie a její král Židům nejen dovolil, aby se vrátili do Jeruzaléma, ale vrátil jim i poklady ukradené Babylonem. Ale tady nelze nedoplnit, že tehdejší Persie, to je dnešní Írán! Tzn. země původu indoevropského národa (Íránec= Árijec).

Po této odbočce související s Eliášem a jeho návratem, aby předpověděl nového proroka, se vraťme k tomu, že o svém svátku Pesach mají židé u večeře čtyři poháry vína, zatímco u pátého tápou! Což můžeme přirovnat k tomu, že pyramida má čtyři základny, ale ten spojující vrchol – pětka – je i pro samotné židy, které svět vidí jako viníky veškerého zla, záhadou (zdroj, ze kterého jsem čerpala a citovala zde a zde).

Nebudu více komentovat, proč numerologicky významné datum přineslo takové zprávy, jaké přineslo a nebudu více komentovat ani to, že toto datum tak významně souvisí s úplňkem a s židovským svátkem Pesach, snad doplním jen tolik, že podle – ať už pravdivé či konspirační předpovědi – má třetí světová válka proběhnout mezi židovsko-křesťanskou a islámskou kulturou.

Poté, co jsem popsala symboliku data 22.4.2016, nyní zpět k hitu Purple rain a k Velké Británii. Jak je vidno z náhledového i vloženého obrázku, Princův hit Purple rain je spojován i se slovem “revoluce”.  Jeho všude tolik hraný hit je k vidění zde – video, ale podívejme se raději na jeho text:

Nikdy jsem ti nechtěl způsobit smutek,
nikdy jsem ti nechtěl způsobit bolest
jen jsem tě chtěl aspoň jednou vidět se smát;
jen chci tě vidět smát se
v nachovém dešti /..3x,
jen tě chci vidět koupat se
v nachovém dešti

Nikdy jsem nechtěl být tvůj víkendový milenec
chtěl jsem jen být něco jako přítel
bejby, nikdy bych tě nevzal jinému
je taková škoda, že naše přátelství končí
v nachovém dešti /..3x,
chci tě jen vidět pod tím
nachovým deštěm

zlato, já vím, já vím, já vím, že se časy mění
je čas, abychom všichni dosáhli něčeho nového,
a ty také
říkáš, že potřebuješ průvodce
ale zatím se zdá, že se nemůžeš rozhodnout
raději bys to měla uzavřít
a nachat mě vést tě do
nachového deště
Jen tě chci vidět, jen tě chci vidět v
nachovém dešti

Zdroj: zde
A teď zpět k VB a k neoficiální britské hymně s názvem Jeruzalém, která má kořeny v Anglii a nejdříve její text, který – mimochodem – byl zpíván i na zahajovacím ceremoniálu okultistických OH v Londýně 2012.

A chodily ty šlépěje za dávných časů
po zelených horách v Anglii?
Byl svatý boží beránek
Viděn na pěkných pastvinách v Anglii?

A klid božský
Zářil na našem zamlženém kopci?
Byl tu postavený Jeruzalém
V Anglii, v zelené a příjemné zemi?

At prší
At prší
Umyj šupiny z mých očí
At prší
At prší
Dovol mi znovu vidět..

Přines mi můj luk z hořícího zlata
Přines mi mé šípy touhy
Nebudu spát dokud se mraky nerozvinou
Přines mi můj ohnivý vůz

At prší
At prší
Slzy krve padají z nebe
At prší
At prší
Umyj mě čistě znovu…

Ze zamrzlých vod
Znovu vystoupí král
Se dvěma slunci na obloze..

Neustanu s duševním bojem
ani neusnu s mečem v dlani
Až vybudujeme Jeruzalém
V Anglii, v zelené a příjemné zemi

At prší
At prší
Slzy krve padají z nebe
At prší
At prší
Umyj mě čistě znovu…

Vidět zářící věže citadely
Král a královna budou přebývat
V našich srdcích…

Může zde být znovu postavený Jeruzalém
V tomto všedním čase, v zemi strachu?
V Jeruzalémě, kde grál zůstane
Jdi do světla a rozpusť řetězy

Jeruzalém…

Tady je její tajné místo
Od té doby přichází dále do kostelů v potěšení
Zde je její pohár, naplněný jedy
V těchto hrozných závojích
A zde, její šarlatový závoj, tkaný v moru a válce
Tady je Jeruzalém, vázaný v poutech
V různosti jako Babylon…

A zde je tato letitá a neoficiální hymna VB ve video podobě.
Purpurová barva – fialová barva papežského stolce

Purpurová barva je barva nachová/fialová a vzniká smíšením stejného poměru červené a modré. Zde opět odkazuji na Valerije Pjakina a výše již zmiňované video o dvou křídlech GP, ale také na svůj článek o barvách vlajek v souvislosti s útoky v Paříži na fotbalovém stadiónu.

Kromě dnes podepsané klimatické dohody nakonec dnešní úplněk s datem 22.4.2016 přinesl tu nejpodstatnější zprávu tím, že schůzka anglické královny (“Prince?”) a Camerona s Obamou je ve velkém doprovázena zrovna tím hitem náhle zemřelého Prince, který je nejen oslavou deště, ale je také oslavou deště purpurového, ba co víc, tato oslava deště je v podání Prince spojována s velkou revolucí. K té už bych jen dodala, že s velikou neomarxistickou revolucí.

Zbývá doplnit už jen poslední zprávu dění za tohoto úplňku: “Netanjahu hostem Vladimíra Putina”:

Více o setkání zde.

Závěrem – v uvedených souvislostech (a to se mi do článku všechny nevešly), jsou snahy USA a všech jejich přisluhovačů směšné, protože někdo vyšší (tím nemyslím nejvyššího, tzn. Boha, ale pouze onoho GP = přání o nekonečné moci), rozhodl, že USA končí a ze žezlo přebírá Čína.

A jestli schůzku Obamy s anglickou královnou a s Cameronem doprovázejí slova všude hraného hitu náhle zemřelého Prince se slovy “naše přátelství končí” a se slovy “že se časy mění, je čas, abychom všichni dosáhli něčeho nového,a ty také říkáš, že potřebuješ průvodce
ale zatím se zdá, že se nemůžeš rozhodnout
raději bys to měl(a) uzavřít
a nechat mě vést tě do
nachového deště”,

tak to v dnešní velmi významný  úplňkový den nepovažuji za náhodu.

 

Související: “Ať prší – anglická hymna a hudební průmysl

Anglická hymna “Jeruzalém” zazněla i na královské britské svatbě:

PS: Ještě jednu souvislost s datem 22.4.2016 a úplňkem a svátkem Pesach mi nejde nezmínit – hostem Interview čt24 byl Tomáš Halík a hlavním tématem jeho řeči, jak jinak, byl prezident Zeman a Rusko a Čína, dokonce i případná kandidatura na příštího prezidenta, k vidění zde .

K tomu si přidejme, že purpurová=fialová barva, je barvou papežského stolce, tzn. papeže, který po mytí nohou uprchlíkům a po omlouvání se jim za chování Evropy proto, že před nimi zavírá hranice, je vlastně tím nejvyšším představitelem revoluce přesně tak, jak má slovo “revoluce” ve fialových barvách prezentováno zemřelý Prince, navíc zpívající o “fialovém” dešti.

Úplně na závěr bych svým pohledem opět doporučovala sledovat to, co se děje kolem vytvoření Kurdistánu (čemuž fandím), ale v souvislosti s tím i kolem Arménie (Aratatu), neboť mým pohledem se lidstvo vrací tam, odkud vyšlo/pokračovalo po veliké konfrontaci a to je území Kurdistánu a nejstaršího náboženství světa a nejstarší dochované stavby světa v Gobekli Tepe, v ruštině dokument Kolébka bohů

Pozorovatelka-  22.4.2016

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
pavelka70
Návštěvník
pavelka70

Takže nakonec máme chápat i fakt, že Prince kopal taky za NWO?

Petr Ruzicka
Návštěvník
Petr Ruzicka

Tak tohle je moc i na Chocholouška.

Avatar
Návštěvník
Avatar

v květnu máme pátek 13, co je další oblíbené datum pro GP…

ctihodny obcan
Návštěvník
ctihodny obcan

Prince zomrel 21.4. nie 22.4.

Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Uvedený článek nepatří mezi ty, které vymývají mozek, ale takových článků je málo. Nenechme si vymývat mozek. Vývoj sdělovacích prostředků, především internetu, dosáhl úrovně, která už umožňuje všem rozumným lidem na planetě se dohodnout. Zatím to zdánlivě vypadá tak, že se budoucnost lidstva nedá věrohodně předpovídat, ale v současnosti už je možné budoucnost lidstva vytvářet-realizovat. Navrhuji vytvořit-realizovat následující globální budoucnost lidstva: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html

mino
Návštěvník
mino

Neviem, az moc dohadov posplietanych dokopy. Prince zomrel 21.4. a toho by som z toho vynechal.

LCZ
Návštěvník
LCZ

Milá paní Pozorovatelko, opět jste nezklamala 😉
Skvělá analýza, a trefa do černého:

Prince na svém show v Utrechtu, Holandsku!, 23. prosince 1998, tj. 3 roky předem
varoval před útokem 9/11/2001 :
Zpíval: “I got to go back to America. I got to get ready for the bomb.
“Osama bin Laden, get ready to bomb.
“America you’d better watch out.
“2001 hit me.”
Začal otevřeně mluvit o spiknutí, kdy, mimo jiné, pomocí chemtrails hlavouni kontrolují
lidskou populaci…
Ve svém posledním vystoupení pak zpíval:
Vím, vím, že časy se mění,
přichází něco nového…
http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/510058/Prince-dead-conspiracy-theory-september-11-terrorist-attack-chemtrails

rafik
Návštěvník
rafik

ale neni vam napadny, ze to vytahli az ted (chemtrails je na YT roky), ale tenhle text- a to jsem princuv odkojenec- neznam

LCZ
Návštěvník
LCZ

Princovy texty, uvedené i v tom článku ( viz link), jsou slyšitelné i ve vloženém videu.
Jsou tam dvě jeho videa v kompilaci více muzikantů – mezi jedním a druhým jsou chvíli Carpenters :-). Šipkou přeskočit.
Co se týče CHT, Prince byl dlouhodobě oznamovatelem CHT ( nazývali ho “conspiracy theorist” – dle mého je přesnější výraz “odhalovač spiknutí”
Máte pravdu, že je zajímavé, že to vytahují až teď, ale možná to s jeho smrtí souvisí….

Právě teď státy podepisují ( a tím akceptují) závěry z “Klimatologické” konference v Paříži ( uskutečněné mimochodem pár dní po útocích – se staným právem v ulicích po celou dobu konference, s potentáty z celého světa ve městě).

V Americe už chemtrails / chemická úprava stratosféry – pod různými hlavičkami – jede oficiálně min. od 1966:
http://www.geoengineeringwatch.org/documents/19680002906_1968002906.pdf

paa tal czechia
Návštěvník
paa tal czechia
Soldier of Darkness
Návštěvník
Soldier of Darkness

Globální prediktor dal odkráglovat Prince, aby vzkázal lidstvu něco o papeži??? :-))))))))))))))))))))))))))) To snad ne.

hanns
Návštěvník
hanns

Popová hvězda Prince zemřel. Pár dní před smrtí byl předávkován zdroj: http://nejvic-info.cz/popova-hvezda-prince-zemrel-par-dni-pred-smrti-byl-predavkovan/

paa tal czechia
Návštěvník
paa tal czechia
Čert 17. kategorie
Návštěvník
Čert 17. kategorie

To už přestává být symbolika ☺