Slovenský Ústavní soud odepřel slovenskému lidu nárok na referendum o zkrácení volebního...

Slovenský Ústavní soud odepřel slovenskému lidu nárok na referendum o zkrácení volebního období Národní rady, čímž popřel status, že veškerá moc ve Slovenské republice pochází z vůle lidu! Od této chvíle veškerá moc pochází jen z ciziny a Slováci nemají ústavní možnost Národní radu odvolat v referendu, i kdyby rada celé 4 roky prováděla sebehorší kroky proti lidu! Právník rozebral klíčový spor parlamentní a přímé demokracie, kdo vlastně v demokratickém státě drží veškerou moc? Veškeré iluze o zastupitelské demokracii dnešním dnem definitivně padly!

Slovenský Ústavní soud odepřel slovenskému lidu nárok na referendum o zkrácení volebního období Národní rady, čímž popřel status, že veškerá moc ve Slovenské republice pochází z vůle lidu! Od této chvíle veškerá moc pochází jen z ciziny a Slováci nemají ústavní možnost Národní radu odvolat v referendu, i kdyby rada celé 4 roky prováděla sebehorší kroky proti lidu! Právník rozebral klíčový spor parlamentní a přímé demokracie, kdo vlastně v demokratickém státě drží veškerou moc? Veškeré iluze o zastupitelské demokracii dnešním dnem definitivně padly!

Globalisté dnes zažili na Slovensku mimořádný triumf. Slovenský Ústavní soud na podnět slovenské prezidentky Zuzany Čaputové rozhodl [1], že na Slovensku se nebude konat referendum, jehož cílem mělo být zkrácení volebního mandátu Národní rady a následné konání nových parlamentních voleb do 180 dnů od rozpuštění ústavodárného sboru. Ústavní soud Slovenska zdůvodnil své rozhodnutí tím, že referendum by ohrozilo dělbu moci na Slovensku, což je ale velmi nebezpečné a hodně svérázné tvrzení, které jsme dali k rozkladu našemu kolegovi, právníkovi.

Ústavní soud totiž vyjádřil obavy, že kdyby referendum prošlo, potom by poslanci Národní rady byli de facto zavázáni, aby hlasovali o svém vlastním rozpuštění, a to i třeba proti své vlastní vůli. A to je samozřejmě vyloučené, protože Ústava stanovuje výkon mandátu poslance Národní rady na celé 4 roky, a toto funkční období lze zkrátit jedině tak, že Národní rada na svůj podnět sama sobě zkrátí volební období jednorázovým ústavním zákonem o zkrácení mandátu.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová

Ústavní soud došel k názoru, že pokud toto období by zkrátili občané z ulice, bylo by to v rozporu s Ústavou a s principem “zastupitelské” demokracie. Na Slovensku totiž neexistuje švýcarský model přímé demokracie, takže lid pouze deleguje veškerou moc na své zastupitele volené do Národní rady. Otázkou teď je, co se ale stane ve chvíli, kdy zvolení zastupitelé začnou přijímat zákony proti svému lidu a začnou vlastní lid terorizovat přijímanými zákony, vyhláškami, novelami, nařízeními atd.? Otázka tedy byla postavena tak, jestli občané mohou své delegované zastupitele zkrátit na mandátu a navolit v nových předčasných volbách nové zastupitele. A dnes Ústavní soud řekl, že nemůžou! Fatální důsledky tohoto rozhodnutí zhodnocuje náš kolega právník.

Slováci nebudou mít referendum o předčasných volbách, Ústavní soud jim odepřel právo na referendum o zkrácení volebního mandátu poslanců

Na Slovensku se až dosud tvrdilo, podobně jako ve většině tzv. demokratických zemí západního světa, že veškerá moc v demokratickém státě vychází z vůle lidu. Problém je v tom, kde je ta hranice vůle lidu, kdy její moc končí a veškerá moc potom už jde úplně mimo lid a jeho vůli. Dnes 7. 7. jsme to zjistili, že ta hranice je ve chvíli, kdy se lid z ulice opováží odvolat delegované zastupitele pomocí referenda v případě, kdy velká část společnosti není s prací zastupitelů spokojená.

A to do takové míry, že lid nemůže a nechce čekat dalších několik roků na dokončení mandátu zvolených zastupitelů. A právě Ústavní soud na Slovensku dnes vzkázal občanům, že když si někoho zvolí, musí držet hubu a krok po celé volební období. Jedinou výjimkou je situace, že by se sami poslanci rozhodli, že si zkrátí volební mandát a učiní tak přijetím ústavního zákona. Toto rozhodnutí Ústavního soudu ale znamená velmi nebezpečný precedens.

Štít slovenského Ústavního soudu v Košicích

Ústavní soud totiž nezakázal rozpuštění Národní rady, ale zakázal samotné referendum, které o případném zkrácení funkčního období Národní rady mělo rozhodovat. Opoziční strany nasbíraly pro referendum bezmála 600 000 podpisů, ale prezidentka Zuzana Čaputová namísto vypsání referenda se obrátila na Ústavní soud s dotazem, jestli je v souladu s Ústavou, že by občané hlasovali o zkrácení volebního období Národní rady. Ono by se totiž nakrásně mohlo příště stát, že lidé vyvolají referendum o zkrácení volebního období prezidentky.

Ano, přesně tak. Nemyslete si, že Zuzana Čaputová je naivní, má okolo sebe velmi schopné poradce se zkušenostmi z tzv. barevných revolucí v Evropě, kádrové vyprofilování různých podivných lidí z jejího hnutí Progresívne Slovensko směřuje velice těsně k lidem okolo Open Society George Sorose. Pokud by prezidentka vyhlásila referendum k otázce rozpuštění Národní rady, vyrobila by tím precedens k podobnému referendu o zkrácení svého volebního mandátu prezidentky.

Zastupitelská demokracie očima Ústavního soudu byla právě zredukována na ceremoniální úlohu u volebních uren a potom honem rychle ruce pryč od moci, občané!

Ústavní soud se na celou věc podíval z pohledu zastupitelské demokracie, co by se stalo, kdyby občané z ulice mohli zkracovat mandáty svým zastupitelům, a to nejen členům Národní rady, ale komukoliv, kdo vykonává zastupitelskou funkci. Slovenská ulice by tak získala obrovskou moc a politický režim by se překlopil ze zastupitelské demokracie do přímé demokracie, kdy lidé v referendech ovlivňují zastupitelské orgány.

Přestože referendum na Slovensku nemá závaznost pro politiky, na rozdíl od Švýcarska, tak i přesto Ústavní soud toto zakázal a Slováci tak nemohou na prezidentce vynutit vypsání referenda, protože ta má nyní od Ústavního soudu papír, že položená otázka referenda je v rozporu s ústavním pořádkem. Slováci tak zjistili, že veškerá moc nepochází z lidu, protože tato moc je od dnešního dne delegována na zastupitele, které nelze odvolat a nelze jim z titulu referenda a lidu zkrátit mandát.

Slovenská Ústava

Kdo tedy drží veškerou moc na Slovensku? Tato otázka se přímo nabízí, zní logicky, ale je položena úplně špatně. Veškerou moc drží ten, kdo rozhoduje a povoluje o použití moci k výkonu vůle lidu. A protože od dnešního dne je jasné, že lid to není, tak veškerou moc drží v této chvíli Ústavní soud, prezidentka a Národní rada. Prezidentka měla právo uplatnit moc lidu a vypsat pro lid referendum, ale zablokovala to. Ústavní soud měl možnost posvětit moc lidu a povolit referendum, ale zablokoval to.

A Národní rada má možnost vyhovět vůli lidu a přijmout ústavní zákon, který by lidu umožnil pořádat referenda o zastupitelských orgánech, ale dosud takový zákon nebyl schválen. Takže, veškerá moc lidu je de facto omezena jenom jednou za 4 roky na hlasování, když se volí parlament, anebo jednou za 5 let, když se volí prezident. Moc lidu je omezena na jednorázové akty jednou za několik let, ale následně veškerá moc lidu je tomuto lidu plně a beze zbytku odňata a odebrána.

Zastupitelská demokracie už v roce 2021 nezastupuje lid, ale globalistické a nadnárodní zájmy určované z ciziny

Rozhodnutí soudu bude však mít do budoucna na Slovensku velmi nebezpečný rozměr a signál. Koaliční strany a vláda, která v Národní radě disponuje většinou, bude mít od této chvíle garanci, že může provádět jakkoliv brutální a protilidové kroky, jakkoliv jednat v rozporu s vůlí a zájmy lidu, protože lid po dobu 4 let volebního mandátu Národní rady nebude mít možnost zastupitelské těleso odvolat, rozpustit a vymoci si nové volby a delegovat do mocenských sborů nové zastupitele.

Když to přeženeme do důsledku, tak pokud by slovenská vládní koalice hypoteticky uzákonila na Slovensku koncentrační tábory pro odmítače vakcín, pokud by je zbavila podstatné většiny občanských práv, tak podle tohoto ustanovení Ústavního soudu ani v takovém případě nemají občané právo na referendum o předčasných volbách. Systém zastupitelské demokracie v roce 2021 má totiž značné chyby.

Organizovaný uliční převrat na Slovensku v roce 2018 po vraždě novináře Jána Kuciaka

Jednou z hlavních chyb je, že mnoho voličů zjišťuje, že zvolení zastupitelé po svém zvolení nezastupují svůj elektorát, své voliče, ale zastupují zájmy cizích organizací, zahraniční fondů, zájmy amerického ministerstva zahraničí, zájmy nadnárodních neziskových organizací, a v neposlední řadě zájmy státu Izrael. Zastupitelé hájí zájmy farmaceutických firem, organizací profitujících z pandemie, prostě zastupují zájmy kohokoliv jiného, kdo dobře platí, jen ne zájmy svého národa a svých voličů.

Ústavní soud na Slovensku tak rozhodl v zájmu zachování v dnešní době již zkorumpované zastupitelské demokracie, která zastupuje zájmy jiných organizací, struktur a států, než jsou zájmy slovenského lidu. Komunisté měli ve Federálním shromáždění vyvěšené heslo, že Veškerá moc v Československé socialistické republice patří do rukou pracujícího lidu. Vzhledem k tomu, že Národní fronta byla ustavena z lidu, se toto heslo alespoň snažilo přiblížit realitě, i když realita to nebyla, veškerou moc totiž držela strana. V dnešní době se ale už ani nehraje na to, že by lid, bez ohledu na to, je-li pracující nebo ne, držel nějakou moc, a už vůbec ne veškerou.

Všechny vlády za posledních 30 let mlčely na obrovskou infiltraci ze zahraničí financovaného neziskového a mediálního sektoru na Slovensku… a teď se politici diví, jaké že to nese důsledky

V dnešní době velká část moci byla delegována do Bruselu, mnoho věcí spojených s vůli lidu je nyní delegováno na základě Lisabonské smlouvy a předchozí smlouvy z Nice do rukou nikým nevolené Evropské komise. Žádná země si nemůže v Evropě ani svobodně rozhodovat o svých autech, emisích, jestli budou auta na benzín nebo elektřinu, tyto pravomoci byly delegovány z jednotlivých zemí na Evropskou komisi. To málo, co zůstalo lidu jednotlivých národů k výkonu moci, to jsou právě pouze ta práva ohledně domácích otázek, ohledně voleb, které se snaží tvářit jako demokratické.

Ale zkuste se zamyslet, kdy naposledy za posledních 30 let jste po volbách pocítili radikální a ráznou změnu? Kdy naposledy po změně vlády došlo ke změně politiky? A co vám najednou dojde? No přece to, že bez ohledu na změnu vlád, se za posledních 30 let politika nezměnila. Všechny vlády přesunovaly více a více pravomocí do Bruselu, všechny vlády více a více podporovaly a financovaly neziskovky, které jako 5. kolona rozvracely republiku.

Anglojazyčné transparenty ve slovenských ulicích v roce 2018

A když jedna taková neziskovka dostane svoji členku dokonce do funkce prezidentky, tak se Slováci potom diví tomu, že jim prezidentka odepře referendum? Která z minulých vlád na Slovensku tvrdě zakročila proti neziskovému organizovanému zločinu financovaného a řízeného z ciziny? Žádná! Takže dnes pouze Slovensko sklízí plody laxnosti a nečinnosti, kdy se nechalo infiltrovat z ciziny maskovaným neziskovým nepřítelem, který razil politiku na dosazení svých marionet do čel nejvyšších zastupitelských orgánů v zemi.

A nepřítel uspěl. Ovládá teď slovenskou vládu, post prezidentky a tisková korporátní média. Není divu, že globalisté po uchopení moci na Slovensku udělali ze země pokusnou covidovou laboratoř a ze Slováků pokusné laboratorní myši na testování špejlí, antigenů, vakcín, omezení, lockdownů, restrikcí, roušek, respirátorů, omezení pohybů, vycházení atd. Co udělá nepřítel se zemí, kterou obsadí? No, zkuste hádat. Ano, začne tu zemi využívat k věcem, které potřebuje vyzkoušet. Začne v zemi testovat jednotlivé prvky Total Control.

Globalistický nepřítel po politickém ovládnutí země začíná provádět medicínské a sociální pokusy na obyvatelstvu stejně, jako by to dělal válečný nepřítel po zahájení okupace

Nemusíme chodit daleko do historie. Když Hitlerovo Německo rozpoutalo válku, kde provádělo své experimenty a pokusy na vybudování čisté árijské rasy? No, doma to nebylo. Projekt Lebensborn byl spuštěn v okupovaném Norsku, kde probíhaly společenské pokusy a testy se změnou společenského řízení. Kde se prováděly pokusy a testy s novými léky a vakcínami ve 3. Říši? Bylo to v okupovaném Polsku, v koncentračním táboře Auschwitz – Birkenau. Německý lékař Dr. Joseph Mengele zkoušel nové vakcíny na vězních v táboře. Jinými slovy, pokud nepřítel obsadí a získá kontrolu nad cizími zeměmi, vždycky je použije buď jako zdroje materiálu či pracovní síly, anebo v těch zemích spustí pokusy a experimenty na místních lidech.

Skutečný držitel veškeré moci v této chvíli na Slovensku. George Soros a jeho organizace.

Snad si nemyslíte, že neoliberální progresivismus je dobročinným projektem George Sorose? Když jeho Antifa zapaluje americké ulice, o dobročinnosti nemůže být ani řeči. A když Soros díky uličnímu převratu v roce 2018 dostal na Slovensku skrze financované tiskoviny a neziskový sektor k moci nejprve svoji prezidentku a potom i novou vládu, nemůžete rovněž očekávat žádnou dobročinnost. Namísto toho vidíte teror, lockdowny, špejle, zákazy vycházení, zablokované hranice, změny ústavních zákonů, a když se lidé ozvou, prezidentka spolu s Ústavním soudem je zablokuje.

Tomuto já říkám triumf globalistického nepřítele v zemi pod Tatrami. Předchozí vlády na Slovensku totiž nejen úplně rezignovaly na boj s vnitřním neziskovým nepřítelem financovaným globalisty z ciziny, ale dokonce ho štědře subvencovaly státními granty a dotacemi. Dodnes se to děje v ČR, kde Andrej Babiš bojuje proti neziskovkám, které ho udávají v Bruselu kvůli dotacím Agrofertu a střetu zájmů, ale ta samá Babišova vláda každý rok těmto neziskovkám přispívá granty a dotacemi na provoz. Ano, takové chucpe! Jedou v tom všichni společně, pouze navenek se tváří, že nejsou pod kuratelou globalistů. Nevěřte tomu, globalisté jsou ti, kteří drží od roku 1989 veškerou moc v zemích bývalého Východního bloku.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Vreckovka
Návštěvník
Vreckovka

Harabín situáciu predvídal 16. februára https://www.facebook.com/harabinstefan/videos/1355567311473518
Dosť sa divím že si toho nikto nevšíma.

Kadlik
Návštěvník
Kadlik

Ta v tuto chvili uz maji bratia slovaci absolutni pravo vzit do rukou zbrane a jit svrhnout liberalni skladkovou tyranii ! protoze „Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem”!

nicema
Návštěvník
nicema

Doprčic, PaVo, dokážeme se vzepřít, podívej se na Vlárský průsmyk, usraná dědinka, dyť tam bydlí pár stovek lidí a oni se pustili do policajtů. Díky jim dnes odstraňují zátarasy na hranicích, díky tomuto občanskému odporu…

Jsem chováním obyvatel Vláského průsmyku dojatý a vrátilo mi to chuť pokračovat ve svém vlastním odporu, i když jsem to už vzdal, jako psal třeba nedávno VM-84.

Borče VM-84, máte můj obrovský obdiv – vytrvejte. Děkuji.

Chápete to lidi vůbec? VM-84 má věk 84 let a bojuje za nás všechny. Mohlo by mu to v jeho věku být upřímně u prdele. Co vy? Ostatní sračky mládežnické, ač je vám třeba 50 nebo 60? Není vám to hloupé? On i VK za nás všechny bojuje, i když o něm víme už naprostý prd.

To získávání policajtů na naši stranu, jak to dělají v Praze, očividně nefunguje. Ty kurvy policajtský jdou jenom po prachách a žádné svědomí nemají. Prodávají se za třicet stříbrných. Funguje jen občanský odpor a společné násilí. Funguje jen bojkot. Lidi, chyťte se za lokty, jako nám to ukázali ogaři a jejich baby ve Vlárském průsmyku. Policajti se musí bát nás, né my policajtů. A když nás zavřou všechny, kdo na ně, debily, bude pracovat? Policajti jsou jen nájemné ….. (doplň si sám). Podívejte se na video z Vlárského průsmyku, co jsem sem dal, a chyťte sa za frňáky. Odkaz už mi spolknul axizmetek z rodu globalčiků.

Jirka Černohorský je skvělý, mám ho rád, viděl jsem ho dnes na videu Václava Rady z Prahy, ale je měkký a tohle asi vůbec nechápe. Když viděl, jak policajti v poutech odvádějí pana Smetanu z KTV, měl začít skandovat: Hrr, na ně!

To by bylo to, co by fungovalo.

V jednotě je síla. Chcete žít normálně? Tak začněte žít normálně.

karpi
Návštěvník
karpi

“Chcete žít normálně? Tak začněte žít normálně.”
si píšu.. ,)

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Slušný občan když zařve na fizla, fizl má stát v pozoru, protože si ho ten slušný občan platí. Je to jen otázka času.

PaVo
Návštěvník
PaVo

Já svůj řev na policajty začínám větou: Znáš Ústavu ČR?

Žádný ti neodpoví, že ne. Riskoval by výsměch, a ode mne by slyšel, že kdo nezná základní společenský zákon nemá u policie co dělat. Vždy odpovídali, že ANO. Vždy řeknu: FAJN. Takže nemáme spolu problém. Takže si rozumíme. Hned v Hlavě I je napsáno, že co není stanoveno zákonem nelze ani vymáhat, ani trestat. TAKŽE? Řekněte mi znění ZÁKONA, že musím mít na držce respičátor? Prosím a naslouchám. Ticho, odpověď nic. Pak pokusy o nadřazenost slovy: Ale existuje vládní nařízení a… jeden dokonce začal ho vytahovat z kapsy na mne. A já mu řekl: S takovým nařizovacím papírem, co odporuje Ústavě, si můžu vytřít řit. A ani se mne neptejte, jestli jsem ochoten zaplatit pokutu, protože moje odpověď vám musí být jasná, pokud jste inteligentní a já jsem přesvědčen, že ano… ( kecám, ale oni přece taky, jedu jen rovnováhu…)
A dál to většinou pokračuje z mé strany:
A abyste si neřekli, že nerespektuji zákony, tady máte občanku, protože vím, že už při podezření spáchání trestného činu, který může být jen ve vaší fantazii máte právo podle debilního zákona si o ni říct, tak prosím. Zde je. A kdybyste si mne chtěli odvézt, nemusíte mi dávat žádná klepeta, pojedu s vámi rád, aspoň si pokecám s lidmi na úrovni, co znají zákony.

Občanku si vezmou, něco si zapíší, vrátí a řeknou vždy: Předvolání ke správnímu řízení kvůli vašemu přestupku vám přijde poštou domů na adresu. FAJN. Těším se hoši, že se znovu shledáme. Kyselé ksichty nahodí vždy a odejdou, a poctivě sděluji, že mi nikdy žádné předvolání nepřišlo, a dokonce ani po tom výstupu u soudu, který jsem zde popsal a odehrál se 12.2. t.r.

PaVo
Návštěvník
PaVo

Nicemo, já s Tebou naprosto souhlasím, jen jsem prostě ten HRR, na ně! Mám rychlé reakce na všechno, je mi to dané od malička, a je ode mne možná i trochu násilné chtít po lidech, aby jednali vždy hned, vím, jsou i takoví, co se nejdříve potřebují ke skoku rozběhnout. Ale těm, co se nechtějí ani rozbíhat a zalezou, těm škaredě nadávám, a pokud jde o chlapa, to vůbec neumím příjmout.

Jsem si naprosto jistý, že být u té situace, kdy policie odvedla ty dva CHLAPY, záměrně píši velkými písmeny, co odtáhli ty betonové zátarasy, bych nebyl pasivní jako ti lidi okolo. Zařval bych jak tygr, lidi, pojďte, nedovolíme, aby je odvedli a máme za povinnost se zastat lidí, co za nás bojují! Policajti by nakonec zacouvali, když by je lidi oblehli, bylo tam lidí okolo na to dost.
Oni točili na mobily, debili. To jsem odsoudil.

FYZICKÝ TLAK lidí by policajti neustáli, a řekl bych jim: Vypadněte, nebo vás odzborojíme, svlečeme a nacpeme do auta, zamkneme. Klíče vám vrátíme, až dostanete rozum, kdo že to vlastně vás platí a komu vlastně máte za povinnost pomáhat. Nezájem, jaké máte příkazy, pokud znáte zákony, víte moc dobře, že porušujete, a i ústavu. Jste na cizím území, vetřelci. Slovenská policie nemá co řešit v ČR a ani naopak, to je fakt, kterým se dá zdůvodnit ten tlak.

Pesimista
Návštěvník
Pesimista

Ty budeš asi rychlej ve všem PaVo, jak píšeš. Co na to manželka?

Bílá Labuť
Návštěvník
Bílá Labuť

Tu ještě nikdy nikdo neviděl. Stejný jak v professor Columbo. Ale mluví o ní v každým díle 😉

Sivul
Návštěvník
Sivul

Tento svet/jestli se to da nazvat planetou-rozdelen na jednotlive staty, je postaven na hmotnosti. Muzete si prat treba milardu, moc a nesmrtelnost, ci cokoliv jineho. Proc ne, je to svobodna vule… Existuje jen jedna vec, kterou si ,,lide,, preji. Nekteri nepreji. Zajimalo by me, co to asi bude. Vim to, ale rad bych se zeptal. Co to je ?! Vynechte vsechny ty, co tady delaji binec a nevim o co se snazi. Co byste si prali ?! Ano je to sci-fi. Ale mezi, se fantazie nekladou. Aby byla hra fair, máte jen 3 přání. Jen tři slova. Ceho se vsichni boji, z ceho maji vsichni strach ?! Vsichni jakoze vsichni, podle abecedy. Nejen lidi. Skoda ze zvirata neumi mluvit. Co kdyz ten AKA covid siri zvirata, a ne lide ?! Otestujem veskerou faunu a floru ?! Doufam ze to nekoho nenapadne, jinak by to dopadlo spatne. Tolik penez lidstvo nema.

martin
Návštěvník
martin

Dobrý den, pokud to tady již někdo dával, tak se omlouvám.

Rozhovor s MUDr.Soňou Pekovou PhD. uveřejněný dne 8.7.2021.
Tento rozhovor by měla zhlédnout celá Policie ČR, generální štáb AČR, hygienické stanice a soukromé rozhlasové stanice, které tak mohutně propagují očkovací kampaň. Možná, že jim to už konečně dojde až se z toho šoku proberou.

https://www.svedomi-naroda.cz/2021/07/08/rozhovor-s-vedkyni-mudr-sonou-pekovou-phd/?fbclid=IwAR1gnE87WzRKpafVw5Pj1QLrQUL1wdYFBWzU3AfjxEcxXHGkMnVgb_RB-G0

matka
Návštěvník
matka

Velice zajímavý rozhovor. Vůbec nechápu, proč nevyvíjeli vakcínu starým způsobem, když spěchali, ale vrhli se na neprozkoumané pole!!! Už je hlášeno několik úmrtí, to je katastrofa.

Pesimista
Návštěvník
Pesimista

matko, vy si stále myslíte, že tady jde o zdraví lidu? Ano neprozkoumané pole, které chtějí prozkoumat přímo v praxi. Jeden velký test. Už to chápete?

Dáša
Návštěvník
Dáša

do starého typu vakcíny se nepřidávají ty grafeny a jiné nanočástice, po kterých budou očkovaní blikat jak letadlo a zvonit jak budík.

Bůh s námi
Návštěvník
Bůh s námi
Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Prostě normální člověk paní doktorka, ten plebs, plebs a odpad co se má houpat, co mluví k národu ve věci chřipky, to je ten plebs co potřebuje sion u moci, normální lidi, zdraví rozum, potlačí, zašlapou. Ku*va lidi už dost, zahrada je potřeba vyplevelit, použít na každou rakovinovou buňku herbicid a vypalit to do základů,na kámen. Není buňka rakoviny není rakovina není metastaze. Není problém.

DuNdOsCh
Návštěvník
DuNdOsCh

mimo téma….tak první věta na TV HOVNA “mění se pravidla už neplatí bezinfekčnost u lidí s jednou dávkou,ale pouze po plné palbě a navíc se jich nebude týkat karanténa po návratu a teď se držte ODKUKOLIV přijedou……No TPC tak rozsévači kamkoliv a zdravej člověk nikam…..jak dlouho ještě ptám se?

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Tak dlouho, dokud tam nebude organizovaná demonstrace na svržení moci, ne žabky, pistalky a billboardiky, ale skupina, stačí 100.000 lidi, oblečená v ochrannych prostředcích, proti policejnímu násilí, helmy, chrániče, štíty, kteří si vezmou ulice zpět, kteří se ubrani organizované zaprodane skupině, a svrhnou ty loutky, ihned lidový soud, lidové ustanovení, volby nezaprodanych odborníků a nakonec odstrihnout strůjce. Na Hrad Krále, který se vypořádá s tajnými apod. Komplexní převrat a obrození.

Surikata906
Návštěvník
Surikata906

Jiné řešení to asi nemá, ale víte jak to vždycky dopadlo s revolucemi a popravami vládců. Většinou to skončilo jako francouzská revoluce – vražděním všech. A proč? Protože když to nabylo rovnou nachystané, tak se toho chytili zednáři a jim podobní.

Rouška
Návštěvník
Rouška

Nemá náhodou někdo ze zdejších potvrzení od doktora, že ze zdravotních důvodů nemůže nosit roušku? Chci se inspirovat.

Sivul
Návštěvník
Sivul

To potvrzeni ziskate lehce, ale napred k tomu doktorovi musite zajit s tim, ze mate covid, i kdyz ho nemate. Kdo driv prijde, ten driv zere…ze umirate nebo mate zlomenou nohu ci rakovinu, to nikoho nezajima. Sry za satiru a ironii. Ale pokud mate dobreho doktora, tak to neni problem. Pokud se rozum nevytratil. Stejne jen vypise detaily a da razitko. Otazka 10ti minut nebo esi jde o penize, tak je neco spatne. I kdyz nic neni zadarmo. Zalezi na svedomi kazdeho. Ne vsichni doktori jsou spatni. Kdyz slusne pozadate, proc ne. Ale jsou to dve strany jedne mince. Alfa a Omega. Dneska je IN byt COVID. Ten zbytek ma asi smulu. Tak si tady žijem…Muzu soudit, protoze pres 15 let jsem nebyl nemocny, nevim proc. Mozna se me Smrt boji…kašel a sopílek. Slovo imunita je neco, jako slovo terorista. Ve skutecnosti na covid nikdo neumrel. Minimalne meli jine potize. Covid je vymysl lidi. Nedava preci smysl, kdyz je vir, a predem ma dany nazev….

Armica
Návštěvník
Armica

..a co tomuhle říkáte ? Roku 2019 vstoupila královská hra na scénu ? comment image
comment imagecomment image (sci fi film cca 1925 )