Slovenský premiér zvažuje čínský Blackout model boje proti Coronaviru, znamenalo by to...

Slovenský premiér zvažuje čínský Blackout model boje proti Coronaviru, znamenalo by to vyhlášení výjimečného stavu v celé zemi pod Tatrami, téměř 90 dnů absolutní karantény a úplně nový model zásobování a řízení pohybu obyvatelstva, který dosud použila v praxi jen Čína a výsledek po 3 měsících není nijak omračující, i když sice vedl ke snížení počtu nemocných, ale virus z ovzduší nezmizel! Jak je to možné? Existuje jenom jedno vysvětlení, a to je tak děsivé, že mainstream o tom raději ani nepíše! Když to Slovensko vyzkouší a nezvládne, budou následky pro zemi zdrcující! Zkušenosti z Číny vyvolávají znepokojení, něco tady totiž nehraje!

Slovenský premiér zvažuje čínský Blackout model boje proti Coronaviru, znamenalo by to vyhlášení výjimečného stavu v celé zemi pod Tatrami, téměř 90 dnů absolutní karantény a úplně nový model zásobování a řízení pohybu obyvatelstva, který dosud použila v praxi jen Čína a výsledek po 3 měsících není nijak omračující, i když sice vedl ke snížení počtu nemocných, ale virus z ovzduší nezmizel! Jak je to možné? Existuje jenom jedno vysvětlení, a to je tak děsivé, že mainstream o tom raději ani nepíše! Když to Slovensko vyzkouší a nezvládne, budou následky pro zemi zdrcující! Zkušenosti z Číny vyvolávají znepokojení, něco tady totiž nehraje!

A je to tady znovu. Uběhly 3 týdny a “konspirace” z Aeronetu, resp. doporučení od nás, se stávají najednou na Slovensku pomalu a téměř realitou. Igor Matovič v roli nového premiéra totiž dnes oznámil [1], že Slovensko má v podstatě dvě možnosti blízké budoucnosti před sebou. Buď pokračovat v současném modelu zavřených obchodů, živností, nošení roušek a chození do práce, což může vzhledem k charakteristice nákaze Covid-19 trvat ještě celý rok do jara 2021, anebo je možné zvážit tzv. Blackout, tedy čínský model z Wuhanu, o kterém jsme na Aeronetu psali a doporučovali jej před 3 týdny.

Čínské zkušenosti hovoří jasně a slovenský premiér si konečně uvědomil, že současný model znamená de facto pomalou smrt pro slovenskou střední třídu, tedy pro živnostníky, malé a střední podnikatele a potažmo i pro zaměstnance malých podnikatelů, protože signály nejen z Evropy a z USA, ale především z Číny ukazují, že virus se nemá k odchodu a aniž by chtěl slovenský premiér některé věci říct asi nahlas, realita je jasná, současná situace může opravdu trvat klidně ještě rok. A to by znamenalo likvidaci naprosté většiny živnostníků a malých podnikatelů. Na Slovensku se tak o tom již mluví nahlas, v Česku na to také dojde, jen s určitým zpožděním.

Igor Matovič, slovenský premiér

Slovenský premiér se tak přiklání v myšlence k variantě Blackoutu. Jistě si pamatujete, co jsem před 3 týdny psal zde na Aeronetu a co jsem také říkal na SVCS, že politici nejprve vyzkouší všechno možné, ale nakonec jim dojde, že jim nezbývá nic jiného, než jít čínskou cestou absolutní karantény pro všechny. Jenže problém je v tom, že tady máme hned 2 zásadní problémy. Tím prvním je fakt, že tato absolutní karanténa měla smysl jen a pouze na počátku epidemie, kdy se navíc myslelo, že nemoc se šíří prakticky jen respiračně.

Hlavním smyslem AQ (Absolute Quarantine), kterou slovenský premiér poněkud nešťastně označil americkým slangovým označením “Blackout” pro kompletní výpadek elektrické sítě, je izolace bakteriální a virové nákazy, která se šíří respiračně, ale ne primárně aerobně. A tím se dostáváme k druhému problému, že poslední vývoj na celé planetě ukazuje velmi znepokojivý fakt, že virus se záhadně dostal do oblastí a do těl lidí, kteří nikam necestovali, žijí v odlehlých oblastech, neplatí penězi, nejezdí na nákupy, nikdo za nimi nejezdí na návštěvy.

Aerobní šíření Coronaviru je jediným vysvětlením, proč se nemoc dostala i do naprosto izolovaných míst na této planetě

Tyto děsivé informace z Ruska, ze Sibiře a z lesů Tajgy, z čínského Tibetu, z ostrovů v Tichomoří, dokonce i v Grónsku a na Islandu u domorodých obyvatel, a dokonce v Kanadě u kmenů Inuitů, kteří žijí izolovaně od civilizace, ukazují na skutečnost, že s velmi vysokou pravděpodobností můžeme prohlásit, že Coronavirus se zjevně šíří respiračně až v sekundární fázi, ale v primární fázi se virus nějakým způsobem šíří aerobně, tedy vzduchem a lépe řečeno ze vzduchu, z oblohy, ze shora.

Poprvé se tato informace dostala na veřejnost v polovině února, kdy čínská média přinesla v té době zajímavou informaci, že Coronavirem onemocnělo několik stovek osob v Tibetu, kteří posledních několik let nikam necestovali a žijí v horách v izolaci, neobchodují s nikým, nemanipulují s penězi, nic nenakupují. Další případy byly na Aljašce, na ruské Sibiři, v Tichomoří na ostrovech. Virus se prokazatelně dostal do těl lidí, kteří nikam necestovali, nikdo je nenavštívil, nikdy nevzali do ruky infikované bankovky nebo zboží či nákup, a přesto onemocněli.

Čína zahájila mohutný program desinfekce atmosféry v čínských městech.

Problém je v tom, že kvůli rouškám a nedostatku lékařského materiálu se média věnují jen následkům krize, ale ne příčinám. Dosud není znám Pacient 0 ani v Číně, ani v USA, ani v Itálii. Dosud není znám původ viru, pouze se vedou vášnivé dohady, jestli byl nebo nebyl virus modifikován v laboratoři. Jenže, jedna věc zde zůstává skryta, a to je mechanika primárního šíření. Respirační šíření znamená, že virus cestuje z plic jednoho člověka do plic jiného člověka, obvykle kapénkami při kašlání nebo kýchání.

Jenže,  tady nám začíná jeden velký a podivný problém, kterým bych chtěl slovenského premiéra varovat před ukvapenými závěry, a budeme zde hovořit čistě na základě zkušeností z Číny a z Wuhanu. Čína je zemí roušek, kde se nosí roušky hlavně kvůli smogu, ale standardně i během chřipkových sezón apod. A teď dávejte pozor. Přestože Číňané od počátku nosí roušky a rukavice, šíření viru se od konce ledna, kdy Čína zahájila AQ uzávěry 11 velkých čínských měst, nijak nezastavilo.

Čína pochopila, že Coronavirus se nejprve šíří aerobně, a teprve poté respiračně. V Číně probíhá program mohutné desinfekce atmosféry v čínských městech

V Číně je vysoká koncentrace bezhotovostních plateb, takže nelze přenos virů přičítat jen na vrub bankovek. To by totiž rozsah šíření nákazy byl mnohem pomalejší. Čína navíc zastavila totálně veškerou dopravu, hlavní podezřelý vektor přenosu nákazy, ale virus se dál šířil. Epidemiologové sami přiznali, že netuší, jak je možné, že virus se dál šíří z uzavřených měst. Po několika dnech ale přišla nepřímá odpověď od čínské vlády. Nepřímá proto, protože dodnes to nikdo neřekl nahlas oficiálně.

V čínských městech se náhle objevily cisterny, které začaly desinfekci rozstřikovat nikoliv jen na chodníky a lavičky a silnice, ale vysoko do vzduchu, do atmosféry. To samé provádí helikoptéry, které desinfekci rozstřikují nad nejvíce zasaženými čínskými městy. Nemusíte mít oficiální stanovisko od čínské komunistické vlády, aby vám došlo, co to znamená. Ano, Coronavirus se primárně šíří aerobně, vzduchem, větrem, na obrovské vzdálenosti.

Desinfikují se dokonce i stromy v ulicích.

Tento poznatek ale vyvolává jeden další otazník. Odkud se tento virus do atmosféry dostal? Aerobně šířené viry jsou totiž velmi vzácné, protože většina virů ke svému přežití potřebuje nosič, a to buď buňku, ve které se virus může množit, anebo materiál, na kterém se virion, tedy tělo viru, může uchytit. Proto drtivá většina virových nákaz má charakter respiračních virů, které se primárně šíří z plic do plic. Ovšem charakter šíření Coronaviru tomu neodpovídá. Virus se totiž podle všeho primárně šíří vzduchem, kde je virus přenášen na velké vzdálenosti vlivem jednotlivých vzdušných mas a jejich proudění nad planetou. Teprve po vdechnutí do plic člověka se virus aktivuje a začíná množení viru v buňkách. Virus se potom šíří už výhradně respiračně a pomocí kapének. Ovšem, to je již druhá fáze přenosu, sekundární vektor. Samotný virus má primární vektor podle všeho aerobní.

Virus je buď zázrakem virové evoluce, virus jako cestovatel vzduchem bez kapének, anebo máme co do činění s organismem, který pochází z vojenského výzkumu biologických aerobních zbraní

Je to jediné logické vysvětlení, proč po vyhlášení stavu AQ v čínských městech, po zastavení veškeré dopravy, po vyhlášení zákazů vycházení, a po obklíčení měst čínskou armádou, se virus nadále šířil další 3 měsíce, a to i v místech, kde prokazatelně lidé v izolovaných oblastech nikdy za posledních mnoho měsíců nepřišli s nikým do kontaktu, nepřišli do kontaktu s bankovkami, s infikovaným zbožím nebo materiálem. Jediným vysvětlením tak je aerobní šíření viru. A proti aerobnímu šíření je AQ naprosto neúčinné opatření, bohužel.

Nevíme, kdo stojí za zkonstruováním a genetickou modifikací Coronaviru, pouze podezříváme USA a jejich vojenskou laboratoř NAMRU-2, ani nevíme, jak se virus dostal do vzduchu, jestli byl rozprašován z letadel nad planetou, nebo byl rozprášen nad vybranými lokalitami, ani nevíme, jestli nejde o nějaký zázrak přírody, kdy příroda vyrobila aerobní virus, který vystoupá vysoko do výšky, vítr jej přenese daleko a daleko, a po klesnutí jej vdechnou lidé. Příroda je mocná, ale jednu věc příroda neumí, využívat virovou krizi k omezování svobod občanů a k likvidaci malých podniků a živností, přičemž velkým řetězcům, bankovním pobočkám a telefonním nadnárodním operátorům a jejich pobočkám je dovoleno fungovat. MHD nadále jezdí v ČR, jezdí i na Slovensku. Lidé nadále chodí a jezdí do práce. A velikost virionu Coronaviru je pouhých 100 nm, čili 0,1 mikrometru.

Desinfekce ovzduší probíhá v Číně i za použití dronů a dálkově ovládaných vozidel.

Nejúčinnější respirátor třídy FFP3 dokáže filtrovat a zadržovat částice až do velikosti, resp. malosti 0,6 mikrometrů, tedy 600 nanometrů. Pokud je virus menší, jako je Coronavirus (100 až 150 nanometrů), potom virus projde i respirátorem třídy FFP3. V praxi se ale využívá poznatku, že virus se šíří primárně respiračně, a to znamená pomocí nosiče, tedy uvnitř mikrokapénky. Velikost mikrokapénky je až 3 mikrometry (3000 nanometrů), takže FFP3 (a dokonce i FFP2) filtr bez problému virus s kapénkou zachytí, ale pozor, platí to právě pouze jen v případě sekundárního šíření viru, tedy respirační cestou z plic do plic pomocí kapénkových nosičů.

Pokud se ale Coronavirus šíří aerobně primárním vektorem přenosu, zachycuje se podle všeho na prachové částice ve vzduchu, které mají hrubý a drsný povrch, který je ideální pro zachycení virionu pro dálkový přenos viru na velkou vzdálenost vzduchem. To by ale znamenalo, že máme co do činění buď s evolučním zázrakem přírody, kdy se virus evolucí takto zdokonalil pro dálkový přenos, anebo jsme svědky viru, který pochází z vojenského výzkumu a vývoje biologických aerobních zbraní z dob Studené války.

Blackout pro celé Slovensko by vyžadoval mohutnou organizační a logistickou strukturu, se kterou nemá zkušenosti ani Čína

Proto na základě zkušeností z Číny a těchto poznatků je potřeba přehodnotit myšlenky na AQ řešení, protože zákazy vycházení v Číně šíření viru do zbytků oblastí Číny nezabránily. Slovensko navíc nemá, obávám se, organizační a logistické kapacity pro realizaci plynulého AQ, protože ani v Číně neměli dostatek poslíčků na donášku nákupů a jídla během zákazu vycházení, takže Čína přišla s časovými sloty pro jednotlivce, které vybral počítač naproti průkazu totožnosti a ochranka u obchodů kontrolovala časový slot, jestli si osoba smí nakoupit. Sloty v Číně byly udělovány na 120 minut, a to 2x týdně s určením obchodu. Člověk si nemůže vybrat, kam půjde, dostane to určeno počítačem. Čínský model tak i přesto nešlo označit za čistý AQ model, protože ten normálně znamená absolutní zákaz vycházení. Jenže, ani Čína to nedokázala logisticky zmanažovat.

Desinfekce ovzduší na hlavní třídě ve Wuhanu. Všechno to ukazuje na jedinou věc, že Coronavirus se primárně šíří vzduchem.

Dalším problémem je časové ohraničení AQ. Ve středověku a během morových ran se používala karanténa 40 dnů, ale v případě Coronaviru by to fungovalo úplně jinak. Inkubační doba viru je zhruba 14 dní v průměru, nakažlivost člověka začíná už 4. den po kontraktaci nákazy. Nemoc člověka trvá zhruba dalších 14 až 21 dní. A dalších zhruba 30 dní po vyléčení je člověk stále nakažlivý, ale sám je již imunní, proti kmenu viru, který mu způsobil nemoc, nikoliv ale proti zmutovaným kmenům Coronaviru. Pokud dobře počítáte, potom musíte vzít v úvahu tzv. virulentní posun epidemiologické stopy. Když by dnes byla AQ vyhlášena, tak by u mnoha lidí došlo k tomuto jevu: Osoba, která včera nebyla nakažená, si dnes z práce nebo z MHD přinesla nákazu. Dalších 10 až 14 dní o tom nebude vědět. V domácnosti jsou ostatní lidé zdraví.

Absolutní karanténa by musela trvat 90 dnů a společně s tím by musela probíhat mohutná desinfekce atmosféry ve městech a ve všech dalších a nákazou vytipovaných oblastech

Nakažená osoba začne být virulentní až po 4 dnech, ale teprve až po 8 až 14 dnech začne kašlat a šířit virus respiračně. V první fázi se tak virus bude šířit v domácnosti jen dotykem, kdy nakažený kýchne, přikryje si ústa rukou, a tou rukou potom sáhne třeba na kliku od koupelny. Virus v domácím prostředí může vydržet až 30 dní na příhodných typech povrchů, především ve vlhkém prostředí koupelny. Tím vzniká posun epidemiologické stopy až na horizont 30 dní, kdy např. osoba s pečlivou hygienou, se nakazí v domácnosti až poslední 30. den, kdy je virus v koupelně naživu. A teprve tehdy se nakazí poprvé, běží potom 14-denní inkubace, potom 21 dní nemoci, a po něm nakažlivost až dalších 30 dnů u jinak již vyléčeného člověka. Shrnuto, podtrženo, hovoříme zde o Blackoutu, resp. AQ opatření na dobu 90 dnů, tzn. na dobu 3 měsíců. A přesně tak dlouho to má platit v čínských městech, nejvíce zasažených Coronavirem.

Desinfekce ovzduší v Číně.

Jenže, je tady zásadní rozdíl. Čínská vláda provedla AQ jenom v 11 čínských městech, plus v celé provincii Hubei, ale nikoliv v celé Číně. Myšlenka provést AQ na celostátní úrovni na dobu, která zaručí výsledek, tedy na 90 dní, by přivedlo Slovensko velmi blízko státnímu bankrotu. Ne hned, ale v důsledku raketového nárůstu propouštění a stěhování firem ze Slovenska do ciziny. Firmy by prostě utekly, jakmile by jim hrozilo, že několik měsíců bude zákaz vycházení.

Kromě toho, blíží se léto, prázdniny, dovolené, a lidé prostě AQ budou obcházet, bez ohledu na sankce a hrozby. Daleko lepším řešením by bylo nakoupit cisterny a začít rozstřikovat desinfekci ve městech do atmosféry, stejně jako to dělají Číňané. Cenově to vyjde laciněji a výsledný efekt se dostaví zhruba za stejně dlouhou dobu, tedy asi 3 měsíce. Bez porozumění původu viru a jeho primárnímu přenosu vzduchem, jsou veškerá opatření spojená s absolutní karanténou nedostatečná. Primární cestou pro virus je vzduch, a proto desinfekce ovzduší, která teď probíhá v čínských městech na masivní úrovni, je jediným účinným nástrojem pro eliminaci viru.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Blbecek
Návštěvník
Blbecek

Cele to kovidove silenstvi skonci, jakmile ti nahore k tomu daji pokyn…

m.petr
Návštěvník
m.petr

ideální pro rozšíření vzduchem je chemtrails

Branislav
Návštěvník
Branislav

Séfredaktor AE News v článku zabudol na jednu podstatnú vec, že tzv.nový koronavírus neučinkuje na Bielorusov ani na Švédov ani na migrantov , je aj pre ostatných ludí neškodný, nakolko koronavírusy tu existujú odkedy existuje samo ludstvo.Koronavírus ale posobí iba na menej inteligentných ludí ktorí sa ním zaoberajú.Takže celé divadlo okolo koronavírusu je len politická záležitost na zavedenie povinného očkovania a čipovania,na zrušenie hotovostných penazí ,na zrušenie malých a stredných podnikatelov, jedným slovom na zavedenie NWO. Polemizovat o šírení a vobec o existenci koronavírusov je uplne zbytočný nezmysel.

Ruprecht
Návštěvník
Ruprecht

Branislave, já jsem si myslel to samé co ty, a co si mysleli i Italové (cestovní ruch se nesmí zastavit- žijou z toho). Ale najednou se tam covid 19 rozšířil tak moc, že katolická církev vydala pokyn pro kostely, že se v kostelech mají srazit přední lavice, aby bylo místo na kupící se rakve s nebožtíky, kterých najednou bylo všude plno. Podobně jsou na tom v Iránu, kde hledají vhodná místa na vybagrovávání jam pro hromadné hroby a pohřbívání mrtvých..
https://www.youtube.com/watch?v=ZQeWJ7mDmPE

T.R.
Návštěvník
T.R.

Ano, budiž blahoslaveni chudí duchem. V Itálii, bez koronaviru zemře denně kolem 2000 lidí. Kde je ta statistika, kolik lidí denně zemře nyní s koronavirem? Argumentovat videem z YT, to je už víc než legrace…
Chybí tu PP, všude, kde není opozice a odlišné názory je zle.
Ale to pan VK bohužel zatím nechápe, když může být sám samotinký největším ohrožením demokracie… … ale mám-li za protivníka Kund(r)u a ta hovádka z jednoho pořadu ČT, zdá se být svět tak jednoduchý…
Jestli nechcete skončit v propadlišti dějin, pane VK poproste PP.
Hezké velikonoce, a držím palce.
T.R.

wwg1wga
Návštěvník
wwg1wga
Mila
Návštěvník
Mila

5.4 Babisi tos posr.nastehuj si arogantní francký do agrofertu..pecovazelky a doktory pošleš do akce s hadrem na hubě!!!jako Ano u mě skončila,zmetku

r.m.
Návštěvník
r.m.

Tibet byl dlouho nejpromořenější agenty CIA. Dalajláma je ukázkový příklad.

disident
Návštěvník
disident

Neměly by vlády zakázat lety s aplikací chemtrails? Mnozí to neustále zpochybňují a zešměšňují, ale co když nás Velký bratr zasypává tímto svinstvem?

Branislav
Návštěvník
Branislav

ved si to sype aj na svoju hlavu…on a ja ale vieme že koronavírus posobí iba na hlupákov takže ja a Velký bratr sa koronaviru nebojíme:-)))

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Jistěže Babiš není pan VK a nejsou kádry. Pan Babiš je ten, který to vede a zaslouží naši plnou loajalitu – nejsem jeho volič (volím SPD nebo KSČM), ale házení klacků pod nohy, okopávání kotníků, tohle Čecháček zvládne – co takhle odborná oponentura? Takže: Kritika, destrukce, zpochybňování, voluntarismus, anarchie. – A KOMU TÍM PROSPĚJETE?

mantid
Návštěvník
mantid

Koblihy byly asi fakt dobrý.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Sladké nežeru, metrem nejezdím, koblihu jsem nedostal. A vy umíte něco jiného, než jen hloupě ironicky plácat? Copak nám tedy poradíte v boji s koronavirem lepšího, než dělá vláda, a třeba ještě lepšího, než radí pan VK? A co dokonce v boji s pozadím koronaviru, tedy s jeho tvůrci a rozšiřovači?

čulibrk
Návštěvník
čulibrk

Víte co mi zaujalo? Že v hlubokých pralesích v Brazilii byl nakažen jeden indiánský kmen tímto svinstvem. Nemají peníze, neobchodují, nikam necestují a přesto mají tuto nemoc? Jedině ze vzduchu a kterej nosatej parchant to vypustil, by zasloužil řezat za živa.

Antonín Körber
Návštěvník
Antonín Körber

Protože to už ti židoameričští súdruhovna sypaly po celém světě z toho chemiktrans úplně všude…sypu ptákům,ale ani ti to svinstvo celou zimu nechtějí žrát…lítají sem jen ze zvyku a asi jim rodiče vykládají pěkné pohádky….

Antonín Körber
Návštěvník
Antonín Körber

Ano,ten Fijalový zmetek se dnes v té debatě zase vyznamenal……

victor12gCx
Návštěvník
victor12gCx

Dezinfikovat atmosféru ve městech v případě, že se virus pohybuje ve vzduchu je stejný nesmysl, jako mít dvoumetrovou díru v zaoceánské lodi a řešit to vynášením vody z podpalubí jedním desetilitrovým kýblem.

a je to tu zas
Návštěvník
a je to tu zas

nerozumiem tomuto clanku. na slovensku nie je absolutne ziaden problem.
mame tu cca 400 nakazenych za mesiac a len 1 mrtveho, aj to len preto, lebo sa nanho nemocnica vybodla a poslala ho s tazkym zapalom pluc domov.

staci si porovnat verejne dostupne epidemiologicke data, aby ste si vytvorili predstavu o rozsahu “EPIDEMIE” na slovensku.
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=58&Itemid=64

pre predstavu tu porovnam udaje z 12. kalendarneho tyzdna pre roky 2018, 2019, 2020.

12. kalendarny tyzden 2018
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3419:informacia-onvyskyte-akutnych-respiranych-ochoreni-anchripky-anchripke-podobnych-ochoreni-v-slovenskej-republike-za-12-kalendarny-tyde-2018&catid=58:epidemiologicka-situacia&Itemid=64
(53436 akutnych respiracnych ochoreni ARO, chorobnost 1842/100000 osob,1 mrtvy)

12. kalendarny tyzden 2019
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3750:informacia-onvyskyte-akutnych-respiranych-ochoreni-anchripky-anchripke-podobnych-ochoreni-vnslovenskej-republike-za-12-kalendarny-tyde-2019&catid=58:epidemiologicka-situacia&Itemid=64
(43795 ARO, chorobnost 1587/100000 osob,1 mrtvy)

12. kalendarny tyzden 2020
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4124:informacia-onvyskyte-akutnych-respiranych-ochoreni-anchripky-anchripke-podobnych-ochoreni-vnslovenskej-republike-za-12-kalendarny-tyde-2020&catid=58:epidemiologicka-situacia&Itemid=64
(27008 ARO, chorobnost 1160/100000 osob)

Branislav
Návštěvník
Branislav

presne tak…a rovnako je to aj v Taliansku, Číne ,Bielorusku, Švedsku, teda všade na svete:-)))len menej chápavý berú koronavírus ako zdravotný problém..koronavírus je politický vírus na zavedenie NWO.Kto to nevidí mal by navštívit bud očného alebo psychiatra:-))))

T.R.
Návštěvník
T.R.

ANO.
Jen se bojím, že Vás to tu přestane bavit:
T.R.