Slovenský premiér vyzval v televizi negativně otestované Slováky, aby se chovali jako...

Slovenský premiér vyzval v televizi negativně otestované Slováky, aby se chovali jako pozitivně otestovaní! K čemu ale potom ty testy vlastně jsou, když otestovaný člověk se musí nadále chovat jako pozitivní, musí nosit roušky, udržovat si rozestupy a pořád si nemůže nakoupit jiné než životně nezbytné zboží? A v Česku je to už dál, filmové štáby z ciziny požadují po castingových agenturách, aby komparz byl testován pouze u smluvních a velmi předražených laboratoří! Herci naříkají a chtějí covidové pasy! Obrovský business s covidovými nevolníky 21. století! Otestuješ se dnes, ale zítra už test neplatí, je moc starý!

Slovenský premiér vyzval v televizi negativně otestované Slováky, aby se chovali jako pozitivně otestovaní! K čemu ale potom ty testy vlastně jsou, když otestovaný člověk se musí nadále chovat jako pozitivní, musí nosit roušky, udržovat si rozestupy a pořád si nemůže nakoupit jiné než životně nezbytné zboží? A v Česku je to už dál, filmové štáby z ciziny, které natáčí v ČR, požadují po castingových agenturách, aby komparz byl testován pouze u smluvních a velmi předražených laboratoří! Herci naříkají a chtějí covidové pasy! Obrovský business s covidovými nevolníky 21. století! Otestuješ se dnes, ale zítra už test neplatí, je moc starý!

Dostáváme do redakce každý den hromady emailů, ve kterých se nás lidé ptají, kdy se společnost a svět vrátí do normálu, jestli vakcinace vrátí život do starých kolejí, anebo jestli stačí testy atd. Opravdu je velmi těžké lidem zvyklým na svobodu vysvětlovat, že do normálních kolejí se svět už nevrátí, protože to, co se právě děje, je plánem a součástí nasunování Nového světového řádu, jehož základním pilířem, bez kterého ani nemůže fungovat, je totální kontrola obyvatelstva. A k zavedení této totální kontroly bylo zapotřebí vyrobit nějaký příběh, nějakou záminku, proti které by nešlo nic namítat a nešlo by se proti té zámince bouřit.

Elektronický covidový pas povolující vstup zaměstnance na pracoviště na směnu

A tou vyrobenou záminkou je hypotetická a mediálně nafukovaná virová hrozba, která ohrožuje zdraví celé populace. A proti této zámince ochrany zdraví si většina veřejnosti nedovolí protestovat, protože logicky zdraví se vykresluje jako důležitější, než jsou občanská a lidská práva! To je právě to skutečné tajemství virové pandemie, kterou vymyslel a zkonstruoval Bill Gates ve spolupráci se Světovým ekonomickým fórem Klause Schwaba, což je hlavní organizace určená pro řízení a zavádění prvků NWO ve světě.

Prioritní triáda aneb obětování svobody jednou pro bezpečnost, jindy pro zdraví

Konceptuální gramotnost je naprosto zásadní a klíčová. Kdykoliv postavíte před občany otázku, kdy budou ochotni se dobrovolně zbavit svých občanských a lidských svobod a práv, tak pokaždé zjistíte zajímavý fenomén, že lidé nekladou svobodu na absolutní vrchol žebříčku svých životních priorit. Na absolutním vrcholu drtivé většiny světové populace je bezpečnost. Hned pod tím, na druhém místě, je ochrana zdraví. A teprve dole na třetím místě pod tím, je svoboda. Prioritní triáda je trojice nejvyšších životních priorit, jejichž pořadí je určeno vylučovací metodou. Když na vás terorista míří zbraní a ohrožuje vás, prioritou v té chvíli nemůže být ani zdraví, ani svoboda, obojí má menší prioritu. Bezpečnostní příčku si detailněji popíšeme.

Bezpečnost se totiž dělí celkem na 3 podskupiny, na fyzickou, ekonomickou a sociální bezpečnost. Útok na kteroukoliv z těchto bezpečností je pro člověka nejvyšším možným ohrožením jeho samotné existence. Fyzická bezpečnost člověka je ohrožena při útoku na jeho život silou nebo zbraní. Ekonomická bezpečnost člověka je ohrožena při útoku na ekonomické přežití člověka ve společnosti, např. útok na jeho životní úspory v bance, exekuce majetku, ztráta zaměstnání, znárodnění majetku atd. Sociální bezpečnost je ohrožena při útoku na sociální postavení člověka ve společnosti. Apartheid, vyloučení ze života, zákaz setkávání s lidmi, izolace, zákaz nakupování, zákaz používání služeb, odmítnutí přijetí na školu z politických důvodů atd.

Česká varianta covidového pasu v mobilu

Je dobré si všimnout, že skuteční teroristé útočí výhradně na fyzickou bezpečnost, ale Dům Sion, tedy globalisté, útočí během The Great Reset virového procesu řízení synchronizovaně na všechny 3 podskupiny bezpečnosti, můžete to vidět a zažít na vlastní kůži během této virové hysterie. Covidová hrozba tak není čistě jenom ohrožením druhé příčky Prioritní triády, tedy ohrožením zdraví, ale i bezpečnosti.

Proto bezpečnost je v Prioritní triádě na prvním místě. Toho využili globalisté po 11. září 2001 a v následujících letech kampaně proti terorismu. Když je člověk nemocný a potřebuje vyléčit, je mu svoboda k ničemu, takže zdraví převyšuje svobodu a je tudíž na druhém místě Prioritní triády. To vidíme nyní v době covidové hysterie. Celé národy obětovaly své svobody výměnou za ochranu zdraví, které má vyšší prioritu než svoboda. Svoboda tak v nejvyšších prioritách je až na 3. místě. Kdokoliv tedy chce zotročit národy, aby se dobrovolně vzdaly svobod, použije k tomu záminku, která ohrožuje 1. (bezpečnostní) nebo 2. (zdravotní) příčku Prioritní triády.

Na Slovensku skončilo další testování a objevili 0,8 % pozitivních lidí. Naprosté fiasko, které nemá obdoby, mrhání prostředky státu a vyhazování peněz z oken

V procesech globálního řízení se tomuto žebříčku říká “Prioritní triáda” a pokaždé, když nějaký režim chce spoutat a zotročit národy, vytvoří situaci, aby lidé měli obavy a strach o první nebo druhou příčku triády, takže svoboda na třetím místě ztratí na prioritě. Kdykoliv tedy národní nebo globální elity chtějí donutit národy k tomu, aby tiše souhlasily se ztrátami svobod, použije se záminka, která úmyslně útočí na první dvě pozice prioritní triády, tedy na bezpečí a zdraví jedince a jeho rodiny, potažmo společnosti.

Pouze v takovém okamžiku je člověk a společnost ochotný/á se dobrovolně vzdát svobody na třetí pozici, protože výměnou za omezení svobod slibují globalisté a diktátoři větší ochranu bezpečí a větší ochranu zdraví člověka a rodiny. Jedná se o výměnu svobody za bezpečnost a zdraví. Ve skutečnost je to ale podvod, protože obětováním svobod člověk dostane jen otroctví a status nevolníka, nedostane ani více bezpečnosti, ani více zdraví.

Igor Matovič prezentuje výsledky prvního testování v jednotlivých okresech v říjnu minulého roku

Na vlastní kůži toto zažívají Slováci, kde skončilo další kolo plošného testování, které zjistilo, že pozitivně testovaných lidí ve slovenské populaci je okolo 0,8% lidí, což je naprostý otřes a skandál, protože i obyčejnou chřipkou v populaci během zimní sezóny se nakazí až 15% populace a tisíce starších lidí na chřipku zemřou, ale nikdy v minulosti se kvůli tomu nikdy netestovalo, nikdy se kvůli chřipce nevyhlašovaly lockdowny, historicky si pamatujeme pouze chřipkové prázdniny ve školách, které se řešily lokálně v jednotlivých okresech.

Covidový virus je však vykreslován jako nebezpečný zabiják a údajně kvůli němu kolabují lůžkové kapacity nemocnic, což je znovu podvod, protože jakmile má někdo pozitivní test na Covid a je mu více jak 65 let, doktor ho okamžitě posílá na hospitalizaci do nemocnice, kde potom leží na pozorování a zabírá místa třeba lidem po autohavárii, lidem s plánovanou operací, lidem s potřebou akutní péče.

Doktoři odmítající ošetřit pacienta kvůli tomu, že není testovaný, musí být vyloučeni z lékařské komory! Porušují Hippokratovu přísahu

Takže, zatímco v nemocnicích leží ne-pacienti na pozorování a zabírají místa, tak skuteční pacienti zůstávají doma, nemocnice jim ruší plánované operace a vrcholem stupidity jsou lékaři, kteří odmítají člověka vyšetřit jinak než po telefonu, někteří dokonce porušují Hippokratovu přísahu a odmítají ošetřit pacienta třeba na zubní pohotovosti nebo na ORL, protože dotyčný pacient nemá antigenní test, anebo není vakcinovaný.

Někteří obvodní lékaři zavřeli své ordinace, aby nemuseli přicházet do kontaktu s pacienty v době virové krize

Pokud se vám něco takového stane, nahrajte si telefonický hovor s lékařem na mobilu a věc předejte právníkovi. Takový lékař totiž porušil Hippokratovu přísahu a musí být vyloučen z lékařské komory a musí mu být pozastavena činnost. I kdyby pacient byl prudce nakažlivý smrtelnou Ebolou, lékař musí pacienta ošetřit a nesmí po něm nic vyžadovat, ani nesmí ošetření naprosto ničím podmiňovat, ani testem pacienta, ani vakcínou. Lékař, má-li obavu o své zdraví, je povinen na vlastní náklady si pořídit biohazard oblek s dýchacím přístrojem a ošetřit pacienta v biohazard obleku.

Matovič vyrobil televizní Chucpe – Pokud jste negativní, chovejte se jako pozitivní

Jenže, na Slovensku po absolvování antigenního testu je vám certifikát o testování prakticky k ničemu. Lidé s ním nemohou jít ani do obchodů, protože během lockdownu smí nakupovat jen nezbytné věci pro život jako netestovaní lidé. Certifikát slouží pouze jako propustka do práce. Jenže, jeho platnost zpochybnil v neděli v televizním vystoupení slovenský premiér Igor Matovič, který vyvolal paniku svým výrokem, že lidé s negativním testem se mají chovat, jako kdyby byli pozitivně testovaní, protože virus je prý potvora a už zítra mohou být lidé s negativním testem opravdu pozitivní.

Tento výrok v televizi ovšem vyvolal paniku ve slovenských firmách a podnicích, protože teď není jasné, jestli vedení podniků se má na negativně testované zaměstnance dívat jako na negativní osoby bez omezení, anebo jako na potenciálně pozitivní osoby, pro které jednotlivé podniky mají speciální pracovní programy, a to většinou formou Home Office. Dostali jsme do redakce dotazy dokonce i v právní rovině, jestli je možné 1 den starý test z plošného testování prohlásit za vypršený po 24 hodinách a požadovat po zaměstnancích nový test. Rovněž přišel i dotaz, jestli je možné požadovat po zaměstnancích testování každé ráno před nástupem do práce?

Majitelé firem a podniků neví po vystoupení Matoviče v televizi, jak se dívat na zaměstnanci s negativními testy

Dotazy přišly v reakci na včerejší Matovičův výstup v televizi, který vnesl nejistotu do celé situace na Slovensku, především z pohledu majitelů provozů a podniků. Jestliže antigenní testy nic negarantují, potom není důvod lidi testovat a místo toho je lepší všechny lidi považovat za potenciálně a teoreticky nakažené. Potom ale by veškeré testování bylo plýtváním prostředků ze slovenského státního rozpočtu, protože pokud by mělo znamenat, že na negativně testovanou osobu se musí pohlížet jako na potenciálně pozitivní osobu, potom testování nemá naprosto žádný význam ve smyslu organizace práce a výroby v podnicích a závodech, protože pokud se osoba nakazí 24 hodin po negativním testu, potom závod musí de facto do karantény, resp. celý výrobní závod se nemůže spoléhat na testy, a to zkrátka proto, že test ukazuje nějaký stav v nějakém čase nula, ale o dvě hodiny později už to celé může být jinak a osoba se nakazí. To prostě nemá řešení a celé to vede k jediné věci, k donucení podniků a firem, aby po svých zaměstnancích požadovaly vakcinace.

Zahraniční štáby filmařů požadují po českých komparzistech pravidelné a předražené testy u smluvních laboratoří, herci naříkají a chtějí covidové pasy. Je hotovo!

A pokud jde o Českou republiku, proces je už dokonce o něco dál. Dostali jsme do redakce informaci, že zahraniční filmové štáby, které natáčí v ČR, požadují po komparzistech z castingových agentur testy, prostě aby agentury nechávaly své herce pravidelně testovat před kontaktem se zahraničním štábem, před kostýmovými zkouškami, před natáčením, prostě před každým kontaktem musí být herci znovu a znovu testovaní, ale pozor, ne jenom tak nějak a někde, ale u zasmluvněných laboratoří, a to obvykle PCR testy.

A pozor, herci si nemohou přinést vlastní potvrzení o PCR testu z nějaké konkurenční laboratoře v ČR, ale pouze od zasmluvněných laboratoří určených zahraničním štábem. Podle našich informací jsou testy často předražené, až 7 500 Kč za jeden PCR test a filmové štáby obvykle uznávají platnost PCR testu jen 72 hodin, tedy 3 dny. Některé štáby hradí testy za herce, ale obvykle jdou náklady na testování výhradně za samotným hercem a komparzistou.

Na Facebooku si samozřejmě herci už stěžují, že by bylo daleko lepší, kdyby filmové štáby uznávaly covidové pasy, a jaká je to prý škoda, že žádné covidové pasy ještě neexistují. Globalisté tak lidi dostali do stavu naprosté poslušnosti kvůli covidové hysterii, všichni tuto hru hrají dobrovolně, dobrovolně této virové hrozbě věří, podřizují se jí a ve jménu ochrany zdraví si dobrovolně lidé nechávají odepírat a odjímat lidská a občanská práva. Protože je to ve jménu zdraví a ochrany zdraví, všichni dobrovolně obětují na třetím stupni Prioritní triády svobodu, která je až na třetím místě priorit. Lidé si neuvědomují, že obětováním svobody za zdraví nebudou mít lidé ani svobodu, ani zdraví. A přitom v minulosti jsme toto už jednou zažili, před rovnými 20 lety. Pamatujete si, co se tehdy stalo?

Obětování svobod kvůli bezpečnosti před teroristy, nebo kvůli ochraně zdraví před virem, je cestou k otroctví

Po roce 2001 celá Amerika a po ní celý svět dobrovolně obětoval svobodu ve jménu ochrany bezpečnosti v boji proti terorismu. A víte, co měl boj proti terorismu po roce 2001 společného s bojem proti Covidu-19? V obou případech to byl smyšlený boj proti neviditelnému nepříteli. Nepřítel byl a je všude, ale přitom nikde. Ale kvůli hrozbě terorismu se Američané a posléze i ostatní země zbavily dobrovolně občanských a lidských svobod, začaly vznikat seznamy nepohodlných lidí, no-fly seznamy lidí, kteří nesmí cestovat letadly, vznikly biometrické cestovní pasy, které od všech občanů vyžadují otisky všech 10 prstů člověka, bez biometrického pasu nikam nevycestuješ. Kde byste našli za normálních okolností národ, který dobrovolně odevzdá státu všechny otisky prstů svých obyvatel? Nikde!

Po 11. září 2001 se ze soukromí občanů stal trhací kalendář. Cestování začalo připomínat převoz trestanců

Ale jakmile se to zdůvodnilo bezpečnostní hrozbou terorismu, který ohrožuje na prvním stupni Prioritní triádu, tedy bezpečnost jedince a jeho rodiny a dětí, v tom okamžiku celá populace sklapla, byla zticha a poslušně odevzdala své otisky prstů. A nyní po 20 letech je zde znovu útok na Prioritní triádu, opět jsme svědky hysterie, že něco nás ohrožuje, ale už to nejsou teroristé, ale je to virus. A je úplně jedno, že obojí nikdo nikdy neviděl, a že Al-Kajdu v 80. letech založila CIA, a že dosud nikdo neizoloval SARS-Cov-2 virus ve volné přírodě, všechny vzorky viru pochází pouze z národních referenčních laboratoří z obětí a z lidí, kteří zemřeli či se nakazili. To prostě nikomu nevadí, zdá  se, že je to všem úplně jedno.

Otisky prstů obyvatelstva už globalisté mají díky zavedení biometrických pasů po 11. září 2001 kvůli teroristické hrozbě. Teď sbírají od obyvatelstva pro změnu vzorky DNA z nosohltanu kvůli virové hrozbě?

Tentokrát ale nesbírají naše otisky prstů, ale mají zájem o naši DNA. Proč stěrové testy? Proč takový důraz na plošná testování? Nejde náhodou o sběr DNA obyvatelstva, když otisky obyvatel pod záminkou biometrických pasů od nás už mají? Naše redakce se už několik měsíců snaží zjistit, co se děje se stěrovými materiály po skončení testování. Údajně jsou špejle likvidovány jako biologický odpad, ale co se děje s primery (podložkami) a s reagentními lahvičkami, to není jasné. Zdravotnický materiál a biohazard se likviduje ve speciálně k tomu určených spalovnách za teplot vyšších než 1 000 stupňů Celsia. Problém je v tom, že plošná testování nedávají smysl, dokonce i slovenský premiér to včera potvrdil.

Biometrický pas obsahuje 10 otisků prstů člověka, které jsou uloženy ve státních databázích a jsou celosvětově sdíleny mezi tajnými službami a orgány států pro budoucí potřeby Světové vlády.

Proč se tedy klade na plošné testy takový důraz? Ano, jde o business za testy a o velké peníze, ale to samo o sobě by nestačilo k tomu, aby Matovič měl tak obrovskou podporu pro plošná testování 5 milionů slovenských nevolníků ze strany Berlína a rovněž Světového ekonomického fóra. Když to není kvůli prokazatelnému určení pozitivních a negativních osob, tak k čemu potom ty testy jsou globalistům?

Co jiného se získá provedením plošného antigenního testu, tedy kromě výsledků testů? No, získá se dokonalá databáze DNA skoro celé populace. Sběr DNA maskovaný za testování viru je přitom dokonalé maskování účelu výtěrů DNA z krku a nosu. Pamatujte, že vaše otisky prstů už globalisté mají, díky biometrickým pasům prosazených kvůli 11. září 2001. Co jim ještě chybí? Databáze DNA obyvatelstva! I když jde zatím o spekulaci a konspiraci, zamyslete se nad souvislostmi. Dává to logický smysl.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, máme nový rok a ten přinese možná ještě větší útrapy něž rok předchozí. Události a dopady na životy obyčejných lidí a logicky i čtenářů se budou prohlubovat. V této situaci více než kdykoliv předtím potřebujeme Vaši podporu a pomoci. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 53% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 5 dní. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
JARO
Návštěvník
JARO

Niečo nadčasové nahraté dopredu …nič nie je náhoda …pobavíte sa …
https://www.facebook.com/watch/?v=900722120414289

f.g.
Návštěvník
f.g.

Dobrý článek.

neočkovaní
Návštěvník
neočkovaní

my, neočkovaní, říkáme NE očkování
https://ne-ockovani.webnode.cz

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

neočkovaní
je třeba být opatrní při styku s “testovanými” a “očkovanými” , protože jsou podle sdělení poMatoviče infekční a proto je potřeba se na ně takto dívat.

neočkovaní
Návštěvník
neočkovaní

být opatrní při styku platilo vždy… nám jde však primárně právě o to, aby k žádnému takovému rozdělení nedošlo (a tedy nebylo potřeba řešit, na koho se a jakým způsobem dívat)

Brugh
Návštěvník
Brugh

V tom videu není Matovič,podle mně je to hologram….!!

Marlboroman
Návštěvník
Marlboroman

Vyzerá to tak, že Čína je v súčasnosti najslobodnejšia krajina na svete. Život sa tam vrátil do pôvodných koľají žiadne úmrtia s COVIDom, denne max 30 nových prípadov a ľudia slobodne sa pohybujúci, nakupujúci, športujúci… Rúška nosia opäť len proti smogu…
Ako sú tí komunisti len zaostalí a ako potláčajú ľudské práva ! ! !

Mr. G
Návštěvník
Mr. G

No neviem..nezabudni na socialny kreditny system…skus kritizovat vladu a citat alternativne weby…ani listok ma vlak ti potom nedovolia kupit….cinanon by som teda nezavidel

Bezejmenny
Návštěvník
Bezejmenny

Přesně to si máš myslet

Dr. Mo
Návštěvník
Dr. Mo

Na hloupé Slovači i dřevo rubať mvožeš.
Buta tót…
To třeba takoví Nizozemci hned první noc zákazu vycházení podpálili testovací centrum…

miki
Návštěvník
miki

áno, žiaľ, je to pravda

Mr. G
Návštěvník
Mr. G

Bohuzial je to tak…vacsina nasho naroda su ten tupe ovce…

4fun
Návštěvník
4fun

comment image

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

4fun
že je ta socha svobody v USA nesmysl a směšná snaha lhát světu , to už ví každá dávno.

44fun
Návštěvník
44fun

Je to vážné …
… v Německu už musí nasazovat i důchodce!
comment image

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

nejmladsi zbytky z hitlerjugend, tak se chlapci konecne dockali….:)))

hrabě ze Špajeru
Návštěvník
hrabě ze Špajeru

Když jsme u těch hilerjunggend. Co myslíte, vede Plága (v překladu mor) dobře naše děti, naše školství? Pokud ne dívejte se na něj a řekněte to číslo.
comment image

tretie.oko
Návštěvník
tretie.oko

V tomto kratkom videu je presne zhrnute akych hlupakov spravil Magorescu z ovcanov Slovensku…………. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QflzH1JjR6k

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Tak Italové kupují od rusů vakcínu. Nechtějí prá být závislí na pitomcích a byrokratech z EU. Ale myslím , že
pravý důvod naplno neřekli. nA sice, že na židofašistické cocteily na ničení zdraví a zabíjení lidí nejsou zvědaví.

leo
Návštěvník
leo

no neviem v rusku tiež nevladnu rusi doknca niekolko storoči tito fašisti nikdy nerobia sami vždy maju najmenej dve varianty ako utopit doktora mračka ja by som si typol že ta ruska vakcina eni až tak ruska možo napisy . ešte covid nebol izolovany jeho eistecia je podobna darwinistickemu podvodu exaktne vedecky nedokazany blud

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

leo
ta obrovská a naprostá většina rusů s vlasteneckým cítěním ,by nikdy nedovolila, aby nějací židofašističtí parchanti rusku škodili. A to ani nějakým svinstvem na “redukci populace”.