Slovenský objevitel reverzní Fibonacciho posloupnosti čelí hradbě podivného mlčení v celosvětové vědecké...

Slovenský objevitel reverzní Fibonacciho posloupnosti čelí hradbě podivného mlčení v celosvětové vědecké obci, přestože jeho objev už potvrdil a rozvinul český matematik ze Západočeské univerzity! Objev ukrývá Davidovu hvězdu Izraele, reverzní posloupnost má rovněž vztah k Eulerovu číslu a je dokonce i součástí archaického prototypu Vesica piscis! Narazil slovenský matematik na něco, co mělo zůstat utajeno?

Slovenský objevitel reverzní Fibonacciho posloupnosti čelí hradbě podivného mlčení v celosvětové vědecké obci, přestože jeho objev už potvrdil a rozvinul český matematik ze Západočeské univerzity! Objev ukrývá Davidovu hvězdu Izraele, reverzní posloupnost má rovněž vztah k Eulerovu číslu a je dokonce i součástí archaického prototypu Vesica piscis! Narazil slovenský matematik na něco, co mělo zůstat utajeno?

Tajemný a záhadami obklopený objev slovenského matematika Ondreje Janíčka má velmi vzrušující, ale současně i velmi podivné pokračování. Když náš server Aeronet minulý rok v listopadu jako první na světě publikoval Janíčkův objev [1] Revezní Fibonacciho posloupnosti, byla to v očích mnoha lidí jen drobná záležitost z oblasti matematiky, které stejně většina běžných lidí moc nerozumí. První zveřejněné práci někteří vyčítali, že není podrobněji rozpracována, což jistě byl argument, který bylo možné přijmout. Pan Janíčko se proto i po emailové komunikaci se mnou rozhodl, že svůj objev rozpracuje více do hloubky a podrobněji s vědeckou a akademickou obcí na Slovensku. Jenže se stalo něco, co vůbec nečekal. Nikdo mu neodpověděl, s výjimkou ředitele Matematického ústavu Slovenské akademie věd, a narazil na hradbu mlčení.

Zlatý poměr Fibonacciho sekvence.

Když se nezadařilo na Slovensku, obrátil se i na zahraniční vědecké obce, ale dopadl podobně.  Odezvu nalezl až v České republice na Západočeské univerzitě v Plzni, kde Janíčkova práce zaujala ing. Jakuba Součka PhD. a ten se rozhodl, že Janíčkovu teorii prověří a opravdu se stalo. Vznikla vynikající vědecká práce na akademické úrovni s veškerou aplikací matematické analýzy a erudice, která odhalila nejen pravdivost a unikátnost Janíčkova objevu, ale především vyvolala v jiných kruzích poněkud zděšení.

Ondrej Janíčko objevil ve skutečnosti jakýsi reverzní podpis architektury matematických prototypů, který by mohl odkazovat na židovský theorem o tzv. Božím podpisu (God’s Code) v celé architektuře vesmíru. Součkova analýza je převratná právě v tom, že dokazuje a prokazuje, že Janíčkova reverzní Fibonacciho posloupnost není ad-hoc náhodnou posloupností, ale je důkladně matematicky zabudována do dalších rovnic, formulací a matematických pilířů dnešní matematiky a fyziky, v nichž je tato reverzní posloupnost identifikovatelná.

Matematik z Plzně pomohl matematikovi ze Slovenska rozpracovat dost možná největší objev v oboru za několik posledních dekád

Hlavním objevem Součkovy analýzy Janíčkovy reverzní posloupnosti je grafické vyjádření vztahu Fibonacciho posloupnosti vůči Janíčkově reverzní posloupnosti. Souček zjistil, že součinem nebo součtem jednotlivých kořenů Janíčkova poměru j je vždy získáno číslo 8, a že podíl těchto kořenů je roven hodnotě rozdílu čitatele a čísla 1. Nepřipomíná vám to něco? Psal jsem o tom zde před dvěma dny v souvislosti s kabalistickým dnem Lunární brány 22 a data 18. ledna 2019, které spočívá ve 4 podmínkách:

  • Datum spadá do posledního lunárního cyklu starého lunárního roku
  • Datum musí vycházet na pátek
  • Součet čísel v datu (numeratum) musí dávat číslo 22
  • V datu musí být obsažena dvě čísla, 1 a 8

Tato dvě čísla totiž tvoří v Kabale mužský a ženský princip, přičemž 1 je současně prvopočátek všeho, zatímco 8 je symbolem pro nekonečno, opak prvopočátku. Jak ukazuje Součkova matematická analýza dále, osmina plochy čtverce o délce j je rovna vzdálenosti této délky s rozdílem čísla 1.

Davidova hvězda v syntéze grafů Fibonacciho a Janíčkovy posloupnosti

Největším šokem v analýze je ovšem další kabalistický symbol, ten největší ze všech: Davidova hvězda dvou do sebe opačně zaklesnutých rovnostranných trojúhelníků. Jeden tvoří body vrcholů mezí Fibonacciho posloupnosti, druhý trojúhelník tvoří tyto body pro Janíčkovu reverzní posloupnost. Při pohledu na graf vidíte tečkovaně zobrazené trojúhleníky, které tvoří kabalistickou Davidovu 6-cípou hvězdu, což je nejdůležitější symbol Izraele, Sionismu a Kabaly. Základem Janíčkovy reverzní posloupnosti jsou tak čísla 1 a 8, okolo kterých se točí vše v tomto objevu. A právě kabalistický svátek Lunární brány 22 je založen na číslech 1 a 8. Nevím, jestli si to pan Janíčko uvědomuje, ale zřejmě šlápl za čáru a odhalil jeden z kabalistických matematických vzorců, ze kterého jsou v Kabale odvozovány další modely, o kterých raději zde psát nebudeme. Je snad mlčení světové vědecké veřejnosti způsobeno právě tím, že pan Janíčko objevil něco, co nemělo být odkryto? Dole na grafu tvoří vrcholy Davidovy hvězdy čísla v kroužcích pospojovaná tečkovanými úsečkami.

Hrobové ticho a hradba mlčení

Janíčkova posloupnost se nachází překvapivě i v Theodorově spirále jako poměr v trojúhelníku v jeho druhé iteraci a dokonce ji najdeme i v archetypu Vesica piscis. Co je však důležité, to je potvrzení toho, že Janíčkova posloupnost odhaluje systém kabalistického dualismu zvaného “jak nahoře, tak dole” a tento systém je založen na tezi (trojúhelník nahoru), antitezi (trojúhelník dolů) a na syntéze (splynutí obou trojúhelníků v jeden) a vytvoření Davidovy hvězdy. Světlo je v reverzním vztahu vůči tmě. Reverzním vztahem k bodu jako prvopočátku je nekonečno. Proto kabalistické systémy pracují s rovinami od 1 do 8.

Proto židovský národ má Davidovu hvězdu jako nejvyšší kabalistický symbol. Pamatujete na výstavu o zednářích v Barceloně s názvem La Llum Negra, na které byl i Ivan Bartoš (šéf Pirátů) spolu s manželkou? Více zde. Černé světlo je jiným výrazem pro temnotu, což je reverze světla. Zednářsko-kabalistické rity vychází z téhož učení. Takže už možná chápete, co vlastně pan Janíčko objevil. A podívejte se, jaké má problémy, toto nám napsal do redakce:

Dokončili sme s pánom Ing. Jakubom Součkom PhD. nový článok o reverznej Fibonacciho postupnosti. Dúfam, že teraz uspokojí všetkých matematikov, ktorí sa vyjadrovali v diskusii k prvému článku o objave reverznej Fibonacciho postupnosti. Tak ako som avizoval v prvom článku, že možno očakávať odvodenie vzťahu revrezneho Fibonacciho pomeru k ostatným číslam ako je Pi, Phi, e atď. tak to sa do bodky vyplnilo týmto článkom. Váš článok v ktorom ste sa vyjadrili, že sa jedná o prelomový objav nieje vôbec nadnesený ani skreslený.

Skutočné matematické mozgy ale nie obyčajné a priemerné iste pochopia význam objavu reverznej Fibonacciho postupnosti. Týmto druhým článkom úplne potvrdzujeme výnimočnosť objavu. Zo sakrálnej geometrie, ktorej význam vám iste nemusím ozrejmovať, sme pomocou Vesica piscis odvodili vzťah reverzného Fibonacciho pomeru a Phi. Chápete to? Pomer reverznej Fibonacciho postupnosti je ukrytý v posvätnej geometrii Vesica piscis ktorá je základom všetkých gotických chramov, egypských chrámov a mnoho ďalšieho. Odvodili sme vzťah k Eulerovmu číslu e, čo je tiež veľmi významné. Mame spracovanú Theodorovu špiralu čo je tiež zaujimavé. Toto snaď nepochopí už len uplný diletant alebo ignorant.

Na Slovensku som nenašiel nikoho z profesorov matematiky ani docentov na univerzitach, ktorý by sa vedeli a boli ochotní sa kvalifikovane vyjadriť. Na slovensku nie sú odborníci. Komunikujem len s riaditeľom Matematického ústavu Slovenskej akademie vied, ktorý má ľudský prístup a sme sa stretli a o veci diskutujeme. Takže aspoň Slovenská akademia vied sa postavila k objavu čelom, objav ju zaujal a bol pán riaditeľ otvorený sa stretnúť a diskusia pokračuje.

Zo 15 zahraničných expertov na teóriu čísel sa mi na môj email kde som poslal anglickú verziu článku s prosbou o vyjadrenie a posúdenie sa neozval nikto späť. Zrejme majú experti problem to pochopiť. Ja vidím v širšich súvislostich tento objav čo budem publikovať v mojej knihe tento rok, tak možno menej kvalifikovaný to nakoniec pochopia. Mal som problém publikovať môj prvý článok vo vedeckých žurnáloch a portáloch. Všade ma odmietly.

Či už preto lebo sa im zdal môj článok priliš jednoduchý alebo z iných mne neznámych dôvodov ako napriklad, že nie som oficialne vedec. Einsteina ked robil na patentovom úrade a podal článok do vedeckého časopisu na 3 stranách za ktorý dostal Einstein Nobelovu cenu, tak to sa v dnešnej dobe už asi nedá. Editori vedeckych žurnálov a portálov sú priliš obmedzený aby poznali významnú vec čo sa vymiká bežným konvečným už známim poznatkom ktoré sú za hranicou zauživaných noriem. Opäť sa opakuje situácia, že skutočne nové a prevratné veci sa zo začiatku tažko presadzujú.

Matematicky potvrzený objev, kterého se vědecká obec obává?

Jak sami vidíte, nový objev je zazděný hradbou mlčení od světové vědecké obce a nejde vůbec o nějaké odmítnutí nebo oponenturu, prostě jde o podivné mlčení a nereagování, což je velmi nezvyklé. Nemluvíme zde pouze o nějaké zaujatosti, ale jde o jakousi plošnou slepotu a ticho, kdy předkládané důkazy jsou matematicky průkazné a jasné, ale nikdo se nového objevu nechce dotknout ani desetimetrovým klackem, jako kdyby se někdo bál, měl strach a nechtěl s tím mít nic společného, pouze Aeronet byl ochotný práci publikovat. Panu Janíčkovi jeho objev odmítli úplně všichni publikovat, dokonce i specializované weby, blogy, prostě jako kdyby tento objev se neměl a nesměl dostat na veřejnost. Když se ale teď dívám na Součkovu matematickou analýzu Janíčkova objevu, tak mi to mlčení vědecké obce začíná docházet. Tady totiž došlo k odkrytí části matematicko-fyzikální architektury, na kterou není “nezasvěceným” dovoleno sahat.

Matematickou analýzu pánů Součka a Janíčka si můžete stáhnout zde (cs-CZE) anebo zde (en-US).

Server Aeronet je opět exkluzivně prvním serverem na světě, který tuto analýzu publikuje jako první. Výše uvedené odkazy obsahují dokumenty, které jsou volně a zdarma šiřitelné, avšak veškerá autorská práva autorů analýzy a autora objevu zůstávají vyhrazena.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
sh4d0ws
Návštěvník
sh4d0ws

Nemají šanci už 😀 tímhle se akorát propalují a propálili pořádne x)

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Satanský proces:

Egypt-Babylon-Kabala-Judaismus-Gnosticismus-Svobodné zednářství-Sionismus

venca
Návštěvník
venca

Máte pane ( zřejmě křesťanský katolíku) trochu pomotaný světonázor.
Nebudu se vracet k našemu střetu o několik stran níže, protože tam jste nepřesvědčil.
Já jsem vyrostl také v křesťanské kultuře a uznávám křesťanské hodnoty, protože představa, že by tady vládl islám a šária je pro mne nepředstavitelná.
Nicméně je třeba také vidět i jiné souvislosti a v nich umět uvažovat.
Slované a slovanská kultura i písmo, tady byly již před příchodem oslavovaných Cyrila a Metoděje. Oni nám nepřinesli žádné posvěcení a milost probuzení !
Oni přinesli pouze jinou verzi křesťanství, než západní latinská liturgie v boji o moc mezi východem a západem !!!
Tuto svoji demagogickou víru šířili pak jejich následovníci z řad náboženských i světských vládců ohněm a mečem .
Křesťana par exeláns, Jana Husa, upálili křesťaští papežové ! Největšího učitele národů, Jana Ámose Komenského vyhnali katoličtí křesťané do ciziny.
Misionářka Matka Tereza se vyžívala v utrpení svých věřících, nabádala k bourání hinduistických svatyň v Indii a používala peněz ze sbírek ke své léčbě v nejdražších světových klinikách !!!
Křesťanský Vatikán není řízen křesťanským papežem. pokud to ještě nevíte !!!
Co mi na to řeknete teď, vy křesťane ?

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

PS: Uvedené Flaviovo svědectví je zřejmě křesťanské přepracování stručnějšího původního textu. Této hypotéze velmi pomáhá skutečnost, že bylo kdysi nalezeno nové znění Flaviova textu (uveřejněno v r. 1971), které pochází z díla křesťanského arabského historika a biskupa hierapolského Agapia (10. stol.) – jde o mnou citovaná slova Flavia výše.

Sonata
Návštěvník
Sonata

Dnešní pracovní cesta ministra obrany Lubomíra Metnara do Rakouska byla kvůli špatným povětrnostním podmínkám nad Vídní zrušena. Metnar chtěl ve Vídni jednat s rakouským protějškem Mariem Kunaskem o bilaterální spolupráci či vojenských cvičeních. Přitom rakouská média ani vídeňské mezinárodní letiště dnes nehlásí žádné vážnější dopravní komplikace způsobené počasím nebo sněhovou kalamitou. Na letišti ve Vídni–Schwechatu se normálně přistává.

ZPHR
Návštěvník
ZPHR

Rakušani dostali z jednání s Metnarem vítr…. :-))

Jéňa
Návštěvník
Jéňa

“proces Venezuela–Kuba–Írán”

…Tereza Spencerová dnes píše: → “venezuelský nejvyšší soud zbavil funkce šéfa parlamentu (a lídra opozice) Juana Guaidoa, který ještě před pár dny (s „nevměšovací“ podporou USA) hodlal převzít prezidentské pravomoci Chávezova nástupce Nicolase Madura… chaos se dál prohlubuje…”
https://prima.iprima.cz/novinky/2212019-svet-pri-uterni-ranni-kavicce-terezy-spencerove
Ale dovolil bych si oponovat tvrzení – že “chaos se dál prohlubuje”, když se na to podíváme z pohledu řízení globální politiky popsané Pjakinem, jak zde bylo v diskuzi dříve vloženo, viz:
“Bílé labutě letí do Venezuely aneb odstraňování USA od řízení procesů v Latinské Americe v úvodu “nového Pjakina” otitulkovaného Irenou Aneri:
https://www.youtube.com/watch?v=iEopxWuDWiM
comment image

Odstranění podpindosnika a šéfa parlamentu Juana Guaidoa ve Venezuele přesně zapadá do Procesu “Venezuela–Kuba–Írán” v rámci jeho řízení, tak jak popsal Pjakin ve svém pořadu.

Mirock
Návštěvník
Mirock

Pripadá mi to ako objav Ivana Panina o BIBLII , tiež ho “vedci” ignorovali.

Jéňa
Návštěvník
Jéňa

Pozorovatelka

…dnes si všimla Bannona a jeho činnosti v Evropě také Tereza Spencer https://prima.iprima.cz/novinky/2212019-svet-pri-uterni-ranni-kavicce-terezy-spencerove , kde píše → “někdejší Trumpův hlavní (vyhozený) ideolog Steve Bannon se… tak nějak… hlásí k rozbití vlády v Belgii… na řadě je prý nyní ta španělská…” a přídává zdroj: https://www.zerohedge.com/news/2019-01-20/bannons-movement-breaks-europes-centrist-balance-amid-crisis-confidence?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=Feed%3A+zerohedge%2Ffeed+%28zero+hedge+-+on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zero%29

Díky tomu se mi podařilo zpětně najít “ztracenou” mapu “populistických stran v Evropě”:
comment image
a rovněž její zdroj https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-13/europe-s-crisis-of-confidence-opens-door-to-bannon-style-chaos a článek – Evropská krize důvěry otevírá dveře do chaosu ve stylu Bannona.

Psala jste, že chystáte článek ohledně dohody Německa a Francie v “superstát” v rámci dvourychlostní Evropy, tak by se Vám třeba mohly tyto informace doplňkově k popisu procesů v Evropě hodit.

Jéňa
Návštěvník
Jéňa

“dohledání informace/odpovědi”

..nevím jak kdo, ale často se mi stává, že nemohu dohledat/ztratím/nevzpomenu si nebo mi chybí nějaká informace (obecně prostě “vyvstane otázka”). A z osobní zkušenosti se mi potvrzuje, že “ona informace/odpověď” zanedlouho přijde/objeví se sama osobě. Vybavuje se mi, že o tomto “fenoménu” mluvil v cyklu besed “Rozmluvy o životě” M. Veličko, kterého jsem si v minulosti vyslechl. Tam je mimo jiné také ten princip/fungování tohoto jevu vysvětlen/osvětlen. Celý cyklus besed je informačně nabitý a poučný, ale náročnější na čas a hlavně chuť o sebevzdělávání (z mého pohledu).
Zdroj: http://leva-net.webnode.cz/products/m-v-velicko-rozmluvy-o-zivote-1/
——-
…a doplním, že vyšel “nový Pjakin” – zatím jen pro ruštináře:
https://fct-altai.ru/qa/video/vopros-otvet-ot-21-yanvarya-2019-g
(úvodní téma – “Čína na odvrácené straně Měsíce”)

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Jéňa
Nápodobně!
A toho Pjakina už jsem slyšela, i když zatím jen úvod o tom Měsíci – ale už to je hodně!

Jéňa
Návštěvník
Jéňa

Pozorovatelka
“zatím jen úvod o tom Měsíci– ale už to je hodně!”

…jj, pěkně sladěno:

“Otázka – odpověď” ze dne 21. ledna 2019
a
“krvavý Měsíc” 20-21. ledna 2019
comment image

A rozhodně se to týká i USA v procesu informací a jejich ozvučování (Apollo 11), no jo – krmení draka.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Jéňa
Ta mapka velmi ladí, v podstatě něco podobného propaguje Dugin, cituji:
National Democratic Party of Germany – NPD (zde), British National Party – BNP (zde), Golden Dawn – Zlatý úsvit (zde), Jobbik, the Movement for a Better Hungary (zde) a National Front France (zde) .
https://aeronet.cz/news/a-dugin-velka-valka-kontinentu-prave-zacala-euroasianismus-je-projektem-globalistu-a-ukrajina-je-pouze-pescem/

Bannon a Dugin jsou dvě mince jedné strany – Banon chce v USA leninskou revoluci, Dugin oslavuje sofiologii: neomarxismus, oba přitom jedou proti židům! Takže oba naplňují přesně tu politiku, kterou Globalisté potřebují!

První video, kde se Pjakin vyjádřil k brexitu, bylo o tom, že jedním ze 4 bodů, které má brexit splnit, je fašizace Evropy, cituji:¨
“A čtvrtý úkol – probíhá posilování nacionalistických států jako elementů jednotné EU.”
https://aeronet.cz/news/video-brexit-pohledem-valerije-pjakina/

Dnes velmi dobře mluvil Filip o banderovcích a o Volyni s tím, že historie se opakuje a že nový nástup antisemitismu je přesně o tom, bylo to mezi 13. a 14. hodinou, bohužel čt zcenzurovala, viz zde
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/podle-data-vysilani

A nacionalismus a antisemitismus – o to jde Globalistům a přesně to dělá Bannon! Tady si můžete poslechnout video otitulkované panem VK a k tomu radostný článek pana VK, jak se židé Bannona boji
https://aeronet.cz/news/video-donald-trump-jmenoval-sefem-svych-poradcu-stephena-bannona-provozovatele-serveru-americke-zpravodajske-alternativy-cnn-je-z-toho-v-soku-neziskovky-v-usa-zacaly-rvat-a-zidovska-komunita/

Bannon i Dugin přitom oba oslavují fašistu J. Evolu, autora této knihy – “Manuál pro aristokraty”/tygry světa
comment image
comment image
https://deliandiver.org/2009/10/julius-evola-jezdit-na-tygru.html
J. Evola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Evola

PS: Kvůli zdejší oslavě Bannona (a sním Trumpa – podle pana VK vítěze nad Globalisty) jsem se poprvé s panem VK neshodla, později to bylo kvůli zdehonestováni Pjakina, po kterém jsem tady Pjakina přestala vkládat a dosud mě to nepřestalo mrzet)

Za mapku a odkazy díky 🙂

Jéňa
Návštěvník
Jéňa

…díky , potěšilo. 🙂

Navrátil
Návštěvník
Navrátil

Paní pozorovatelka.
Tak Banon převzal veslo po Kisingerovi.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Navrátil
Jestli to tak je, tak pak platí, že když pan VK oslavuje Bannona, tak platí i to mnou opakované, že Globalisté AE děkují….

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Pozorovatelka

Konzervativec Bannon chce dělat leninskou revoluci? To jsem blázen.

Jéňa
Návštěvník
Jéňa

Forever Slav

…jj, i tak se to může jevit. Vše už tu jednou bylo.
Ale Lenin byl lídrem revoluce, jež před tou pastí „utekla dopředu“, jak dobře píše níže historik Skála (nomen omen):
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Posledni-dny-Lenina-Kecalove-poslouchejte-rozzlobil-se-Josef-Skala-a-dal-na-stul-fakta-567698

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

A je zvláštní, že najednou tady navadí, že Soros financuje likvidaci Izraelecomment image
Zdroj obrázku zde
https://www.breitbart.com/middle-east/2019/01/21/target-israel-george-soros-funded-groups-leading-bds-war-on-jewish-state/
A nevadí, že Bannon pracoval pro Goldman Sachs
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stephen_Bannon
A stejně tak nevadí, že Bannonova Breibart news má pobočku v Jeruzalémě
https://en.wikipedia.org/wiki/Breitbart_News

Bannon je přesto oslavovaný miláček pana VK, zatímco např. na takovém Okamurovi vadí všechno…

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Pozorovatelka

Soros nefinancuje likvidaci Izraele, jen organizace, nepřátelské k Netanjahuovi. Přičemž to byl on (Soros), kdo Izrael nejvíce posílil. Byl to on, kdo financoval Hillary Clintonovou a Obamu, kteří v zájmu Izraele totálně rozvrátili další země BV (Libyi, Sýrii atd.). Byl to on, který financoval Majdan, řízený sionisty z Izraele a USA.

Je třeba si uvědomit, když se vrátím k Izraeli, že Soros finacuje levicové organizace, které sice mají oficiálně negativní postoj ke krajně radikálním izraelským jestřábům, ale na druhé straně nejsou v žádném případě “antisemitské” – respektive v případě těchto organizacích nejde o skutečný “antisemitismus”.

Soros a “antisemita”?!comment image

Jéňa
Návštěvník
Jéňa

Forever Slav

“Predstavte si, že zbohatlík a finančný špekulant George Soros si na davoskom fóre sťažoval na vzostup “mafiánskych štátov”, ako je Rusko a na prekážky voči „inováciám“, ktoré predstavujú firmy ako Facebook a Google.”
https://www.hlavnespravy.sk/soros-v-davose-kritizoval-rusku-federaciu-rafaj-tato-hlava-chobotnice-tretieho-sektora-zasahujuca-vyvoja-statov-ma-drzost-hovorit-o-mafianskych-praktikach/1647136

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Prošla jsem si diskusi pod článkem pana VK o Bannonovi, na který výše odkazuji,
a od Administrátora jsem si přečetla toto:

“Magnum 6 je skupina vyššího řízení USA. Nadřazená iluminátům a ostatním nižším elitám”
” Oko hora je v tom zakomponováno celkem
účelově, protože zakladatelé USA byli opravdu ilumináti a vyšší procesy řízení
mají symbolizované přímo vzadu na dolarové bankovce.”
https://aeronet.cz/news/video-donald-trump-jmenoval-sefem-svych-poradcu-stephena-bannona-provozovatele-serveru-americke-zpravodajske-alternativy-cnn-je-z-toho-v-soku-neziskovky-v-usa-zacaly-rvat-a-zidovska-komunita/#comment-75610

A zajímalo by mě, kde dnes ta skupina “Magnum 6” je

A zaujal mě ještě tento komentář:
“MilKey
Asi vás zklamu, ale v současnosti je Breitbart News velmi sionistické a protiruské “alternativní” médium. Ještě nedávno se na vás po otevření Breitbartu šklebila Izraelská vlajka a po jmenování Bannona se na jeho stranu postavila spousta prominentních židů, vč. rabínů a bránila ho proti nařčení z antisemitismu. Je to tzv. kontrolovaná opozice. Není náhoda, že byl na čas hlavou Trumpovi v kamaně a teď se dostal do BD. Z americké alternativy mám radši Zerohedge.
11-1Lis 16, 2016 2:50”

Ale hlavní dotaz na pana VK:
Jsou Bannon, Dugin (a s ním Strelkov) a A. Jones opravdu ty správné vzory, kvůli kterým tady navíc byl zdehonestován Pjakin a následně je kritizován Putin???

A ještě připomenu, že Bannon pracoval ve službách tohoto pána, od kterého bral velké penízecomment image¨
https://aeronet.cz/news/jak-globaliste-ridi-volby-a-kdo-stoji-za-d-trumpem-a-skutecne-vypoustime-bazinu/

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Pro mínusaře: Ať žije miláček pana VK Bannon – kontrolovaná opozice, která chce zlikvidovat židy v zájmu židů! Ač pravda je taková, že likvidace židů je především o likvidaci východoevropských židů, tzn. že je o opakování hitlerovského tažení na Slovany/Rusko!

Bannon po vzoru Hra o trůny hlásá, že “přichází zima”comment image?anchor=center&mode=crop&width=1920&rnd=131333671880000000
https://itakelibertywithmycoffee.com/2017/02/steve-bannon-believes-winter-coming/

Zatímco Dugin ve stejném duchu volá po válce kontinentů a za tím účelem vyzývá především k zabíjení Ukrajinců… – bohužel, jeho video “Kill, kill, kill”, kvůl kterému ho odepsal Putin, z jútub už zmizelo, zatímco u A. Jonese je Dugin vařený-pečenýcomment image

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Pozorovatelka

Tak u Alexe Jonese na Infowars diskutuje a hovoří kde kdo (i např. takoví lidé, jako Texe Marrs či David Icke atd.). To chcete soudit na základě jednoho rozhovoru, že Jones je nějaký fanoušek Dugina? To je stejná blbost, jako tvrdit, že Jones je fanoušek Davida Dukeho na základě toho, že jednou s ním Jones udělal na Infowars rozhovor.

Anonym
Návštěvník
Anonym

jeste pridam par zajimavostí ohledne cipovani lidí atd. urcite zajimave cteni a o to desivejsi je, ze se to prave ted deje ! http://www.abbaswatchman.com/news%20the%20pope%20is%20the%20sun%20god.html

Anonym
Návštěvník
Anonym

náhodou jsem narazil na tohle video pro ty co umí anglicky : https://www.youtube.com/watch?v=YG7Bgxn2Ysw … dokoukejte celé … náhoda ? hm ?

Michael
Návštěvník
Michael

Euroafrika: Globalizace nejen kultur, ale i hmyzu, rostlin a podnebí? Kdo ovládá a řídí migraci černochů a Arabů do Evropy? Kdo řídí na 6 prioritách celý systém globalizace? Už to víme! Komu vyhovuje architektura nenávisti a strachu? Kdo poštve civilizace proti sobě? Nenávidíme důsledek namísto toho, abychom nenáviděli příčinu!
https://aeronet.cz/news/euroafrika-globalizace-nejen-kultur-ale-i-hmyzu-rostlin-a-podnebi-kdo-ovlada-a-ridi-migraci-cernochu-a-arabu-do-evropy-kdo-ridi-na-6-prioritach-cely-system-globalizace-uz-to-vime-komu-vyhovuje/

Vyobrazení Velkého Izraele
comment image

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Michael
Na jedné vlně s Vatikánem – s papežem, který líbal nohy uprchlíkům – a pěkně proti
židům a Izraeli, tomu se říká “alternativa”!

https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/230036

A to povídání o Velkém Izraeli už začíná být směšné – potřebuje snad Čína a čínská Hedvábná stezka Izrael a navíc “Velký”? Už i každému selskému rozumu musí být jasné, proč papež ve svém vánočním projevu hovořil o Sýrii a Jemenu a o Izraeli jen v tom smyslu, aby vznikl stát Palestina, ale tady se pořád plácá nesmysl o Velkém Izraeli a plácá bez ohledu na to, že právě vyvoláváním nenávisti vůči Izraeli a židům jsou naplňovány plány Globalistů….