Slovenské zařízení pro seniory řeší záhadu, polovina klientů je nakažená koronavirem, dva...

Slovenské zařízení pro seniory řeší záhadu, polovina klientů je nakažená koronavirem, dva již zemřeli, ale přitom všichni jsou očkovaní! Odkud to přišlo? Na neočkované totiž vinu za nákazu hodit už nejde! K čemu slouží vakcína, která na klinickém vzorku izolovaných klientů má jenom 50% účinnost a lidé i po vakcinaci umírají na novou nákazu? Očkovaní lidé si ve svých tělech a mezi sebou vyrábí mutace, kterými se vzájemně poté infikují, takže v izolovaných zařízeních jako jsou domovy důchodců se to projeví nejrychleji a nejprokazatelněji! Aeronet měl zase pravdu!

Slovenské zařízení pro seniory řeší záhadu, polovina klientů je nakažená koronavirem, dva již zemřeli, ale přitom všichni jsou očkovaní! Odkud to přišlo? Na neočkované totiž vinu za nákazu hodit už nejde! K čemu slouží vakcína, která na klinickém vzorku izolovaných klientů má jenom 50% účinnost a lidé i po vakcinaci umírají na novou nákazu? Očkovaní lidé si ve svých tělech a mezi sebou vyrábí mutace, kterými se vzájemně poté infikují, takže v izolovaných zařízeních jako jsou domovy důchodců se to projeví nejrychleji a nejprokazatelněji! Aeronet měl zase pravdu!

Čím více očkovaných, tím více nakažených. Přesně tak by se trefně dala charakterizovat situace na Slovensku. Náš pravidelný čtenář ze Slovenska nás do redakce upozornil na neuvěřitelnou tiskovou zprávu [1], kterou přinesl slovenský deník Pravda. V Kosmatci, ve specializovaném zařízení pro seniory s duševním onemocněním a demencí v obci Ubľa v okrese Snina, má polovina klientů potvrzený COVID-19 a šest členů personálu je rovněž pozitivních.

Od 3. září, kdy zaznamenali první pozitivní nález, jim už zemřeli dva klienti. Všichni přitom byli očkovaní, a to jak klienti, tak i personál. Vedení zařízení je v šoku a nechápe, jak se nákaza dovnitř mohla dostat. Návštěvy totiž probíhají venku, na vzduchu, a pouze pro očkované a testované návštěvy. V zařízení je celkem 18 klientů a 9 jich je znovu nakažených. To znamená, že 50% očkovaných klientů v pečovatelském zařízení se nakazilo, a to přesto, že měli být chránění dvěma dávkami vakcíny.

Očkování seniorů v domovech důchodců. Ilustrační foto.

Znovu zde máme možnost vidět příklad klinické statistiky. V zařízení s celkem 18 klienty jich 9 znovu onemocní na nemoc, proti které jsou přitom plně očkováni. Ze statistického hlediska v tomto zařízení tak má vakcína Pfizer Comirnaty 500 pouze 50% účinnost. Jenže, to má daleko horší důsledky. Klienti se nakazili v izolovaném prostředí, kdy nepřichází do styku s veřejnou populací, ale pouze s personálem, který je očkovaný, a pouze s rodinnými příslušníky, kteří jsou rovněž očkovaní a testovaní.

Z empirického hlediska je tohle obrovský průser pro společnost Pfizer. V tomto případě totiž není možné nákazu seniorů dávat za vinu neočkovaným osobám ve slovenské populaci, protože tito klienti zmíněné zařízení nikdy neopouští a nechodí tzv. mezi lidi. Jediné osoby, které se s nimi stýkají, jsou přitom osoby očkované a testované. A to nikdo nemůže popřít. Tím je to dané.

Izolovaní očkovaní senioři s očkovaným personálem se přesto nakazili tak, že polovina jich je znovu nemocných… to nevymyslíš

A přesto se polovina očkovaných klientů nejen znovu nakazila, ale dva již dokonce zemřeli. Není proto divu, že vedení zařízení je v šoku a naprosto nechápe, co to má znamenat. Před několika týdny jsem zde na AEN publikoval článek o studii americké CDC, která odhalila [2], že skoro tři čtvrtiny všech nových případů nákazy Covid-19 tvoří plně očkované osoby se 2 dávkami. Další studie z Izraele ukázala [3], že neočkované osoby s přirozenými protilátkami mají až 13x vyšší odolnost před novou nákazou, než mají očkované osoby.

Ve všech těchto případech se ukázalo, že dochází k obrovským rozporům mezi proklamacemi Pfizeru o účinnosti vakcíny a skutečnými klinickými statistikami z nemocnic, ale i z dalších zařízení, jako jsou třeba domovy důchodců. Ve statistice platí princip rovného poměru, že v jakém poměru je účinek k malé části vzorku populace, takový je poměr účinku k celému vzorku populace. Představte si předvolební průzkum na vzorku 1054 respondentů. Průzkum, pokud není zfalšovaný, prefabrikovaný, cinknutý a na objednávku zmanažovaný, musí ukázat takový výsledek voleb, o jakém rozhodne 10 milionů voličů.

Vakcína Pfizer

A teď si představte, že máte izolovanou skupinu očkovaných osob, která ze statistického hlediska má neuvěřitelné atributy. Všechny osoby ve skupině jsou očkovány. Všechny osoby jsou izolovány v jednom zařízení. Osoby mají návštěvy jen očkovaných a testovaných osob, a návštěvy probíhají v exteriéru na zahradě. Ze statistického hlediska je pravděpodobnost nákazy kohokoliv z klientů limitně blízká nule, jestliže Pfizer tvrdí, že jeho vakcína má účinnost vyšší než 97% a tím pádem nelze očekávat to, k čemu došlo ve slovenském zařízení. Představte si, že v zařízení by místo seniorů byly malé děti, že by to byl dětský domov a všechny děti by byly v uplynulých měsících očkovány proti obrně. Uběhlo by pár měsíců a najednou by došlo k neuvěřitelné holomajzně.

V dětském domově byly všechny děti očkované proti obrně, ale přesto polovina z nich se nakazila obrnou a má strašné bolesti a zohyzděné končetiny… to by byl skandál, že?

Z celkem 19 dětí by jich 8 onemocnělo obrnou, v bolestech by křičely, ruce a nohy by se jim kroutily v křečích. Zaměstnanci by na to koukali a říkali by si, odkud to přišlo? Jak je možné, že… že vakcína na ty děti nefunguje a nechrání je? Ano, tak obrovský skandál by vedl k vyšetřování, k žalobě na farmaceutickou společnost, došlo by k zastavení očkování a celou věcí by se začaly zabývat vyšetřovací orgány. V případě nefunkčních vakcín proti Covid-19 je však ticho po pěšině.

Není potřeba dlouze uvažovat, odkud se senioři v Kosmatci nakazili. Nakazili se totiž mezi sebou, vzájemně, protože na to upozornila [4] nedávno šéfka CDC. Doslova uvedla, že vakcíny mRNA bohužel očkovaným osobám neposkytují bezinfekčnost, takže když dojde k izolaci očkovaných osob do jednoho zařízení, např. v domovech důchodců, tak si senioři vzájemně mezi sebou vyměňují viry. Jedná se o viral exchange proces, což je epidemiologický stav, kdy očkované osoby si po vakcinaci vytváří virulentní antigeny mezi sebou.

Model koronaviru

Ty nejsou přitom zachyceny imunitním systémem, takže očkovaná osoba antigeny roznáší, ale protože antigeny jsou součástí vakcinačního schématu mRNA šablony, tak viry neútočí na tělo hostitele, protože tělo tím získává rezistenci, tedy odolnost, ale nikoliv imunitu. Proto izolované skupiny očkovaných osob paradoxně jsou náchylnější k nákaze, protože přichází do styku jenom s osobami, které jsou virulentní po svém očkování. Paradoxně tak v izolovaném zařízení s očkovanými osobami je vyšší šance pro očkovaného člověka se nakazit, než v autobuse hromadné dopravy, v nákupním centru nebo v metru. V těchto místech totiž očkovaná osoba nebude vystavena tolika očkovaným a tudíž virulentním osobám. A přesně toto uváděla zmíněná studie CDC, že nová nákaza postihuje paradoxně ze tří čtvrtin hlavně plně očkované osoby.

Očkovaní lidé mají role inkubátorů a předávají si infekci antigenů s připojenými viry mezi sebou v rámci virové výměny a tím se vytváří mutace

Tady na AEN už několik měsíců informujeme, že hlavním zdrojem mutací jako je Delta jsou inkubátory těl očkovaných osob. Uvnitř těchto inkubátorů probíhají virové rekombinace, což je samotný základ mRNA vakcín. A zatímco vakcína by měla mít roli trenéra imunitního systému, aby se naučil vyhledávat a zabíjet viry dané podoby, tak namísto toho tato genová terapeutika na bázi mRNA provádí něco jiného. Vakcína vyrábí antigeny, které nejsou schopny vtáhnout zachycený virus do těla bílé krvinky, kde by mělo dojít k likvidaci viru, ale namísto toho antigen s virem cestuje po lidském těle. Níže ve videu šéfka CDC vysvětluje, že vakcíny mRNA neposkytují bezinfekčnost.

Abyste pochopili, co se děje, tak si to vysvětlíme. Imunita má správně dělat to, že poté, co je v těle detekován známý a již dříve poznaný a očmuchaný virus, tak imunitní systém dá povel k vypouštění antigenů proti tomuto viru. Antigeny jsou jako stíhačky, které vyhledají potulující se virus, zachytí jej a odtáhnou k nejbližší bílé krvince. Ta má za úkol antigen do sebe vtáhnout i s připojeným zachyceným virem a uvnitř bílé krvinky dojde k destrukci viru. Výsledkem takové operace je bezinfekčnost očkovaného člověka, protože antigeny postupně takto do bílých krvinek přivlečou všechny viry daného typu v těle, do posledního.

Jenže, vakcíny mRNA tohle nedělají. Z nějakého důvodu vytvořené antigeny sice virus zachytí, ale bílé krvinky je odmítnou do sebe vtáhnout k likvidaci. A teď to přijde. Virus spojený se stíhačkou, tedy s antigenem, není schopen dále infikovat daného člověka. Virus je imobilní, protože je spojen s antigenem. Jenže virus není zničen, pouze je díky spojení s antigenem imobilní. Takže očkovaná osoba vakcínou mRNA neonemocní, vypadá to, že má imunitu, ale ve skutečnosti nemá. Osoba má pouze rezistenci a navíc je pořád infekční. Osoba tak šíří tyto viry s napojenými antigeny ve svém okolí a teď si řekneme, co se stane v těle jiné očkované osoby, která tento antigen s připojeným virem vdechne. Začnou se totiž dít věci.

Očkovaný člověk je vůči vdechnutí viru s připojeným antigenem bez obrany, imunitní systém totiž nezakročí, protože virus je spojený s antigenem z vakcíny

V cizím organismu očkované osoby totiž imunitní systém zaregistruje virus s připojeným antigenem jako vlastní objekt a dojde ke spuštění imunitní odezvy. Antigeny se začnou snažit napojit se na virus i s cizím antigenem. V takovém okamžiku může nastat situace, kdy k jednomu viru se přichytí dva antigeny. Jeden pochází z těla této infikované očkované osoby a druhý z těla té předchozí očkované osoby, který tuto osobu nakazila.

Bílá krvinka akceptuje svůj antigen s virem, ale vtáhne do sebe i antigen vyrobený vakcínou mRNA v těle osoby, která tuto osobu infikovala. Uvnitř bílé krvinky potom dojde ke zhroucení funkce, protože dva antigeny ze dvou různých organismů bílá krvinka pochopí jako vlastní infekci a zastaví svoji činnost. Tím dojde k uvolnění viru z obou antigenů, virus převezme a obsadí bílou krvinku a začne se množit, přičemž rekombinuje svoji RNA s informací bílé krvinky. Vzniká rekombinantní virus, nový kmen, resp. mutace. A to všechno kvůli tomu, že vakcíny mRNA vyrábí zvláštní antigeny v očkovaných osobách, které bílé krvinky odmítají do sebe vtahovat.

Očkování seniorů v pečovatelském zařízení. Ilustrační foto

Výsledkem je paradoxní stav, kdy očkované osoby, pokud jsou často spolu v uzavřených prostorách, mají daleko vyšší šanci se nakazit rekombinantním virem, než mají neočkované osoby. Pokud očkovaná osoba nakazí tímto způsobem neočkovanou, dojde ke spuštění imunitní reakce a bílé krvinky odmítnou toto kombo antigenu a viru do sebe vtáhnout.

Namísto toho imunitní systém označí za virus i cizí antigen, který je od těla viru imunitním systémem odpojen a virus je převzat místními antigeny a vtáhnut do bílé krvinky k likvidaci. Neočkovaná osoba tak paradoxně proděláním nemoci získá velice silnou imunitu, a to dokonce i proti virům s antigeny z těl očkovaných osob, což pomáhá proti nákaze z okolí očkovaných lidí. Tohle jsou základní poznatky o těchto vakcínách, které by měli lidé znát. Proto není překvapením nic z toho, co se najednou dozvídáme, že v zařízení pro seniory je polovina lidí znovu nakažených a dva již zemřeli. Rezistence prostě není imunita.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Pavlína
Návštěvník
Pavlína

Slovenský zaočkovaný arcibiskup sa počas návštevy pápeža nakazil covidom
20. septembra 2021
Slovensko nedávno navštívil Pápež František, ktorý tu mal nabitý program. Aj keď boli akcie sprevádzané prísnymi opatreniami, nepodarilo sa zabrániť šíreniu nákazy koronavírusu. Ako jeden z prvých sa podľa médií chorobou nakazil prešovský arcibiskup Ján Babjak. Informáciu potvrdil hovorca prešovského arcibiskupstva Michal Pavlišinovič.
https://magazin1.sk/slovensky-zaockovany-arcibiskup-sa-pocas-navstevy-papeza-nakazil-covidom/?utm_source=news&utm_medium=magazin1&utm_campaign=magazin1&utm_term=magazin1&utm_content=spravy

Aleš K.
Návštěvník
Aleš K.

Podívejmež se na tisk, na Slovensku na tlač. Jsou infikovaní “totiž, díky, desítkami…”. Zakažme tato slůvka a nevyjdou noviny. Rozpusťme státní správu a zahyne korupce…
Projel jsem vesničkou a zašel do zdejší prodejničky potravin. Byl jsem tu za exota – jako jediný jsem měl na čenichu respirátor. Ostatní byli naboso…
Respirátory nosí ošetřovatelé v zoo v Austrálii, i když jsou ve výběhu zvířat v tu chvíli sami, na chudé Kubě nosí dvě roušky přes sebe. Jak mačateros na plantáži, studenti brigádničí na polích, o zdravotnících nemluvě. Jaká je kde teplota a vlhkost vzduchu lze vygůglit. Jaká je kde morálka se vygůglit nedá, to se musí zažít.

karpiCz
Návštěvník
karpiCz

DSS na východe Slovenska zamoril koronavírus: Odpoveď infektológa, prečo sa tak stalo, je jasná.

Skvěle! Konečně se něco dozvíme. Tak se na to podíváme.
Proč tedy zamořil virus důchoďák, kde byli všichni očkovaní??

– v Ubli sú prevažne starší klienti a navyše s ťažkými diagnózami
– zatiaľ to máme pod kontrolou,”
– “Tá situácia, ktorá nastala v tomto zariadení demonštruje to, ako veľmi je delta variant nákazlivý. Ak by títo klienti neboli očkovaní, bola by tam situácia oveľa dramatickejšia,”
– “Pred infekciou chráni očkovanie asi na 80 percent a pred závažným priebehom chráni na tých 90 až 95 percent,”
– “My v nemocniciach vidíme, že to očkovanie funguje. Už len na základe zloženia tých pacientov – k dnešnému dňu sa u nás nenachádza ani jeden pacient, ktorý by bol očkovaný, máme 6 nezaočkovaných s ťažkým priebehom a potrebujú kyslík,”
– “Pacienti, ktorí sú u nás hospitalizovaní, sú prevažne nezaočkovaní pacienti,”
– “Som presvedčená podľa kolektívu, ktorý naozaj 24 hodín obsluhuje tých ľudí, že je to na dobrej ceste a chcem aj vyzvať všetkých občanov Uble, aby naozaj dodržiavali všetky opatrenia,”

Tak to jsme rádi.
…smích přez slzy. Nebo jít blít, máte-li ještě co.

https://www.noviny.sk/slovensko/630826-dss-na-vychode-slovenska-zamoril-koronavirus-odpoved-infektologa-preco-sa-tak-stalo-je-jasna

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Reflex zítra přinese důkazy, že se píší protiepidemická opatření na politickou zakázku
„Protiepidemická opatření píšeme na politickou zakázku,“ říká na nahrávce Reflexu vysoko postavený úředník ministra zdravotnictví. (Foto: Flickr)

„Zdůvodňování omezujících nařízení si podřízení ministra musí vymýšlet. O jejich nezákonnosti ví ministr předem,“ tak zní upoutávka novinářky Markéty Dobiášové na jejím Faceboku.

Celý text má vyjít zítra 16. 9. 2021 v Reflexu.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Těší se Vojtíšek 😌😌?? Vojtíšku, Vojtíšku co to Finsko? Co když bude revoluce a bude Fiasko?

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

nemejte strach….
tento nosali vybrany nymandsky kadr se nekde upichne, i kdyz jako pravnik a jeho zahradnictvi tvori zakonne/vyhlaskove zmetky a prohravaji jeden soud za druhym.
podminka kardoveho profilu pouze ma 3body: pristup ke korupci, vydiratelnost a spravne kvokani dle zadanych manualu.
navic, nymand vojtech ma dalsi bonus pro svoji instalaci a to, ze dle not muze lidu i zapet.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

CZkotas
že všechna ta nesmyslná “covidová opatření” jsou na politickou zakázku a z pokynu židofašistů kteří mají vliv na naši vládu slouhů, vi od počátku každý trochu soudný člověk. Nikdo nemůže být totiž až tak blbej, aby vydával taková idiotská optření , která si navíc ještě navzájem odporují a jedno vylučuje druhé. Když si uvědomíte některé ty debility, tak nutně musíte mít ty co to vyhlásili za blbce. Stále do nás hučí dvoumetrové mezistupy, ale aby vira našli chtějí se vám půlmetrovou špejlí vrtat až v hlavě. Proč tedy “netestují” z jednoho metru? Tam už by měl být ne, pokud je? Vemte si naprosto kontraproduktivní nošení respirátorů. Vir má nanorozměr mnohokrát měnší než otvory v materiálu respirátorů, takře absolutně před viry nechrání, naopak poškozuje výrazně lidem zdraví protože zpětně vdechují CO2 který je označován potrhlými ekology a zelenými za tak nebezpečný a vychcaní rodiče potrhlé mongoloidní Gréty si na tom
po světě udělali byznys. Ti parchanti nařizovalim lockdauny a další nesmysly a přitom odboré a i prostě logické stanovisko je, že na posilování imunity, které je v “pandemii” nejdůležitější, je naopak dobré pohybovat se ve společnosti druhých, tedy v rizikovém prostředí, protože právě tam se imunita nejlépe posiluje při setkání se s případenou nákazou z venčí. V obchodech plných lidí nařizovali 1.5-2 mětry odstupy a přitom zakazovali sportovní utkání, včetně tenisu, kde jsou hráči 30 metrů od sebe. A v MHD jezdili lidé natlačení na sebe. Ti zločiní slouhové se chválí jak bojují s nákazou a přitom blokovali vyzkoušené léky s prokázanou účinností a jinde ve světě úspěšně používané a napoak až sprostým vydíráním nutili občany se očkovat biologickými sračkami od židofašistických firem, které nejen že jsou podvodně vydávány za “vakcíny”, ale jsou také prokazatelně jen pokračováním toho sprostého biologického útoku židofašistů na lidskou populaci., protože jsou plné toxinů spin proteinu a oxydu grafenu a naprosto bez čehokoliv co by mělo poziticní vliv v boji s nákazou. A příkladů naprosté debility těch jejich “opatření” by se daly jmenovat desítky. A to že ani po jasných rozhodnutích Nejvyššího správní soudu v tom nehodlají přestat, jasně ukazuje, že si myslí, že mají “politické krytí”, protože jinak by si to nedovolili. A zjevně ho i mají, protože jinak , pokud jsme ještě právní stát by museli už být dávno ve vazbě. Jenže ta zasraná špinavá
politika a posluhování židofašistickým páníčkům nestojí nad zákony země a proto je třeba ty darebáky do toho kriminálu poslat.

matka
Návštěvník
matka

Takže neočkovaní se mají bránit proti covidu očkováním a očkovaní se brání léky?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

matka
ne, zdravě neočkované kteří se brání před tím svinstvem přitozenou cestou, tedy posilováním imunity , hygienou , zdravou stravou a apohybem na čerstvém vzduchu , je třeba otrávit tím svinstvem vydávaným podvodně za “vakcíny” a to třeba i sprostým vydíráním a vyhrožováním a “očkovanými” se již není třeba zabývat. Na těch byl úkol od židofašisty splněn. Stali se platbou do kasičky žida a nyní pomalu chcípnou. Tak to žid našim slouhům nadiktoval.

Jaroslav
Návštěvník
Jaroslav

Georgijské poradní kameny odpovídají na všechny otázky. Vakcíny jen urychlují proces. Proto ten tlak na obavatele. Cíl je redukce obyvatel na 500 000 000 milionu lidi. Bez válek a jediného vystrelu a se souhlasem danne osoby, ktera s tim souhlasi. Je to neuveritelne bez odporu obyvatel, kteri nemuzou nic delat…..

nepisteminic
Návštěvník
nepisteminic

Kameny aj, jsou schválně citované, na očích, aby lidé tomu uvěřili a vzdali se. 100x omýlaná lež se stává pravdou pro mnohé.
Přijde mnoho falešných proroků…….teď je ta doba.

s0lari
Návštěvník
s0lari

Je zaujímavé ako písané slovo u ľudí evokuje pocit, že to musí byť pravda. U knihy stačí prehlásiť, že je veľmi stará a ľudia uveria že zachytáva slova akéhosi mesiáša/proroka. A u kameňa dokonca stačí, že tam proste je a ľudia uveria že zachytáva slova mesiáša/proroka. Takéto kamene vám vyrobí na zakázku kamenár v každej druhej dedine. Vyjde vás to síce tak na 25000 EUR, ale čo je to pre Billa Gatesa, či Rockefellera…

nepisteminic
Návštěvník
nepisteminic

To jsou tzv. Odkazy, proto jim lidé věří. Protože podobné “odkazy” jsou i na hrobech-pomnících, v jeskyních tisíce let a co je vytesáno do kamene, vzbuzuje obdiv, víru, úctu, skrývající se pravdu, je to jakási výpověď do budoucnosti. A právě toho zneužili chlapci, co postavili ony Georgijské kameny, do kterých vytesali své sny, své odkazy. Je to psychologická Hra, manipulace a energetický vzkaz do mozků těch, co je čtou. Řekl bych- chytré od chlapců, zvláště když jsou bezejmení 🙂 tzv. tajemní 😀

Jaroslav
Návštěvník
Jaroslav

Je to jednoduché podívejte se na Georgijské poradní kameny. Globalisté jedou podle plánu.
Udržujte počet lidí pod hranicí 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.
Dělejte reprodukci moudře s ohledem na zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti.
Sjednoťte lidstvo novým živým jazykem.
Ovládněte vášně – víru – tradice a všechny věci smírnou cestou.
Ochraňujte lidi a národy spravedlivými zákony a soudy.
Ať se všechny národy řídí svými zákony a externí spory nechť řeší světový soud.
Zrušte zbytečné zákony a zbytečné úředníky.
Vyvažujte osobní práva povinnostmi ke společnosti.
Oceňujte pravdu, krásu a lásku ve snaze o harmonii s nekonečnem.
Nebuďte rakovinou na Zemi – dejte prostor přírodě – nechte místo pro přírodu.

pravda zvíťazí
Návštěvník
pravda zvíťazí

Niečo pre zlepšenie nálady a potešenie oka. Caitlin de Ville, sexi pop- huslistka. Má veľa pesničiek. Mne sa páči tiež napríklad Ricochet
https://youtu.be/P5Wa8MeXlmk

VERITAS DEI VINCIT
Návštěvník
VERITAS DEI VINCIT

Koryčany (Kroměříž ) dnes cca 12,30 únik plynu prý rekonstrukce domu, je to přesně naproti bývalé fabriky TONET (pak KORYNA) Koryčany, 2 hasiče to stálo život chlapi čest Vaší památce a upřímnou soustrast rodinám. To musela být hrozná šlupa.
Život to sice nevrátí ale do sbírky na hasiče přispěju ráda, skuteční hrdinové.

https://www.pozary.cz/clanek/250367-v-korycanech-na-kromerizsku-doslo-k-vybuchu-plynu-v-rodinnem-dome-zemreli-dva-dobrovolni-hasici/
comment image

Bono
Návštěvník
Bono

Řekl bych, že p.plynaři, když je obyvatele zavolali k poruše plyn.potrubí, hrubě porušili zákl.bezpeč.postupy! Nejdřív zavřít hlavní uzávěr! Až pak větrat, a až pak tam lézt! Odebrat licence, a poslat zpátky do školy! Neskutečný.

Slava
Návštěvník
Slava

Ale vždyť už to jednou s těmi dětmi udělali. Jednak očkování proti rakovině dělohy v Africe a v Indii, ale jednak na ostrově Plum, kde na místních obycvatelích testovali bakterii Lymské Boreliozy, kterou v 60. letech vyvinuli právě ve voj. laboraoři ve Fort Detrick v Marylandu (tá laboratoři, která dodala ten biolog. materiál koronaviru do Wu Chanu). V důsledku toho experimentu na lidech tehdy polovina ostrova vč. dětí a žen zemřela a nebo byla trvale zkroucena v křečích. To jsou neuvěřitelné sv..ně. Nechápu jak to někdo může přehlížet.