Slovenská vláda schválila ve středu Total Control novelu zákonů, která udělí zaměstnavatelům...

Slovenská vláda schválila ve středu Total Control novelu zákonů, která udělí zaměstnavatelům a obchodníkům de facto status veřejných činitelů s právem legitimovat a kontrolovat covid pasy a s nimi i doklady totožnosti občanů při vstupu do prodejen, provozů a podniků! Policie už nebude jediná s právem legitimace! Kdo nepředloží covid pas OTP, zaměstnavatel nebude mít dovoleno člověka pustit na pracoviště, překážka bude na straně zaměstnance a hned potom áčko a vyhazov na hodinu! A pozor, bude to platit i pro slovenské policisty! Slovensko stojí na pokraji vzniku nového fašistického státu! Známe podrobnosti!

Slovenská vláda schválila ve středu Total Control novelu zákonů, která udělí zaměstnavatelům a obchodníkům de facto status veřejných činitelů s právem legitimovat a kontrolovat covid pasy a s nimi i doklady totožnosti občanů při vstupu do prodejen, provozů a podniků! Policie už nebude jediná s právem legitimace! Kdo nepředloží covid pas OTP, zaměstnavatel nebude mít dovoleno člověka pustit na pracoviště, překážka bude na straně zaměstnance a hned potom áčko a vyhazov na hodinu! A pozor, bude to platit i pro slovenské policisty! Slovensko stojí na pokraji vzniku nového fašistického státu! Známe podrobnosti!

Na Slovensku je zle, procesy globálního řádění se tam neuvěřitelným způsobem urychlují. Hegerova vláda ve středu v naprosté tichosti schválila [1] předlohy vládních návrhů na novelizace několika zákonů, které de facto zavedou na Slovensku fašistický model apartheidového řízení, přičemž část státní moci bude převedena do rukou soukromých osob, podnikatelů, právnických osob a živnostníků. Schválené vládní návrhy změn zákonů nyní projedná Národní rada SR. Na skandální dokument slovenské vlády nás upozornil jeden ze čtenářů ze Slovenska a vzhledem k tomu, co se v dokumentu uvádí, je naprosto nezbytné, aby se slovenská veřejnost probudila, protože pokud zůstane v nečinnosti, probudí se velmi brzy do nové éry fašistického řízení v celé zemi.

Eduard Heger, premiér SR

Vládní návrhy změn zákonů se týkají přenesení výkonu pravomocí veřejného činitele na soukromé subjekty, přičemž policie bude od této chvíle jen pomocným orgánem v případě komplikací a problémů, ale právo legitimovat bude mít de facto každý podnikatel, každý zaměstnanec obchodu, supermarketu, každý živnostník a každá firma jako právnická osoba. Novela přenáší právo legitimace cizích osob na soukromé subjekty hned ve dvou rovinách.

Zaměstnavatelé získají pravomoci hygieniků

Novela zákoníku práce zavádí nové paragrafy, které nařizují zaměstnavatelům povinnost kontrolovat zaměstnancům covidové pasy OTP (očkování / testování / prodělání) při vstupu na pracoviště a pokud zaměstnanec covidový pas nepředloží a současně odmítne i testování nabídnuté zaměstnavatelem, potom bude mít zaměstnavatel povinnost svého zaměstnance na pracoviště nepustit a jeho absence bude klasifikována jako překážka na straně zaměstnance.

Bez něčeho podobného se Slováci brzy už ani nepohnou

Podle slovenských zákonů v takovém případě začíná běžet zákonná lhůta pro odstranění překážky na straně zaměstnance a po uplynutí této lhůty, pokud překážka nebyla odstraněna a zaměstnanec stále nemá covidový pas a není ani testovaný, zaměstnavatel má právo se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní kázně. Zaměstnanec tak může být vyhozen na hodinu. Během překážky na straně zaměstnance nenáleží zaměstnanci žádný plat. A pozor, mnoho slovenských čtenářů bude zajímat malý, ale zásadní detail.

Na Slovensku dostanou korporace pravomoc, jakou měly naposledy ve 30. letech v Mussoliniho Itálii

V návrhu novely zákoníku práce podle § 250b v novém odstavci 7 se uvádí, že pokud vláda SR anebo hygienická stanice nevyhlásí mimořádné opatření podle předchozího odstavce č. 6 sama, potom toto opatření může firma nebo podnik zavést úplně kdykoliv a svévolně bez asistence slovenské vlády či hygieny, jestliže vedení podniku dojde k názoru, že takové opatření, i když bez nařízení vlády či hygieny, je nezbytné k zajištění bezpečnosti provozu firmy!

Když jsme toto dnes dali našemu právníkovi k přečtení, málem ho trefilo. Tento odstavec 7 je totiž takový paskvil, který de facto říká, že opatření lékařského charakteru, tedy epidemiologická opatření a omezení vstupu do práce, může nařizovat sám zaměstnavatel, živnostník, pokud si usmyslí, že by to bylo dobré nebo vhodné pro bezpečnost firmy, aniž by podnikatel s kýmkoliv cokoliv konzultoval. Novela tak dá firmám a velkým korporacím na Slovensku do ruky zbraň doslova hromadného ničení.

V takové chvíli totiž bude odpovědnost na straně zaměstnavatelů, už to nebude slovenská vláda. A velké nadnárodní korporace tento zákon samozřejmě využijí, takže už natrvalo a napořád budou po lidech požadovat OTP pasy. Už to nebude jenom na vládě, nebo na hygienické stanici, rozhodování o kontrolování lidí při vstupu do podniku si už budou firmy řídit samy. A teď kontrolní otázka. Víte, co je to za proces řízení? Víte, jaký společenský systém převáděl a delegoval zákonné povinnosti a výkon státní moci na firmy a korporace? Ano, je to fašismus.

Přesně toto prováděl v Itálii ve 30. letech Benito Mussolini, který podnikům a továrníkům dal zákonné právo kontrolovat své zaměstnance a vyšetřovat je, jestli nemají styky s komunisty a levicovým odbojem. Namísto italské policie mohly továrny a jejich bezpečnostní orgány najímat informátory, práskače, kteří donášeli na ostatní zaměstnance a informace předávali zaměstnavateli. Ten potom mohl vybrané skupiny zaměstnanců vyšetřovat, nebo vyhodit, anebo nasbírané informace předat italské tajné službě.

Svazkové řízení italského fašistického státu je předlohou nových zákonů na Slovensku

Původně se bojem s vnitřním nepřítelem zabývala jen kontrarozvědka, ale Mussolini tuto rozkladnou činnost převedl na továrníky a průmyslníky v rámci fasciového, tedy svazkového řízení italského státu. A podívejte se, Slováci, jak v roce 2021 Hegerova vláda kopíruje Mussoliniho praktiky, převádí pravomoci hygienických stanic a epidemiologů na továrníky, na podnikatele.

Náš právník nás upozornil na tuto souvislost, protože na právnických fakultách se přenos státní moci na soukromé subjekty přednáší jako jeden z poznávacích znaků fašistického řízení svazků. Svazek je ve fašismu část moci, souručenství, kdy vláda přenese část svazků moci na korporace, průmysl, podnikatele, živnostníky, další část moci se přenese na banky a bankéře, a nakonec zbytek moci je převeden na armádu a ozbrojené síly.

Slovenské svazkové řízení fašistického státu je tak nyní v novele zákoníku práce delegováno na zaměstnavatele, ale rovněž i na provozovatele obchodů a služeb, což je druhý zásadní bod uvedené novely. Podle § 52a v odstavcích 1 až 4 se uděluje živnostníkům, podnikatelům a provozovatelům obchodů a služeb de facto pravomoc veřejného činitele. Paragraf totiž uděluje zaměstnancům obchodních center, kamenných obchodů, restaurací, barů, supermarketů a v podstatě zaměstnancům všech provozoven právo provádět ztotožnění a legitimaci cizí osoby při vstupu do zařízení spolu s ověřením covidového pasu OTP, kdy kontrolující osoba ověří jak doklad totožnosti osoby, tedy nejčastěji občanský průkaz, tak i informace z dokladu totožnosti porovná s předloženým pasem OTP.

Hospodští, servírky, kadeřnice a třeba ochranky supermarketů dostanou pravomoc legitimovat občany a kontrolovat jejich zdravotní certifikáty

Tím okamžikem se z hospodského, ze servírky, nebo ze zaměstnance ochranky u dveří stává veřejný činitel s pravomocí legitimace, kterou dosud měla v demokratických zemích a státech pouze policie a úřady státu. Tato novela tak přenáší na zaměstnance ochodů a provozů část svazkového řízení, kterým dosud disponovala pouze policie. Podnikatelé tak získají část pravomocí policie. A to je podle našeho právníka opět další příklad převodu části svazkové moci ze státního orgánu na soukromé subjekty, na supermarkety, na prodejny, restaurace, živnostníky.

Čili klasické svazkové řízení fašistického státu. A protože svazkové řízení vyžaduje procesy namířené i proti policii, tak novela Hegerovy vlády dokonce ošetřuje i odpírače očkování a testování v řadách slovenské policie. Novela zákona o státní službě podle § 83 v nových dvou odstavcích totiž policisty bez OTP staví mimo službu a dostanou neplacené volno.

A dokonce i v tomto případě Hegerova vláda zešílela, protože podle odstavce č. 3, pokud služební úřad nevydá zvláštní opatření sám o sobě, může místní policejní orgán, místní sbor, vlastním rozhodnutím tato opatření o vyžadování OTP po policistech sám aktivisticky vydat a uplatnit bez účasti nadřízeného orgánu, pokud je to nezbytné pro zajištění bezpečnosti výkonu služby. Jinými slovy, náčelník každé služebny bude moci rozhodovat sám a nezávisle, jestli bude nebo nebude požadovat pasy OTP po svých policistech.

Podle našeho právníka jde o přesnou kopii Mussoliniho dekretu z března 1936, kdy udělil všem velitelům policejních stanic právo zahájit dobrovolně, podle uvážení, vyšetřování rodinných poměrů policistů, jestli nemají napojení na levicové skupiny komunistických anarchistů. Toto právo měl do té doby pouze úřad vnitřního vyšetřování italského ministerstva vnitra. Mussolini toto právo převedl přímo na velitele policejních okrsků v rámci reformy italského státu na svazkové (fašistické) řízení.

Salámová metoda fašizace povede k zavedení Total Control na Slovensku na všech úrovních společenského života

Dámy a pánové, na Slovensku bude brzy hotovo, pokud se slovenský národ honem rychle nevzbudí a nezaplní ulice, protože pokud tato novela bude přijata, dojde k ustanovení Total Control procesu v podobě svazkového řízení, kdy lidé bez elektronického pasu a bez předložení občanského průkazu se nedostanou už naprosto nikam, do žádného obchodu, do žádného supermarketu, do žádného zaměstnání, prostě nikam.

Snad pouze s výjimkou lékáren a potravinových obchodů, ale na to bych moc nevsázel, jak dlouho tyto výjimky vydrží. Pokud totiž novela bude obsahovat ony svazkové paragrafy převádějící proces rozhodování a zavádění opatření z úrovně státu na soukromé majitele firem, potom si dovedeme snadno představit, že i lékárny aktivisticky z vlastního rozhodnutí začnou uplatňovat omezení pro své zákazníky.

Celé to začalo na Slovensku vloni, když Igor Matovič vymyslel celoplošné testování

Pro léky a jejich vyzvednutí může přijít jen ten, kdo má OTP. A pokud nemá, může se u dveří lékárny otestovat. Neotestuje se, léky si nevyzvedne. A to samé v obchodech s potravinami. Je to jen otázka angažovanosti majitelů prodejen a řetězců, jak moc budou svazkovou pravomoc využívat. Novela zákona zavádí i pokuty a tresty za padělání covidových pasů, za falešná očkování, kdy lékaři vystaví potvrzení o očkování, zatímco injekci nevpíchli a vakcínu vylili do odpadu atd. Jenže to už jsou drobnosti. Ta hlavní hrozba je v tom, že Hegerova vláda začala opisovat od Benita Mussoliniho a zahájila přesuny pravomocí veřejných činitelů a policie na korporátní sektor na Slovensku. Tragédie národa pod Tatrami.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

Covid 19 je 2.koňom/ jazdcom apokalypsi Globalistov, po 9/11, 2001! A 3.koňa plánujú vypustiť koncom 2022 a v 2033, Hladomor! Už teraz ničia výrobu umelých hnojív a poĺnohospodarskych strojov a nahradných dielov a čipov…Hladomor budú valať na EXTRÉMNE POČASIE= Globálne oteplovanie a s tým spojené neurody po svete. V Hladomore zahynie viac ľudí ako v oboch predchadzajúcich koňoch dohromady! A zbytok ľudských práv a slobôd bude zlikvidovaných! No a okolo roku 2025 plánujú Armagedon, ako 4.kôň smrti, teda Depopulačnú vojnu sveta= WW3,do ktorej nebude problémom zefnárom nahnať vyhladovené a rozzúrené davy gójov, aby sa navzájom vyvraždili! Úloha pripísaná Rus.Putinovi a kresťanskému Rusku na Východe je jasná: Sv.Juraj/ Jiří- Stínač Hada- Draka Západu, teda USAtana, ktorého zotne do JEDNEJ HODINY, no nebude víťazov k oslavám, ale len miliardy mŕtvych, ktorích nebude mať kto pochovať! St.George/ Juraj/ Jiŕí, je v strede Ruského Dvojhlavého orla!

Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

Spolu, až 11x krát datum roku 2032- 2033!!!

Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

V roku 2033 je naplánovaný Novus Ordo Seclorum, viď USA štatny znak a ich galakt.zastavu, ako aj Jednodolárovku, je tam 5x krat rok 2032- 2033, plus na USA kalendári mrakodrapov začiatku a konca Anno Magnus v USA Nár.Zemepisnom časopise, 1989, strany 156-157, ako aj v oficiálnej Databáze z 11.septembra, 2001!
11.september,2001 spáchali pre Novus Ordo Seclorum v roku 2033 a ich Great Reset! Ale kedže je to aj Veľký Jubilejný rok Krista, tak príde ten najväčší RESET, ktorý prekazí židomurársky Great Reset a NWO, a to 2.Príchodom Krista( Son & Sun)!!!

Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

Bohužial, končí Veľký Precesný rok( Anno Magnus) v židovskom kalendári ako A.M., a ten končí Apokalypsou Ohňa a zemetraseniami…Češi ho majú v Orloji,na Karlovom moste( šifra 531797135) v 33 hlavach sôch ich svätcov,plus na Vyšehrade v rozmeroch a uhloch Slnka na konci a začiatku nového Anno Magnus; a my Slovaci v kockovom hrade nad Dunajom v Bratislave( Philadelphia po grécky), a v Šaštínskej bazilike Sedembolestnej…Tak či tak, svet bude Očistený od ďalšej skorumpovanej a zdegenerovanej civilizácie, ktorých vek je meraný práve Precesným rokom, Anno Magnus, cca 25,920 rokov…Končí ZMENOU KLÍMY, až po pád Magnet.poľa Zeme= protekcie pred spálením kozm.a slnečnej magnetoplazmy, a samotným prepólovaním sa Zeme o 60° , čo má za následok globálne zemetrasenia…Budúci Severný pól má byť smerom k Bajkalu na Mt.Kailass, a Južný pól smerom k Velkonočnému ostrovu…Pozrite si ALLATRA.TV ČESKO-SLOVENSKO= 12,000 ročné cykle Zeme….a Kluč k pyramídam, na youtube…

Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

Ale s kým? Mladá, zdegenerovaná generácia sa vakcinuje a je stále na soc.sieťach, im nič nechýba….vyžierajú rodičov do 40-45 rokov veku, a o politiku sa nezaujímajú….

Jerry Hood
Návštěvník
Jerry Hood

Vždy som tvrdil, že záchrana našich práv a slobôd sa nezaobíde bez krviprelievania! Bohužial to vyzerá tak! Bude treba začať nové SNP…

Korčagin
Návštěvník
Korčagin

V budoucnu se budou trestat nevěřící??? Z a pár dní se budou trestat nevěřící kteří se nechtějí nechat píchat injekce?

Gorgoroth
Návštěvník
Gorgoroth

Taakže ještě jednou, včera to neprošlo.
Bude se vám to zdát jako blbost, a možná taky ne:
Bez oveček to nepůjde, musí jim to dojít.

Sežeňte si malý rozprasovač, do kapsy, naplňte vůní: parfém, voňavka, co vás napadne. Choďte všude bez náhubku, když vám někdo bude buzerovat, stříkněte parfém, a řekněte něco ve smyslu:
Právě jste se nakazil/a parfémem.
Dál nic, nediskutovat. Musí se jim přešroubovat mozek po 2 leté masáži.
Vím, chtělo by to něco radikálnějšiho. Ale lidi musí zahodit náhubky , jako symbol.
Minule si jedu mhd, polovina busu namačkaná, ve druhé jeden páchnoucí bezdomovec. Když to cítí přes respirátor, tak logicky je ani nechrání ne? Já už nevím….

ARIAN
Návštěvník
ARIAN

Tak to už Hlinko vstal z mrtvých a Slováci se propadli do pekla, upřímnou soustrast všem slušným a rozumným Slovákům.
A Češi toto je možná poslední varovný signál na vzpouru proti PLUTOKRATICKO PHARMAKORPORÁTNÍ DIKTATUŘE čas na účinnost verbálních protestů už pozvolna dotikává a s tím i možnost to negativní dění, alespoň u nás efektivně, to jest rázně, zastavit, volby zjevně nepřinesli to v co všichni se zdravím rozumem doufali.

karpiCz
Návštěvník
karpiCz

Jak je to s tím shromážděním ve středu na Staroměstském náměstí 17. 11. v 15 hodin ?

— vypadá to, že tam nahnali michprdy, aby to znemožnili…
https://milionchvilek.cz/clanek/avizo-17-listopadu-2021-shromazdeni-milionu-chvilek