Slovenská vláda podepíše s USA smlouvu o rozmístění amerických raket a vojenských...

Slovenská vláda podepíše s USA smlouvu o rozmístění amerických raket a vojenských základen americké armády na území Slovenska! V textu návrhu bilaterální smlouvy dává Bratislava Američanům právo k rozmístění “obranných zařízení” a k uskladnění “materiálu” na území Slovenska bez jakékoliv výluky nebo výjimky! Hegerova vláda tak dává Američanům bianco šek k uskladnění i k rozmístění třeba i jaderných hlavic a balistických raket! Smlouva zní jako “zvací dopis” a uzavírá se na dobu zatím 10 let! A kdy pošle zvací dopis Česko?

Slovenská vláda podepíše s USA smlouvu o rozmístění amerických raket a vojenských základen americké armády na území Slovenska! V textu návrhu bilaterální smlouvy dává Bratislava Američanům právo k rozmístění “obranných zařízení” a k uskladnění “materiálu” na území Slovenska bez jakékoliv výluky nebo výjimky! Hegerova vláda tak dává Američanům bianco šek k uskladnění i k rozmístění třeba i jaderných hlavic a balistických raket! Smlouva zní jako “zvací dopis” a uzavírá se na dobu zatím 10 let! A kdy pošle zvací dopis Česko?

Před několika dny slovenský ministr obrany Jaroslav Naď uspořádal na ministerstvu tiskovou konferenci, kde novinářům oznámil [1], že slovenská vláda a obrana se dohodla s Američany na podpisu smlouvy o obranné spolupráci. Tento název smlouvy je samozřejmě podvrh a podvod, protože nejde o žádnou “jenom” spolupráci, ale o zvací dopis slovenské vlády k rozmístění jak americké armády na území Slovenska, tak i k rozmístění amerických raket krátkého a středního doletu. A kdyby jen to.

Test americké rakety středního doletu po vystoupení USA ze smlouvy na zákaz vývoje raket středního doletu (INF)

Naše redakce po prozkoumání návrhu smlouvy zjistila, že v dokumentu [2] je ujednáno i uskladnění a přímo výslovně uvedené rozmístění amerických “obranných” zařízení na území Slovenska, ke kterým nebude mít slovenská armáda přístup a budou obsluhovány jen americkou armádou. V americké vojenské terminologii jsou obrannými zařízeními myšleny raketové komplexy krátkého a středního doletu, které v terminologii NATO slouží jako “obrana” států NATO proti Rusku v případě vypuknutí války. V rámci NATO není totiž dovoleno rozmisťovat na územích členských států útočné systémy pro vedení útočné války, proto veškeré raketové komplexy a zbraně se nazývají “obrannými”. Slovenská vláda si však v této smlouvě typu SOFA nesjednala anti-nukleární doložku.

Rozmístění amerických vojsk a zbraní na území Slovenska je už prakticky hotová věc. Rusové s tím již počítají dopředu

Jeden z našich slovenských čtenářů nám poslal odkazy na znění mezinárodní smlouvy mezi Slovenskem a USA, takže jsme mohli porovnat diametrální rozdíl mezi konstruktivními návrhy dvou ruských smluv zaslaných USA a NATO, které jsme publikovali včera [3], a které představují garanci míru v Evropě. A potom si vezmete do ruky doslova otřesnou a hnusnou smlouvu určenou k podpisu mezi Slovenskem a USA. A v této smlouvě vidíte jen jedinou věc, přípravu na útočnou válku proti Rusku!

Slovensko poskytne ve zkratce Američanům volný pohyb vojáků i bojové techniky na území i ve vzdušném prostoru Slovenska, a to zcela zdarma. Američané podle smlouvy budou moci zprivatizovat a po dobu rozmístění na území USA si přivlastnit objekty, budovy, pozemky a komunikace, které budou používat pro svoji potřebu. Ve smlouvě budou mít Američané i povolení používat slovenské území pro transport vojenské techniky a materiálu bez omezení. A kromě transportu budou moci Američané na území Slovenska rozmisťovat “obranná zařízení” a uskladňovat “materiál”.

Letiště Sliač

Slovenská vláda si nedala do smlouvy výluku a výjimku, že povolení se nevztahuje na uskladnění či rozmístění jaderných hlavic či jadernými zbraněmi osazených raket. Žádná taková pojistka ve smlouvě není. Slovensko bude pouze informováno o tom, jaké typy munice a zbraní budou na území Slovenska v amerických skladech uskladněny, ale nebude mít právo Američanům zakazovat nebo schvalovat, jaké zbraně či munici mohou Američané skladovat.

Američané rovněž budou moci materiál kdykoliv ze Slovenska vyvézt, a to kamkoliv, aniž by se k tomu Slovensko mohlo vyjadřovat. Američané tak mohou ze Slovenska udělat černé překladiště, odkud budou směřovat zakázané dodávky amerických zbraní do 3. zemí, např. do zemí, které jsou pod embargem OSN. Ruské ministerstvo zahraničí podle našich informací již s americkými základnami na území Slovenska počítá. Z počátku má jít o dvě letecké základny s vlakovými překladišti pro těžké zbraně, rakety a eventuálně i jaderné hlavice pro balistické rakety.

Slovensko se zřejmě má stát východoevropským Laosem jako překladiště amerických zbraní pro válku ve třetí zemi, téměř určitě na Ukrajině

Vývoz zbraní z USA je ostře sledovaný mezinárodními organizacemi, ale vývozy ze třetích zemí nelze vystopovat prakticky vůbec. Američané podle všeho chtějí ze Slovenska udělat černé překladiště pro zbraně a munici pro Ukrajinu. Američané budou navážet na Slovensko z USA a ze zemí NATO zbraně, munici a ze Slovenska se to bude potom různými cestami transportovat na Ukrajinu. Tento plán je v podstatě a doslova naznačen ve smlouvě v článku 4, že to až bije do očí. Pokud dojde k válce na Ukrajině a ze slovenského území budou na Ukrajinu z amerických skladů proudit munice a technika, bude Slovensko de facto hlavním viníkem selhání Minského protokolu. A tento model by nebyl nový.

Letiště Malacky – Kuchyňa

Už v době války ve Vietnamu se sousední Laos stal proxy poskytovatelem čínských a ruských zbraní pro Vietcong bojující ve Vietnamu, což vedlo k tomu, že Pentagon začal bombardovat vedle severního Vietnamu i Laos. Slovensko by se tak mohlo stát novým Laosem v Evropě po vypuknutí války na Ukrajině. Slovensko se tak má stát velkým překladištěm nejen amerických zbraní, které budou končit primárně na Ukrajině. Ovšem právě v článku 4 smlouvy se jasně mluví i o rozmístění tzv. obranných zařízení na území Slovenska, což znovu potvrzuje, proč Moskva tak moc tlačí na podpisy dohod a smluv o nerozšiřování NATO a o neumisťování útočných komplexů v dostřelu na ruské území.

Rozmístění “obranných zařízení” na území Slovenska

Američané tlačí na podpis smlouvy proto, že teď mají jedinečnou šanci, protože Matovičova vláda v čele s náhradníkem Hegerem má v Národní radě většinu, takže ratifikace smlouvy bude bez problému. A protože není jisté, jak dlouho vláda vydrží pohromadě, tak Washington zkrátka na smlouvu tlačí. Pojďme si ocitovat ze smlouvy především zmíněný článek 4:

ČLÁNOK 4

PREDSUNUTÉ ROZMIESTNENIE OBRANNÝCH ZARIADENÍ, ZÁSOB A MATERIÁLU

1. Pri plnom rešpektovaní suverenity a zákonov Slovenskej republiky môžu ozbrojené sily USA prepravovať, rozmiestňovať a skladovať obranné zariadenia, zásoby a materiál (ďalej len „rozmiestnený materiál“) v dohodnutých zariadeniach a priestoroch a na iných miestach podľa vzájomnej dohody. Strany alebo ich výkonní zástupcovia konzultujú činnosti podľa tohto článku v potrebnom rozsahu.

2. Ozbrojené sily USA vopred informujú slovenského výkonného zástupcu o typoch, množstvách a harmonogramoch dodávok tohto rozmiestneného materiálu, ktorý majú ozbrojené sily USA v úmysle prepraviť alebo rozmiestniť na území Slovenskej republiky, ako aj o dodávateľoch USA, ktorí takéto dodávky uskutočňujú.

3. Rozmiestnený materiál ozbrojených síl USA a zariadenia alebo ich časti určené na skladovanie takéhoto rozmiestneného materiálu budú využité výlučne na použitie ozbrojenými silami USA. Ozbrojené sily USA budú mať výlučnú kontrolu nad prístupom k takémuto rozmiestnenému materiálu, jeho používaním a nakladaním s ním a budú mať neobmedzené právo kedykoľvek takýto rozmiestnený materiál vyviezť z územia Slovenskej republiky.

4. Ozbrojené sily USA a dodávatelia USA budú operačne riadiť skladovacie zariadenia uvedené v odseku 1 tohto článku v záležitostiach týkajúcich sa rozmiestnenia a skladovania rozmiestneného materiálu vrátane dodania, správy, kontroly, používania, údržby a vyvezenia takéhoto rozmiestneného materiálu. Lietadlá, vozidlá a plavidlá prevádzkované ozbrojenými silami USA alebo pre ne, majú prístup na letiská a vnútrozemské prístavy Slovenska a na ďalšie miesta podľa dohody na účely dodania, skladovania a údržby rozmiestneného materiálu ozbrojených síl USA na území Slovenskej republiky a jeho vyvezenia z územia Slovenskej republiky.

V příloze smlouvy je uvedeno, že pokud jde o objekty a budovy, Američané budou využívat dvě kóty, a to letiště Sliač a letiště v Malackách. Právě tyto dvě letiště bývalé Varšavské smlouvy. Sliač je letiště, které je strategicky umístěno hned vedle železnice, což je klíčové pro transporty jaderných hlavic, které se kvůli hmotnosti a radiaci transportují hlavně po železnici. Transport po silnici je u jaderných zbraní ojedinělý, protože představuje vysoké riziko ozáření okolí, zejména v kolonách, na kruhových objezdech a v centrech měst. Po silnici se přesunují hlavice v lehkých pouzdrech (10 tun). Pláště amerických hlavic používají tenkostěnné plátování na bázi olovnatého nátěru, který ale nestíní hlavici na 100% a delší expozice vyvolává u člověka zvracení a nevolnosti.

Ve smlouvě se mluví o 2 slovenských vojenských letištích, obě jsou umístěna v těsné blízkosti železničních koridorů. Nezbytná podmínka pro případné využití základen pro rakety a jaderné hlavice

Hlavice se skladují v bazénech s bórovou vodou kvůli pohlcování radiace. Pouze při transportu se vyjmou, umístí se do olověných stínících kontejnerů a ty se transportují vlakem. Pro přesun na kamionech jsou kontejnery s velkým stíněním příliš těžké a místní mosty a mostky by nemusely kontejnery o hmotnosti 100+ tun výše unést. Proto letiště v blízkostí železničních trati je vždy pro americkou armádu volba č. 1, protože na takovém letišti lze potom provádět logistiku s jadernými zbraněmi. A to samé platí o letišti Malacky, i toto letiště je v těsné blízkosti železnice. Železnice je navíc potřeba pro převozy tanků, transportérů a náklaďáků, které se potom mohou nakládat na těžká americká transportní letadla C-5 Galaxy, C-17 Globemaster a další stroje.

Letecký záběr strategického letiště Sliač

Naše redakce vás bude o vývoji na obou letištích průběžně informovat, jakmile dorazí na místa první americké raketové komplexy, dáme vám vědět. Nemyslete si, že všechno toto, co se teď děje okolo Ukrajiny a okolo ruské diplomatické aktivity, že je to jenom náhoda. Sami si dejte dohromady, kolik je 1 a 1. Na hranici Donbasu je už skoro 140 000 ukrajinských vojáků. Rusové podle informací z ruské alternativy ze včera již mají na své straně hranice téměř 200 000 vojáků. Polsko má na běloruské hranici 75 000 vojáků a míří tam už i čeští ženisté.

Díky lockdownu na Slovensku se nemusí vláda obávat demonstrací a protestů mírových aktivistů, kteří by vyšli do ulic proti rozmístění amerických základen

A teď do této mozaiky přichází Slovensko, které podepíše s Američany smlouvu o rozmístění amerických vojsk na svém území a o rozmístění obranných raket a uskladnění obranných zbraní, a to i těch jaderných. NATO se chystá na vojenskou operaci a pozornost občanů je nulová, protože jejich pozornost poutá koronavirus, očkování a opatření. A toto odpoutání pozornosti je tak obrovské, že slovenské veřejnosti a dokonce i opozici uniká fakt, že slovenská vláda se právě chystá podepsat zvací dopis pro dočasné rozmístění amerických vojsk, z počátku minimálně na dvou leteckých základnách, přičemž Američané si mohou rozmístit na Slovensku podle této smlouvy cokoliv, od raket krátkého doletu až po jaderné zbraně.

Americká velvyslankyně na Slovensku Bridget A. Brink a slovenský ministr obrany Jaroslav Naď při jednání o bilaterální spolupráci, 16. 03. 2021 [4]

Hegerova vláda vyhlásila zákazy vycházení pod záminkou koronaviru také jako preventivní opatření proti demonstracím aktivistů za světový mír, protože v době normálního stavu by tato smlouva na Slovensku vyvolala mohutné demonstrace. Dočasné rozmístění cizích vojsk na území Slovenska a rozmisťování zbraní na slovenském území i s eventualitou zbraní jaderných je zkrátka ožehavé téma, a tak lockdown kvůli koroně přichází vládě vhod.

Ne náhodou ministr obrany Jaroslav Naď využil situace a seznámil veřejnost s mlhavými obrysy této smlouvy, protože v době lockdownu nikdo nesmí v ulicích demonstrovat. Je tak možné v klidu podepsat s Američany zvací dopis. Slovensko teď bude pouze soutěžit s Polskem, která země přivítá americké rakety středního doletu na svém území dříve. Slováci mají teď dobře našlápnuto. A plynovodem Jamal dnes v úterý 21. 12. 2021 přestal proudit plyn [5]. Zatím není jasné, jestli kohouty uzavřela Moskva, anebo Minsk. Anebo tajně Poláci, aby obvinili Rusko z vydírání EU. Všechny 3 možnosti jsou na talíři. A tak slovenský zvací dopis pouze dokresluje obrázek širšího divadla na evropském ještě-ne-válčišti. Teď už jenom zbývá počkat, kdy podobný zvací dopis napíše a Američanům nabídne k podpisu nová vláda Petra Fialy v ČR.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok

Vážení čtenáři Aeronetu, máme tady závěr roku 2021. Po celý rok jsme vám přinášeli články, analýzy, videa a páteční pořady. Pokud máme v naší práci pokračovat i v novém roce, potřebujeme vaši podporu. Pokud se vám líbí naše práce, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím do konce roku na naší obvyklé darovací stránce zde, podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 65% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 9 dní. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, kryptoměnami Bitcoin, Bitcoin Cash a Ethereum, a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu, kterou jste nám celý rok poskytovali, vám moc děkujeme! A přejeme Vám Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok.

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Tmasarik
Návštěvník
Tmasarik

Jen se NEBOJME-ČESY, nová česká sorošova vlada už připravuje zvací dopis pro naše braty zusa!!! To se budeme mít dobře- sběrny železa se pěkně napakují.

f.g.
Návštěvník
f.g.

Dobrý článek.

Jen Tak
Návštěvník
Jen Tak

To přirovnání s Laosem bohužel ´je nepřesné a nesedí. Laos totiž nebyl členem NATO, takže kdokoliv se rozhodnul, že ho vypálí, nebo rozbije z výšky, tak mohl dle libosti učinit.
Slovensko ale jako totožné překladiště vojenského a drogového kontrabandu je ve svazku aliance, takže je vysoce nepravděpodobné, že by základny na jeho území se staly terčem útoku. Protože by to zavdalo k příčině k aktivaci článku pět, nebo jak to je.
Slováci mají problém, a podobný budeme mít i my. Měli by jednoznačně trvat na tom že obrana je věc kolektivní, nikoliv dvoustranná a proto nemohou uzavírat jakékoliv jiné smlouvy než s Nato. A měli by se odvolávat na Bľlaka a smlouvu o dočasném umístění vojsk z řijna 68, že nic takového nemůžou udělat. Protože je národ bude vnímat jako Biľaka.
I v ČR jsou již vyhlédnutá letiště kde by si velký bratr rád zřídil překladiště mimo kontrolu Parlamentu a vlády ČR. A nová ministryně obrany bude jistě velmi povolná a ochotná ke všemu, připravena alpinisticky zdolat a vlézt do kterékoliv otvoru který se jí nabídne. A letitě u trati v Pardubicích už, už čeká… A nemůže se dočkat…

aamater
Návštěvník
aamater

Ak táto liberálno-fašistická vláda toto podpíše, tak potom treba s ňou urobiť krátky proces, aký sa vždy robil s vlastizradcami!!! Tu niet čo viac dodať!!! Mor ho!!!

Pavel Smutny
Návštěvník
Pavel Smutny

Slovenska civava ma za sebou nemeckeho vlciaka…. a si mysli..ze jej pomoze…ale ked skoci civava na rusku dogu..ta jej prehryzne krk..a vlciak si to rozmysli a stiahne sa..

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

Zuzana Čaputová z organizácie VIA IURIS si 18. apríla 2016 v San Franciscu prevzala medzinárodnú cenu Goldman Environmental Prize. Ocenenie získala za svoje dlhoročné komunitné a právne líderstvo v kauze Pezinská skládka. Goldmanova environmentálna cena je často označovaná za „zelenú Nobelovu“ cenu. Zuzana Čaputová ju získala za európsky kontinent.
Súčasťou ocenenia je aj finančná podpora 175,000 dolárov na realizáciu vízie obnoveného a chráneného životného prostredia.

jakou cenu a kolik jidasskych si opotrebovana popelnice zuuuza vyslouzi NYNI za likvidaci slovenska?!?

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

To je neuvěřitelné, jak žid neudělá nic a v židovském systému světa má plno ocenění, kdežto ten který dělá opravdovou práci pro lidi a zanechává výsledky, o tom ani nevíte že existuje. Typická židovina a dosazovani hnoje do pozic. Čím větší hnůj, tím větší kompetence. Váš Žid.

vese
Návštěvník
vese

Jj, bojovnice za zájmy milionářského otce Ing. Štefana Strapáka…

hobi75
Návštěvník
hobi75

Měl bych návrh. Ať každá soupeřící strana sepíše deset důvodů, proč si myslí, že ta druhá strana jedná v rozporu s jejím myšlením. Potom se obě listiny postaví proti sobě a začnou se podle důležitosti řešit. Začne se samozřejmě těmi nějdůležitějšími. Já nevím, jsem jenom amatér, možná je tento způsob jednání popsaný v příručce pro diplomaty.

4fun
Návštěvník
4fun

A na Slovensku nemají něco tak zákeřného jako Ťokův průsmyk?

comment image

M. C.
Návštěvník
M. C.

Mají, soutěsku u Strečna. Tam se osvobozování zadrhlo už minule.

IKO
Návštěvník
IKO

Dnes už zastaralé a překonané.
https://m.youtube.com/watch?v=nmIrhLu9QUQ

bokke123
Návštěvník
bokke123

Takže po svátcích v Rusku, tedy v lednu se to spustí? Tak jako tenkrát na Ukrajině, to bylo myslím po Olympiádě v Soči?🤔

Zbrojovák
Návštěvník
Zbrojovák

Je to už taková tradice… Do Osetie taky vlezli při OH v Pekingu.