Skupina udavačů z Demobloku žalovala na Babiše v Bruselu, Europarlament potom odhlasoval...

Skupina udavačů z Demobloku žalovala na Babiše v Bruselu, Europarlament potom odhlasoval výzvu Evropské komisi, aby Agrofertu zastavila eurodotace! Za útokem proti České republice stojí opět neoconská Transparency International a opět je to kvůli dostavbě Temelína a Dukovan! Tímto tempem bude mít Hnutí ANO brzy přes 40 procent a Babiš převálcuje v eurovolbách úplně všechny! Kampaň proti Babišovi nebere konce!

Skupina udavačů z Demobloku žalovala na Babiše v Bruselu, Europarlament potom odhlasoval výzvu Evropské komisi, aby Agrofertu zastavila eurodotace! Za útokem proti České republice stojí opět neoconská Transparency International a opět je to kvůli dostavbě Temelína a Dukovan! Tímto tempem bude mít Hnutí ANO brzy přes 40 procent a Babiš převálcuje v eurovolbách úplně všechny! Kampaň proti Babišovi nebere konce!

Americkým partnerům tečou v České republice nervy. Rozhodnutí Andreje Babiše preferovat dostavbu Temelína a Dukovan zajištěnou českými firmami, zejména ČEZem, stojí i za dnešní poslední provokací proti Andreji Babišovi z pozice Evropského parlamentu. Ten totiž dnes odhlasoval právně nezávaznou rezoluci č. RC8-0582/2018 [1] o střetu zájmů premiéra ČR Andreje Babiše s eurodotačními tituly pro společnost Agrofert, která se nachází ve svěřeneckém fondu po dobu politické činnosti Andreje Babiše ve vysoké politice. Redakce Aeronetu analyzovala europarlamentní text zdůvodňovací zprávy a objevili jsme tam neuvěřitelné věci.

Hlasování v EU parlamentu o střetu zájmů Andreje Babiše.

Kromě zjištění, že rezoluci iniciovala skupina udavačů a zrádců z Pirátské strany a tradiční kohorta europoslanců, kteří jsou sdruženi okolo stran tzv. Demobloku, jsme taktéž s překvapením zjistili, že zpráva se odvolává na zahraniční tisk a dokonce na americkou neziskovku Transparency International, kterou redakce Aeronetu sleduje a zpravodajsky rozpracovává již 3 roky, neboť v blízkosti její pražské pobočky se pohybují lidé, kteří jsou nám dobře známi z jiných svodek a pracují pro americkou Ústřední zpravodajskou službu (CIA). Informace pravidelně postupujeme vybraným politikům a spolupracovníkům v bezpečnostních složkách, aby měli přehled o pronikání americké rozvědky do struktur nevládního sektoru v Praze.

Za ostudným hlasováním v EU parlamentu jsou opět americké zájmy o dostavbu Temelína a Dukovan

Premiér Andrej Babiš se stal nežádoucí osobu v pozici premiéra ve chvíli, kdy podrazil americké partnery a koncem října uvedl pro média, že v otázce dostavby Temelína a Dukovan preferuje variantu dostavby energobloků čistě českými silami, skrze dceřinku skupiny ČEZ a český stát by byl garantem finančního rámce této výstavby. Česká republika by se tak úplně vyhnula vlivů amerických i ruských skupin, které usilují o dostavbu energobloků v ČR. Podle pozorovatelů by taková varianta ovšem vyhovovala právě Pražskému hradu a také ruskému konsorciu Rosatom, protože ČEZ by použil subkontraktorské dodávky od Škoda Plzeň a další skupiny, které mají technologické napojení na ruský Rosatom a také na Atomstrojexport, což je konsorcium ruských a českých firem v oblasti jaderné energetiky. Debilové z Demobloku tak nově posloužili jako užiteční idioti proti Andreji Babišovi pro americké zájmy.

Hlasování v EU parlamentu.

Rezoluce EPL je právně nezávazná, ovšem mluvčí Evropské komise už uvedl, že rezoluci bude vyhověno a EK pozastaví dotace do České republiky. Problém je v tom, že eurokomisař Günther Oettinger uvedl, že dotace budou do Česka pozastaveny, ovšem tento výrok vyvolal doslova zděšení. Poslanci Demobloku usilovali pouze o zastavení dotací pro Babišův Agrofert, ale nově není jasné, jestli Evropská komise nezastaví dotace pro celou Českou republiku.

Pokud by k tomu došlo, mohlo by dojít k tomu, že skupina poslanců Demobloku by mohla být obviněna z vlastizrady a z kroků proti ekonomickým zájmům České republiky a ze spolupráce pro cizí mocnost. Zajímavé je, že hlasování se nezúčastnili europoslanci za ČSSD. Velkou pozornost upoutal bývalý agent StB s krycím jménem “Plavec”, který do důvodové zprávy prosadil pozměňovací návrh v podobě doplnění udavačského textu, že Andrej Babiš prý kromě Agrofertu vlastní v ČR i významná média [2], viz. výše Twitter europoslance Jaromíra Štětiny. Češi udávají Čechy před cizí státní mocí v Bruselu? Neblahé obrazy Protektorátu a udavačství se znovu vrací. Podívejme se ale, co se píše v důvodové zprávě.

Usnesení Evropského parlamentu o střetech zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice (2018/2975(RSP)

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí rozhodnutí a usnesení o udělení absolutoria Komisi(1) za roky 2014, 2015 a 2016,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie(2) (nové finanční nařízení), a zejména na článek 61 tohoto nařízení, který upravuje střety zájmů,

–  s ohledem na otázky, které dne 2. srpna 2018 zaslala Komisi Česká pirátská strana,

–  s ohledem na oficiální podnět, s nímž se dne 19. září 2018 obrátila na Komisi organizace Transparency International Česká republika,

–  s ohledem na stanovisko právní služby Komise ze dne 19. listopadu 2018 nazvané „Dopad článku 61 nového finančního nařízení (střet zájmů) na platby z evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů“,

–  s ohledem na prezentaci, kterou dne 20. listopadu 2018 poskytlo generální ředitelství Komise pro rozpočet Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, nazvanou „Pravidla pro střety zájmů ve finančním nařízení z roku 2018“,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ustanovení finančního nařízení z roku 2012 týkající se střetu zájmů se sice výslovně nevztahovalo na sdílené řízení, ale členské státy měly povinnost zajistit účinnou vnitřní kontrolu včetně předcházení střetům zájmů;

B.  vzhledem k tomu, že předpisy týkající se zadávání veřejných zakázek ukládají členským státům povinnost předcházet střetům zájmů (článek 24 směrnice 2014/24/EU(3)), včetně přímého či nepřímého osobního zájmu, a že pro situace vnímané jako střety zájmů nebo pro specifické povinnosti ve sdíleném řízení již právní předpisy existují (např. nařízení (EU) č. 1303/2013(4));

C.  vzhledem k tomu, že Rada přijala svůj postoj k novému finančnímu nařízení dne 16. července 2018 a dne 18. července 2018 bylo podepsáno konečné znění aktu; vzhledem k tomu, že dne 2. srpna 2018 vstoupil v platnost článek 61 finančního nařízení, který zakazuje střet zájmů;

D.  vzhledem k tomu, že čl. 61 odst. 1 ve spojení s čl. 61 odst. 3 finančního nařízení stanoví:

i)  negativní povinnost účastníků finančních operací zamezit vzniku střetu zájmů ve vztahu k rozpočtu EU;

ii)  pozitivní povinnost účastníků finančních operací přijímat vhodná opatření, která u funkcí v rámci jejich odpovědnosti zamezí vzniku střetu zájmů a která řeší situace, jež lze objektivně vnímat jako střet zájmů;

E.  vzhledem k tomu, že podle judikatury Soudního dvora Evropské unie(5) „střet zájmů představuje objektivně sám o sobě vážné narušení, aniž by bylo k jeho kvalifikaci třeba zohledňovat úmysly zúčastněných a jejich dobrou víru“; vzhledem k tomu, že Komise je povinna pozastavit platby z fondů EU v případech, kdy existují závažné nedostatky ve fungování systémů řízení a kontroly, a v případech, kdy byly zjištěny neodhalené, neoznámené a neopravené závažné nesrovnalosti týkající se střetu zájmů;

F.  vzhledem k tomu, že organizace Transparency International Česká republika se dne 19. září 2018 obrátila na Komisi dopisem, v němž tvrdí, že český premiér Andrej Babiš soustavně porušuje právní předpisy EU a České republiky týkající se střetu zájmů;

G.  vzhledem k tomu, že bylo odhaleno (*kým?), že Andrej Babiš je skutečným majitelem Agrofertu, společnosti ovládající koncern Agrofert, pod nějž spadá i několik významných českých médií, a to prostřednictvím svěřenských fondů AB I a AB II, jichž je zakladatelem a současně jediným obmyšleným;

H.  vzhledem k tomu, že Andrej Babiš je rovněž předsedou české Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy;

I.  vzhledem k tomu, že společnosti koncernu Agrofert se podílejí na projektech podporovaných z Programu rozvoje venkova České republiky, který je financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova;

J.  vzhledem k tomu, že společnosti koncernu Agrofert získaly v období 2014–2020 z evropských strukturálních a investičních fondů značné částky, pohybující se v rozmezí od 42 milionů EUR v roce 2013 až po 82 milionů EUR v roce 2017;

K.  vzhledem k tomu, že stanovisko právní služby Komise uvádí, že podle prohlášení o příjmech, která podávají čeští veřejní činitelé, získal Andrej Babiš během prvního pololetí roku 2018 z koncernu Agrofert prostřednictvím svých svěřenských fondů příjem ve výši 3,5 milionu EUR;

L.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svých usneseních o udělení absolutoria opakovaně vyzýval Komisi k urychlení postupu schvalování souladu, aby bylo možné získat informace o riziku střetu zájmů ve Státním zemědělském intervenčním fondu České republiky; vzhledem k tomu, že Parlament poukazoval na to, že nebudou-li přijata opatření nezbytná k zamezení střetu zájmů, mohl by být příslušný český orgán nucen odebrat akreditaci platební agentuře a Komise by z téhož důvodu mohla rozhodnout, že uplatní finanční opravu;

M.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu se v září 2018 rozhodl tuto záležitost řešit v rámci každoročního postupu udělování absolutoria, zejména při slyšení komisařů, kterých se tento problém nejvíce dotýká;

N.  vzhledem k tomu, že tato slyšení nepřinesla poslancům EP dostatečně jasné odpovědi ohledně současného stavu možného střetu zájmů českého premiéra;

O.  vzhledem k tomu, že dne 1. prosince 2018 evropské sdělovací prostředky, mezi nimiž byly i deníky The Guardian, Le Monde, De Standaard a Süddeutsche Zeitung, uveřejnily informace o stanovisku právní služby Komise, které potvrzovalo střet zájmů Andreje Babiše;

1.  je hluboce znepokojen tím, že Česká republika nedodržuje čl. 61 odst. 1 finančního nařízení, pokud jde o střet zájmů českého premiéra a jeho vazby na koncern Agrofert;

2.  vyjadřuje politování nad každým střetem zájmů, který by mohl ohrozit plnění rozpočtu EU a oslabit důvěru evropských občanů v řádnou správu peněz daňových poplatníků EU; vyzývá Komisi, aby zajistila, že se v případě střetu zájmů politiků EU bude uplatňovat politika nulové tolerance a nebudou pro ně platit jiná pravidla než pro kohokoli jiného a že nebudou žádným způsobem omlouvána zpoždění při ochraně finančních zájmů Unie;

3.  připomíná své usnesení ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2015(6), v němž vzal na vědomí, že „Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) zahájil na základě údajných nesrovnalostí správní vyšetřování […] projektu realizovaného v České republice pod názvem ,Čapí hnízdo‘“, a vyzval Komisi, „aby ihned po dokončení vyšetřování informovala příslušný výbor“; připomíná své usnesení ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2016(7), v němž uvítal, že „OLAF dokončil správní vyšetřování českého projektu ,Čapí hnízdo‘“, a vyjádřil politování nad tím, že „OLAF odhalil závažné nesrovnalosti“;

4.  zdůrazňuje, že vzhledem k přímé použitelnosti čl. 61 odst. 1 finančního nařízení o střetu zájmů nesou všechny osoby zapojené do provádění rozpočtu EU, včetně předsedů vlád, zodpovědnost za plnění povinnosti předcházet střetům zájmů a řešit situace, které lze objektivně vnímat jako střet zájmů;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise zůstala po dlouhou dobu pasivní, ačkoli již od roku 2014 existují silné náznaky, že se Andrej Babiš nachází v situaci střetu zájmů ve své funkci ministra financí a později pak předsedy vlády;

6.  připomíná, že vnitrostátní orgány mají povinnost zajistit, aby byly unijní právní předpisy Unie o střetu zájmů uplatňovány ve všech případech a u všech osob;

7.  vyzývá Komisi, aby zavedla kontrolní mechanismus, který by se zaměřoval na otázku střetu zájmů v členských státech, a aby aktivní předcházení střetům zájmů zařadila mezi své priority; vyzývá Komisi, aby důrazně zasáhla, zejména pokud vnitrostátní orgány nepřijmou opatření k zamezení střetu zájmů u svých nejvyšších představitelů;

8.  vyzývá Komisi, aby se touto otázkou neprodleně zabývala na základě stanoviska své právní služby vypracovaného v návaznosti na podnět organizace Transparency International Česká republika a aby uplatnila nezbytná nápravná opatření a postupy s cílem napravit případnou nezákonnou situaci, včetně pozastavení veškerého unijního financování určeného koncernu Agrofert, dokud nebude střet zájmů plně vyšetřen a vyřešen;

9.  vyzývá všechny vnitrostátní orgány a státní úředníky, aby iniciativně uplatňovali nové finanční nařízení, zejména jeho článek 61 o střetu zájmů, a předcházeli tak vzniku situací poškozujících jak dobrou pověst Evropské unie a členských států, tak i demokracii a finanční zájmy EU, a aby šli příkladem, pokud jde o práci ve veřejném zájmu namísto osobního prospěchu;

10.  vyzývá vnitrostátní parlamenty členských států, aby zajistily, že žádný z vnitrostátních předpisů o předcházení střetům zájmů nebude v rozporu s literou a duchem nového finančního nařízení;

11.  bere na vědomí stanovisko právní služby Komise o možném střetu zájmů současného českého premiéra Andreje Babiše v roce 2014, kdy zastával funkci ministra financí; žádá Komisi, aby v plném rozsahu prošetřila legalitu všech dotací EU vyplacených koncernu Agrofert od doby, kdy se Andrej Babiš stal členem české vlády, s ohledem na předchozí finanční nařízení platné před 2. srpnem 2018 a na jeho oddíl týkající se střetu zájmů;

12.  žádá Komisi, aby zveřejnila všechny dokumenty, jimiž disponuje a které se týkají možného střetu zájmů českého premiéra a ministra zemědělství a vysvětlila, jaké kroky hodlá podniknout k nápravě situace;

13.  žádá Komisi, aby získala zpět všechny prostředky, které byly vyplaceny protiprávně nebo nesprávně;

14.  trvá na tom, že veškeré vazby Andreje Babiše na koncern Agrofert musí být plně transparentní a nesmí mít vliv na výkon jeho funkce premiéra České republiky;

15.  vyzývá Radu, aby v rámci jednání o budoucím rozpočtu EU a o příštím víceletém finančním rámci učinila veškeré nezbytné a vhodné kroky k zamezení střetům zájmů v souladu s čl. 61 odst. 1 finančního nařízení;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládě a parlamentu České republiky.

Udavačský text na Babiše se opírá o nálezy americké neziskovky Transparency International

Z uvedené důvodové zprávy jasně vidíte, že dokument se opírá o argumentace nejen v obecné rovině, ale především se odkazuje na jakési šetření a důkazy prováděné neziskovou organizací Transparency International, která je v Ruské federaci důsledně rozpracována a zdokladována jako organizace financovaná a řízená americkou Ústřední zpravodajskou službou CIA. Je skandální, že Evropská unie ve zdůvodňovací zprávě používá argumentační body vytvořené nevládní organizací napojenou na americkou CIA. Rozvracení České republiky českými zrádci a udavači v Evropském parlamentu ohrožuje bezpečnost a integritu České republiky. Andrej Babiš čerpá dotace z EU v tak obrovských objemech prostě proto, že Agrofert je jeden z největších zemědělských agrokoncernů v celé Střední Evropě, takže i dotace a jejich výše tomu odpovídají. Toto není obhajoba Babišových dotací, ale holé konstatování faktu.

Hlasování o Babišovi v EU parlamentu.

Nikomu nejde o Babišovy dotace a ani o Agrofert, hlavním důvodem těchto útoků proti premiérovi je americká snaha o odstavení ruského konsorcia Rosatom od dostaveb Temelína a Dukovan (všimněte si, že v důvodové zprávě EU se uvádí i odkaz na Euratom, evropskou agenturu pro jadernou energetiku). Stejně tak vadí i Babišův odpor proti podpisu Globálního paktu. Všechny tyto útoky proti Babišovi budou mít ale v závěru jediný efekt: Vytvoření obrazu českého mučedníka, na kterého všichni útočí a dokonce si na něho chodí stěžovat jako žalovníčci do Evropské unie, kde potom skupiny eurposlanců z Demobloku perou špinavé české politické prádlo na veřejnosti před očima celé Evropy. Seznamem práskačů se pochlubil zatepla přímo europoslanec Štětina, viz. níže.

A nebylo by divu, pokud by Evropská komise teď zastavila eurodotace pro celou Českou republiku. A výsledek? V očích českých voličů se stane z Babiše hrdina a bojovník proti Evropské hydře, doslova druhý Viktor Orbán. Ve volbách potom bude Hnutí ANO atakovat 40% voličů. Když zrádci a udavači donáší na českého premiéra do Bruselu žalování založené na údajných zjištěních americké neziskovky Transparency International, nic jiného ani očekávat nemohou. Více útoků na Babiše znamená jeho větší posilování.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

208
Komentářů k článku


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, nadávky, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality, sexuality, porna nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy nebo obrázky s tématikou fyzické likvidace kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky). V diskusích je zakázána impersonace, vystupování pod jmény cizích žijících osob.

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


avatar
5000
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
Frank
Návštěvník
Frank

Měli jsme práskače gestapu, pak STB a teď Bruselu. A je komické, že práskači práskli práskače Bureše.

ne2019
Návštěvník
ne2019

Nejvetsi prispevatele TI (2009-2017) zaokrouhlene
MV 14mil.
MZV 14mil.
OLAF 9mil.
Open society fund(Soros) 4mil.
Zdroj: Parlamentni listy

konzerva
Návštěvník
konzerva

Odporní bonzáci by napráskali brusell gestapu i vlastní mámu.??

Aleš K.
Návštěvník
Aleš K.

Malé připomenutí: “Už jsme tady, už jsme tady…!!!” To je ono, to je ono…!!!” Pamatujete? Výjimku tvoří jistá Martina Navrátilová, která z balkónu Melantrichu(?) -asi špatně slyšela, nebo je vážně tak blbá, křičela do mikrofonu: “To je toho, to je toho!” Načež se odkudsi vynořila ruka a stáhla ji od mikrofonu do místnosti— od těch dob se už neukazovala.
V podstatě máme od XI. 1989 dva druhy vlád, špatné a ještě horší…

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Koukám že Štětináč už pochopil že Topka je strana bez budoucnosti a tak stejně jako když myslel že KSČ
skončí , honem převléká kabátek , že už po několikáté, mu nevadí. To jsou pane povahy , přesvědčený člen
KSČ , aktivní spolupracovník StB s kycím jménem “Plavec”, potom příznivec fašistické Banderovi strany a
válečných zločinců z UK, to jsou pane veletoče,co? A tohle má hájit naše zájmy v EU. Kdyby to nebyla
naprostá katastrofa , tak by se člověk i zasmál.

Pijack
Návštěvník
Pijack

To si ale Štětináč neodporuje, když velebí fašisty na Ukrajině. Ona je totiž EU taky fašistická. Je doma, na svém místě. Tancuje na správném hrobě 🙂

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

A když si vzpomenu , že náš “europoslanec” Štětina je velkým kamarádem té banderovké vražedné svoloče a
vůbec se za to jako bývalý člen KSČ a velmi aktivní spolupracovník StB s krycím jménem “Plavec” nestydí,
veřejně je aktivně podporoval a navštěvoval a Stropnický vyprázdnil naše sklady munice a poskytl ji těmto
parchantům, čímž se oba zařadili mezi válečné zločince , je mi z toho na zvracení. Kam až to zatáhli tihle
pohrobci spratka z kolaborantské židovské rodiny Havlů která nenáviděla český národ a aktivně se podílela na jeho perzekuci za okupace? Udělali z naší země okupanty a podporovatele vražedných band a zločinců z
US armády. Naši předci se musí obracet v hrobě!

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Rusko nikdy nedopustí zabíjení rusů kteří obývají Doněckou a Luhanskou republiku vrahy z fašistických band
banderovců jako je “Azov” který stojí v zádech těch 12 tisíc nuceně nahnaných ukrajinských vojáčků na hranice
těchto republik a vyzbrojených krámy z USA. Vrazi z “AZOVu kteří nejsou pravidelnou armádou a jsou připraveni střílet ukvojáčky kdyby chtěli ustupovat mají za sebou spousty vražd neviných obyvatel. K boji se
nehodí,ale k vraždění dokonale a už se na to třepou. Těch 12 tisíc ukrajinských hochů mi bude líto,doufám,že zažijí rozumu a utečou Porošovi jako většina armády na ruskou stranu , protože jinak umřou hroznou smrtí.
A doufám,že ty parchanty z “Azovu” a dalších fašistických band rusové z Doněcka a Luhanska za pomoci
mnohem dokonalejších zbraní poskytnutých ruskem pobijí do jednoho a ty co přežijí potretají po zásluze za
vraždy , znásilňování a upalování za živa kterého se ten lidský odpad dopouštěl v Oděse i jinde. V kotli u
Delbačevo se prokázalo jak zbabělí jsou tito žoldáci a že k regulérnímu boji se nehodí. Dostali strašlivou
nakládačku a nyní by se mstili. Takže musí být zničeni. Přeji DLR a LLR hodně štěstí.
A pokud budou amíci tak hloupí a zapojí své lodičky které poslali Porošovi na pomoc, bude mít mnoho
matek v USA smutné vánoce.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Útok proti české republice spočívá v jednání těch udavačů z “demobloku” který je už opravdu vrcholem
ubohosti této špíny která tu 29 let škodila. Byli národem odstaveni od koryt a když nemůžou porazit Babiše
a první trochu slušnou polistopadovou vládu česně ve volbách , vymýšlí stále nějaká svinstva. Tito rádoby
demokraté neuznávají demokratické volby, organizují “protesty” se zaplacenými statisty a škodí zemi kde se dá.
Ale to aby ČR udávali té sešlosti darebáků kteří škodí svým vlastním zemím a říkají si EU je už VRCHOL !!!. EU
se ostatně měla jmenovat USEU protože k ničemu jinému než ke zničení národních států a potažmo evropy
založena nebyla a je pod vlivem židofašistů z USA. Všichni ti “europoslanci” kteří se tam dostávají podivným
způsobem škodí vlastním zemím a zasloužili by si doma tresty pro vlastizradu stejně jako někteří ti kteří
škodí z poslaneckých a senátorských lavic doma namísto aby své zemi sloužili.
Babišova vláda je po listopadu první která pro ČR kterou pohrobci Havla jen rozkrádali a rozprodávali opravdu
něco dělá. A kdyby Babiš nezachránil vzetím do vlády tu křiváckou bandu socanů mohlo to vypadat i lépe.
Ten zkrachovalý, podrazácký spolek socanů se chtěl zachránit před totálním rozpadem a odchodem z velké
politiky a místo aby byl vděčný tak hází vládě klacky pod nohy, paktuje se se zloději z ODS podporovanými sudeťáky ,spolkem vyvrhelů ze všech možných stran Top09, úlisnými nýmandy falešnými starosty, “lidovými
klerofašisty” a nově i s pátou kolonou muslimů, která ve světě už byla zavržena a u nás si díky podpoře části přihlouplé mládeže a feťáků teprve začala vyskakovat,Piráty.
Ještě že se celý ten spolek úspěšně sám odsuzuje k zániku křivárnami které pořád vymýšlí a kterými dávno
přesvědčil i ty poslední váhající slušné lidi , že takovou bandu už český národ nikdy nesmí pustit k rozhodování o věcech státu , protože jsou nejen ohrožením demokracie , ale i bezpečnosti státu a dokonce
i jeho samostatné existence.

Josef
Návštěvník
Josef

Válka je tu: je známé datum zahájení rozsáhlé ofenzívy ozbrojených sil Ukrajiny proti Donbasu: 24. 12. !!!!!!!!!!!!!!!!! (ukrajinské Vánoce slaví až 7. ledna, název je stejný, „Štědrý večer“)
Cílem je odříznout Doněckou a Luganskou lidovou republiku od ruských hranic a dostat je do obklíčení.
zdroj
http://www.novarepublika.cz/2018/12/bleskovka-je-zname-datum-zahajeni.html

Mariupol je přístav na břehu Azovského moře a mariupolské ocelárny Azovstal vlastní nejbohatší ukrajinský oligarcha (privatizační zloděj), etnický Tatar Rinat Achmetov.

zdroj
https://www.nytimes.com/2018/12/14/world/europe/moscow-ukraine-azov-mariupol.html

Oligarcha Achmetov trestá Donbas za znárodnění “jeho” uhelných dolů v roce 2017 (které ukradl státu, jeho otec byl horník) a vypnul na Donbase telefony a elektřinu. Ukrtelecom patří do impéria nejbohatšího Ukrajince Rinata Achmetova, který vlastní i ocelárny a elektrárny nacházející se na separatistických územích. Těžištěm sporu jsou donbaské uhelné doly, na jejichž produkci je závislá řada ukrajinských tepelných elektráren.

https://zpravy.idnes.cz/ukrajina-telefony-doneck-0hd-/zahranicni.aspx?c=A170302_091006_zahranicni_aha

Ukrajinci mají Achmetova a Kolomojského a Češi Kellnera, Babiše, Křetínského – Romana, Tykače… Smutné, na jkaou úroveň se české země propadly.

Frank
Návštěvník
Frank

A kde vidí autor útok proti České republice? Dotace jsou pozastaveny pouze Agrofertu.

404
Návštěvník
404

Agrofert podle vás sídlí na Marsu, daně odvádí v Mongolsku a zaměstnává Eskymáky…

ne2019
Návštěvník
ne2019

Nezamestnava Eskymaky, ale spis Ukrajince. Samozrejme za horentni mzdu. Mozna by si to tak pral i u te zbyle spodiny. Je to ale jen muj osobni odhad. Nevim, jak to v kosteleckych, penamu atd. chodi.

tana
Návštěvník
tana

Kolik lidí Agrofert zaměstnává? Zkrachuje? Kdo na jeho místo na trhu?
I Anglická královská rodina bere dotace na svou půdu.

Pijack
Návštěvník
Pijack

Atak spočívá v něčem, na co autor pozapomněl. Pár lidí v diskuzi to postřehlo. Už jsem to taky psal. Drtivý dopad to bude mít na české farmáře a to tak, že Agrofert bude muset svou produkci zdražit, to bezpochyby. Tím pádem klesne spotřebitelská poptávka. Producenti bez dotací pak své výrobky hůře prodají. Je to řetězová reakce… no a pak se na našem trhu snadněji uplatní výrobky dvozců za dumpingové ceny, tedy levnější. Celkově to znamená útok na trh v ČR…

ne2019
Návštěvník
ne2019

Ono i africanum se tezko bojuje proti francouzskemu dotovanemu kureti. Nezbyva pak nez zavest clo. Prvni kolecko salamu