Skupina udavačů z Demobloku žalovala na Babiše v Bruselu, Europarlament potom odhlasoval...

Skupina udavačů z Demobloku žalovala na Babiše v Bruselu, Europarlament potom odhlasoval výzvu Evropské komisi, aby Agrofertu zastavila eurodotace! Za útokem proti České republice stojí opět neoconská Transparency International a opět je to kvůli dostavbě Temelína a Dukovan! Tímto tempem bude mít Hnutí ANO brzy přes 40 procent a Babiš převálcuje v eurovolbách úplně všechny! Kampaň proti Babišovi nebere konce!

Skupina udavačů z Demobloku žalovala na Babiše v Bruselu, Europarlament potom odhlasoval výzvu Evropské komisi, aby Agrofertu zastavila eurodotace! Za útokem proti České republice stojí opět neoconská Transparency International a opět je to kvůli dostavbě Temelína a Dukovan! Tímto tempem bude mít Hnutí ANO brzy přes 40 procent a Babiš převálcuje v eurovolbách úplně všechny! Kampaň proti Babišovi nebere konce!

Americkým partnerům tečou v České republice nervy. Rozhodnutí Andreje Babiše preferovat dostavbu Temelína a Dukovan zajištěnou českými firmami, zejména ČEZem, stojí i za dnešní poslední provokací proti Andreji Babišovi z pozice Evropského parlamentu. Ten totiž dnes odhlasoval právně nezávaznou rezoluci č. RC8-0582/2018 [1] o střetu zájmů premiéra ČR Andreje Babiše s eurodotačními tituly pro společnost Agrofert, která se nachází ve svěřeneckém fondu po dobu politické činnosti Andreje Babiše ve vysoké politice. Redakce Aeronetu analyzovala europarlamentní text zdůvodňovací zprávy a objevili jsme tam neuvěřitelné věci.

Hlasování v EU parlamentu o střetu zájmů Andreje Babiše.

Kromě zjištění, že rezoluci iniciovala skupina udavačů a zrádců z Pirátské strany a tradiční kohorta europoslanců, kteří jsou sdruženi okolo stran tzv. Demobloku, jsme taktéž s překvapením zjistili, že zpráva se odvolává na zahraniční tisk a dokonce na americkou neziskovku Transparency International, kterou redakce Aeronetu sleduje a zpravodajsky rozpracovává již 3 roky, neboť v blízkosti její pražské pobočky se pohybují lidé, kteří jsou nám dobře známi z jiných svodek a pracují pro americkou Ústřední zpravodajskou službu (CIA). Informace pravidelně postupujeme vybraným politikům a spolupracovníkům v bezpečnostních složkách, aby měli přehled o pronikání americké rozvědky do struktur nevládního sektoru v Praze.

Za ostudným hlasováním v EU parlamentu jsou opět americké zájmy o dostavbu Temelína a Dukovan

Premiér Andrej Babiš se stal nežádoucí osobu v pozici premiéra ve chvíli, kdy podrazil americké partnery a koncem října uvedl pro média, že v otázce dostavby Temelína a Dukovan preferuje variantu dostavby energobloků čistě českými silami, skrze dceřinku skupiny ČEZ a český stát by byl garantem finančního rámce této výstavby. Česká republika by se tak úplně vyhnula vlivů amerických i ruských skupin, které usilují o dostavbu energobloků v ČR. Podle pozorovatelů by taková varianta ovšem vyhovovala právě Pražskému hradu a také ruskému konsorciu Rosatom, protože ČEZ by použil subkontraktorské dodávky od Škoda Plzeň a další skupiny, které mají technologické napojení na ruský Rosatom a také na Atomstrojexport, což je konsorcium ruských a českých firem v oblasti jaderné energetiky. Debilové z Demobloku tak nově posloužili jako užiteční idioti proti Andreji Babišovi pro americké zájmy.

Hlasování v EU parlamentu.

Rezoluce EPL je právně nezávazná, ovšem mluvčí Evropské komise už uvedl, že rezoluci bude vyhověno a EK pozastaví dotace do České republiky. Problém je v tom, že eurokomisař Günther Oettinger uvedl, že dotace budou do Česka pozastaveny, ovšem tento výrok vyvolal doslova zděšení. Poslanci Demobloku usilovali pouze o zastavení dotací pro Babišův Agrofert, ale nově není jasné, jestli Evropská komise nezastaví dotace pro celou Českou republiku.

Pokud by k tomu došlo, mohlo by dojít k tomu, že skupina poslanců Demobloku by mohla být obviněna z vlastizrady a z kroků proti ekonomickým zájmům České republiky a ze spolupráce pro cizí mocnost. Zajímavé je, že hlasování se nezúčastnili europoslanci za ČSSD. Velkou pozornost upoutal bývalý agent StB s krycím jménem “Plavec”, který do důvodové zprávy prosadil pozměňovací návrh v podobě doplnění udavačského textu, že Andrej Babiš prý kromě Agrofertu vlastní v ČR i významná média [2], viz. výše Twitter europoslance Jaromíra Štětiny. Češi udávají Čechy před cizí státní mocí v Bruselu? Neblahé obrazy Protektorátu a udavačství se znovu vrací. Podívejme se ale, co se píše v důvodové zprávě.

Usnesení Evropského parlamentu o střetech zájmů a ochraně rozpočtu EU v České republice (2018/2975(RSP)

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí rozhodnutí a usnesení o udělení absolutoria Komisi(1) za roky 2014, 2015 a 2016,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie(2) (nové finanční nařízení), a zejména na článek 61 tohoto nařízení, který upravuje střety zájmů,

–  s ohledem na otázky, které dne 2. srpna 2018 zaslala Komisi Česká pirátská strana,

–  s ohledem na oficiální podnět, s nímž se dne 19. září 2018 obrátila na Komisi organizace Transparency International Česká republika,

–  s ohledem na stanovisko právní služby Komise ze dne 19. listopadu 2018 nazvané „Dopad článku 61 nového finančního nařízení (střet zájmů) na platby z evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů“,

–  s ohledem na prezentaci, kterou dne 20. listopadu 2018 poskytlo generální ředitelství Komise pro rozpočet Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu, nazvanou „Pravidla pro střety zájmů ve finančním nařízení z roku 2018“,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ustanovení finančního nařízení z roku 2012 týkající se střetu zájmů se sice výslovně nevztahovalo na sdílené řízení, ale členské státy měly povinnost zajistit účinnou vnitřní kontrolu včetně předcházení střetům zájmů;

B.  vzhledem k tomu, že předpisy týkající se zadávání veřejných zakázek ukládají členským státům povinnost předcházet střetům zájmů (článek 24 směrnice 2014/24/EU(3)), včetně přímého či nepřímého osobního zájmu, a že pro situace vnímané jako střety zájmů nebo pro specifické povinnosti ve sdíleném řízení již právní předpisy existují (např. nařízení (EU) č. 1303/2013(4));

C.  vzhledem k tomu, že Rada přijala svůj postoj k novému finančnímu nařízení dne 16. července 2018 a dne 18. července 2018 bylo podepsáno konečné znění aktu; vzhledem k tomu, že dne 2. srpna 2018 vstoupil v platnost článek 61 finančního nařízení, který zakazuje střet zájmů;

D.  vzhledem k tomu, že čl. 61 odst. 1 ve spojení s čl. 61 odst. 3 finančního nařízení stanoví:

i)  negativní povinnost účastníků finančních operací zamezit vzniku střetu zájmů ve vztahu k rozpočtu EU;

ii)  pozitivní povinnost účastníků finančních operací přijímat vhodná opatření, která u funkcí v rámci jejich odpovědnosti zamezí vzniku střetu zájmů a která řeší situace, jež lze objektivně vnímat jako střet zájmů;

E.  vzhledem k tomu, že podle judikatury Soudního dvora Evropské unie(5) „střet zájmů představuje objektivně sám o sobě vážné narušení, aniž by bylo k jeho kvalifikaci třeba zohledňovat úmysly zúčastněných a jejich dobrou víru“; vzhledem k tomu, že Komise je povinna pozastavit platby z fondů EU v případech, kdy existují závažné nedostatky ve fungování systémů řízení a kontroly, a v případech, kdy byly zjištěny neodhalené, neoznámené a neopravené závažné nesrovnalosti týkající se střetu zájmů;

F.  vzhledem k tomu, že organizace Transparency International Česká republika se dne 19. září 2018 obrátila na Komisi dopisem, v němž tvrdí, že český premiér Andrej Babiš soustavně porušuje právní předpisy EU a České republiky týkající se střetu zájmů;

G.  vzhledem k tomu, že bylo odhaleno (*kým?), že Andrej Babiš je skutečným majitelem Agrofertu, společnosti ovládající koncern Agrofert, pod nějž spadá i několik významných českých médií, a to prostřednictvím svěřenských fondů AB I a AB II, jichž je zakladatelem a současně jediným obmyšleným;

H.  vzhledem k tomu, že Andrej Babiš je rovněž předsedou české Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy;

I.  vzhledem k tomu, že společnosti koncernu Agrofert se podílejí na projektech podporovaných z Programu rozvoje venkova České republiky, který je financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova;

J.  vzhledem k tomu, že společnosti koncernu Agrofert získaly v období 2014–2020 z evropských strukturálních a investičních fondů značné částky, pohybující se v rozmezí od 42 milionů EUR v roce 2013 až po 82 milionů EUR v roce 2017;

K.  vzhledem k tomu, že stanovisko právní služby Komise uvádí, že podle prohlášení o příjmech, která podávají čeští veřejní činitelé, získal Andrej Babiš během prvního pololetí roku 2018 z koncernu Agrofert prostřednictvím svých svěřenských fondů příjem ve výši 3,5 milionu EUR;

L.  vzhledem k tomu, že Parlament ve svých usneseních o udělení absolutoria opakovaně vyzýval Komisi k urychlení postupu schvalování souladu, aby bylo možné získat informace o riziku střetu zájmů ve Státním zemědělském intervenčním fondu České republiky; vzhledem k tomu, že Parlament poukazoval na to, že nebudou-li přijata opatření nezbytná k zamezení střetu zájmů, mohl by být příslušný český orgán nucen odebrat akreditaci platební agentuře a Komise by z téhož důvodu mohla rozhodnout, že uplatní finanční opravu;

M.  vzhledem k tomu, že Výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu se v září 2018 rozhodl tuto záležitost řešit v rámci každoročního postupu udělování absolutoria, zejména při slyšení komisařů, kterých se tento problém nejvíce dotýká;

N.  vzhledem k tomu, že tato slyšení nepřinesla poslancům EP dostatečně jasné odpovědi ohledně současného stavu možného střetu zájmů českého premiéra;

O.  vzhledem k tomu, že dne 1. prosince 2018 evropské sdělovací prostředky, mezi nimiž byly i deníky The Guardian, Le Monde, De Standaard a Süddeutsche Zeitung, uveřejnily informace o stanovisku právní služby Komise, které potvrzovalo střet zájmů Andreje Babiše;

1.  je hluboce znepokojen tím, že Česká republika nedodržuje čl. 61 odst. 1 finančního nařízení, pokud jde o střet zájmů českého premiéra a jeho vazby na koncern Agrofert;

2.  vyjadřuje politování nad každým střetem zájmů, který by mohl ohrozit plnění rozpočtu EU a oslabit důvěru evropských občanů v řádnou správu peněz daňových poplatníků EU; vyzývá Komisi, aby zajistila, že se v případě střetu zájmů politiků EU bude uplatňovat politika nulové tolerance a nebudou pro ně platit jiná pravidla než pro kohokoli jiného a že nebudou žádným způsobem omlouvána zpoždění při ochraně finančních zájmů Unie;

3.  připomíná své usnesení ze dne 27. dubna 2017 o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2015(6), v němž vzal na vědomí, že „Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) zahájil na základě údajných nesrovnalostí správní vyšetřování […] projektu realizovaného v České republice pod názvem ,Čapí hnízdo‘“, a vyzval Komisi, „aby ihned po dokončení vyšetřování informovala příslušný výbor“; připomíná své usnesení ze dne 18. dubna 2018 o udělení absolutoria za rozpočtový rok 2016(7), v němž uvítal, že „OLAF dokončil správní vyšetřování českého projektu ,Čapí hnízdo‘“, a vyjádřil politování nad tím, že „OLAF odhalil závažné nesrovnalosti“;

4.  zdůrazňuje, že vzhledem k přímé použitelnosti čl. 61 odst. 1 finančního nařízení o střetu zájmů nesou všechny osoby zapojené do provádění rozpočtu EU, včetně předsedů vlád, zodpovědnost za plnění povinnosti předcházet střetům zájmů a řešit situace, které lze objektivně vnímat jako střet zájmů;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise zůstala po dlouhou dobu pasivní, ačkoli již od roku 2014 existují silné náznaky, že se Andrej Babiš nachází v situaci střetu zájmů ve své funkci ministra financí a později pak předsedy vlády;

6.  připomíná, že vnitrostátní orgány mají povinnost zajistit, aby byly unijní právní předpisy Unie o střetu zájmů uplatňovány ve všech případech a u všech osob;

7.  vyzývá Komisi, aby zavedla kontrolní mechanismus, který by se zaměřoval na otázku střetu zájmů v členských státech, a aby aktivní předcházení střetům zájmů zařadila mezi své priority; vyzývá Komisi, aby důrazně zasáhla, zejména pokud vnitrostátní orgány nepřijmou opatření k zamezení střetu zájmů u svých nejvyšších představitelů;

8.  vyzývá Komisi, aby se touto otázkou neprodleně zabývala na základě stanoviska své právní služby vypracovaného v návaznosti na podnět organizace Transparency International Česká republika a aby uplatnila nezbytná nápravná opatření a postupy s cílem napravit případnou nezákonnou situaci, včetně pozastavení veškerého unijního financování určeného koncernu Agrofert, dokud nebude střet zájmů plně vyšetřen a vyřešen;

9.  vyzývá všechny vnitrostátní orgány a státní úředníky, aby iniciativně uplatňovali nové finanční nařízení, zejména jeho článek 61 o střetu zájmů, a předcházeli tak vzniku situací poškozujících jak dobrou pověst Evropské unie a členských států, tak i demokracii a finanční zájmy EU, a aby šli příkladem, pokud jde o práci ve veřejném zájmu namísto osobního prospěchu;

10.  vyzývá vnitrostátní parlamenty členských států, aby zajistily, že žádný z vnitrostátních předpisů o předcházení střetům zájmů nebude v rozporu s literou a duchem nového finančního nařízení;

11.  bere na vědomí stanovisko právní služby Komise o možném střetu zájmů současného českého premiéra Andreje Babiše v roce 2014, kdy zastával funkci ministra financí; žádá Komisi, aby v plném rozsahu prošetřila legalitu všech dotací EU vyplacených koncernu Agrofert od doby, kdy se Andrej Babiš stal členem české vlády, s ohledem na předchozí finanční nařízení platné před 2. srpnem 2018 a na jeho oddíl týkající se střetu zájmů;

12.  žádá Komisi, aby zveřejnila všechny dokumenty, jimiž disponuje a které se týkají možného střetu zájmů českého premiéra a ministra zemědělství a vysvětlila, jaké kroky hodlá podniknout k nápravě situace;

13.  žádá Komisi, aby získala zpět všechny prostředky, které byly vyplaceny protiprávně nebo nesprávně;

14.  trvá na tom, že veškeré vazby Andreje Babiše na koncern Agrofert musí být plně transparentní a nesmí mít vliv na výkon jeho funkce premiéra České republiky;

15.  vyzývá Radu, aby v rámci jednání o budoucím rozpočtu EU a o příštím víceletém finančním rámci učinila veškeré nezbytné a vhodné kroky k zamezení střetům zájmů v souladu s čl. 61 odst. 1 finančního nařízení;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a vládě a parlamentu České republiky.

Udavačský text na Babiše se opírá o nálezy americké neziskovky Transparency International

Z uvedené důvodové zprávy jasně vidíte, že dokument se opírá o argumentace nejen v obecné rovině, ale především se odkazuje na jakési šetření a důkazy prováděné neziskovou organizací Transparency International, která je v Ruské federaci důsledně rozpracována a zdokladována jako organizace financovaná a řízená americkou Ústřední zpravodajskou službou CIA. Je skandální, že Evropská unie ve zdůvodňovací zprávě používá argumentační body vytvořené nevládní organizací napojenou na americkou CIA. Rozvracení České republiky českými zrádci a udavači v Evropském parlamentu ohrožuje bezpečnost a integritu České republiky. Andrej Babiš čerpá dotace z EU v tak obrovských objemech prostě proto, že Agrofert je jeden z největších zemědělských agrokoncernů v celé Střední Evropě, takže i dotace a jejich výše tomu odpovídají. Toto není obhajoba Babišových dotací, ale holé konstatování faktu.

Hlasování o Babišovi v EU parlamentu.

Nikomu nejde o Babišovy dotace a ani o Agrofert, hlavním důvodem těchto útoků proti premiérovi je americká snaha o odstavení ruského konsorcia Rosatom od dostaveb Temelína a Dukovan (všimněte si, že v důvodové zprávě EU se uvádí i odkaz na Euratom, evropskou agenturu pro jadernou energetiku). Stejně tak vadí i Babišův odpor proti podpisu Globálního paktu. Všechny tyto útoky proti Babišovi budou mít ale v závěru jediný efekt: Vytvoření obrazu českého mučedníka, na kterého všichni útočí a dokonce si na něho chodí stěžovat jako žalovníčci do Evropské unie, kde potom skupiny eurposlanců z Demobloku perou špinavé české politické prádlo na veřejnosti před očima celé Evropy. Seznamem práskačů se pochlubil zatepla přímo europoslanec Štětina, viz. níže.

A nebylo by divu, pokud by Evropská komise teď zastavila eurodotace pro celou Českou republiku. A výsledek? V očích českých voličů se stane z Babiše hrdina a bojovník proti Evropské hydře, doslova druhý Viktor Orbán. Ve volbách potom bude Hnutí ANO atakovat 40% voličů. Když zrádci a udavači donáší na českého premiéra do Bruselu žalování založené na údajných zjištěních americké neziskovky Transparency International, nic jiného ani očekávat nemohou. Více útoků na Babiše znamená jeho větší posilování.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Frank
Návštěvník
Frank

Měli jsme práskače gestapu, pak STB a teď Bruselu. A je komické, že práskači práskli práskače Bureše.

ne2019
Návštěvník
ne2019

Nejvetsi prispevatele TI (2009-2017) zaokrouhlene
MV 14mil.
MZV 14mil.
OLAF 9mil.
Open society fund(Soros) 4mil.
Zdroj: Parlamentni listy

konzerva
Návštěvník
konzerva

Odporní bonzáci by napráskali brusell gestapu i vlastní mámu.??

Aleš K.
Návštěvník
Aleš K.

Malé připomenutí: “Už jsme tady, už jsme tady…!!!” To je ono, to je ono…!!!” Pamatujete? Výjimku tvoří jistá Martina Navrátilová, která z balkónu Melantrichu(?) -asi špatně slyšela, nebo je vážně tak blbá, křičela do mikrofonu: “To je toho, to je toho!” Načež se odkudsi vynořila ruka a stáhla ji od mikrofonu do místnosti— od těch dob se už neukazovala.
V podstatě máme od XI. 1989 dva druhy vlád, špatné a ještě horší…

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Koukám že Štětináč už pochopil že Topka je strana bez budoucnosti a tak stejně jako když myslel že KSČ
skončí , honem převléká kabátek , že už po několikáté, mu nevadí. To jsou pane povahy , přesvědčený člen
KSČ , aktivní spolupracovník StB s kycím jménem “Plavec”, potom příznivec fašistické Banderovi strany a
válečných zločinců z UK, to jsou pane veletoče,co? A tohle má hájit naše zájmy v EU. Kdyby to nebyla
naprostá katastrofa , tak by se člověk i zasmál.

Pijack
Návštěvník
Pijack

To si ale Štětináč neodporuje, když velebí fašisty na Ukrajině. Ona je totiž EU taky fašistická. Je doma, na svém místě. Tancuje na správném hrobě 🙂

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

A když si vzpomenu , že náš “europoslanec” Štětina je velkým kamarádem té banderovké vražedné svoloče a
vůbec se za to jako bývalý člen KSČ a velmi aktivní spolupracovník StB s krycím jménem “Plavec” nestydí,
veřejně je aktivně podporoval a navštěvoval a Stropnický vyprázdnil naše sklady munice a poskytl ji těmto
parchantům, čímž se oba zařadili mezi válečné zločince , je mi z toho na zvracení. Kam až to zatáhli tihle
pohrobci spratka z kolaborantské židovské rodiny Havlů která nenáviděla český národ a aktivně se podílela na jeho perzekuci za okupace? Udělali z naší země okupanty a podporovatele vražedných band a zločinců z
US armády. Naši předci se musí obracet v hrobě!

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Rusko nikdy nedopustí zabíjení rusů kteří obývají Doněckou a Luhanskou republiku vrahy z fašistických band
banderovců jako je “Azov” který stojí v zádech těch 12 tisíc nuceně nahnaných ukrajinských vojáčků na hranice
těchto republik a vyzbrojených krámy z USA. Vrazi z “AZOVu kteří nejsou pravidelnou armádou a jsou připraveni střílet ukvojáčky kdyby chtěli ustupovat mají za sebou spousty vražd neviných obyvatel. K boji se
nehodí,ale k vraždění dokonale a už se na to třepou. Těch 12 tisíc ukrajinských hochů mi bude líto,doufám,že zažijí rozumu a utečou Porošovi jako většina armády na ruskou stranu , protože jinak umřou hroznou smrtí.
A doufám,že ty parchanty z “Azovu” a dalších fašistických band rusové z Doněcka a Luhanska za pomoci
mnohem dokonalejších zbraní poskytnutých ruskem pobijí do jednoho a ty co přežijí potretají po zásluze za
vraždy , znásilňování a upalování za živa kterého se ten lidský odpad dopouštěl v Oděse i jinde. V kotli u
Delbačevo se prokázalo jak zbabělí jsou tito žoldáci a že k regulérnímu boji se nehodí. Dostali strašlivou
nakládačku a nyní by se mstili. Takže musí být zničeni. Přeji DLR a LLR hodně štěstí.
A pokud budou amíci tak hloupí a zapojí své lodičky které poslali Porošovi na pomoc, bude mít mnoho
matek v USA smutné vánoce.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Útok proti české republice spočívá v jednání těch udavačů z “demobloku” který je už opravdu vrcholem
ubohosti této špíny která tu 29 let škodila. Byli národem odstaveni od koryt a když nemůžou porazit Babiše
a první trochu slušnou polistopadovou vládu česně ve volbách , vymýšlí stále nějaká svinstva. Tito rádoby
demokraté neuznávají demokratické volby, organizují “protesty” se zaplacenými statisty a škodí zemi kde se dá.
Ale to aby ČR udávali té sešlosti darebáků kteří škodí svým vlastním zemím a říkají si EU je už VRCHOL !!!. EU
se ostatně měla jmenovat USEU protože k ničemu jinému než ke zničení národních států a potažmo evropy
založena nebyla a je pod vlivem židofašistů z USA. Všichni ti “europoslanci” kteří se tam dostávají podivným
způsobem škodí vlastním zemím a zasloužili by si doma tresty pro vlastizradu stejně jako někteří ti kteří
škodí z poslaneckých a senátorských lavic doma namísto aby své zemi sloužili.
Babišova vláda je po listopadu první která pro ČR kterou pohrobci Havla jen rozkrádali a rozprodávali opravdu
něco dělá. A kdyby Babiš nezachránil vzetím do vlády tu křiváckou bandu socanů mohlo to vypadat i lépe.
Ten zkrachovalý, podrazácký spolek socanů se chtěl zachránit před totálním rozpadem a odchodem z velké
politiky a místo aby byl vděčný tak hází vládě klacky pod nohy, paktuje se se zloději z ODS podporovanými sudeťáky ,spolkem vyvrhelů ze všech možných stran Top09, úlisnými nýmandy falešnými starosty, “lidovými
klerofašisty” a nově i s pátou kolonou muslimů, která ve světě už byla zavržena a u nás si díky podpoře části přihlouplé mládeže a feťáků teprve začala vyskakovat,Piráty.
Ještě že se celý ten spolek úspěšně sám odsuzuje k zániku křivárnami které pořád vymýšlí a kterými dávno
přesvědčil i ty poslední váhající slušné lidi , že takovou bandu už český národ nikdy nesmí pustit k rozhodování o věcech státu , protože jsou nejen ohrožením demokracie , ale i bezpečnosti státu a dokonce
i jeho samostatné existence.

Josef
Návštěvník
Josef

Válka je tu: je známé datum zahájení rozsáhlé ofenzívy ozbrojených sil Ukrajiny proti Donbasu: 24. 12. !!!!!!!!!!!!!!!!! (ukrajinské Vánoce slaví až 7. ledna, název je stejný, „Štědrý večer“)
Cílem je odříznout Doněckou a Luganskou lidovou republiku od ruských hranic a dostat je do obklíčení.
zdroj
http://www.novarepublika.cz/2018/12/bleskovka-je-zname-datum-zahajeni.html

Mariupol je přístav na břehu Azovského moře a mariupolské ocelárny Azovstal vlastní nejbohatší ukrajinský oligarcha (privatizační zloděj), etnický Tatar Rinat Achmetov.

zdroj
https://www.nytimes.com/2018/12/14/world/europe/moscow-ukraine-azov-mariupol.html

Oligarcha Achmetov trestá Donbas za znárodnění “jeho” uhelných dolů v roce 2017 (které ukradl státu, jeho otec byl horník) a vypnul na Donbase telefony a elektřinu. Ukrtelecom patří do impéria nejbohatšího Ukrajince Rinata Achmetova, který vlastní i ocelárny a elektrárny nacházející se na separatistických územích. Těžištěm sporu jsou donbaské uhelné doly, na jejichž produkci je závislá řada ukrajinských tepelných elektráren.

https://zpravy.idnes.cz/ukrajina-telefony-doneck-0hd-/zahranicni.aspx?c=A170302_091006_zahranicni_aha

Ukrajinci mají Achmetova a Kolomojského a Češi Kellnera, Babiše, Křetínského – Romana, Tykače… Smutné, na jkaou úroveň se české země propadly.

Frank
Návštěvník
Frank

A kde vidí autor útok proti České republice? Dotace jsou pozastaveny pouze Agrofertu.

404
Návštěvník
404

Agrofert podle vás sídlí na Marsu, daně odvádí v Mongolsku a zaměstnává Eskymáky…

ne2019
Návštěvník
ne2019

Nezamestnava Eskymaky, ale spis Ukrajince. Samozrejme za horentni mzdu. Mozna by si to tak pral i u te zbyle spodiny. Je to ale jen muj osobni odhad. Nevim, jak to v kosteleckych, penamu atd. chodi.

tana
Návštěvník
tana

Kolik lidí Agrofert zaměstnává? Zkrachuje? Kdo na jeho místo na trhu?
I Anglická královská rodina bere dotace na svou půdu.

Pijack
Návštěvník
Pijack

Atak spočívá v něčem, na co autor pozapomněl. Pár lidí v diskuzi to postřehlo. Už jsem to taky psal. Drtivý dopad to bude mít na české farmáře a to tak, že Agrofert bude muset svou produkci zdražit, to bezpochyby. Tím pádem klesne spotřebitelská poptávka. Producenti bez dotací pak své výrobky hůře prodají. Je to řetězová reakce… no a pak se na našem trhu snadněji uplatní výrobky dvozců za dumpingové ceny, tedy levnější. Celkově to znamená útok na trh v ČR…

ne2019
Návštěvník
ne2019

Ono i africanum se tezko bojuje proti francouzskemu dotovanemu kureti. Nezbyva pak nez zavest clo. Prvni kolecko salamu