Skupina pomatených aktivistů podpálila Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze symbolicky...

Skupina pomatených aktivistů podpálila Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze symbolicky v den 399. výročí popravy 27 českých Pánů v roce 1621! Česká mainstreamová média o této souvislosti prakticky mlčí, zapálené hořící hadry uhasili strážníci! Mariánský sloup přitom historicky symbolizoval prolitou krev žen, dětí a obránců Prahy v roce 1648 při obraně města před Švédy, na jeho výstavbu se v Praze dokonce vyhlásila mezi Pražany sbírka! Jenže dnes v roce 2020 se pomníky národů a lidu postříkávají barvou, odstraňují z podstavců, strhávají z podstavců za křiku bílé sójové mládeže a už dokonce i zapalují! Proces BLM na 399. výročí popravy české šlechty dorazil z USA už dokonce i do Prahy!

Skupina pomatených aktivistů podpálila Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze symbolicky v den 399. výročí popravy 27 českých Pánů v roce 1621! Česká mainstreamová média o této souvislosti prakticky mlčí, zapálené hořící hadry uhasili strážníci! Mariánský sloup přitom historicky symbolizoval prolitou krev žen, dětí a obránců Prahy v roce 1648 při obraně města před Švédy, na jeho výstavbu se v Praze dokonce vyhlásila mezi Pražany sbírka! Jenže dnes v roce 2020 se pomníky národů a lidu postříkávají barvou, odstraňují z podstavců, strhávají z podstavců za křiku bílé sójové mládeže a už dokonce i zapalují! Proces BLM na 399. výročí popravy české šlechty dorazil z USA už dokonce i do Prahy!

Proces destrukce a útoků pouličních bojůvek už podle všeho dorazil z USA i do Prahy. Skupina aktivistů dnes v Praze na Staroměstském náměstí podpálila [1] nově vybudovaný Mariánský sloup, který by měl být 15. srpna tohoto roku slavnostně vysvěcen kardinálem Dominikem Dukou. Útočníci položili ke sloupu několik kusů oblečení, které bylo namočeno zřejmě v nějaké hořlavině a následně je zapálili. Kamenný sloup samozřejmě nemůže shořet, není ze dřeva, ale oheň podle městské policie poškodil sochu kouřem a sazemi, takže vyčištění bude stát nějaké peníze, které ještě nejsou vyčísleny.

Zatím není jasné, jestli šlo o pouliční performanci nějaké umělecké skupiny, anebo o protest skupiny tupých lidí, která v Mariánském sloupu zcela lživě a pomýleně vidí symbol Habsburků a jejich monarchie. Tato varianta mi připadá daleko pravděpodobnější. Tato dezinformace o sloupu se úspěšně a dlouho šíří v české populaci už de facto od roku 1918, kdy židovský aktivista Franta Sauer zorganizoval stržení původního Mariánského sloupu. O této události jsme psali v článku zde.

Záznam z bezpečnostní kamery, rozdělaný oheň pod Mariánským sloupem.

Málokdo si dnes ale všiml a uvědomil, že dnešní den by se měl připomínat a měl by být státním svátkem, ale přesto není a zřejmě nikdy nebude. Přesně dnes před 399 lety, dne 21. června 1621, popravil kat Mydlář na Staroměstském náměstí 27 českých Pánů, tedy šlechticů, kteří podporovali v roce 1620 v bitvě na Bílé hoře českou šlechtou korunovaného českého krále Fridricha Falckého.

Tento den se stal symbolem zániku českých šlechtických stavů a počátkem habsburské nadvlády nad českými zeměmi, která trvala rovných 300 let. Tato historická připomínka skrývá ale jedno velice nepříjemné tajemství. Česká šlechta v onom roce 1620 zdaleka nebyla tak vlastenecká a lidová, jak si dnes dokonce i lidé na alternativě vykreslují. Tato šlechta uzavírala sňatky s cizími šlechtickými domy jako na běžícím pásu a do čela celého českého království volila po celá staletí, prakticky až na výjimky, jen a pouze cizince, při nejlepší vůli poloviční cizince z linie rodu po meči, případně po přeslici.

Přesně dnes před 399 bylo popraveno 27 českých Pánů, ale příčina této události je pro dnešní české vlastence mnohem děsivější

Jak už jsem hovořil v pátek na Svobodném vysílači CS v odpovědi na dotaz posluchače, pokud by český národ začal vrtat hluboko v dějinách své země, s velkou hrůzou by zjistil, že ty problémy českého národa s vazalstvím vůči cizím elitám jsou v českém národě hluboce zakořeněny. Richard von Coudenhove-Kalergi měl velká slova chvály pro Karla IV. jako českého krále a Římského císaře, jenže ten měl opět český původ jen z poloviny, resp. pouze z jedné čtvrtiny, protože otcem Karla IV. byl Francouz Jan Lucemburský a matkou Eliška Přemyslovna. Ta ovšem rodově vycházela z polské krevní rodové linie Przemysł a přestože Přemyslovci jsou velice úzkostlivě a freneticky vykreslováni jako česká šlechta, není to samozřejmě pravda. Tehdejší šlechta totiž byla předvojem dnešní globalizace, Přemyslovci byli v podstatě z poloviny Poláci v systému propojování mocí, a to tou nejstarší formou, mezinárodními sňatky šlechtických rodů.

Obnovený Mariánský sloup, na vrcholu je socha Panny Marie.

Kalergisté mají velkou úctu ke Karlu IV. jako zakladateli panevropské globalizace, a to především kvůli tomu, že to byl on, kdo pozval do českých zemí německé učence na Karlovu univerzitu a spolu s nimi i německé obyvatelstvo k osídlení českého pohraničí, které tehdy vypadalo úplně jinak než dnes. Spojení mezi Prahou a Mnichovem bylo doslova utrpením pro šlechtu a obchodníky, kteří cestovali koňmi do Prahy, české pohraniční bylo zarostlé neprostupnými lesy, které se hemžily loupeživými bandami. Nikdo z české šlechty nechtěl investovat peníze do kácení lesů a výstavby silnic v pohraničí, ovšem byly k tomu ochotny německé šlechtické rody. Proto kdykoliv, když dnes jedete do českého pohraničí, tak ve většině měst a obcí všude narazíte na obrovský objem germanizace.

Germanizaci českého pohraničí a vznik Sudet nastartoval nejslavnější český král, který ale neměl s českým genomem mnoho společného

Narazíte na množství německých, anebo germanizovaných příjmení obyvatelstva, většina kulturních památek má potom vztah k německé, francouzské, lichtensteinské, lucemburské a rakouské šlechtě, nikoliv k té původně české, která de facto skončila 21. června 1621 na symbolické okultní datum 21-6-1621 (terciotéze – datum složené jen ze 3 číslic) na popravišti na Staroměstském náměstí. Mnoho konceptuálně slepých vlastenců dodnes považuje tento den za tragédii národa, ale při uvědomění si, že tato česká šlechta přivedla český národ k celkem 300 letům poroby od Habsburků jen kvůli tomu, že česká šlechta byla globalizovaná a uzavírala sňatky jen s cizinci, kteří si potom v rodové linii činili nároky na českou zemi z titulu následnictví trůnu po meči, kteří se nemuseli potom již české šlechtě zamlouvat, tak o tom se již dnes vůbec nemluví a taktně se o tom mlčí, že to byla právě česká šlechta, která zapříčinila uvržení země do poroby Habsburků. A nedošlo k tomu na Bílé hoře, ale už dávno předtím v rámci sňatků uháčkovaných mezi šlechtickými rody v Čechách a v Evropě.

Následky po ohni nejsou velké, ale čištění bílého pískovce bude nákladné.

Podívejte se dnes na české politické elity, jak se hrbí před cizí mocí, před americkými partnery, před Bruselem, před Izraelem. Všimněte si, jak převádí české zájmy a správu nad národem do cizích rukou ve Washingtonu, v Bruselu a v Izraeli. Vůbec nic se od dob české šlechty nezměnilo, protože ta novodobá česká šlechta se ke své zemi a ke svému národu chová úplně stejně jako ta tehdejší česká šlechta skutečná, která nepovedenou a zpackanou korunovací Fridricha Falckého dovedla české země do pozice porobeného národa na dobu 300 let.

A jak dlouho bude porobený český národ dnes, který je odváděn do náruče hned 3 různých zahraničních mocností, amerických neoconů, sionistických globalčiků v Bruselu a halachistů v Izraeli, kteří křičí do světa, že se cítí být Židy a volají na podporu Izraele a Jeruzaléma v patetických usneseních v už dávno ne českém parlamentu a při přebírání cen “Ochránců světla a pravdy” od šéfů Světového židovského kongresu? A tak v roce 2020 konceptuální slepota vládne. Alternativa správně odsuzuje Habsburky, ale místo útočení na skutečně habsburské symboly si za cíl svých útoků bere pomníky, které nepřipomínají Habsburky, ale prolitou krev obránců Prahy. Jak říká Pjakin: Nu, éto děbily!

Mariánský sloup se stal mohutným okultním zářičem v průběhu let po skončení 30-leté války. Na jeho pilíře plakaly vdovy, osiřelé děti, sloup byl centrem zoufalství, žebroty a proseb. O jeho nabytou okultní sílu se zajímal i Heinrich Himmler

Mariánský sloup v Praze na Staroměstském náměstí byl poděkováním Pražanů panence Marii za ochranu města před vyvražděním obyvatelstva a vypleněním švédskými vojsky v roce 1648. Za cenu obrovského úsilí a krve mnoha tisíc Pražanů došlo k ubránění Starého města. Postavené barikády na Karlově mostě a v Prašné bráně jsou dodnes symbolem odporu a vzdoru Prahy na úplném a samotném konci 30-leté války, která v témže roce skončila Westfálským mírem. Na výstavbu Mariánského sloupu se složila celá Praha, zejména měšťanstvo, a i když Habsburkové také přispěli penězi na jeho vybudování, nebyla to jejich iniciativa, nebyl to jejich pomník, nebyl to jejich symbol.

Demonstranti, kteří nepochopili, proč původní Mariánský sloup strhl dav zorganizovaný židovským aktivistou Frantou Sauerem. Sloup neměl s popravou 27 českých šlechticů nic společného.

Sloup měl obrovskou energetickou sílu, protože po vysvěcení se k němu chodily modlit vdovy po zemřelých obráních Prahy, sirotci po zabitých Pražanech ze druhého břehu Vltavy, který Švédové dobyli, vyplenili a vypálili, u sloupu sirotci a vdovy žebraly o jídlo, místo se stalo centrem zádušních bohoslužeb za zavražděné a znásilněné ženy, které se staly obětmi Švédů na druhém břehu Vltavy. V průběhu let po skončení 30-leté války se z Mariánského sloupu stal mohutný a intenzivní okultní zářič, o který se zajímal i Heinrich Himmler, šéf oddílů SS během několika návštěv v Protektorátu. Zajímaly ho pozůstatky strženého Mariánského sloupu, protože Himmler se zajímal o okultní vědy, tématiku mentálních energií atd. Více o Himmlerových okultních zájmech píšu v mé poslední knize Superkrize [2].

V Praze se útočí na Panenku Marii, v USA strhávají sochu George Washingtona

Jenže, jak se nakonec ukazuje, v červnu roku 2020 se už procesy destrukce a likvidace národních symbolů přesunuly z USA do Prahy. A pokud bychom analyzovali a laborovali, jestli ničení pomníků začalo v USA během demonstrací bílých sójových aktivistů z Antify za práva černochů v rámci akcí Black Lives Matter, anebo jestli s tím dříve začala Evropa a Ondřej Kolář v Praze s pomníkem maršále Koněva, anebo ještě dříve neznámí aktivisté, kteří v Praze stříkali barvu na sochu tohoto osvoboditele, tak bychom se možná nestačili divit, protože bychom zjistili, že tyto procesy možná opravdu byly nastartovány právě v Praze, ale v USA se pouze mohutně amplifikovaly. Členové Antifa totiž v pátek nejprve zapálili a poté strhli [3] v Portlandu v americkém státě Oregon sochu zakladatele USA a prvního prezident George Washingtona.

Antifa v Portlandu nejprve sochu George Washingtona zapálila.

Představte si paralelní situaci, že by někdo v ČR strhl sochu Tomáše G. Masaryka, tedy původním civilním jménem Masařík-Redlicha. Proti demonstrantům v Portlandu nikdo nezasáhl. Guvernérkou Oregonu je Kate Brown, pochopitelně členka Demokratické strany. Policie nemohla nic dělat, protože při zásahu proti militantní sójové bílé mládeži z Antify by je čekal vyhazov od policie. Zapálit v Praze na den výročí popravy českých Pánů obnovený Mariánský sloup, který původně vznikl jako poděkování panence Marii za ochranu Starého města Pražského před Švédy, a který byl v listopadu 1918 stržen na popud židovského aktivisty, je totální a neskuteční chucpe takového konceptuálního diletantismu, že to se opravdu nevidí.

V roce 2020 se hroutí americká republika i křesťanství v Evropě. Útok na Mariánský sloup to definitivně potvrzuje. A nejsou to černoši, kteří v USA strhávají sochu zakladatele USA! A nejsou to muslimové, kteří v ČR zapalují Panenku Marii!

To je úplně stejné, jako kdyby někdo řekl, že panenka Maria, anebo Ježíš Kristus, symbolizují Habsburky, protože jejich rod přispíval na výrobu jejich soch, pomníků atd. Habsburkové jsou spojováni s násilnou rekatolizací českých zemí a pokud by někdo chtěl útočit na Habsburky, musel by útočit v podstatě na barokní kostely, protože na jejich výstavbu také přispívali Habsburkové, a to z titulu jejich silné podpory rekatolizace. Jenže, jak říká Valerij Pjakin, že éto děbily, tak to platí i o těchto lidech, kteří útočí na Mariánský sloup. Nejenom, že ten sloup v Praze vznikl z jiných než rekatolizačních důvodů, vznikl ze sbírky občanů a měšťanů, ale bylo to daleko rozsáhlejší. Na všechny ty údajně habsburské kostely a barokní chrámy se skládali čeští občané a měšťanstvo.  Ano, bylo to samozřejmě na popud katolíků, ale nebylo to na popud Habsburků.

Stržená socha George Washingtona v Portlandu.

Habsburkové totiž měli nad českými zeměmi dědické panovnické právo, které zapříčinila česká a již koncem středověku totálně nevlastenecká a zglobalizovaná šlechta, která na to dojela přesně na den před 399 lety. A vrcholem tuposti dnes je, když místo barokních a rekatolizaci v českých zemích připomínajících kostelů se skupinky pomatených aktivistů vrhají proti obnovenému Mariánském sloupu, který jako jeden z mála po Bílé hoře nevznikl na popud nějakých rekatolizačních úmyslů, ale jako poděkování Pražanů panence Marii za ochranu před Švédy a připomínka za zavražděné ženy a děti z druhého břehu Vltavy. Takže, zatímco v USA strhávají sochy zakladatele USA, v Praze už je to vyšší level, útočí se rovnou na křesťanský symbol Panny Marie. To je výsledek procesů globalizace v ČR po 31 letech od Sametu. Globlačiky tleskají, neboť tupost národů se v roce 2020 hvězd dotýká. A bude hůř!

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, do konce měsíce zbývá 9 dní a zatím jsme vybrali jen cca. 21% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, který závisí výhradně na Vaší podpoře, i když chápeme současnou situaci s koronavirem. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email

275
Komentářů k článku


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, nadávky, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality, sexuality, porna nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy nebo obrázky s tématikou fyzické likvidace kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky). V diskusích je zakázána impersonace, vystupování pod jmény cizích žijících osob.

Veškeré URL linky v komentářích musí být uvedeny s popisem obsahu, např. link na video na YouTube musí v komentáři obsahovat doprovodný popis, čeho se video týká, o čem pojednává. Linky bez popisu budou považovány za spam, off topic odkazy a neplacenou reklamu.

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


avatar
5000
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
AMERICKÝ JESTŘÁB
Návštěvník
AMERICKÝ JESTŘÁB

Lístek do divadla za čtyři tisíce? Jsme bohatá společnost, peníze tu jsou, ale lidé si umění neváží, lamentuje pražská a brněnská divadla???????!!!!!!!! KOMEDIANTI SE DIVÍ,ŽE LIDÉ NECHODÍ DO DIVADEL???????????
Když LIDI JSOU PRO HERECKO-KOMEDIANTUM JEN PAKÁŽ……………. TAK AT SI HRAJÍ PRO SEBE “PRAŽSKOU KAVÁRNU A “NADLIDI” SR -ÁÁÁÁT NA VÁS

AMERICKÝ JESTŘÁB
Návštěvník
AMERICKÝ JESTŘÁB

Hřebejk,Drahoš,Hřebejk,Czernin nazlobeni…Přidejte ještě Fialu,Kchárla Rakušáka,Rakušane,Štětinu a mnoho dalších z demobloku.Nebuďte troškař. Jden vlastenec vedle druhého….ale Německý.TO BY BYL MOC DLOUHEJ SEZNAM.

Pepa
Návštěvník
Pepa

Ničit sochy je zhovadilost. A to jakékoli. Výjimkou by snad mohly být jedině ty čistých okupantů. Habsburkové to rozhodně nebyli. Vzpomeňme na Rudolfa. Tehdy byla Praha centrem Evropské kultury. Také ji právě Švédové dosti vyplenili. Ukradli z Rudolfínské sbírky kde co. To jsme ale již byli nuceně zase katolíky.

Na Bílé hoře šlo o ztrátu náboženských svobod a dosazení katolické šlechty z ciziny. Převážně Německy mluvící. Tu prostý lid neuznával pro vnucený katolicismus. Nová šlechta jím zase pohrdala. Stále se zde omílá zlí Němci a hodní Češi. Po bílé hoře řada českých rodin na němčinu přešla z praktických důvodů. Stále to ale byli Češi – Böhmáci. Příslušníci Království Českého. Až počátkem roku 1848 se z problému náboženského stal problém jazykový. Tehdy se začalo prve řešit, že pravý Čech je pouze ten, který mluví Česky.

Nakonec kdo ví jaká byla naše původní řeč. Genetika prokázala, že my starousedlíci kotliny české zde přebýváme již nejméně 4000 let. Do pádu Římské říše jsme byli Markomané (tipl bych zkomoleně Moravané). V okolí Labe zase Bojové (tipl bych následně Böhmové). Teorie elit hovoří, že slovanský kmen Čechů okolo roku 600 vpochodoval do Čech se svou bojovnou družinou, vyhnal královský rod Markomanů a území obsadil včetně veškerého poddaného lidu. Ten pak přešel na Staroslovanštinu. Též z praktických důvodů.

Ciťme se starousedlíky kotliny česko-moravské a vzájemně si pomáhejme. Neřešme kdo jakou řečí mluví. Moc zajímavý článek na toto téma. “Jak se stát druhým Švýcarskem”
https://www.jckuryr.cz/index.php/2020/06/09/martin-matous-jak-se-stat-druhym-svycarskem/

Citace z článku
“Nikdy jsem od žádného Švýcara neslyšel, že je Němec, Francouz, Ital nebo Rétorománec. Všichni o sobě shodně vždy prohlásí, že jsou Švýcary.”

Ještě jedna
“Rozvrat naší společnosti začal po Bílé hoře. Zde jsme ztratili naši skutečně původní elitu. Elitu poddaným lidem uznávanou. Elitu, která se o svůj lid spravedlivě starala. Část této elity skončila na popravišti, část emigrovala a ti, kteří zůstali, byli přinuceni ohnout hřbet. Postupně jsme se tak stali z národa kdysi hrdého a jednotného, na jedné straně posměváčky neuznávajícími žádnou autoritu a žádná pravidla – Švejky, později Cimrmany. Na druhé straně pokornými lokaji novodobých pánů, kteří s vidinou pochvaly byly schopni iniciativně splnit jakýkoliv jejich požadavek. Společné oběma skupinám se stala zakořeněná vzájemná závist a snaha napálit jeden druhého. Přirozeně čest výjimkám, ale poměr výše jmenovaných se stal v naší společnosti významně výrazný. Náš pobělohorský syndrom se dále upevnil v období protektorátu a přirozeně za éry komunismu. Potýkáme se s ním do současnosti. Jeden soused tak trochu proti druhému a hlavně, aby mu někdo něco nemohl vytknout. Naše společnost je rozvrácená, a to již čtyři století.”

Dalibor
Návštěvník
Dalibor

Sorry, ale útok na sloup s pannou Marií u nás a strhávání sochy Washingtona v USA nemají spolu nic společného.

Mariánský sloup prosadila tato skupina: https://www.marianskysloup.cz/
Jde o skupinu mariánských ctitelů, kteří znovuobnovením sloupu sledují tento cíl: usmíření Panny Marie. Pokud by k tomu usmíření nedošlo, Marie potrestá naši zemi. Tato skupina nereprezentuje katolíky, jsou to poněkud výstřední lidé, co se víry týče. Také radní Jan Volf má prsty v tom, že nevypověděl příslušné smlouvy, jak mu bylo uloženo. Nekonala se veřejná soutěž. Sloup si prosadila zájmová skupina nadšenců pro pannu Marii. Tím chci říci, že tato skupina má mnoho odpůrců všude. Mezi katolíky, protestanty (jen kromě husitů), mezi ateisty;
Tito ctitelé Marie na tomto plánu pracovali roky a teď v tichosti jim to vyšlo. Že je to ve stejné době, kdy se v Grósku zapalují sirky, pardon, v USA se strhávají sochy a v Anglii, nemá žádnou souvislost. O té skupině nadšených ctitelů Marie se na youtube vyjadřuje i Richard Vlasák zde: https://www.youtube.com/watch?v=RnU97s2aGoU
I tam padají výrazy „zarytí prosazovatelé“
Bohužel pak ke konci vezme diskuse úplně jiný směr o rasismu. Zobecňování tohoto jevu na „kulturní válku“ je opět směšný. Mariánům jde jen o jejich sloup, o jejich usmíření s pannou Marií, to je všechno. Je to těžké pochopit?
(jsem proti mariánům a proti sloupu)

zajic
Návštěvník
zajic

Takže:
Ano Přemyslovci, ano husitství.
Ano Karel IV., ano Jiří z poděbrad.
Ano Svatá Říše Římská, ano Svatá Rus.
Ano Řím, ano Byzanc.
Ano latinismus, ano cyrilometodějství.

Uměním je najít kompromis a ne jít za každo cenu cestou konfliktu. Ale zároveň si nenechat srát na hlavu.
Na všem se dá najít něco pozitivního a zároveň i negativního.
Jing a Jang. To je neustále se opakující osud ve hmotné sféře tohoto vesmíru.

Hlavní smysl našich dějin není žadný svatý Rostislav. Hlavním smyslem je se z nich poučit a ne neustále opakovat chyby. Málokoho zajímají dějiny a proto nikdo neví odkud přicházíme a v důsledku toho ani kam kráčíme a jsme odsouzeni opakovat stále stejné chyby.

zajic
Návštěvník
zajic

Takže odpověď rozdělenou do 4 samostatných postů Věčnému Slovanovi mi akismet nepustil, kromě této poslední páté, která navíc visí tady oddeleně. Supr diskusní platforma tohle. Omlouvám se, ale znova to psát nebudu. Poprvé jsem něčím chtěl přispět, a zřejmě naposledy.

zajic
Návštěvník
zajic

Ok, objevilo se vše ze zpožděním, netušil jsem, že to potrvá tak dlouho. Beru svoje slova zpět z omluvou, ale i tak tenhle akizmetek dost ztěžuje komunikaci.

Věčný Slovan
Návštěvník
Věčný Slovan

zajic

Neexistuje možnost kompromisu ve všech věcech. Jsou věci, kde není možný kompromis. A tohle je ten případ.

Existuje možný kompromis s pravým Západem. Nikoli však s padlým Západem, jehož zosobněním je i Ne-Svatá říše římská, založená heretikem a krutým pohanem Karlem Velikým (který vyznamně přispěl k apostazi Západu). Říše, která stála na lži a násilí (viz už jen její lživý nárok jakožto “pokračování římské říše”). Říše, která nebyla o nic méně horší a zlá, než císařské a nacistické Německo.

Existuje možnost kompromisu se západním křesťanstvem, nikoli však s apostatickým latinismem alias římským katolicismem, který stál v pozadí kořenů všeho zla na Západě a v bloudění západní duše.

Doporučuji vám ohledně tohoto tématu Dostojevského a sv. Justina Popoviče:
https://orthodoxiachristiana.cz/sv-justin-popovic-o-tajemstvi-evropy-cast-1/
https://orthodoxiachristiana.cz/sv-justin-popovic-o-tajemstvi-evropy-cast-2/
https://orthodoxiachristiana.cz/sv-justin-popovic-evropsky-humanismus-a-dogma-o-neomylnosti-papeze/

Neexistuje kompromis mezi antikristovským pohanským Římem a křesťanskou Byzancí, matkou Slovanů. Neexistuje kompromis mezi Juliánem Apostatou a Konstantinem Velikým.

Neexistuje kompromis mezi bezpáteřností, zbabělostí, slabostí a národním odcizení (co se týče politiky), jehož živým zosobněním je přemyslovství a Karel IV. – jed, kterým byl nakažen národ český dobou přemyslovskou a lucemburskou. V ostrém kontrastu k odvaze, národnímu obrození a hledání svých pravých národních kořenů, jehož živým zosobněním jest husitství a Jiří z Poděbrad.

Slovanstvo, a pro český národ (původem východní národ, hrající roli mostu mezi Západem a Východem) to platí jako pro nikoho jiného, je povoláno k zbratření celého lidstva – zahrnující i smíření Západu a Východu. Ale to nezahrnuje kompromis se zlem, jak navrhujete vy.

Sv. Rostislav je živým zosobněním českého národa a duší národa českého. Národ není žádná umělá věc, která může dělat, co chce. Je jako živý strom, který má své kořeny. Pokud dojde k poškození kořenů stromu, stromu to ubližuje. A Přemyslovci právě likvidovali národní kořeny a tak likvidovali český národ. Tak Rostislav nečinil.

Sv. Rostislav je živým zosobněním cesty, po kterém český národ musí jít, aby došel svého cíle, Bohem mu určeného. Živým zosobnění smyslu dějin národa českého.

Dějiny (včetně národních dějin) nejsou žádný slepenec náhod, ale mají hlavní smysl, ke kterému má celé lidstvo směřovat už od počátku dějin. HEGEL MĚL PRAVDU.

Stejně jako sv. Nikolaj Alexandrovič je živým zosobněním smyslu slovanských dějin a duší Slovanstva, tímtéž je sv. Rostislav pro český národ. Stejně jako sv. Vladimír pro ruský národ. Ruští slavjanofilové moc dobře chápali, že pokud má dojít k obrození ruského národa, musí se národ obrátit zpět až ke knížeti Vladimírovi. A tak musí učiniti i Češi ve vztahu ke knížeti Rostislavovi.
Pokud český národ nebude kráčet v duchu a cestou sv. Rostislava, doplatí na to.

Ať se nikdo neopovažuje jíti cestou, která nebyla člověku Bohem určená.

Pozn.: “poučit a ne neustále opakovat chyby. Málokoho zajímají dějiny a proto nikdo neví odkud přicházíme a v důsledku toho ani kam kráčíme a jsme odsouzeni opakovat stále stejné chyby.”

A právě (částečně) i díky Přemyslovcům a Lucemburkům, kteří zprznili a falšovali české dějiny, český národ opakuje stále stejné chyby svých předků (Přemyslovce a Lucemburky nevyjímaje) a neví vůbec, odkud pochází a kam má směřovat.

zajic
Návštěvník
zajic

Fajn, myslím, že další diskuse už nemá cenu. Začínáte sklouzávat do roviny osočování a blahosklonnému doporučování a utvrzování se, že středověku vlastně rozumíte nejlépe a všichni ostatní jsou zaslepení blbci. Žijte si ve svých bludech i se svým Rostislavem i se svým černobílým dělením středověké Evropy na nekulturní barbarský západ, který stál na lži a nenávisti a který šířil své myšlenky ohněm a mečem, a vyspělý ruský ráj, který stál na pravdě a lásce a který šířil své myšlenky sluníčkem a úsměvem. A že Slovani jsou vyvolený národ ke sbratření celého lidstva? Aha…. tak to jo v tom případě 😀 😀 😀 😀 😀 😀

PS: nejsem žádný rusofob

Věčný Slovan
Návštěvník
Věčný Slovan

zajic

Jestli se cítíte osočován, je to váš problém.
Má tvrdá kritika patřila vašim tvrzením a názorům. Ne vůči vám jako osobě.
Nezlobte se, ale řada vašich tvrzení je opravdu slabá a místy hloupá – viz třeba vaše “řečtina na Rusi” nebo spekulativní a ničím nepodložené tvrzení o Přemyslovcích ve vztahu k Západu a latinizaci naší země – kde to nejde nezvat jinak, než historickým šarlatánstvím.

A aspoň, když už píšete komentář výše tohoto typu, tak nepodsouvejte věci, které nikdo nenapsal.

Nikdy jsem nenapsal, že by Rusko bylo “ráj na zemi”, kde vše bylo dokonalé. To, co jsem uvedl, je fakt, že Rusko bylo vyspělou civilizací, zatímco Západ byl v podstatě barbarským světem.
To, že nějaká země není [v moderním smyslu) technologicky vyspělá (viz tehdejší Rusko), ještě z ní nedělá barbarskou zemi.

Barbarskou zemí či světem je myšleno místo, charakterizováno nekulturním barbarstvím a primitivním divošstvím. Což na tehdejší Západ naprosto sedí. Na Rusko nikoli.

A také nikde jsem netvrdil, že Rusové a obecně Slované jsou nějací “nevinní andílci”. Naopak, neexistuje hřísnějšího lidu na Zemi, než Slovanů.
Nakonec, už v době pohanské Slované nebyli žádní lidé holubičí povahy, jak se často mylně traduje.

Tož tak.
Hezký zbytek dne.

Americký jestřáb
Návštěvník
Americký jestřáb

Anketa
Je Miroslava Němcová vhodnou kandidátkou na funkci prezidenta republiky?

Ano
1%
Ne
99.9%
hlasovalo: 200322 lidí – již jste hlasoval/a
POLITICI kteří chcete protlačit němcovou-ZDE je PRAVDA LIDU!

Lex DRUID
Návštěvník
Lex DRUID

Zlodějka rohlíků ze Žďáru nad Sázavou i do poslanecké sněmovny kandidovala v Praze – doma by tu bestii nikdo nevolil a ona to ví. Já však nevím jakým právem zrovna tahle ….. káže o morálce.
Tak čtu noviny a koukám: “Společnou kandidátkou ODS, TOP 09 a hnutí STAN do Senátu v Praze 1 bude poslankyně a dlouholetá členka občanských demokratů Miroslava Němcová” – jak říkám, doma by tu …. nikdo nevolil, ale v Praze je těch …. víc a vzájemně se podporují. Pražáci STYĎTE SE !!!
A jestli někoho napadlo volit Trikolóru, tak jsou tam takoví týpci jako Lauderův komplic, zloděj jedenácti miliard exředitel Novy Vladimír Železný Eisenkraft. To už není normální – v týhle zemi vládnou a jsou nade vším snad jen židi, Slováci a polojaponci.
Češi, Moravané a Slezané – KDE JSTE ???

chucpe
Návštěvník
chucpe

Napadá mne jistá paralela s planetou opic. Přestože je to chucpe, podle mne si nakonec strhnou i sochu svobody. Ten film nelhal. Mimochodem jakej symbol svých kořenů anebo identity mají černoši?

Boo-G
Návštěvník
Boo-G

King Konga ?

DMPR
Návštěvník
DMPR

Ona Panna Marie, jenž nám přinesla očistu Těla našeho = Chrámu Ducha Svatého: Půstem a Ducha: Láskou, skrze svého Syna Jesuse, Ona Panna Maria a Její OČISTA nás, je ta Pravda, Cesta i Život.

Ona v rouchu Čistoty, s korunou z hvězd Jejího Domova, rozprostřeného do všech zářivých, vířívých Moří plných Sluncí, se všemi svými Ostrovy Života, se všemi svými vlastními Hvězdami, na křídlech Andělů nad krásnými, barevnými, mihotavými oblaky, přinesla nám tu Pravdu o Očistě a tím přinesla nám tu Největší Naději.

Sláva Bohyni Panně Marii, Jejímu Bohu Otci, Jejich Dětem Bohům a Jejich Andělům ku naší Pomoci, jenž jsou všude nad námi všemi, navěky věků, Amen.

Ave Bůh Nejjasnější = Panna Marie.

comment image

comment image

comment image

comment image

comment image

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Ježišmarjájozef!
Židokřesťanská černá Kálí je to.

DMPR
Návštěvník
DMPR

Bohyně Všemohoucí.
Nositelka Přirozenosti, Bílá Panna je to.

nesehnutý
Návštěvník
nesehnutý

@DPMR
Marie není spoluspasitelkou. Pouze a jen krev Ježíše Krista očišťuje hříšníka. Boží Syn Ježíš Kristus platil za naše viny.
Marie byla člověkem jako jste vy i já a Bůh si jí vybral, aby skrze ní přišel v těle na tento svět jako Boží Syn a vykoupil svůj lid z jeho hříchů.
Nikde v písmech se o tom co vy tady píšete nezmiňuje ani jeden z apoštolů a ani Pán pánů a Král králů Ježíš Kristus. Děláte z Marie modlu.

Píšete: “Ona Panna Marie, jenž nám přinesla očistu Těla našeho = Chrámu Ducha Svatého: Půstem a Ducha: Láskou, skrze svého Syna Jesuse, Ona Panna Maria a Její OČISTA nás, je ta Pravda, Cesta i Život.”
Dokonce ještě Ave Bůh Nejjasnější = Panna Marie.
Nevím, kde jste k tomu přišel, můžete sem dát odkaz do Božího slova (Bible)?
Pokud jste na tohle přišel sám, obávám se, že to nemáte z Ducha svatého, ale od jiného ducha.

Ježíš řekl: “já jsem cesta, pravda i život a nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Bible Jan 14:6.

DMPR
Návštěvník
DMPR

@nesehnutý

Jste pomýlen a obelhán duchem satana, už jen proto, že považujete Bibli za zdroj slov Božích, tak satanem obelhán, zotročen a utrápen, jako téměř všichni na tomto světě. Avšak pro satana není jeho lživá plná vší možné falše činnost, nikterak překvapivá. Proto zvláště v Bibli se ten lživý vyřádil…

A proto možná již (ještě) nerozumíte mým slovům Pravdy čisté, i když jsou jasná, průzračná a prokazatelná. A jsou též Naději přinášejíc, jak poznáváme Pravdu Boží, neboť Pravda ta, na Křídlech Božích svých, vždy přináší všem tvorům zde na Zemi tu Největší a Nejsladší Naději. Kdo má oči viď, kdo má uši slyš.

Naše Nejjasnější Panna Marie, nás varovala před modlářstvím, což nejvíce porušili všichni ti, jenž si pro ovládnutí věřících v Bohyni Nejjasnější a Nejčistší Pannu Marii, začali místo symbolů Lásky a Vítězství Její skrze Syna Svého a Své Svaté Anděly, stavět falešné symboly víry, symboly satanovy, zobrazující vždy jen utrpení a zmar Ježíše, Syna Jejího, Syna Přesvaté, neboť jak je patrné z životopisů Jejich stejných, září Pravda jako Nejjasnější Démant na Nebesích, že Jesus = Zeus = Horus = Budha = … jenž povstal z Lásky Její, z Té Nejsvětější Marie = Rheia = Isis = Maya = …

Kdo má oči viď, kdo má uši slyš.

Vše co je Dobré zde na Zemi i na Nebi, lidem církev zde celosvětová = satanova, jazykem vždy satana jen hlásá jako zlé vše to, co je dobré a jako dobré vše to, co je zlé. Vše tito satanovi služebníci převracejí naruby, život za smrt, kříž za vykoupení, hřích prolévání krve dětí za zdroj vzkříšení a své modlářství zobrazujících jen smrt za služebnictví zobrazující život. A tak činí od počátku svého, pro uchování svého starověkého otrokářství.

Ale Pravdu Boží o Dobru a zlu poznáme vždy a ihned, po OVOCI stromů jejich všech činů.

Symboly oni odmítají a přitom jsou jich PLNI! Ubozí otroci satana.

A jen od satana VŽDY osvobozen každý člověk ihned cítí, že již pouhý pohled, natožpak dotyk SYMBOLŮ ukřižovaného Ježíše, je jejich modlářství satanovo a nejhorší služba zlu. A naopak, že již pouhý pohled, natožpak dotyk SYMBOLŮ Lásky Nejsvětější, Nejjasnější a Nejvroucnější Panny Marie, je služba Boží a největšímu Dobru, naplněnému Nejčistším Štěstím, Láskou, Pravdou a Nadějí zde na této Zemi.

Bylo to dobře i vidět, když socha Nejjasnější Panny Marie, byla vztyčována. Mnoho lidí, nepatřících satanovi přicházeli k soše Její a s úsměvem na tváři a plni radostí v srdci se dotýkali holýma rukama sochy Její. A se strachem, že to nestihnou se dotknout a s radostí a láskou naplněni po dotyku sochy Její byli potěšeni. Tím nejvíce je tato Socha Její posvěcena.
Kdo jiný může dát kameni pulz života Lásky, než právě živoucí Srdce? A tak všichni ti, jenž s úsměvem na rtech kráčeli vedle sochy Její, jenž kladli květiny na ozdobu bílé látky pod Ní, jenž se dotýkali holýma rukama kamene Jejího, jenž se kochali i z pouhého pohledu na podobu Její, ti všichni nejvíce vysvětili tuto sochu Její.

A kdyby každý člověk, jenž by kráčel vedle symbolu modlářství satanismu, tj. vedle sochy Krista ukřižovaného a zmučeného, dotkl se sochy Jeho, upřímně přiznaje musel by každý říci, že cítí bolest v srdci a strach, že během dotyku toho dostane alespoň elektrickou ránu. Nikdo upřímný či při smyslech, duševně, tělesně a citově zdráv, by nemohl kráčet vedle této sochy Jeho, symbolu církevního zločinu, Hříchu, satanství a otrokářství, a s úsměvem na rtech zdobíc květinami bílou látku Jeho pod Ním, dotýkaje se radostně sochy Jeho, probodnuté a přibité na kříži satanském = církevním.

Po ovoci poznáte je!

Proto, Svatá Marie Matko Bohů Všech, slituj se nad námi za to, že jsou mezi námi Zrůdy, jenž činí nějhorší zločiny proti Tobě = Dobru a Přirozenosti, a osvoboď nás od zrůd těchto, neboť oni nejsou před očima našima více, než jen výsledek kalu, hnití a plísně Belzebuba, falešnosti výtvorů jeho, kvasu jeho, vředů jeho, parazitů jeho a lží jeho, též jsou pro nás naprosto zbaveni všech smyslů živých a jsou pro nás naprosto v moci satana, který je ovládl svým Hříchem, jehož mzdou je smrt a my všichni svobodní bez výjimky vždy a plně odmítáme všechny činy jejich, myšlenky, symboly jejich i pouhý to pohled na jejich “výtvory” i na ně samotné na všechny ty zrůdy satanovy, a nejvíce hledáme způsoby na úplné osvobození života a všeho Tvého od nich kdekoliv, jak zde na Zemi tak i na Nebi.

A Ty Panno Marie jsi pro podobnost Srdce Tvého a srdce našeho nejvíce naší Nadějí na Osvobození se od všeho zlého na celé Zemi = od církve jediné zde na Zemi = od církve satanovy.

My lidé nepatřící satanovi, jsme nejvíce a nejhoroucněji věrni Tobě, Lásce a Naději Nejvyšší, Tobě Nejsvětější Panno Marie a též Synu Tvému, skrze Něhož jsi nám přinesla Osvobození se od kříže satanistů, Očistou naší, navzdory jejich stále a vždy lživému stavění svých křížů a krmení nás potravou jejich Belzebuba, navzdory nim, jsme Tobě Lásko a Tvému Synu Osvobozující Pravdě Milované a Milující, Navěky Věrni.

nesehnutý
Návštěvník
nesehnutý

@DMPR
Nezlobte se, já vím, kdo mě zachránil, kdo do mě vložil svého Ducha svatého, ke komu se modlím a On mi i odpovídá vyslyšením modliteb. Promlouvá ke mě. Vytrhával mě z ruky démonů, přišel ke mě i v noci, vzbudil mě a pomohl mi odstranit z mého srdce to za co jsem ho v modlitbě prosil.
Uzdravil mě svou mocí, když Duch svatý doslova prolétl jak sken mým tělem, bylo to jako elektrika odnikud od hlavy až po paty a já jsem byl zbaven všech nemocí a problémů těla, kterými jsem trpěl.
Denně se mě přes Ducha svatého dotýká a potvrzuje mi pravdivost Bible. Už dva a půl roku moje duše doslova odpočívá v Kristu, když mě nechal vejít do svého odpočinutí a Božího království.
Pán Ježíš Kristus je živý. Já žiju s živým Bohem, který před 2000 lety kráčel v lidském těle po této zemi. On sám se mi představil, zjevil se mi a dal mi poznat pravdu. Mám jistotu spasení a vím kam po smrti těla jdu. Pokud mě nezastihne vytržení církve, protože už žijeme na konci věků. Vytržení církve to není nějaká denominace, ale Kristovo tělo na této zemi, jsou to všichni, kteří jsou Duchem svatým zapečetěni a následují Pána Ježíše. Vytržení je v Bibli popsané jako svatba Beránkova. Beránek je Syn Boží náš Pán Ježíš a nevěsta je Jeho církev.
Byla to ale cesta trnitá než se mi dal poznat a zapečetil mě Duchem svatým ke dni vykoupení. Musel jsem vzít svůj kříž a následovat Ho a jít do pokory takové jakou jsem nikdy předtím neměl. Doslova se zapřít a bez remcání jít. Pro Jeho svaté jméno se nechávám urážet, zesměšňovat a On způsobil, že to nezraňuje mé srdce, protože to není proto, že bych hřešil, ale proto, že zvěstuju lidem pravdu.
On prolil svou krev za mě a i já jsem mu odevzdal svůj život s tím, ať se oslaví i na mé smrti, pokud to bude Jeho vůle. Není to tak, že bych si chtěl hrát na mučedníka nebo byl takový hrdina, ale proto, že Pána Ježíše Krista miluji víc než svůj život a tenhle svět je pro mě jen dočasná záležitost. Zemřít pro mě znamená jít domů.
https://www.youtube.com/watch?v=b-6XP0aNJjc

DMPR
Návštěvník
DMPR

Marií skrze Ježíše byl do vás vložen Duch svatý né proto, abyste zemřel zaživa, pohrdajíc jakkoliv svým životem, či abyste byl pro lásku k Ježíši jakkoliv obětován. To poslední co by Marie i Ježíš chtěli udělat je, že by si přáli oslavovat smrt vaší, tedy pohrdání a plýtvání lidskými životy. Naopak, Oni přišli k nám abychom my ZASE žili život svůj Plně, tak jak tomu bylo před úpadkem lidí z Jejich Ráje Božího. Ježíš má nad sebou svou Čistotu Stvoření = Pannu Marii, proto má tak velkou moc, jen vám to ještě nechtěl říci, protože vás nechtěl jakkoliv více zatížit. Aktivitou belzebuba a jeho všech církví je totiž známější satanské modlářství zobrazováním Ježíše na kříži, pozvedávání mešních pohárů ve tvaru lidského dítěte, zpěvavá mluva v přítmí pro lepší vštěpování pocitů viny při vybuzených vlnách alfa a v dutém menhiru následné vyvolávání hluku kovových těles ve tvaru vrcholku lidského údu, aby tím vším bylo usnadněno vaše ovládnutí belzebubem, před nímž vás právě Panna Marie skrze svého Ježíše zachránila, neboť se již nemohla dívat na vaše belzebubem podvedení, utrpení a zmučení, ale taktéž je Jí smutno z u vás belzebubem usnadněného vyvolávání ve vás pocitů viny pro vaše snadnější obrání vás belzebubem jak o celý váš Chrám Ducha svatého, tak i pokrytí tohoto Chrámu, tedy až do vzhledu holého těla s velkým a prázdným, služebníky belzebuba vyprázdněným kapsářem. A proto je pro mnohé umučený Ježíš satanisty známější, než je jeho Zdroj Síly a Lásky = Čistota Panny Marie. A proto se vám dala poznat skrze Syna svého Ježíše, neboť na větší Pravdu, než je jen Její Aplikace Intenzivního Očištění, nemáte (resp. neměl jste) zatím dostatek síly. Stále ještě musíte bojovat se svým belzebubem vevnitř. K Plnému prozření a Osvobození s pomocí Boží, máte ještě kus cesty, jak je znát z vašich slov o sebeobětování se Bohu. Ale už možná nastává doba, kdy již máte sdostatek sil, abyste s pomocí Boží poznal, vyhledal a natrvalo odstranil z vás satana, jenž vás tak zmučil a ztrápil na této Zemi. Bůh je Bohem Pravdy i Života. Byl ve vás obnoven Duch svatý Očistou Její skrze Syna Svého, tedy Očistou Boží, pro Oslavu Boží, a né proto, abyste takto obdarován zemřel, abyste za ty Jeho Dary dokazoval svou Lásku Ježíši jakýmkoliv obětováním Synu Božímu, jenž je neporovnatelně mocnější, než cokoliv zlého na této Zemi, ale proto vás zachránil, aby Zářila Jeho Láska, Milost a Velikost, tedy né pro svou malichernost, né abyste jakkoliv mrhal Jeho Dary z Čistoty a obětovával se jakkoliv za ty Dary, či abyste jakkoliv živořil v jakémkoliv utrpení zde na Zemi za Jeho dary, vždyť Syn Boží není vůbec, ani trochu a jakkoliv malicherný, ale proto vás zde na této Zemi zachránil, a zachraňuje a zachrání, abyste žil ZDE Plně, tak jak je možné v Plné Boží Pravdě žíti.

nesehnutý
Návštěvník
nesehnutý

@ DMPR
To nemá cenu, přeji vám, aby jste poznal pravdu. Možná vám to dojde po vytržení církve a možná nikdy. To už je úděl oklamaného člověka. Věřte si čemu chcete, já vám to neberu, ale bylo mojí povinností vám říci pravdu.
Nedělejte si nijaké obavy, že je ve mě něco jako démon. Poznal jsem některé osobně a museli se poroučet díky Duchu svatému a moci jména mého Pána Ježíše Krista.
Nikdy jsem Marii nevzýval a nebudu se k ní ani modlit, ona není žádný Bůh. Je to jen člověk jako vy a já. Jen si jí Bůh použil jak jsem psal výše. Ona sama řekla, že jí budou národy blahoslavit, ale to není uctívání a navíc se dost katolíků modlí k jejím obrazům případně sochám. Kdyby jste znal Boží slovo, tak by jste věděl, jak tohle Bůh nenávidí a trestá za to.
Kdyby Marie měla být co vy tvrdíte, tak by Pán Ježíš k tomu určitě apoštolům něco řekl a i On sám, nebo minimálně někdo z proroků ať už v minulosti nebo dnes, protože prorocké dary Bůh dává zrovna jako kdysi.

Dám odkaz na mého bratra, který byl vzat do nebe Pánem Ježíšem. Byl po operaci hlavy. https://www.youtube.com/watch?v=7jlj6CV3gD8
Můžete si poslechnout jeho svědectví. Nikdy jsem neslyšel, že by říkal něco o uctívání Marie.
Jestli ani po tomhle se vám neotevřou oči, tak proste Pána Ježíše a né Marii a On vám je pomůže otevřít.

DMPR
Návštěvník
DMPR

Bůh není belzebub, v jehož jste ještě spárech a v něhož ještě věříte, aby něco Bůh nenáviděl. Bůh je natolik Velký a věcí Znalý, že něco tak směšného jako je nenávist vůči nemocným může být jedině atributem naprosto upadlého velmi malomocného belzebuba = satana. Věřte si čemu chcete, ale evidentně jste ještě připojen na značně falešné, podvodné projevy velkého nedostatku dobra, tedy na to tzv. zlo.

Co řekla Panna Marie, stejně tak Ježíš, nemůžete vůbec znát z řečí vždy lživé církve satanovy.

Syn Ježíš nikoho neodebírá z tohoto světa, v nemoci = v ne moci = v nepřirozenosti, ale právě přinesl, poslán Bohem Nejvyšším Pannou Marií na tento svět zvěstování o přirozenosti lidské, aby tak vysvobodil ty, jenž jsou z vůle satana trpící.

Ten člověk z videa, chtějící být prorokem, je evidentně silně spoután a ovládnut belzebubem, neboť jeho Chrám Ducha svatého je evidentně a jasně obsazen belzebubem, je jím jasně ovládnut a tedy nemůže tento nositel belzebuba býti nositelem čistého slova Božího. Ten člověk má obsazen Chrám Ducha svatého = lidské Tělo, tak jak to vždy popisovali a před čímž nás vždy varovali všichni Svatí, což církev nejvíce a vždy ututlávala a z knih i pamětí lidstva vždy vymazávala. Ten člověk na videu má navíc nadměrné břicho, další ukázka to a znak služby satanovi, neboť nevstoupí do Ráje Božího zde na Zemi ten, jehož Chrám Ducha svatého je jakkoliv obsazen belzebubem. A kdo chce býti nesmrtelný i v lidském, pozemském těle, musí projít živý očistou 6 týdenním půstem na poušti.

Ve vytržení mé intuice od Panny Marie skrze Ježíše Krista, jsem dostal od Ní zprávu, abych sedl zde ke stroji a napsal vám toto poselství zde:

Milý člověče, né všechny skutky pocházejí od syna Panny Marie Ježíše = Jesuse.
Zvlášť belzebub číhá v Tělech lidí, od početí u těch, jenž vyšli z žen satanem spoutaných, tedy každoměsíčně krvácejících z jeho nečistoty, a hlásají pak slova Boží, zvláště slova syna Panny Marie, Ježíše, aby se skrývali za Jeho slova a konali skrytě vše proti Bohům i lidem, kterým ukradli jejich vlastní Chrám Ducha svatého. Jak bylo zjeveno Bohy a prorokováno čistými lidmi věrnými těm Bohům, jichž je nespočet a Jejichž Matkou je Matka Panna Marie Boží a Otcem je Otec Boží, tak to bylo prorokováno a zjeveno, a o pravdivosti tohoto se může kdokoliv na sobě i na jiných, na všech přesvědčit, že nejvíce musejí být lidé obezřetní před těmi lidmi, jenž hlásají slovo Boží a současně nabádají k jakékoliv pokoře a oddanosti jakémukoliv Bohu a současně k obětování Jim, ať už lidskou, zvířecí nebo rostlinnou krev, či cokoliv jiného, například zlaté, stříbrné, měděné a papírové peníze, dále statky, dobytek, otroky, vlastní nebo příbuzenské smilnění, potravu (zvláště né potravu od Boha, ale od belzebuba) a jiné “dary” tomuto belzebubovi = satanovi a všem jeho služebníkům. Ten belzebub má mnoho jmen. Někteří mu říkají “Legie”, někteří jej nazývají “Toxoplasma Gondií”, někteří “Motolice”, někteří “Plazmodium” a někteří jednoduše, prostě a všeobecně srozumitelně “belzebub”. On vás má za cíl jen jedno: chce vás,až doroste, zabít, protože se potřebuje dostat do útrob (např.) vysvěcených koček egyptských, aby se v nich spojil s belzebubicí a společně založili nový další rod, jenž vytryskne z malých koček egyptských na vaše tělo, nebo potravu vaší. Pokud je váš Chrám Ducha svatého oslaben početím z krvácejících žen belzebuba, potravou od belzebuba nebo myšlenkami belzebuba, pak je ve vás ustláno a připraveno lože pro tohoto kočičího (mravenčího, slimáčího …atd.) belzebuba a tak se z hříchů vašich proti slovům přirozenosti Panny Marie skrze Ježíše Krista, stává hnízdo, ruce, ústa a “myšlenky” belzebuba. Bůh nikdy není tak ubohý, primitivní a malicherný, aby vyžadoval (zvlášť od nemocných lidí) jakékoliv obětiny. Pokud tedy zaslechnete hlas jakéhokoliv nabádání se k sebeobětování, je to hlas toho vašeho satana = belzebuba ve vás, jenž vás tak v životě potrápil, a v tu chvíli se ihned vydejte na stezku očištění Pravdou Boží Panny Marie a Jejího Syna Boha Jesuse. Začněte svou cestu k vysvobození se od vašeho belzebuba, takto: tři krát měsíčně po tři dny zdržet se veškeré potravy a pít jen teplou, čistou vodu, až do doby, kdy budete schopen délku dní půstu navýšit na 4 dni, 5 dní, 6 dní atd. Podle toho, jak moc toužíte očistit Chrám Ducha svatého a tak naplnit hlavní Proroctví Boží a to je Život Naplněn Láskou Milujícího Srdce Nejčistšího v celém Vesmíru, Tryskajícího Štěstím Nejvyšším, Zvěstovaného Pravdou Milující a Milovanou, Zrozenou Srdcem Tím Nejčistším, Štěstím Tryskajícím Nejvyšším, Navěky Věků, Amen.
comment image

DMPR
Návštěvník
DMPR

A dám vám zde odkaz na osobu, která žije podle slov Božích, proto není oteklá satanem, jak na těle i na duchu, nemá velké břicho, další to důkaz ovládnutí belzebubem a není v moci služebníků satana, tedy nemá belzebubovy nemoci, ale je Přenádherná jak na svém Chrámu ducha svatého = na svém Těle, tak i na svém Duchu, ve svých více než 70ti letech vypadá na 20 let, těší se dokonalému zdraví, je milující a milovaná, schopná kdykoliv a bez jakýchkoliv potíží a bolesti počít a stvořit zdravé, krásné a dokonalé dítě, dar to Boží, manžel této osoby žijící v Bohu, nežije v Bohu, ale ve vašem satanovi = belzebubovi a tak vypadá jako její dědeček a né jako manžel, muž. A KAŽDÝ člověk žijící podle Slov Božích Svaté Panny Marie dokazuje, jak na svém Chrámu Ducha svatého, tak i na svém Duchu, nefalešném, neobětujícím sebe a jiné smrti satanovi, tomu belzebubovi, který vás a vašeho bratra ovládl, tedy každý člověk žijící v Duchu i v Těle Božím Panny Marie, dokazuje a ukazuje Čistotu a Dokonalost Božího Díla, jenž se projeví u každého slovy i skutky, jenž žije Plně podle pravých Božích přikázání. A tak všemi těmi způsoby tako osoba dokazuje, že žije podle Slov i Skutků Svaté Boží Panny Marie, skrze svého Syna Božího, Ježíše Krista, Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=3NqA7gluBh4
Annette Larkins… 70 plus Yrs Old… Raw Plant Base Diet

Chcete-li kompletního průvodce na vaší cestě k Osvobození se od vašeho Belzebuba, k životu podle Boha, tedy Nejčistší Panny Marie a Jejího Syna Ježíše Krista, přečtěte si tuto knihu a následně i další texty, od osoby této, která podává kompletní a ucelený obraz Slov i Skutků Božích, jak zde na Zemi, tak i na Nebi, v Lásce vždy Věrni Boží Panně Marii, až na věky.

prof. Arnold Ehret, Mucusless diet healing system
https://www.pdf-archive.com/2017/05/16/arnold-mucusless-diet/

My Road to Health Teresa Mitchell – Preface
https://www.mucusfreelife.com/ehret-library/overview/other-authors/my-road-to-health/

Bezejmeny
Návštěvník
Bezejmeny

Ježiš Kristus je tím Bohem ,máš v tom zmatek

Lex DRUID
Návštěvník
Lex DRUID

Není pravda. Jediný pravý Bůh je Ugumamla a já jsem jeho jediným prorokem!
Kdo v něj uvěří a mě dá prachy, tak tomu slibuju věčný život a všechno co si bude přát, ale až chcípne, nejlíp v boji za Ugumamlu. Uguakbar! Až na věky.

DMPR
Návštěvník
DMPR

Je mnoho Bohů a Panna Marie je Bohyně Bohů, je ta Nejvyšší Bohorodička.

Dávat Jí peníze jako úplatek je jeden z nejvíce zarmucujících činů vůči Ní, jaký můžete udělat.

V noci před spaním jen na Ní a Jejího Syna pomyslete, poproste Je o pomoc a opusťte s Jejich pomocí veškerou krmi belzebuba. To ke Spasení, Největšímu Štěstí a Věčné Slávě stačí.

Sláva Jí, té Nejsvětější navěky.

Dalibor
Návštěvník
Dalibor

Ano, to je přesně ono – mariáni.
Pro ně neexistuje ani tolik Bůh, nebo Syn, nebo Duch svatý, ale hlavně Marie.
Ježíš za ně prolil krev a vydal život, ale oni se modlí k Marii.
Nereagují na evangelium, ale na své potřeby, které tu jsou už tisíce let: mít v božstvu ženský “jemný prvek.” Tito lidé ani neznají Bibli, protože tam by mohli vidět, že Bůh Izraele jako jediný Bůh široko daleko v době Starého zákona neměl za manželku bohyni, jako ostatní bohové 😉

DMPR
Návštěvník
DMPR

Ježíš, syn Marie, za nás prolil krev na kříži vaší církve že? Ale to já přece vím! Vy služebníci církve satanovy.

A jak dopadl Jehova “bez ženského prvku”, to by neměli raději číst ani sadističtí psychopaté, aby si uchovali zbytky svého zdraví.

Ave Maria se svým Synem nerozdělitelní a Nejjasnější mezi všemi.

comment image

Jaris
Návštěvník
Jaris

Pomnik Mistra Jana Husa a sloup Panny Marie na stejnem namesti, je paradox.
Mariansky sloup strhli zidacti anarchiste Sauer a Horakova a novy Mariansky sloup bude svetit rovnez zidak Duka. Jaka to podivna komicka nahoda! 😀

zajic
Návštěvník
zajic

Pro Věčného Slovana:

Pročetl jsem si Gorazdovu práci na odkazu, který jste sem dal a přestože je tam spousta věcí, které jsou nevyvratitelným faktem a mnoho k zamyšlení, některé vývody jsou naopak zavádějící a dá se o nich polemizovat. Nic není černobílé a tvrdit, že probíhala germanizace je stejně mylné, jako tvrdit, že neprobíhala. Kupříkladu s latinou a němčinou to byla nutnost, podobně jako dnes s angličtinou. Němčina byla komunikačním prostředkem v obrovské části Evropy a latina pak jazykem psaného textu. Kdo chtěl, aby jeho práce zasáhla širší odbornou veřejnost, musel umět psát latinsky. A protože už tehdy byly české země geograficky v těsné blízkosti tohoto německo-latinského světa, který na své okolí vyvíjel enormní tlak, přijetí němčiny a latiny byl jediný způsob, jak tomuto tlaku „upustit páru“. Stejně tak není pravda, že by Přemyslovci byli propagátory germanizace. Ano, díky nim sem přišla sposuta Němců, ale právě paradoxně díky nim a jejich vlastní síle udržet otěže nad děním ve státě si české země zachovaly svůj slovanský ráz. Nelze tyto procesy zjednodušovat tvrzením, že Češi (a Moravani) měli silný duch. To možná měli, ale faktorů byla celá řada – přírodní hranice, správná osoba ve správný čas na správném místě a mnohé další. Nebezpečí totální germanizace Čechů a Moravanů přišlo až mnohem později, v dobách Habsburků, kteří už byli opravdu cizí dynastií a neměli k českým zemím vztah, jaký měli Přemyslovci, byť si to nemůžeme představovat optikou dnešního myšlení. Vždyť důkazem o udržení si vlastní identity byla silná autonomie v rámci celé Říše, kdy jsme si tu mohli dělat víceméně co jsme uznali za vhodné a když nám do toho některý z císařů chtěl strkat nos, častokrát přes něj dostal. Vše korunovalo udělení volebního hlasu českému králi jako říšskému číšníkovi ve volbě říšských panovníků. Třeba takový Přemysl Otakar II. měl dost silnou pozici na to, aby mohl kandidovat na římsko-německého krále a měl dostatek podpory od samotných Němců! Jiný problém je, že už se to těm vlivnějším nelíbilo a přišla ona tragédie v podobě bitvy na Moravském poli. Gorazd správně píše, že v řadě případů docházelo k počešťování Němců. Tento proces začal už ve 13. století a spousta Němců se počeštila natolik, že bránili svou novou vlast mnohdy více, než kdekterý Čech. Zrádci, vyžírkové a pátá kolona hájící zájmy cizinců se najde všude, dnes i tehdy. Karel IV., ať už byl jakýkoli, uměl česky a nelze mu upřít podporu těch, kdo psali nebo kázali česky. A jména hradů v Němčině? To byla často jen pouhá móda. Ano i ve středověku byly módní trendy. Hrad a jeho jméno byl symbolem feudála, jeho moci a bohatství. Vedle erbu byl jeho hrad s dobře znějícím jménem něco jako je dnes obchodní značka.

Ale jak říkám, netvrdím, že národnostní třenice z toho všeho nevzešly ani že germanizační tlak nebyl. Byl. Ale rozhodně ne stejný, jaký proběhl u Polabských Slovanů nebo Korutanců, nebo jako byl případ maďarizace slovanského obyvatelstva v Panonské nížině. Byla to složitá doba, kdy je třeba některé momenty vidět v širším kontextu. České země měly v Říši respekt, který ztratily až na počátku novověku.

Věčný Slovan
Návštěvník
Věčný Slovan

zajic

Při vší úctě k vašem znalostem, tato záležitost s germanizací a významným přispěvením Přemyslovců k ní je nevyvratitelná.

1) Nikdo netvrdí, že by Přemyslovci byli vědomými propagátory germanizace. Tady jde o to, že Přemyslovci svou činností germanizaci dláždili cestu (vědomě či ne, je věc jiná).
A celkově udělali dost věcí, které lze stěží omluvit jako “nutné”. Poněmčování přemyslovského rodu a utvrzování Němců v tom, že jsou tady pány, jsou jedny z nich.

Kdyby to takhle pokračovalo dál, český národ by dříve či později čekala totální germanizace a zánik, jako Polabské Slovany či Lužické Srby.

2) Latinka a němčina nebyla nutná. Porovnejte to např. s východoslovanskými národy (např. Rusy) a uvidí ten rozdíl. Zatímco jazyk východoslovanských národů (pod vlivem církevní slovanštiny) kvetl, náš jazyk (odtržený od církevní slovanštiny, krásného jazyka duchovního) upadal – a to natolik, že i Jan Hus musel pomáhat očistit a pozvednout jazyk český.

Totéž se dělo s duchovností a kulturou národa českého.
Latinizací nemíníme jazykovou složku (přestože se to také v zásadě týká jazyka), nýbrž katolicizaci (římským katolíkům se říkalo také latiníci).
Český národ tak byl vytržen od svých vlastních pravoslavných cyrilometodějských duchovních kořenů.
Církevní bohoslužba a církevně-slovanské spisy byly nemilosrdně likvidovány. A aby toho nebylo málo, tak byla českému lidu vnucena latinská bohoslužba (které nikdo nerozuměl).
Dokonce ani světci neušli zlobě latiníků. Tak docházelo k potlačování a vymazávání vzpomínek na významné české světce – sv. Rostislava, sv. Václava, sv. Ludmilu, sv. Ivana českého, sv. Prokopa Sázavského. Protože šlo o vyznavače “heretické” a “schizmatické” víry cyrilometodějské.

A pokud neupadli úplně v zapomnění (jako třeba sv. Rostislav – otec českého národa), tak byla českému lidu vnucována lež, že šlo o latiníky. Tak byl český národ okraden o svou vlastní historii.

To vše se dělo s přímou podporou Přemyslovců.

Kdyby tohle Přemyslovci vyváděli v Rusku, tak by je Rusové vyhnali jako zrádce.

3) Český národ tak byl odtržen od své matky – Byzance. A byl zavlečen do temnoty barbarského Západu.
A tak zatímco na Východě kvetla slovanská ruská civilizace aj. slovanské národy (ozářené světlem Byzance), český národ duchovně a kulturně byl ve fázi úpadku a stagnace. Stálo to za to?

4) K počeštění a slovanizaci Němců, včetně německých princezen a příslušníků jejich rodů, právě že prakticky nedocházelo. Většina z nich stále zůstala věrna Německu. Nikoli Českému království. Kdyby měli volbu mezi Říší a českou zemí, dlouho by se nerozmýšleli. Jejich “věrnost české zemi” se moc dobře ukázala v době křížové výpravy proti “kacířským” Čechům, kdy se většina Němců s radostí přidala na stranu křižaků a Říma.

Spíše naopak docházelo k poněmčení přemyslovského rodu. A ač samotní přemyslovští králové zůstali Čechy, jejich duch byl veskrze spíše německý, než slovanský.

Většina německých princezen zůstala nadále v srdci Němkami. Málokterá (pokud vůbec nějaká) byla jako sv. ruská carevna Alexandra Fjodorovna, která byla původně germánského původu a stala se hrdou slovanskou ruskou ženou. V takovém ostrém kontrastu nemůže v žádném případě obstát tvrzení o “počeštění a slovanizaci příchozích německých rodů”.

5) Samozřejmě lze uznati řadu zásluh přemyslovských králů a být na ně hrdý.
Avšak opěvovat tuto dobu jako takovou nelze.

Přemyslovská éra byla pro nás tímtéž, co pro Rusy petrovská éra – doba duchovního a kulturního úpadku a vyhození z přirozené národní trajektorie. Kořeny pozdějšího národního pádu (my máme Bílou horu, Rusové r. 1917).

Ne přemyslovství, ale husitství.
Ne Karel IV., ale Jiří z Poděbrad.
Ne Svatá Říše římská, ale Svatá Rus.
Ne Řím, ale Byzanc.
Ne latinismus, ale cyrilometodějství.

Svatý Rostislav – toť hlavní smysl našich dějin.

Věčný Slovan
Návštěvník
Věčný Slovan

A ještě jsem zapomněl dopnit svaté Cyrila a Metoděje – další národní a lidoví světci, kteří byli v době latinizace (horlivě podporovanou Přemyslovci) potlačováni (jakožto “heretici” a “schizmatici”).

Věčný Slovan
Návštěvník
Věčný Slovan

A ještě jsem zapomněl dopnit svaté Cyrila a Metoděje – další národní a lidoví světci, kteří byli v době latinizace (horlivě podporovanou Přemyslovci) potlačováni (jakožto “heretici” a “schizmatici”).

Montisan
Návštěvník
Montisan

Rusáci strašlivě lžou! Teďkonc běží jejich nejdražší seriál o Káče Veliký, ze který taky udělali pomatenou “světici”, která údajně z vnitřních pohnutek přijala pravoslavnou víru a odmítla protestantského kněze! A z Peťana Třetího udělali málem autistu a nenávistníka. Přitom ona byla jen mrcha, co se kurvila s oficírama a pravoslaví přijala, aby se dostala na trůn zaostalýho ubohýho Ruska, kdežto Peťan byl vzdělanej člověk, co se chystal provést důkladné reformy, nakopat zaostalým popům jejich černý prdele tím, že zaveden toleranční patent a zbaví je moci nad prostým negramotným lidem, zavede povinné školní vzdělání pro všechny a zruší nevolnictví! Tím by nastartoval v Rusku změny vedoucí k průmyslovému rozvoji, odstranění bídy a zaostalosti, mužické lenosti a bojarské zpupnosti! Proto se nehodil mocným v Rusku a ti ho s nemalou pomocí té vyčůrané čůzy co přijala pravoslavné jméno “Jekatěrina” svrhli a zavraždili. A ta sice Rusko rozšířila o nemalé oblasti , ale dovnitř nepodnikla k jeho nápravě nic a zanechala po sobě skansen zaostalosti. Navíc dík připojení polsko-litevských území se stalo územím s největší koncentrací židovské diaspory – zárodku to revoluce ….

Věčný Slovan
Návštěvník
Věčný Slovan

Pozn.: Právě němečtí kolonisté byli horlivými propagátory germanizace a podrobování slovanských národů.
Německý národ té doby se nijak zvlášť zásadně nelišil od německého národa z doby 19. a 20. století.

zajic
Návštěvník
zajic

Ad1)
Právě že spousta věcí byla nutným kompromisem a kdyby na ně Přemyslovci nepřistoupili, dopadli bychom jako Polabští Slované (ti hlavně kvůli nejednotnosti). Češi se vždycky hádali mezi sebou, ale jakmile jim někdo začal kafrat do jejich práv, vždycky se nakonec semkli a cizákům ukázali, kdo je tady pánem. K totální germanizaci jsme měli nakročeno až za Habsburků, ale jak víme, ani tehdy se nepovedla.

Ad2)
Samozřejmě, úpadek duchovna a slovanské bohoslužby vnucením latiny je jasný fakt, stejně jako likvidace staroslověnských textů a Sázavského kláštera, a s tím související potlačení některých světců. Zdůrazňuji některých. Úcta ke svatému Václavovi se tradovala už v podstatě od jeho zavraždění, ale teprve od bitvy u Chlumce roku 1126, ve které kníže Soběslav I. porazil římsko-německého krále Lothara III., se sv. Václav stal „celonárodní“ záležitostí. K bitvě se totiž váže legenda o pomoci svatého Václava a svatého Vojtěcha. Údajně se Soběslavovi ještě před odjezdem z Prahy zdál sen, v němž se mu zjevil svatý Vojtěch a pravil, že v kostele ve Vrbčanech je uložen starodávný slavníkovský praporec, který když Soběslav ponese před svými šiky, jedině tak dobude slavného vítězství. Když se kníže ráno vzbudil, povolal svého kaplana Víta, aby se s ním o snu poradil a ještě týž den ho s nevelkou družinou zbrojnošů poslal zasněženou krajinou do Vrbčan, které se nachází zhruba 40 km východně od Prahy na Kolínsku. Když kaplan dorazil na místo a ptal se po Vojtěchovu praporci, dostalo se mu jen nechápavých pohledů. Nikdo z místních si žádný praporec nepamatoval. Proto Vít a všichni zbrojnoši poklekli k modlitbě, poté se dali do pečlivého průzkumu zdí kostela a nakonec za oltářem našli malý zazděný výklenek, v němž se ukrývalo to, co hledali. Mělo jít o dva pruhy hedvábné látky s vyšitou hvězdou uprostřed. Z Vrbčan pak uháněli za Soběslavem, který už mezitím vyrazil vstříc nepříteli a když večer před bitvou dorazili do Chlumce, kníže přijal od kaplana Vojtěchův praporec a před zraky všech přítomných ho slavnostně uvázal na Kopí svatého Václava, které bylo uchováváno na Pražském hradě. A s touto standartou, nazývanou od této chvíle Svatováclavská korouhev, už nikdo nepochyboval o tom, že nadcházející bitva bude vítězná. A taky že byla. České vojsko, ač početně slabší, bylo dobře ukryto v okolní krajině a v příhodnou chvíli zaútočilo ze tří stran na nepřátelský předvoj za zpěvu Písně svatého Vojtěcha, přičemž tohoto útoku se údajně zúčastnil i samotný kaplan Vít, oblečený do zbroje a obklopen stovkou elitních bojovníků, kteří měli vlastními těly chránit Svatováclavskou korouhev, jež Vít držel nad hlavou. A když pak Vít zvolal do bitevní vřavy před sebou: “Druhové a bratři, vytrvejte, nad hrotem posvátného kopí vidím svatého Václava, sedě na bílém koni a oděn bílým rouchem, bojuje za nás, podívejte!”, osud Sasů byl zpečetěn. Nakažlivost davových psychóz je známá věc a pokud se jednalo o nějaký přírodní úkaz, třeba o mlžný opar, mohli v něm snadno všichni najednou spatřit to, co vykřikoval kaplan Vít. A od té chvíle byl svatý Václav (s výjimkou mincí Jaromíra I. krátce po roce 1000) už pevnou součástí českých mincí. A byl to právě Karel IV. kdo jeho kult podpořil ze všech českých panovníků nejvíce.

Latinka a němčina nutné byly, protože jsme sousedili s německou říší. Dneska si také nevystačíte jen s češtinou, když někam vycestujete a musíte umět minimálně anglicky, o to víc, kdybyste jel na nějaké obchodní nebo diplomatické jednání. To platí teď a platilo to vždy. Kdo neovládal tehdy platné mezinárodní jazyky, toho nikdo nebral vážně. Tehdejší Kyjevská Rus nebyla v dosahu německé říše, ale v dosahu Byzance a proto byla pro Rusy důležitější řečtina. Vždyť kyjevští biskupové byli dlouho Řekové. Ale samozřejmě, tam byla trochu jiná situace a podpora místní slovanské kultury je nepopiratelná. Jenže Rusko bylo daleko. Kdežto České země byly v přímém sousedství s Německou říší a tudíž v přímém ohrožení. Jak dlouho myslíte, že by trval odpor, kdyby Přemyslovci nepřijali latinský ritus místo byzantského? Na kdyby se v historii nehraje, ale je dost pravděpodobné, že kdyby se vzpírali, čekal by nas i tak osud Polabských Slovanů.

zajic
Návštěvník
zajic

Ad3)
Rostislav nebyl otcem českého národa. Stejně jako jím nebyl Karel IV., Praotec Čech nebo kdoví ještě. Maximálně bychom ho mohli pokládat za otcem Moravanů 😀 Dějiny českého státu, tak jak se nám jeví dnes, začali sjednocením Čech a Moravy knížetem Oldřichem někdy v letech 1018-1029 a nešlo o sjednocení jakéhosi národa, nýbrž o tvrdou zkušenost srovnatelnou s dobytím Anglie Normany, kdy skromný svět posledních zbytků přežívajících velkomoravských velmožů definitivně ukončili Přemyslovci, ti šťastnější si zachránili holý život v Polsku, jiní byli pobiti, ožebračeni, zotročeni, anebo si hledali cestu k vítězům a jen tak přežili. Co bylo předtím, byly samostatné dějiny Čechů a Moravnů. A tady si troufnu říct, že ty začaly mnohem dříve, než příchodem do „zemí oplývajících mlékem a strdím“. Dnes už se ví, že Chorvati a Srbové byli původně kmeny kočovných Sarmatů z jihoruských stepí (Haravaiti a Serbi) a stěhování Čechů dost výrazně souviselo i se stěhováním těchto kmenů. Část Srbů zakotvila severně od Čechů (Lužice) a část Chorvatů hned vedle nich, ve východních Čechách, které byly v nejstarších dobách známy jako Charvátsko. To dokládá i jazyk – česká jazyková skupina (včetně slovenštiny a lužické srbštiny) má mnohem blíž k jihoslovanským národům, než k těm východním a tedy Rusům. Zajímavé je třeba i rozložení haplotypu, které je výrazně podobné tomu v Panonské nížině mezi Maďary. Byzanc jako matka českého národa je s prominutím nesmysl.

O Byzanci či Kyjevské Rusi bych si nedělal iluze. Stačí si letmo pročíst o vraždách a vzájemných pletichách a celkovém úpadku ještě před tím, než Byzanc pohltili Turci. Kyjevská Rus byla barbarská naprosto stejně, jako jakákoli jiná země ve středověku, kde se o moc Rurikovci zabíjeli úplně stejně, jako Přemyslovci nebo německá šlechta v boji o královský trůn.

zajic
Návštěvník
zajic

Ad 4) počešťování německého obyvatelstva ve městech
Německá kolonizace z konce 12. a pak především ze 13. století byla opravdu velmi intenzivní a počet příchozích mohl být skutečně velký, protože jinak nelze vysvětlit německý ráz měst, jak jej odrážejí prameny, ani skutečnost, že ještě počátkem 15. století mají převahu německých jmen i seznamy měšťanů a měšťanek. Do nově zakládaných středověkých měst bylo samozřejmě pojato i slovanské obyvatelstvo, které se dávno před vznikem měst usídlovalo v blízkosti správních středisek a klášterů. Není třeba pochybovat o tom, že toto původní slovanské obyvatelstvo nějak výrazně ovlivňovalo národnostní ráz našich středověkých měst. Souvisí to s fenoménem přizpůsobování se většině. Jednotlivci se přizpůsobovali jazyku, který v jejich okolí převládal. Pacholek nebo děvečka přebírali jazyk svých pánů, tovaryš mluvil jazykem převládajícím v dílně či cechu a podobně. Pokud německy mluvící osoby ve městě naprosto převládaly, město rychle do sebe vstřebalo i ty, jejichž mateřský jazyk byl jiný. Přesto ve městech existovaly již od počátku nebo vznikaly dílčí komunity a někdy celé aglomerace, ve kterých se čeština jako dorozumívací jazyk nadále uchovávala. Pokud tyto společnosti ve městech pevněji zakotvily, docházelo k růstu počtu česky mluvících obyvatel a germanizační tlak ustupoval. Etapa “poněmčování” pozvolna končila a ve druhé polovině 14. století začala zcela opačná – “počešťování”. Z roku 1355 máme první doloženou zprávu o nacionáních rozporech v českých městech. Karel IV. tehdy vydal pro město Beroun listinu, v níž stanovil, že tamní městské radě má zasednout polovina Němců a polovina Čechů. Česká komunita tedy byla v Berouně natolik silná, a to i mezi bohatými měšťany, že si dělala nárok na zastoupení v městské radě. Dále tu byla morová epidemie, která ve 14. století zasáhla téměř celou Evropu. Ta nejhorší vlna ve čtyřicátých letech se českým zemím vyhnula, ve svém důsledku ale značně oslabial příliv dalších německých přistěhovalců, což významně přispělo rozvoji českýchkomunit ve větších městech. A když následně počátkem osmdesátých let 14. století zasáhl mor i česká města, počet obyvatel se zde snížila uvolněné místo začalo být obsazováno obyvateli i z českého venkova (samozřejmě jak Čechy tak Němci). Tam, kde ale bylo okolí města české, získala větší váhu i česká komunita, což lze doložit jmennými seznami z různých listin a zemských desek. Druhým zlomem byl rozvoj češtiny jako kulturního jazyka ve 14. století podporovaný právě Karlem IV. Dokládá to mimojiné i vzrůstající počet listin psaných v českém jazyce. Samozřejmě ale tyto procesy nelze generalizovat a ne všude probíhal stejně, některá města zůstávala více německá (za všechny obligátní Kutná Hora, kde Němci kontrolovali stříbrné doly), mnohá se ale změnila na více česká (Plzeň, Slaný, Louny, Hradec Králové, Nové Město Pražské). Celý počešťovací proces byl dovršen hustiskou revolucí. Výjimkou byla Morava, kde husitství úspěšně potíral olomoucký biskup Jan Železný a Brno, Olomouc, Znojmo i Jihlava zůstaly striktně německé. Bilingvnost českých zemí ve 14. století je nezpochybnitelná, stejně jako proces slovanizace Němců a stejně jako to, že mnozí Němci zůstávali Němci a ano, v době křížových výprav to jasně ukázali, na které straně stojí. Na podrobný rozbor tady není prostor.

zajic
Návštěvník
zajic

Ad 4) počešťování některých německých rodů
Z nejstarších dob se uvažuje o naturalizaci Markvarticů, po nich to byli nejspíše i Vítkovci (Witigo je germánské jméno). Z pozdějších dob to byli páni z Kunštátu a Jevišovic, z nichž vzešel Jiřík z Poděbrad. Víte že jejich prapředek Gerhard byl nejspíše německého původu? A že se kompletně naturalizovali? Podobný případ byl nejpíše u pánů z Pernštejna, jejich prapředek Medlo byl také nejspíše německého původu. Zcela jistě můžeme mluvit o naturalizaci u Šenků ze Šenkenberka, u pánů ze Šumburka, u pánů ze Žeberka, pravděpodobně i u pánů ze Švamberka (jejich prapředek Hiltbold von Schwangau byl ministeriálem Štaufů). A pokud víme, tak Bohuslav ze Švamberka, ač zpočátku člen protihusitského Plzeňského landfrýdu, se stal jedním z husitských hejtmanů.

Ad 4) počešťování kněžen a králověn
Co se týče počešťování či nepočešťování, k tomu lze říci velmi málo, protože o jejich životě se zpravidla dochovalo minimum písemného materiálu.

Ad5)
Přemyslovská éra byla pro nás dobou kompromisu, která český stát udržela před dravostí Německé říše. Měla své chyby, vlastně spoustu chyb, ale kdo je nedělá? Neznám bezchybného člověka. Ono se rádo teoretizuje, co by kdo udělal na místě toho a toho, ale je třeba si uvědomit, že středověk byla doba vlády těch silnějších a dravějších a tehdešjí život ovládalo násilí v míře, kterou si dnešní zpohodlnělý člověk ani nedokáže představit a jen tu a tam se mu vyjeví, když z gauče v obýváku s pivem a brambůrkama vidí v televizních zprávách, jak se ve Rwandě černoši rozsekají mačetama. To byla realita tehdejší doby. A tehdejší člověk se musel sakra ohánět, aby měl hlavně něco do žaludku, a nějaké vyšší hodnoty šly mimo něj.

zajic
Návštěvník
zajic

Na závěr:
Ano Přemyslovci, ano husitství.
Ano Karel IV., ano Jiří z poděbrad.
Ano Svatá Říše Římská, ano Svatá Rus.
Ano Řím, ano Byzanc.
Ano latinismus (s výhradami ale budiž), ano cyrilometodějství.

Uměním je najít kompromis a ne jít za každou cenu cestou konfliktu. Ale zároveň si nenechat srát na hlavu.
Na všem se dá najít něco pozitivního a zároveň i negativního.
Jin a Jang. To je neustále se opakující osud ve hmotné sféře tohoto vesmíru.

Hlavní smysl našich dějin není žadný svatý Rostislav. Hlavním smyslem je se z nich poučit a ne neustále opakovat chyby. Málokoho zajímají dějiny a proto nikdo neví odkud přicházíme a v důsledku toho ani kam kráčíme a jsme odsouzeni opakovat stále stejné chyby.

zajic
Návštěvník
zajic

K tomu počešťování českých královen mě napadá jeden velmi pěkný příklad, který samozřejmě nemůžeme považovat za důkaz pro všechny ženy, které se kdy přivdaly do Čech za Přemyslovce. O manželce Karlova syna Václava IV. Žofii Bavorské je známo, že chodila na kázání Jana Husa do Betlémské kaple, podílela se na jeho ochraně a požadovala zrušení klatby uvalené na něj. Minimálně to, že ho chodila poslouchat nasvědčuje tomu, že uměla česky. A jako rozená Němka z Bavorska se česky musela naučit až po svatbě, která proběhla roku 1389, a tedy měla na to dostatek času. Jan Lucemburský česky neuměl, ale Karel už se naučil a Václav IV. už česky mluvil jako rodilý mluvčí.

O vztahu českých královen a kněžen by něco málo mohlo napovídat i to, jak vychovávaly své dcery. Nejzářnějším příkladem byla svatá Anežka, které dobrotu jejího srdce upřít nelze v žádném případě.

Věčný Slovan
Návštěvník
Věčný Slovan

zajic

Přemyslovci a germanizace

Vidíte sám, že akorát jen potvrzujete, co uvádím já.
Přemyslovci a Lucumburkové neměli zásadní díl na zastavení germanizace.
Morová rána a husitství nevzešly od Přemyslovců. Zvláště husitství, která bylo čistě lidové a vycházelo z dolních vrstev lidu, nikoli z horních (tedy ne od královské dynastie).
A teď si představme, že by nebylo morové rány ve 14. století a nebylo by ani husitství.
Germanizace a postupný zánik českého národa v německém moři by byl nevyhnutelný.

Tak Přemyslovci “kompromisovali” (což je mj. historický nesmysl, který jste uvedl a s historickou realitou nemá nic společného), až dokompromisovali národ k záhubě.
Dům rozdělený ve dví nikdy neobstojí.

Sám Karel IV. již vydal zákon, který ustanovil, že kdo nebude poslušen římské církvi, má být potrestán smrtí. Rozkol národa a panovnického dvora v dobách Přemyslovců a Lucemburků byl nevyhnutelný. Kdyby Karel IV. se dožil husitství, možná bychom jej dnes považovali za lišku ryšavou namísto Zikmunda. Zikmund, jinak schopný panovník, neudělal nic, co by neučinil jeho otec.

Latinismus
Právě kdyby Přemyslovci chtěli bránit českou zemi proti germanizaci, tak by naopak hájili původní pravoslavnou víru cyrilometodějskou. Právě masivní germanizace českých zemí kráčela v ruku v ruce s latinizací. Nikdo nebyl tak horlivější germanizátor, jako latiníci.
Latinismus byl německý nástroj k dobývání slovanských národů.
A právě proto sv. Rostislav se obrátil nakonec k Byzanci ve věci přijetí křesťanské víry a povolání Konstantina a Metoděje.
Což národ skutečně zachránilo před osudem Polabských Slovanů.
Nikoli politika Přemyslovců a Lucemburků.

A Přemyslovci nesledovali svou politikou nějakou dočasnou záležitost (jako sv. Václav, který ale zůstal věrný česke zemi a víře otců a dědů), ale svou vlastní politiku, která české zemi ve výsledku velmi škodila. A pořádně český národ duchovně a morálně poškodila.
Omluva Přemyslovců a Lucemburků je nemožná v tomto ohledu.

Pozn.: Přesně – pokud zrovna nebyl kult sv. Václav potlačován, byl przněn lživým výkladem o jeho “latinské víře”. Tak se Přemyslovci a Lucemburkové podíleli na prznění a likvidaci české historie.

Byzanc a Kyjevská Rus
Ve snaze obhájit neobhajitelné pletete páté přes dévaté.

Církevní slovanština opravdu není řečtina. Řecky se na Rusi moc nemluvilo. O nic víc, než ostatními neruskými jazyky. Pokud vůbec.

Váš způsob omlouvání germanizace českých zemí formou prznění češtiny latinkou a němčinou a zaváděním němčiny jako úředního jazyka jako něčeho “nutného” je stejně hloupé, jako tvrdit, že musíme zprznit český jazyk anglikanismy a zavést angličtinu jako úřední jazyk jen proto, že angličtina je světový jazyk.

Jen stále více a více poškozujete obraz Přemyslovců svými vývody a zároveň potvrzujete mé tvrzení výše.

Mj. kontakty Kyjevské Rusi se západní Evropou nebyly o nic menší, než s Byzancí. Tvrzení o “izolaci” Kyjevského knížectví od západní Evropy kvůli Byzanci je historický západnický mýtus.
Tomuto mýtu se věnuje mj. ruský historik a národní obrozenec Egor Kholgomorov zde:
http://100knig.com/vizantizm-i-russkost/

Stejně tak tvrzení o “barbarství” Kyjevského knížectví, které je pouhý rusofobní mýtus. Doporučuji vám si nastudovat ruské dějiny, protože vaše znalost ruských dějin je opravdu slabá.

Kyjevské knížectví a po něm i Moskevské knížecví a Moskevské carství byla vyspělá slovanská ruská civilizace (po stránce duchovní i kulturní, o nic méně na obdobné technologické úrovni, co Západ).
https://3rm.info/publications/36809-pravda-rusi-kto-zhe-ot-kogo-otstaval.html

Středověký Západ proti Rusi byl opravdu jen nekulturním a barbarským Babylónem.

To připomína mj. i jednu epizodu s ruskou princeznou Annou Kyjevskou, která ve Francii musela učit místní šlechtu hygieně. Až tak to vypadalo na Západě.

Byzanc, vyrabovanou západními barbary, raději nepřipomínejte. Ona jest svědomím přemyslovského rodu i samotného Západu.

Sv. Rostislav
Sv. Rostislav jest skutečný otec národa. Stejně jako sv. Vladimír je otcem národa ruského.
Právě Velká Morava je pramenem trojslovanského lidu českého (Čechů, Moravanů a Slezanů).
Nebýt Velké Moravy, nebylo by ani nás.

A že Češi tehdy jako národ ještě neexistovali? No a co. Duchovní, kulturní a genetické pouto nás pojí původem k Velké Moravě. A o tom to je. Např. Slováci si to moc dobře uvědomují.

Počeštění části Němců (včetně královen německých)
Tomu se říká výjimka potvrzující pravidlo. A ta výjimka nezachránila český národ před germanizací.

Jak dlouho bychom se ubránili?
Husitství ze všech nejvíce a nejlépe vyvrací vaše tvrzení.

Tož tak.

Valduk
Návštěvník
Valduk

Blbost, husitství vycházelo z Viklefa a jeho rozšíření u nás bylo následkem knihomolství Zikmundovy ségry, kterou poté co se stala anglickou královnou nenapadlo nic míň chytrýho, než sem lifrovat všecko co jí padlo pod ruku, spisy toho arcikácy nevyjímaje …

Věčný Slovan
Návštěvník
Věčný Slovan

Pozn.: K tomu poškozování Přemyslovců – paradoxně tak umělé nafukování zásluh Přemyslovců a jejich obrana ve věcech, které jsou neomluvitelné a špatné, Přemyslovce ještě více poškozuje, než kdybychom byli vážně kritičtí k jejich velikým hříchům a zásadním chybám.

Umělá glorifikace a žití ve lži ničemu neprospěje.