Skandál ze ZŠ v Dobříši: Neposílejte dva dny do školy ty děti,...

Skandál ze ZŠ v Dobříši: Neposílejte dva dny do školy ty děti, které nejsou očkované! Do školy mohou pouze žáci očkovaní! Učitelka rozeslala rodičům email odporující ústavním právům občanů České republiky, právník zhodnotil email jako obrysový skutek apartheidu v rozporu s platnou legislativou! Na vině je zřejmě znovu Vojtěchovo ministerstvo zdravotnictví, které ve spolupráci s MŠMT rozesílá do škol bizarní a zmatečné instrukce! Matka deváťačky bojovala za dceru, která má lékařské potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, ale škola ji chtěla přesto poslat do karantény!

Skandál ze ZŠ v Dobříši: Neposílejte dva dny do školy ty děti, které nejsou očkované! Do školy mohou pouze žáci očkovaní! Učitelka rozeslala rodičům email odporující ústavním právům občanů České republiky, právník zhodnotil email jako obrysový skutek apartheidu v rozporu s platnou legislativou! Na vině je zřejmě znovu Vojtěchovo ministerstvo zdravotnictví, které ve spolupráci s MŠMT rozesílá do škol bizarní a zmatečné instrukce! Matka deváťačky bojovala za dceru, která má lékařské potvrzení o prodělání nemoci COVID-19, ale škola ji chtěla přesto poslat do karantény!

Skončily volby a v ČR se rozpoutala covidová hysterie doslova ve všech úrovních státu a společnosti. Odstupující Babišova vláda se pustila do takového teroru neočkovaných lidí v ČR, že se doslova tají dech. Odstupující ministr vnitra Jan Hámáček, který je dosud šéfem krizového štábu, v pondělí uvedl [1] pro česká média, že zvažuje zavedení italského modelu opatření v České republice, to znamená, že občané ČR by nemohli chodit do práce, do zaměstnání, pokud by nepředložili doklad o očkování, anebo negativní PCR test ne starší než 3 dny, anebo negativní antigenní test, ne starší než 24 hodin. A jako pecku k tomu Hamáček uvedl, že od listopadu by si samozřejmě museli občané veškeré testování platit sami, což v případě PCR testu není nic laciného.

Jan Hamáček, odstupující ministr vnitra v čele zasedání krizového štábu

Cena se pohybuje od 1 500 Kč (s vyhotovením testu do 48 hodin) až do 2 500 Kč za expresní PCR test na počkání do několika hodin. Státní laboratoře mají PCR testy lacinější, okolo 860 Kč, ale pouze na žádanku s čekacím pořadníkem až několik dní. A když bude mít od listopadu PCR test platnost jen 3 dny, tak tím nastává situace v podobě paradoxu, kdy v pondělí si zažádáte o test, časenku na odběr dostanete až na čtvrtek a výsledek testu dostanete až další pondělí. A v pondělí nanovo, časenka na čtvrtek, výsledek další pondělí. Jako u Vojtěcha na dvorku, když startujou motorku. A jak budete chodit do práce mezi tím, když bez testu vás nepustí? Chápete?

Učitelka rozeslala emaily rodičům, že do školy mohou jen očkované děti!

Vojtěch tak vymyslel kulišárnu, která má donutit lidi k vakcinaci, anebo nebudou lidé moci chodit fakticky do práce, protože i ty antigenní testy na 24 hodin polezou do peněz. Antigenní testy jsou levnější, okolo dvou stovek. Jenže vzhledem k tomu, že od listopadu Vojtěchovo ministerstvo zdravotnictví úmyslně zkrátilo platnost PCR testů jen na 3 dny a u antigenních testů jen na 24 hodin, tak to znamená, že testování lidem poleze neúměrně do peněz a bude je to nutit se jít očkovat. A teď si představte, že toto je naprosté nic ve srovnání s tím, co jsme dnes dostali do redakce. Takový email jste ještě asi nečetli.

Email od učitelky, který obdrželi rodiče žáků

Napsala nám maminka dvou žaček, z nichž jedna chodí v Dobříší do základní školy do 9. třídy a v neděli večer paní třídní učitelka poslala rodičům žáků neuvěřitelný email, ze kterého doslova i našemu právníkovi přecházel zrak. Paní učitelka, jejíž jméno v redakci známe, v emailu vyzývala rodiče, že mají nechat své neočkované děti doma, protože do školy mohou pouze očkovaní žáci, zatímco neočkování musí zůstat doma, což v emailu zdůraznila červeným kapitálkovým písmem s vykřičníkem.

Vážení rodiče,

žádám vás všechny o pomoc. Jde o narůstající počet pozitivních žáků ve třídě. Neposílejte následující dva dny do školy ty děti, které nejsou očkované.

NEOČKOVANÉ DĚTI MUSÍ ZŮSTAT DOMA!

Do školy mohou pouze žáci očkovaní.

Děkuji za pomoc. Učitelka (redakce jméno zná).

Rodiče neočkovaných dětí včera večer málem kleplo a už dnes se obrátili nejen na naši redakci, ale i na advokátní kanceláře. Není teď jasné, jestli paní učitelka jednala z vlastní iniciativy, anebo byla instruována vedením školy, ale faktem je, že email naplňuje podle názoru našeho právníka skutkový obrys podle § 402 Tr. Z., tzn. skutek podpory apartheidu a diskriminace skupiny lidí, neboť učitelka v emailu oznamuje rodičům, že očkované děti “NESMÍ” do školy, zatímco učitelka taxativně uvádí, že do školy mohou jen očkované děti. Tím je bezpochyby naplněn skutkový obrys § 402, konstatuje náš právník, ale uvádí k tomu jeden postřeh.

Podle právníka došlo ke spáchání podnětu a obrysu § 402 Apartheid a diskriminace skupiny lidí. Z emailu doslova mrazí

Pokud učitelka napsala email na něčí pokyn v roli pracovně-právního vztahu, kdy provedla jen úkol, ke kterému byla vyzvána ze strany nadřízených, potom tento obrys paragrafu spadá spíše na toho, kdo tuto segregaci dětí učitelce nařídil. Je velice pravděpodobné, že škola v Dobříší nedisponuje právním poradenstvím na odpovídající úrovni a pouze tedy škola (dez)interpretovala nařízení ze shora, a teď je otázka, jestli jde o směrnici ministerstva školství, anebo o směrnici ministerstva zdravotnictví. Chaos a zmatky v opatřeních Vojtěchova ministerstva jsou proslulé a ty paskvily, které české správní soudy ruší jeden po druhém, jsou skutečné diletantské.

Adam Vojtěch, odstupující ministr zdravotnictví

Takže naše redakce se v této věci raději drží té pozice, že není možné z emailu naší čtenářky určit, kdo je vinen tím, co se nachází v emailu od třídní učitelky. Jednou věcí je obsah emailu, který je ve zjevném rozporu podle právníka s § 402 Tr. Z. č. 40/2009 Sb., a druhou věcí je ten, kdo toto nařízení vydal a inicioval. Učitelé na školách jsou v mnoha ohledech obětmi tohoto diletantského uplatňování nařízení z obou zmíněných ministerstev.

Každopádně zakazovat neočkovaným dětem chodit do školy je v rozporu s ústavním principem práva na vzdělání, ale i v rozporu se školským zákonem. Zdaleka nejde jen o § 402 Tr. Z., protože bránění ve školní docházce porušuje jak ústavní klauzuli o právu na vzdělání, tak i ustanovení nezadatelného práva na vzdělání na základních a středních školách pro občany ČR podle školského zákona. Podívejme se tedy na celý email, který nám zaslala čtenářka.

Vážená redakce,

níže Vám zasílám e-mail, který včera večer (neděle 24.10.2021) v 19:55 hod. obdrželi všichni rodiče dětí  9.A (možná i jiných tříd), 2. základní školy v Dobříši.

Nejen, že e-mail byl zaslán rodičům ve večerních hodinách a k tomu jen třídní učitelkou, která nemá v kompetenci cokoliv rodičům nařizovat a už vůbec ne je nabádat, aby své neočkované děti do školy neposílali  a tím porušovali sami rodiče svou zákonnou povinnost. Škola začala jednat  zcela nezákonně mimo rámec svých kompetencí. Na mail mne však musela upozornit dcera, neboť ho děti ze třídy začali řešit přes Instagram. Samozřejmě jsem dceři dala jasné instrukce o povinné školní docházce odpovědnosti rodičů, dobrovolnosti očkování, nezákonnosti podnětu učitelky, nezákonnosti snad všech vládních nařízení či opatření, nefunkčnosti právního systému, segregaci, apratheidu atd.

Celou noc to ve mne vřelo, skoro jsem nespala a v ranních hodinách jsem se rozhodla se aktivně bránit, což by měl učinit každý rodič.

Paní učitelce jsem odpověděla takto:

Vážená paní učitelko,

segregování dětí na očkované a neočkované a nabádání rodičů, ať své děti neočkované nechají doma a zároveň, aby tímto porušovali,  jako rodiče zákon a povinnou školní docházku, je z pohledu zákona apartheid (čili trestný čin, jehož i příprava je trestná). Diskriminovat zdravé děti bez známek onemocnění je jasným důkazem.

Paní ředitelka mohla vyhlásit na tyto dny 25.-26.10.2021 ředitelské volno pro všechny a problém měla vyřešený, ale ona tak neučinila ačkoliv věděla, že se virus šíří a dle instrukcí MŠMT tak mohla učinit a bylo to doporučováno.

Dcera COVID 19 již prodělala, má značné protilátky proti této nemoci, vyšší než má očkovaný po 2 dávkách “vakcíny”.

Důvodem, proč se virus šíří nyní mezi mladistvými, je zejména ten, že ho roznášejí především očkovaní, kteří jsou supernosiči, jak je již všeobecně známo. 

Dcera do školy půjde  a bude se výuky účastnit, ať se Vám to líbí či nikoliv. S COVID pozitivními se setkávala pouze v době ochranné lhůty. Hygiena ji nikterak nekontaktovala, aby se podrobila testování a nemá žádné příznaky onemocnění ani tohoto ani jiného.

Pokud se jako učitelé, ač jste plně očkovaní bojíte nemoci, bude se muset asi Vy individuálně segregovat. Otázkou je proč se nemoci bojíte, když jste očkovaní a když máte ochranu v podobě „zázračné vakcíny“?

Pokud bude škola postupovat nezákonně (jako, že už nejen tímto mailem vlaštovku vyslala), budeme se jako rodiče bránit všemi možnými způsoby.

S pozdravem…

Jsem matka dvou dcer ve věku 12 let (7. ročník) a 14 let (9. ročník), obě navštěvují stejnou ZŠ. COVID 19 jsme prodělaly všechny 3, a to poslední týden v dubnu 2021.

Již minulý týden 20.10.2021 se paní ředitelka snažila starší dceru poslat domů z důvodu, že se setkala při mísení tříd na pracovní výchovu a výuku jazyků s COVID pozitivním žákem, a to i přesto, že škole jsem po prodělání našeho onemocnění doručila (jak v mailové podobě tak i fyzicky) potvrzení o prodělaném onemocnění, a tudíž byly obě dívky v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání nemoci. Došlo k tomu, že starší dceru (a ještě další děti) namísto výuky separovala do zvláštní místnosti a obvolávala jejich rodiče telefonem dětí. Mne osobně po telefonu tvrdila, že ji hygiena uvedla ochrannou lhůtu nikoliv 180 dní, ale 150 dnů, a že se tím hodlá řídit, a že má nastoupit dítě karanténu.

Musela jsem paní ředitelku konfrontovat s její neznalostí věci a nezákonností jejích pravomocí. Nakonec dítě ve škole zůstalo, ale přišlo o 2 vyučovací hodiny.

Krásný den.

Vaše čtenářka (pozn. naše redakce zná jméno pisatelky)

Hygiena nezná už ani lhůty ministerstva, naprostý rozvrat českého státu

Naše redakce souhlasí s názorem, že škola měla raději zvolit formu ředitelského volna na 2 dny, protože tohle, co bylo použito namísto toho, je podle právníka skutkový obrys podněcování apartheidu podle § 402 Tr. Z. č. 40/2009 Sb. a škola zjevně nedomyslela důsledky takového jednání.

To, co se nachází v textu emailu, je nepopiratelná výzva k apartheidu uplatňovaného navíc na nezletilých osobách, což zesiluje důsledkové dopady takového jednání. Další podivností je dezinformace hygieny o 150 dnech pro platnost potvrzení o prodělání nemoci. Platné opatření ministerstva zdravotnictví dosud stále hovoří [2] i v době psaní tohoto článku o 180 dnech. Pokud hygiena vypráví cosi o 150 dnech, tak porušuje opatření ministra Vojtěcha.

Robert Plaga, odstupující ministr školství

Tato perlička pouze ukazuje, že chaos nepanuje jenom mezi učiteli, ale i mezi hygieniky. Každopádně toto je důsledek parlamentních voleb, kdy do sněmovny se dostaly jenom strany, které tento chaos buď pomáhaly a nadále pomáhají spoluvytvářet, anebo jej pasivně tolerují. Takže si dobře ten email od paní učitelky přečtěte, protože tam to máte napsané. A brzy už možná i u vás na vaší škole. Takže, co říct závěrem?

No, zkrátka jen to, že Hamáček už vypustil první balónek o italském, resp. slovenském modelu, kdy do práce budou moci chodit jen očkovaní anebo lidé s testy, ale placenými z vlastních kapes, zatímco učitelky na školách již rozesílají rodičům emaily, aby se neobtěžovali posílat neočkované děti do škol. Díky Bohu za rodiče, kteří si tohle nedají líbit. A běda lidem, kteří se podvolí politikům, kteří jim podmiňují chození do práce jehlou či testem.

-VK-

Šéfredaktor AE News

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 44% z cílové sumy a do konce měsíce zbývá 5 dní. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
Calpe
Návštěvník
Calpe

Jak se můžeme bránit tomu, že nám vláda bude nařizovat testování za šílené peníze z vlastní kapsy? Očkování u mě nehrozí, ale co ty testy?

Jája
Návštěvník
Jája

Ono se to vždycky “nějak” udělá. Například budete chodit do práce jednou za 14 dní ( jako ), budete pracovat neofiko, budete mít lékaře, který vás bude “testovat”, atd. Nepanikařte, vím, že je to těžké pod tou manipulační kanonádou, ale není daleko chvíle, kdy nám tady ofiko vznikne nějaké, nebo hned několik protifašistických hnutí, a rozjede se mela. Pamatujte, kdo na čí je straně, ať víte, kdo je kdo. Hydry sundávají masky.

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

reakce k fotu….
trageeedie, ani socani, trockisti, svazaci, soudrzi, komsomolci i bolsevici, se pri praci neoblekali do cerveneho marxistickeho coloru.
jeden rudy mozek vedle druheho.
i maruska kuderikova by se zdesila, kdyz pred popravou nacky pozdravovala vlastovky.
nakonec, i haknkrajc mel rude pozadi a vatikanska smecka pedofilu tez vyznava tuto barvu, coz znaci, ze spojeni marxistu, klerofasu s germanskymi nacky, je znicujicim prvkem pro planetu zemi.

sileotum
Návštěvník
sileotum

Celé video je udělané skvěle, ale od této části konečně chápu, proč nám rvali před oči Flegra tak vehemetně. Odkaz je od času, kde je jedna zajímavá část o zkušenostech se zaváděním pandemie v Dánsku

https://nastub.cz/videos/w/de4f9960-fa7c-492f-b7dd-b46b5c1f98f4?title=0&warningTitle=0&start=43m26s

Sivul
Návštěvník
Sivul

Nebudu lhat…tento svet/system mi prijde hodne zkazeny-at si pod tim predstavi kdokoliv, cokoliv. Akorat by me zajimalo, o co jim vlastne jde- Jde jim o planetu, ci penize, moc nebo snad nesmrtelnost ?! Az se narodim priste, dam si nick Covid. Jinak jak jsou takove ty veci ze my zijem 100let-, a ostatni treba 4 10K-. Preji si tedy…aby vsichni meli taky jen 100let. Vite kolik let ziji ostatni entity ? Okolo 1000 az nekonecno. Bud je to jako v kině, ale nebo si z nas nekdo dela prdel. Muzu si přát zničit tuto planetu, nebo Slunce ?! Vitejte na planete ,,Hjustne mame problem,, Dluhy se platit musi. Oni moc dobre vi, komu patri planeta 🙂 Vsichni by si prali nesmrtelnost, ale pritom nevedi co maji delat, kdyz prsi 🙂 Bez urazky. A pak nejvetsi hlod je, ze zakon o nevmnesovani se…tak jo no. Uvidime…kolik tech bohů vlastne existuje. Ale pocuchat planetu by neskodilo, oproti tomu jak se k ni ,,lide,, chovaji…co jste cekali ?! Ze nejsme pod dohledem ?! Ve vesmiru ktery je tak velky, ze nikdy nedoletime na konec ?! Vite ze tech Vesmiru je vice, a ze nebyl jen jeden velky Tresk ?! Pokud mate dobrou technologii, tak cervi nebo cerna dira, je nejlepsi zkratka jak se dostat z A do B. Rychlost svetla se pouziva jen kdyz se leti kousek-rika se tomu hyperpohon. Jako kdyz mam chatu 1LY daleko. Zalezi na technologii. Skakat mezi galaxiemi neni problem. Ale musi byt fajn letet vesmirem. V lodi…

Sivul
Návštěvník
Sivul

Vezmu si jen zpet, to, co mi pravem patri…vsem ostatnim se omlouvam. Omlouvam se vsem zviratum a rostlinam, fauna a flora…musí to tak být, a musí se to stát. Nejsme prvni ani posledni. Cas vyprsel. Sejdeme se v roce 2029. Uvidite co jste jeste nevideli.

Ileen
Návštěvník
Ileen

Jsme ve hře zvané Matrix!
Nemůže se nám nic stát, nemůžeme ani zemřít. Vše nám promítá naše mysl. Ale my jsme silnější, než mysl, my jsme Duch, který ovládá, poroučí mysli. Asi tak.

Jarmila Novotná
Návštěvník
Jarmila Novotná

Exposlanec Paška na Slovensku “ zřejmě” zemřel na očkování. Zkoumali to půl roku. No coment

IKO
Návštěvník
IKO

Neočkovat se nikdy! Testovat se nepotřebuji, tak se testovat nebudu a platit za to už vůbec ne. Přispěl bych tím mafii do měšce a ta by uplatila zrádce národa a kolotoč by se roztáčel znova a znova. Ignorovat zrádce a neposlochat je. Dočkejme času a slehne se po nich zem.

raspberry
Návštěvník
raspberry

Rezidence předsedy vlády ČR – Kramářova vila nasvícena rudě! Babiš ve vile nebydlí, od dob premiéra Špidly (ČSSD) v ní žádný premiér nebydlel.

21. 10. 2021
comment image
Na podporu kampaně Dřív než bude pozdě se do červené zahalila i Kramářova vila
Kramářova vila se čtvrteční večer 21. října 2021 zahalila do červené barvy. Úřad vlády ČR, který tento cenný historický objekt spravuje, se tak symbolicky připojil k podpoře kampaně Dřív než bude pozdě. Odložení preventivních prohlídek, odkládání řešení zdravotních problémů vedlo podle lékařů k celkovému zhoršení zdravotního stavu české populace. Osvětová kampaň, na jejíž podporu se ve čtvrtek kromě Kramářovy vily rozsvítily červenou barvou i další významné budovy v Praze, má pomoci tento stav opět zvrátit a upozornit na zdravotní rizika, která kvůli omezování prevence a včasné léčby mohou nastat.
https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=191301&tmplid=50

Kramářova vila se 2. 4. 2021 zahalila do modré na podporu autismu #ČeskoSvítíModře.
Úřad vlády ČR @strakovka
2. 4. 2021
Kramářova vila právě teď. Letošní ročník #Českosvítímodře upozorňuje také na to, že lidé s poruchou autistického spektra mají výjimku z povinnosti nosit roušky a respirátory.
https://twitter.com/strakovka/status/1378054266720555013/photo/1

Zdanit vzduch !
Návštěvník
Zdanit vzduch !

Expredseda Najvyssieho sudu SR a exminister spravodlivosti JUDr. Harabin skoli policajtov pred pojednavanim o nezakonnosti nosenia rusok.

https://youtu.be/DPp-ie-9DFY

Pave1
Návštěvník
Pave1

Ach ty odporný zrůdy.

Jediným důvodem, proč Hamáček navrhnul covid fašismus aneb sanitární diktaturu (bez průkazu nelze jít do práce) je, že se chce zalíbit vzdáleným páníčkům. Spoléhá na to, že od nich dostane nějaký teplý flek.

Prostě svině, co kašle na občany ČR, šlape vodu a hrabe jen za sebe.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Z očkování vám narostou vlasy, prsa, řasy , vybělí se zuby, zlepší pleť …
ČESKÁ MISS dosáhla svého dna :
https://www.facebook.com/sylva.filova/videos/286986236613968/?t=75

To patří pořád té BAKALA?

Dejna
Návštěvník
Dejna

žumpa je na rozdíl od těchto imbecilních pitomek k užitku. nelze tedy psát o totální žumpě, to si ta žumpa nezaslouží. Na každýho jednou dojde, teta Jiřina nesmrtelná teta už to poznala, další prodejný děvčice a pánové to taky poznají. Kdo chce kam…

karpiCz
Návštěvník
karpiCz

facebook