Skandál v Sokolově: Akci #VyjdiVen tam organizoval nezletilý student gymnázia, škola mu...

Skandál v Sokolově: Akci #VyjdiVen tam organizoval nezletilý student gymnázia, škola mu to povolila v rozporu se zákonem a pedagogové mu dokonce pomáhali s peticí proti Babišovi a Zemanovi!

Skandál v Sokolově: Akci #VyjdiVen tam organizoval nezletilý student gymnázia, škola mu to povolila v rozporu se zákonem a pedagogové mu dokonce pomáhali s peticí proti Babišovi a Zemanovi!

Retrakce části původního článku, který byl na tomto místě – Odstraněno 09.12.2020

Redakce AE News odstranila zavádějící a nepodložené informace uveřejněné původně na tomto místě ve věci kauzy ZŠ Beethovenova v Chomutově. Zdroj původních informací, pan Vlastimil, kontaktoval dne 9. 12. 2020 naši redakci, omluvil se a uvedl, že jeho informace, které naší redakci poskytl emailem 14. 3. 2018, byly z jeho strany zavádějící a uvedly naši redakci v omyl. Naše redakce se přesto omlouvá všem dotčeným stranám za publikaci článku, přestože za jeho obsah jsme nenesli vinu a pouze jsme v roce 2018 poskytli prostor pro svobodné vyjádření 3. osobě, našemu čtenáři, panu Vlastimilovi, který byl autorem zmíněných nepodložených výroků.

Vyjádření pana Vlastimila – 09.12.2020:

Vážení čtenáři serveru AE News. Před dvěma lety jsem kontaktoval redakci s prosbou o zveřejnění úkolů mého synovce žáka 1.B základní školy Beethovenova Chomutov. Na tento můj podmět vznikl článek s názvem “Namaluj kamaráda cizí rasy”. Věc se má tak, že jsem v emailu redakci uvedl nepřesnosti. Začnu tím, že jsem uvedl, že jsem byl navštívit mého synovce ve škole, nebylo to tak, navštívil jsem ho u něj doma. Tam jsem si všiml že domalovává obrázek tří osob. Položil jsem mu otázku: “Co to kreslíš?” Odpověděl mi, že kamarády, kteří jsou rozdílní.

Ptal jsem se dále. “Jak rozdílní?” Odpověděl mi: “No, třeba cizí rasy”. A skutečně, namaloval tři osoby rozdílné rasy. Mne to velmi pobouřilo, a tak jsem se bez ověření pravé podstaty malovaného obrázku rozhodl, že ho uveřejním. Za což na mne bylo později podáno trestní oznámení vedením školy, za pomluvu, urážku na cti, poškození dobrého jména školy, a já byl předvolán na policejní výslech. Přišla také reakce v podobě článku (Lidovky) o pravé podstatě domácího úkolu mého synovce, kde celou věc popisuje paní ředitelka. Nejednalo se o žádnou multi kulturní indokrinace, jak jsem se domníval já. Jednalo se o to, že v 1.B paní učitelka vysvětlovala dětem, že se nemají posmívat svému, o hlavu menšímu spolužákovi.

Paní učitelka pojala tuto věc kreativním způsobem na téma namalovat kamaráda. Téma znělo: “Ať jsi velký, malý, štíhlý, tlustý, modrý nebo zelený, je jedno jaký jsi.” No, a můj synovec začal malovat tři osoby rozdílného etnika a obrázek si odnesl domu, protože to ve škole nestihli dodělat. Já jsem z toho vyvodil svůj dojem, hlavně proto, že jsem neznal pravou podstatu domácího úkolu. Omlouvám se všem, které jsem svým jednáním poškodil. Redakci AE News, paní učitelce a vedení 8. ZŠ Beethovenova. I přesto, že je po dvouch letech trestní oznámení na mou osobu odloženo, byla mi dnes zaslána předžalobní výzva advokátkou paní učitelky, že jsem se dopustil urážky na její cti.

Paní učitelce jsem již před dvěma lety celou záležitost objasnil v otevřeném dopise a mohla mne kontaktovat jinak než přes advokátní kancelář. Na závěr tohoto mého emailu redakci AE News bych chtěl vyzvat rodiče a příbuzné dětí, aby se zajímali o to, co se jejich děti učí na škole, komunikovali s kantory a vedením školy a řešili vždy vše přímou cestou, aby nedocházelo k nepříjemnostem.

Děkuji.

S pozdravem, čtenář AE News

Vlastimil B.


V Sokolově pořádají petiční akce, v rozporu se školským zákonem, nezletilí aktivisté a novodobá “haveljugend” proti prezidentu republiky a premiérovi

Napsal nám pan Radek ze Sokolova. Ten se totiž rozhodl, že bude na svém Facebooku sdílet náš článek [1] o chystané studentské stávce, ale co se začalo dít po tomto rozhodnutí, z toho se opravdu tají dech. Procesy fašizace probíhají v celé české společnosti, přesně tak, jak jsem říkal v pátek na Svobodném vysílači CS, že dnes už nikdo nerespektuje základní pilíř demokracie, kterým je dialog mezi lidmi a pluralita názorů, nikoliv uniformita. A podívejte se, co nám pan Radek napsal.

ZŠ Beethovenova v Chomutově, fotografie od pana Vlastimila.

Dobrý večer, pane VK. Píši, jak jsem slíbil. Váš dnešní aktuální článek [2] jsem dnes nasdílel na svém fb profilu jako dodatek k předchozímu zemětřesení na ten předchozí s tím, že k tomu již nebudu dávat žádné komentáře a reakce na útoky. Protože vše jste jasně popsal a vysvětlil. S dcerou jsme si sedli a o všem komunikovali. Vše jsme si rozumně  vysvětlili i za přítomnosti manželky a dokonce i druhé 12-leté dcery, ať se životu a rozpravám učí.

Ona sama ze své přirozenosti a vychování řekla, že se té demonstrativní stávky ani zúčastnit nechtěla a nic podepisovat neměla v úmyslu a raději zůstane o páté hodině ve třídě a bude se učit, i kdyby šla ven jejich část třídy s profesorkou tu stávku ve 12:00 hodin podpořit, účastnit na demonstrační stávce se mohly děti z její třídy tak, kdo chtěl a dobrovolně s tím, že každý to bude mít od učitele omluvené.

Haveljugend: 16-letý aktivista Daniel Stark z gymnázia ze Sokolova s transparentem s nápisem: Ruský národní cirkus Zeman – Made in China. Tohle vychovává české střední školství. Politizace školní výchovy v rozporu se školským zákonem.
Daniel Stark byl nezletilým a neoprávněným spoluorganizátorem politické akce #VyjdiVen na sokolovském gymnáziu, a to v rozporu s ustanovením § 21, odstavec 1, písmeno c ve znění Školského zákona a v rozporu s ustanovením § 32 téhož zákona

Mezi mladými aktivisty je na sokolovském gymnáziu i tento 16-letý chlapec, který se jmenuje Daniel Stark [3] ze 6.ročníku a je napojený na Sokolovskou besedu (odnož pražské kavárny) a lidi napojené na TOP09 a STAN, kteří se samozřejmě demonstrační stávky a podpisové petiční akce aktivně účastnili. Sokolovská beseda hned nasdílela můj příspěvek s jejich komentářem a nebylo by divu, kdyby například požadovali mé odvolání z pozice předsedy kulturní komise jako poradního orgánu Rady města Sokolov [4] na nejbližších zasedání Zastupitelstva města.

Víte, já jsem byl před 4 roky vyzván, ať jdu pracovat a přidám se do komunální politiky za ANO 2011, a protože to byla alternativní volba angažovaných, nespokojených a naštvaných občanů, většinou do té doby nepolitiků a nováčků spontánních lidí se selským rozumem a odbornou praxí, nespokojených se stavem dosavadní politiky a jejich obrovských průšvihů a dobrým nadějným programem proti korupčním a proti klientelistickým vazbám tradičních politických stran, přijal jsem tuto nabídku a od té doby pracuji pro město jako předseda kulturní komise i jako třeba předseda ve volebních komisích, prostě služba pro komunál a práce pro kulturu ve městě, která mě baví a spojuje i s mou 30-letou hudebnickou historií a praxí.

Vedení školy, zřejmě kvůli neznalosti Školského zákona, nezletilému studentovi nejen povolilo zorganizování této politické akce před školou, ale dokonce za dozoru a nakonec i petiční asistence učitelů gymnázia! To nevymyslíš!

Chtěl jsem znát postoj gymnázia k organizování studentské stávky. Byl jsem ve škole i den před tím po práci po 15. hodině, ale už mi nikdo neotevřel. Tak jsem zašel na Gymnázium příští den, tedy přímo v době demonstrační stávky a petiční podpisové akce a mluvil jsem s paní zástupkyní ředitele Mgr. Lenkou Chvalovou, která byla slušná, vstřícná, docela milá a sdílná. Pan ředitel nebyl ve škole přítomen a byl na nějakém školení. Zástupkyně mi oznámila, že za ní a panem ředitelem přišla skupinka žáků v čele se zmíněným nezletilým organizátorem Danielem Starkem a požádali je o svolení 30-minutové demonstrační stávky k celorepublikové akci #VyjdiVen s petičním programem neziskové organizace Milion Chvilek.

Gymnázium Sokolov.

Oni na to oba (ředitel i zástupkyně ředitele) kývli s tím, že akce bude probíhat před vchodem školy na půl hodiny, ve 12h za dozoru pedagogů, někteří učitelé se spontánně k akci přidali a petice podepisovali, aby šli svým příkladem (čímž všichni dohromady, škola i učitelé, porušili školský zákon podle § 32, o kterém jsme psali už včera v článku zde, pozn. redakce). Akce byla dobrovolná a v rámci té 5. vyučovací hodiny jim byla absence ve třídě omluvena jednotlivými třídními i vyučujícími. Vyjádřil jsem znepokojení a prosbu, aby si podobné politické aktivity do budoucna více hlídali a nepřipouštěli si je do prostor a pozemků školy a plnili si svoji vzdělávací a výchovnou roli apoliticky a areligiozně. Myslím, že jsme se na tomto principu s paní zástupkyní shodli a pochopili se navzájem.

Ty děti to berou jako takovou rebelii, možnost ulít se ze školy, i když spousta z nich tomu záměru a politickým hrám určité agitace a propagandy vůbec nerozumí a připadají si nějak aktivní a důležití. Někteří jsou díky své společnosti a rodině určitě nějak ovlivnění a směřováni. Ale nebude lepší, až dosáhnou dospělého věku a plnoletosti, když své postoje a politické aktivity budou vyjadřovat mimo prostory školy a mimo dobu vyhrazenou pro jejich vzdělání a výuku? Zadavatelé jim to často i našeptávají a jejich ega rostou a pak se z nich stávají častokrát fanatičtí, “nabubřelí”, pyšní, neoliberální aktivisté a intelektuální probruselské elity, které mají tak rády média jako je ČT.

Je to složitá a lstivá ta politická chobotnice na vyšším stupni řízení a jde to od našich dětí až k spirituální úrovni, a tam je to teprve mazec. To je složitější a jiné téma. Doufám, že za chvíli nebudou u nás další oběti demokracie a svobody slova jako byl  např. mladý investigativní novinář pan Kuciak s jeho snoubenkou. Pomáhejme si a spolupracujme proti nespravedlnosti, politickému pokrytectví, rozvracení  státu, suverenity národů a hlavně rozvracení hodnot tradiční rodiny. Konec emailu.

Demonstrace proti Ondráčkovi, Babišovi, Zemanovi a Okamurovi v Praze.

Jak sami vidíte, svědectví nám chodí do redakce z různých měst, ale procesy jsou všude stejné, školy se snaží reprogramovat naše vlastní děti. Je to klasický proces řízení na 1. prioritě, systém světonázorové výchovy pojatý jako dlouhodobý proces aplikovaný v rámci mimorodičovské výchovy přenesená na bedra státu a v rámci školní výchovy, kdy za zády rodičů probíhá mohutná indoktrinace a vymývání mozků vašich vlastní dětí, které až vyrostou, tak vám jako rodičům zakroutí vaše vlastní krky, protože k tomu ty děti tak budou vychované, jako dnešní mládež v ČR už je takto přeprogramována a vítá migranty, nevadí ji černoši, Arabové, mulati, mladé dívky vyhledávají mladé etnické muže a chtějí mít s nimi sex, protože bílý český muž je metrosexuál, zženštilec, nedospělec, gelovka s účesem na šíbra, rozuměj na Biebera.

Západní civilizace a bílá rasa čelí genocidě řízené na 5. prioritě, svět jedů a hormonů kolem nás?

Příroda je v těchto ohledech neúprosná, žena jako samice si instinktivně vybírá nejsilnějšího samce, a když vidíme, jak si Arabové podmaňují Evropu, bílé evropské ženy jsou potom Araby přitahovány. Kdybych to neviděl tady v Německu, kolik na ulici vidím smíšených párů, arabský migrant a bílá Němka, také bych tomu nevěřil. Nejhorší je, že toto nemá nic společného s národním uvědoměním, to jsou geny, hormony a volání přírody, kterou moderní člověk ignoruje a přestává si uvědomovat, že i člověk je stále biologická entita, která je ovládána na 5. prioritě chemickými procesy, ať už jsou to hormony vyplavované do krevního řečiště endokrinními orgány, anebo jsou to chemické látky přijímané do těla orálně skrze stravu, nápoje a zejména tzv. generická léčiva. Vzniklý mix chemických změn na 5. prioritě potom způsobuje v západní civilizaci apatii a pokles produkce adrenalinu, který je nezbytný k obraně člověka. Ze západní civilizace se stávají ovce, začíná mnohým lidem připadat, když se dívají na to, jak většinové části národů v Evropě nic nedělají s osudem svých národů a pouze přihlíží destrukci svých zemí.

Pražská havlérka demonstruje v Praze proti Babišovi. Volby nevolby, to nikoho nezajímá.

Obrovské znečištění potravinového řetězce v západní civilizaci způsobuje nezvratné degenerativní procesy. Jedním z největších problémů je kontaminace pitné vody ftaláty, PCB bifenyly a zejména estrogenem, ženským pohlavním hormonem. Zdrojem estrogenu jsou v přírodě dokonce i potraviny, které pro západní civilizaci byly donedávna jen příležitostnou potravinou a organismus bílého muže a ženy není na vysoký příjem estrogenu z potravy připraven, protože globalizace přinesla na stůl bílého může spoustu potravin, na které genetická mapa bílého muže a ženy není vybavena. Hormon estrogen je přítomen v produktech jako je sója, tofu, bílé a černé fazole, lískové ořechy ve vyšších koncentracích, typicky potom tyčinky atd. Estrogen je přítomen i v antikoncepcích pro ženy, takže z odpadní vody a kanalizace se úpravou vody dostává estrogen zpátky do potravního řetězce, kde opět bílý člověk konzumuje přírodní zdroje estrogenu navíc k tomu.

Bílý muž? Tato dvě slova se brzy mohou stát oxymoronem. Muži budou ženami a bílé ženy budou neplodné. Příroda se nedá obelhat!

Estrogen v potravním řetězci v dlouhodobém časovém spektru má fatální dopady na genom bílého člověka. Nejprve je to patrné u dětských plodů mužských potomků. Chlapci v západních zemích mají jemnější rysy, méně ochlupení, vzniká vyšší procento vrozené homosexuality u mužů, klesá počet spermií u mužů. Pokud vliv estrogenu v potravinovém řetězce pokračuje, narozené děti mužského pohlaví začínají mít problém s vlastní sexuální identitou, mají sice penis, ale vnitřní chemické procesy a mozek v těle odpovídají více ženě. Naprosto mizí ochlupení z hrudníku, chlapci jsou čím dál tím hůř rozpoznatelní od dívek. Pokud se k tomu připočte zrušení základní vojenské služby v zemích západní a střední Evropy, potom dostaneme obraz národů, ve kterých muži nejsou schopni bránit svoji zemi, protože necítí potřebu ji chránit. Mužský faktor obránce a ochránce je z genetické mapy bílého muže na biologické 5. prioritě řízení zcela vymazán.

Černoch, běloška a dítě mulat. Takto vypadá plán chazariátu na likvidaci bílé rasy.

U žen způsobuje vysoký obsah estrogenu v potravinovém řetězci paradoxně neplodnost, protože v ženském organismu funguje estrogen jako reprodukční balancer, podobně jako u mužů testosteron, který ve vysokých koncentracích způsobuje namísto žádoucí potence mužům vypadávání vlasů, řídnutí kostí, změny v játrech atd. Neplodnost u bílých žen potom pouze umocňuje propad porodnosti v bílé populaci západní civilizace. Proto si všimněte, že procesy chazariátu s cílem likvidace bílé rasy běží na všech úrovních řízení, ale nejviditelnější změny dopadu můžete vidět na 1. a 5. prioritě všude okolo nás.

Podpora homoagendy, LGBT, migrantů, uprchlíků, ztráta schopnosti bránit vlastní zemi, krize pohlavních identit, prosazování práva pro děti, aby si samy určovaly svoji pohlavní identitu (tzv. pro-choice agenda, velké téma hlavně v USA a v Kanadě), odzbrojování obyvatelstva, protože chazariát má obavy, že chemicky a hormonálně zdegenerovaný a přeprogramovaný bílý muž by si mohl chtít kompenzovat fyzickou nedostatečnost střelnou zbraní namířenou proti manažerům chazariátu, ale také proti útočníkům arabského etnika atd.

Rozbíjení Evropy migrací je cestou, jak vrhnout tisíc let evropské kultury zpátky do středověku do období feudalismu, přičemž šlechtu dnes nahradí chazariát a jejich bankovní systém založený na úvěrech a nízké pracovní mzdě, která odsoudí člověka k doživotní práci a splácení dluhů, bez nároku na důchod

Všechno, co vidíme  této době v Evropě, je plánovanou a promyšlenou genocidou bílé rasy se všemi důsledky, které to bude na Evropu mít. Celý kontinent bude vržen o stovky let zpátky, pokud jde o vývoj technologií a občanských práv. Ze svobody a demokracie se pomalu znovu reverzním procesem stane nevolnictví, feudalismus s předponou “neo”, postupně dojde ke zrušení svobod tisku a vyjadřování, soukromé vlastnictví bude pomalu odstraněno vysokým a enormním zdaněním a bude v rámci neomarxismu prosazováno sdílení, vrcholem cestovního zážitku bude hromadná doprava rychlostními tubusy, soukromá a privátní doprava se pomalu stane privilegiem jen pro elity.

Zmenšování spalovacích motorů, downsizing, vede postupně k tomu, až v autě nezůstane žádný spalovací motor a místo toho tam výrobce strčí baterky a elektromotor. Skutečnost, že baterky mají zoufale krátkou životnost v automobilu (po 2 letech klesá kapacita baterií v průměru na 60% původní kapacity) a výměna dnes stojí v přepočtu téměř 150 tisíc korun v průměru v Německu, tak postupně povede k tomu, že spousta lidí nedosáhne na údržbové náklady elektromobilů. Nabíjení sice bude relativně levné, ale po dvou letech přijde potřeba vyměnit bateriový kompartment, který ale stojí tolik, co slušné ojeté auto v dieselu. Tohle dnes nikdo z laiků a široké veřejnosti neví a netuší.

Dobíjení zaparkovaných elektromobilů v Norsku.

Norsko, které je nejdále v zavádění elektromobilů, čelí obrovským problémů s výpadky dodávek elektrické energie v odpoledních a večerních hodinách, když lidé přijedou z práce a na parkovištích zapojí své elektromobily do nabíječek. Nové regulace v norských městech nařizuji od listopadu loňského roku, že auta s lichým číslem SPZ na konci mohou nabíjet od 16:00 do 22:00 a auta se sudým číslem až od 22:00 do 04:00 ráno. Druhý den se toto pořadí obrací. Norsko nemá dostatek elektráren pro nabíjení elektromobilů a jaderné elektrárny stavět nechce, stejně ani tak vodní, protože přehrady logicky zaplavují krajinu pro potřeby přehrady, a proti tomu protestují ekologové.

Dodnes není jasné, jak se budou nabíjet elektroauta ve chvíli, kdy jejich počty na cestách dosáhnou počtů dnešních auta se spalovacími motory. Tato rovnice dnes nemá řešení, a to ani v bohatém Norsku. A právě přesně o to chazariátu jde. Auto se stane privilegiem, v rámci nevolnictví nebude žádoucí, aby se lidé pohybovali svobodně a volně v autech jako dnes. Hlavní roli převezme hromadná doprava a meziměstské vlaky. Stát získá kontrolu nad občany, kam jedou, kdy, čím jedou. To dnes není možné u aut, protože s ním můžete jezdit všude, vlak ne.

Média v ČR zazdila 79. výročí nacistické okupace českých zemí. Namísto toho dostávají prostor demonstrace proti demokraticky zvolenému premiérovi a prezidentovi

Procesy regrese namísto progrese jsou viditelné všude v západní civilizaci, technologický pokrok už nezajišťují státní organizace, ale jenom soukromé firmy, v USA vidíme tento proces naprosto jasně v případě NASA, která dnes už funguje jenom jako slabý odlesk své původní slávy a její úlohu přebírají soukromé firmy, jako např. SpaceX Elona Muska. Všimněte si včerejšího dne, co (ne)napsala česká mainstreamová média. Ani jedno jediné české mainstreamové médium nepřineslo článek o 79. výročí okupace II. Republiky německou armádou. Místo toho neziskovky posílají do českých škol cizince, multikulti emisary, kteří mají české bílé děti naučit akceptaci invaze z arabských a afrických zemí.

Neziskový projekt EDISON na ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují [5].

Právě v těchto hodinách pochodovala před 79 lety německá vojska na nádvořích Pražského hradu, právě včera demonstrovaly stovky českých škol proti českému prezidentovi, předevčírem horda zfašizovaných zrádců demonstrovala před Pražským hradem, stejně jako esesáci, kteří před 79 lety organizovali pražskou kolaborantskou obec, aby demonstrovala věrnost Říši před Pražským hradem. A zatímco pozornost médií je upřena k lidem, kteří organizují demonstrace proti demokraticky zvolenému prezidentovi, učitelky v českých školách tlačí malým prvňáčkům do hlav multikulti propagandu a nezletilci organizují na školách politické petice proti premiérovi a prezidentovi.

Necháte-li státní moc, aby vám vychovala vaše děti za vás, tak až vyrostou, vůbec je nepoznáte. Budou se chovat jako dnešní Němci, pasivně budou hledět na zánik vlastní kultury, národa a civilizace, nebo budou dokonce vítat migranty a zánik vlastní historie. Sdílejte prosím tento článek úplně všude, kde můžete, na sociálních sítích, v emailech, v diskusích. Je potřeba převzít iniciativu z občanské úrovně, protože jak sami vidíte, rozvrat společnosti došel už dokonce i do školství.

Nejen o českém školství a studentské stávce budeme hovořit dnes od 19:00 hodin v mém pravidelném pořadu na Svobodném vysílači CS. Probereme rozuzlení politické situace na Slovensku a podíváme se i na události ve světě. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
pepa
Návštěvník
pepa

Islam je pro cloveka totez co pro psa vzteklina…..to rekl W.CHurchill

Somi
Návštěvník
Somi

A muzete uvest konkretni zdroj ?

senil
Návštěvník
senil

Tohle mají na svědomí určitě Sorosovy neziskovky. Neziskovky nás ničí. Jsou financiovány EU a Sorosem. Jsou plné neomarxistů, kteří chtějí zničit evropskopu civilizaci. A Soros je zloduch číslo jedna., jeho názory jsou šílené.

http://www.epshark.cz/clanek/90/jak-vypada-konference-bilderbergovskeho-typu

na-co
Návštěvník
na-co

https://cz.sputniknews.com/svet/201803206991320-sae-modelka-rusko-maniak/#comments
Dívka musela skočit z 5. patra, aby se zachránila před rozzuřeným mužem, při pádu si však zlomila páteř. Do věznice ji odvezli přímo z nemocničního lůžka.

Ruska Jekatěrina Stěcjuková, která se zázrakem zachránila před vrahem tím, že skočila z okna hotelu v Dubaji, byla poslána do vazby v SAE. Oznámila to televizní stanice Vesti Irkutsk s odvoláním na příbuzné 22leté dívky.

Podle přístupné informace vznesl předpokládaný maniak po svém zadržení proti dívce obvinění a podal stížnost policii. Podstata žaloby proti dívce dosud není známa.

Na ruském Generálním konzulátu v Dubaji odmítli uvést detaily Jekatěrinina zadržení a odvolali se na to, že sama dívka nedala svolení k šíření informace o obviněních, která se jí předkládají.

„Podle zákona o nevyzrazení osobních údajů vám nemůžeme poskytnout informaci bez povolení osoby, vůči které probíhá vyšetřování,“ oznámili diplomaté novinářům KP-Irkutsk.

Vechtr z Protivína
Návštěvník
Vechtr z Protivína

V Plzni u soudu právě probíhá soud s cikánskou vražedkyní 2 letého decka z Rokycan. Ilustrační foto z tn.cz ale ukazuje bílé dítě – viz odkaz zde: http://tn.nova.cz/clanek/teta-se-priznala-k-tyrani-divky-smrtelna-rana-prisla-na-narozeniny.html . Je zarážející, jak média manipulují veřejností, cikán či jiný tmavodržkatec,¨přilezlec a podobná chamraď jsou ukazování buď pouze v dobrém světle – samozřejmě smyšleném a poskockými redakcemi upraveném či jako součást reklamy, leckdy už i v převaze s bílými (reklamní plakát bílá ženská, černý chlap a přičmoudlé kudrnaté děti = evropský standard). Jakmile ale jde o zavženíhodný zločin, tmavodržkatec se nikdy neukáže a nasadí se běloch i když lump většinou je tmavodržkatec. Rasismus naruby v tom nejodpornějším obraze. Čí je asi to bílé dítě a ví rodiče o jeho zveřejnění v tomto odporném manipulačním kontextu?

Lenka Vzorova
Návštěvník
Lenka Vzorova

Toho pána z Chomutova už dehonestují na diskusním Fóru PRO Chomutováky. https://www.facebook.com/groups/prochomutovaky/permalink/2060343637515224/?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D

Michael Chertoff
Návštěvník
Michael Chertoff

Bohužel jde tu už o produkty systematické debilizace v období lumpen-kapitalismu po roce 1989.
Regresivní chazar média dlouhodobě zaplavují dětem mozky zrůdnou propagandou USA a NATO a vychovávají oddaný kanonenfutter ochotný nasadit život za zájmy mocipánů.

Anatomie velkého podvodu – české titulky
https://www.youtube.com/watch?v=SQXm6mA929A

raspberry
Návštěvník
raspberry

Data OECD: v Česku má 11 % patnáctiletých imigrační původ, v Británii 29 %, ve Švýcarsku, které považujeme za konzervativní, dokonce 51 % (třetinu obyvatel Švýcarska tvoří cizinci s trvalým pobytem nebo se švýcarským občanstvím).

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5519305/29-cent-15-year-olds-UK-come-immigrant-backgrounds.html

tana
Návštěvník
tana

Kolik z toho je ve Švýcarsku dětí z internátních škol? Prý tam studoval i Kim? V Británii studují od 12-ti let děti úředníků z bývalých kolonií, děti politiků, ….. .
Ostatně VB a Francie po svržení Kaddáfího sice odsoudily jeho režim, ale zároveň oznámily, že z Libye jejich školy dostaly dary, které vracet nemohou. Syrský president vystudoval v Anglii medicínu a stal se vynikajícím očním lékařem, kdyby jeho bratr nezemřel, žil si tam spokojeně dodnes…. . Princ Charles a jeho synové hrají polo s arabskými šejky, kteří v Anglii vyrostli. A sami Rusové uvádí 800 000 rodin ruských zbohatlíků….. .
Pokud toto není ve statistice zohledněno, tak o ničem nevypovídá.

na-co
Návštěvník
na-co

Sporný výrok zazněl v pozápasovém rozhovoru pro stanici O2 TV Sport.

„Byla tam hrubá chyba toho černocha (Bijimineho). Hrál prakticky první zápas ligovej a zalezl si k první tyči místo toho, aby zajistil beka. A nechal ho tam s míčem úplně volnýho. To byla naše hrubá chyba, taktická,” líčil Vlastimil Petržela, zkušený 64letý trenér Zlína.

Reakce byla prudká.

„Miluju Česko a bělochy, ale musí existovat vzájemný respekt. Přestaňte do fotbalu zavádět rasistické řeči. Fils de pute en cule (zk****syn),” napsal na svůj facebookový profil Joel Kayamba, tožský záložník druholigové Opavy.

Kouč, který se nikdy nevyjadřoval příliš diplomaticky, ostatně nenašel příliš pochopení ani ve zlínské kabině.

„V Česku je asi normální takhle mluvit,” uvedl k výroku svého nového trenéra Ibrahim Traoré, záložník z Pobřeží slonoviny, s hashtagy rovnost a stop rasismu.
https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/973384-cernochova-hruba-chyba-rekl-petrzela-kral-blbosti-a-rasismu-zprazil-ho-african.html#hp-sez

konzerva
Návštěvník
konzerva
Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Po shlednuti nekterych videoprezentacich ze skol, ktere se zapojily do protistatni akce #VyjdiVen (viz YouTube), a zneuzily k tomu svoje sverence – NASE DETI, a zatahly je timto do NEZPOCHYBNITELNE politicke PROPAGANDY,
a s ohledem na postoj a vyjadreni Ministerstva Skolstvi k teto akci, povazuji tuto situaci za velmi zavazne selhani MINISTRA SKOLSTVI, a zadam Premiera CR o jeho okamzite ODVOLANI!
Toto “implementovane” przneni nasich zdravych deti jiz prekrocilo vsechny meze unosnosti a prirozenosti!
Nesmime uz mlcet, a musime branit Pravo deti na klidny a prirozeny vyvoj a rozvoj!
Mail. adresy jsou verejne – kdo muzete, pridejte se.

LOSTRIS
Návštěvník
LOSTRIS

Kdybych já dodatečně zjistila, že na té fotce výše je moje malá školačka v objetí nějakého Araba, prostě cizince co tam na škole nemá co dělat tak tu školu žaluju. Cizinci co objímají malé holky ve vyučování nemají co dělat. Je to věc rodičů, že tohle přecházejí bez povšimnutí, ty malé děti doma přece všechno řeknou a rodiče nereagují?

Somi
Návštěvník
Somi

Tak sup do Sovetskeho Svazu !