Skandál: Na organizování demonstrací proti Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi se nepřímo...

Skandál: Na organizování demonstrací proti Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi se nepřímo podílí Ministerstvo školství neznalostí školského zákona! Co napsalo naší čtenářce? Jak to vysvětlí ministr svému šéfovi? Studenti jsou blbí jako tága, netuší nic o letech 1918, 1938, 1939, 1948 nebo 1968, ale hlavně že řvou něco o demokracii a ústavních hodnotách!

Skandál: Na organizování demonstrací proti Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi se nepřímo podílí Ministerstvo školství neznalostí školského zákona! Co napsalo naší čtenářce? Jak to vysvětlí ministr svému šéfovi? Studenti jsou blbí jako tága, netuší nic o letech 1918, 1938, 1939, 1948 nebo 1968, ale hlavně že řvou něco o demokracii a ústavních hodnotách!

Redakce Aeronetu přináší nové zamyšlení pana Jiřího Bati, které se zabývá dnešní studentskou demonstrací, která proběhla na více jak 3 stovkách českých škol, převážně na gymnáziích. Nejprve mi však dovolte z pozice šéfredaktora reagovat na poslední událost, kterou si dovolím vložit před článek pana Bati. Ostře sledovaná akce #VyjdiVen má skandální dohru, protože na veřejnost se právě dostala neuvěřitelná informace přímo z ministerstva školství, která potvrzuje, jaký neuvěřitelný bordel panuje v tomto resortu, že jsme podali i podnět Hnutí ANO, aby poslalo na Ministerstvo školství hloubkovou kontrolu kvůli kompetentnosti jednotlivých zaměstnanců. K čemu došlo? Jedna z našich čtenářek, paní Lenka, zaslala na ministerstvo oficiální dotaz a žádost o vysvětlení, jak je možné, že školy tolerují zpolitizované studentské stávky, když jde o nezletilé osoby, za které škola nese zodpovědnost. A odpověď, která jí přišla z ministerstva, je vrcholem a výsměchem rodičům v celé  České republice. Odpověď je totiž nejen mylná, ale dokonce zcela lživá a nepravdivá. Paní Lenka napsala na ministerstvo a nestačila se divit.

Ministerstvo školství je jeden velký bordel? Podívejte se, jak kancelář ministra nezná základní paragraf školského zákona. K popukání? Ne, k pláči!

Napsala jsem na ministerstvo svůj dotaz ohledně dneška a dostala tuto odpověd—zasíláme Vám stanovisko MŠMT k dnešní studentské stávce:

Žáci a studenti mají samozřejmě právo na vyjádření svého svobodného názoru. Dnešní stávku organizují studenti coby občanskou iniciativu a organizovat akce tohoto typu je právem každého občana České republiky.

S přáním klidného dne

—————————————————————-

Oddělení vnějších vztahů a komunikace

Kancelář ministra

cid:image001.jpg@01D1633F.887F5230

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5, Malá Strana

118 12 Praha 1

Reakce ministerstva školství se stala rázem podnětem pro naší redakci, že věc jsme předali okamžitě dál a bude se jí zabývat Hnutí ANO a školský výbor parlamentu ČR. Odpověď z ministerstva paní Lence je totiž zcela lživá. Podle školského zákona smí studentské aktivity organizovat a účastnit se jich pouze plnoletí studenti podle § 21, odstavec 1, písmeno c, což v tomto případě vůbec nebyla pravda, zítra v pátek přinese redakce Aeronetu skandální svědectví dvou rodičů z Chomutova a Sokolova, kauzu budeme probírat zítra večer i na rádiu Svobodného vysílače CS. Organizátorem akce #VyjdiVen nejsou totiž studenti, ale jde o skupinu herců a pracovníků neziskového sektoru s politickou profilací. Podle školského zákona nesmí být nezletilé osoby zneužity k prosazování politických cílů na půdě školy, za asistence školy nebo pracovníků školy. Nezletilé osoby mohou v rámci studia pořádat pouze ne-politické a ne-agitační akce, a to pouze za asistence školy a za souhlasu rodičů, což v tomto případě akce #VyjdiVen nebylo splněno, jak zítra přineseme v exkluzivním svědectví ze Sokolova.

Mikuláš Minář, jednatel neziskovky Milion Chvilek, z.s.

Podle názoru právní pomoci, na kterou jsme se obrátili jako redakce s dotazem na školský zákon, účastí nezletilých studentů na politické petiční akci neziskové organizace Milion Chvilek, z.s. v rámci studentské stávky #VyjdiVen došlo k porušení § 32 školského zákona, odstavec Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy. Redakce Aeronetu proto podala podnět k ustanovení vyšetřovací komise parlamentu České republiky, oslovili jsme skupinu poslanců, aby se zabývali porušováním školského zákona přímo samotným ministerstvem školství, které v rozporu se zákonem dezinformuje rodiče o právech nezletilých studentů, viz. dotaz naší čtenářky a odpověď z ministerstva, která ukazuje na neznalost Školského zákona, nebo jde o úmysl a aktivní spoluúčast ministerstva na demonstracích proti Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi.

Ministerstvo nezná vlastní školský zákon, který striktně zakazuje politickou agitaci mezi studenty a na pozemcích škol

Rodiče mohou tudíž začít podávat trestní oznámení nejen na jednotlivé školy, které prokazatelné porušily školský zákon, pokud umožnily na svých pozemcích proběhnout politickou akci za účasti studentů, bez ohledu na jejich zletilost nebo nezletilost, podle § 32 to totiž nehraje roli, paragraf zakazuje politickou agitační činnost dětem i dospělým na všech úrovních škol, anebo školy uvolnily děti k účasti na politické akci mimo prostory školy, bez souhlasu rodičů nezletilých studentů, čímž pro změnu ohrozily bezpečnost dětí podle § 29 školského zákona a uvolnily děti ze školy bez vědomí a souhlasu rodičů k politické akci.

Anebo nastala třetí možnost, škola uvolnila děti k účasti na politické akci mimo prostory školy, ovšem za dozoru a asistence pedagogického sboru školy, čímž se podle školského zákona automaticky z takové události stala fakultativní akce pod dozorovým patronátem vzdělávacího ústavu, což je v případě politické petice v akci #VyjdiVen opět v rozporu se zmíněným § 32 školského zákona, protože pedagogové tak v přítomnosti nezletilých studentů napomáhali průběhu politické petice. A pokud se dokonce učitelé petice sami zúčastnili před zraky studentů, porušili tím zákon i v pracovně-právní rovině, nejen s ohledem na hrubé porušení § 32 školského zákona, ale i s ohledem na porušení pracovní kázně a zejména pracovní smlouvy učitele se školou. Učitelé se nesmí v pracovní době účastnit politických akcí.

Petice neziskovky Milion chvilek.

Celou věcí se budeme podrobně zabývat v pátečním rozhlasovém vysílání na Svobodném vysílači CS a zároveň bych chtěl poprosit čtenáře Aeronetu, aby sdíleli tento i zítřejší článek na sociálních sítích a v emailech, a stejně tak, aby se obrátili na své poslance a vyzvali je k vyvolání poslanecké rozpravy na téma hrubého porušování apolitického statusu veřejných škol v rozporu s paragrafy školského zákona, a to i ze strany samotného ministerstva školství. Dnes pošle ředitel vaše dítě, bez vašeho souhlasu, před školu na politickou demonstraci, zítra ředitel pošle děti autobusem na politickou akci TOP09 nebo STAN přes půlku republiky, ale vy, jako rodiče, o tom nebudete vědět, pokud vám to děti samy neřeknou.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Uvědomělost mladých? Nenechte se vysmát!

       Dnes, čtvrtek 15. března 2018 se vyznačuje dvěma událostmi. První, že byla na území České republiky uskutečněna tzv. Stávka za demokracii a obranu ústavy, kterou původně v podobě výzvy sepsali „uvědomělí“ studenti pražské DAMU a prostřednictvím Facebooku se rozšířila mezi studenty škol po celé republice. Několik hodin před zahájením akce byla potvrzena účast více než 300 škol. Akce se ne zcela náhodou,  koná den poté, co do ulic vyšli demonstranti vyjádřit svůj nesouhlas s chováním prezidenta Miloše Zemana a jiných politiků.

    Pokud chtěli studenti čtvrteční akci podpořit jménem školy, musí mít vždy souhlas od jejího vedení. Nic proti rádoby uvědomělosti mladých lidí, jenže v tomto případě to má několik faktických „háčků“. První je, že aniž mladé lidi budeme diskriminovat, je problém považovat mládež za uvědomělou jen proto, že několik možná skutečně mimořádně uvědomělých mladých lidí vyvolá akci, kterou strhne další masy mladých lidí, v tomto případě studentů vysokých a středních škol i učilišť, které bychom měli brát či chápat jako uvědomělé mladé lidi, kteří  v rámci svého uvědomění  „ví, zač je toho loket“. Nechť mi prominou, ale ví „kulové“.

Benjamin Roll, místopředseda neziskovky Milion Chvilek.

      Nedávno byla prostřednictví ČT uskutečněna malá „sonda do študákovy duše“, jak by asi řekl básník, jinými slovy sonda o všeobecných znalostech naší mládeže. Při jejich odpovědích na mne šly mrákoty. Na otázky, jako např. co ví o letech 1918, 1938, 1948 a 1968 nikdo neodpověděl na 100%, na otázku, zda znají všechny prezidenty ČR od vzniku Československa, byly odpovědi sotva na 80%, na otázku, zda ví kdo byl Jan Masaryk, Alexandr Dubček  nebo M.R. Štefánik, zůstali dotázaní studenti s otevřenými ústy, nevěděli. Skutečně „neskutečné“, jak je naše mládež „vzdělaná“, jak zná historické události státu, významné osobnosti a jiné skutečnosti, které by jako absolventi nejen základních, ale i středních, natož vysokých škol měli zcela jistě znát. Ovšem za předpokladu, že jsou tyto záležitosti předmětem výuky, tedy zda se o nich učí, jestli samotní učitelé mají vůbec zájem jim tyto skutečnosti a informace zprostředkovávat.

     Je-li naše mládež na úrovni studentů takto vzdělaná, má-li znalosti na úrovni, kterou prokázali při zmíněné sondě pak není pochyb o tom, jak také asi budou „uvědomělí“ a znalí naší současné politické problematiky. Organizátorům akce je naprosto lhostejné, nakolik jejich spolužáci chápou politickou situaci a cíle, které oni sami sledují, oni si splní zadaný úkol, mládež byla vtažena do nečisté hry s osudem společnosti a tím bylo předem stanoveného cíle dosaženo.

     Co je na tom však pozoruhodné, že akce byla vyvolána na den 15. března, tedy den, který se stal v historii našeho národa dnem osudným. Připomínáme si 79 let ode dne, kdy bylo definitivně pokořeno Československo, neboť dne 15. března 1939 nacistické jednotky obsadily celou zemi. Otázka je, zda si toto výročí mladí lidé, kteří právě dnes, 15. března, vyšli do ulic „ vyzvat ústavní představitele České republiky, jmenovitě prezidenta České republiky, premiéra České republiky a také Parlament České republiky k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot“, zda si jsou vůbec vědomi tohoto pro český národ významného dne. I zde je na místě otázka, zda a jaké má o těchto událostech naše mládež a studenti vůbec nějaké vědomosti, zda jsou s těmito událostmi prostřednictvím učitelů seznamováni, protože teprve znalost historie a dějiny své země, svého státu, republiky činí člověka uvědomělým, schopného se orientovat v politice a problémech státu.

Mikuláš Minář předává Andreji Babišovi petici, aby odstoupil z pozice premiéra.

     Byla-li řeč o učitelích a pedagogických pracovnících, jde i na jejich adresu výtka,  Jsou skutečně těmi, kteří poctivě a pravdivě učí žáky a studenty dějiny našeho národa, naši skutečnou bohatou  historii? Jak dokazují zjištěné (ne)znalosti, je na místě pochybnost, že je ze strany učitelů těmto záležitostem ve výuce věnována dostatečná pozornost. Není od věci také připomenout, že učitelé a pedagogičtí pracovníci stále vznáší požadavky na zvyšování platů, ale naskytne-li se příležitost, jako např. ta dnešní se stávkou studentů, pak si klidně, svévolně (připusťme, že se souhlasem vedení školy, což na věci nic nemění) dovolí zrušit vyučování, tedy dobu, za kterou jsou placeni. Jde sice údajně jen o půl hodinu, ale jak se v informacích praví, akce bude probíhat a tedy pokračovat i po skončení půlhodinové „stávky“. Kde je záruka, že se studenti vrátí na případné odpolední vyučování? Kde je vůbec nějaká odpovědnost nejen učitelů ale hlavně těch, kteří k této akci dali souhlas? Akci, kterou vyvolali studenti, akci, které se podvolili stovky škol, jejich vedoucí a  pedagogičtí pracovníci? To už budou poslouchat či akceptovat kdejakou výzvu kohokoliv, když bude nějak politicky motivovaná a jimi akceptovatelná?

     Studenti dnes s velkou slávou, s nemalou pozorností médií „stávkují“ za obranu ústavních a společenských zvyklostí a hodnot. Sami a nutno podotknout včetně vedení (zainteresovaných) škol a jejich učitelů, jisté společenské a výchovné pravidla, zvyklosti a hodnoty znehodnocují, pošlapávají, dehonestují. Není potom studentská akce kontraproduktivní, není to protimluv? Co na to ministerstvo školství?

Jiří  B a ť a , 15. března 2018

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
freeman
Návštěvník
freeman

Toto je stanovisko MSMT z jejich www, na ktere se odvolava reditel skoly meho syna, pote co jsem jej upozornil na muj nesouhlas s konanim akce na pozemku skoly a na poruseni skolskeho zakona:
REAKCE MŠMT NA STUDENTSKOU STÁVKU
Praha, 16. března 2018 – MŠMT se ohrazuje proti dezinformacím v souvislosti s výstražnou stávkou studentů Vyjdi ven konanou 15. března. Tato akce nebyla organizována žádnou politickou stranou ani hnutím. Prvotní výzva vzešla od studentů DAMU a následně si stávku organizovali sami studenti na jednotlivých školách. Protože tato akce vznikla coby občanská iniciativa, nejedná se o porušení zákona, který zakazuje činnost a propagaci politických stran a hnutí ve školách. Žáci a studenti mají právo na vyjádření svého svobodného názoru, toto právo mají i žáci mladší 18 let. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy aktivity tohoto typu nemůže a ani nechce žákům, studentům či ředitelům škol zakazovat. Stejně tak ale nemůže nikdo žáky a studenty k účasti na stávce nutit. Odpovědnost za akci nesou organizátoři. Ředitel školy může žáky po dobu konání akce uvolnit z vyučování – podmínky pro uvolňování žáka z vyučování stanoví školní řád. Ředitel školy může po žácích požadovat omluvenku z vyučování na dobu, kdy se akce účastní. MŠMT v žádném případě nepodceňuje riziko politického ovlivňování žáků a studentů na školách a vždy bude ochraňovat apolitický charakter škol. Akcím organizovaným samotnými studenty ale MŠMT nebude nijak bránit.???

jana
Návštěvník
jana

moja znama bola zhrozena, ked sa dozvedela, ze jej dcera bola demonstrovat v brne, zlanarili ich vraj idu bojovat za lepsi kapitalizmus ..,…, takto ijm vymili mozok…naivne decka su to …

Elf
Návštěvník
Elf

Sice už jde o “starší” záležitost, ale nedá mi to. Je zde velmi kritizováno tzv. zatahování studentů do politiky. Ovšem návštěva a besedy M.Zemana na školách to je v pořádku ? To není zatahování studentů do polity a potožmo selhání ředitelů škol a potažmo jejich zřizovatelů či MŠMT ? Prosím o srovnávací vysvětlení rozdílu přímo autora článku. Díky

Administrator
Admin

Návštěva hlavy státu 1. září ve třídě prvňáčků je tradice masarykovského původu, zatímco posílání neziskovek na školy a uvolňování nezletilých dětí a nezletilých organizátorů z vyučování k opuštění školy, aby mohli jít podepsat petici proti premiérovi a prezidentovi, je majdanizační proces vedoucí k rozvrácení státu a jeho vedení, proces vedoucí k nerespektování plebiscitu z řad dětí a mládeže, čímž se zasévá do jejich hlav a myslí nebezpečný model a precedens. Pokud mezi těmito dvěma událostmi nevidíte rozdíl, je mi vás líto.

PavelH
Návštěvník
PavelH

Proč by student nemohl jít vyjádřit svůj názor? Pokud ho jako rodič omluvím, tak je vše v naprostém pořádku. Pokud se pod svůj názor podepíší, je to jen důkaz jejich osobní odpovědnosti.
Ostatní ponechávám raději bez komentáře, docházejí mi eufemismy.

Pancho Villa
Návštěvník
Pancho Villa

Pane Bato !
Korigujte su laskavo vlastné znalosti historie. Vase tvrzeni je chybné : “Připomínáme si 79 let ode dne, kdy bylo definitivně pokořeno Československo, neboť dne 15. března 1939 nacistické jednotky obsadily celou zemi.”
– 14. března 1939 vznikl Slovensky stat, to znamena, ze nasleduji den uz “Československo” neexitovalo ani de iure a ani de facto, proto mohli nacistické jednotky obsadit jenom Cesko, Moravu a Slezko !

Elf
Návštěvník
Elf

De iure máte pravdu, ale de fakto obsazením nacistickými vojsky zbytku Čech(Česko tehdy nebylo), Moravy a Slezka 15.3.39 se dokončil proces pokoření Československa, který de iure začal Minichovem, ale de fakto začal v roce 37 při setkání Henleina s Hitlerem. Takže bych si dovolil pana Baťi v tomto zastat.

Pavel
Návštěvník
Pavel

Čechy, Moravu a Slezsko .. 😀

hans51
Návštěvník
hans51

Vážení občané.Pokud nejste zaslepení touto Soresovou scénou tak vám musí dojít to,na co míří tito xindli na naše děti,ktteré jsou lehce manipulovatelní.A naše školství to je jeden veliký bordel.Naše děti učí přepisují jim dějiny,naše děti neznají nic z dějin našeho národa,znajíé jen pochcanýho Havla,tito xindli totiž požívají naše děti k tomu aby nás nenáviděli za to,že jim říkáme pravdu o dějinách.Takže i to ministerstvo školství patří již dnes Serešovi a těm židovským hajzlům z té naší krásné Ameriky.Tak vážení rodiče v pohodě to dětem potvrdte že mají ti xindli pravdu a oni se vám za to odmění rán ou do palice.

Dědek
Návštěvník
Dědek

Ještě bych dodal, že ta mládež si především podřezává svoji větvičku. Já si v nejhorším na stáří pořídím ještě 2 manželky, abych zapadl. Ale ty holčičky co VyšlyVen si budou muset pořídit hezky burku a ten svůj hezký zmalovaný ksichtík už pak nikdo neuvidí. A pokud ano, k seksíku s pěkně opálenýma chlapcema dostanou ještě pěkně přes držku a u případněho soudu jim pak řeknou, že se odhalují a můžou si za to samy. A ty koupací úbory ad hlavy až k patám jim budou taky pěkně slušet….

Viliam
Návštěvník
Viliam

Události na Slovensku: Příležitost pochopit!

http://www.nwoo.org/2018/03/08/udalosti-na-slovensku-prilezitost-pochopit/

Dědek
Návštěvník
Dědek

Nechci být špatným prorokem, ale zůstalo mi nějak v hlavě když makrela prohlásila, že do června ten Dublin 4 a odpor k imigraci vyřeší. Nemůžu si pomoct a nedávat do souvislosti události na Slovensku i protesty u nás provokované evidentně neziskovkama a TOP09. I Soros může být použitý. Praktiky politiků pracujících na budování 4. říše mohou být rozličné.
Mimochodem, myslím, že už nás zase oblafli. Volil jsem Babiše a Zemana hlavně proto, abych už nikdy neslyšel o Socanech a zabránil migraci k nám případně jsem si myslel, že by to Sobotka měl odsedět i za kámoše Bakalu. A oni je vytáhnou z bahna a natlačej nám je tam …o tom by měl Babiš přemýšlet ! To je pro mně větší podraz než jeho účast nebo neúčast v Stb.
Dost lidí v mém okolí takhle uvažovalo při volbách.
Příště už opravdu jen Okamura a Okamura, ať si je nazývají třeba extrémistama…

Radek
Návštěvník
Radek

Přesně moje řeč. Babiš může třeba někoho zastřelit za bílýho dne na 5 evenjů, ale pachtovat se se socanama? To přehnal. Mohl to hnát na předčasný volby a udělat reparát, jestli se spojí se socanama, má u mně utrum. Vím o čem mluvím. Vždycky jsem volívával ODS, pak přišel Gandalovič a nasra*l mně. Od tý doby ODS nevolím a cokoliv co se bude menovat ODS mi od tý doby mesmí do baráku. Nikdy už nebudu volit ODS, je úplně jedno jakou budou dělat politiku. Zní to jako malichernost, ale už sem se tak rozhodl. Pokud Babiš zradí, budu největší nepřítel babiše. Pokud je to s těma socanama jen hra, aby to nebylo na něj, že to skončí předčasnýma volbama, je to OK… ale jinak… 🙁

cormel
Návštěvník
cormel

To mě hlava nebere. Lidé zde chodí chodí hledat fakta, takže jsou to lidé kteří jsou schopni si dát 1+1 dohromady. Řekněme dokonce lidé pevného charakteru. Proboha proč Babiš? STBák, daňový a dotační podvodník a zaklekávač. Stejný lhář jak Venca Láhev, Babiš také do politiky nechtěl a jak si dneska mlaská blahem. Rozumím, že není koho volit, ale Bureše? To mě opravdu překvapuje, že jeho voliči jsou zde.

Valčík
Návštěvník
Valčík

Tomu se říká demokracie ? Dokud nedopadnou volby jak by si přáli, tak nebude pokoj.I kdyby rozpoutali ” Ukrajinu”. A učitelé vykládají politiku jak za komunismu ! Je jen a jen na rodičích, aby jim vysvětlili co to všechno znamená ! Ale ve škole to neříkej, jen doma ! Kam jsme to došli ? A policie nemůže nic dělat, obrátilo by se to proti nim ! Že šli žáci ven se nikdo nediví, alespoň se ulili, nebyli jsme lepší.

Dompter
Návštěvník
Dompter

Dobrý den, dnes mi kamarád poslal e-mail, s dotazem na MŠMT:

PS: nevím, jestli jsem ti posílal, můj dotaz, který jsem zaslal na MŠMT?

prosím, zajímalo by mě, jestli je na MŠMT nahlášená tato akce (je-li vůbec schválena, legální), nebo si ředitelé jednotlivých škol mohou dělat co chtějí?

S odkazem na tento článek:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/studenti-odejdou-z-vyucovani-pulhodinova-stavka-zasahne-skoly-v-cele-republice-43736?dop-ab-variant=&seq-no=1&source=hp

MŠMT odpovědělo takto:

Odpověď, kterou jsem opravdu neočekával:

Dobrý den, zasíláme Vám stanovisko MŠMT k dnešní studentské stávce:
Žáci a studenti mají samozřejmě právo na vyjádření svého svobodného názoru. Dnešní stávku organizují studenti coby
občanskou iniciativu a organizovat akce tohoto typu je právem každého občana České republiky.

Oddělení vnějších vztahů a komunikace
Kancelář ministra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, Malá Strana
118 12 Praha 1
email: press@msmt.cz
http://www.msmt.cz

Jovis
Návštěvník
Jovis

Voliči pana Zemana by se měli postavit za svého prezidenta, aby ta herecká a režizérská parazitická svoloč, která i přes plnou hubu demokracie neuznala svobodné volby, zašla na chudobu. Lidé by jim to měli dát najevo bojkotem českých filmů, divadel a jejich potulných vystoupení po celé republice.