Skandál, který nemá obdoby! Na veřejnost unikl interní dokument Sórošovy neziskovky se...

Skandál, který nemá obdoby! Na veřejnost unikl interní dokument Sórošovy neziskovky se seznamem europoslanců a instrukcemi, jak je získat pro spolupráci s Open Society organizacemi. Na seznamu jsou i dva čeští europoslanci za Hnutí ANO a KSČM a tři europoslanci SMERu ze Slovenska!

Skandál, který nemá obdoby! Na veřejnost unikl interní dokument Sórošovy neziskovky se seznamem europoslanců a instrukcemi, jak je získat pro spolupráci s Open Society organizacemi. Na seznamu jsou i dva čeští europoslanci za Hnutí ANO a KSČM a tři europoslanci SMERu ze Slovenska!

Redakce AE News získala interní dokument poradenské společnosti Kumquat Consult, jehož vypracování si objednal Open Society European Policy Institute [1], který je jednou z mnoha dceřinných společností nadnárodního neziskového NGO gigantu Open Society Foundations George Sorose. Dokument je de facto prací zpravodajské služby. I když unikl na veřejnost už vloni, pozornosti se mu dostává až teď [2], když se dokumentem začala oficiálně zabývat Orbánova vláda v Maďarsku, která označuje význam dokumentu za důkaz nelegální činnosti OSF, která nemá s neziskovým statusem nic společného [3].

Dokument obsahuje fotografie europoslanců, podrobné informace o jejich profesním životě, o jejich zájmech, oblastech práce a také slabostech. Dokument o 127 stranách má výmluvný název: “Spolehliví spojenci v Evropském parlamentu 2014 – 2019”. Dokument si můžete stáhnout zde. Podle elektronického podpisu dokument vznikl 12. září 2014 a modifikován byl 24. října 2014. Máme tedy v rukách unikátní dokument, ze kterého se doslova tají dech, jak funguje vnitřní lobbistická mašina George Sorose, kterou ruská FSB označuje  za nebezpečnější organizaci, než je americký Pentagon. Nejprve se podíváme, co se v dokumentu píše úvodem.

Jedna z kanceláří Sorosovy neziskovky.

Následuje citace z dokumentu přeložená do češtiny:

Účel

Toto mapování poskytuje Open Society European Policy Institutu a síti Open Society organizací podrobné zpravodajské informace o poslancích 8. Evropského parlamentu, kteří pravděpodobně budou podporovat hodnoty Open Society během legislativního období 2014-2019. Zpráva zahrnuje 11 výborů a 26 národních delegací, stejně jako nejvyšší rozhodovací orgány Evropského parlamentu: 226 poslanců Evropského parlamentu, kteří jsou prokazatelnými nebo pravděpodobnými spojenci Open Society. Přítomnost poslance v tomto seznamu naznačuje, že pravděpodobně podpoří práci Open Society. Měli by být osloveni s otevřenou myslí: ačkoli s největší pravděpodobností chtějí pracovat v oblastech, o které již mají zájem, mohli by také rádi slyšet o nových problémech. Kromě diskutování o jednotlivých tématech by se Open Society měla snažit budovat trvalé a důvěryhodné vztahy s těmito evropskými zákonodárci.

Oddíl B.

Orgány Evropského parlamentu uvádějí seznam úředních orgánů Evropského parlamentu, jejich oblasti kompetencí a potenciální spojence Open Society, kteří se účastní jejich práce. Seznam také zahrnuje jména politických poradců, kteří pomáhají poslancům ve výborech, i když se mohou změnit během volebního období, a nemusí být samotnými spojenci Open Society.

Oddíl C.

Seznam 226 členů europarlamentu a jejich individuálních profilů. Seznam poskytuje informace o poslání členů, parlamentní příslušnost (země, politická skupina, povaha mandátu a výbory a delegace, do kterých náleží); jejich pozadí (profesní historie, parlamentní zájmy a další relevantní zpravodajské informace); a jejich kontaktní údaje.

Konečně, Oddíl D.

Rejstříky poskytují tři další způsoby, jak najít příslušné poslance: podle jejich zájmu, politické skupiny a abecedně.

Profil Martiny Dlabajové ve složce.
Profily

Jednotlivé profily byly zpracovány pomocí veřejně dostupných informací a vlastního výzkumu (naší agentury). Rozhodnutí, která jsou v ní učiněna, mohou být subjektivní a měly by sloužit jako představa o politice člena a jeho prioritách; neměly by být považovány za konečného průvodce k jednotlivým členům. Výbory a delegace uvedené tučným písmem (např. “AFET” nebo “Ukrajina”) indikují, že poslanec Evropského parlamentu je řádným členem a bude pravděpodobně věnovat více času těmto tématům. Ty jsou uvedeny v běžném písmu (např. “AFET” nebo “Ukrajina”) a naznačují, že poslanec Evropského parlamentu je náhradním členem.

Všimněte si, že profily obsahují pouze seznamy výborů a delegací zahrnutých v tomto mapování a nebudou obsahovat ostatní. Tyto informace lze nalézt na internetových profilech poslanců (viz níže). Do července 2019 někteří poslanci opustí Evropský parlament kvůli dalším mandátům; ostatní je budou nahrazovat; někteří budou měnit výbory nebo delegace; mohou být zřízeny zvláštní výbory; a co je důležité, poslanci Evropského parlamentu – zejména nováčci – mohou posunout své priority na jiné oblasti nebo se mohou změnit jejich názory. Informace obsažené v těchto profilech jsou správné od září 2014. Aktuální informace a přesné informace, včetně jmen asistentek, jsou k dispozici na internetových profilech poslanců: http://www.europarl.europa.eu/meps

Profil Jiřího Maštálka, nápis Denmark (Dánsko) je v profilu chybně.
Seznam zkratek
  • ECHR – Evropský soud pro lidská práva
  • ISDS – Řešení sporů mezi investorem a státem, což je mechanismus potenciálně zahrnutý do TTIP.
  • OSCE – Organizace OBSE pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
  • PACE – Parlamentní shromáždění Rady Evropy
  • TTIP – Transatlantické obchodní a investiční partnerství TTIP, které bude pravděpodobně intenzivně projednáváno v průběhu 8. volební období

Konec citace z dokumentu.

Zpravodajský report pro George Sorose vytipoval i několik europoslanců za Česko a Slovensko

V dokumentu najdeme dva vytipované europoslance za Českou republiku, Martinu Dlabajovou z Hnutí ANO a Jiřího Maštálka z KSČM. Hnutí ANO je v EU parlamentu součástí frakce ALDE (Evropští liberálové a demokraté) a KSČM je ve frakci GUE/NGL (Sjednocená evropská levice / Norská zelená levice).

Martina Dlabajová má ve zpravodajské svodce o sobě napsané toto: Podnikatelka a ředitelka. Předsedkyně obchodní komory Zlínského kraje, prezidentka místní pobočky mezinárodního Rotary klubu ve Zlíně. Členka mladé pro-byznysové a proti-korupční strany ANO 2011. U komunistického europoslance Jiřího Maštálky je uvedeno toto: Doktor. Jako komunistický politik byl zapojený v polistopadové transformaci v ČR, později poslanec českého parlamentu, místopředseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, delegát parlamentního shromáždění Rady Evropy, pozorovatel v EU během českého přistoupení do EU, poslanec EU parlamentu od roku 2009. Zajímá se o svobodu médií, ochranu životního prostředí, lidská práva, sexuální a reprodukční práva.

Z těchto poznámek vyplývá, že Sorosova neziskovka sbírá pečlivě tříděné informace o jednotlivých politicích, aby věděla, jak její pracovníci mají pracovat během rozkladné činnosti a jak získat jednotlivé poslance EU parlamentu ke spolupráci. Pokud se podaří takovou spolupráci navázat, poslanci potom najednou v EU parlamentu změní své postoje a najednou prosazují politiku této americké nadnárodní neziskovky. Náš server AE News už téměř 4 roky varuje a upozorňuje na hrozby, které představuje neziskový nevládní sektor (NGO), který infiltruje integritu legislativy nejen v ČR, ale i na evropské úrovni. Uniklé dokumenty jako je tento potom jenom dokreslují hrozivý obraz a propracovanost tohoto korupčního systému, jehož úkolem je infiltrace legislativního a volebního procesu, kdy namísto vůle voličů ve volbách jsou poslanci korumpováni a lobováni k tomu, aby prosazovali namísto svých občanů raději agendu a zájmy americké neziskovky George Sorose.

Soros má v hledáčku i 3 europoslance SMERu

V dokumentu najdeme i 3 poslance ze Slovenska. Prvním je Monika Flašíková-Beňová ze SMERu. U jejího profilu Sorosovi zpravodajci uvedli následující: Obchodní ředitelka; spoluzakládala vlastní stranu v roce 1999; národní poslankyně (2002-2004); předsedkyně Výboru pro evropskou integraci (2002-2004); předsedkyně delegace Slovenska v Evropském parlamentu (2002-2004); stala se poslankyní Evropského parlamentu po vstupu do EU v roce 2004; místopředsedkyně delegace Evropského parlamentu v Izraeli (2004-2009). Má zájem o lidská práva; spravedlnost a domácí záležitosti; azyl a migrace; rovnost žen a mužů; a práva všech menšin, včetně Romů a LGBT osob. Odhodlaná podporovatelka hodnot Open Society; silně progresivní; neochvějný a pragmatický propagátor lidských práv; vytvořila orientační bodovou zprávu o základních právech v EU v roce 2012, která silně rozdělila Evropský parlament, ale zpráva byla přijata po velmi dlouhých rozpravách.

Profil Moniky Flašíkové-Beňové (SMER).

Dalším eurposlancem ze Slovenska v seznamu je Monika Smolková, také z Ficova SMERu. V dokumentu se o ní píše: Ekonomka; náměstkyně starosty (2002-2006); starostka Košic (2006); národní poslankyně (2006- 2009); Poslankyně Evropského parlamentu od roku 2009. Má zájem o využití regionálních a strukturálních fondů; otázky zaměstnanosti; a kulturu a vzdělání.

Posledním europoslancem ze Slovenska na seznamu je Boris Zala, také ze SMERu. U něho je v dokumentu uvedeno: Novinář a univerzitní profesor; spoluzakládal stranu Smer-SD (1990); předseda strany (1990-1992); národní poslanec (1990, 2002-2009); poradce prezidenta Slovenska (2002- 2004); vedoucí delegace SR v PACE (2006-2009); Poslanec Evropského parlamentu od roku 2009. Má zájem o právní stát; Regionální financování EU pro Dunajský region; Svobodu pohybu; budování demokracie; zahraniční styky; a lidská práva ve světě. Politický aktivista proti komunistické vládě v pozdních osmdesátých letech; autor několika monografií a akademických článků.

Profil Moniky Smolkové a Borise Zala (oba za SMER).

Z této dokumentace vidíte jenom ochutnávku celé zpravodajské zprávy. Open Society skupina George Sorose představuje naprosto bezprecedentní bezpečnostní hrozbu pro jednotlivé státy EU. Apelujeme na politiky SPD a KSČM, aby co nejdříve otevřeli diskusi na půdě poslanecké sněmovny o hrozbě působení neziskového sektoru v ČR a zasadily se o tvrdou regulaci neziskového nevládního sektoru v ČR podle modelu USA a Ruské federace, kde v obou zemích se nesmí neziskový sektor věnovat politice, lobbingu a dokonce ani mediální činnosti nebo kampaním. Jak ukazuje tento skandální uniklý dokument, Open Society European Policy Institute si nechává na europoslance vyrábět zpravodajské svodky a profilové složky, což je natolik skandální bezpečnostní problém, že by se tím měl okamžité zabývat bezpečnostní výbor poslanecké sněmovny parlamentu ČR, ale stejně tak i bezpečnostní výbor v Evropském parlamentu. Sdílejte prosím tento článek na sociálních sítích, sdílejte ho v emailech, v diskusích na webových stránkách. Rozkladná činnost neziskových organizací George Sorose musí být zastavena, protože nelze tolerovat, aby cizí mocnost skrze NGO skupinu George Sorose takto rozvracela bezpečnost jednotlivých zemí Evropské unie.

Závěrem článku mi dovolte zopakovat, že server Aeronet je pilířem české nezávislé alternativy a pokud se vám líbí naše práce, pokud oceňujete naše zpravodajství, naše nekompromisní články, reportáže, investigace, titulkovaná videa a třeba i mé pořady na SVCS, přispějte nám prosím, podle svých možností, jakoukoliv částkou na provoz našeho serveru na darovací stránce zde. Nezávislá žurnalistika stojí a padá na finanční pomoci čtenářů. Nestojí za námi oligarchové, ani státní rozpočty nebo cizí západní fondy. Bez Vaší pomoci tento boj za svobodu neustojíme. Předem Vám všem moc děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Andrej Palacko
Návštěvník
Andrej Palacko

Andrej PALACKO Fotograf
Prezidentským kandidátom Slovenskej republiky , na funkciu prezidenta 2019.
Slovenská republika sa zmení , Občianské národné Slovensko . Citát: Andrej Palacko
Vojenská , vojnová armáda nie . Mierová armáda . Citát: Andrej Palacko
Meniny , narodeniny , vianočný pozdrav , nový rok ,slávim každý deň . Aj vám prajem každý deň. Citát: Andrej Palacko
POLITICI A PODNIKATELIA SÚ ZLOČINCI A VRAHOVIA , KTORÍ ROZKRADLI NAŠE SLOVENSKO . Citát: ANDREJ PALACKO , Foto : Andrej Palacko
PRIVATIZÁCIA SÚ ZLOČINCI A VRAHOVIA , PLANÉTA PATRÍ ĽUĎOM PLANÉTY .
Citát: ANDREJ PALACKO
Militar, ejército militar no. Ejército de paz. Cita: Andrej Palacko
Vojenská , vojnová armáda nie . Mierová armáda . Citát: Andrej Palacko
Milióny Slovákov majú doživotne dlžoby tragédia.
Národný a štátny majetok vrátiť občanom Slovenska.
” Ako môže žiť rodina, ktoréj nič nepatrí?
” Ako môže žiť Bratislava, ktoréj nič nepatrí?
” Ako môže ži Slovensko, ktorému nič nepatrí?
Citát: Andrej Palacko
PKO zbúrali vrahovia a zločinci. Vrátiť našim občanom národné a štátne majetky aj PKO .

https://plus.google.com/u/0/115932824760831311369
https://sk.pinterest.com/apalacko/andrej-palacko-photographercitizentologist
https://twitter.com/AndrejPalacko
https://www.linkedin.com/in/andrej-palacko-a1290981
https://photos.google.com
Children of the revolution
Hijos de la revolución
https://www.youtube.com/watch?v=fQ4a-Bu9UoE
Foto: Andrej Palacko
Premio Nobel !
Nobelovu cenu za mier !
Premio Nobel de la Paz !
Nobel Peace Prize !
Celosvetovo známy fotograf Andrej Palacko je autorom pre občanov planéty ,
CITIZENTOLOGIST , CIUDADANÓLOGO , OBČANOLÓG .Citát: ANDREJ PALACKO
Ja som jediný občan tejto planéty Celosvetovo známy fotograf Andrej Palacko , ktorý je autorom jediný na planéte , názov , OBČANOLÓG , CITIZENTOLOGIST , CIUDADANÓLOGO . Citát: ANDREJ PALACKO
Už viac ako 2000 rokov, politológa neurobil nič pre občanov planéty.
Vrátiť národnej a štátny majetok späť na občanov Planet, Citát: ANDREJ PALACKO
Son criminales y asesinos, político estadounidense matando el planeta .
American politics killing and blocking the entire planet are criminals and murderers

La privatización son los criminales y asesinos, el planeta pertenece a la gente del planeta.
Cita: Andrej Palacko .
Los políticos y hombres de negocios son los criminales y asesinos que han sido robados nuestra Eslovaquia.Cita: Andrej Palacko

Svetoznámy fotograf Andrej Palacko je autorom myšlienky a názvu, ktorú planéta Zem nepočula, nevymyslela za posledných 6.tisíc rokov a je to nádherný názov pre občanov planéty – Občanológ.
Občanológ je človek zaoberajúci sa občanológiou. Občanológia je veda zaoberajúca sa životom v občianskej spoločnosti, právami občanov, etikou spoločnosti, a komunitným spôsobom života a celkovo občanov našej planéty. Občanológ rieši všetky problémy planéty. V angličtine je teda občanológ: citizentologist.

Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Před několika dny na veřejnost unikl interní dokument Sórošovy neziskovky se seznamem europoslanců a instrukcemi, jak je získat pro spolupráci s Open Society organizacemi. Na seznamu jsou i dva čeští europoslanci za Hnutí ANO a KSČM a tři europoslanci SMERu ze Slovenska. Uvedená skutečnost potvrzuje fakt, že všechno a především veškeré základní dění ve světě je plánované a řízené. K tomu je nezbytné dodat, že to plánuje a řídí globální finanční elita, t. j. tzv. “lidé velkých peněz”. Tito lidé velkých peněz vše plánují a řídí tak, aby se upevňovala jejich moc a zvyšovaly jejich zisky, což těmto lidem umožňuje v privilegovaném postavení a v neomezené míře užívat vše, co svět poskytuje. Žalostné je, že těmto lidem velkých peněz je úplně jedno kolik lidí při jejich vládnutí zemře ve válkách a kolik se přitom zničí materiálových hodnot. Více je uvedeno v článku: SOUČASNOST A BUDOUCNOST LIDSTVA – http://miloslav7.blogspot.cz/2017/12/soucasnost-budoucnost-lidstva.html

prodost
Návštěvník
prodost

Martina Dlabajová (ANO 2011) je prý presidentkou místní pobočky Rotary clubu. Jestlipak víte, že Rotary club je náborovým střediskem Svobodných zednářů?

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Multizpravodajská Janečkovic famílie, se svým “zázračným algoritmem”, zdá se potvrzena jako Sorošova PRÁDELNA…. včetně předepírky Sametu:

17. listopad – panoptikum na Václaváku financoval Soros, oligarchové Tomáš a Karel Janečkovi a jejich kámoš Winkler

18.11.17
Česká republika:
Hlavní akci na Václavském náměstí dne 17. listopadu 2017 podle výpisu z bankovního účtu zatáhli oligarchové, bratři Janečkovi.Tomáš uhradil 50.000,- Kč a Karel na festival převedl z jiného účtu částku 194.481,- Kč.

Jejich kámoš Winkler přispěl částkou 50.000 Kč.

Open Society Fond není ve výpisu účtu přímo uveden, je však uveden na stránkách festivalu spolu s dalším dárci jako je Sekyra Group, Nadační fond Avast a mnoha dalšími.

Pořadatelé navíc Sorosově Nadaci Open Society Fond Praha poděkovali přímo z pódia.

Je pravděpodobné že Sorosův OSF přispívá přes Karla Janečka. Ten je jejich dlouholetým partnerem.
__________________
Za tyto informace děkuji PavluN1.

Zdroj: https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2901272248
(ze Zvědavce: http://www.zvedavec.org/vezkratce/14823/)

Jaroslav Steiden
Návštěvník
Jaroslav Steiden

VZOREC na zničení NEJEN USA ODHALEN …

Tohle video stojí vážně za to. Konflikty ani krize nevznikají jen tak, pojďme se podívat, kdo za čím stojí?!
http://afinabul.blog.cz/1712/soros-vzorec-na-zniceni-usa

Miloslav Dědek
Návštěvník
Miloslav Dědek

Uvedený “skandál” v podstatě potvrzuje skutečnost, že lidstvu vládne globální finanční elita, t. j. tzv. “lidé velkých peněz”. Více viz článek SOUČASNOST A BUDOUCNOST LIDSTVA – http://miloslav7.blogspot.cz/2017/12/soucasnost-budoucnost-lidstva.html

Karin
Návštěvník
Karin

K hlubšímu studiu tématu doporučuji:

https://www.kopp-verlag.de/George-Soros.htm?websale8=kopp-verlag&pi=950200&ci=000401

https://www.kopp-verlag.de/Geheimakte-NGOs.htm?websale8=kopp-verlag&pi=958000&ci=000475

Tip1: tyto knihy najdete i na Amazon.de , kde můžete mrknout do knihy(Blick ins Buch) a máte-li aplikaci Kindle for PC(instalace je zdarma tamtéž) můžete si nechat poslat na PC ukázku z knihy(jetzt Leseprobe schicken)
Tato akce má tu výhodu, že se v ukázce často dozvíte už víc než dost a nepotřebujete knihu kupovat.

Tip2: jinak knihy kupuji levněji v antikvariátě on line, nejčastěji:
https://www.medimops.de/

Jenda
Návštěvník
Ondřej
Návštěvník
Ondřej

Další zvěrstvo …..

Byli jsme obelháváni! – Třicet let britský tajný dokument zamlčoval pravdu o EU
http://www.novarepublika.cz/2017/11/byli-jsme-obelhavani-tricet-let-britsky.html

snehurka
Návštěvník
snehurka

Státní úředník, bývalý náměstek MŠMT, ministr bez portfeje., předseda Legislativní rady vlády (nestr. za LIDEM) a naposledy náměstek ministra vnitra Chovance, který v r. 2013 usiloval v necelých 35 letech o post soudce Soudního dvora EU, http://domaci.ihned.cz/politika/c1-59852980-soudni-dvur-eu-nechce-ministra-mlsnu
tak tento ambiciozní právník tvrdil v médiích, že kandidatura Topolánka je v souladu se zákonem, přestože Topolánek disponoval i podpisy poslanců/senátorů, kteří se již dříve podepsali ve prospěch jiných kandidátů na presidenta. V TV potom Mlsna školil v debatě svého profesora a suverénně poskytoval inovativní výklad zákona a nehodlal připustit ani výtku, že MV nemělo co v otevřeném období kandidatur dávat vlastní stanovisko a vykládat zákon. Např. ústavní právník Kysela, bývalá soudkyně ÚS Wagnerová, právník Diensbier a další, zastávali názor opačný než Mlsna.
http://www.blesk.cz/clanek/volby-prezidentske-volby-2018/505295/podepsali-kandidatum-dvakrat-zadny-problem-odmita-vnitro-ohrozeni-voleb-prezidenta.html
Dále Mlsna tvrdil, že odvolat se – podat stížnost může jen ten, kdo sám jako kandidát neuspěl, a to jen ke svému nezaregistrování, nikoliv k registraci jiných kandidátů.
Jak je vidět, pravdu neměl, jelikož prostřednictvím advokáta Kalvody podala dnes stížnost Terezie Holovská a v přípisu Nejvyššímu správnímu soudu je uvedeno pod čarou jako pozn. č. 2 přesné znění právní věty, kdy neúspěšný kandidát takové právo má.
http://www.nssoud.cz/dokumenty/Volby/sp_zn_Vol_84_2017_navrh.pdf
Takže Topolánkova kandidatura předmětem jednání soudu bude, s jakým výsledkem, na to jsem zvědav.

Roland
Návštěvník
snehurka
Návštěvník
snehurka

Martin Šimečka, bývalý šéfredaktor Respektu (před Erikem Tabery):
“George Soros je, trúfam si povedať, môj priateľ, aj keď sme sa už dlho nevideli. Je to jeden z najlepších finančníkov. Časť svojich peňazí dáva na to, aby pomáhal liberálnej demokracii.”
“Možno aj vďaka Sorosovým peniazom, ktorými pomáhal mimovládnym organizáciám, aby chodili po Slovensku a burcovali proti Mečiarovi, dokonca bez jeho peňazí by sme to možno neboli dokázali. Čiže pre mňa je to človek, ktorý nám pomohol poraziť Mečiara.”
Šimečka teda priznal závažné skutočnosti, ktoré mainstream doteraz odmietal. Soros ovplyvňuje voľby v krajinách po celom svete, vrátane Slovenska.
http://www.hlavnespravy.sk/simecka-z-dennika-n-george-soros-je-moj-priatel-pomohol-nam-porazit-meciara/1222404

konzerva
Návštěvník
konzerva

Mimo……šaškárna zlatý slavík….takže Ortel vyhrál….a burešovkách iděs rozhovor z ortelem a cca po 30 minutách cikánský cenzor odstranil z rozhovoru větu , že agentura nedoporučuje jím se zůčastnit zlatého slavíka…

Jaris
Návštěvník
Jaris

Soutez Zlaty Slavik klesla svou urovni na dno. V minulosti slo o decentni soutez. Soutezici byli hezky upraveni a umeli zpivat. Vetsina dnesnich kandidatu neumi zpivat a misto zpevu jako slavik, chrochta jako prase. Je smutne videt ucinkujici ruznych skupin jako neupravene a zarostle trhany, kteri spise vypadaji jako clenove nejakeho motorkarskeho klubu. Je mi uplne jedno, jestli vyhrali kabati nebo ortelovsti. Obe skupiny patri vyhravat do hospody a ne na Slaviku. Davam oba palce dolu. Cela akce je fraskou ‘umeni’.