Skandál: Do médií unikla fotokopie návrhu smlouvy na rozmístění vojsk americké armády...

Skandál: Do médií unikla fotokopie návrhu smlouvy na rozmístění vojsk americké armády na Slovensku! Američané podle smlouvy mají mít v zemi dvě letecké základny podle vzoru amerických základen v Turecku a na Okinawě! Politici na Slovensku však přitom do této chvíle tvrdili, že žádné takové dohody neexistují a nikdo o nich ani nejedná! A najednou je na světě přímo návrh smlouvy pro vytvoření dvou amerických základen na Slovensku!

Skandál: Do médií unikla fotokopie návrhu smlouvy na rozmístění vojsk americké armády na Slovensku! Američané podle smlouvy mají mít v zemi dvě letecké základny podle vzoru amerických základen v Turecku a na Okinawě! Politici na Slovensku však přitom do této chvíle tvrdili, že žádné takové dohody neexistují a nikdo o nich ani nejedná! A najednou je na světě přímo návrh smlouvy pro vytvoření dvou amerických základen na Slovensku!

A je to venku. Slovenskem od dnešního rána otřásá leaknutý materiál z ministerstva zahraničí Slovenské republiky. Jedná se o fotokopii návrhu smlouvy SOFA o trvalém rozmístění vojsk americké armády na území Slovenské republiky. Dokument, o kterém se na Slovensku dlouho spekulovalo a dokonce tvrdilo, že prý neexistuje, se nakonec dostal na veřejnost. Dokument pochází z roku 2017 a byl pořízený na kopírce ve velké rychlosti, z kopie je patrné, že někdo velmi rychle spěchal při kopírování, oskenovaný dokument je místy rozostřený, ale to vůbec nevadí, protože jeho obsah je i tak čitelný. Na konci dokumentu se nachází začerněné boxy, které zřejmě obsahují nějaká jména, případně podpisy, ručně psané poznámky, to nelze s přesností určit. Odkaz na stažení dokumentu najdete v závěrečné části tohoto článku. A co se v dokumentu uvádí?

Americká armáda si vyhlédla dvě letecké základny na Slovensku. Ilustrační foto.

Obyvatelé Slovenska se mají na co těšit. Americká armáda podle smlouvy má být rozmístěna na letecké základně Sliač a na letecké základně Malacky. Slovenská republika se v dokumentu zavazuje, že pronajme ozbrojeným silám USA obě letecké základny na dobu 10 let s tím, že po této době lze smlouvu automaticky prodloužit, anebo vypovědět. Smlouva v článku č. 2 definuje a ukotvuje podmínky a principy umístění nejen amerických vojáků na území Slovenska, ale i jejich rodin a rodinných příslušníků. Spolu s tím se do hledáčku dostávají i otázky ubytování rodin amerických vojáků v blízkosti těchto leteckých základen, což je obrovský business, ale to by bylo na jiný článek.

Slovensko v návrhu smlouvy SOFA vůbec nemá “jadernou” pojistku

Článek 3 dále uvádí, že Slovensko poskytne USA celkem dva druhy objektů a pozemků, jednak objekty a pozemky sdílené společně s armádou Slovenské republiky, ale taktéž objekty a pozemky určené výhradně pro americkou armádu, kam bude mít slovenská strana přístup jen na základě souhlasu americké strany. Toto se bude týkat především amerických skladů raket s plochou dráhou letu, případně jaderných zbraní.  Naše redakce postoupila dokument k analýze vojenskému poradci při NATO, který spolupracuje s naší redakcí jako bezpečnostní expert a v dokumentu si všiml, že v této smlouvě SOFA úplně chybí tzv. jaderná doložka, kterou má ve smlouvě SOFA např. Turecko, které hostí na svém území americkou armádu na základně Incirlik.

Americká letecká základna Incirlik v Turecku je mimo jiné i skladištěm amerických jaderných zbraní.

Turci mají podle slov experta ve své SOFA smlouvě odstavec, ve kterém americké armádě udělují souhlas s uskladněním jaderných zbraní na území Turecka pouze se souhlasem turecké vlády a pod podmínkou volného přístupu turecké inspekce do skladů s těmito zbraněmi. Zde v tomto dokumentu žádná taková pojistka není. V článku 3 se dále uvádí, že náklady na opravy budov na základnách, stejně jako nová výstavba objektů, bude předmětným nákladem americké strany. Slovensko se však zavazuje urychlit a zlehčit vydávání pozemkových a stavebních povolení pro potřeby americké armády a jejích kontraktorů.

Američanům zůstanou budovy a vybudovaná infrastruktura základen k dispozici natrvalo, a to i po případném ukončení smlouvy SOFA

Článek 4 v prvním odstavci je zajímavý. Slovenská strana v něm požaduje, aby americká strana dopředu informovala slovenskou stranu o dočasně umístěném “materiálu” v amerických skladech, což je ve vojenské hantýrce označení pro vojenskou munici, střelivo a rakety. Jenže má to jeden problém. V prvním odstavci se sice hovoří o tom, že USA budou informovat Slovensko o uskladněném materiálu, ale hned v odstavci 2 je uvedeno, že kontrolu skladů a uskladněného materiálu má v kompetenci pouze a výhradně americká armáda. Odstavec 3 dále určuje, že americká armáda má přístup ke všem způsobům dopravy materiálu, po silnicích, po řekách, po železnici a letecky.

Ministr zahraničí USA Mike Pompeo na návštěvě Slovenska se slovenským ministrem zahraničí Miroslavem Lajčákem.

Článek 5 je potom ještě zajímavější. Všechny budovy, jak opravené, tak i nově postavené, zůstanou v majetku Slovenské republiky. Ovšem v případě objektů postavených na zelené louce úplně od základu budou mít Američané k objektům přístup kdykoliv v budoucnu, a to i po případném ukončení této smlouvy SOFA. Američané tomu říkají Permanent Strategic Access (PSA) a jedná se o nástroj, kterým USA obchází mezinárodní právo a vojenské mezinárodní úmluvy o registracích vojenských základen.

Slovensko nebude moci vetovat přemístění libovolných amerických jednotek ze zahraničí na území Slovenska

Američané totiž veřejně přiznávají jen několik stovek základen ve světě, ale v rámci PSA jich je ve skutečnosti přes 3 tisíce na celém světě. Základny vybudovala americká armáda a její kontraktoři, americká armáda po nějakém čase oficiálně odejde, ale podle principu PSA americká armáda nadále má přístup ke svým základnám, které vybudovala, i když oficiálně z nich již odešla. Tento postup komplikuje přehled o počtu amerických základen pro mezinárodní pozorovatelské agentury. Odstavec 2 článku 5 je také velmi vypečený. Uvádí se v něm, že americká strana vrátí po ukončení smlouvy Slovensku všechny budovy a pozemky, ovšem pouze za předpokladu, že tím americké straně nevzniknou žádné náklady.

Mike Pompeo s Miroslavem Lajčákem u busty Woodrowa Wilsona v Bratislavě.

Článek 6 potom uvádí, že Slovensko nebude mít právo na kontrasignace amerických rozkazů na převelení z ciziny na území Slovenska. Americká armáda tak bude mít právo převelet jakoukoliv svoji jednotku, pěchotní, ženijní, dělostřeleckou, leteckou nebo raketovou na území Slovenska a slovenská vláda nebude moci takovému převelení a umístění dané jednotky na území Slovenska zabránit. Podle odstavce 3 navíc nebudou podléhat vízům a pobytové registraci na Slovensku nejen vojáci, ale ani jejich rodinní příslušníci.

Slovenská Okinawa

Podle článku 11 nebudou mít Slováci právo kontrolovat, co Američané vozí ve svých automobilech a letadlech, veškerá americká vojenská technika se může na Slovensku pohybovat bez omezení, včetně letadel, pouze s ohledem na běžná pravidla silniční, železniční a letecké dopravy. Článek 12 dále upravuje klauzuli, která je známá ze všech zemí, kde mají Američané základny.

Podle odstavce 4 nemůže být americký voják a ani jeho rodinný příslušník na Slovensku souzen v nepřítomnosti, pokud k tomu nedá svůj souhlas. Je to klasická pojistka americké armády známá z amerických základen v Japonsku na Okinawě. Pokud americký voják zastřelí Japonce nebo znásilní japonskou ženu, je okamžitě americkým velením převelen z Japonska na jinou základnu v cizině a tím je kauza zahlazena, protože japonské orgány nemohou vojáka soudit v nepřítomnosti, pokud jim k tomu nedá souhlas.

Americká vojenská základna na Okinawě v Japonsku.

Článek 16 dále osvobozuje americké vojáky a americkou armádu od platby DPH za zboží, materiál a služby nakupované na Slovensku, jestliže zboží a služby slouží pro přímé potřeby americké armády. To se týká především stavebních developerů, dále dodavatelů stavebních materiálů, paliv a také služeb pro vojáky, např. smlouvy o poskytování mobilních služeb atd.

Článek 17 dále explicitně uvádí, že američtí vojáci na území Slovenska nebudou platit žádní daně, poplatky, DPH a žádné jiné platby související s povinnými platbami jinak požadovanými po občanech SR.  Podle článku 21 může americká armáda otevřít na území Slovenska obchody a rekreační zařízení určené pro americké vojáky, kde budou moci nakupovat zboží za americké dolary a provoz obchodů i rekreačních služeb bude pod jurisdikcí amerického práva.

Spolu s novou prezidentkou se urychlí nasunutí americké armády na Slovensko, jak už jsem upozorňoval před dvěma týdny na SVCS

Kompletně celý dokument v PDF si můžete stáhnout zde a sami si přečíst podrobně všechny články dokumentu. Slovenská mainstreamová média spustila mohutný damage control a tvrdí o tomto dokumentu, že prý je zastaralý a neplatný. Naše redakce může potvrdit, že máme informace, že opravdu existuje novější varianta z minulého roku, protože v dohodě již mají být zohledněny i otázky výcviku slovenských pilotů na těchto amerických základnách na Slovensku. V tomto dokumentu z roku 2017 nic takového ještě uvedeného není. Každopádně leaknutí tohoto návrhu smlouvy SOFA o amerických základnách pouze potvrzuje to, o čem už dlouho píšu na Aeronetu a také mluvím na Svobodném vysílači CS. Americká armáda má velké plány s prostorem tzv. Trojmoří v Evropě a tomu řevu slovenského mainstreamu se nedivte.

Nová “izraelská” prezidentka na Slovensku.

Slovenský mainstream tak dlouho lhal a tvrdil, že žádné americké základny na Slovensku se neplánují a jde o dezinformace, až nakonec z ministerstva zahraničí unikl návrh smlouvy s USA na rozmístění vojsk americké armády v zemi pod Tatrami. To je stejné jako s tím fotbalistou, který tvrdil, že žádné prostitutky na hotelu nikdy nebyly, a ta částka za jejich služby také nesouhlasí. Jak sami vidíte, na Slovensku jsou procesy už hodně daleko a slovenští zmanipulovaní občané na to budou brzy koukat jako truhlíci s otevřenými ústy, jak se to mohlo stát a co tak najednou? No, to se nemůžou divit, když volí v prezidentských volbách kandidátku, za kterou stojí Izrael a osobní přítel Benjamina Netanyahua, pan Aaron Shaviv. Chtěli kandidátku Izraelců, budou mít pod Tatrami americkou armádu, kterou ovládá Dům Sion, tzn. sionisté a Izrael.

Tomuto se říká kolektivní obrana v NATO. V kolektivní obraně to tak chodí, že v členských zemích NATO vyrůstají americké základny. Tomu se nemůžete divit. Voliči to tak chtějí, protože chtějí své děti posílat do amerických válek, třeba i do té plánované války s Ruskem. A když slyšíte i od politiků české jako-alternativy, že ani ČR nemá jinou možnost, než kolektivní obranu NATO, potom se obávám, že i v Česku jsou americké základny jen otázkou krátkého času. Protože sprostá huba si na zuby nevidí (turecké přísloví). Když si poslechnete tohoto zastánce členství v NATO, začnete potom vcelku logicky chápat tu beznaděj.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
aamater
Návštěvník
aamater

Tak a teraz už vieme prečo musel zomrieť mladý pár. Smer SD bol proti základniam USA a NATO na Slovensku a podmieňoval ich referendom. To USA vonkoncom nevyhovovalo, lebo vedeli, že referendum im v tom jednoznačne dá červenú. preto potrebovali zmenu vlády!!! A to nevedeli dosiahnuť inak iba politickým prevratom. Nakoľko naša opozícia je chvála Bohu neschopná!!! Tá ak by bola u moci tak tu máme základne USA a NATO na to tata.

harabaska
Návštěvník
harabaska

Takže Slováci s nadšením horných chlapcov lezou opět do nového, tentokrát amerického chomoutu. A kdy se k podobnému kroku odhodlají také čeští quislingové?

krtek
Návštěvník
krtek

Taková smlouva se netvoří 2 týdny.

hlásná trouba
Návštěvník
hlásná trouba

Jakub “a krvou mladých životov sme zaplatili za ich prítomnosť !!! ” …….
Konkretizuj, specifikuj, dolož fakta. Jinak jen trepeš chujoviny. Za 20. letou přítomnost CA v ČSSR nikdo krev necedil. Vyjma těch co měli dopravní nehodu s jejich technikou. A to si fakt odskákali ti jejich záklaďáci velmi tvrdě. Blbost koukám kvete na každém rohu očůraném modrou vlajkou s hvězdami.

Jakub
Návštěvník
Jakub

Neviem kto sú a čo robia trollovia a ani elfovia, je mi to jedno. Ale úplne jedno. Každopádne Vás nie je nič do toho, či budeme alebo nebudeme mať leteckú základňu na SVK. NATO základne sú kade -tade v Európe a možno to je tŕňom vo Vašom oku, lebo tie ruské základne nie sú okrem ZSSR asi nikde na svete.
My sa donekonečna predsa Rusom klaňať nemôžeme, to si uvedomte.
Vojaci ZSSR a ostatných socialistických republík tu boli 40 rokov a krvou mladých životov sme zaplatili za ich prítomnosť !!!
Dúfam, že pôsobenie (ktoré ešte ani len nezačalo) vojsk iných ako sovietskych socialistických nás nezruinuje,ale nás posmelí v našej obranyschopnosti !!!
Bez nich sme Bohužiaľ stratení. To je realita.

openeyes
Návštěvník
openeyes

Monológ typického mentálneho “otroka”, ktorý sám seba považuje za absolútne neschopného riadiť si svoje veci, svoj život, a šťastný bude len vtedy, ak má nad sebou “bieleho sáhiba”, ktorý mu určí ako má žiť…
Prezident Tiso, ktorý prakticky urobil to isté ako títo dnešní Biľakovia – povolil vstup cudzích vojsk na naše územie a ich agresiu z našeho územia – bol presne takýmito mentálnymi otrokmi odsúdený na šibenicu. A pritom Tiso to učinil v čase vojny(!), keď sú manévrovacie možnosti podstatne nižšie.
Najväčší zástancovia otrokárov sú vždy privilegovaní otroci – u nás na čele s Lajčákom.

dbess
Návštěvník
dbess

čistý debil

bingo
Návštěvník
bingo

Ty si idiot!!!!!

Mid68
Návštěvník
Mid68

Idiot od narodenia alebo si sa ním stal vekom?

Josef
Návštěvník
Josef

Seš hlupák. Amíci chtějí válku s Ruskem ,ale aby se odehrála v Evropě.
Lidi už se probuďte, dokud je čas.

gogogo
Návštěvník
gogogo

Máš pravdu Jozef, toto stále vysvetľujem vo svojom okolí, že amíci chcú veľký vojnový konflikt s Ruskom viesť mimo územia Ameriky. Na to sa im najviac hodí práve územie najbližšie jeho hranici a to je bývalá východná Európa. Toť vše.

omnibusko
Návštěvník
omnibusko

ubožiak.

aragoniot
Návštěvník
aragoniot

Mám obavu že sa ľudia neprebudia a ostanú v tej americkej prdeli už na večné časy

Jana1234
Návštěvník
Jana1234

Dufam ze ti ta zrada dobre vynasa lebo inak tvoj koment hranici s demenciou najvyssieho stupna a to este urazam vsetkych dementnych …

Abraham
Návštěvník
Abraham

Uvedomte si ze pokracovanim Sovietskeho Svazu je dnes Amerika! Obranyschopnost? pred kym!? Jedine Amerika dnes okupuje spustu statov,diktuje podmienky, rozkrada prirodne bohatsva a terorizuje vsetkych co sa nechcu podmanit!!!!

Shake
Návštěvník
Shake

Návrh zmluvy s rokom podpisu zmluvy 2017 🙄 mi nejako nejde do hlavy 😱 Ále je možné, že mám malú hlavu na takéto “overené a zaručené informácie” 😁😀😉

Ruprecht
Návštěvník
Ruprecht

Musíš číst SME, tam se dozvíš čistou pravdu ty kokotěnko. Vidím, že tu Čaputovů si jako Slováci fakt zasloužíte. !!

estix
Návštěvník
estix

Ruprecht, Čaptavu volilo 22,4% zo všetkých oprávnených voličov, bohužiaľ účasť bola taká aká bola a tak z platných hlasov ziskala víťazstvo. Dufam len, že Harabin dokáže, ze to bol volebný podvod. Preto prosím, nezovseobecnuj, ze Slováci si ju zaslužia.

Pepino
Návštěvník
Pepino

estix, prepáč, hoci nerád, ale dovolím si oponovať. Slováci si ju zaslúžia! Ak by bolo tých 45%, (alebo koľko to bolo), lenivých tĺstych magorov zvihlo svoju zasranú lenivú riť a šli voliť, voľby mohli dopadnúť ÚPLNE ináč !!

blackhorse
Návštěvník
blackhorse

Žádná válka sRF nebude,to by byl konec úplně pro všechny a velmi dobře si tohle obě strany uvědomují,takové ty pohádky jak rus sestřelí všechny rakety,ne,opravdu nesestřelí a ani američani ne.Nerozumím tomu,co je komu po tom,že slovenská vláda rozhodla o tom,že povolí vybudování amerických základen na svém území,jsou to volení zástupci a někdo jim ve volbách dal hlas,takový Poláci chtěli Američanům dokonce platit aby u nich vybudoval základny,Slovensko je v NATO a pokud povolí svému spojenci významnému partnerovi tohle,není to nic k divení a už vůbec ne k odsouzení,slovenská vláda k tomuhle mandát má od voliče který jí dal hlas ve volbách.

Budro
Návštěvník
Budro

Jo, máte pravdu, ale proč to teda tají … proč to nezveřejní vláda přímo.
Jsou tam jistě lidi co si to přejí, jsou tam lidi co to nezajímá a pak jsou tam lidi co to nechtějí. Čí jsou ti kteří voliči je jedno, ale pokud by měla slovenská vláda mandát a její voličí to vítali, jako to vítají Poláci, pak to zveřejní a bude se tím dokonce chlubit. To máte jako třeba kdyby byla v čechách nějaká čistě pravicová strana, mohla by prostě říct, my ubereme na sociálních dávkách, ubereme na dotacích, snížíme daně… ale proto, že svět je už takovej, že kdo chce doprava musí to okecat tím, že chce vlastně doleva 🙂 tak potom máme prostě z úst všech totéž a všichni chtějí přidat všem. Nikdo neříká pravdu, ani pokud by si tím u svých prospěl, protože u druhých by tím utrpěl, a oni jsou pažraví a chtějí aby je volil i plebs obecný. Jejich (pravičáci) si prostě musí odmyslet ty levicový kecy , páč nic lepšího nemají… to je realita. No a na slovensku podle všeho není tak masová podpora základnám jako v Polsku. Co mně osobně vadí víc je, že zde a na rusofilní scéně obecně je z nějakého důvodu obliba Trumpa. Proč si všichni ti Pjakini a spol. myslí, že je Trump jejich a že třeba zrovna základny na Slovensku nechce. Okecají to tím, že ho k tomu nějaký neviditelný GP nutí, páč to taky nechce. Prdlajz. I GP to chce. Oni ví, že GP není pro ruský a okecají to tím, že GP rusko potřebuje… ale kde je důkaz? To že rusko sem tam uspěje, pokud se chová pragmaticky a amerika sem tam neuspěje, proto že se chová debilně, není žádný důkaz existence a záměrů GP. GP je něco jako Bůh pro komouše, on vše vidí a zatočí s bařtipány, i když sám taky není OK, ale dobrý šachista Putin to s nim skoulí. Pan VK to vylepšil tim, že všechno sou to židí, ale proto, že ti chasidí jsou jako prej pro Ruský, tak sice zase nejsou dobrý, ale Putin to s nima skoulí… je to “tonoucí se stébla chytá”, nic víc.

Mid68
Návštěvník
Mid68

Nepoznáš slovenské reálie. Žiadna Slovenská vláda k tomu súhlas nedala. Mame tu taky zvláštny ukaz. ZAMINI ktore vedie minister-neminister (v demisii), ktorý sa utrhol z reťaze celej vláde a pasoval sa do úlohy akéhosi koloniálneho správcu.
Jed a búda na SR mu nevyšla – dokument OSN o migrácii, uvidíme ako to dopadne teraz.

blackhorse
Návštěvník
blackhorse

Ta vaše vláda vzešla z nějakých voleb,ministr je nominant vládních stran,tudíž mandát od voličů tam je,tečka,že se utrhl z řetězu se možná zdá akorát vám ale nic si z toho nedělejte,takových jako jste vy,máme taky dost.Jinak gratulace k vaší nastávající paní prezidentce,opravdu vám ji závidím.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Mid68… ad: Žiadna Slovenská vláda k tomu súhlas nedala.
Ale dala… i Vy máte v Ústavě Článek č. 7 – obdoba našeho Článku Č. 10.
To znamená, že v kolonii není pánům souhlasu potřeba, když JEJICH práva, vyplývající z Mezinárodní Smlouvy jsou NADŘAZENA národnímu právnímu řádu… Bohu Žial…
Mohou si u vás dělat, co chtějí – stejně jako u nás!

konzerva
Návštěvník
konzerva

Srovnání v Turecku amerického šrotu F-35/ kopie ruského Jak-141, který dostali od opilce Jelcyna/ a ruské SU-57… https://colonelcassad.livejournal.com/4914519.html

neznašam_klamstvo
Návštěvník
neznašam_klamstvo

ty si jebnutý, alebo ko**t? Porovnávať Jak-141 s F-35 môže len totálny imbecil, ktorý v živote lietadlo nevidel inak, ako na obrázku. Sorry za výrazy, ale odkedy môžu komentáre pridávať aj pacienti z psychiatrie, odkiaľ pochádza aj konzerva???? A to som fanúšik sovietksje a ruskej leteckej techniky, ale hore uvedený príspevok je do neba volajúca kravina nemajúca nič spoločné realitou.

ludvo
Návštěvník
ludvo

na sk nebude nikdy usacka hnáta…

Jaris
Návštěvník
Jaris

Ludvo
Uz je, uz davno je…Tak jako se stalo Hitlerovou hnatou, tak s US je to stejne.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Jaris
když si někdo sám chce vykopat hrob? Jenže v případě Slováků mě štve že si ho kopou tak blízko nás a až tam bude rus muset zlikvidovat to židofašistycký hnízdo, pokud bude foukat blbej vítr bude to svinit i u nás. A navíc jsem si myslel,že slováci jsou inteligentnější národ a nenechají se “řídit” židáckými parchanty od Sorose a z Mosadu.

Jakub
Návštěvník
Jakub

Asi ste boli hladný , keď ste to písali, lebo bolo pre obedom…totiž, takú sprostosť nečíta človek každý deň. Ja som sa nikdy neriadil žiadnym Sorosom !!! To si vyprosujem !!!
Som tolerantný človek a nech je ktokoľvek akéhokoľvek vierovyznania a príslušnosti, nikdy som nerobil žiadne rozdiely.
Spamätajte sa, tiež nemáte na domácej pôde na ružiach ustlané a vyčítam Vám to ???????????????
Troška sebareflexie nezaškodí.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Jakub
špatně pochopeno. Vůbec nemám nic proti slovákům,naopak a na slovensko rád jezdím. Psal jsem o tom, že celou kampaň Čaputové platil Soros a vedl ji pracovník Mosadu který má na svědomí podíl na rozvracení několika států a to je obecně známá realita. Takže promiň, nechtěl jsem se tě dotknout jako slováka. Mám na slovensku spoustu přátel. Ale to,že jste při volbě přehlédli to,co ví v podstatě celý svět a vyrobili si tím očividně ohrožení své země do budoucna je bohužel skutečnost. Amíci už se k vám chystají se základnou , budou okupovat vaše letiště a nebudou ani spadat pod vaši jurisdikci. A hlavně chtějí z vás udělat terč. Přečti si něco o tom, jak je všude i v zemích NATO kde jsou stále jako okupanti nenávidí a jaký bordel všude dělají. Pracoval jsem rok v Mnichově. Bavoráci ty parchanty z místní “základny” přímo nenávidí.

Jana1234
Návštěvník
Jana1234

To je liberalom a progresivcom tazko vysvetlovat asi ako vasim piratom…su slepi a hluchi a vlastne total zmanipulovani

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

V záznamu TV prohlášení pana KOBZY o nezbytnosti NATO pro naši “obranu” velmi překvapivě reagoval ZAorálek, který řekl, že takto se posouváme na ZApad k Atlantiku a místo obrany máme cizí žoldnéře... jestli on nakonec nebude VYorálek orientovaný na VYchod…. 😉 Nebo že by jenom loajalita k Fede Moghi, jeho EU kamarádce?

Nicméně – jasně to kdysi sdělil Premier Sobotka:
“NATO je určená pro vojenské napadení,” řekl ministerský předseda.
https://www.novinky.cz/domaci/379102-sobotka-uzavrit-schengen-neni-dobry-napad.html