Skandál: Americké ministerstvo zdravotnictví financovalo v Pittsburghu miliony dolarů program na těžbu...

Skandál: Americké ministerstvo zdravotnictví financovalo v Pittsburghu miliony dolarů program na těžbu a sklizeň orgánů z tělíček nenarozených dětí! Konspirační teorie Alexe Jonese z roku 2019 byla potvrzena jako šokující pravda! Univerzita těžila za účelem výzkumu kmenových buněk a unikátních vlastností pupečníkové krve tělesné orgány nejen z potracených dětí, ale dokonce z živých dětí ještě uvnitř dělohy těhotné ženy, čímž došlo k jejich zabití! Dokonce u žen uměle vyvolávali předčasný porod kvůli těžbě! Za poslední rok došlo k vytěžení až 725 těl potracených a “přerušených” dětí!

Skandál: Americké ministerstvo zdravotnictví financovalo v Pittsburghu miliony dolarů program na těžbu a sklizeň orgánů z tělíček nenarozených dětí! Konspirační teorie Alexe Jonese z roku 2019 byla potvrzena jako šokující pravda! Univerzita těžila za účelem výzkumu kmenových buněk a unikátních vlastností pupečníkové krve tělesné orgány nejen z potracených dětí, ale dokonce z živých dětí ještě uvnitř dělohy těhotné ženy, čímž došlo k jejich zabití! Dokonce u žen uměle vyvolávali předčasný porod kvůli těžbě! Za poslední rok došlo k vytěžení až 725 těl potracených a “přerušených” dětí!

Další údajná konspirační teorie právě explodovala v amerických médiích a byla potvrzena jako krutá a děsivá pravda. V roce 2019 uveřejnil Alex Jones na Infowars šokující informaci svědkyně, která vynesla podrobnosti z tehdy ještě nejmenované americké univerzity, že na její akademické půdě probíhá děsivý a z federálních zdrojů americké vlády financovaný program na těžbu orgánů z tělíček nenarozených dětí, kdy tyto orgány jsou oficiálně deklarovány jako určené výhradně k výzkumu kmenových buněk a pupečníkové krve.

Ovšem žena odhalila, že nejde vůbec o výzkum, protože objemy této těžby jsou na univerzitě absurdně vysoké a denně se na univerzitě v pracovní dny vytěží 3 až 5 tělíček z jednoho okresu. Vytěžené orgány neslouží k výzkumu, to je prý pouze zástěrka, ale končí na černém trhu jako elixíry omlazování a prodlužování života.

Sonografický sken nenarozeného dítěte

Děti jsou prý těženy nejen na orgány jako takové, ale i na samotnou krev, která je potom prodávána s obrovským ziskem na elektronických tržištích černého trhu. Pupečníková krev obsahuje totiž kmenové buňky, které v těle dospělého člověka provádí doslova zázračnou opravu poškozených orgánů a tkání na úrovni DNA, takže tato krev novorozenců má větší hodnotu než zlato. A právě zlatem se na černém trhu konzervy s touto krví vyvažují.

Pokud jde o dětské orgány novorozenců, ty jsou stále v prenatálním vývoji a obsahují vysoké objemy kmenových buněk daného orgánu, takže takový vytěžený orgán se v laboratoři rozřeže na pláty, poté se kultivují a následně se provádí adaptace na buňky příjemce, kterému se laboratorně vypěstuje nový orgán in vitro za použití kmenových buněk nenarozence a buněk příjemce. Největší objemy těchto orgánů a krve končí na černých trzích v Asii, kde ale není koncový spotřebitelský trh, koncovými zákazníky jsou velice mocní a vlivní lidé v Evropě.

Americká vláda financuje těžbu orgánů z nenarozených dětí, některé z nich jsou těženy zaživa ještě v děloze matky, odhalují dokumenty

Tato informace Alexe Jonese v roce 2019 byla americkými médii označena za hoax a konspiraci, ale dnes došlo k odhalení, že je to všechno pravda. A dokonce už víme, o jakou univerzitu mělo jít. Spojené státy totiž financovaly projekt, v jehož rámci byly odebírány části těl potracených dětí – některé z nich zřejmě ještě zaživa, chvíli před odebráním jejich orgánů.

Odhalují to nové dokumenty [1], čímž se ukázalo, že se potvrdily názory Alexe Jonese. Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb (HHS) totiž poskytlo nejméně 2,7 milionu dolarů programu Pittsburské univerzity, který se snažil vytvořit “tkáňové centrum” pocházející z potracených plodů v rozmezí od šesti do 42 týdnů těhotenství. Dvaačtyřicet týdnů odpovídá tedy více než deseti měsícům těhotenství ženy, kdy dítě a jeho orgány jsou už prakticky plně vyvinuty.

Tisková zpráva Judicial Watch o zveřejnění dokumentů k odběrům orgánů z nenarozených dětí

Podrobnosti o programu se objevily poté, co konzervativní skupina Judicial Watch a Centrum pro lékařský pokrok získaly 252 stran dokumentů [2] v rámci žaloby proti HHS podané na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Ministerstvo několikrát odmítlo informace poskytnout s odvoláním na utajení vědeckého výzkumu ve fázi posuzování nových objevů. Ve své žádosti o grant podané v roce 2015 HHS Pittsburská univerzita totiž vysvětlila, že “více než 10 let odebírala tkáně plodu… včetně jater, srdce, gonád, nohou, mozku, pohlavních tkání včetně ledvin, močovodů a močového měchýře“.

Univerzita odebírá orgány z téměř výhradně bělošského okresu

Instituce požádala vládu o finanční prostředky, aby pomohla “vyvinout systém získávání, kontroly kvality a distribuce lidských genitourinárních [močových a pohlavních orgánů a funkcí] vzorků” odebraných z potracených plodů. Cílem projektu bylo vytvořit “trvalý zdroj“, který bude možné využít k distribuci “čerstvých” lidských vzorků z “různých stadií (6-42 týdnů)“.

V komentáři ke svým provozním schopnostem v roce 2015 univerzita uvedla, že “vyplatila více než 300 čerstvých vzorků odebraných ze 77 případů. Odběry lze výrazně navýšit, neboť v loňském roce mohl být nashromážděn materiál až ze 725 případů“. Ano, čtete správně, univerzita za tělíčka platila, prostě je nakupovala. Dokumenty neobsahují podrobnosti o nákupech, ale další informace z dokumentů naznačují, že šlo o nákupy přímo od těhotných žen.

Americké ministerstvo zdravotnictví financovalo program odběrů tkání, orgánů a krve z nenarozených dětí

Její plán “sběru a distribuce kvalitních tkání a buněk” zahrnoval také rasové kvóty: V žádosti univerzity se uvádí, že chce, aby 50 % jejích “subjektů” tvořily plody menšin. Jak však upozornilo Centrum pro lékařský pokrok (CMP), v okrese Allegheny, z něhož univerzita údajně získává plody pro odběr, žije 80 % bělochů a pouze 13 % černochů. A to je vysoce podezřelé, protože statistiky v USA potvrzují, že k ukončení porodu vede ženy hlavně nedobrá sociální situace, což vede k tomu, že cestu potratu volí hlavně Afro-Američanky z amerických předměstí než bílé Američanky. Poměr v USA je dlouhodobě zhruba 3,5:1 pod informací HHS. Takže není jasné, proč univerzita si vybrala právě bělošský okres Allegheny.

Odběry tkání z dítěte zaživa jsou potvrzeny, ale v roce 2019 to Newsweek označil za hoax

Univerzita argumentovala tím, že je ideálním kandidátem pro poskytování lidských tkání výzkumníkům americké vlády, protože instituce “podniká kroky k zajištění nejvyšší kvality biologických vzorků“. V žádosti o grant se konkrétně uvádí, že doba teplé ischemie – doba, po kterou orgán nebo část těla zůstává při pokojové teplotě poté, co byl omezen nebo přerušen jeho přívod krve, než je ochlazen nebo znovu napojen na přívod krve – je “udržována na minimu”. Na jiném místě dokumentů univerzita vysvětlila, že používá “vyvolání porodu” jako “postup, který bude použit k získání tkáně“.

Newsweek v roce 2019 informoval, že jde o konspirace a žádné dětské orgány se nikde netěží

V tiskové zprávě, v níž se diskutuje o tranši dokumentů, CMP poznamenala, že “pokud srdeční tep a krevní oběh plodu pokračují při potratu vyvolaném porodem za účelem odběru orgánů, znamená to, že plod je porozen ještě za života a příčinou smrti je odběr orgánů“. Jak univerzita, tak Národní zdravotní ústav, který je součástí HHS, již dříve tvrdily, že dodržují všechny příslušné zákony týkající se výzkumu tkání plodu.

Nová odhalení ale vedla některé k tvrzení, že tvrzení o eticky pochybném lékařském výzkumu již nelze odmítat jako nepodložené konspirační teorie. Konzervativní publicista Jack Posobiec poukázal na článek [3] Newsweeku z roku 2019, v němž byl Alex Jones odsouzen za to, že trvá na tom, že lékařští výzkumníci “udržují děti naživu a odebírají jim orgány“. List odmítl Jonesovo tvrzení jako “nepřesnou informaci, která koluje mezi konzervativci“.

Proč neočkované těhotné ženy spontánně potrácejí plody při kontaktu s očkovanou osobou?

Odhalení těchto informací potvrzuje šokující zprávy, které začaly unikat už v době kauzy Pizza Gate, kdy se začaly objevovat informace o mizení tisíců a tisíců dětí, ale nikoliv odrostlých, ale zejména novorozenců a batolat. O tom, že šlechtické rody v Evropě, královny a princezny podstupují krevní transfúze s dětskou a dokonce pupečníkovou krví, toho je plný Darknet, kde se o tom otevřeně mluví mezi obchodníky, kteří zajišťují tyto obchody, ale dosud se mělo za to, že jde pouze o děti z rozvojových zemí. Poslední informace ale ukazují, že mizí především bílé děti, a to z logického důvodu.

A včera Fox News informovala, že to nebyla konspirace, ale pravda po celou dobu

Příjemcem orgánů, kmenových buněk a dětské krve jsou zase jenom bílí zákazníci, především ze Západní Evropy, Izraele a z Velké Británie. Genetický vzorek dárce musí odpovídat rase příjemce, a to nikoliv z rasových předsudků, ale kvůli kompatibilitě genů a eliminaci rizika odmítnutí orgánu, přestože je vypěstován in vitro z buněk příjemce a z kmenových buněk nenarozence.

A teď se zamyslete nad vakcínami proti koronaviru. Proč ty vakcíny vyvolávají u těhotných žen potraty? A proč vyvolávají potraty hlavně u bílých žen? Že by snad mamutí indukce potratů kvůli zabezpečení vysoké těžby a sklizně orgánů z potracených dětí? Je to přehnané? Je to konspirace? Až dosud bylo konspirací, že v USA univerzity těží orgány z nenarozených a ještě živých dětí. A najednou je to odhaleno jako pravda.

Bílé těhotné ženy s uměle vyvolanými potraty jako jeseter těžený na kaviár?

Zatímco obyčejní goyim si myslí, že zdravou stravou si prodlouží život, globalisté a Dům Sion mají úplně jiné zdroje elixíru mládí. Kauza Pizza Gate [4] pouze nadzvedla pokličku obrovského černého trhu s dětskou krví a orgány, ale tyto odtajněné dokumenty ukazují cestu do hloubi králičí nory. Ta cesta vede k univerzitám, to jsou těžaři orgánů, kteří to maskují pod akademickou zástěrkou výzkumu a federální vláda jim na to ještě poskytne granty. A univerzita nebere tělíčka odněkud, kde jsou běloši a černoši zastoupeni půl napůl, ale bere těla z dominantně bílého okresu. A tím je to dané. Další konspirace se ukázala jako pravda.

Meme: Počkej, on měl pravdu? -Vždycky měl pravdu!

Těží nás na součástky, na orgány, na krev! Chápete? Vakcína má prostě zvýšit a urychlit efektivitu těžby! A myslíte, že krev, kmenové buňky a orgány těží jen pro sebe? Ne, těží je i pro zákazníky z jiných Domů exopolitiky. Bíla rasa je jako jeseter, který nese v sobě kaviár. A kaviár se těží vymačkáním jiker z těla jesetera, anebo rozříznutím břicha, čímž jeseter zahyne. Zamyslete se nad tím, opravdu důkladně.

Ta paralela bílé rasy a jesetera je více než znepokojivá. Někdo potřebuje naše nenarozené děti ke svému zdraví, ale někomu jinému i chutnáme? Informace ve filmu Above Majestic o konzumaci částí lidských těl určitými nelidskými entitami v rámci exopolitky tak najednou dávají hrozivý smysl a zapadají do obrazu jako skládačka. Představte si, že člověk už není na vrcholu potravního řetězce na povrchu této planety, ale hledí na nás vůdci z jiných planet, jak o tom hovořil [5] Jean Claude Juncker. Co by to znamenalo pro nás?

Nejen o této kauze budeme hovořit dnes od 19:15 hodin na Svobodném vysílači CS. Probereme i všechny další události z domova i ze světa za uplynulý týden. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu na Odysee

Vytvořte si na Odysee účet, nastavte si češtinu v profilu a dejte Follow k odebírání záznamového kanálu zde. Tím vám neujdou už žádné novinky a nově nahrané pořady Pana VK a Vítka. Odběr si můžete dát i na našem redakčním záložním kanálu na BitChute zde. Mobilní aplikaci pro iPhone stáhnete zde a pro Android zde.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

SKANDAAAL, ze cca 3000 psychopatum z 13rodin na planete, jenz se sami zvolili za vudce zemegule, neni nic svate!!!!
takto se k sobe nechova ani ten nejodpornejsi dobytek ci nejkrvelacnejsi predator ze zvireci rise.

PaVo
Návštěvník
PaVo

Malá matematika:

Říká se, že máme 4 miliony naovcovaných a ti nemohli být vystaveni nakaženým, protože po celé republice jsou testováním nespolehlivými testy, co ukážou pozitivitu i na colu, je jich jen pár set. A je léto, takže malá šance na chřipky celkově.

Takže každý, kdo z opíchaných onemocní nebo se octne po jebu v nemocnici, to má z fuckcíny. Museli bychom získat data od lékařů, kolik lidí za nimi přišlo nebo jsou v nemocnici či doma, čekající na vyšetření měsíc ( jak moje sousedka ) a ještě by to museli být doktoři poctiví, kteří nehučí do pacientů, že nejde o souvislost s očkováním.

Censo Red
Návštěvník
Censo Red

https://otevrisvoumysl.cz/byvaly-rakousky-politik-vakcina-je-nejvetsi-fake-news-fraska-ktera-byla-lidem-ve-21-stoleti-podana/

Ti jenž mají instinkt a ví jak s ním pracovat to nebude žádné překvapení.
Instinkt mi již dávno napověděl ozbroj se samozřejmě vše legální cestou žijeme v ČR máme zde takměř dokonalý zbrojní zákon!!!
https://zbranekvalitne.cz/clanky
Můžete začít zde nebuďte ovce začněte vrčet a kousat jako opravdový vlci.

Július
Návštěvník
Július

Miliarda eur ročně přijde na konta Vatikánu jen díky otevřeným přístavům

https://necenzurovanapravda.cz/2021/08/miliarda-eur-rocne-prijde-na-konta-vatikanu-jen-diky-otevrenym-pristavum/

Profesor-RODODENDRON
Návštěvník
Profesor-RODODENDRON

Jinak KTV odvádíte opravdu dobrou práci takové taškařice na úřadech se jen tak nevidí ,je to tragikomedie v přímem přenosu a černé ovce či reportéři čt tak se můžete jít schovat.

Profesor-RODODENDRON
Návštěvník
Profesor-RODODENDRON

Já asi budu hřešit teď slovem ,ale cca 2021 lety za nás a za naše hříchy zemřel na kříži Ježiš Kristus a mne by zajímalo zemřel za lidi tehdejší doby ,anebo to platí i na lidi doby té naší ? A zároveň se ptám Bůh zavrhl a zničil město Sodoma a Gomora a pokud se takové věci dějí na dětech co proboha by se ještě horšího mělo stát,aby strana duchovna zasáhla přeci nejedem podle nějaké dopředu dané šablony

Jotar Jablatar
Návštěvník
Jotar Jablatar

Pán Ježíš zemřel za všechny lidi, kteří se narodí do konce času. Nicméně, ne každý to přijme. Bůh do konce času nebude zasahovat ale nebojte se, nikdo se spravedlivemu soudu nevyhne. Sodoma a Gomora byly zničeny pro naše poučení, abychom věděli, co se stane na konci času s těmi, kteří nehledali pravdu a sloužili satanovi.

Dixi
Návštěvník
Dixi

A co ma , prosim vas, Pan Buh spolecneho s lidmi, kteri delaji to co delaji na detech i lidech ???? A pokud vas zajimaji odpovedi na vase otazky, nezbyva, nez otevrit dopis, ktery nam Nas Otec zanechal a zacit cist… Bible – tam najdtet vse, co potrebujete vedet

David
Návštěvník
David

Ježíš nezemřel na kříži. Jeho hrob se nachází v Indii a to v Kašmíru v Roza Bal (https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/v-kasmiru-zavreli-udajny-hrob-jezise-jezdilo-moc-lidi/r~i:article:666965/). Říká se, ŽE POCHÁZÍ Z KRÁLOVSKÉHO RODU z matky strany a to od krále Davida. Správce se bál, že nastoupí na trůn a tak ho předhodil Římanům. Nakonec ŘÍMANI přišli na to, že by měli krev na rukou, tak ho sundali z kříže s podmínkou, že nesmí zůstat na Římském území. Odešel s matkou, která má hrob v Indii. Matka Marie šla s nimi, ale cestou onemocněla, zemřela a její hrob se prý nachází v indickém městě Muree, asi 45 mil od Taxilly. Toto posvátné místo je známo pod jménem Mai-Mari-de-Asthan (místo odpočinku matky Marie).Ježíš pak žil pod jménem Issa, Yuz Asapha nebo Isha Masih (což jsou pouze různé verze čtení jména Ježíš). Matka Marie i Ježíš pocházejí z krve krále Davida(genetická linie Domu Davidova). Spíž se podívejte na film Malý Budha.

CZkotas
Návštěvník
CZkotas
Vaska
Návštěvník
Vaska

že by “důchodová reforma” – nevím jak se to zobrazí – https://vk.com/public199284310?z=photo-199284310_457247016%2Falbum-199284310_00%2Frev

Jaroslav
Návštěvník
Jaroslav

By me zajimalo kdo neni ve vlade svobodny zednar nebo v podobny organizaci, asi nikdo…Zeman, Babis, Bartos,…..ty loze zalozili ceskoslovensko. jde to vydet i na vlajce a ridi ji pomoci lozi asi do ted, se nic nezmenilo….

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Bartoš je tak možná v loži nádražka a poslední jewsky mopslik spokojenej jak želva, že možná jednou bude v nějaké uchyl loži,hory doly mu naslibovali, není nad to vytáhnout lůzu z ulice dát mu trošku moci a naslibovat mu že později dostane více, splní vše.