Sionisté vs. Chabad – význam 27. listopadu 2018. Prohlášení prezidenta Zemana v...

Sionisté vs. Chabad – význam 27. listopadu 2018. Prohlášení prezidenta Zemana v Izraeli (video) – panika neoconů, spuštěná na Ukrajině a facka Globalistům

Sionisté vs. Chabad – význam 27. listopadu 2018. Prohlášení prezidenta Zemana v Izraeli (video) – panika neoconů, spuštěná na Ukrajině a facka Globalistům

Tento článek nepíšu proto, abych okomentovala současné dění, ale proto, že je 27. listopad.  A to je datum, o kterém jsem už rok přesvědčená, že přinese nějaké zásadní události (či přinejmenším “jen” informace) a tedy datum, o kterém už rok vím, že až nastane, článek napíšu.  Po celý rok jsem přitom nevěděla, čeho konkrétně se ty události budou týkat a jasněji mi začalo být až před cca měsícem a zcela jasno jsem měla před třemi dny – tehdy už jsem totiž měla zcela potvrzenou událost, týkající se data 27. listopad. Když jsem si to potvrzení naplno uvědomila, automaticky mi naskočila myšlenka “To bude u neoconů panika!” A vybavily se mi pořady V. Pjakina z poslední doby, ve kterých velmi obsáhle vysvětloval, jakým způsobem vznikají války a celkově se velmi věnoval tématu války, a to na všech prioritách.  A pro sebe jsem si řekla, že Pjakin očekává nějakou podobnou událost, jakou mám na mysli i já.

A že jde o událost (resp. události, protože všechno souvisí se vším), která téměř jako přes kopírák opakuje dění z doby před rokem, o tom svědčí to, že dnes bych mohla téměř beze změny použít titulek z mého tehdejšího článku, který zněl “Prohlášení D. Trumpa o Jeruzalému. Izrael, Ukrajina, Rusko, ale i požáry v Kalifornii”.  V titulku by dnes stačilo změnit jméno aktéra a do roka a do dne tady máme naprosto stejná témata. A ani v největších fantaziích by mě nenapadlo, že události, na které jsem v souvislosti s 27. listopadem čekala, budou takřka totožné.

A že ač jsem to neměla v plánu, nakonec i já budu psát o tom, co v těchto dnech plní stránky všech médií – o návštěvě prezidenta Zemana v Izraeli a o konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Na rozdíl od ostatních médií ovšem s tím, že obě události spolu velmi souvisí! Skutečnost je totiž taková, že je to návštěva prezidenta Zemana v Izraeli, co způsobilo paniku u neoconů a jejímž výsledkem je opět do hry zatažená Ukrajina (jak jinak – od roku 2014 nejde o nic jiného).

Než budu pokračovat, krátce pohled z širší perspektivy, bez kterého není možné jednotlivé události chápat. V roce 1989 byl spuštěn veliký proces přestavby (perestrojky) světa, ve které po likvidaci SSSR má dojít i na perestrojku USA.  Oba tyto procesy jsou však pouze součástí mnohem vyššího procesu – procesu, který můžeme přirovnat k rozpadu Římské říše (včetně tehdejšího stěhování národů) a ve kterém jde o to, že Západ přestane hrát prim a dominující částí světa se stane Východ. Což v praxi znamená, že jedné straně se pomyslné žezlo moci předá což nebývá žádný problém, současně ale je nutné jiné straně to žezlo vzít – a to už problém je (obzvláště v době současných zbraní a v případě, kdy sesazovaná strana je vojenskou velmocí).

Proto se dnes války vedou mnohem sofistikovanějšími způsoby – viz Šest priorit řízení, přičemž nejúčinnějšími jsou kategorie ekonomická (banky) a ideologická (média), přes které je možné nechat celé země tu zbankrotovat, tu v nich vyvolat nějakou potřebnou revoluci a vyměnit vládu. Pro války na těchto úrovních je pak charakteristické to, že k nim není potřeba armáda vojáků, ale naopak armáda sofistikovaných lidí, kteří budou dosazeni na všechna potřebná místa.  Ale pozor – nemylme se, že se to týká pouze té strany, která ve světě hraje prim, protože stejně tak musí být potřební lidé dosazeni i na tu stranu, která má jinou část světa udržovat v podřízeném (zaostalém) postavení (viz donedávna fungující dělení světa – tandem USA vs SSSR) .

Aniž bych musela psát dál, mnozí už teď jistě křičí: “židé!”  A já s tím souhlasím – souhlasím s názorem, že židé jsou tím nástrojem, který byl s Biblí v ruce vyslán do světa (do celého! světa), aby tak plnili úkol pro několik nejvlivnějších a nejbohatších rodin světa, ovšem plnili jej s tím, že o židy vůbec nejde. To ale nic nemění na té klasické větě “všude jsou židé, na všech vlivných místech jsou židé”.

No, jo, to se krásně nadává, ale když jsou všude, co pak s tím,  když i mezi nimi jsou jedni vlivnější než druzí přesně v souladu s tím, jak jedna strana světa je vlivnější než opačná? A co pak v situacích, kdy ta vlivnější strana světa klidně zabíjí a vraždí ty méně vlivné jen proto, aby svou moc rozšířila na další území (viz 2.WW a tažení na Rusko, které začalo vražděním východoevropských židů)?

Nejsou židé jako židé

A co teprve v situaci, kdy mocní světa rozhodnou, že ti, co dosud byli vlivní, už vlivní nebudou a naopak ti, co dosud vlivní nebyli, se naopak vlivnými stanou? A tuto otázku považuji za zásadní, protože dle mého je v ní celá podstata současného dění. Jinak řečeno je v ní obsažen současný zásadní konflikt, a to konflikt “sionisté vs. Chabad”. Přičemž za “sionisté” si dosaďme neocony a za “Chabad” východevropské židy.  K tomu si dosaďme, že má-li proběhnout předání moci směrem od Západu na Východ, není důležitějšího úkolu, než na té západní straně odstavit od moci neocony = sionisty a na té východní posílit roli Chabadu-chasidů=východoevropských židů.

Čímž se dostáváme především a hlavně na tu kritickou Ukrajinu, kde konflikt “sionisté vs Chabad” v roce 2014 začal (a kde se v posledním zoufalství opět hrotí, ale o tom později). Jistě si všichni vzpomínají, jak celý Majdan začal barevnou revolucí a koláčky V. Nulandové a jak celý probíhal v režii neoconů/sionistů s tím, že přes Ukrajinu (a banderovce a vraždění ukrajinských židů) zatáhnou Rusko do války (a velmi tomu sekundovali Strelkov a globalista Dugin, kteří po válce přímo volali).

Mnozí namítnou, že žid proti židovi nikdy nepůjde, já tento názor ale nejen kvůli dění na Ukrajině nesdílím. Na Ukrajině leží Dněpropetrovsk, velmi významné židovské město, které se v budoucnu může stát jedním z nejvýznamnějších židovských měst světa – přesto neoconi/sionisté neměli problém vyvolívat na Ukrajině válku. Pak je zde významný představitel chasidů Oleg Carev, v roce 2014 kandidát na ukrajinského prezidenta, za Majdanu ovšem krutě zbitý – opět v režii neoconů.  Dále je zde sionistický ukrajinský žid, který vyzývá banderovce k vraždění chasidů

A můj názor je takový, že tak jako v dobách Hitlera, i nyní by sionisté v rámci tažení na Rusko jako první obětovali židy Ukrajiny, Běloruska, Ruska.

Jenže tady sionisté narazili a narazili proto, že svět se změnil a 21. století už nebude stoletím USA/stoletím sionistů. A tento obrat popisuje mnou výše napsaná věta:  “A co teprve v situaci, kdy mocní světa rozhodnou, že ti, co dosud byli vlivní, už vlivní nebudou a naopak ti, co dosud vlivní nebyli, se naopak vlivnými stanou?” . Jinak řečeno: Globalisté už nechtějí sionisty a do boje proti nim postavili Chabad/chasidy – východoevropské židy (a jak jinak, když na všech vlivných místech napříč světem jsou židé…)  Což ale jinak řečeno znamená, že bez židů Globalisté žádné změny dělat nemohou… A co velmi přesně popisuje právě výše zmiňovaný Oleg Carev:

Židovský svět je součástí našeho velkého světa. Je to velmi významná část. Procesy probíhající v židovském světě mají vážný dopad na kulturu, ekonomiku a politiku – na procesy probíhající v celém světě. Židovská společnost je velmi heterogenní a konfliktní. Konflikty jsou neodmyslitelné v jakékoli lidské společnosti a její židovská část není výjimkou. Vztahy mezi rychle rostoucím Chabadem a zbytkem židovského světa jsou velmi obtížné. Moji američtí židovští příbuzní odmítli uznat mé známé v Dněpropetrovsku, když zjistili, že jsou to chabadové. Ale bez pochopení vnitřních, hlubokých procesů probíhajících v rámci židovského světa nebude možné pochopit ani globální politické procesy.

Oleg Carev, chasidský kandidát na ukrajinského prezidenta a banderovci:

A vším, co jsem dosud popsala, jde o proces, kterému velmi dobře rozumí, jak Trump a především Putin (proto jeho Minské dohody co by čas k posílení vlivu Chabadu/chasidů), ale kterému velmi dobře rozumí i prezident Zeman. A nyní už k současnosti.

Listopad 2018 – v hlavní roli domácího i světového dění prezident Zeman

Informace, kterou jsem si ve spojení s 27. listopadem vyhodnotila jako zásadní, byla tato, cituji: “Hlavním bodem úterního programu bude slavnostní otevření Českého domu, které je podle Pražského hradu významným a symbolickým politickým gestem. Zeman se netají tím, že by ČR měla přesunout do Jeruzaléma z Tel Avivu svou ambasádu, s čímž zásadně nesouhlasí Palestinci či arabské státy. Podporu vlády, která  by takový krok musela schválit, zatím nezískal. Dá se předpokládat, že prezident opět před zástupci Izraele bude o stěhování velvyslanectví mluvit. A právě otevření Českého domu vnímá jako předstupeň k tomuto přesunu” (zdroj zde).

Až potud informace, která pro většinu nahrává názoru, že prezident Zeman prostě jen slouží židům a že v tom není v případě nejen českých politiků žádný rozdíl. Ale je tady jedno velmi významné “ale” – a tím je právě ono datum 27. listopad, kterému naprosto nikdo nikde nevěnoval pozornost – snad kromě sionistů/neoconů a jejich přisluhovačů, Česko nevyjímaje, kteří pochopili velmi dobře a které přesně tak, jak jsem předpokládala, ovládla panika.

Prezident Zeman otevřením Pražského domu v Jeruzalémě (!), tzn. nikoliv v Izraeli, ale na izraelské (!) části Jeruzaléma vyslal 27. listopadu 2018 do světa stejný vzkaz, jaký D. Trump vyslal 4. prosince 2017, a to vzkaz: “Neoconi, končíte!”

Data 27. listopad 2018 a 4. prosinec 2017 mají totiž jednoho společného jmenovatele: v židovském kalendáři je to 19. kislev. A to je den, kdy Chasidé slaví nový rok! Není to tedy stejný Nový rok, jaký židé běžně slaví jako Roš-hašana a který letos slavili 9. září, ale Nový rok na počest zakladatele chasidismu (více zde).

A zatímco většina světa tuto souvislost nechápe/nevidí, židé (ale také Globalisté a Trump, Putin i prezident Zeman) moc dobře vědí, že je to sdělení, že Izrael končí jako země sionistů a stává se zemí podle představ Chabadu. Tímto krokem můžeme prezidenta Zemana zařadit na stejnou světovou úroveň, na jaké jsou Putin i Trump a tím za stejně významnou postavu v procesu odstavování sionistů/neoconů od moci.

V této souvislosti vyznívá téměř paradoxně, že jedním z aktů, které prezident Zeman v Izraeli vykonal, bylo položení květin, cituji: “V neděli hned po příletu do Izraele zavítal český prezidentský pár k hrobce Theodora Herzla, otce sionismu. Tam prezident položením věnce uctil památku “izraelského Masaryka”, jak bývá Herzl někdy označován.” Ono to ale jako paradox může vyznívat jen do chvíle, než si uvědomíme, že Izrael je Globalisty určen k likvidaci společně se sionisty – a tady už se dostáváme do jiné roviny prezidentovy návštěvy, ale o tom za chvíli. Protože v této části si připomeňme ještě náš 17. listopad a puč proti A. Babišovi.

17. listopad, Praha, Babiš a prezident Zeman

Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, chce se mi tady říct. A říct v tom smyslu, že sionisté už nejsou to, co bývali, a to nejen v USA, ale i Česku. Jinak řečeno – demonstracím a tedy “hlasu ulice” pro zájmy USA/sionistů, už dávno odzvonila hrana.  Celá akce proto dopadla tak, jak dopadla – prezident Zeman vzal do svých rukou záštitu nad Babišem a Babiše provedl další lekcí, ve kterých ho k chápání světa a procesů v něm vyučuje za pochodu. Přesto jsem tuto událost musela zmínit, protože jestli současná návštěva prezidenta Zemana v Izraeli je o tom, že neoconi/sionisté prohrávají na celosvětové úrovni, tak ta pražská listopadová byla o tom, že prohrávají i v Praze (a to vůbec není nepodstatná věc, protože Praha v tom procesu není nějaké bezvýznamné město, ale právě naopak!)

Prezident Zeman: “Hamas je teroristická organizace”

V jednom ze starších videí Pjakin řekl, že Izrael naplno vstoupil do boje s Globalisty.  A chce se říct, že totéž činí i prezident Zeman nejen svým prohlášením “Jsem žid”, ale i tím, co právě při návštěvě Izraele rovněž řekl, cituji:

“Na setkání s médii si tradičně nenechal ujít příležitost pustit se do českých novinářů. “Nechal jsem se inspirovat Vaší ideou jednoho státu se dvěma národy, pane prezidente, a vím, že tato idea je provokativní. Každá velká a hluboká myšlenka je provokativní. Jsem zvědavý na Vaše argumenty na podporu této idey, neboť po mnoho, mnoho dekád se diskutuje o dvou nezávislých státech. Upřímně však musím přiznat, že Pásmo Gazy nevnímám jako nezávislý stát, neboť Hamás pro mě není představitelem státu, nýbrž teroristickou organizací. I teď provokuji, pane prezidente, a dokážu si představit mnoho lidí, především novináře, kteří proti tomu budou protestovat. Ale já jsem v permanentním sporu s českými novináři a upřímně doufám, že situace zde v Izraeli bude lepší,” řekl Zeman (zdroj zde).

A tady máme ukázku, že česká mediální scéna se ze všech prohlášení prezidenta Zemana v Izraeli nijak neraduje:

Ale ještě k tomu Hamásu – jak uvádí i Wikipedie, Hamás je palestinská islamistická politická strana, jejíž ideologií je:

  • antisemitismus
  • antisionismus
  • fundamentalismus
  • palestinský nacionalismus
  • islámský nacionalismus
  • sunnitský islamismus

A tady si připomeňme, jak po dění v Chemnitzu palestinský aktivista vyzýval všechny muslimy, ať už se konečně spojí napříč celou Evropou – video a více zde. A k tomu nezapomeňme, že Palestina si nárokuje Jeruzalém jako své hlavní město

Což ladí s tím, že v rámci třetího džihádu (Arabové, Turci a Peršané) má být Izrael zničen ve prospěch Íránu.

Shrnutí

Návštěvou Izraele a aktem dne 27. listopadu prezident Zeman vyslal dva vzkazy. První se přitom týkal sionistů/neoconů a souvisel s tím, že jejich moc končí ve prospěch Chabadu. A druhý se pak týkal toho, že Izrael bude dál existovat, ovšem nikoliv již jako nástroj sionistů/neoconů, ale jako země, která tím, že bude bránit židy, bude bránit i euroamerickou kulturu před její likvidací islámem/Íránem. Shrnout to můžeme i tak, že český prezident vyslal z Prahy vzkaz jak neoconům, tak Globalistům.

A ještě dovětek k té Ukrajině, kde sionisté/neoconi právě předvádějí svou paniku: Porošenko vyhlásil stanné právo jen pro určené oblasti, přičemž mezi nimi je nejen Donbas a Luhansk, ale právě i ten chabadský Dněpropetrovsk (více zde)

A tady za důležité považuji to, že na rozdíl od doby, kdy Ukrajina naplno spadala pod vliv sionistů/neoconů, dnes D. Trump oznámil, že řešení tohoto konfliktu je na Německu a Francii – a jak oznámila i samotná Ukrajina a jak se vyjádřil i prezident Zeman, situaci řeší Merkelová (více zde, zde)

Související:

Prohlášení D. Trumpa o Jeruzalému. Izrael, Ukrajina, Rusko, ale i požáry v Kalifornii – jak to souvisí

Prezident Zeman o volbách 2017: “Skončila občanská válka.” Prezident Zeman: “Jsem Žid”. A V.V.Pjakin – Praha jako esoterické a okultní centrum Evropy, video

PS1: Pro úplnost zbývá doplnit, že nedávné požáry v Kalifornii, u kterých dosud není známá příčina, začaly 8. listopadu – ve výročí Křišťálové noci. A skončily tím, že počet obětí je 83… A připomeňme si, jak dlouho (a proč) mají sionisté na Kalifornii zaměřeno, viz související:

“Proč mě provokuješ?”- incident kvůli ruským vlajkám v přímém přenosu. Kolona kamionů s policejním doprovodem na cestě do Kalifornie. 

PS2: V souvislosti se vším, co jsem v článku popsala, mám dva dotazy: 1) Když Porošenko (sionisté/neoconi) se opět postavil proti Dněpropetrovsku (centrum Chabadu/chasidů) mám nadávat na Putina, že spolupracuje s Chabadem a sloužit tak neoconům? A 2) Když Globalisté chtějí zlikvidovat Izrael ve prospěch Íránu  (Palestiny, islámu) mám nadávat na Izrael/ židy a sloužit tak Globalistům? Otázky to jsou samozřejmě jen řečnické, protože mě už dlouho nezajímá “proti komu a čemu”, ale “pro koho a pro co”….

-Pozorovatelka- 27.11.2018

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jana
Návštěvník
Jana

Sionisté (? a Chabad) chtějí ve prospěch Izraele “zlikvidovat” Irán, který kritizuje státní terorismus Izraele, a vůbec jeho vznik, a masovou imigraci, řízenou dokonce i za pomoci nacistů. Vznik státu a jeho teror měl za následek vyhnání téměř milionu původních obyvatel a srovnání 600 palestinských vesnic se zemí. O tom se ve školách asi moc neučí a v médiích moc nepíše.

rosco
Návštěvník
rosco

pane boze to jsou blaboly, to jsme si odfoukli, jsme na strane tech “dobrych” zidu.

Oblázek
Návštěvník
Oblázek

Paní P se chce stát čarodějkou a snaží se vytahovat pravdu z klobouku. Zatím tahá lži… Noo mate se co učit.

xxx
Návštěvník
xxx

A co tohle? V podstatě aktualizované Sionské protokoly.

http://ru-an.info/новости/планы-еврейской-секты-хабад-по-устройству-нового-мирового-порядка/

Tady to někdo prohnal překladačem, ale překlad nic moc.
https://uloz.to/!KpOL5FenwZI2/plany-zidovske-sekty-chabadu-na-strukturu-noveho-svetoveho-radu-pdf

Určitě by to stálo za pořádný překlad. Neumíte někdo ještě Rusky?

===
Хабад строит Хазарию в России

Планы еврейской секты Хабад по устройству нового мирового порядка

Приводится подлинный текст речи тов. Менахема М. Шнеерсона, в котором он довольно подробно и открыто вещает о том, как они планируют уничтожить сотни миллионов людей и сделать себе гнёздышко в России – новую «Великую Хазарию»…

План евреев и Израиля против русских, Украины и России

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

(Pokračování)

Btw. krásně jste si pohřbil vlastní teorii také tím, že jste nevyvrátil pravdivé tvrzení, že Hitler nechtěl válku. 🙂 A také fakt, že Západ tolik “chtěl skrze Hitlera zničit SSSR a Stalina”, že se proto zjevně Británie s USA spojily s SSSR proti Hitlerovy a Západ poslal SSSR masivní materiální a vojenské dodávky SSSR, bez kterých by SSSR Hitlera neporazil. 🙂 Ale když holt vám tato nepříjemná fakta vyvrací vaši vylhanou teorii o Hitlerovi. comment image
comment image

Marta
Návštěvník
Marta

Pani Pozorovateľka, ďakujem.
Pomohli ste mi konečne sa presne zorientovať v “antisemitizme”. Áno – nie je žid ako žid – ale je rozdiel medzi Židom a Chazarom – teda medzi judaistom a chasidistom a najhoršie na tom sú samotní židia, veriaci rozprávkam Biblie. Možno aj ja môžem prispieť k vašim vedomostiam o “tomto svete z hmoty a ľudského ducha”.
Keby si veriaci jednoducho klikli na internete na archeologické stránky, zistili by, že Židia – najmladší národ staroveku narodený v štáte Pastiera Dávida – takí pyšní na svoju “najstaršiu históriu” zaznamenanú v Biblii “od stvorenia sveta” tak ako kalendár ktorý zaviedli ich kňazi až v 4. st. n. l. a “doupravovali ho” až v 10. storočí – v skutočnosti nemali ani slávny “Prvý chrám” v Jeruzaleme, nieto praotca Abraháma a jeho vnuka Jakuba z legendy o Dvojičkách na “svätej zemi”. Trošku by pokleslo ich sebavedomie “bohom vyvoleného národa”. Jeruzalem bol pred tritisíc rokmi malá hlinená dedina – archeológovia tam nenašli ani stopy po nejakej veľkej kamennej budove, ba ani po paláci kráľa Dávida – v ktorom by ubytoval svojich 50 manželiek a 80 konkubín. Slávna Pieseň Šalamúnova je egyptská Pieseň Manahenova. A pod. Biblickú “archu zmluvy” priviezol Dávid do Jeruzalema zo svojich výbojov pri rozširovaní Judského kráľovstva aj so zajatými kňazmi boha Izraela.
Celá slávna história “vyvoleného kmeňa Izraela” bola vymyslená až v Alexandrii, keď ambiciózny generál Alexandra Macedónskeho, syn Hebrejky, si od svojho veliteľa vypýtal za dobytie Jeruzalema odmenu 50000 izraelských zajatcov a nasťahoval ich do Alexandrie – tam im udelil občianske práva. Potreboval “rodokmeň od egyptského boha” – tak ako všetci faraóni Novej ríše – aby mohol založiť legálnu kráľovskú dynastiu v Egypte. Ptolemaios ešte za života Alexandra po prvý raz v Alexandrii písomne vydal egyptské legendy-vysvetlivky k matematickej “svätej zemi” – na ktorej vládne Zákon “izraelského kmeňa”. Tento matematický kmeň mal spoločné s legendárnym Jakubom premenovaným na Izraela len to, že ukazoval rozdiel medzi Prvým a Druhým “vyvoleným” kmeňom – keďže “potomkovia prvého sa v Egypte stratili” – a vôbec nič nemal spoločné so skutočným kmeňom žoldniera Izraela, ktorý v službách nemenovaného boha, Pána Izraela, bojoval za svojho Pána s Merenptahom, synom boha Ptaha. Merenptah sa stal faraónom a svoje víťazstvo zapísal na stélu – zvyšok kmeňa Izraela utiekol do “zeme zasľúbenej” na sever Kanaánu – vtedy egyptskej provincie pod vedením kňazov-správcov. (Vtedy v Egypte bojovali kňazi rôznych bohov o najvyššiu moc po smrti Achnatona a sľubovali najatým žoldnierom kus egyptskej zeme do vlastníctva.) Za vydanie legiend Starého Zákona egyptského boha-kruhu-nuly (alias GEO-megtrickej Veličiny Nuly prvých gréckych vedcov) – tajného boha egyptských aj babylonských kňazov Ten Ktorý Je (Zákon Čísla) v Alexandrii Ptolemaios získal svoje prímenie Sotter – stal sa “Spasiteľom” Židov. K judaizmu sa prihlásila celá hebrejská diaspóra vo vtedy Veľkej Gréckej ríši – prakticky na celom Blízkom Východe.
Ptolemaios I. vydaním legiend získal svoje prímenie Sotter – stal sa “Spasiteľom” Židov – k judaizmu sa prihlásila celá hebrejská diaspóra vo vtedy Veľkej Gréckej ríši a z Alexandrie sa stalo nové hlavné mesto Židov. Centrum židovského obchodu a gréckej vedy. Očividne až Ptolemaiovci v Alexandrii rozlúštili egyptské hieroglyfy o “svätej zemi” – bol ňou štvorec kruhu času 12-tich hodín, na ňom každý deň pribúda nula k číslu 144 – každý deň 1440 minút “na Zemi tak ako na nebi” v hviezdnom kruhu 4(1440)=5760 rokov pravých uhlov času 4(6) hodín – podľa Zákona Čísla v starovekej GEO-metrickej matematike 12-60 zostavy kruhu plus-mínus 2(6) =12.00 do maximálneho počtu 144000. Denne od nuly k nule 12.00 hodín svetla priemerne denne medzi dvomi slnovratmi v galaktickom kruhu pohybu Zeme vo vesmíre, dlhom plus-mínus 2(25.920) rokov. To je presne 9 hviezdnych kruhov-núl času – dĺžkou kruhu v ktorom sa priemieňa svetlo na tmu a naopak ohraničený časopriestor Zeme po orbitu. Tesne pod orbitou hviezd, dlhou od začiatku do konca 1440 minút (ISS sa krúti len asi 480-500 m nad orbitou) sa už pol storočia krútia výskumné satelity lebo potiaľ – po hranicu vesmíru – presne funguje 9 čísel a desiata nula v plnom uhle svetla a tmy. Za touto hranicou sa čísla rozchádzajú a zväčšujú KRUH času Zeme donekonečna.
Po II. svetovej vojne je Veda centrálne riadená Medzinárodnými vedeckými organizáciami a “zelenú” do vesmíru dostala Einsteinova teória “o časoprietore vesmíru” – z ktorého vypadol “tento náš svet” z hmoty a času v kruhu plus-mínus 2(12.00) hodín = 1440 minút denne, exaktne zobrazený 9-mi číslami. Na internete nenájdete ani zmienky o teórii tzv. “dutého vesmíru”, Teoretici vyratúvajú hausnumerá a jedine CERN (a po Studenej vojne len NASA za hranicou vesmíru) skúmajú ako v skutočnosti fungujú čísla a “fenomén” ČAS vo vesmíre.

dan
Návštěvník
dan

Jen se krátce vrátím k mému komentáři v této diskuzi z Lis 28, 2018 21:11.
Pomůže mi někdo vysvětlit, co je vlastně závadového na žádosti (administrátorovi) o identifikaci pracovníků MV, jejichž úkolem má být infiltrace diskuzí atd. (k čemuž se hrdě hlásí např. zde: https://zpravy.idnes.cz/internet-boj-proti-trollum-cesti-elfove-fda-/domaci.aspx?c=A181120_211753_domaci_zaz.), na což sám administrátor v této diskuzi upozornil?

“Seznam” není přeci žádné odkrytí identity. Je to pouze sumarizace toho, co všichni vidí na monitoru. Nechápu, proč jsou někteří dotčeni, že se tam vidí.

Možná vám vyhovuje diskutovat s nějakým manipulátorem. Já dávám přednost spíše věcné diskuzi či mě zajímají názory, které nesledují a priori nějaký klamavý cíl.

Neznama
Návštěvník
Neznama

Pani Pozorovatelko:
Zeman do židovského státu přiletěl v neděli. Položil květiny u hrobu významného sionisty Theodora Herzla a večer se setkal s podnikateli. Při něm zahájil svůj projev izraelským souslovím „ami jahudi“, které znamená „jsem žid“. „Je to v podstatě parafráze výroku (amerického prezidenta Johna Kennedyho Ich bin ein Berliner). Jsem sice árijec, alespoň se tak domnívám, ale býti Židem znamená sdílet úctu ke statečnému národu, a proto ami jahudi,“ řekl Zeman podle přepisu jeho projevu uveřejněném na stránkách Pražského hradu. Stejné spojení použil pak i v Knesetu. . ..
Muze to prosim nekdo vysvetlit co tim rika a mysli?? Kdo vlastne je? diky
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Uniklo-Zeman-zase-nacural-do-mraveniste-a-to-i-z-Izraele-Hned-nekolik-perel-561054

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Neznámá
Já to částečně vysvětluji v článku a částečně ve svém komentáři níže ve 14:12. Ale protože zřejmě jsem stále nepochopitelná, zkusím to za sebe ještě v jednom článku dovysvětlit polopaticky natolik maximálně, nakolik toho budu schopná.

To, co napsaly PL (a ten odkaz jsem ne náhodou vložila do článku) mnohé napovídá a já za sebe prozatím znova jen zopakuji ten svůj názor, že ten, kdo nadává na židy, ten slouží Globalistům a jejich zájmům. A že to je důvod, proč já jsem na straně Zemana – a tedy i Izraele.

Jéňa
Návštěvník
Jéňa

Pozorovatelka

Minulé pondělí vyšlo najevo, že Deutsche Bank měla podle whistleblowera Howarda Wilkinsona přes dánskou Danske Bank vyprat zhruba 150 miliard dolarů (3,4 bilionu korun) pocházejících z podezřelých fondů. Podle německých médií se však razie týká podezření vyplývajících z kauzy Panama Papers.

https://www.novinky.cz/ekonomika/490570-policie-podnikla-razii-v-deutsche-bank-kvuli-moznemu-prani-spinavych-penez.html

…prý je v Panama Papers namočen i Petro Porošenko … a Porošenka teď řeší – řídí Německo (Merkel) … a také víme, kdo řídí Generální Prokurárory…zajímavé…sledujme Procesy.

Pozorovatelka
Návštěvník
Pozorovatelka

Jéňa
Dnes jsem to také zaregistrovala. Zatím v tom nemám úplně jasno, tak či tak mi to zapadá do toho procesu, který je o odpisu Západu (a všech podpindosníků) přes ekonomickou prioritu