Schůzka G7 posloužila jako odvedení pozornosti od víkendových útoků izraelské armády v...

Schůzka G7 posloužila jako odvedení pozornosti od víkendových útoků izraelské armády v Sýrii, v Libanonu a dokonce i v Iráku! Benjamin Netanyahu chce vyvolat odvetné údery všech 3 zemí na Izrael, aby v září zvítězil v opakovaných volbách do Knessetu! Sýrie, Libanon a Irák označily izraelské útoky za válečný akt a hrozí tvrdými odvetami proti Izraeli! Federace židovských obci mezitím shromažďuje svodky a výroční zprávy proti českým vlasteneckým subjektům!

Schůzka G7 posloužila jako odvedení pozornosti od víkendových útoků izraelské armády v Sýrii, v Libanonu a dokonce i v Iráku! Benjamin Netanyahu chce vyvolat odvetné údery všech 3 zemí na Izrael, aby v září zvítězil v opakovaných volbách do Knessetu! Sýrie, Libanon a Irák označily izraelské útoky za válečný akt a hrozí tvrdými odvetami proti Izraeli! Federace židovských obci mezitím shromažďuje svodky a výroční zprávy proti českým vlasteneckým subjektům!

O minulém víkendu a toto pondělí probíhalo ve francouzském Biarritzu tradiční setkání představitelů zemí G7 a všechna světová média byla upoutána ke sledování tohoto globalistického divadla. Všechny kamery byly nasměrovány na Biarritz a novináři se mohli pominout z toho, co zase řekl Donald Trump, nebo koho políbila jeho manželka. Jenže přesně v době, kdy o víkendu všechna média měla upřenou pozornost do Francie, tak právě v ten okamžik nařídil izraelský premiér Benajmin Netanyahu letecké údery na tři země, z nichž jedna dokonce ani s Izraelem nesousedí (zatím). Izraelské letectvo totiž na příkaz premiéra bombardovalo údajné pozice nepřátelských sil v Sýrii, v Libanonu a dokonce i v Iráku [1]. Údery byly vedeny na domnělé pozice islamistických radikálních skupin a na gardy z Íránu, ale ve skutečnosti bomby padaly na civilní objekty.

Benjamin Netanyahu kontroluje hodinky před zahájením leteckých úderů.

Všechny 3 země dnes oznámily, že tento koordinovaný letecký útok Izraele považují za válečný akt a odveta bude tvrdá. Benjamin Netanyahu na to okamžitě reagoval prohlášením, že Izrael je znovu terčem agrese ze strany militantních islámských zemí. To je komedie, že? Benjamin Netanyahu totiž hraje o hlasy voličů a vyděšených Izraelců, pro které je podle průzkumů lepším garantem bezpečnosti Izraele než Benny Grantz, bývalý šéf IDF, který je jeho hlavním konkurentem ve volbách.

Benjamin Netanyahu se tak snaží přivolat útok na Izrael ze strany arabských zemí, aby v září vyhrál volby. Pokud totiž začnou na Izrael padat rakety, lidé se ve volbách přikloní raději na stranu jestřába, tedy na stranu Benjamina Netanyahua. Je to celé součást provokačního plánu, jak hlavním tématem voleb do Knessetu v září udělat arabskou vojenskou agresi proti Izraeli.

Schůzka G7 jako setkání loutek Izraele ve francouzském chálífátu

Volby do Knessetu proběhly v Izraeli už v dubnu, ale Benjaminu Netanyahuovi se nepodařilo sestavit vládu, takže podle ústavy čekají v září zemi nové volby. A právě schůzka G7 v Biarritzu posloužila izraelskému premiérovi jako dokonalá zástěrka a odvedení pozornosti médií, protože ani Evropská unie, která je často kritická k Izraeli, vůbec prakticky nereagovala a v podstatě útok ani nezaregistrovala. Představte si tu situaci, kdy cizí země zaútočí na 3 jiné suverénní země, dopadají na ně bomby z letadel útočníka, ale světové společenství mlčí jako hrob.

Angela Merkel a Donald Trump v Biarritzu.

Všichni mlčí jako zařezaní, protože proti židovskému státu nesmí nikdo pronést ani jediné slovo. Jen si představte, kdyby situace měla jiné aktéry. Představte si, že by o víkendu zaútočila ruská letadla na 3 různé země, shazovala by na ně bomby a Rusko by to zdůvodnilo stejně jako Izrael, tedy slovy o tom, že letadla bombardovala militantní islamisty. Okamžitě by začal řev, byla by svolána Rada bezpečnosti OSN a Washington a Brusel by hned volaly po zavedení sankcí proti Rusku. Když je ale agresorem Izrael, tak Washington i Brusel mlčí. Takový další a pěkný příklad nosatého chucpe.

Antisemitismus je projevem odporu ze strany lidí vůči privilegiím vyvoleného národa

Tohle je přesně důvod, proč mezi obyčejnými lidmi v tolika zemích světa narůstá antisemitismus. Izrael je židovským státem, sám sebe tak Izrael definuje, takže je logické, když se izraelská armáda uchyluje k takovýmto agresím, že mezi občany západních zemí vzniká odpor a averze vůči Izraeli a vůči židům jako takovým. Jenže, je zajímavé sledovat, že když Izrael provede agresi a vojenský útok, všechny mocnosti světa mlčí. A přesně takhle vzniká antisemitismus a jeho průvodní znaky a projevy. Naše redakce by mohla dávat lekce a kurzy výuky o původu a vzniku antisemitismu, mohli bychom chodit na české školy a studentům vykládat historické souvislosti a příklady toho, kde vznikaly kořeny antisemitismu. Bylo to pokaždé v dobách, kdy židům se před zákony a světskou spravedlností neměřilo stejně jako všem ostatním.

Benny Grantz, vyzyvatel Benjamina Netanyahua.

Historicky to vyplývalo z toho, že u židovských obchodníků a finančníků byla zadlužena především mocná šlechta, která neměla zájem přijít o zdroje financování tím, že bude trestat a uplatňovat na židovské lichváře stejný metr, jaký byl dříve uplatňován na lichvu u všech ostatních, např. na tzv. Belgické a Holandské kupce, případně kupce z Benátek.

Šlechta proto historicky byla prvním viníkem vzniku antisemitismu v Evropě, protože na židovskou obec se vztahovala jiná a exkluzivní pravidla než na všechny ostatní. To s sebou neslo jeden bizarní, ale logický průvodní znak. Když nenávist k židům dosáhla v nějaké středověké feudální zemi určitého maxima, např. ve chvíli, kdy v Hannoveru v Německu byly židovským kupcům ze strany městské rady odpuštěny daně (všichni radní totiž měli u židů napůjčováno), vypukly nepokoje a pogromy.

Na počátku antisemitismu byly židovské půjčky středověké šlechtě, která za to židům udělovala privilegia

Jenže, v takovém okamžiku šlechta a radní židům na pomoc nepřišli, protože i ve středověku platilo drsné, avšak pravdivé přísloví, že ochotný půjčovatel je dobrá věc, ale mrtvý věřitel je ještě lepší. Pogromy se tak nesly v duchu erupce nenávisti na židy za to, že mají vyšší privilegia od šlechty a radních, než mají všichni ostatní. Takto popisuje informace kronika města o původu pogromu z roku 1648, jen několik týdnů po podpisu Westfálského míru.

Za tu dobu se zdá, že se nic nezměnilo, protože jak ukazuje příklad z minulého víkendu, národ židů v Izraeli má znovu jiná privilegia, než všechny ostatní země a lidé tomu opět nerozumí, čím je to dané, ale přitom je to stejný důvod a původ jako ta událost z Hannoveru. Západní země jsou vazaly Izraele a židů, jako byla vazaly kdysi šlechta. A proč? Protože západní země a všechny mocnosti světa jsou Izraeli něčím povinovány. A co je to? No přece státními dluhy jednotlivých zemí.

Mezi Židy jsou odpůrci sionismu a politiky Izraele.

Šlechta již nevládne, až na výjimky, místo šlechty nastoupily parlamenty a vlády, ale to je asi tak všechno, co se změnilo od středověku. Tyto vlády nemají peníze a potřebují si půjčovat úplně stejně od židů jako si půjčovala šlechta ve středověku. Jenže, dnes už komoří ze šlechtického dvora nechodí pro peníze k židovskému lichváři do jeho domku u městských hradeb za tmy, aby ho nikdo neviděl.

Dnes si chodí premiéři a jejich ministři financí půjčovat peníze na krytí schodku státního rozpočtu na mezinárodní kapitálové trhy, které založily a kontrolují největší světové banky, které jsou v majetku koho? Šlechty? Nebo národních vlád? Ne, jsou v majetku těch samých židovských rodin a potomků těch, kteří půjčovali ve středověku peníze tehdejším vládcům a vůdcům. A když dnes země světa dluží židům a jejich bankám, tak proboha, přátelé, jak by mohli politici západních zemí potom kritizovat židovský stát za jeho agresi proti 3 arabským zemím?

Izrael je přesným ztělesněním příčin antisemitismu v nejdokonalejší podobě

A tím se kruh uzavírá, přesně takto vzniká antisemitismus. Pokud na židy a jejich stát je uplatňován jiný metr než třeba na Rusko, Čínu, nebo jakoukoliv jinou zemi, tak tím vzniká proti židům a jejich státu obrovská nenávist a antisemitismus. Potom se nemůžou židé divit tomu, že arabské země nenávidí Izrael. Potom se nemůžou židé divit ani tomu, že i v západních zemích vzdělaní lidé odsuzují izraelskou agresi, nikdo se potom nemůže divit, že lidé spatřují Izrael jako agresora v těch nejjasnějších obrysech a objevují se antisemitské texty, obrázky, videa a projevy, které slouží jako filtr pro vyjádření pocitů zmaru a beznaděje, protože dnes jsou u židovských bank zadluženy všechny vlády a státy světa, s výjimkou Kuby, Íránu, Venezuely a Severní Koreje. A když se podíváte na americké prezidenty, kterým zemím jdou americké administrativy nejvíce po krku? Ano, jsou to právě tyto 4 země, jejichž centrální banky nejsou zadlužené u židovských bank Domu Rothschild.

Záběry z Iráku po náletu izraelských stíhaček na jižním předměstí Bagdádu, kde prý byly íránské gardy na pozvání irácké vlády. Zásah bombami potvrdily americké ozbrojené síly v oblasti, více zde.

A teď si představte, že Česká federace židovských obcí [2] začala vydávat výroční zprávy podle vzoru ministerstva vnitra, ve kterých mapuje údajné projevy antisemitismu. Výroční zprávu za rok 2018 vyhotovila organizace ve dvou jazykových mutacích, v češtině [3] a angličtině [4] a ve zprávě se nachází velký seznam webů s odkazy na články a dokonce i na komentáře pod články na těchto webech,  které prý v roce 2018 publikovaly texty s náplní antisemitismu. Najdete tam pochopitelně i náš Aeronet a také Svobodný vysílač CS, ale je velmi podivné, že Federace židovských obcí označuje za antisemitismus i analytické texty o sionismu, který je historicky dostatečně popsán a nemá s antisemitismem nic společného.

Světový sionismus je přesně to, co o víkendu předvedl Izrael, když zaútočil na 3 suverénní státy. A o tomto by se prý nemělo psát, tvrdí Federace židovských obcí. Docela to chápu, psát a publikovat detaily o světovém sionismu, to se někomu opravdu nelíbí. Antisemitismus je indukovaný jev, to bych chtěl Federaci židovských obcí vzkázat. Antisemitismus je reakcí většinové společnosti na privilegia etnické a neetnické židovské menšiny, která vyrážejí dech všem etnikům a národům. Taková privilegia a výjimky z rámců trestního a mezinárodního práva žádné jiné etnikum, ani žádná jiná země světa, na rozdíl od vyvoleného Izraele, nemá.

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, situace je horší, než kdykoliv předtím. Snaží se nás už nejen nálepkovat, ale dokonce i mazat a blokovat mé pořady a analýzy na SVCS. O to více potřebujeme Vaši pomoc. Do konce měsíce zbývají 4 dny a zatím jsme vybrali jen 86% z cílové sumy potřebné na zachování provozu našeho projektu na příští měsíc, což je opravdu kritický stav. Pokud se vám líbí naše práce, kterou pro Vás děláme, pokud se vám líbí naše články a i banované páteční pořady na SVCS, přispějte prosím v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, Bitcoinem a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Hruška
Návštěvník
Hruška

Znova podotýká, v Evropě žádní židé neexistují, to co se považuje tady za židy jsou aškenázi a to nejsou semiti, ale hůni, nelze tedy mluvit o antisemitismu to je lež, ale o antihůnismu a hůni jsou i němci angličani atd.
Ve skutečnosti je to boj hůnů proti nám slovanům-arijců a pravým židům semitům zvaných sefard. Ten kdo ví
rozumí, ten kdo neví je vedle jak ta jedle.

Kdo jí tvaroh vidí
Návštěvník
Kdo jí tvaroh vidí

„Tři útoky proti svrchovaným státům a na mezinárodní scéně, která se jinak zaštiťuje tunami nejrůznějších vzletných sloganů, panuje naprostý klid. Mimochodem, americký profesor libanonského původu Asad Abukhalil, který přednáší na Kalifornské univerzitě, tuhle v jednom rozhovoru vypočítával, že za jeho života – je šedesátník – už Izrael útočil na Tunisko, Egypt, Sýrii, Libanon, Jordánsko, Palestinu, Súdán, Jemen, nemluvě už o útocích na jiné a nejen arabské cíle… Mlčet k tomu je ale už tradice, která ovšem na druhou stranu v očích většiny světa, nejen toho arabského, notně znehodnocuje veškeré situace, v nichž se Západ „spravedlivě rozhořčí“ nad akcemi někoho jiného. Izraelské stíhačky použily saúdský vzdušný prostor, což lze vzhledem ke stále hlubším vztahům mezi oběma zeměmi – a jejich společné nenávisti vůči Íránu – i chápat. Totéž platí i pro Kurdy, na něž Izrael už dekády sází jako na klín, který lze vrazit do arabského světa, a tak s nimi udržuje tradičně nadstandardní vztahy. Irácká tajná služba totiž tvrdí, že druhá vlna útoků přišla ze základen „amerických“ Kurdů na východě Sýrie. Důležitější je, že izraelský premiér Netanjahu k útokům proti třem státům přistoupil zhruba tři týdny před druhými předčasnými volbami, podle všeho s přesvědčením, že vize války s Íránem nějak osloví nerozhodnutí voliče a nažene jeho koalici nějaké hlasy. Nutně potřebuje zvítězit, protože jinak mu reálně hrozí vězení kvůli korupci. Libanonský Hizballáh, který podle všeho zlikvidoval dva izraelské „sebevražedné“ bezpilotníky nad jižním Bejrútem a jeden z nich ukořistil vcelku zachovalém stavu, aby jej mohl pečlivě prozkoumat. Slibuje totiž Izraeli „kalkulovanou odpověď“, která „nevyvolá válku“. Co by to tak mohlo asi být? Cynik by si mohl vzpomenout na to, že Hizballáh je údajně největším dodavatelem hašiše a marihuany do Izraele – pašují se desítky tun ročně přes jednu z nejpřísněji střežených hranic světa, protože válka a nepřátelství jsou sice válkou a nepřátelstvím, ale kšeft je kšeftem. A třeba si teď u Hizballáhů řekli, že dodávky zastaví, vyvolají především mezi mladými Izraelci masový absťák, který ve finále Netanjahuovou pozicí notně otřese…“

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Forever Slav
co říkáš na problém katastrofálně rozšířené pedofilie u černoprdelníků
milý “kazateli”. To by nás zajímalo víc.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Soros je největší svině této planety a z mnoha zemí jej hnali svinským krokem. Zajímavé je,že i z Izraele. Ten parchant je ve svých svinstvech proti lidstvu podporován zejména v tomto žebříčku hned za ním stojícími sviněmi jako Olbrichtová, rodina Clintů a zejména feťačkou Clintnovou a taky rodinou Obamů. Na tom posledním jmenovaném, ušatém blbečkovi je pozitivní akorát to, že tenhle afričan pocházející z Mombasy v Keni kde se narodil , po tom,co mu vyrobilo CIA falešný rodný list “havajský” aby mohl podle ústavy USA prezidentovat , v podstatě zahájil strmý pád USA.

anonym
Návštěvník
anonym

Jaryn
Netanjahu, co já vím se dokonce veřejně vyjádřil, že Soros je nepřítel Izraele. Váš příspěvek je zatím to nejobjektivnější, co jsem zde četla. Soros je prostě zmetek, kterého nechce ani vlastní národ. Doufám, že pod vedením Trumpa, a zvláště, bude-li zvolen opakovaně, se Amerika zase zvedne, a zastaví ten trend pádu co zapříčinil liberální ušatec Obama.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Dnes na Costa Rice poslal soud do basy na 9 let 70 letou chazarskou zidovku v Polska, ktera byla ve vlade, a okradala obycejne lidi. Krasne latinske jmeno, Ophelia Taitelbaum. Je jich tam z polske migrace ze 1930 asi 2000, ale kam se jeden podiva, tam jsou. Politika, byznys, vsude to maji rozsoupane mezi sebou, okradaji jine. Takmud rika zidum: Kdyz chce zid delat zlo, at jde do mesta kde ho neznaji, s tam zlo cini.. Zde chazarka dostala palici, nejdriv 96 let, ale ponevadz v “tom” nejela sama, snizil soud na 9 let. Bez odvolani.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

co na tom záleží
no a teď už je ta “vyvolená” spíše vyvalená,že?

timotei
Návštěvník
timotei

Nauč se psát, nedá se to po tobě číst.

Hruška
Návštěvník
Hruška

Žardo, Séreš je jenvrchol ledovce t, kteří jsou nad ním a jejichž příkazi on plní ty možná ani on nezná. Tak jako to bylo u aškenázi židohůna Adolfa Schikelgrubra později podle jeho přezdívky nazývaného Hitler.

Predka
Návštěvník
Predka

Soros je mezi nima něco jako ultralevičáckej anarchista. Snaží se splnit si před smrtí svoji vlastní verzi globálního vládnutí.

Curilo
Návštěvník
Curilo

To jste tady samí kebabo žrouti nebo co? Židé mají IQ v průměru 130 a borec z Rovníkové Guinei 65 stěží. A čemu se jako divíte? Že vládnou světu? Vlastní banky, tisknou peníze? A to má jako dělat kdo než nejchytřejší gen? Vsadím boty, že pan VK je taky sebenenávidějící žid. Je jich/nás tady strašně moc, mega se asimilovali po staletí. Evropa je KŘESŤANSKO ŽIDOVSKÁ!!! To že jsou ve vládě židi a v parlamentu a všude nahoře židi? No a co by jako měli dělat? Kopat kanály? Jste se zbláznili? když chtěl někdo vždycky být židy, většinou to byli jenom jiní židi. Izrael je jediná země, které se staví té muslimské verbeži a vy tady na ně ještě plivete. No tak se pak nedivte, že jich tady budete mít tolik. Jo a argument, že imigraci muslimů organizují židi. Ano je to dost pravděpodobný. Zatím tady v Evropě jsou všichni pro muslimští a tváří se na boj Izraele jako vy tady, tak se nedivte. Izrael ma časovanou bombu v Gaze, kde se množí jako králici a chcou je prostě sejmout. Tam budou muset použít atomovky na to množství. A vy muslimo-milci je nebude podporovat dokud Vám tady v Evropě kebabáci neudělají šária pořádek a nezakážou vepřo-knedlo. Nenávidíš Izrael – podřezáváš si svoji vlastní větev. Celé nsdap Německo a 2 sv. byla jen legrace jak se jedni židi snaží sejmout druhý židy a ovládnout je. Nic novýho, v historii furt dokola. A teď pro kebab a hurá do mě 🙂

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Dobry. Tak jsi vyridil co ti rabin naridil, a ted zase mazej zpatky do jeshivy, musite az do shanbezu, podle osnov Talmudu, makat na diplomovce “jak lhat, vyjebavat a okradat gojimy”.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Curilo
plácáš tu nesmysly. Nebudu tvé bláboly komentovat až na maličkost. Ta blbost s průměrem IQ židů. Kde byl měřen? Podívej se se do naší ČT a židovské “aktivisty” v ČR. To číslo nedají ,ani všichni dohromady. Ti ubozí parchanti kteří tu škodí pod cizími jmény, protože svá pravá příjmení se bojí přiznat předvádí jen naprostou ubohost této “obce” či jak ty parazity nazvat
a tak jako tihle pitomci všude po světě, jen si škodí, protože vyvolali takovou světovou vlnu nevole a odporu proti jejich zvrhlým touhám a parazitním snahám na většinové společnosti, že bych nechtěl být v kuži žida, až dojde trpělivost s jejich svinstvy které páchají na planetě.

anonym
Návštěvník
anonym

Curilo
“Je jich/nás tady strašně moc……”
Nemluv za Židy, Žid nejsi, jsi jen hlupák, co si na něco hraje. Nepopírám, že v některých věcech máš pravdu, ale díváš na věci jiným úhlem než Židi. A nezkoušej už tenhle fígl, každý to pozná.

pvoda
Návštěvník
pvoda

No kamaráde, židí nemají IQ 130! Je to zevšeobecnující blábol. Samozřejmě že mezi nimi jsou takoví co mají IQ tak vysoké, a stejně tak i mezi africkými se najdou. Tos na tom s tím svým tedy dost špatně, když to nepřipustíš.

Ovšem když nepůjdeme daleko, píše tady nějaká anonym, viditelně z vašeho rodu, a ty její odpovědi bys hodnotil jako IQ 130? Já taky, ale bez té stovky.

A pak, dobrým důkazem, že je to s tou chytrostí a inteligencí u židů, co všude vládnou – zcela jinak je docela obyčejný pohled na to, co dělají, vždyt je to na úrovni bláznů propuštěných z ústavu. Globální oteplování – autor je žid! Takový blábol a na základě toho ještě větší debiloviny ze sebe soukají.
Kdyby svět řidili lide s IQ 130, tak to by musel být svě jedna krásná zahrada a ne rozbombardovaná země a lidi zdegenerovaní taky.

Co ti říkají výplody Hollywoodu? Vždyt je to židovský blázinec ve velkém.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Curilo
slušný lidi které jsi oslovil svým idiotským příspěvkem kebab nejí, protože psy mají rádi a
chovají je jako přítele, ne na žrádlo jak kdejakej primitiv a jak to napadlo tebe.

Monika Ikema
Návštěvník
Monika Ikema

Polský Bibi urychleně do kriminálu jinak pokoj na zemi nebude ! Tento šmejd toho má na triku opravdu hodně zabijí Palestince jako zajíce na lovu jeho žena je drzá jako lázeňské veverky a krade jako straka do svého hnízda !

anonym
Návštěvník
anonym

Monika Ikema
Na tu porodnost je těch zajíců pořád málo. Kdyby to Bibi nedělal, tak by za dvacet, třicet let byla v Izraeli většinová společnost arabská a možná by tam i pár Židů přežívalo někde v koutě, ale spíše ne, Arabové by je buďto vyhnali, nebo povraždili.
Ostatně Němce tento proces v budoucnu čeká též a při špatném vývoji naší politiky ani nás nemine. Proto raději držte Bibimu palce, ať se mu daří a možná se i my jednou podle vzoru Izraele dočkáme svého skutečně národního státu, třeba i s těmi židy. Stačí když se podíváte na bývalo Jugoslávii, kolik tam bylo dříve muslimů a kolik jich je nyní, a pak už je snadné se odtrhnout a chtít svůj stát a vyhnat domorodce, tedy dříve většinovou společnost.

pzv
Návštěvník
pzv

K téme článku:

Talmud – zdroj nenávisti. Základný prehľad a recenzie 4 kníh.
https://diskuter.wordpress.com/2018/01/26/talmud-zdroj-nenavisti-zakladny-prehlad-a-recenzie-4-knih/
(nenávistné texty z talmudu smerované proti všetkým nežidovským národom, primárne proti kresťanom)

Mentalita Židov verzus mentalita Európanov
https://diskuter.wordpress.com/2018/04/07/mentalita-zidov-verzus-mentalita-europanov/
(nelimitovaná chamtivosť, obchádzanie pravidiel a zákonov, bezohľadnosť a bezcitnosť, podratné aktivity proti hostiteľským krajinám atď)

Politicky nekorektne o téme IQ. 2. časť: IQ rôznych národov sveta. IQ Židov
https://diskuter.wordpress.com/2017/08/04/politicky-nekorektne-o-teme-iq-2-cast-iq-roznych-narodov-sveta-iq-zidov/
(nadpriemerne vysoká verbálna inteligencia židov v porovnaní s okolitou populáciou)

Knihy Nidala Saleha o izraelsko-palestínskom konflikte. Proč se vraždí v Izraeli? (2002) Nedotknutelní (2003). Stručné zhrnutia informácií
https://diskuter.wordpress.com/2018/09/29/knihy-nidala-saleha-o-izraelsko-palestinskom-konflikte-proc-se-vrazdi-v-izraeli-2002-nedotknutelni-2003-strucne-zhrnutia-informacii/
(história vzniku izraela a jeho nekonkčiacich snáh o zväčšenie existujúceho územia)

Knihy Davida Dukeho: Moje probuzení (1998), Židovský rasizmus (2001). Krátka recenzia a poznámky k témam
https://diskuter.wordpress.com/2018/09/29/knihy-davida-dukeho-moje-probuzeni-1998-zidovsky-rasizmus-2001-kratka-recenzia-a-poznamky-k-temam/

Petr Bakalář: Tabu v sociálních vědách (2003). Judaizmus jako skupinová evoluční strategie. Stručné poznámky
https://diskuter.wordpress.com/2019/08/10/petr-bakalar-tabu-v-socialnich-vedach-2003-judaizmus-jako-skupinova-evolucni-strategie-strucne-poznamky/
(darwinisitický pohľad na judaizmus a antisemitizmus)

Anan
Návštěvník
Anan

Už od dětsví jsem vnímala: Za vším hledej žida. Dnes chápu proč.

co na tom zalezi
Návštěvník
co na tom zalezi

Pokud je pravda, ze existoval bajny biblicky Shem (z neho odozeno Semita), tak to bylo pred cca 4587 lety ..
Fantasticke, ze turko-mongol-evropsky mix, v moderni dobe znami coby “zide”, ktery v 8. stoleti n.l. prijal perverzni Babylonsky Talmud (Kristem odsouzene farizeji ustne predavane “Traditiotions of elders”) si dodnes pamatuji svuj puvod ze Shema, a ze jsou Semiti. A kdo nesouhlasi s jejich zlociny, tak ze ti jsou antisemiti ..

Jen tak mimochodem, existence bajneho Shema je registrovana pouze v Bibli. Tudiz ti co v Bibli neveri, jak vetsina objektu v dnesnim “Jude Protektorat Shabbez Deckel & Knoedel” (officielne a potmesile zvane Czechia), tak pro takove zadny Shem, semitismus, ci antisemitismus by nemel vubec existovat ..
Amen.

uegjg
Návštěvník
uegjg

Out of topic: Tady jsou přece jen nějací “Afričtí doktoři a inženýři”

Píší diplomové práce pro anglické a americké studenty.

Totální degradace úrovně anglických a amerických vysokých škol ?

Inside the African essay factories that churn out university coursework for 115,000 cheating British students every year
http://www.dailymail.co.uk/news/article-7290333/Inside-African-essay-factories-producing-essays-cheating-UK-students.html

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

uegjg
dekradace? Nikdy žádnou úroveň neměly. Je všeobecně známo, že úroveň učiva na tech tzv “prestižních” univerzitách nikdy nedosahovala ani úrovně učiva středních škol v kontinentální evropě. Jsou to školy pro blbečky rodičů, kteří jim mohou vzdělání “koupit”. Na VŠ v evropě by nebyli schopni vystudovat A protože pro havloidy bylo toto “školství za peníze” vzorem, i u nás úroveň školství značně upadla. Navíc jsou školy zaplaveny místo pedagogů pitomci šířícími místo vzdělání jen západní propagandu.