Satanova synagoga u českého soudu: Česká dívka se prý 13x bodla nožem...

Satanova synagoga u českého soudu: Česká dívka se prý 13x bodla nožem do hrudníku, z toho 3x do srdce, měla otok mozku a řezné rány na loktech, ale český soud libanonského podnikatele neuznal pachatelem, přestože jeho otisky byly na noži nalezeny! Podle soudu prý nebohá česká dívka spáchala sebevraždu! Libanonec mezitím zmizel z ČR a není k nalezení! Pozůstalí rodiče dívky se marně dožadují spravedlnosti, Arabové totiž jen plní globální úkol likvidace evropské civilizace v rámci projektu světového sionismu na likvidaci národních států!

Satanova synagoga u českého soudu: Česká dívka se prý 13x bodla nožem do hrudníku, z toho 3x do srdce, měla otok mozku a řezné rány na loktech, ale český soud libanonského podnikatele neuznal pachatelem, přestože jeho otisky byly na noži nalezeny! Podle soudu prý nebohá česká dívka spáchala sebevraždu! Libanonec mezitím zmizel z ČR a není k nalezení! Pozůstalí rodiče dívky se marně dožadují spravedlnosti, Arabové totiž jen plní globální úkol likvidace evropské civilizace v rámci projektu světového sionismu na likvidaci národních států!

Pokud jste poslouchali můj páteční pořad na SVCS, jistě jste zaregistrovali i pasáž [1] o Satanově synagoze, kde jsem vysvětloval procesy plánu na ukotvení světové vlády židů skrze globalizaci v jedné variantě, a skrze Izrael a Jeruzalém ve druhé. Jednou z hlavních překážek světového sionismu pro ukotvení světové vlády je existence národních států jednotlivých zemí. Tyto země nelze zničit ve válce na 6. prioritě, proto sionisté používají vyšší procesy řízení. Tento článek je o vraždě české dívky arabským podnikatelem a o tom, jak české soudy jeho čin přikryly a umožnily pachatelovi odcestovat neznámo kam. Jenže, než se k této tragédii dostaneme, je nezbytné si popsat, co k tomu vedlo, že české soudy se podílí na genocidě českého národa.

Aneta Rodová byla zavražděna v září 2014, ale podle policie a soudu prý spáchala sebevraždu.

Na 5. prioritě je to chemicko-biologická priorita řízení, kdy pomocí léků, chemie v potravinách, v hormonech a pomocí elektromagnetického smogu a radiace dochází k degeneraci národů, masivnímu nárůstu pohlavních a sexuálních deviací v podobě LGBTQ procesů, národy se přestávají bránit hrozbám a invazím cizích ras a etnik, což není pro žádnou rasu přirozené, muži přestávají být muži a projevují zženštilost, neschopnost chránit hranice národů. To jsou všechno důsledky války světového sionismu proti národům na 5. prioritě. Pitná voda je kontaminována estrogenem, v potravinách se nachází soja, která u mužů způsobuje pohlavní změny, u žen naopak působí sulfáty a polychlorované bifenyly, které způsobují deviace mateřského plodu. Většina potravin je slazena umělými sladidly, které způsobují v populaci choroby a nemoci související s Alzheimerovou chorobou. Likvidace národů jede naplno.

Priority globální řízení pro ukotvení světové vlády vítěze ve válce mezi Chasidy a Chazary, banky a média jako hlavní atributy řízení

Veškerou ekonomiku planety ovládá Satanova synagoga na 4. prioritě skrze banky. Veškeré centrální banky všech zemí světa, s výjimkou Kuby, Íránu, Severní Koreje a Venezuely, jsou v rukách židovských rodin s napojením na Dům Rothschild. Veškeré peníze světa nemají charakter aktiv, ale pouze a výhradně charakter dluhu. Všechny státy světa a vlády těchto států dluží židovským bankám, ať už jde o vlastní centrální banky, nebo o jejich nadnárodní garanty a matky.

Pod střechou Satanovy synagogy jsou obě skupiny, které usilují o světovou moc, na jedné straně Židé etnického původu s tórickým principem, Chasidé. Na druhé straně ne-semitští židé bez etnického původu, ale s přijetím Talmudu, Chazaři. Obě dvě skupiny židů kontrolují své banky a své centrální banky v jednotlivých národních státech. Válka mezi oběma skupinami židů je vedena o trůn světové vlády -> Válka o trůn. Nikde tam nenajdete národní kádry, ale pouze Chazary a Chasidy, případně jejich oddané a poddané, tzv. šábesgóje. To jsou všichni ti zrádci, kteří jsou více židovští než Židé, a jsou více papežštější než Papež.

Peníze centrálních bank světa. Všechny jsou kontrolovány sionisty pod ekipou Satanovy synagogy.

Veškeré informace v národech zajišťují média, od novin, přes rozhlas a televize, až po internetové servery. To je tzv. 3. priorita řízení, která je na celém světě vlastněna a řízena židy obou skupin, jak Chazary, tak i Chasidy. Proto veškeré informace mainstreamu na celém světě pochází jen od hrstky světových agentur, jako jsou AP, AFP a Reuters. Satanova synagoga tak disponuje ovládáním veškerého informačního pole na celém světě.

V poslední době se ale objevila hrozba na 3. prioritě pro sionisty, a to jsou alternativní média, která slouží jako zdroj svobodných a nekontrolovaných informací. Toto představuje pro plán Satanovy synagogy obrovskou hrozbu, proto probíhají masivní kampaně proti alternativě, proto jsou sypány miliardy dolarů do boje s tzv. dezinformacemi alternativy, a to všechno s cílem zlikvidovat alternativu a hrozbu, kterou pro sionisty na 3. prioritě představuje. Proto vznikají fiat-alternativy, proto dochází k infiltracím alternativy. Platí to nejen o médiích, ale i o politických alternativních subjektech.

Přepisování dějin a převýchova dětí nežidovských národů k vychování nového člověka, který bude plivat na vlastní národ, kulturu a historii

Na 2. prioritě dochází k přepisování dějin a k překrucování výkladů o historii, překrucování informací o 2. sv. válce, vykreslování osvoboditelů jako okupantů, a naopak okupantů jako spojenců a obohacovatelů, kteří to mysleli dobře. Na této chronologické prioritě, která je úzce spojena s první prioritou, dochází k potlačování a vymazávání paměti národa, což je nezbytné k jeho likvidaci. Pokud národ zapomene, jak vznikl a na čem byl založen, tak národ ztratí kořeny a bude snadné jej zmultikulturalizovat.

Noví Američané, proces degenerace národa a produkt školního vzdělávání pod kontrolou sionistů.

Děti přestanou říkat, že se cítí být Čechy, začnou tvrdit, že se cítí být Evropany. A tak se nemůžeme divit, že osvobození Polska za II. sv. války je najednou označováno za okupaci, zlí Češi prý vyháněli hodné a nevinné Němce po válce a Sovětský svaz je vykreslován jako agresor, proti němuž bojoval hrdinný Wehrmacht spolu s hrdiny z oddílů SS Galizien na Ukrajině.

Řízení světové sionistické globalizace na 6 prioritách

Nejdůležitější je řízení na 1. prioritě, světonázorové a vzdělávací. Je to priorita řízení školství a výchovy dětí a nové populace. Veškeré učební osnovy jsou ve všech zemích světa, s výjimkou některých elitních soukromých škol určených pro děti globalistů, plně indoktrinovány Satanovou synagogou tak, aby děti zanevřely, zapomněly a odmítly vlastní národ, vlastní stát, vlastní kulturu, vlastní tradice a zejména vlastní rodinu, rodiče, tátu a mámu.

Z těchto škol potom vychází nová generace, která vlastenectví nazývá nacismem, která ochranu národa a kultury nazývá xenofobií, která odpor proti deviantním průvodům Gay Pride nazývá homofobií, která v roli soudců zapomíná na pravou historii národa a vrací majetky Henleinovcům a jejich dědicům, a která opět v roli soudců chrání genocidu vlastního národa, k čemuž se právě teď v tomto článku dostáváme. Video níže o celkem 6 prioritách řízení je elementárním základem znalostí o procesech řízení.

Česká zavražděná dívka v Letňanech jako výstraha celému českému národu, kdo vládne Čechům

Tento výše uvedený popis priorit řízení byl nezbytný k tomu, abyste pochopili, o čem nyní budu psát v souvislosti s vraždou české dívky. Ten dlouhý úvod nahoře byl nezbytný k tomu, abyste pochopili, že české soudy jsou už dávno pod kontrolou Satanovy synagogy a vynáší naprosto bizarní a neuvěřitelné rozsudky proti lidu, proti národu, a které nedávají smysl a dokonce bychom se jim smáli před 20 lety jako nějakým vtipům na Silvestra, jak u soudu se cikánský obviněný brání, že pan poškozený spadl celkem jedenáctkrát na tu kudlu v zádech, no vážně, pane soudce.  Tehdy jsme si mysleli, že tyto drsné vtipy zůstanou jenom vtipy, ale v tomto článku vás vyvedu z omylu. Satanova synagoga v ČR překročila další rubikon, protože pomocí svých soudů přikryla nejen vraždu spáchanou Arabem na české dívce, ale dokonce to zdůvodnila sebevraždou, stejně jako v tom vtipu. Jenže v tomto případě o vtip rozhodně nejde.

Aneta Rodová a Ahmad Hassan Ibrahim.

V září roku 2014 došlo v pražských Letňanech k brutální události. V jednom z bytů došlo k ubodání mladé české blondýnky Anety Rodové (23). Společně s kamarádkou Kateřinou a jejím arabským přítelem z Libanonu, který se jmenuje Ahmad Hassan Ibrahim, měli večer předtím velkou párty v jedné z pražských restaurací (restaurace COCO), pili alkohol a prý i šňupali kokain. Večer se potom přesunuli do bytu Ahmada v Letňanech. Ráno byla Aneta nalezena mrtvá. V těle měla 13 bodných ran [2], silný otok mozku a dokonce i řezné rány na záloktích. Na vražedné zbrani, kuchyňském noži, byly nalezeny otisky prstů všech tří zmíněných osob v bytě.

Aneta se prý 13x bodla do hrudníku, z toho 3x přímo do vlastního srdce. Kde se vzaly rány na záloktí, to nikdo nechtěl z policie řešit

Za všech normálních okolností by policie měla okamžitě jasno a bylo by zahájeno vyšetřování vraždy, jestli Anetu ubodal Ahmad Hassan Ibrahim, anebo jeho česká přítelkyně Kateřina. Matka zavražděné dívky chtěla vědět, kdo zavraždil její dceru a naléhala na policii, aby ve věci konala. Jenže potom se začaly dít věci. V březnu 2015 totiž policie oznámila, že nešlo o vraždu, ale o sebevraždu [3]. Dívka prý utrpěla toxickou psychózu a ubodala se. Celkem bylo na těle 13 bodných ran v hrudníku, z toho 3 přímo v srdci. Další řezné rány byly ale i vzadu na rukách na záloktí, jako kdyby se dívka rukama bránila útočníkovi s nožem. Řezné rány na záloktí vzadu na rukách jsou typickým znakem oběti, která si rukama chrání obličej, krk a horní část hrudníku před řezno-bodnými útoky nožem.

Oživovací pokusy.

Rodina pozůstalé s tímto verdiktem policie nesouhlasila a žádala o přezkoumání těla Anety. Jenže, přišel další šok. Na povrch vyplavala informace, že srdce Anety na soudní pitevně někam zmizelo z jejího těla, a proto policie oznámila, že nelze provést novou pitvu, protože jeden z hlavních orgánů zmizel. Kdyby šlo o sebevraždu, policie by neměla důvod něco krýt, takové báchorce o tom, že dívka spáchá sebevraždu 13 brutálně vedenými bodnými údery do vlastního hrudníku a z toho 3x do vlastního srdce, to je samozřejmě nesmysl.

Mohutný otok mozku způsobený brutálními kopy do hlavy, Aneta se bránila útočníkovi rukama a ten jí pořezal lokty

Tuto absurdní skutečnost policie dokázala obhájit dokonce i před několika dny u Městského soudu v Praze [4], nikdo se nad tím nepozastavil, naprosto marné byly snahy matky Anety o to, aby byla provedena další expertíza, jak je vůbec možné věřit takovému nesmyslu, že dívka si zasadí 13 bodných ran, z toho 3x do srdce a ještě srdce z jejího těla zmizí? Nic z tohoto policie, ani státní zastupitelství, a ani soud nevzal v úvahu, libanonský podnikatel Ahmad Hassan Ibrahim je prý určitě nevinný a nebyl obviněn. Na vražedném noži byly otisky Libanonce a stejně tak i jeho české přítelkyně. Je tady další alarmující podivnost. Ahmad Hassan Ibrahim ihned po této vraždě prodal tento byt na Letné tak rychle, že policie později ani nemohla v bytě provést rekonstrukci celé události, protože byt už měl nového majitele, který tam už bydlel s rodinou a povolení k rekonstrukci činu nedal. Panečku, to je bordel, a to je prý Česko právní stát.

Policie ČR vyfotila Ahmada Hassana Ibrahima přímo na místě činu s rukama od krve.

Rekonstrukci na místě činu tak nebylo možno provést, policie a i soudy ignorují fyzikální a fyziologické zákony, že žádný člověk se nedokáže zabít 13 bodnutími nože do vlastního hrudníku a mít pořád dostatek sil a vůle pokračovat v bodání do vlastního těla i ve chvíli, kdy je zasaženo vlastní srdce. Policie naprosto ignorovala i řezné rány na záloktí, což je nepochybný důkaz, že šlo o vraždu, protože dívka se instinktivně kryla rukama a útočník tak zasahoval nožem její lokty, které jí chránily obličej a horní část hrudníku. Při pitvě bylo zjištěno, že Aneta měla mohutný otok mozku, který vzniká jako následek po silných úderech do hlavy, obvykle po kopancích do hlavy. Při těchto úderech dochází k protržení jemných žil zásobujících mozek okysličenou krví a vzniká následně mohutný edém. Policie i soudy ignorovaly i tyto nálezy. Otázkou tak je a zůstává jediné slovo: Proč?

Libanonec s obrovskou ochranou policie, státního zastupitelství, i soudů podnikal v Praze a měl svůj obchod v Kotvě. Obchodní firma byla krycí struktura izraelského Mossadu v ČR?

Ahmad Hassan Ibrahim podnikal v ČR s dámským prádlem, ale moc se mu prý nedařilo, jeho firma skončila v insolvenci. Ihned po vraždě Anety prodal místo činu, tedy letňanský byt, zametl za sebou všechny stopy a zmizel z České republiky. Kromě něho zmizelo ze soudní patologie i srdce z Anetina těla. Někdo chtěl, aby Ahmad Hassan Ibrahim nebyl obviněn. Kdo to proboha potom je ten Ahmad Hassan Ibrahim? Jeho firma The BEST s.r.o. [5] v Praze neukazuje na nějaké politické vztahy, takže co vlastně za tím je, že policie, vyšetřovatelé, státní zastupitelství, patologie a dokonce i soudy dělají v ČR všechno proto, aby z vraždy byla udělána sebevražda?

Místo činu, Ahmadův byt v Letňanech.

Jednou z možností je, že Ahmad Hassan Ibrahim je spolupracovníkem a agentem českých tajných služeb. Pokud by byl obviněn, mohl by začít u soudu mluvit o svém propojení na tajné služby. Česká republika má své zájmy v Libanonu a hledá své spolupracovníky z řad Libanonců, dává to smysl. Ovšem existuje zde ještě jedno další vysvětlení. Ochrana Ahmada Hassana Ibrahima je opravdu obrovská a neuvěřitelná. Kdyby šlo jen o nějakého spolupracovníka ÚZSI, asi by kvůli tomu nebyly prováděny takové manévry.

Jediné vysvětlení tak je, že Ahmad Hassan Ibrahim je pod ochranou izraelského Mossadu, který je známý tím, že používá v Evropě obchodní firmy jako operativní krytí pro operace Mossadu. Sídlo prodejny Ahmada Hassana Ibrahima nebylo přitom někde v nějakém zapadákově, ale přímo na Náměstí Republiky v Praze na adrese Náměstí Republiky 656/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, tedy v obchodním domě Kotva. Kolik lidí asi tak má peníze na to otevřít si vlastní outlet v Kotvě? Už vám to dochází? Mohlo to fungovat takto: Ten obchod s prádlem byl jen krycí mechanismus na financování operací Mossadu nejen v ČR, ale i v okolních zemích. Firma provozovala obchod v Kotvě, kde velké sumy a obraty nevyvolají podezření úřadů, a proto peníze bylo možné prát velmi dlouho. Teprve až s příchodem EET tato možnost praní peněz skončila.

Libanonec se zbavil bytu doslova obratem ruky a zmizel z ČR. České orgány ho mermomocí chrání a umanutě tvrdí verzi o sebevraždě dívky. Satanova synagoga vládne v ČR, nebylo připuštěno Libanonce stíhat ani z vraždy, ani z prokazatelné distribuce drog

Firma byla založena v roce 2003 a zjevně “prosperovala”, Ahmad Hassan Ibrahim podle matky Anety byl velmi zámožný a dával jí kokain. Nic neukazovalo na to, že by Libanonec byl nějakým zkrachovalým podnikatelem, že by neměl peníze. Přesto však okamžitě po smrti Anety se Ahmad Hassan Ibrahim začíná zbavovat svých veškerých majetků v ČR a opouští Českou republiku. České úřady ani na moment a ani na okamžik ani nepomyslí na jeho zadržení do vazby, ani na okamžik nepřipustí žádný jiný výklad smrti Anety, než je sebevražda. Rekonstrukci činu nešlo provést, novou pitvu nebylo povoleno provést, srdce Anety zmizelo z pitevny, řezné rány na záloktích vznikly asi samy od sebe, stejně jako ten edém mozku.

Takto pracuje Satanova synagoga v ČR, je to přesně její rukopis, známe to velmi dobře. Libanonec má operativní krytí Izraele, je nedotknutelný v Praze, v hlavním městě světového židovstva. Kdokoliv pracuje pro Izrael, má neprůstřelnou obranu, ochranu a nejvyšší indemnitu, tedy nepostihnutelnost. Na zakrytí stop po chráněnci jsou nasazeny všechny prostředky a lidem a veřejnosti je tvrzeno, že prý mladá dívky spáchala sebevraždu, když se třináctkrát bodla do hrudníku a z toho 3x do srdce. Libanonec byl navíc prokazatelně tím, kdo Anetě i své české přítelkyni obstarával kokain.

Pitevní zpráva nedává smysl stejně, jako celé vyšetřování. Lukáš Lhoťan si myslí, že Libanonec měl ochranu česk policie a úřadů kvůli americké operaci okolo Alího Fajáda.

Policii ani na okamžik nenapadlo stíhat ho za distribuci drog. Prostě a zkrátka, Libanonec měl status ochrany a nedotknutelnosti.  Znalec islámu Lukáš Lhoťan vloni vyjádřil názor [6], že české orgány kryjí Libanonce kvůli tomu, že byl v roce 2014 zapojen do operace okolo libanonského obchodníka se zbraněmi Alího Fajáda. Jenže pozor, to byla operace Mossadu, nikoliv Američanů, jak dodnes mylně uvádí česká média. Američané chtěli, aby ČR vydala Fajáda k soudu do USA, ale namísto toho byl Alí Fajád odvezen na Blízký východ. Nebylo dovoleno ho vydat do USA, protože Alí Fajád je operátorem izraelského Mossadu.

Není dovoleno obvinit v Praze nad Mah’ralem nikoho, kdo slouží Satanově synagoze. Nikomu! Když se chráněnec něčeho dopustí proti gójům, je pouze odklizen pryč do jiné země, aby nebyl na očích. V roce 2014 to odnesla Aneta. Po roce 2015 to odnáší celá Evropa skrze migrační procesy. Už se nebudeme smát vtipům o “sebevrahovi”, který se třikrát bodl do zad, protože tato kauza nás jednou pro vždy vyvede z omylu. Když oni, o kterých se nesmí mluvit, chtějí něco prokázat, tak to prokáží, i když to postrádá logiku a smysl. Upřímnou soustrast nejen matce Anety, ale i celému českému národu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
anonym
Návštěvník
anonym

Tovog
Je pravdou, že Hitlerovy předvolební kampaně financovala zejména společnost Krupp. Další aktivity ve financování které pocházely od různých a to nejen židovských společností, rozhodně nelze pokládat za přímé vyvolání 2. světové války, nýbrž za snahu odvrátit ekonomickou krizi. NSDAP měla v té době rozhodně velmi sociální program a programy na obnovy ekonomiky založené na ochraně trhu, a nikdo, tím méně Židé nemohl předpokládat, jak se politická situace vyvine a kam Hitlerova politika, která z počátku se zdála být pro Němce dobrá, bude směřovat. Nelze dávat jedinou vinu za vývoj ani Hitlerovi jako vůdci, je bezesporu faktem, že německý národ se velmi rychle zfanatizoval, což nastalo zejména k vůli všeobecné bídě, což rozhodně židům nelze přičítat. Odmítám zde velmi časté tvrzení, že za druhou světovou válku mohou židé. Řekla bych spíše, že za hrůzy druhé světové může lidská chamtivost, a závist. Nenávist k Židům mají někteří jedinci pod kůží jako svrab, dávat za vinu vlastní neschopnost, chudobu, nebo nevzdělanost jiným, je takovým jedincům víc než vlastní a tím je dané, že za všechny lidské pohromy mohou Židé. Bohužel není moc lidí, kteří si uvědomují, že židům, dlužíme nejen za holokaust druhé světové války, ale i za řadu pogromů od nástupu křesťanství. Za takovýto názor zde ovšem je člověk kamenován, a poučován, jak je nevzdělaný a hloupí, když neví, že žid je opravdové zlo.
Berte zdejší portál s rezervou a ponechte si vlastní názor.

Tovog
Návštěvník
Tovog

Aeronet jsem doposud četl, ale poslední dobou představování židovského národa jako jádro zla mi leze na nervy. Copak je autor nacista? Zakusili Židé málo za posledních 2000 let?

anonym
Návštěvník
anonym

Zde jeden odkaz, jak to dopadá, když si čubička pořídí do domácnosti arabského otčíma. Pobodaná feťačka není nic proti utýranému tříletému dítěti za přítomnosti české matky, arabským otčímem, jak je zde nazván. Docela jsem zvědavá, kolik nebo jestli vůbec nějaký flastr dostane, nebo ho prohlásí za duševně narušeného a tahle hnusná vražda mu projde. jak už spustil, sám má problémy, tak uvidíme, jak to bude soud řešit. Matku prostě nechápu. Aby jste viděli o co přesně jde, musíte si pustit video. Je tam sice zakrytý obličej, ale národnost se dá identifikovat docela dobře.

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/vrazda-ditete-louny-vyjimecny-trest-tyrani-trilety-chlapec-kriminaliste-soud.A190801_103234_usti-zpravy_pakr?recommendationId=000000000032-0000-0000-000000000000

Lynn
Návštěvník
Lynn

Tvrzení, že se někdo několikrát bodl do hrudníku a k tomu ještě třikrát do srdce, udělal si řezné rány na loktech a otok mozku, může věřit pouze debil nebo někdo postižený demencí. Kdo má kousek mozku, tak tomu nemůže uvěřit, tomu nevěří ani malé dítě. Tím vlastně ukázali na okolnosti, které bývají skryté. Lidé se probouzejí, na seznamu,cz je článek, ve kterém si stěžuje šéfka UNICEFu, že Češi jsou hrdí na nenávist a nechali by zemřít nebohé africké děti,

Ten zmetek sice ušel a zřejmě unikne lidské spravedlnosti, Naštěstí je zde spravedlnost Boží, před Božím soudem se nebude moci chlubit, že pracoval pro MOSAD a že na něho nikdo nemůže. Spravedlnost ho nakonec dostihne, i když ne ta lidská.

pvoda
Návštěvník
pvoda

Otevřeně a logicky řečeno, věřit v boží spravedlnost je také nesmysl, když jsou bohové židovským výmyslem. Svého výmyslu se bát nemohou.
Věřit či nevěřit, že šlo o sebevraždu nelze, neboť jde viditelně o brutální vraždu.

Pro mne je důležitým vývodem to, že ty psychopaty, co nám vládnou napřič celým systémem vůbec nezajímá, co na jejich počínání už řekneme. Páč vědí, že stejně nic neuděláme. Priliš mnoho lidí na planetě věří na boží trest po smrti a ten zbytek sám nic nezvládne. Nikomu víru v boha neberu, je to osobní věc a právo. Ale pak se ptám, pokud máme čekat na stvořitelovu spravedlnost, proč by nam dával pud sebezáchovy? K tomu, abychom ho neoužívali a čekali na jeho zásah?
Doufám, že se neurazíte.

aragoniot
Návštěvník
aragoniot

Tak už je to aj u nás zjavná vražda je políciou vyhlásená za sebevraždu čo sa celkom normálne doteraz dialo len v USA. A trolovia to stavali do polohy fejkov ktoré nie sú pravdivé. Skrátka skurvený západ kde je takéto konanie polície celkom bežné a nikto proti tomu nič nezmôže. Tam sa bežne niekto strelí 2x do hlavy a ešte do srdca, alebo tam nájdu vystrielanú celú rodinu aj zo psom hlavne ak ide o aktivistu za nové vyšetrovanie 9/11, ktorý mal vydať ďalšiu knihu, ale už nestihol lebo zastrelil všetky svoje deti ženu psa a potom aj seba. Všetko veľmi uveriteľné historky a závery skorumpovanej polície ktorá slúži vyšším záujmom nielen v Amerike ale už aj u nás.
Viac spravodlivosti bola za komančov ako dnes, tak čo sme vyhrali? NIČ!
Sme dnes v rukách väčšej a odpornejšej chobotnice ako bola tá komunistická.

Jarmila
Návštěvník
Jarmila

Každý národ si za svůj osud může sám. Rovněž tak v Africe si mají své problémy řešit tam, a ne je přenášet na jiné národy. Ať zodpovědnost za své problémy řeší třeba se svými kolonizátory. Češi jsou opravdu vyjímkou – I v tomto, my jsme nikoho nekolonizovali, proto jsme tak kritičtí vůči všemu, co tím zavání a co omezuje svobodu druhých.

Lukáš M.
Návštěvník
Lukáš M.

Nikdy nepochopím, proč se české holky tahají s nějakou arabskou špínou.

Lynn
Návštěvník
Lynn

To já také ne. Holky, které mají aspoň špetku rozumu a myslí hlavou a ne kdo ví čím, se vyhýbají Arabům jako čert kříži.

dtmtzj
Návštěvník
dtmtzj

pretože sú kurvy, štetky a sú prijebané

aragoniot
Návštěvník
aragoniot

Chlapík mal prachy ta čoby nie.
Máš dnes prachy máš k dispozícii celý hárem holek. Zlatokopiek je okolo nás stále viac, každá sa chce mať dobre a dobre sa vydať hlavne tak by sa nemuselo pracovať ale len rozprávkovo utrácať

Kulíšek
Návštěvník
Kulíšek

Původně jsem nechtěl tento článek vůbec komentovat, ale…
Když jsem viděl tu fotku tý blbky, myslel jsem, že jde o reklamu na zubní pastu nebo flanelku od Lídla.
Ta holka byla blbka a zrádkyně své rasy a pokud se nezabila vlastní rukou, zabila se vlastní blbostí. Jo, jasně,mohli to zahrát do autu kvůlima tomu, že ten arabáš byl něčí agent, nebo se jenom posrali z “předsudečné nenávisti” , ale to je jedno. Je to odstrašující případ pro další blbky. Fet, dyskoteky a bydlení v Práglu je halt životu nebezpečný. Občas narazíte na ostří , třináctkrát 🙂

Míša za Uralem
Návštěvník
Míša za Uralem

Mozna byla blba, na tom ale nezmeni nic na tom ze “pana” uklidili a pripad zametli pod koberecek.

sajgon
Návštěvník
sajgon

Chtěl jsem napsat to samé, prostě mladá blbá, která má ráda peníze a roztahuje nohy, každopádně případ zametli, arabáč měl sedět.

aragoniot
Návštěvník
aragoniot

Keď baby nehľadajú skutočnú lásku ale len peniaze žiaľ takto to často dopadne. Skutočná zrelá nezištná láska medzi dvoma ľuďmi má väčšiu hodnotu a silu ako všetky peniaze sveta. Kto to skutočne v živote zažil mi dá za pravdu.
Inak je to zvrhlosť najvyššieho rangu aby bol vrah tejto dievčiny takto chránený štátom policajnými zložkami a súdmi.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Dovolte 2 poznámky, přičemž ta 2. se nejspíš nebude líbit:
1) Jestliže lze takto zfalšovat soudní proces z uvedených důvodů, proč by ho nebylo možno zfalšovat z jiných důvodů pro (ve prospěch) někoho jiného? Proč by tedy evidentní pachatel nemohl být beztrestný a naopak někdo nevinný nemohl být nespravedlivě odsouzen? Proč by nebylo možno tím spíše objednat si přinejmenším trestní stíhání (které event. nemusí skončit odsouzením, ale dostatečně ublíží stíhanému)? Mám již dlouho vážné pochybnosti o nezávislosti justice a o spravedlivosti jejího rozhodování – a vůbec nemusí jít jen o trestní soudy, mám na mysli i soudy civilní, kdy jde o peníze, majetek, styk s dětmi s rozvedeného manželství atp.
2) Byla to opravdu krásná dívka, ale, ale, ale… dovolte mi trochu cynismu: Když jí stejně jako mnohým českým dívkám není český nebo slovenský chlapec dost dobrý, tak tady to má! Ještě, že jsem starší generace, dnes je opravdu pro obyčejného slušného chlapce s průměrným výdělkem obtížné se seznámit, oženit se a mít a udržet si rodinu. (Budiž to však potvrzením oněch postupů ke zničení národa, rodiny, vztahů mezi mužem a ženou, debili.zace a demoralizace určitých částí lidstva.)

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Furt sem leze a opruzuje zde ta nosatá veš “anonym”. Chucpe-židosliz z ní leze jako sláma z gumáky.

obycejnilide7
Návštěvník
obycejnilide7

Jaris
Prostě se s takovým člověkem jako anonym kterej píše lži schované mezi pravdu odmítám normálně bavit jak to děláte vy, Jaris, a záměrně, a radši tu osobu párkrát pošlu kamsi… Ať si každý myslí co chce.

Lord Vetinary
Návštěvník
Lord Vetinary

Zase jeden hajzl, co plive na Český národ, jako kdysi kripl Havel.
Ten tehdy označil mj. paneláky v Praze na sídlišti za “králíkárny”, … a o čtvrt století se v nich byty prodávají za miliony a západ je označil za jedno z geniálních druhů bydlení!

A teď k tomu zmetkovi..:

https://cz.sputniknews.com/nazory/2019080510484642-psychiatr-honzak-si-o-cesich-nebral-servitky-neochota-venovat-se-cemukoliv-jinemu-nez-vlastnimu/

A taková ku*va se nechá celý život živit z daní Čechů, o které si otírá svoji smradlavou držku.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Honzak se nedavno v CT24 Historie prizal, ze za totace delal pokusy v Lecebne podavanim 6ti nasobnych kvantit psychofarmak pacientum…!
Dnes ma v hlave predevsim “hovno” – je velkym propagatorem “transplantace mikrobiota”/fekalii – z jednoho cloveka do druheho….
Nebude on nakonec taky “Umelec”?

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Honzák je doktor medicíny asi jako doktor Mengele, mainstreamem protěžovaný senilní sebestředný narcisistní přechytralý zoufalec. On má ještě žijící pacienty? Pokud je nezabil, tak od něj museli utéci. Ten je dobrej tak leda na týrání vězňů, léčit již jistě neumí.

.lak
Návštěvník
.lak

Dnes bydlí v panelácích naležato a všude to mají daleko, komfort + 0