Rychetský vyslal varování Babišovi a Okamurovi, že pokud dojde k pokusu o...

Rychetský vyslal varování Babišovi a Okamurovi, že pokud dojde k pokusu o zrušení Senátu nebo k přesunu země k přímé demokracii, Ústavní soud zasáhne! Soudci budou rušit pro-národní zákony v ČR stejně, jako je ruší v USA Trumpovi!

Rychetský vyslal varování Babišovi a Okamurovi, že pokud dojde k pokusu o zrušení Senátu nebo k přesunu země k přímé demokracii, Ústavní soud zasáhne! Soudci budou rušit pro-národní zákony v ČR stejně, jako je ruší v USA Trumpovi!

Hotové pozdvižení vyvolal minulý týden rozhovor, který poskytl předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský pro Hospodářské noviny ze stáje Bakalova mediálního impéria Economia. Pavel Rychetský totiž v rozhovoru nepřímo vyslal varování Andreji Babišovi a Tomiu Okamurovi z pozice ústavního činitele [1]. V rozhovoru odkryl některé rozdané mocenské karty polistopadového uchopení moci v České republice po roce 1989. Podle Rychetského dochází i v ČR k podobným procesům jako v celé Evropě a v USA, kde tradiční politické strany ztrácí důvěru lidu a voliči se přesunují k novým hnutím, které prosazují změnu a stojí za nimi podnikatelé. Jak už jsem několikrát opakoval a zdůrazňoval i na rádiu, globalizační perestrojka je objektivní proces, který probíhá celosvětově podle stejného schématu. Tradiční strany propadají a na jejich místo přichází lidé, kteří o sobě říkají, že nejsou politici, ale businessmani. A není proto divu, že stejné procesy se okopírovaly i do České republiky.

Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu.

Možná si sami říkáte, čím to je, že nenáviděný Andrej Babiš, podnikatel, nachází jedinou podporu a jediného zájemce o koalici právě v SPD, což je politické hnutí, které paradoxně pomohla vybudovat a vystavět alternativa. Jenže já v tom paradox při bližším pohledu vůbec nevidím, naopak je to zcela logické. Hnutí ANO a hnutí SPD je vedeno podnikateli a businessmany, což neplatí o žádné jiné politické straně v poslanecké sněmovně. Všechny ostatní strany a subjekty navolené do sněmovny po volbách mají klasickou tradiční definici a nemají nic společného s podnikáním. Oba dva subjekty jsou tak v pozici outsiderů na české politické scéně a příští 4 roky budou čelit permanentním útokům, především ze strany mainstreamu, protože ten bude útočit na Babiše jako veřejného nepřítele tradičních politických stran č. 1 a na Okamuru budou útočit z pozice onálepkované a údajné extrémistické strany, která nechce migraci a chce referendum o vystoupení z EU.

Varování ÚS pro dvě hnutí, které mají v ČR odstartovat “přestavbu”

Obě hnutí sdílí několik společných postojů a programových bodů. Jak už po volbách uvedl Andrej Babiš, nemá problém s obecným referendem, stejně tak chce zrušit Senát, podobně chce SPD zmenšit počet poslanců z dnešních dvou set na 81, zákon o odvolatelnosti politiků si dokáže Andrej Babiš představit a především chce zrušit krajská zastupitelstva a pokud jde o místní samosprávy, Andrej Babiš usiluje o tzv. americký model voleb, kdy voliči budou volit pouze osobu starosty, tzn. jednoho člověka. Ten si po zvolení sestaví vlastní zastupitelstvo, dosadí si do něho vlastní lidi. Pokud dojde na odvolávací proces (impeachment), tak občané mohou odvolat pouze starostu, nikoliv jmenovaného radního, protože ten není (nebude) volen, ale jmenován přímo zvoleným starostou. Odvolání starosty v procesu impeachmentu by znamenalo odvolání celého zastupitelstva. Je to tudíž model tzv. přímé demokracie, kterou tak moc prosazuje Tomio Okamura. Právě proto mají oba podnikatelé k sobě tak blízko po programové stránce, a proto všechny ostatní strany s nimi nechtějí mít nic společného.

A právě Pavel Rychetský těmto dvěma mužům vyslal velice zlověstné varování. Podle druhého odstavce článku 9 Ústavy je změna podstatných náležitostí demokratického právního státu nepřípustná. A protože se jedná o vágní definici a de facto gumový paragraf, jeho výklad má na starosti právě Ústavní soud. A z toho, co řekl Pavel Rychetský, doslova mrazí. Posuďte sami:

Účelem každé ústavy je ochránit stát před karamboly a průšvihy, které ho postihly v minulosti. Domnívám se, že tento článek se o to snaží geniálně, protože míří do budoucnosti. A ten, kdo má kompetenci tento ústavní imperativ interpretovat a jeho prostřednictvím chránit demokracii a právní stát, je Ústavní soud.

Tímto výrokem de facto Pavel Rychetský odkryl dosud utajené karty mocenského úchopu v ČR po roce 1989. Není to parlament ČR, není to lid české republiky, nejsou to dokonce ani volby a nebude to ani referendum, jakkoliv se lidé v poslední zoufalé snaze k referendu upínají. Veškeré změny, které povedou k přerodu a transformaci ČR k přímé demokracii totiž nakonec smete ze stolu Ústavní soud na základě článku 9 Ústavy. Zrušení Senátu tak rozhodně neprojde a Ústavní soud by takový zákon zrušil, a to dokonce i v případě, že by byl přijat ústavní většinou nejen v parlamentu, ale i v samotném senátu. Článek devět je totiž tzv. ohniskem Ústavy, to znamená jádrem ústavy, kterému nesmí odporovat případné budoucí úpravy ústavních zákonů. A bohužel, do spektra rozporu s ústavním článkem 9 spadají i další body programů hnutí ANO a SPD.

Rychetský varoval, že Ústavní soud zruší ANO i SPD všechny jejich klíčové  zákony

V naprostém rozporu s tímto ústavním principem je přímá demokracie. Ústava zakotvuje, že zákonodárství v ČR náleží jen a výhradně poslanecké sněmovně. Pokud by o zákonech hlasovala “ulice” v rámci obecného referenda, a pokud by výsledek referenda měl právní závaznost jako ve Švýcarsku a nikoliv jenom poradní nezávazný faktor, potom by takové přijímání zákonů v ČR bylo v rozporu s Ústavou, protože výkon legislativy by byl z parlamentu přenesen do volebních místností. A právě na toto Rychetský upozorňuje už delší dobu, že závazné obecné referendum v ČR být nemůže, protože by bylo v rozporu s ústavním uspořádáním ČR po roce 1989, kdy země byla ukotvena jako tzv. parlamentní demokracie a nikoliv přímá demokracie ve smyslu Švýcarska. Vzhledem k tomu, že Rychetský v rozhovoru uvedl, že výklad článku 9 má v rukách zase jenom Ústavní soud, který si sám rozhodne, co je a co není podstatnou změnou demokratických náležitostí právního státu, potom najednou s hrůzou zjistíme, že není cesty ven a Ústavní soud se chopil role arbitra nad zájmy národa a vůlí lidu.

Andrej Babiš a Tomio Okamura s přítelkyní na galavečeru 5. výročí pořadu Limuzína.

Úplně stejný problém rozporu s Ústavou nastane v otázce změny voleb do krajských a městských zastupitelstev. Výkon místní samosprávy formou volení starosty nebo primátora přímo, který si potom najmenuje do rady města vlastní nevolené osoby, které tedy ve funkci nebudou mít volený mandát, je opět v rozporu s ústavním principem zastupitelské demokracie a jde o zásadní změnu demokratického systému. Stejný problém vznikne i u zákonů, které budou zakazovat některou z částí náboženských textů, např. šaríu, která je součástí Koránu jako kodex. Pokud ústavní soudci usoudí, že šaría je součástí víry, zruší jakýkoliv zákon, který by šaríu zakazoval. Veškeré změny v ČR, které jsou zásadního charakteru ve vztahu k referendům, změnám legislativního procesu a přesunu zákonodárství od parlamentu do rukou referend a přímé demokracie, se stanou rukojmím soudců ústavního soudu.

Najednou vidíme, že soudci v ČR chtějí blokovat pronárodní zákony stejně, jako američtí soudci blokují dekrety Trumpovi

A najednou stojíme čelem realitě, která se zkopírovala do ČR z USA. Pamatujete si, jak federální soudci rušili a dodnes ruší Trumpovi jeden dekret proti migraci za druhým? Pamatujete si, jak americký Kongres sebral Trumpovi právo rušit sankce proti Rusku? Tak přesně k úplně stejné situaci se schyluje v České republice. Soudci Ústavního soudu už dopředu varují a vysílají signály, že budou blokovat a rušit veškeré zákony, které mají vést Českou republiku směrem k procesům přesunu moci od polistopadových stran a parlamentu do rukou ulice a referend. A co by znamenalo přesunout moc v ČR do podoby modelu, jakou chce Andrej Babiš? Znamenalo by to amerikanizaci českého zákonodárství, znamenalo by to přímé volení starostů jako guvernérů, znamenalo by to odvolávání politiků jako neúspěšných manažerů stejně jako ve firmách. Znamenalo by to, že každé referendum by vyhrával Andrej Babiš, protože si umí nejlépe koupit voliče, volby před 3 týdny to pěkně ukázaly, jak volí český volič.

Státní manažeři globální perestrojky ve Střední Evropě: Andrej Babiš a Sebastian Kurz.

Pavel Rychetský a celý Ústavní soud je úzce provázaný s polistopadovým režimem v ČR. Jsou tam soudci, které jmenoval Václav Klaus a Miloš Zeman. Ztělesňuji polistopadový systém reprezentovaný parlamentní demokracií a budou tvrdě bojovat proti globalizační perestrojce v ČR, budou se snažit zachovat současný zkostnatělý politický systém, který selhal a je nefunkční, ale má stejnou funkci jako orgán v těle, který je součástí vnitřního systému a bude chránit sám sebe.

Právě Ústavní soud lze přirovnat za český Deep State, za skutečnou moc, která je držena soudci, kteří se nikomu nezodpovídají a odkazují se jen sami na sebe a své svědomí. Pokud někdo bude chtít změnit politiku v ČR od základu, bude muset odstranit Ústavní soud z cesty. A to by znamenalo de facto proces státního převratu. A to je nereálné. Podívejte se na USA, jak Donald Trump po necelém roce vládnutí je omezen a zatlačen do kouta, do přesně nakresleného rohu, kde smí sedět a nesmí se z rohu pohnout. Deep State mu nedovolí změnit základy, na kterých USA stojí už dlouhé dekády, na systému globální moci Pax Americana.

Ve Střední Evropě dochází k perestrojce nejrychleji, vznikají tandemové mocenské úchopy

V úvodním videu je zásadní projev Andreje Babiše pro americkou CNN. Záznam je pěknou ukázkou toho, jak i americká maisntreamová CNN začíná chápat, že procesy oligarchizace a volební vítězství miliardářů se kopírují i do EU. Andrej Babiš prohlásil o EU, že je to skvělý projekt, který ale potřebuje radikální změny ve smyslu změn v USA, ačkoliv to Babiš takto nedefinoval, ale bylo to cítit. Tím zcela jasně potvrdil, že úloha Andreje Babiše bud mít stejný náboj jako Beata Szidlová v Polsku nebo Sebastian Kurz v Rakousku. Je to role státních manažerů v rámci globalistické perestrojky.

Jsou to globalisté, kteří byli dosazeni do role státních manažerů z oblasti businessu a bankovnictví , aby řídili proces globální perestrojky v EU. Jenže v případě Andreje Babiše je třeba mít na mysli zásadní věc, že je velmi úzce napojený na americké neocony a přestože se tváří jako globalista, velmi tvrdě prosazuje posilování americké pozice v EU skrze NATO, které je pro Babiše natolik klíčové, že dosazuje svého člověka a ministra obrany na post velvyslance u NATO v Bruselu. A není náhodou, že chce v ČR zavádět americké způsoby voleb starostů a krajských guvernérů.

Alexander van der Bellen, gen. tajemník OSN Antonio Guterres a Sebastian Kurz. Starý globalista za Rakousko, šéf globalistů a státní manažer globální perestrojky v Rakousku.

U všech vůdců ve Střední Evropě vidíme společný podpisový znak, poslušnost ve vztahu k US neconům, ale i usilovnou snahu zůstat v kontaktu s EU. Babiš, Porošenko, Kiska, Szidlová, Orbán. Ve všech zemích těchto vůdců vidíme hlubokou rozpolcenost zahraniční politiky, napůl k USA, napůl k Bruselu, obvykle premiér země tíhne více k jedné straně a prezident k druhé. Podívejte se na Slovensko, Kiska tíhne k USA, Fico tíhne k Bruselu. Podívejte se do ČR, prezident tíhne k Rusku a Číně, vláda tíhne k EU a k USA. V Polsku menší část moci tíhne k EU (Donald Tusk z tohoto křídla je dokonce prezidentem EU) a větší část tíhne k USA (vláda Beaty Szidlové). V Rakousku prezident Alexander van der Bellen tíhne k EU a vítá migraci, nový premiér Sebastian Kurz naopak pro změnu k USA a k odporu proti migraci.

Všude tedy vidíme tandemové mocenské vedení. Právě proto vzniká v těchto zemích nestabilita. Polsko zažívá ústavní krizi. Česká republika zažívá povolební nejistotu. Na Slovensku se o moc přetahují prezident s premiérem. Všechno, co vidíme, všechny krize a nestability, je projevem boje o moc a kontrolu nad zeměmi Střední Evropy, protože kdokoliv se rozhodne táhnout na Rusko, musí nejprve získat pod kontrolu Střední Evropu. Stejně jako Napoleon, stejně jako Adolf Hitler.

Dnes večer budeme na Svobodném vysílači CS hovořit nejen o Pavlu Rychetském a jeho výrocích na adresu ústavních země, ale budeme si povídat o umělé inteligenci, o kvantových počítačích, o nasunování prvků 4. průmyslové revoluce do našeho životního prostoru. Probereme i politické události z domova a ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Proto je potřeba udělat reformu soudnictví, jako to udělali Poláci, aby ty ku*vy Havlovské přestaly škodit naší zemi a našim lidem, a soudy aby obhajovaly zájem státu a nikoliv zájem zahraničních pijavic!!!

nemesis
Návštěvník
nemesis

ús,tudy cesta nevede,ale co kdyby pár soudců záhadně zmizelo v čele s tou sviní rychetským?

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Nejlépe kdyby zmizeli někam do prd*ele na západ, když ho tak obhajují, aby nám dali pokoj! Zrádci!

VLK
Návštěvník
VLK

nenáviděný Andrej Babiš, podnikatel, nachází jedinou podporu a jediného zájemce o koalici právě v SPD. Tento “NENÁVIDĚNÝ” Babiš oslovil třetinu voličů – milovaný Kalousek s odřenými zády něco málo přes 5% (a to kolují zprávy, že podvodem).

konzerva
Návštěvník
konzerva

Přesně tak se chovají někteří okamurovci ve zlínském kraji…… a proto moravany poslali na kandidátkách do háje… ww.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/SPD-v-Moravskoslezskem-kraji-prichazi-o-cleny-Pry-za-to-muze-znamy-muz-z-Okamurova-hnuti-512204

neo
Návštěvník
neo

Státní převrat je tedy nereálný, to znamená, že je třeba řešit vyřešit ústavní soud tak, jak naznačoval v jiném případě Zeman – kalašnikovem!

crusarder
Návštěvník
crusarder

Proboha, jen aby se nestalo, že někdo nejdříve zruší Ústvní soud a pošle rychtu a spol. do ř.ti.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Ten už má věk, že by se mohl začít učit skákat do rakve…:-)))

Majkl
Návštěvník
Majkl

Jeste ze na US maji rozum protoze prima demokracie ve spolecnosti kde neni narodni hrdost a mineni obcanu ovlivnujou sracky s medii a ne zdravy usudek vede vzdy jen do problemu.

Mila
Návštěvník
Mila
Mila
Návštěvník
Mila

Ahoj. Nejlepsi by bylo bud zmenit ustavu, treba podle koule na http://www.kouleso.cz, že pan Ponert,pan Dvořák a pan Piroutek mají super napad,udělaly spoustu kvalitni prace (to se neda rict o nikom jinem, nezli o nasem prvnim presidentu panu TGM) a nebo vykopat celej senát, parlament a tyhle vládnoucí šašky,kteří mají pocit nadvlády nad námi,kradou nám, okrádáji nás, budoucnost deti je ztracena! ,jsou to bestie které nemaji stale dost, vymejsleji dalsi a dalsi tunely a intriky aby kradly dal a ted je to ten, nebo ten oni umějí jen tohle! Proboha lidi opak je pravdou my je opravdu nepotřebujeme! Pojďme je společně a společnými silami vyhnat všechny počínaje presidentem! Musíme do ulic!

crusarder
Návštěvník
crusarder

Konečně se Rychta vybarvil. Další kandidát na tepláky.