Rychetský vyslal varování Babišovi a Okamurovi, že pokud dojde k pokusu o...

Rychetský vyslal varování Babišovi a Okamurovi, že pokud dojde k pokusu o zrušení Senátu nebo k přesunu země k přímé demokracii, Ústavní soud zasáhne! Soudci budou rušit pro-národní zákony v ČR stejně, jako je ruší v USA Trumpovi!

Rychetský vyslal varování Babišovi a Okamurovi, že pokud dojde k pokusu o zrušení Senátu nebo k přesunu země k přímé demokracii, Ústavní soud zasáhne! Soudci budou rušit pro-národní zákony v ČR stejně, jako je ruší v USA Trumpovi!

Hotové pozdvižení vyvolal minulý týden rozhovor, který poskytl předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský pro Hospodářské noviny ze stáje Bakalova mediálního impéria Economia. Pavel Rychetský totiž v rozhovoru nepřímo vyslal varování Andreji Babišovi a Tomiu Okamurovi z pozice ústavního činitele [1]. V rozhovoru odkryl některé rozdané mocenské karty polistopadového uchopení moci v České republice po roce 1989. Podle Rychetského dochází i v ČR k podobným procesům jako v celé Evropě a v USA, kde tradiční politické strany ztrácí důvěru lidu a voliči se přesunují k novým hnutím, které prosazují změnu a stojí za nimi podnikatelé. Jak už jsem několikrát opakoval a zdůrazňoval i na rádiu, globalizační perestrojka je objektivní proces, který probíhá celosvětově podle stejného schématu. Tradiční strany propadají a na jejich místo přichází lidé, kteří o sobě říkají, že nejsou politici, ale businessmani. A není proto divu, že stejné procesy se okopírovaly i do České republiky.

Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu.

Možná si sami říkáte, čím to je, že nenáviděný Andrej Babiš, podnikatel, nachází jedinou podporu a jediného zájemce o koalici právě v SPD, což je politické hnutí, které paradoxně pomohla vybudovat a vystavět alternativa. Jenže já v tom paradox při bližším pohledu vůbec nevidím, naopak je to zcela logické. Hnutí ANO a hnutí SPD je vedeno podnikateli a businessmany, což neplatí o žádné jiné politické straně v poslanecké sněmovně. Všechny ostatní strany a subjekty navolené do sněmovny po volbách mají klasickou tradiční definici a nemají nic společného s podnikáním. Oba dva subjekty jsou tak v pozici outsiderů na české politické scéně a příští 4 roky budou čelit permanentním útokům, především ze strany mainstreamu, protože ten bude útočit na Babiše jako veřejného nepřítele tradičních politických stran č. 1 a na Okamuru budou útočit z pozice onálepkované a údajné extrémistické strany, která nechce migraci a chce referendum o vystoupení z EU.

Varování ÚS pro dvě hnutí, které mají v ČR odstartovat “přestavbu”

Obě hnutí sdílí několik společných postojů a programových bodů. Jak už po volbách uvedl Andrej Babiš, nemá problém s obecným referendem, stejně tak chce zrušit Senát, podobně chce SPD zmenšit počet poslanců z dnešních dvou set na 81, zákon o odvolatelnosti politiků si dokáže Andrej Babiš představit a především chce zrušit krajská zastupitelstva a pokud jde o místní samosprávy, Andrej Babiš usiluje o tzv. americký model voleb, kdy voliči budou volit pouze osobu starosty, tzn. jednoho člověka. Ten si po zvolení sestaví vlastní zastupitelstvo, dosadí si do něho vlastní lidi. Pokud dojde na odvolávací proces (impeachment), tak občané mohou odvolat pouze starostu, nikoliv jmenovaného radního, protože ten není (nebude) volen, ale jmenován přímo zvoleným starostou. Odvolání starosty v procesu impeachmentu by znamenalo odvolání celého zastupitelstva. Je to tudíž model tzv. přímé demokracie, kterou tak moc prosazuje Tomio Okamura. Právě proto mají oba podnikatelé k sobě tak blízko po programové stránce, a proto všechny ostatní strany s nimi nechtějí mít nic společného.

A právě Pavel Rychetský těmto dvěma mužům vyslal velice zlověstné varování. Podle druhého odstavce článku 9 Ústavy je změna podstatných náležitostí demokratického právního státu nepřípustná. A protože se jedná o vágní definici a de facto gumový paragraf, jeho výklad má na starosti právě Ústavní soud. A z toho, co řekl Pavel Rychetský, doslova mrazí. Posuďte sami:

Účelem každé ústavy je ochránit stát před karamboly a průšvihy, které ho postihly v minulosti. Domnívám se, že tento článek se o to snaží geniálně, protože míří do budoucnosti. A ten, kdo má kompetenci tento ústavní imperativ interpretovat a jeho prostřednictvím chránit demokracii a právní stát, je Ústavní soud.

Tímto výrokem de facto Pavel Rychetský odkryl dosud utajené karty mocenského úchopu v ČR po roce 1989. Není to parlament ČR, není to lid české republiky, nejsou to dokonce ani volby a nebude to ani referendum, jakkoliv se lidé v poslední zoufalé snaze k referendu upínají. Veškeré změny, které povedou k přerodu a transformaci ČR k přímé demokracii totiž nakonec smete ze stolu Ústavní soud na základě článku 9 Ústavy. Zrušení Senátu tak rozhodně neprojde a Ústavní soud by takový zákon zrušil, a to dokonce i v případě, že by byl přijat ústavní většinou nejen v parlamentu, ale i v samotném senátu. Článek devět je totiž tzv. ohniskem Ústavy, to znamená jádrem ústavy, kterému nesmí odporovat případné budoucí úpravy ústavních zákonů. A bohužel, do spektra rozporu s ústavním článkem 9 spadají i další body programů hnutí ANO a SPD.

Rychetský varoval, že Ústavní soud zruší ANO i SPD všechny jejich klíčové  zákony

V naprostém rozporu s tímto ústavním principem je přímá demokracie. Ústava zakotvuje, že zákonodárství v ČR náleží jen a výhradně poslanecké sněmovně. Pokud by o zákonech hlasovala “ulice” v rámci obecného referenda, a pokud by výsledek referenda měl právní závaznost jako ve Švýcarsku a nikoliv jenom poradní nezávazný faktor, potom by takové přijímání zákonů v ČR bylo v rozporu s Ústavou, protože výkon legislativy by byl z parlamentu přenesen do volebních místností. A právě na toto Rychetský upozorňuje už delší dobu, že závazné obecné referendum v ČR být nemůže, protože by bylo v rozporu s ústavním uspořádáním ČR po roce 1989, kdy země byla ukotvena jako tzv. parlamentní demokracie a nikoliv přímá demokracie ve smyslu Švýcarska. Vzhledem k tomu, že Rychetský v rozhovoru uvedl, že výklad článku 9 má v rukách zase jenom Ústavní soud, který si sám rozhodne, co je a co není podstatnou změnou demokratických náležitostí právního státu, potom najednou s hrůzou zjistíme, že není cesty ven a Ústavní soud se chopil role arbitra nad zájmy národa a vůlí lidu.

Andrej Babiš a Tomio Okamura s přítelkyní na galavečeru 5. výročí pořadu Limuzína.

Úplně stejný problém rozporu s Ústavou nastane v otázce změny voleb do krajských a městských zastupitelstev. Výkon místní samosprávy formou volení starosty nebo primátora přímo, který si potom najmenuje do rady města vlastní nevolené osoby, které tedy ve funkci nebudou mít volený mandát, je opět v rozporu s ústavním principem zastupitelské demokracie a jde o zásadní změnu demokratického systému. Stejný problém vznikne i u zákonů, které budou zakazovat některou z částí náboženských textů, např. šaríu, která je součástí Koránu jako kodex. Pokud ústavní soudci usoudí, že šaría je součástí víry, zruší jakýkoliv zákon, který by šaríu zakazoval. Veškeré změny v ČR, které jsou zásadního charakteru ve vztahu k referendům, změnám legislativního procesu a přesunu zákonodárství od parlamentu do rukou referend a přímé demokracie, se stanou rukojmím soudců ústavního soudu.

Najednou vidíme, že soudci v ČR chtějí blokovat pronárodní zákony stejně, jako američtí soudci blokují dekrety Trumpovi

A najednou stojíme čelem realitě, která se zkopírovala do ČR z USA. Pamatujete si, jak federální soudci rušili a dodnes ruší Trumpovi jeden dekret proti migraci za druhým? Pamatujete si, jak americký Kongres sebral Trumpovi právo rušit sankce proti Rusku? Tak přesně k úplně stejné situaci se schyluje v České republice. Soudci Ústavního soudu už dopředu varují a vysílají signály, že budou blokovat a rušit veškeré zákony, které mají vést Českou republiku směrem k procesům přesunu moci od polistopadových stran a parlamentu do rukou ulice a referend. A co by znamenalo přesunout moc v ČR do podoby modelu, jakou chce Andrej Babiš? Znamenalo by to amerikanizaci českého zákonodárství, znamenalo by to přímé volení starostů jako guvernérů, znamenalo by to odvolávání politiků jako neúspěšných manažerů stejně jako ve firmách. Znamenalo by to, že každé referendum by vyhrával Andrej Babiš, protože si umí nejlépe koupit voliče, volby před 3 týdny to pěkně ukázaly, jak volí český volič.

Státní manažeři globální perestrojky ve Střední Evropě: Andrej Babiš a Sebastian Kurz.

Pavel Rychetský a celý Ústavní soud je úzce provázaný s polistopadovým režimem v ČR. Jsou tam soudci, které jmenoval Václav Klaus a Miloš Zeman. Ztělesňuji polistopadový systém reprezentovaný parlamentní demokracií a budou tvrdě bojovat proti globalizační perestrojce v ČR, budou se snažit zachovat současný zkostnatělý politický systém, který selhal a je nefunkční, ale má stejnou funkci jako orgán v těle, který je součástí vnitřního systému a bude chránit sám sebe.

Právě Ústavní soud lze přirovnat za český Deep State, za skutečnou moc, která je držena soudci, kteří se nikomu nezodpovídají a odkazují se jen sami na sebe a své svědomí. Pokud někdo bude chtít změnit politiku v ČR od základu, bude muset odstranit Ústavní soud z cesty. A to by znamenalo de facto proces státního převratu. A to je nereálné. Podívejte se na USA, jak Donald Trump po necelém roce vládnutí je omezen a zatlačen do kouta, do přesně nakresleného rohu, kde smí sedět a nesmí se z rohu pohnout. Deep State mu nedovolí změnit základy, na kterých USA stojí už dlouhé dekády, na systému globální moci Pax Americana.

Ve Střední Evropě dochází k perestrojce nejrychleji, vznikají tandemové mocenské úchopy

V úvodním videu je zásadní projev Andreje Babiše pro americkou CNN. Záznam je pěknou ukázkou toho, jak i americká maisntreamová CNN začíná chápat, že procesy oligarchizace a volební vítězství miliardářů se kopírují i do EU. Andrej Babiš prohlásil o EU, že je to skvělý projekt, který ale potřebuje radikální změny ve smyslu změn v USA, ačkoliv to Babiš takto nedefinoval, ale bylo to cítit. Tím zcela jasně potvrdil, že úloha Andreje Babiše bud mít stejný náboj jako Beata Szidlová v Polsku nebo Sebastian Kurz v Rakousku. Je to role státních manažerů v rámci globalistické perestrojky.

Jsou to globalisté, kteří byli dosazeni do role státních manažerů z oblasti businessu a bankovnictví , aby řídili proces globální perestrojky v EU. Jenže v případě Andreje Babiše je třeba mít na mysli zásadní věc, že je velmi úzce napojený na americké neocony a přestože se tváří jako globalista, velmi tvrdě prosazuje posilování americké pozice v EU skrze NATO, které je pro Babiše natolik klíčové, že dosazuje svého člověka a ministra obrany na post velvyslance u NATO v Bruselu. A není náhodou, že chce v ČR zavádět americké způsoby voleb starostů a krajských guvernérů.

Alexander van der Bellen, gen. tajemník OSN Antonio Guterres a Sebastian Kurz. Starý globalista za Rakousko, šéf globalistů a státní manažer globální perestrojky v Rakousku.

U všech vůdců ve Střední Evropě vidíme společný podpisový znak, poslušnost ve vztahu k US neconům, ale i usilovnou snahu zůstat v kontaktu s EU. Babiš, Porošenko, Kiska, Szidlová, Orbán. Ve všech zemích těchto vůdců vidíme hlubokou rozpolcenost zahraniční politiky, napůl k USA, napůl k Bruselu, obvykle premiér země tíhne více k jedné straně a prezident k druhé. Podívejte se na Slovensko, Kiska tíhne k USA, Fico tíhne k Bruselu. Podívejte se do ČR, prezident tíhne k Rusku a Číně, vláda tíhne k EU a k USA. V Polsku menší část moci tíhne k EU (Donald Tusk z tohoto křídla je dokonce prezidentem EU) a větší část tíhne k USA (vláda Beaty Szidlové). V Rakousku prezident Alexander van der Bellen tíhne k EU a vítá migraci, nový premiér Sebastian Kurz naopak pro změnu k USA a k odporu proti migraci.

Všude tedy vidíme tandemové mocenské vedení. Právě proto vzniká v těchto zemích nestabilita. Polsko zažívá ústavní krizi. Česká republika zažívá povolební nejistotu. Na Slovensku se o moc přetahují prezident s premiérem. Všechno, co vidíme, všechny krize a nestability, je projevem boje o moc a kontrolu nad zeměmi Střední Evropy, protože kdokoliv se rozhodne táhnout na Rusko, musí nejprve získat pod kontrolu Střední Evropu. Stejně jako Napoleon, stejně jako Adolf Hitler.

Dnes večer budeme na Svobodném vysílači CS hovořit nejen o Pavlu Rychetském a jeho výrocích na adresu ústavních země, ale budeme si povídat o umělé inteligenci, o kvantových počítačích, o nasunování prvků 4. průmyslové revoluce do našeho životního prostoru. Probereme i politické události z domova a ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře čtenářů

158 Komentářů o "Rychetský vyslal varování Babišovi a Okamurovi, že pokud dojde k pokusu o zrušení Senátu nebo k přesunu země k přímé demokracii, Ústavní soud zasáhne! Soudci budou rušit pro-národní zákony v ČR stejně, jako je ruší v USA Trumpovi!"


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling vedený v osobní rovině proti autorovi článku nebo diskreditační výroky proti redakci AE News. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy k fyzické likvidaci kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


Upozornit na
avatar
5000

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
RRR
Návštěvník

Ústavní soud se nemusí respektovat (precedent viz regulované nájemné), zvlášť, pokud by ohrožoval změny vedoucí k vyšší míře demokracie.

Administrator
Admin

A to jste se dočetl kde, že rozsudky Ústavního soudu se nemusí respektovat? Pokud vím, regulované nájemné a jeho konec vyplynul právě z intervence Ústavního soudu, že je neústavní, aby soukromí majitelé bytů byli proti své vůli nuceni pronajímat nemovitosti za nižší cenu, než je cena tržní. A regulace skončila i kvůli tomu, že hrozily arbitráže proti ČR ze strany zahraničních firem, zejména potom Bakalovy kyperské firmy RPG Byty, později RPG Industries. Regulace nájemného v ČR tak skončila hlavně kvůli obavám z arbitráží a žalob u evropských soudů. Naopak, ÚS má v ČR obrovskou moc, dokonce zrušil i předčasné volby na podzim v roce 2009, jestli si nevzpomínáte ten herecký výkon pana doktora Kalivody u slyšení na ÚS, že poslanci mají právo na dokončení mandátu, i když většina sněmovny chtěla nové volby, ale ÚS to zablokoval.

Pokud si fakt myslíte, že tihle chazaři budou tolerovat přesun země k přímé demokracii, tak jste opravdu naivní.

Ereinion
Návštěvník

Přesně tak, jakou má ÚS moc ukázali především v tom roce 2009, kdy nejen zrušili předčasné volby, ale také velmi tlačili na přijetí Lisabonské smlouvy – stačí si přečíst tehdejší rozhodnutí ÚS plné nechutných politických frází. Rychetský se tehdy dokonce sešel s německým velvyslancem v době rozhodování o Lisabonu, když byl na Česko a především Klause vyvíjen obrovský tlak na ratifikaci LS. Byli připraveni Klause odvolat, kdyby dál zdržoval…

.lak
Návštěvník

Veškerá moc patří lidu v ústavě snad je a na základě referenda jsou jiné proti působící síly logicky jak proti ústavní a v konfliktu se zájmy zaměstnavatelů zaměstnanců státu a tam se dají udělat opatření nejen ve zněních a úpravě stanov ale i personálně. Pokud podkorporátní podlokajníci chtějí zavést totalitu mamonu bylo by na místě s působením protilidských sil zvažovat obnovení trestu smrti za dehonestaci a pauperizaci skupiny pro kterou má zaměstnanec pracovat a nikoli naopak.
Mamon by si s posedlými neměl hrát na boha a s takto zaretardovanými prostě slitování není na místě.

.lak
Návštěvník

K odkazu dodám že podstatné z postojů a chování těchto dárečků je ve fackování formantů z leva z prava až tak že lze mluvit o diagnóze těch zaměstnanců kteří evropanům a svým zaměstnavatelům očividně neslouží. S prvním videem je souvislost.
http://www.nwoo.org/2017/11/10/globalni-rozvojove-vzdelavani-1-cast/#comments
A přidám ?
https://www.youtube.com/watch?v=c3WjrQCwoVI

wiKing
Návštěvník

Přesně tak, dobře že jste to připomenul. Ostatně, není to nic nového. Velmi dobře to všechno popsal bývalý Klausův kancléř Petr Hájek ve své knize SMRT V SAMETU, vyšlo to již v roce 2012 v nakladatelství Daranus. Čili již před 5 lety!!! Takže havlisty propašovaný článek č.9 ústavy, zejména jeho 2. odstavec, který se odvolává na tzv. “materiální jádro”, je tam zabudován jako pojistka proti případným snahám o změnu, byť by se na nich ústavní většinou shodla PS-PČR i Senát dohromady…! ÚS v čele s Rychetským je čiré zlo, a pokud by mělo být dosaženo vůbec nějakých změn, musel by tento institut i s jeho protagonistou nejprve zmizet z povrchu zemského.
V tomto smyslu byl upozorněn i občanský aktivista Zdenek Ponert, který objíždí Česko-Slovensko a sbírá do vánoc tohoto roku podpisy občanů do té své KNIHY LIDU, aby ji pak mohl na konci roku předložit prezidentu Zemanovi. Celé jeho úsilí by totiž lehce mohlo přijít vniveč – právě zásluhou soudců Rychetského &spol. z ÚS, kteří by se opřeli o zmíněný článek 9, odst.2, a veškerou občanskou snahu o nápravu dnešního zločineckého systému tak šmahem zmařili!

RRR
Návštěvník

Arbitráž hrozila jen proto, že nález ÚS vláda nerespektovala. Proč deregulaci spustila, nebylo v ochotě respektovat ÚS. Byl to strach z finančního plnmění z arbitráže.

brutopýr
Návštěvník

V Rajchu, ve Švajcu, ve Francii, všude na evropském Západu jsou ceny nájmů v nájemních bytech zastropovány – ze sociálních důvodů, aby se z bydlení nestalo kapitálové podnikání a lichva. Nedělalo by to v rozvinutém socialistickém kapitalismu společensky dobrotu. Nejde o prodej fuseklí nebo ajfounů. Jiná je ale situace v kolonizované kapitalistické Czéchii. V kolonii po Hadráku šlo o to jednak vytvořit vrstvu spokojených parazitů a hlavně vytvořit lichevní podmínky pro židovské parazity typu Radovana Vítka, bílého koně “starých židovských rodin z Londýna”, které přes takovéto nastrčence nyní vlastní a lichevně neregulovaně pronajímají statisíce bytů v Gottlině. Ty “staré židovské rodiny” vykecal sám žid Vítek v jednom rozhovoru tuším pro Reflex někdy před cca 10-15 lety, tehdy mě ty jeho “staré židovské rodiny” dost zaujaly. Říkal tam, že on byty v neskupuje za peníze z bankovních úvěrů, ale za hotovost od “starých židovských rodin z Londýna”, že prý mu stačí zavolat telefonem a za tři dny má třeba tři sta milionů korun v hotovosti. V archívu Reflexu to třeba ještě mají, ten rozhovor s “realitním magnátem Radovanem Vítkem”.

Zighartice
Návštěvník

Perun Hromovládný@16:17
IMHO nelze přijmout zákon, který globálně zruší platnost článku 9 listiny, dokonce ani tehdy, kdyby se na tom parlament shodl 110% hlasů.

Vy už jste zapomněl, jak si český ústavní soud v zájmu poslanců Melčáka a Pohanky dovodil právo posuzovat ústavnost ústavních zákonů a zrušil ústavní zákon o zkrácení funkčního období sněmovny a tím i předčasné volby?

Ústavní soud mimo jiné např. v otázce restitucí pouze posrance Patlamentu České republiky opakovaně upozorňoval, že stát musí problematiku restitucí nějakým zákonem vyřešit a nemůže donekonečna protahovat „dočasný“ stav a z něj vyplývající blokace bývalých církevních „majetků,“ když předtím stát jejich hubami nasliboval kde co, včetně modrého z nebe.
„Pokud jde o materiální námitky, Ústavní soud především uvedl, že při ústavněprávním hodnocení zákona č. 428/2012 Sb. vychází ze své dosavadní judikatury, v níž sám počínaje již rokem 2005 zákonodárce upomínal na to, že tzv. blokační ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. založilo legitimní očekávání církevních právnických osob. Tato judikatura gradovala nálezem sp. zn. Pl. ÚS 9/07 ze dne 1. 7. 2010 (N 132/58 SbNU 3; 242/2010 Sb.), v němž Ústavní soud označil za neústavní nečinnost zákonodárce a posléze v několika senátních nálezech otevřel cestu individuálním žalobám..“

IMHO se tenhle restituční průser táhne výhradně za poslanci parlamentu a všemi vládami ČR, kteří
1) spáchali zákon 229/1991 v podobě, která restituce předpokládala; a
2) nedokázali církvim, zvláště pak té katolické, s odvoláním na dřívější „restituční tečky“ říct: „Trhněte si, nic dalšího už nedostanete!“ a ten pitomý blokační paragraf zrušit.
A je to tak mimo jiné proto, že v jediném případě, kdy hrozilo, že by levice mohla mít v parlamentu většinu a problém spláchnout, ČSSD neomylně zkolabovala doprava a jako koaličního partnera si pořídila lidovce, kteří nulové řešení vždy blokovali.
ÚS tedy nemůže nařídit schválení restitucí ani určit, co má být obsahem zákona, může pouze zrušit to, co podle něj a ústavy obsahem zákona být nemá.

Pregnantně to vyjádřil prezident Miloš Zeman pro list „Handelsblat“, když uvedl – „Ani přímo zvolený prezident nemůže změnit ústavu. Co ale změnit můžu, jsou ústavní zvyklosti, které v ústavě nejsou…..“.
Prezidentu republiky přísluší podle zákona o Ústavním soudu jediné návrhové oprávnění, a to k návrhu na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení podle § 64 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu (čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy).
Nikde jinde není aktivně legitimován, a to ani k “ústavní stížnosti” (tj. ke stížnosti proti rozhodnuti orgánů veřejné moci, jímž byla porušena něčí základní práva).
Přesněji, aktivně je legitimován ještě v řízení o souladu mezinárodních smluv s ústavními zákony a ohledně referenda.

Kuky
Návštěvník

máš to nějaké poplantané ererkoer.

Perun Hromovládný
Návštěvník

Edmun Burke kdysi pravil „Špatné zákony jsou nejhorším druhem tyranie.“

Nicméně, špatné zákony tvoří zkorumpovaní lidé, kteří jsou v menšině a slouží menšině.
Bude opět na většině, aby sjednala ráznou nápravu a ukázala, že Rychetský nerovná se Bůh.
Amen.

napisy
Návštěvník

Hrôza ma obchádza z toho ako sa dá prekrútiť pojem demokracia….

flynn
Návštěvník

Tak demokracie je v ČR definována možná článkem devět, což je koukám něco jako vedoucí úloha KS, jinak vám to zrušíme, ale především popřevratovým podvolením druhé straně tak, jako proběhla anexe NDR. Odstartováno půjčkou od MMF na údajnou konvertibilitu koruny, privatizací a rozvratem státních aktiv a završeno prodejem licence nejsledovanějšího kanálu ČT Nově. Nad ústavou jsou zákony EU, smlouvy o ochraně investic korporací cizích zemí českým státním rozpočtem a členství, nebo spíš správa NATO, resp. CIA. Což zastřešují média. Nechápu, proč Okamura hned po volbách chce rušit senát a neřeší ČT, která je v kleštích. Kristova noho co to je, že v demokracii musí existovat alternativa, aby se člověk něco dozvěděl? Tohle samo o sobě demokracii popírá víc než cokoli jiného. Jestliže Babiš ve věku 35 let fungoval na vysokém postu PZO v Maroku, nemohl uniknout pozornosti spřátelených služeb a jde o to, kolik toho zapomněl. Tam bych viděl prapůvod toho, proč šel do politiky a vůbec bych nesázel na us neokony, protože držet si ho přes čapí hnízda je málo. ANO mu řídí někdo jiný, jinak by tam neměl Stropnického. Kdo je ANO ukáže až jeho vláda.

snehurka
Návštěvník
gabreta
Návštěvník

V roce 1990 ještě jsem natěšeně sledoval v radiu soudní proces s jedním vysokým estébákem.který by dle selského rozumu a dukazu měl vyfasovat doživotí..Fešák Rychetský tomu předsedal,visel jsem nábožně na jeho verdiktu,který posléze zněl,nevinen…Tož tak, milí voliči,zdraví nevolič notorik. Ale tehdy to bylo oprrravdu dramatické vysílání. https://rutube.ru/video/d4a9017dbc0fecd37bc8d44acaba4539/

Zvědavá matka
Návštěvník

paa tal píše: 500 vnutrennaja ošibka servera……

Zighartice
Návštěvník

Nevyjadřoval jsem se k mnoha glosám, jež onu kauzu, vlastně takové „soukazdí“
( vau, to si nechám patentovat, místní slovutní doktoři vědy právní prominou ) i tady v běhu času provázely, komentovaly, pojímaly a předjímaly … A to proto, že jsem si uvědomoval ono panem Lucasem pojmenované: Impérium vrátí, vrací úder …
Já sice chápu, že zavládla radost z toho, že by se i eventuaelně mohlo alespoň trochu zadařit, a alespoň trocha té světské spravedlnosti uplatnit vůči „nedotknutelným“ …
Jenže, jenže proti hovoří minulých 23 let, proti hovoří především posledních 10 let , a to jak v množství, tak v „objemu“ …

Když pominu léta pionýrského to budování prosperujícího trhu v této kotlině, tak si vzpomenu na jistou kauzu, která byla nejen předobrazem dneška, ale vlastně takovým lakmusovým papírkem toho, co po počátní dezorientaci, nejistotě, příchází, a jak taková „kauza“ či „soukazdí“ dopadá … Vzpomínáte Vážení diskutéři na kauzu Kořistka ( o těch novějších netřeba mluvit … ) , vzpomínáte na entreé orgánů činných v trestním řízení, a vzpomínáte, s jakou odešly, jak ono snažení všeliké dopadlo, a co bylo výsledkem práce „nezávislé justice“ ???
Že šlo o něco jiného ???

Ale kdeže, shod je více, než by se zdálo … Jde o použitý systém, o vazby , etc …
Za další -> proboha proč se v této zemi spoléháte na cokoli, co „smrdí“ zdravým rozumem, či nedej bože spravedlností, když zde má mimo oné pásky pro jistotu vypíchané oči díky jednoznačně cílené legislativní alchymii pomazaných, když jsme němými svědky úžasné „tvárnosti“ práva jak v oblasti tvůřčí, tak výkladové i aplikační, když jsme dennodenně v míře nebývalé konfrontováni především sdělovadly ( mimo vlastní žité zkušenosti ), že realita je vlastně téměř virtuální, a má nevídané množství neuvěřitelných podob ???

Když je evidentní, že organismus společnosti má naprosto nefukční imunitní systém, když je celkově metastázovaný a ztratil vlastně možnosti i chuť k sebeobranně, když je zřejmé, že jakékoli bezpečnostní zpětné vazby byly zavčasu odstraněny, zpochybněny, dehonestovány ???

Proč se divíme, když nejen obecné společenské normy, zásady, chápání a nazírání definují skupiny jistých „kvalit“, o kterých netřeba pochybovat, když jsme a jste i zde konforntováni s podporou takové filozofie ???

Čemu se vlastně divíme, divíte, proč to zklamání ??? Není načase si připustit, že ta plotýnka opravdu pálí a ani tuna zkonzumovaného nanukového dortu mne od spálenin nepomůže ???

Proč se vlastně bráníme si připustit, že „realita“ má nehezké až děsivé kontury, obzvláště v souvislosti s budoucností, že je to v duchu konceptu Buď a nebo …
A nezaslouží si taková společnost přesně to či ty, co má ???

Asi ano, protože oni vědí, co chtějí, jak to dokázat a nerozpakují se to realizovat …
Jsem realista, a dle mne -> bohužel pro většinu, tedy pokud kdokoli nevytáhne cokoli z rukávu, klobouku či šuplíku -> „pomazaní“ zvítězí nejen v tomto případě …
Jestli byly a jsou volby řešení, je dle mne skoro zbytečnou otázkou …

hirameki
Návštěvník

Počínaje čtvrtým odstavcem Vašeho příspěvku, mám silný dojem, že kdybyste chtěl obecněji popsat poměry v dnešním Německu či Švédsku, je to skoro totéž.

brutopýr
Návštěvník

Chazaři Jičínský a Rychetský po Hadráku v réžii Ziónu sestavili československou chazarskou Ústavu. Rychetský doteď sedí na ÚS jako jedovatá ropucha na prameni. Jičínský už je v pekle s Flaškou.

ANS
Návštěvník

Nechceme si ohřívat svoji předvolební polévku, ale je nutno připomenout, že přesně toto jsme tvrdili na adresu požadavku přímé demokracie – v souvislosti s referendem o EU a NATO. Za to jsme byli fanatickými příznivci SPD označováni za vlastizrádce, kteří ubližují nebohému SPD. Ale ANS pouze věcně argumentovala v tom smyslu, že tyto požadavky jsou de facto protiústavní a že by to alespoň T. Okamura (který byl 4 roky poslanec) měl vědět.

Také jsme opakovaně sdělovali, že jedinou stabilní rozhodovací silou, která není nijak ovlivněna volbami, ale která naopak může činit ty nejzásadnější kroky, ovlivňující budoucnost naší země, je moc soudní. A to si lidé vůbec neuvědomují. Navíc, jestliže EU požaduje podřízení všech zemí evropské generální prokuratuře, a naše vláda s tím souhlasila a souhlasí, tak se dveře k jakékoliv demokracii zaklapnou úplně!

Jediná šance na změnu jsou VOLBY – jedná se o legální státní převrat, nikoli o násilný! Pokud by ve volbách uspěly strany, požadující zásadní systémové změny – tedy vystoupit z EU a z NATO, pak by došlo – při dostatečném počtu poslanců – ke změně Ústavy a tím pádem ke změně celého systému a k vymanění naší země z otroctví. Ovšem bohužel jsme nebyli vyslyšeni.

Pozorovatelka
Autor

” Ale ANS pouze věcně argumentovala v tom smyslu, že tyto požadavky jsou de facto protiústavní a že by to alespoň T. Okamura (který byl 4 roky poslanec) měl vědět.”
S touto větou velmi souhlasím – mě velmi překvapilo, že s informací o článku 9 přišel až Protiproud a Okamura, který by o něm měl vzhledem k programu SPD a navíc jako bývalý poslanec vědět jako první, se o něm nikde ani nezmínil.

Zvědavá matka
Návštěvník

“Informace o čl. 9” ÚZ je zveřejněna od r. 1993, kdy tento Zákon začal platit (nová, aktuální Ústava).
Stejně tak jsem zde mnohokrát přinášela “Informaci o čl.10” ( stejného Zákona – akt. Ústavy), který anuluje Suverenitu naší Republiky, a dává Moc nad našimi Zákony, naším ůzemím a vzdušným prostorem, a nad našimi Lidmi, prostřednictvím Mezinárodních Smluv, cizím mocím (EU, NATO,Lisabon, Dublin, Kyoto/Agenda21……etc.)
Mimo pár plusů a mínusů – žádný plausibilní diskusní příspěvek, který by reagoval na moji výzvu HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ, jak z toho ven….
Tak zvědavě pátrám, a hledám ŘEŠENÍ na vlastní pěst…
Kdo by se chtěl přidat, uvítám 😉

RRR
Návštěvník

A kdopak Rychetského na předsedu ÚS doporučoval? To přece víte.

Jaris
Návštěvník

Nevim, RRR… Byl to Venca Bombardak?

Stas
Návštěvník

No jo, Rycheskému bude slušet dřevěné pyžamo…

gonoss
Návštěvník

Já ten článek nemusím vůbec číst -RYCHETSKÝ, kdyby ho někdo zabil teď hned, tak už je min. 20 let spožděn!
NESMÍRNĚ ŠPINAVÝ A ZLÝ “ČLOVĚK”!!!!

Argon
Návštěvník

Přesně tak.

minoltista.ca
Návštěvník

No a proto je Rychetsky tam, kde je. Jeho funkci nemuze vykonavat byt jen minimalne moralne zalozeny clovek, nebot by v té spine nevydrzel ani tyden. Bozi mlyny pry melou pomalu a jiste …ale zda se, ze to uz davno neni pravda.

Vcera papez zakazal prodej cigaret ve vatikanském kiosku a dnes zbuzeroval verici za foceni mobilnimi telefony na namesti svatého Petra. Co udela zitra? Rychetsky nebo papez, je to vsechno jedna a ta sama pakaz!

Valerij
Návštěvník

Pan předseda Ústavního soudu Rychetský má velmi odpudivý vzhled a chování. Pokud pomineme hnusně zahulené vousy, to, jak se chová v brněnské nekuřácké restauraci v době obědů, je neomluvitelné. V nekuřácké restauraci brněnského hotelu Slavia si po obědě s chutí zapálí. Využívá tak výjimky, kterou coby štamgast dostal od provozovatele podniku. Jeho kouř však musí nedobrovolně inhalovat i hosté nekuřáci, neboť Rychetského stůl není od ostatních nijak oddělen. Na dveřích jasně uvádějí, že se tady nekouří. http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-domaci/134934/vyjimka-pro-soudce-rychetskeho-kouri-kde-se-nesmi.html

Jaris
Návštěvník

…a ze mu to zidakovi Rychetskemu nerekne nekdo do oci, ze porusuje zakon? Je videt, ze je to bezohledna kreatura. Na takove plati pouze fyzicke tresty.
Tohle videt, jak ten zmetek huli v restauraci, tak si take zapalim , ackoliv jsem nekurak. Zajimala by mne reakce vedeni restaurace.

wpDiscuz