Rusko s Indií, Íránem a Ázerbájdžánem právě testuje trasu, která má být...

Rusko s Indií, Íránem a Ázerbájdžánem právě testuje trasu, která má být konkurencí k Nové hedvábné stezce – důvod revoluce v Arménii, izraelských útoků v Sýrii, amerických základen v Kaspickém moři na břehu Kazachstánu a obnovování kontaktů Čína-Indie?

Rusko s Indií, Íránem a Ázerbájdžánem právě testuje trasu, která má být konkurencí k Nové hedvábné stezce – důvod revoluce v Arménii, izraelských útoků v Sýrii, amerických základen v Kaspickém moři na břehu Kazachstánu a obnovování kontaktů Čína-Indie?

Nová hedvábná stezka je zásadním projektem Globalistů (GP) naší doby a Čína v něm má hrát dominantní roli a o tom dnes už snad nikdo nepochybuje. Za tím účelem probíhá stěhování centra světové moci z USA a Británie do Číny, tento proces však má počátek už v 70. letech, kdy začal úpadek Spojených států na straně jedné (konec dolaru krytého zlatem, jeho náhrada petrodolarem, k tomu ale ropný zlom a současně vývoz amerických technologií do Číny) a přibližování Číny západnímu stylu života na straně druhé (kulturní revoluce v Číně  s cílem odstranit západní ideologie). Šlo o manévr, který byl v rámci globalizace = ovládnutí světa jedinou centrální mocí, dávno tomu naplánovaný, jeho provedení však vyžadovalo čas dvou – tří generací a jedním ze zásadních okamžiků byl rok 1989 (pád komunismu, rozpad SSSR, rozpad Varšavské smlouvy, sjednocení všech evropských plus postsovětských republik pod EU a NATO).

V souhrnu šlo ale o to, že zatímco od 70. let se pracovalo na úpadku USA a na přípravě Číny k převzetí jejich role, od roku 89 bylo spuštěno zrušení bipolárního dělení světa (USA vs SSSR) a místo toho bylo zahájeno budování multipolárního světa (zahrnutí nových světových mocností do globálního vlivu).

Multipolární svět místo bipolárního a unipolárního

Jako první na tento proces multipolarizace doplatilo Rusko/SSSR, zatímco Spojené státy pád komunismu a rozpad SSSR pochopily jako převzetí vůdčí světové role (globalizace a´la Pax Americana). Nastala doba unipolárního fungování světa a Globalisté (GP) museli Spojeným státům tuto roli (ač přesnější je “pocit”) ponechat z toho důvodu, aby obzvláště země východní Evropy a postsovětské země měly ke komu vzhlížet a aby tím byl dosažen jejich odklon od Ruska = byly pevně ukotveny pod EU a NATO (a podílely se na novém obkličování Ruska, ale o tom později).

Jakmile byly tyto dva zásadní kroky hotové, Globalisté (GP) naplno spustili proces, který velmi nenápadně (bezstrukturně) zahájili právě v 70. letech událostmi v USA a v Číně. A tím krokem byl rok 2015, od kterého už vše běží jako po másle.

Březen 2015 – Čína nastupuje, Nová hedvábná stezka se blíží k realizaci, unipolární svět Pax Americana končí, s Ruskem se počítá jen jako s územím zdrojů

V březnu 2015 šéfka globalistické organizace MMF oficiálně oznámila, že svět přechází od politiky “neomezeného růstu” k politice “udržitelného růstu”. Čímž nepřímo řekla, že dost bylo Spojených států a že nastupuje Čína a ne náhodou se tak stalo u příležitosti otevření čínské investiční banky AIIB, do které následně vstoupily téměř všechny země světa – a to přes výzvy Spojených států, ať tak nečiní (viz Březen 2015 – konec amerického impéria a jeho dolaru, svět se přestěhoval do Číny).

Červenec 2015 – Írán nastupuje, má se stát energetickou (ropa a plyn), ideologickou (centrum světového islámu) a logistickou základnou Nové hedvábné stezky

A pak už to šlo: v červenci 2015 byla uzavřena jaderná dohoda s Íránem, který do té doby byl cca 30 let držený pod sankcemi USA a jaderná dohoda znamenala, že sankce končí. Což znamenalo, že Írán se může stát dominantní blízkovýchodní velmocí místo Izraele a Saúdské Arábie, čímž položí petrodolar, dále že může dodávat energetické zdroje Číně i Evropě místo Ruska, čímž opět položí petrodolar, protože zdroje bude dodávat jen za eura a juany, ale že v neposlední řadě může z Evropy “vyšachovat” ruský plyn. Globalisté tak tímto tahem zabili (chtějí zabít) hned dvě mouchy jednou ranou: světovou dominanci USA přes jejich dolar/petrodolar a současně závislost Evropy na ruských zdrojích.

Írán přitom jako součást Nové hedvábné stezky získává bezkonkurenční postavení: zdrojově (ropa a plyn, které potřebují Evropa i Čína), ideologicky (světové centrum islámu), ale v neposlední řadě logisticky (přístup do Evropy a Afriky po souši i po moři) se stává dominantou celého projektu Nová hedvábná stezka.

Po uzavření jaderné dohody s Íránem, ke které došlo po velmi dlouhých a komplikovaných jednáních, Putin pochopil, že Spojené státy sice jsou odepisovány, ale že jde jen o to, aby jejich roli nahradila Čína, zatímco pro Rusko se tím vůbec nic nemění – pořád jde o jeho zdroje, rozdíl je pouze v tom, že nově nemají posloužit hegemonii USA, ale hegemonii Číny a že pro Rusko je to jako přejít z deště pod okap.

Září 2015 – Rusko vstupuje do dění

V té době však předávání moci od USA k Číně naplno probíhalo (a stále ještě probíhá) právě v Sýrii. A protože Putin pochopil, že právě tady se hraje o příští osud Ruska, pronesl v září 2015 svůj zásadní projev v OSN, po kterém hned druhý den vstoupil do Sýrie se slovy “Jestli draka neizbežna, nado biť pervým” – “Jestli je boj nevyhnutelný, je třeba udeřit jako první”. Čímž Globalistům velmi zamíchal kartami, protože podle jejich představ to měla být Čína a Írán, kdo v Sýrii zlikviduje vliv USA (udržování petrodolaru), tzn. zlikviduje nejen Spojenými státy vytvořený ISIL, ale také vliv Turecka, Saúdské Arábie a – Izraele.

A zatímco Putin bojuje v Sýrii místo Číny a Íránu (a přesto i v zájmu Číny a Íránu a v souhrnu v zájmech Globalistů (GP), kteří ale vědí, že bez Putina by si s tímto procesem odepisování vlivu USA neporadili a že Čína ani Írán nemají jeho schopnost diplomacie a schopnost získávání si důvěry a respektu všech zúčastněných, a proto proti vstupu Ruska do Sýrie nejenže neprotestují, ale naopak jej s povděkem vítají), Globalisté (GP) v předávání moci Číně pokračují

Září a říjen 2015 – čínský prezident je s královskými poctami přijatý v USA a v Británii

Rusko do Sýrie vstoupilo 1. října 2015, ve stejné době ale už běžela celosvětová manifestace konce amerického a britského vlivu na světové dění, a to když v září 2015 čínského prezidenta s královskými poctami přijaly Spojené státy (video) a hned v říjnu 2015 Británie (viz výklad symboliky a video). Na tuto prezentaci stěhování centra světové moci z USA a Británie do Číny Putin reagoval tím, že ve stejné době do Kremlu přivezl B. Asada a Globalistům (GP) tím vyslal vzkaz: “Stěhujte, stěhujte, ale Rusko neobcházejte, protože bez Ruska se Vám nic nepodaří”

B. Asad a V. Putin v Kremlu v říjnu 2015 – v den, kdy britská královna přijala čínského prezidenta a kdy Globalisté (GP) světu vyslali vzkaz, že centrum světové moci se stěhuje do Číny, aniž by brali v potaz Rusko (zdroj obrázku a projevy obou státníků: Kreml )

Léto roku 2015 – imigrační vlna v Evropě: Spojené státy posloužily zájmům Globalistů (GP)

Popsaný výčet zásadních událostí roku 2015 by nebyl úplný, kdyby v něm chyběla imigrační vlna uprchlíků do Evropy. Mnozí tento proces spojují se zájmy Spojených států a s jimi rozbombardovaném Blízkém východu a severu Afriky, ale tak to není. Spojené státy už před svým odpisem byly Globalisty (GP) stále ještě používány k tomu, aby Globalistům (GP) posloužily, a to obzvláště v jejich dávno tomu jim určené roli policajta světa. Proto splnily i úkol rozbombardování Blízkého východu – jen ve svém “děbilismu” nepochopily, že vůbec nejde o jejich zájmy (obzvláště o udržení hegemonie petrodolaru), ale že naopak jde o zájmy o Globalistů (a proto o konec hegemonie petrodolaru).

Když padl komunismus a SSSR a Varšavská smlouva a na dobu cca jedné generace začalo platit: “globalizace=dominance USA=Pax Americana”, zájmy Spojených států a Globalistů (GP) se prostě jen na určitý čas slily. Jinak řečeno: oslava uprchlické vlny, islámu, politika multikulti, LGBT a všeho dalšího, v tom byl jediný, přesto zásadní rozdíl: Spojené státy uvěřily, že plněním těchto zájmů Globalistů (GP) současně budují Pax Americana, tzn. unipolární svět, kterému právě ony budou velet, zatímco Globalisté (GP) věděli, že Spojené státy už jen posloužily jejich plánům o hegemonii Číny (a Íránu).

Senátor Mc Cain, hlavní tvůrce ISIL, dnes bojuje s rakovinou, ale i s D. Trumpem – i takhle může vypadat děbilismus USA (a všech, kteří pořád stojí na straně USA – resp. proti Rusku)

A tvrdé probuzení přišlo právě v Sýrii. Tam totiž Spojené státy, které předchozím rozbombardováním severní Afriky a Blízkého východu pouze posloužily migrační vlně (která ale ve finále má být ve prospěch Íránu a proto islamizaci Evropy a proto zájmům Globalistů (GP)) a které se vytvořením ISIL zasloužily jen o to, že ropné terminály i na území Iráku nakonec připadnou pod vliv Íránu, tvrdě narazily. A výsledkem je jejich definitivní odpis právě v místech, na kterých chtěly udržet hegemonii svého dolaru.

Jinak řečeno: uprchlická vlna do Evropy, naplno spuštěná v létě 2015, už ani náhodou nebyla o zájmech Spojených států, ale pouze a jen o zájmech Globalistů (GP). A v konkrétní podobě o upřednostňování vlivu Íránu na Blízkém východě místo vlivu hlavní pobočky USA – Izraele.

Rok 2016 – čínský prezident v Praze, ale především Brexit a pokus o puč v Turecku

V roce 2015 bylo hotovo několik dávno tomu naplánovaných věcí: vznik čínské AIIB, odstranění sankcí proti Íránu, pokoření USA a Británie před Čínou a uprchlická vlna do Evropy k tomu. V roce 2016 dění pokračovalo na evropské půdě. V březnu 2016 uskutečnil čínský prezident další významnou návštěvu – třídenní návštěvu Prahy.

V případě prezidenta Zemana bychom mohli hovořit o “děbilismu” z opačné strany – kdyby ovšem prezident Zeman nebyl výjimkou ve dvou věcech: v postoji vůči migrantům a v postoji vůči Rusku 

V pražské kavárně to znamenalo hotovou paniku, já ale přidám komentář, jak toto “předávání klíče od Česka” okomentoval V.V. Pjakin:

Ale pojďme v dění roku 2016 dál – tím nejzásadnějším krokem totiž byl Brexit v červnu 2016, který V. Pjakin později okomentoval tak, že Globalisté tím spustili “obrovský manévr”. A ten “obrovský manévr” byl o tom, že v rámci odepisování celosvětového vlivu USA a posilování role Číny (a Íránu místo Izraele)  Globalisté potřebovali snížit vliv NATO v Evropě. Proto v Británii potřebovali vyměnit vládu tak, aby nebyla příliš propojená s USA (a to se stalo právě brexitem, kdy Cameron rezignoval a nastoupila zcela “loutková” vláda T. May).

Dalším účelem Brexitu bylo oddělení Británie tak, aby se vůdčí zemí stalo Německo, navíc Německo, volající po vlastní evropské armádě – a to se rovněž podařilo. Hned po Brexitu však došlo k další události – k pokusu o puč v Turecku, který ale měl stejný účel: omezení vlivu NATO v Evropě, v tomto případě přes zemi s druhou největší armádou v rámci NATO (o obojím jsem psala  Účel akcí “novičok”, vyhoštění ruských diplomatů, chemický a vojenský “útok” v Sýrii – schyluje se k rozpadu NATO?).

Další významnou událostí roku 2016 byly podzimní volby v USA a s nimi příchod D. Trumpa, který -jakožto člověk Globalistů (GP) – pokračuje v předávání světové moci Číně (a domluva s KLDR je toho prozatímním vrcholem stejně, jako zinscenované bombardování v Sýrii jak před rokem, tak nedávné v dubnu letošního roku).

Po tomto úvodním popisu těch zásadních událostí, které v souhrnu všechny jsou o procesu konce hegemonie USA (a D. Trump to právě potvrdil prohlášením, že “Spojené státy více už nebudou policajtem světa” nyní k pointě a tedy k otázce – “Co bude následovat dále a kde v tom všem je Rusko?”

Globalizace nekončí předáním moci Číně – finále má představovat až Indie, resp. spojení Írán a Indie

Zatím jsme vším u toho, jak Globalisté (GP) od sedmdesátých let odstavují vliv USA a centrum světové moci stěhují do Číny s tím, že hlavním spojencem Číny se má stát Írán – energetické, ideologické a logistické centrum projektu Nová hedvábná stezka. Spojení Čína-Írán (a přesněji spojení: Čína-Írán-Kazachstán) však nemá představovat finále globalizace, tzn. ovládnutí světa Globalisty (GP), protože závěrečné finále globalizace podle Globalistů (GP) má představovat až spojení Írán-Indie. Ještě jinak – až Indie je tím vrcholem, kterým Globalisté (GP) chtějí završit cca tři tisíce let trvající proces k ovládnutí celého světa.

A proč Írán-Indie? Tady se musíme velmi, velmi vrátit v čase a odpovědět: Protože na začátku naší tzv. “biblické” kultury stálo území mezi Eufratem a Tigridem, tzv. kolébka lidstva, přesněji kolébka indoevropské rasy – árijců. A árijec = Íránec. A árijci, to na svém počátku byly indoíránské kmeny.

A k Indii a Íráncům (árijcům) cituji: “Indie je od 2. tisíciletí p.n.l. od severu dobývána Árji (Árijci), kmenem Indoevropanů světlé barvy pleti, původně pastevců na nižším stupni civilizačního vývoje. V Indii v té době vládla harappská kultura, která měla vzkvétající města, vodovody, kanalizaci a dokonce splachovací záchody. Její písmo nebylo dosud rozluštěno. Indie znala Pythagorovu větu, šachy, naše číslice, desítkovou soustavu a nulu, plastickou chirurgii, císařský řez. Její sláva přesto postupně zanikala. Do této doby spadá i zánik indických měst Harappa a Mohendžodaro, která podle některých teorií měla být zničena jaderným výbuchem” – konec citace, více zde.

A tímto konstatováním chci jen doplnit to, co opakuji již dlouho – že totiž především Írán (a spolu s ním území Iráku) má pro Globalisty (GP) představovat místo, odkud zahájí něco, jako restart lidstva (vytváření nových národů od začátku tak, aby tyto národy byly ve vývoji a v chápání souvislostí zotročování lidstva v bodě nula a aby právě proto přijaly jednu jedinou globální moc na způsob otroků v Egyptě, ba co víc, na způsob indického kastovního systému moci).

A tudíž jde o restart, jehož základním předpokladem v současnosti je sjednocení lidstva pod islám (pod Írán), ovšem s tím, že je to jen přechodná fáze, protože na úplném konci má být sjednocujícím prvkem lidstva náboženství na způsob Indie (něco jako New age či scientologie), přičemž kořeny takového náboženství jsou – světe, div se, opět v Íránu (video a více Nové celosvětové náboženství, které má kořeny v Íránu. A které nadchlo už Masaryka a Beneše). A nyní už opravdu k pointě článku, ač ji stejně musím rozdělit do dvou částí.

Pointa číslo jedna: Čína, Írán a nakonec Indie představují finále globalizace

Tady se ještě jednou zastavme u Íránu a to v souvislosti s Novou Hedvábnou stezkou, která má zajistit světovou dominanci Číny. A tady musím zdůraznit, že role Íránu je na způsob dávné Perské říše, která spojovala Asii, Evropu i severní Afriku a jejíž obdobou je “EU jako impérium s vlastní armádou, bruselské plány o rozšiřování na Střední východ a do severní Afriky” a že v tomto jde EU Íránu na ruku především v osobě F. Mogherini.

F. Mogherini v Íránu: “EU dá další peníze na uprchlíky a společně s Íránem bude tlačit na USA”

Což znamená, že vstřícnost EU k Íránu není o ničem jiném, než o vstřícnosti EU k Číně a k její Nové hedvábné stezce. A všechny ty české politiky, kteří na jedné straně horují pro USA, ale stejně tak horují pro EU a v souhrnu tomu říkají, že směřují na Západ, tak to je srandy kopec a nejde pro ně použít jiné pojmenování, než opětovně “éto děbily”.

Ale od Íránu pojďme k té finální Indii. Indie je totiž pro Globalisty (GP) velmi zajímavá tím, že v ní funguje tzv. kastovní systém moci. A když se na ten podíváme, tak velmi připomíná pyramidu světové moci, dokonce pyramidu egyptskou, kde zcela na vrcholu stojí kněží, tzn. ti, kteří v Egyptě měli ve své moci jak faraony, tak davy/otroky.

Indický kastovní systém má toto dělení:

  • 1. bráhmani (kněží)
  • 2. kšatrije (válečníci, armáda)
  • 3. vaišji (obchodníci, řemeslníci, zemědělci )
  • 4. šúdry (služebníci a dělníci)
  • 5. zcela dole na nejnižším stupni pak stojí tzv. Nedotknutelní (jinak můžeme také říct “Neschopní”, kteří jsou ponecháni na pospas svému osudu, tzn. existenci bez domova a živobytí z odpadků)

A když si shrneme fakt, že finále globalizace podle Globalistů (GP) má představovat Írán v roli sjednotitele všech islámských národů poté, co islám zruší judaismus i křesťanství (židokřesťanskou kulturu) a Čína v roli ekonomického sjednotitele národů judaismu, křesťanství i islámu (nemluvě o roli Kazachstánu a Astany, co by sjednotitele turkotatarských/islámských národů) a že poté má nastoupit Indie a její kastovní systém tak, aby byl jako vzor řízení lidstva zavedený na celý (v té době již islámem sjednocený svět), tak vidíme, že Nová hedvábná stezka je pouze předstupněm velkého globalistického finále. A že to je také důvod, proč o Indii dosud nic neslyšíme – a to i přesto, že žádná jiná země neskupuje tolik zlata, jako právě Indie .

Pointa číslo dvě, hlavní pointa článku – jiná verze globalizace, ruská: Rusko, Indie a Írán

A tady se dostávám k tomu, co jsem naznačila v diskusním komentáři 30. dubna, když jsem avizovala napsání tohoto článku (a považuji za důležité to zdůraznit, protože až za pár hodin na to, tzn. 1. května v 06:10, vyšel nový pořad V.Pjakina, ve kterém byla řeč o tomtéž – ač jen “mezi řádky”) a kam jsem vložila m.j. tyto obrázky:

Rusko s Indií, Íránem a Ázerbájdžánem právě testují trasu, která má být konkurencí k Nové hedvábné stezce - důvod revoluce v Arménii, izraelských útoků v Sýrii, amerických základen v Kaspickém moři na břehu Kazachstánu a obnovování kontaktů Čína-Indie?

A k těm jsem v tehdejším diskusním komentáři napsala: Ty (obrázky) se mi totiž jeví jako vysvětlení, proč je v Arménii revoluce, proč Kazachstán poskytl Trumpovi přístavy v Kaspickém moři a v neposlední řadě, proč Izrael neví kudy kam a proč podle všeho právě on 30. dubna opět zaútočil  v Sýrii.

A po tomto opravdu obsáhlém psaní, bez kterého by však nebylo možné pochopit, o čem vlastně píšu, je tady konečně odpověď, naznačená v titulku článku – že totiž Rusko a Indie právě testují trasu, která má být konkurencí Nové hedvábné stezce!

Projekt “Sever-Jih” jako konkurence Nové hedvábné stezky a význam Arménie, Ázerbájdžánu, Náhorního Karabachu a Kaspického moře

Závěr článku, který už se týká zcela konkrétních událostí naší současnosti, nemůžu začít jinak, než zdůrazněním ruského “neděbilního” vidění a tedy zdůrazněním šachistického mistrovství Putina. Ve svém důrazu na roli Číny a Íránu proti USA a Británii totiž v procesu globalizace nechali Globalisté Indii někde bokem na způsob “Sedávej panenko v koutě”. Stejným způsobem ovšem neuvažoval Putin a zatímco Globalisté (GP) se soustředili jen na Novou hedvábnou stezku, Putin šel dále a s Indií se domluvil na trase, která může/má Nové Hedvábné stezce konkurovat.

A to především tím, že Írán (to energetické, ideologické a logistické centrum Nové hedvábné stezky) získá na stranu Ruska a Indie tím, že Ruskem nabízená trasa do Evropy je mnohem výhodnější, než celá Nová hedvábná stezka. Navíc Ruskem nabízená trasa může zcela obejít jak Čínu, tak Kazachstán, tudíž Írán má volbu, jestli chce být přívěškem Globalisty (GP) upřednostňované Číny a navíc zcela pragmatickou volbu, která cesta do Evropy je pro něj výhodnější -zda ruská “Sever-Jih” anebo čínská “Nová hedvábná stezka”. A o této možnosti volby byl summit “Rusko-Írán-Ázerbájdžán” v srpnu 2016.

V praktickém smyslu jde o to, že zatímco Nová hedvábná stezka je o dominantní roli Číny, tranzitní koridor “Sever-Jih” je o spolupráci “Indie-Írán-Ázerbájdžán-Rusko” s tím, že vliv Číny tím bude minimalizován. Konkrétní trasy do Evropy pak vypadají takto:

Nová hedvábná stezka, která téměř obchází Rusko a vůbec nezohledňuje Indii:

A pro srovnání ruský projekt “Sever-Jih”, který nejenže zahrnuje Indii, ale navíc může zcela vynechat Čínu i Kazachstán a k tomu zvýšit význam Íránu:

Naprosto zjednodušeně pak ruský tranzitní projekt vypadá takto:

A k tomu nesmíme zapomenout, že Čína se neobejde jak bez ruských, tak bez íránských energetických zdrojů, což můžeme číst i tak, že pokud se z Ruska a Íránu stanou spojenci, Čína (a s ní i Globalisté/GP) se svými plány pohoří. Resp. jsme u toho, že Rusko právě s Globalisty svádí boj o to, na kterou stranu se přidá nikoliv Čína, ale Írán!

K projektu “Sever-Jih” si doplňme, cituji: “Že představuje železniční a silniční trasy pro nákladní dopravu mezi Indií, Íránem, Ruskem, Evropou a Střední Ásií.Trasa zahrnuje především Indii, Írán, Ázerbájdžán a Rusko. V roce 2014 byla provedena studie a její výsledky ukázaly, že náklady touto cestou jsou nižší  o $ 2.500 na 15 tun přepravovaného zboží, než náklady vodní cestou (Hedvábná stezka).”

V. Pjakin k projektu “Sever-Jih” řekl toto:

Čína buduje svoji dopravní infrastrukturu, protože potřebuje získat zdroje. Pokud Číně vyjdou všechny její plány, bude z Ruska pouze tranzitní území řízené z nadnárodní úrovně. 

Jaké druhé centrum globálního řízení plánují globalisté zřídit jako protiváhu k Číně stejně, jako teď existují euroasijci a atlantisté? Írán! A proč by nemohli rozšířit možnosti Íránu? Pojďte zřídit koridor Sever-jih. Tuto cestu v podstatě Čína nepodchytila, ani blízko se k ní nepřiblížila, a vytvoření tohoto koridoru umožňuje Rusku stát se subjektem globální politiky. V Rusku mají své zájmy všichni hráči nadnárodního řízení: Evropa, Čína, Írán a globální prediktor celkověTeď jsou oba tyto projekty, jak Hedvábná cesta, tak i Sever-jih závislé na Rusku. A té cesty Sever-jih se již nikdo nevzdá, bylo nutné to jenom vyslovit. Tím hlavním bylo to vymyslet a zformulovat ideu. A teď už to není jenom vymyšlená a zformulovaná idea. Írán teď… Uvědomte si, že ten stát prožil 30 let pod sankcemi. Potřebují se z toho dostat. Ať už z nadnárodní úrovně chtějí Íránu vnutit jakoukoliv ideu globálního dominování, on se potřebuje uvolnit z toho sevření. Projekt Sever-Jih znamená pro Írán prorazit do prostoru, ve kterém se dá operovat a on se toho nevzdá. Chápete? Stát se nedá přeorientovat ze dne na den. Takže jde o velice závažný tah a velice závažné rozhodnutí, které mimochodem také umožňuje Ázerbájdžánu přetrvat jako administrativní jednotka, a ázerbájdžánskému národu se zachránit a přežít tuto krizi. Protože ta krize okolo Náhorního Karabachu byla v podstatě zaměřena na jedno. Ázerbájdžánské obyvatelstvo mělo zcela zmizet, a jeho území mělo být rozděleno mezi Arménii a Írán. A teď zůstane celé zachováno.” – zdroj a více zde

Rusko a Indie – test trasy “Sever-Jih” a automobilová rally “India Russia Friendship Motor Rally”

Zatímco vztahy Indie-Čína jsou velmi špatné, vztah Indie-Rusko v roce 2017 oslavil 70 let přátelství. A na summitu zemí BRICS v Indii v roce 2017 se indický premiér Modi a V. Putin dohodli, že na počest tohoto přátelství uspořádají Indicko-Ruskou sportovní automobilovou rally, do které se zapojí i Írán a Ázerbájdžán proto, protože přesně tyto čtyři země jsou součástí projektu “Sever-Jih”.

Rally má název “Kalinga Motor Sports Club” a její význam je především v tom, že naprosto kopíruje trasu koridoru “Sever-Jih”. Zcela logicky proto tato rally byla označena jako test koridoru, který má konkurovat Nové hedvábné stezce a konkurovat dokonce tak, že Čínu i Kazachstán může zcela vynechat!

Rally je vyvrcholením  nejrůznějších kulturních akcí mezi Indií a Ruskem, započatých v roce 2017, přičemž rally samotná začala 20. února 2018 na indickém území “Kalinga”. V Indii skončila 14. března, kdy štafetu převzaly Írán a po něm Ázerbájdžán a 29.dubna 2018 (a to je důležité!) převzalo štafetu Rusko,kterým celá rally skončí 16. května 2018.

V souhrnu však celá rally (ve skutečnosti test koridoru “Sever-Jih”) běží od 20. února do 16. května 2018. Před časem jsem četla článek s nadpisem “Majdan na Ukrajině trvá, sankce proti Rusku se pořád ukládají, ale koridor ´Sever-Jih´ se dál buduje”.

A touto optikou se nemůžeme divit, že ve stejné době, tzn. v čase od února 2018, se objevují taková dění, jako izraelské bombardování v Sýrii, skandály s chemickými “útoky” Ruska v Británii i v Sýrii, ale především revoluce v Arménii a k tomu domluva Kazachstánu s D. Trumpem, že Spojené státy si smí v Kaspickém moři zřídit dvě vojenské základny. A nemůžeme se divit ani tomu, že takřka ve stejný den, kdy na trase “Sever-Jih”, ač sice v rámci  “Kalinga rally”, Rusko převzalo štafetu, nastartovanou v Indii, že takřka ve stejný den – konkrétně 27.dubna – proběhla neformální schůzka indického premiéra Modiho s čínským prezidentem.

Polekala se snad Čína a s ní i Globalisté (GP), že na šachistické mistrovství Putina nemají? A že Putin by nakonec i Indii mohl obrátit na jinou cestu, než jaká se právě přes Indii velmi zamlouvá globalizaci a´la Globalisté (GP), tzn. sektářství, které měl prosadit už Hitler s jeho indickou svastikou a oslavou Árijců za současné likvidace židů k tomu?

Každopádně “sportovní” Indicko-ruské testování trasy “Sever-Jih”, která se má stát konkurencí Nové hedvábné stezky s tím, že na svou stranu přibere i Írán a Ázerbájdžán,na straně jedné a současné dění v Arménii a kolem Kaspického moře (Ázerbájdžán, Náhorní Karabach plus Turecko) plus zoufalé kroky Izraele v Sýrii poté, co se na stranu Sýrie přidal i Irák, když nedávno  začal bombardovat ISIL v Sýrii,(čímž jde na ruku Íránu, který se přes Sýrii už dostal na Středozemní moře, ale který přes Irák může vybudovat silniční a železniční koridor až do Libanonu, tzn. do blízkosti izraelské hranice), viz obrázek:

to vše může být vysvětlením jak arménské revoluce a dění kolem Kaspického moře, tak izraelské paniky,  předváděné v Sýrii, ale i vysvětlením narychlo upravovaných vztahů Číny s Indií. A ono by toho bylo k psaní mnohem více, i bez toho se však tyto současné aktuální události zdají být potvrzením, že Putin přehrává nejen neocony, ale i Globalisty (GP). A možná se jednou Rusko a Indie spolu s Íránem a Sýrií, všem plánům Globalistů (GP) vysmějí stejně, jako se V. Putin a N. Modi společně smějí v náhledovém obrázku.

S použitím zdroje: zde

-Pozorovatelka- 03.05.2018

 

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Bubla
Návštěvník
Bubla

BTW… k tomu vašemu Iránu, jako pupku světa:
https://www.patria.cz/zpravodajstvi/3821324/project-syndicate-jak-iran-zareaguje-na-nove-sankce.html
ano, je to z Bakalových médií, ale aby bylo jasno proč Irán odstupuje od dolaru. No, ze stejného důvodu jako neměli dolar státy socialistického bloku… byl by pro ně moc drahý.
Dolar má hodně much. Ale další měny které mu mohou konkurovat je mají také. Třeba takové euro nebo chuan… zlato je OK, to jistě. To je taky důvod proč když někdo mluví o “jiné světové měně” nakonec mluví o zlatu. Co by ale znamenalo pro dolar návrat ke zlatu? To samé co pro jiné “ošklivky” tedy pro všechny měny. Zlato by nesmírně zdražilo. Já jsem naprosto pro, ale proti budou všechny státy které mají vlastní měnu, a všichni majitelé těchto měn, tedy vlastně všichni kromě majitelů zlata. Schválně, kterých je podle vás víc. Tedy důvod odstoupení od dolaru je pro Irán něco jako důvod odstoupení dolaru od zlatého standardu v šedesátých letech, tedy to že jich (ho) mají málo. To je ale prohra, ne výhra. To že mají hodně ropy, hmmm…ale to má venezuela taky…

Tarch
Návštěvník
Tarch

Výborný článek…..

Ereinion
Návštěvník
Ereinion

Tak jsem si to přečetl celé a určitě velmi zajímavé…napadá mě k tomu více poznámek, tak aspoň tyto:

– pokud Pozorovatelka mluví o “restartu” lidstva, tak pro mě je restart spíše jednorázová akce, impuls, nikoli nějaký extra dlouhý proces trvající klidně staletí…pokud byla Velká potopa, tak to je pro mě restart lidstva. V našem případě připadá v úvahu třetí světová, termonukleární válka…může to být i v zájmu GP?

– když už Pozorovatelka mluví o dlouhodobých procesech ve smyslu Indie, Íránu a jejich budoucí vůdčí roli, tak mi tu chybí vliv transhumanismu a umělé inteligence na tyto procesy. Vím, nedá se v článku napsat vše, ale tyto faktory můžou do budoucna velmi zamíchat kartami a za sto let tady možná lidstvo už vůbec nebude v takové podobě, jako dnes. Může tu nastat proces “odstavování” lidstva jako takového, a potom už by přesunování moci do Indie či Íránu nemělo podle mě valný smysl

Bubla
Návštěvník
Bubla

Přesně tak, a navíc mám takový pocit, že na rozdíl od pofidérního GP, je AI jistá. Můžeme to oddalovat, ale jednou přijde. Kdoví jestli už nepřišla. Ona totiž nebude tak blbá aby nám to říkala. Podle mně od pádu dvojčat jde svět nějak šejdrem a čucham za tim AI.
https://www.youtube.com/watch?v=U0y-k9PVW7E
v tom videu mluví člověk, kterej založil D-Wave a teď založil Kindred AI. I on ví, že AI bude něco jako “přistání superinteligentních alienů” během 15-30 let ode dneška. Sám to vyvíjí a sám před tím varuje… divný co? On je něco jako soroš ve financích, on říká, když ne my tak někdo jiný, ale jistý je že to přijde.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Sledujete opět tu masáž “ČT lžeme 24 hodin”..?
Zpráva na spodní liště v TV 24 – “V Paříži demonstrovalo 40 tisíc lidí proti politice Macrona..”.. a nic víc… Maximálně stručný koment bez záběru. Ale 40 tisíc!!!!!

Hlavní zpráva dne v TV 24, několikrát do hodiny omílaná každou půl hodinu – “Po celém Rusku demonstrovaly “stovky”, někde až “tři tisíce” nespokojených lidí proti politice Putina..!”… a reportáže z místa protestů, kde kamery reportérů byly opět “proklatě nízko” u země, aby ten počet Sorosových demonstrantů nebyl vidět a nedal se spočítat, protože když je plné náměstí, tak by ko**t kameraman vylezl i na cukrovarnický komín, aby tu masu protestujících natočil a poslal do světa..!
Co s tím uděláme???

Bubla
Návštěvník
Bubla

Soustřeďte se spolu s Hlávkou a posílejte na ně vlny… hůůůů hůůů, vy zlí novináří… hůů hůůů… a hlavně nám neprozrazujte jak to dělat, páč váš mistr to nechce 🙂

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

No jo no, Bubla!
Jestli pochybujete o tom, podle toho co jste právě napsal, že “myšlenka” nemůže mít takovou sílu, aby dokázala na dálku i zabít, nebo donutit cizí tělo, aby mu dorostla třeba chybějící končetina, protože dá příkaz kmenovým buňkám k další činnosti, tak to jste ještě hóóódně na začátku poznání světa. Co třeba Woodoo? To taky neexistuje?
Já to už viděl, a proto bych si z toho pr*el nedělal..

Uvědomte si, když se rozhlédnete kolem sebe, co vlastně vidíte.
Je to hmota, nebo jen “zmrazená energie”, jejíž nejmenší částice přechází střídavě ze stavu nám vnímatelného a měřitelného, do stavu s nadsvětelnou rychlostí – podle vědců pro ně nepoznaná kvantová teorie, který nebudeme schopni nikdy detekovat, protože na to nemáme přístroje?
Einstein kecal. Světlo není nejrychlejší ani v tomto světě.

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

Slovně jsi to vlku napsal ” správně”, ale jinak se bohužel mýlíš…

Myšlenka má Obrovskou sílu, ale kdo by se dostal ( čtvrté jemnohmotné tělo a výš! ) na tu úroveň, že by ” byl Pánem svých myšlenek, tak by ho Nikdy Nenapadla destruktivní myšlenka a pokud by něco takového přece jen udělal, tak jen Jednou a to na mnoho milion inkarnací. 🙂

O tzv. dorůstajícíh končetinách pár pomatených esoteriků už napsalo a ostatní se toho chytli, ale to je tak Vše… 🙂

Kdo má takovou Vědomou sílu, ten neřeší hmotné tělo, které je vlastně to nejnepotřebnější pro danou vědomou Duši, ale řeší Poznání, ted vlastní duchovní Růst.

Eistein kecal? Opravdu? Nepsal náhodou o rychlosti hmotných částic, takže ” o rychlosti tzv. hmoty”?! Jistě Tachyon je rychlejší než světlo, ale Tachyon opravdu Není částice a mimochodem je zatím jen hypotetická, i když já jsem
s Tachyonem měl asi deset let opravdové zkušenosti a to ne jen na sobě…!
Jistě je to matrika k hmotě, ale ve svém stavu to není hmota, takže před srcadlo a omluvit se Albertu. A proč bys to měl udělat? No třeba i proto toto:

„Dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská hloupost.“

„Existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak.“

„Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu.“

„Za svůj dlouhý život jsem pochopil jedno – ve srovnání s objektivní realitou je naše věda dětinská a prostá, ale přece je tím nejlepším co vůbec máme.“

Zdroj: https://citaty.net/autori/albert-einstein/

🙂

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Jednou byl Einstein (tez z klubu “ž”) nezvykle uprimny – to kdyz se ho ptali, jake to je, byt Geniem….
Odpovedel: ” To nevim, zeptejte se Tesly”
😉

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Ano, …. Nikola Tesla.
To “je” taky trosečník na této Zemi.
Neříkám byl, říkám “stále je”.
Proto byl tehdy jiný, než ostatní.

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

Tesla přinesl výjimečné technologie, jenže money! 🙂

J.P. ?organ stál před rozhodnutím: Sponzorovat Edisona a jeho střídavý proud a dráty, nebo Teslu: Bez drátu, bez elektráren a přesto mít Nekonečné zdroje?!

No, odpověď pro J.P. Morgana byla jasná, neboď ” dráty znamenaly závislost všech a tedy i jisté přijmy – nebo tak nějak. 🙂

Bubla
Návštěvník
Bubla

Edison podporoval stejnosměrný proud, sřídavý podporoval Tesla. Byl však o tolik lepší, že se nakonec prosadil.
Co se týče bezdrátu, no to sice Tesla zkoušel, ale při vší úctě, to byste chtěl aby byla ionosféra jako žhavej drát? Zaplať bůh že to neprošlo.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Takže po pořádku..
Myšlenka, která má destruktivní účinek, se jmenuje Karma, jestli vám to ještě za celý život nedošlo. Někdo tomu říká taky Boží mlýny. Sám jste ji potvrdil, když jste napsal o “na mnoho milion inkarnací”…. Není zač..

O esoteriky se nezajímám,….. vím je to – co jsem už viděl, co se dá udělat s tělem,… a pro mnohé entity je zatím lidské tělo výhodné právě proto, že se dá tak lehce opravovat, pokud má sloužit jako dočasná schránka v případě ztroskotání, než se dostaví záchrana.

Einstejn zase takový génius nebyl, znám i větší.
Navíc některé nápady a objevy celkem solidně kradl svým kolegům a vydával později za svoje.

Jen jeden malý dotaz k rychlosti částic – “..Proč není vidět temná hmota, která tvoří větší část vesmíru a proč se v černých děrách ztrácí na určité hranici viditelné světlo, což spolu velmi souvisí?…”.. A neříkejte nic jen o gravitaci, protože kdo nepochopí vztah mezi rychlostí světelnou a nadsvětelnou, …a mezi časem reálným a lineárním, ten nepochopí ani systém dimenzí a jak fungují další rozměry.
Ale bádejte dál… poznání je jako dobrodružná výprava do neznáma, ale já raději patřím těm, kdo tam už jsou a ví své.

A jedno upozornění – na oslovení “učitel” trval on, protože je to prý takové modernější a chce mne něco naučit..
Naučil mne toho zatím dost.
Mistře říkal svému učiteli.

Daň z příjmu je pochopitelná velmi lehce – “….parazit, který by se sám nedokázal uživit, musel zákonem a daněmi okrást toho, kdo se hýbe a tvoří hodnoty, aby ti, co se válí a pro společnost neudělají ani za “n” zisku, nepochcípali hladem!…”
Tak fungují daně, protože ani jeden politik, nebo úředník, by si za vlastní peníze nikdy tu stejnou práci, kterou sám odvádí společnosti, od někoho druhého nekoupil, kdyby musel!
A věda? To je taková moderní archeologie, protože objevuje už dávno objevené, ale záměrně zapomenuté.
Tak to zase vidím já!
Mějte se dobře…!

Bubla
Návštěvník
Bubla

Kdyby vás zajímalo jak možná funguje gravitace, tedy že je to v podstatě projev zvyšování entropie, tedy to že čas běží vpřed. Tak zde je to dokonce česky, ale zase je to trochu “matematicko-fyzikálnější” takže, zase, není to aramejsky. V aramejštině toho totiž poslední dobou moc nevychází 🙂 šáde.
https://www.aldebaran.cz/bulletin/2011_46_ver.php

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

Vlku, ty budeš další týpek, který sice čte, ale sám Nic neprožívá, ale to nevadí…

Toto jsem si přečetl:

” Takže po pořádku..
Myšlenka, která má destruktivní účinek, se jmenuje Karma, jestli vám to ještě za celý život nedošlo.”

Dále číst nemělo pro mě cenu, šlo by o plýtvání energiemi – jenom žert. 🙂

K věci: Karma je podle Tebe vlku destruktivní, takže jen negativní, jak jsi nadutě napsal. A myšlenka = karma, jsi taky napsal, že?

Hm, takže pozitivní karma Neexistuje? Znamená to, že pozitivní činy karmu nemají? A že činy nejsou pod vlivem karmy, když jak se oháníš ” myšlenka = karma”? Jasně slovíčkaření z mé strany. 🙂

Ale…

Soustřeď se na to, co jsem napsal, jelikož mnoho ” vyznavačů = pomatenců karmy” mají Obrovský problém s odpovědí na otázku:
” Co s pozitivní karmou, když vykřikujete, že se Všechna karma Musí prožít a že jiná cesta prostě Neexistuje?!”

Vždy se pobavím, když potkám nabiflované čtenáře, žáky nějakých učitelů a tak dále.

Ne, není to z mé strany výsměch! Jde prostě jen o krásný smích,
o pobavení se. 🙂

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Máte pravdu. Zůstaneme každý u svého.
Vy u toho, že jste mne odhalil, což mne potěšilo (smích) .. :

https://youtu.be/0oqU0NModSQ?t=30

…. a já zase u svých informací o Karmě a těch, co ji mají na starosti. A to jak těch kladných otázkách, tak těch záporných, …… o vesmíru a jeho podstatě a dalším, co už jsem se stačil dozvědět, ale nemusím napsat.
Šířit takové informace mezi zdejším osazenstvem, které na mne reaguje podobným způsobem, nemá pro mne žádnou cenu.(úsměv)
A kdyby byl zájem, tak něco je dohledatelné na NWOO v diskuzích mnoho měsíců zpět, jak o čase, tak o dimenzích.

Tak ještě jednu na rozloučenou, .. a snad zase někdy v budoucnu setkáme, … a chytrému napověz, hloupého trkni… (úsměv)

https://www.youtube.com/watch?v=PSfy77Hvddg

Bigo2
Návštěvník
Bigo2

Proč není vidět “temná” hmota? To je jednoduché: jde o mezihvězdný prach, údajně v průměru připadá jedna prachová částice na 10-100 m3 mezihvězdného prostu. Zdá se to málo, ale mezihvězdný prostor je nesmírně veliký. Je samozřejmé, že to není snadno vidět…

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Až sa mi podaří vyudit klobásky silou mysli, pošlu Hlávkovi na košt. Ale že dělám někde chybu, musím topit celý den a on utře hubu.

Bubla
Návštěvník
Bubla

To víš tihle “velcí hoši” jako Zensho, Vuk, Chobot a synové, to je jinej mentální “kouř”. Ti nejen že vyudí, ale rovnou i vytvoří jaternici jakou svět neviděl mrknutím voka. 🙂
Na to je dobrý podotknout, proč, když je to jejich voodoo tak funkční, proč jsou země ve kterejch se praktikuje tak pozadu. Jak by řekl Eric Cartman: “když sou tak chytrý, tak proč žijou v iglů” 🙂

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

Bublo, Ty lojzo, mě do toho netahej a pokud ano, tak prostuduj, co si já o podobných ” myšlenkových, pozitivních činech myslím, co Vím. 🙂

Ale ano, odsoudit je tak snadné, že bublo?!

Tak čin dále a spinkej sladce.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Jaryne – Brute, … Artur Clark kdysi ve svém seriálu o záhadách světa popisoval návod na “biorotor”, který se ovládá myslí, když dáš kolem něj své dlaně a myšlenkou uděluješ povely papírovému válci ke směru otáčení kolem svislé osy, rychlosti otáčení a zastavení, nebo změně směru otáčení.
.
Stačí postavit delší rovnou sklenici dnem nahoru, aby vznikl izolant, na tu sklenici postavíš obyčejnou školní gumu na gumování naležato, do ní ale zapíchneš uprostřed odspodu směrem nahoru silnou jehlu na ruční šití, aby se nedotýkala skla a na špičku vystředíš a postavíš slepený válec z papíru do tiskárny, který bude jen o něco větší průměrem než sklenice, ale nahoře musí být do kříže k válci z papíru přelepený páskami z toho stejné papíru, které posadíš na hrot jehly opatrně tak, aby se válec nikde nedotýkal sklenice.
Potom dáš dlaně kolem papírového válce tak, aby vypadaly jako dvě magnetické cívky statoru a nesmí se dotýkat papíru, ale musí být co nejblíže.
No a potom už stačí jen namáhat mozek.

I ZenSho potom pozná, jakou sílu má obyčejná myšlenka..!

Upozornění – Nefunguje to jen u debilů, kteří mají slabý myšlenkový potenciál..!

A kdyby to nestačilo- tento experiment na ověření síly myšlenky, tak stačí ověřit experiment mého přítele ze zámoří o schopnostech zesilování signálů mozkem, který jsem si také sám ověřoval, že opravdu funguje.
Kdo má auto na dálkové ovládání a ví, že se jedním tlačítkem dají zapnout výstražná světla, aby ho třeba mohl najít na parkovišti plném aut, tak si to může zkusit taky.
Kolikrát se stane, že máte v dálkovém ovládání vybitou baterii a signál už nestačí na větší vzdálenost.

Ovšem když se dotknete tím klíčem spánkového laloku a zmáčknete tlačítko, tak se signál rozšíří i na sto metrů, co jsem zkoušel sám..!

Přeji hodně úspěchů s pokusem a potom se zdůvodňováním, proč to tak funguje….

A potom ti, kterým se to podaří, si uvědomte, jaké možnosti mají ti, co umí se svým mozkem pracovat na více procent, než běžný člověk.
To jen pro úvahu.

Tak zase někdy… (úsměv)

Jan
Návštěvník
Jan

Neukazoval Vám přítel kouzlo, stojíc za Vámi ve sprše? A ano, opravdu to nebyl prst, na ruce jste mu viděl.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Na experimentování v tomto směru a v mém věku hodně po padesátce, opravdu nejsem a nikdy jsem nebyl.
Ale o vás to hodně vypovídá,.. ten zajímavý tok myšlenek..(smích)

.lak
Návštěvník
.lak
Bubla
Návštěvník
Bubla

pokud nějaká hmota vůbec existuje, pak ano, pak je vše hmotné. Není možné aby existovaly dvě na sobě svou podstatou nezávislé “věci” a přitom spolu interagovaly. Tedy je li něco hmotné, je všechno hmotné. Pokud je hmota ve své podstatě nehmotná, pak je vše naopak nehmotné.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Zajisté! Sáhni si na sebe, nebo se kousni do ruky.
Vesmír byl stvořen pouhou myšlenkou mého šéfa.
Někdo mu říká Bůh.. .(neplést s mým současným učitelem)
Log off.

Bubla
Návštěvník
Bubla

Ty mluvíš, vlku? Mluvící vlk. Kdo to kdy viděl. 🙂
No, ale přesto, že zase, jako vždy, reaguješ na něco, na co sem se tě neptal, tak ano, ale pak je vše, včetně tvého šéfa hmotné, i jeho myšlenka.
Neříkal si něco o tom, že na můj nick už nebudeš “nikdy” reagovat? Ty si jako PP, ta taky vždycky už “nadobro” odejde z AE a do měsíce je zpět. Ty to nevydržíš ani vůči jednomu nicku , ani jeden den. To si vlk samotář, bojovník. Lehni.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

.lak-u,.. ten příspěvek o kousnutí do ruky byl pro Tebe. To kdyby si to nějaký ješita vztahoval na sebe..(úsměv)
Čus…

Bubla
Návštěvník
Bubla

a jak to má chudák ješita vědět?
(*v*)
to je emotikon ješity 🙂

Bubla
Návštěvník
Bubla

Člověče, vy jste nějakej nechápavej. Já vás prosím, hlavně nám neprozrazujte jak to dělat a už je to tady… prostě vy silou vůle jste schopen zabít, ale když vás zabanujou na AC24 tak lezete sem… proč si to tam nějak silou vůle nevošéfujete. Třeba jim to tam silou vůle hakněte, získejte adminský přístup atp…
Je mi to sice při vaší chápavosti žinantní, vám to posílat, ale zde je jedna z možností jak je to s “hmotou”.
https://www.youtube.com/watch?v=oYp5XuGYqqY&t=86s
Je to anglicky, takže to asi pro vás bude problém, protože vy ovládáte jen aramejštinu, ale i tak, je to dost polopatický a není to vo fyzice, je to o vnímání. Zhruba řečeno, to co vy píšete vo hmotě je, jako kdyby jste zkoumal lupou IKONY na desktopu PC, uvidíte RGB pixely a řeknete si, a hááá, tak svět je z takovejch jako tří teček… takže podle vás je celej počítač z RGB pixelů. Procesor, paměti… prostě nevidíte, ty ve “vašem desktopu mozku” prostě nejsou vidět. Tam je jen desktop s “obrázky” (hmotou, objekty…) poslechněte si to a pak mi napište, co vám na to řekl “mistr” na dílně OK?
Ale jak to tak vidim, už mi nenapíšete, páč vy děláte vždy jen to oč vás nikdo nežádá. Takovejch lidí je ale většina.

ZenSho
Návštěvník
ZenSho

Dobře Bublo. 🙂

Mimochodem nepsal o Mistrovi, ale jen a jen o “učiteli”. Učitel = papoušek! Učitelů je na miliony. Mistrů bylo, je jen pár…

Ale ať nedělám fámy, tak vlk to napsal přesně takto: ” Nehledě na to, že můj “učitel” by s tím nesouhlasil.”

Kdyby šlo o Mistra, Nikdy by ho žák nenazval ” učitelem”, ale když jde o učitele, tak nejde a ani Nemůže jít o Mistra. 🙂

Ale ta věta mě rozesmála Hned, jak jsem na ní narazil: …” můj “učitel” by s tím nesouhlasil.” To je Přesný příklad slepé Poslušnosti a Pouze na těchto “věrných
a poslušných” principech se může stát to, o čem zde Nádherně napsala pozorovatelka!

Jinak by se to Nikdy Nemohlo stát! Jenže ” vono se to k tomu opravdu blíží” – lidé jsou prostě na úrovní prvních třech čaker – pár jich je maximálně na třetí čakře a Jen proto se může stát ten chaos, který zde je a o kterém píše pozorovatelka. 🙂

Jinak by se elita spíše třásla v zařízeních pro duševně nemocné, kde v každém případě patří! 🙂 🙂 🙂

Ale pozorovatelko díky, za článek = moc se Vám povedl…

Ale položte si sama otázku: ” Na indickém schématu o kastách, kde bych tak asi byla já, mé děti, vnoučata…?”

Pokud jste úpřimná, tak odpověď je Jasná! A to platí pro všechny, kdo má aspoň trošinku inteligence – nenapsal jsem intelek! Myslel jsem opravdu inteligenci. 🙂

Takže řešení: Konečně začít ” být více a více tišší!” Utišit svou štěbetavou mysl a to až tak, že Nebude Nikdo, kdo by mohl říci třeba: ” Uf, já jsem zmizel (a), už ani nejsem…!” 🙂

Jen a jen potom…

Slovo ” potom” vyjadřuje budoucnost a to je špatně, proto jsem přestal psát. 🙂

TeďTady!

Stačí jen přestat dávat svou pozornost myšlenkám a je to! Potom Nikdo Nepotřebuje ani své ” učitelé” a dokonce časem ani Opravdové Mistry! S Veškerou Úctou k Nim a to ke Všem!!! 🙂

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Mistra jsme měli v dílnách na střední škole a věděl toho méně, než učitel – třídní, protože to byl ve skutečnosti “lopata od řemesla” a tím jeho obzory vzdělání končily… Ale uměl to co měl naučit, to jo!

ach jo
Návštěvník
ach jo

Bohuzel ja Putina jako mistra sachu nevidim. Infrastruktura padesat let pozadu krome vetsich mest, nedostatecna zdravotni pece na nizke urovni, rapidni narust drogove zavislych, HIV, nizky prumerny vek ( alkohol )… Nevyrabi nic s pridanou hodnotou, jen drancuji prirodni bohatstvi. Ale za sveho pusobeni premiera, prezidenta se Rusko jakz takz zmatorilo. No ja bych to videl spis na pat.
A amici? No to je kapitola sama pro sebe – katastrofa.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Vy toho nevidíte víc…
Ale nemám čas ani chuť to vysvětlovat.

Ereinion
Návštěvník
Ereinion

To, co uvádíte, je samozřejmě pravda, ale nejsou to šachy…v Číně taky kvalita života u průměru stále není nic extra, ale nikdo určitě nezpochybňuje, že to je nastupující velmoc…je potřeba oddělit individuální hledisko a kolektivní hledisko státu. Putin je hlavně zaměřený na vnější a vnitřní stabilitu státu, ekonomika určitě není jeho hlavní starost, závislost na prodeji zdrojů je stále velmi vysoká…

Iva
Návštěvník
Iva

Ach jo, vy jste skutečně trubka.
Nesmíte tolik čučet na ČT.

Janaz
Návštěvník
Janaz

A skadiaľ čerpáš svoje informácie? Z mainstreamu? Z opozičných plárkov v Rusku? Či si bol v Rusku a pochodil si ho, aby si mohol niečo hodnotiť? Alebo to bolo na školení u jandu?

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Ba že u Jandy, ale neposadím se a nebudu vyprávět jak sem sa měl, raději postojím.

tana
Návštěvník
tana

Tak mám dojem, vážení, že nás mají Indové, Číňani, Arabové atd plné zuby. A, upřimně řečeno, se jim nedivím. OSN a její předchůdkyně ON se za 100 let dokonale zesměšnily.
Myslím, že jejich cílem je, abychom si sebrali “svoje” Židy a z jejich regionů vypadli.
Je na čase s nimi začít jednat stylam “já pán, ty pán”.

Nikdo
Návštěvník
Nikdo

No, já bych raději zvolil osvědčené nemasarykovské: Já pán a ty vypadni, než tě pověsím jako věčného zemského škůdce.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Ba, na hruby pytel, pasuje hrubá lata. Jen začnůt a už to posype.

konzerva
Návštěvník
konzerva
konzerva
Návštěvník
vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Fendrych, Fendrych…
Neni to ten Fendrych, u kterého hned po převratu končila první lihová aféra hned přede dveřmi jeho kanceláře na ministerstvu vnitra a dál se nesmělo vyšetřovat???
Nebo si ho pletu s Fridrichem?…:-)
No to je jedno, oba stejní šmejdi!

Iva
Návštěvník
Iva

Marin Fendrych opět nezklamal.
Slouha a otrok nejhorší spodiny z podpindosnické špíny, plný zloby a nenávisti a také komplexů, protože ví, že ho nikdo nebere vážně.
Jeho jméno je 100% ní zárukou svinstva.

tana
Návštěvník
tana

Může mi, prosím, někdo vysvětlit, proč je tolik řečí kvůli něčemu, co evidentně nefunguje? Mělo to ty lidi okamžitě zabít, a oni si po světě skotačí dál? Vždyť ten celý humbuk je jenom jedna reklamace na šmejd. K tomu Rusko tu reklamaci odmítá uznat/ bodeť by ne, s takovou by už od nich nikdy nikdo nic nekoupil/.
K tomu ta diplomatická estráda, vedle které bledne “Ein Kessel buntes” i s našim “Možná příjde i kouzelník”. Když našeho člověka v Anglii z ničeho nic zavraždili na ulici a soudce je osvobodil, diplomaté se nevyhošťovali. Když 7 Holanďanů přizabilo jednoho českého číšníka, na diplomatické frontě panuje klid.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Pro pozorovatelku… Pjakin mimořádně o Armenii a Kavkazu… ze 3.5.2018… zatím jen v Ruštině.. https://www.youtube.com/watch?v=n6mmXGR3RtA&f=videos&app=youtube%5Fgdata&autoplay=1&fs=1

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

No,… chtělo by to už jen informaci, kdo je GP “jmenovitě” (z původních sedmi jich žijí už jen dva), kolik staletí už žijí,… a to podstatné – kde se právě nachází.
Jinak je to na malé detaily zcela vyčerpávající příspěvek.
Děkuji.

sibolet
Návštěvník
sibolet

Tady je o GP…Ale není to klip,ani inkluzivní článek,jak snadno a rychle se stát neziskovým parazitem …Je to prostě na bednu,at vás z toho netrefí šlak http://www.demiurg.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=48

Mmubfkarketka
Návštěvník
Mmubfkarketka

Vas nazor?

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Tam neni o skutečném GP vůbec nic a ilumináti jsou jen loutky.
Irán a Zoroastriáni, … tam vede cesta….

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Sibolet, nečti každů sračku a dyž, tož sa tým nechlub.
Chybí jen krůcení posilovacím perém a mrčet sosik o řídkém spermatu, Pane do čehos tu dušu dal.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Vlku samotari, pokud tyto informace mate, neni od Vas hezke, ze se nepodelite 😉
Mnoha lidem by takove vyjasneni mohlo pomoci otevrit oci, ci rozsirit obzory….

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

A nebo by je to mohlo stát život… Věřte, že vím co dělám a co nedělám.
Nehledě na to, že můj “učitel” by s tím nesouhlasil.

Hestie
Návštěvník
Hestie

vlku samotáři, to je krásná výmluva, jistě jste nad věcí, ovšem pokud máte nějaké poznatky, tak každý opravdový a to i ten nejvyšší učitel by nikdy něco takového jako nesouhlas s čímkoliv ani nenaznačil.
A víte co, Vy pohádko, rozhodnutí je jen na Vás, vždy, za to ponesete i svůj podíl viny. Chcete se nechat prosit, žadonit. Kdo ví co vůbec víte.

Proč lidi oblbujete? Proč píšete o něčem co je Vám zakázané sdělovat, porušil jste tedy zákaz, manipulujete. To Vašemu učiteli nevadí.
O životy lidí Vám vůbec nejde, čím chcete dnes ještě lidi ohromit, Jsou ve stavu kdy za dva dny nic neví, zajímá je už jiné téma.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Nejsem nad věcí že chci, ale už musím být… proto ten “samotář” a “vlk” že bojovník.
V klidu – “don’t panic”…!
To naznačování má jiný smysl.
I “my” se tak navzájem hledáme, abysme se mohli opět spojit, říkáme tomu “stejná krevní skupina”,…protože jsme po každé reinkarnaci rozházení po celém světě, ale pamatujeme si stále kdo jsme byli a ke komu patříme.

Někdo to dělá jako já, jiní se snaží protlačit poselství do různých filmů, románů, povídek a divadelních her, a ti nejschopnější ví přesně kdo kde je, jen se stačí zamyslet.

Pochopí ale jen ten, kdo umí číst v knihách, které ostatním nic neřeknou, protože písmo nevidí, nebo umí vypozorovat vzkazy v přírodě. Už jste objevili například symbol na každém kokosovém ořechu – “pyramidu a magické oko”? Až ho tam najdete, budete dobří a je to začátek….

Každý se ale musí dopracovat hledáním sám. Nápověda se nepřipouští, protože každý krok osvícení je součástí zkoušky pro vstup na vyšší level poznání.
Vy byste asi rád všechno hned a nejlépe bez práce, že?(úsměv)

Nemohu za to, že globální systém Rothschildova bankovního koncentráku od mala lidem zaplňuje záměrně ve školství mozek nepotřebnými informacemi, místo toho, aby byli vzdělávaní v oblastí mentální, v rozvoji telepatie, telekineze a dalším, což jsou v podstatě schopnosti, které lidstvo hodně dávno ztratilo vinou těch, kdo ho chtěli ovládnout.

Potom se ptejte, proč používáte jen tak málo procent mozkových činností, které máte pod kontrolou a nevyužíváte jeho 100% kapacity, když na to byl stvořen…?

Všechno se dá ale znovu vypěstovat, musíte ale popřít všechno to svinstvo, kterému máte věřit že je jen to co vidíte a co jste slyšeli, co prostě do vás ti zmetci od narození nalili.
Krásnou ukázkou jsou dnes muslimi – idioti, kteří na základě “informace z doslechu” jsou schopni připravit o život nejen jiného člověka a svoji rodinu, ale i sebe, aniž by si uvědomili, že potomstvo je jejich největší dar, zvláště ženy!!!,… od – no dejme tomu, že tomu řekneme – jako dar “od Boha”…
Islám je svinstvo, protože kdo se narodí se šuli*em, vyhrál doživotní Jackpot, … a proč?!!!

Přitom každé náboženství, které má za úkol ovládat kohokoliv strachem, aby podvodníci nemuseli dělat a nechali se obskakovat hlupákama, vzniklo právě ve chvíli, kdy potkal blb podvodníka a ten podvodník toho dokázal využít!
Pro “nás” je nepřípustné kohokoliv ovládat, zneužívat a zotročovat, protože svoboda a svobodná vůle jedince musí být vždy na prvním místě.
To je vše. Už i tak jsem řekl víc než dost. (úsměv)
A nesnažte se prosím mne nějak takticky vyprovokovat, nebo vykolejit. To se vám nikdy nepodaří a vždy vám sdělím jen to, co uznám sám za vhodné. (úsměv) (úsměv)
V nejhorším případě se už nedozvíte nic.

Bubla
Návštěvník
Bubla

Prosím prosím, už nám nic neříkejte. 🙂
Jak někdo začne vychvalovat ženský a šupáky na úkor schopnějších a hledat na kokosáku pyramidu, je mi jasný která bije. Je to zase jen nějaký “socanský” guru. Celá ta New Age je jen socanská krávovina. Samý ty Gaji a matky země a podobná veteš.

Hestie
Návštěvník
Hestie

Bubla,
jste vedle jak ta jedle, tady jde o něco jiného. Jen musím s politováním říci, že opět trochu ovlivněné

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Bublo, mozna jenom nectete mezi radky…
A nevim, co Vam bije, ale kazdy normalni, sebe-vedomy, a nefrustrovany Muz chape, ze Zena je pro nej JEDINYM prostredkem k reprodukci, a nalezite si vazi toho, kdyz najde tu pravou ( ted nemam na mysli ani zlatokopky, ani megery – ktere, mimochodem inteligentni a vnimavy/citlivy Muz lehce odhali a oddali…).
A jsem dokonce presvedcena, ze kdyby nadale vladl matriarchat, tak by zadne valky, boje, intriky a “politika” nebyly – normalni Zena- Matka NIKDY nebude riskovat zivot ci bezpeci sveho potomstva v pripadnem konfliktu, ci jakemkoliv, i psychickem, ohrozeni.
(Do teto kategorie ovsem nepocitam zrudy, jako krvava Madla, nebo indivdua typu Slechtova nebo Jourova…)
Jinak “socialismus” ma prvni natisk v muzi vymyslene a muzi ovladane Cirkvi, hierarchicky definovane (kde mimochodem zeny opet pouze slouzi…), ktera pouze zneuziva viru Lidi v Boha, a kanalizuje ji ke svym cilum nekterych frustratu, kteri nemaji odvahu se snazit ziskat srdce Zeny. 😉
Vestonicka Venuse ma 30.000 let….

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Zvědavá matko, Vy jste i chytrá matka.. A to je dobře.
Pochopila jste co jsem tím myslel.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Zvedava matko. Je znamo, ze zeny dokazi byt krutejsi nez muzi. Jak jsem cetla bylo jim zakazano bojovat v prednich liniich. Kdyz byla valka mezi Huty a Tutsi, byly to zeny, ktere dobijely zranene.
Ne nadarmo se rika, ‘kam cert nemuze nastrci zenskou’. Take je jedna krasna ukazka Starych povesti ceskych – Divci valka, kdy Sarka zradila Ctirada.

Bubla
Návštěvník
Bubla

No ovšééémmm. 🙂
Navíc to má logiku. V předních liniích by leda překážely a dobíjet zraněné je sice blbá , ale snazší věc. Míň se brání.
Vy jste žena? Podle nicku to nelze poznat. Asi ne co?
Ty vám teď dají. Pokud jste žena, sežerou vás zaživa. 🙂
Zradit gender, to se tresce.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Než model Věstonická Venuša, tak radej umytého staříčka. Stran matek zrůd, přečtěte si něco o Lucrezii Borgi.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Nemusime chodit daleko. Staci dobrodejka Cachticka pani.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Bublo, zákony vesmíru si nehrají na nic z toho, co jste uvedl. To jsou jen pozemské, časově omezené zákony, které si vytvořili místní bytosti, aby se mohly srát navzájem a dělat si zcela zbytečné příkoří, protože se vzdali kvůli lenosti vyššího poznání a nechali se zotročit.
Absolutní svoboda je neustálá zodpovědnost, nejen za sebe, ale i za druhé, aby nikomu nebylo blíženo.
Poznal jsem mnoho světů a mnoho různých komunit, o kterých bych mohl psát romány, než jsem ztroskotal zde na této planetě, ale proč? Kdo by si z toho vzal ponaučení, když tady je tento svět se svými pokřivenými zákony?
A že mám učitele? Ano, dočasně, než mi otevře potřebná centra, která mám v tomto těle (HW) ještě blokovaná, ale po té jsem na stejné úrovni.
Možná Vás to překvapí, ale i Vy jste na stejné cestě, jen na nižším levelu.
Vůbec nevíte o čem je tento svět a mnoho z vás to ani ve skutečnosti nechce vědět, protože je to pohodlnější pro život.
Problém je v tom, že ti co na místní úrovni ovládají tento svět, ctí první vesmírný zákon – “čeho v poznání dosáhneš pro blaho sebe a ostatních, toho se nikdy nevzdávej”, .. což vy neděláte, ale oni si to vztáhli na pozice a majetek, což je špatně a vám to nevadí… a o druhý vesmírný zákon – “když už máš parazita pod podrážkou, tak jej bez milosti zašlápni”, se neustále pokoušejí na lidstvu praktikovat, protože pro ně nic jiného lidstvo neznamená, … a vy si to necháváte líbit, aniž byste se bránili a hájili svou vlastní svobodnou existenci, na kterou máte právo!

A k tomu socialismu – ve vesmíru je tato forma soužití, která je díky chazarům u nás chápána spíše jako nadávka, praktikována víc, než si myslíte, protože tam není “nedostatek”, a každá bytost má přístup k nejčistější energii a zcela zdarma, bez jakéhokoliv omezení.
Vlastnictví, nebo otrokářství tam nikdo nezná a neví co to je.
Co jsem jsem napsal, si můžete zapamatovat, nebo označit za blud a už na to nemyslete. (úsměv)
Jsou to jen informace.

Bubla
Návštěvník
Bubla

Člověk vás slušně požádá o to, aby jste mu už nic nesděloval, protože váš mistr si to nepřeje, a pak taky aby si zachoval klid v duši. No a dostane takovou průtrž socanských keců. Za co soudruzi, za co?

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Vy jste to pochopil moc dobře, jak jsem to myslel, že by nebyl rád, kdybych řekl “jen některé věci”, a to jen pro moji bezpečnost.
Jsou informace, které mi nedoporučoval, abych sděloval jiným a řekl to asi takto .. : “Tyto informace si nech jen pro sebe, protože by ti to stejně nikdo neuvěřil a ještě by tě měli za blázna. Navíc by jisté existence hned věděly kdo jsi a kdo jsem já, protože nikdo jiný tyto informace nemá, a mohl by ses vystavit velkému nebezpečí, když bych nebyl poblíž…”….
Nyní Bublo splním vaše přání, a už na vás (nick Bubla) nebudu nikdy reagovat. Sám poznáte, co znamená slovo nikdy.
Spokojen?
Přeji vám hodně štěstí a zdraví do dalšího života.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Vlku samotari, zitra jdu do supermarketu a budu v regalu prebirat vsechny kokosove orechy a hledat na nich pyramidu. Pokud najdu, dam vedet, pokud ne, vedet nedam, jelikoz se budu hanbit, ze jsem prizemni clovek.

Bubla
Návštěvník
Bubla

No jo, v supermarketu… to musíte do buše.. ty v supermarketu maji zavřený čachry.. tedy čakry, sakry… a jsou fejkový…. nejsou bio, eko, a fértrejd… jsou z polska a GMO… prostě děs, ani žrat se to nedá a vo pyramidě si můžete nechat tak leda zdát.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Jaris,…Musíš koupit čerstvý ještě v bílé ořezané slupce, a budeš potřebovat nůž, a škrábat…
Mají je v Makru.
Symbol je na každém, ale uvidí ho s trochou fantazie každý, kdo má tu schopnost sledovat.
Je to posvátná rostlina s využitím na 100% (stejně jako konopí), kterou se denně živí miliardy chudých lidí po celém světě, protože je nenáročná a ořech vydrží plavat ve slané vodě měsíce, než dopluje k dalšímu ostrovu, kde se uchytí na břehu a postupně ho palmami zaplní celý.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Bublo, o New Age a podobné hovadiny pro rozmazlené zbohatlíky, jako je Rotary club, společnost Thule, atd… jsem se nikdy nezajímal, na to je můj čas příliš drahý.
Pouze vím, že tento spolek pomatenců existuje, nic moc o něm víc nevím, a že je v něm i ten pošuk herec Tom Cruise.

Hestie
Návštěvník
Hestie

vlku samotáři,děkuji za odpověd, nepočítala jsem s ní.
Já Vás k ničemu nenutím, já vím, že nám byla dána svobodná vůle.To znamená doslova, že mám právo se rozhodnout.Ono je z pohledu lidí jedno jestli se něco řekne nebo ne,, protože oni stejně už většinou vůbec nevnímají. Důležité je s čím se chceme srovnat. Vy s učitelem a učením, já s tím nejvyšším. Jsou věci, které se opravdu nedají napsat, říct. Ten kterého miluji, který mne provází celý život ale dává svolení právě k tomu aby nikomu o život nešlo a mohu to sdělovat. A věřte, že semínka, která ve správný čas vzejdou to přináší. Není to jednoduché, je to krásné. Pokud ve Vašem učení neni láska, je něco špatně. Poznal jste tu opravdovou, kterou jsme všichni naplněni a místo toho hledáme tu bolavou pozemskou.?
Proč si myslíte, že se příroda tak strašlivě ničí? Ano, tam je vše.
O vlku a samotě, to bychom si mohli vyprávět. Skoro bych se měla přejmenovat na samotářku,je to těžké, čím to je, že to tak nevnímám, tedy kromě chvilek. Nesu v sobě lásku největší a miluji a myslím, že i prakticky prožívám svůj vztah k přírodě. Všichni jdeme k jedinému, ovšem po té cestě je mnoho nástrah a manipulací, kdo a jak dojde nevíme ale nikdo.
Vyprovokovat Vás a nikoho nemám zájem, to co jsem chtěla jste řekl. Pro mne už říkat opravdu nic nemusíte. zbytečných řeší je mnoho, vždyt víte. Přeji Vám krásnou klidnou, tichou samotu.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Hestie,..
Jestli potřebujete lásku, je chybou být samotářkou.
Skuteční samotáři se k tomuto stavu uchylují jen kvůli tomu, že si potřebují odpočinout od světa, o kterém už ví své. (úsměv)
Zavírat se ale před světem, když máte potřebu žít na plno, je nesmysl a zbytečně se tím trápíte a obíráte o zážitky. Nedělejte to….
Přijde chvíle, a jak já říkám, je to vždy minutu po vlastní smrti, kdy to pochopíte a bude už na spoustu zajímavých věci pozdě.
Smrt to je takový zajímavý stav.
Když přijde, ani to téměř nepoznáte, proto říkal už Jim Morisson, že “smrt je přítel”, a je opravdu krutá jen pro pozůstalé, protože ti ztrátu prožívají.
Neni ale dovoleno si brát život dobrovolně! To jsou potom ještě horší problémy, které tady nechci ani rozepisovat.
Má pravdu o tom o čem mluví..:
https://www.youtube.com/watch?v=qy-EXpO_V9Y
(původní delší verze)
To jen tak bokem, mimo diskuze..

MIROSLAV
Návštěvník
MIROSLAV

Vlku predstav si, ze by si mal zablokovane telomere a zil by si 40 000 rokov. Za vsetok ten cas Co si zazil, videl, citil, poznal a naucil sa, ako by si nazeral na seba sameho? Co by bol najvacsi tvoj poznatok a odkaz keby si vedel ze o hodinu sa to cele skonci a ty to tu nam vsetkym chces odkazat hm? Velmi by my to zaujimalo.

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Taky piješ čaj z kořene “kozinec blanitý”, Zlatý cisaři?? (smích)
Ale teď vážně. Proč by sis to měl představovat?
Celý život je jedna velká představa.
Duše je nesmrtelná a sám by ses divil, jak starý jsi i ty, kdyby se ti otevřelo za života v těle vědomí, které máš záměrně blokované.
Proto telomerázy obsahují jen živé organismy, u nichž se počítá programově s jejich koncem, protože duše stále ještě nenašla to, co po čem celou dobu prahne.
Nebudu říkat co to je, to ať si každý zjistí sám, pokud na to má schopnosti vnímání a dedukce, ale my už jsme sedmou civilizací na této planetě a bohužel zatím s nejkratším účinkováním.
Jak říkal Ringo Čech – “..jsme kur*y a Pánu Bohu jsme se nepovedli,….” … takže se bude hledat a experimentovat dál, ale už bez nás.
Další civilizací po nás za několik desítek tisíc let vývoje nastupují – “Felis catus”, protože mají od lidí naučené určité zvyky, a možná krysy a švábi, kteří jsou odolní vůči zážení a přežijí i hluboko z podzemí.
Podívejte se, kdo dnes ovládá okolí Černobylu – kočičí zabijácké smečky.

Jestli ale to, po čem touží duše je slučitelné s pravidly vesmíru, to se právě neví ani na této úrovni.

A k otázce..:
Co je to 40000, nebo 400000 let ve vztahu k věčnosti? NIC. Pouhé nic.
A jak by ses na všechno díval? Že nic nekončí a po každé epoše, kterou lidí nazývají koncem, nastupuje další v jiné formě a jiné dimenzi.
Četl jsi někdy tu povídku, jak se baví dvojčata uvnitř maminky, co se děje po porodu? Jestli existuje i potom další život, když se nikdy nikdo ještě nevrátil zpět?
Tak asi tak je to i po smrti. (úsměv)

https://www.astrohled.cz/clanky/existuje-po-narozeni-zivot/

Takže odpověď na tvou otázku, co bude až to za hodinu pro někoho po 40000 letech skončí, je to, že skončí jen určitá epocha jeho existence mezi těmi, kdo tam stále jsou a kdo tu ztrátu vnímají – pozůstalí…

https://youtu.be/hHED32KotoM?t=2061

vlk samotář
Návštěvník
vlk samotář

Ukázka k tématu koček z Černobylu, nyní z Asie..:
https://m.mojevideo.sk/3xq5

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Zrob si kulicha z alobalu a néni zle. Mazat hořčiců čuňu užs zkůšal?
Safety first, kurva chlope.

Bubla
Návštěvník
Bubla

a je lepčí kremžská nebo plnotučná ?
🙂

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

A mapku, dá rozum.