Vážený pan

Ing. Miloš Z e m a n

prezident (?) republiky

Pražský hrad

119 08 Praha 1

                                                                                  

                                                                                                                            V Holešově, 2. února 2015

Vážený pane prezidente,

     dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil . Nebudu Vás dlouho obtěžovat s vědomím, že máte dost svých vlastních státnických a pracovních povinností, nicméně obracím se na Vás ve věci velmi závažného charakteru, kterým je, nejen podle mého mínění, zásadní otázka existence našeho státu.

     Nevím, zda se i k Vám doneslo (nevím, zda relevantní) konstatování, že existence naše České republiky po rozdělení Československa nemá oporu v zákoně z čehož vyplývá, že žijeme v neexistujících republikách. V podstatě jde o naprosto fatální , lze se domnívat že promyšlenou chybu či spíše záměr, který byl polistopadovými politiky spáchán podvodem politických stran a jejich vůdčích představitelů V. Klause a V. Mečiara na občanech tehdejší ČSFR. Rozdělení republiky totiž předcházelo důležité usnesení Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky , které se se usneslo na tomto ústavním zákoně


Čl. 1
(1) V referendu mohou být předloženy občanům České a Slovenské Federativní Republiky k rozhodnutí zásadní otázky formy státoprávního uspořádání České a Slovenské Federativní Republiky.


(2) O návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky
lze rozhodnout jen referendem.

Konec citace.

Vážený pane prezidente, nepochybuji o Vaší geniální paměti, kdy veřejnost udivujete řadou událostí, výroků, bonmotů a dějů z dob dávno i méně minulých a proto si netroufnu zapochybovat o tom, že si nebudete pamatovat události , kdy došlo k rozdělení ČSFR na dvě samostatné republiky, Českou republiku a Slovenskou republiku. Ovšem to hlavní gró spočívá v tom, zda ve Vaší paměti je uložený akt realizovaného obecného referenda k otázce rozdělení ČSFR a nepochybuji, že si na něj při sebelepší vůli nepamatujete. Znamená to, že se shodujeme na tom, že požadované obecné referendum k rozdělení republiky nebylo provedeno, ačkoliv jak výše uvedeno, Federální shromáždění České a Slovenské republiky se na tomto aktu, jako podmínky pro případ rozdělení republiky, usneslo! Rozdělení republiky a rozpad federace bez vypsání lidového hlasování , tj. referenda, ovlivnilo a dosud ovlivňuje nejen politickou kulturu a politiku jako takovou, ale i existenci právního vědomí v Česku i na Slovensku.

Vážený pane prezidente, toto zjištění vyvolává u občanů jistý druh existenční fóbie ve smyslu obav, v jakém neprávním státě žijeme. Skutečnost, že k rozdělení ČSFR došlo bez splnění Ústavou stanovených podmínek, že ve skutečnosti došlo k podvodu na občanech, neboť nenaplněním tohoto ústavního ustanovení politici spáchali jeden z největších politických podvodů v dějinách Českého, potažmo Slovenského státu, činí tyto obavy oprávněné a relevantní.

Dnes to vypadá, pane prezidente, že žijeme v neexistujících republikách, protože referendum neproběhlo, rozdělení bylo tedy nezákonné a existence ČSFR trvá. Jinými slovy všechno, co politici napáchali a způsobili od takzvaného rozdělení v roce 1992 je bohužel neplatné, proto také Česká a Slovenská Federativní republika fakticky nikdy nezanikla z čehož vyplývá, že jsme nadále ve společném svazku dvou republik jako Česká a Slovenská federativní republika a proto nejsme a ani nemůžeme být ani členy EU, ani členy NATO, resp. členy ostatních mezinárodních orgánů a organizací.

Co Vy na to, pane prezidente?

S přáním pevných nervů, dobrého zdraví, mnoha úspěchů v domácí i mezinárodní politice, v úctě

                                                                                                                                    Jiří B a ť a , důchodce,

                                                                                                                                     Holešov , okr. Kroměříž

PS: Z výše uvedených důvodů neuvádím jaké republiky jste prezident, za což se omlouvám.

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
BertrandDeBorn
Návštěvník
BertrandDeBorn

Článek je (jako zatím všechny články pana Bati, které jsem měl tu čest číst) naprostý nesmysl.
Pomineme-li otázku, zda je zánik federace vystoupením z federace, obecně platí, že novější zákon ruší starší, pokud je s ním v rozporu. Pokud starší ústavní zákon stanoví, že o některých otázkách je třeba rozhodovat referendem, a novější ústavní zákon (stejné právní síly) o týchž otázkách rozhoduje i bez referenda, je starší zákon již touto skutečností zrušen.

Projekt Československo
Návštěvník

To si piště, že ČSFR trvá a občané Československa to tak nenechají! 28. října všichni nashledanou při generálním protestu v Praze – Brně – Bratislavě !!!
Více informací zde: http://ceskoslovensko.wix.com/stranky

Winnstone
Návštěvník
Winnstone

Obávam sa, že pánovi Baťovi unikli 2 súvislosti, resp. význam pojmov, ktorý je však pre celú argumentáciu úplne kľúčový.
1. v citovanom článku (1) ústavy je uvedené, aké otázky “MOHOU” byť predložené na referendum – a nie, že “MUSÍ”. Takže nie sú z hľadiska ústavnosti povinné.
2. článok (2) hovorí o povinnom referende pri VYSTÚPENÍ niektorej republiky z federácie. Nehovorí nič o možnosti vzájomnej ústavnej dohody oboch republík na zániku federácie. A ČSFR zanikla práve týmto spôsobom.
Tým pádom sú všetky úvahy o nezákonnosti a protiústavnosti existencie samostatného Česka či Slovenska ireleventné.

Maftík
Návštěvník
Maftík

“článok (2) hovorí o povinnom referende pri VYSTÚPENÍ niektorej republiky z federácie. ”

Jaký smysl má vystoupení z federace, resp. její další pokračování, pokud se federace skládá pouze z dvou republik? Už jste viděl federaci, která se skládá z jediné republiky? To je nesmysl, proto mám za to, že bod č. 2 padá. Bod č. 1 podle mne taky, protože ten uvádí, jaká rozhodnutí mohou být vykonávána v referendu, a uvádí zřejmě v této souvislosti nejdůležitější témata státoprávní. Není to tam ve smyslu, že o státoprávním uspořádání se sice může, ale také nemusí rozhodovat v referendu.

Hanush
Návštěvník
Hanush

Nyní máme lepší vztahy se Slovenskem.

filipeus
Návštěvník
filipeus

Myslím si že rozdělení federace bylo nešťastné.

clay
Návštěvník

Ústavní zákon je právní předpis nejvyšší právní síly, který mění nebo doplňuje ústavu. Zákon č.327/1991 Sb. je ústavní zákon, čili ústavu doplňuje, čili je zrušen a tudíž neplatí

“(2) Zrušují se dosavadní Ústava, ústavní zákon o československé federaci, ústavní zákony, které je měnily a doplňovaly,”

Maftík
Návštěvník
Maftík

Ten bod 2 článku 112 ústavy nic neřeší, protože ústava nabyla platnost až 1.1.1993. Pokud si mocipáni do původního ústavního zákona dali podmínku referenda ohledně rozdělení republiky, kdo jim pak dal mandát to pak svévolně nedodržet?

Kotěnočkin a Rusakov
Návštěvník
Kotěnočkin a Rusakov

Ano, máte pravdu. Bylo to neústavní, když nám SSSR ukradl Podkarpatskou Rus. Jsem rád, že uvádíte velký znak první republiky, kde znak Podkarpatské Rusi je. Co bylo ukradeno, musí být navráceno. Polsku vrátit Lvov, Finsku vrátit Karélii, Rumunsku vrátit Podněstří, Japonsku vrátit Sachalin a Kurily, A Německu vrátit Kaliningrad (Konigsberg). Tyto křivdy z časů SSSR musí být napraveny.

jik
Návštěvník
jik

Trochu si to rozeberme:
1) Ano, Podkarpatskou Rus jsme ztratili. Ale není to s ní moc jednoduché. My jsme to zvorali v roce 1938, bránit se prostě mělo a i lidé by jinak uvažovali. A s ohledem na současné chování Krasnorusů/Huculů by nebylo od věci si přiznat, že jsme asi měli štěstí. Oni Rusíni z Československa moc vydření nebyli.
2) Polsku vrátit Lvov … nebyl náhodou jako středisko Krasnorusů přiřknut Sovětskému Rusku? A nebylo to Polsko, kdo ho okupoval?
3) S tím Finskem bych souhlasil, ale také chápu sovětské vedení, že chtělo vybudovat předpolí. To je velmocenská politika. Nakonec to byla taková vnucená výměna.
4) Rumunsku vrátit Podněstří … viz Lvov.
5) Japonsku Sachalin – ten byl ruský, ztratili ho půlku za rusko-japonské války
6) Japoncům Kurily – to je japonská daň za válku, možná se v budoucnu zase japonské stanou. Ale pozor na to: Japonci za války také žádní andílci nebyli.
7) Královec – Němci ho ztratili po právu. Chovali se tak, že si to zaslouží.

Oldřich
Návštěvník
Oldřich

Četl jsem nekteré příspěvky a mohu říct že jsem se pobavil jedna věc tu je jasná Československo vzniklo v roce 1918 a v období války bylo roztrženo z vůle A Hitlera to že Slováci šli s menším odporem zaplatili ke konci války. Takže vzhledem k tomu že republika byla rozdělena pod válečnejma událostma je vlastně neplatné dělení a automaticky se po válce spojila. Po generace jsme žili spolu v jedné vlasti ženili a vdávali navzájem vytvářely rodiny. Potom přišli dva kreténi dohodli se bez nás o nás že si rozdelej a pomnožej koryta a třetí kretén kulisák jim to schválil. V dnešní době si oba národy uvedomují že jsou si na celém světě k sobe nejblíž kulturně ,řečí, myšlením atd , nehledě na to že jako vědší území budem bráni vážněji v evropě. A ted jeden bonus pokud se prosadí zákon a rozdělení bude zneplatněno v tom okamžiku nebudem v EU ,NATO Slovákum se vrátí koruna budou zneplatněny veškeré smlouvy od roku 93 mužem vyhnat cizí banky které nás vysávaj atd. Přestante všichni koukat na svůj mamon a udělejte něco pro budoucnost našich národů všichni jsme bratři. Cti zem svou ať jsi ČECH MORVÁK SLEZAN NEBO SLOVÁK.

Juraj Grigar
Návštěvník
Juraj Grigar

Ak chcete poučovať o histórii, najprv sa z nej niečo poučte. Pokiaľ viem, Hitler dal Slovensku na výber dve možnosti: vytvorenie satelitného štátu alebo okupácia z maďarskej strany. Čo by ste si Vy vybrali? (Slovenský štát týmto neobhajujem, aby bolo jasno)

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

Článek se mi velmi zamlouvá a proti Jánošíkům nic nemám-naopak!Představaspolečného státu je úžasná neb v jednotě je síla a myslím ,že dnes ,již poučeni vývojem bychom se nenechali oslepit a mnohé bychom lépe spoluvytvářeli…
Také bychom byli příkladem pro ostatní a kvůli každé pitomosti bychom se netrhali…Jsem nadšená také vyhlídkou na opuštění NATO -takto jedné z největších zhovadilostí “sametu”..
zdraví jituš