Rothschildova nadace “Hanadiv” poskytla grant Karlově univerzitě za více než 7 milionů...

Rothschildova nadace “Hanadiv” poskytla grant Karlově univerzitě za více než 7 milionů korun, ale rodina Rothschild podmiňuje dotaci podivnou klauzulí na konci smlouvy, která vyvolává značné znepokojení. Prorůstání vlivu sionistů do výchovy českých akademických elit jede na plné obrátky! Kam nemůže emisar Soros, tam se zjeví osobně jeho pán Rothschild!

Rothschildova nadace “Hanadiv” poskytla grant Karlově univerzitě za více než 7 milionů korun, ale rodina Rothschild podmiňuje dotaci podivnou klauzulí na konci smlouvy, která vyvolává značné znepokojení. Prorůstání vlivu sionistů do výchovy českých akademických elit jede na plné obrátky! Kam nemůže emisar Soros, tam se zjeví osobně jeho pán Rothschild!

Před několika dny přinesla redakce Aeronetu článek o tom, že Masarykova univerzita v Brně získala grant od nadace Open Society Fund George Sorose [1]. Aby nikdo nebyl na pochybách, že rozhodně nejde o izolovanou událost, máme tady další odhalení. Jak mně upozornil Vítek ze Svobodného vysílače CS, situace je mnohem horší, protože do českého školství prorůstá tolik podivných a nebezpečných fondů, že je to doslova alarmující.

A největším šokem je, že do ovlivňování výchovy českých elit na akademické půdě, což je proces na 1. prioritě, zasahuje už dokonce osobně rodina Rothschild, a to především tam, kde jméno jejich dvorního emisara George Sorose je už příliš profláknuté a okaté. Právě tam, kde jde opravdu o velmi důležité procesy, totiž nastupuje přímo rodina Rothschild a její Rothschild Foundation “Hanadiv”. Ta totiž poskytla Karlově univerzitě v Praze grant za více než 7 milionů korun na podporu “židovských studií”. Kopii grantové smlouvy si můžete stáhnout zde.

Rothschildy znepokojilo chybějící zastoupení rakouských odborníků na sionismus v žádosti Karlovy univerzity o grant

Nadace Hanadiv je grantovou institucí se sídlem v britském Aylesbury, která poskytuje světovým univerzitám granty na tzv. židovská studia, ovšem pouze na ose studií oficiální doktríny sionismu. Pokud se podíváme na smlouvu Rothschildovy nadace Hanadiv s pražskou Karlovou univerzitou, najdeme tam úsek několika odstavců, kde se správci grantu ptají na to, jestli grant bude realizován ve spolupráci s rakouskými židovskými obcemi. Tento požadavek je pro laiky nejasný, ale každý, kdo se zajímá o rodinu Rothschild, tak ví, že sionisté domu

Rothschildové nikdy nepovažovali Washingtonskou deklaraci a vznik Československa v roce 1918 za symbol suverenity, ale naopak za model vazalství země k jejich domu, protože na úrovni procesů vyššího řízení zůstala veškerá moc nad českými zeměmi v rukách domu Rothschild. V Praze sice byly zdánlivě samostatné a suverénní vlády, ale ve skutečnosti se Benešova vláda opírala o vazalské spojenectví s Velkou Británií a Francií, což jsou obě země, které jsou plně pod kontrolou právě rodiny Rothschild. Tím, že se Praha v roce 1918 dostala do vlivu Paříže a Londýna, tak pouze došlo ke změně orientace kompasu, ale ne ke změně pána.

Vliv domu Rothschild na odtržení českých zemí od Rakousko-Uherska

Rakousko-uherské mocnářství bylo skrz naskrz prostoupené investicemi a aktivy domu Rothschild do takové míry, že Rothschildova rodina v jistých chvílích suplovala úlohu upadajícího mocnářství, které bylo zpečetěno vypuknutím I. sv. války. České země byly centrem průmyslu Rakousko-Uherska a vznik Československa připravil Vídeň o těžký průmysl a tím pádem o možnost zbrojení. Právě v té době se začaly rodit základy Rakouska jako neutrálního státu, i když na to došlo až po skončení následující světové války. Jenže Československo po svém vzniku v roce 1918 začalo zbrojit o to více s cílem vybudovat silnou vlastní armádu.

Dokument o vzniku Československa.

To byly procesy, které garantovali vlastenci a tzv. národní elity, především z řad legionářů na východní frontě. Jenže tento plán fungoval jen do chvíle, než Edward Beneš v nejkritičtější chvíli, když byla česká armáda po zuby ozbrojená, na hranicích byly vybudovány bunkry a národ chtěl bojovat, podlehl příkazu domu Rothschild a Čechům vzal zbraně, vrátil je z obrany hranic domů a předal moc nad zemí člověku, kterého Rothschildovci dosadili v Berlíně do křesla německého kancléře. Když bylo “hotovo” a české země byly zpacifikovány, odletěl Edward Beneš, spolu se zlatým národním pokladem, za svými pány domu Rothschild do Velké Británie, kde zůstal do konce války.

Edward Beneš plnil povely domu Rothschild do puntíku a pokud by Stalin nevyhrál II. sv. válku, slovanské národy by dnes neexistovaly

Výsledkem Benešovy věrchušky ve prospěch domu Rothschild bylo, že Němci po obsazení Čech a Moravy získali všechny zbraně Československé armády, které československý průmysl vyrobil a vyprodukoval od roku 1918. A tyto zbraně byly následně použity německou armádou proti ostatním slovanským zemím, proti Polsku a později proti Rusku s cílem vyhlazení slovanských národů. Stejně tak byly použity i proti Francii, kde vládla po I. sv. válce pronárodní vláda, která prosazovala typickou francouzskou koloniální politiku, v té době už hodně zašlé slávy. Československé zbraně I. republiky tak byly nástroji poprav slovanských zemí.

Pronárodní vlády v evropských zemích byly značným nebezpečím pro globální zájmy domu Rothschild, a právě proto byla instalace Adolfa Hitlera do role kancléře v Německu pro světové sionisty požehnáním, protože Hitler měl pro sionisty zařídit porážku Stalinova Ruska. Dnešní situace v Praze je jiná. Na Pražském hradě je člověk, který je sice globalista, ale ne globalista sionistické světové moci, ale globalista euroasijského globalismu, kde hlavní slovo mají Židovské národní (chasidské) kongresy, největší soupeř světových sionistů. A to je důvod, proč nadace Hanadiv chce dozor nad grantem pro Karlovu univerzitu od rakouské židovské obce, aby procesy na univerzitě neovládli chasidé.

Udělení grantu Karlově univerzitě. Odstavec 1 obsahuje dotaz na Rakouské centrum židovských studií, proč chybí v podkladových žádostech spolupráce s rakouskou židovskou obcí.

Vliv rakouského elementu na židovská diasporální studia na Karlově univerzitě pomůže vychovat nové kádry, které budou orientované na podporu principu světového sionismu a budou se stavět proti spolupráci konkurenčních židovských kongresů s Ruskem a s Čínou. Ovšem tyto kroky ve “městě míru” v Praze (hebrejské jméno Jeruzaléma – Yeru-Shala-Yim) nemohou být prováděny otevřeně, jednalo by se o porušení smlouvy “Mah’ral” mezi sionisty a chasidy v Praze.

Zmínky o Rothschildově nadaci jen po schválení, úplný zákaz zobrazování loga nadace!

Proto na konci smlouvy o grantu je uvedena poznámka v mnoha jazycích, aby to pochopili a rozuměli tomu úplně všichni, tato vícejazyčnost je tam přímo do očí bijící a domu Rothschild na tom velmi záleží. Dům Rothschild totiž žádá školu, aby se nikde se svým grantem nechlubila, a když ano, tak pouze po obdržení souhlasu správce fondu Hanadiv, a pokud souhlas vydá, tak univerzita může publikovat jen zmínku o fondu, ale v žádném případě loga nadace. Jednotlivá loga jsou symbolem vlády a dům Rothschild nesmí zobrazovat symbol “jadu” na neutrální půdě ve městě pod smlouvou Mah’ralu.

České země vlastně nejsou české, jsou pod kontrolou domu Rothschild už několik staletí s několika přestávkami, naposledy po roce 1948, což bylo způsobeno Stalinem, ale po jeho smrti převzali moc v Sovětském svazu opět trockisté, kteří jsou operačním nástrojem domu Rothschild a celý východní blok se postupně začal rozpadat. Rozpad měl završit Boris Jelcin, který měl rozvrátit i Rusko, protože rozvrácení SSSR domu Rothschild nestačilo.

Úloha manažerů domu Rothschild je znovu aktuální, poučíme se z minulosti, nebo budeme chyby opět opakovat a znovu vystavíme slovanské národy zničení?

Když země buduje národní suverenitu, jako Československo budovalo po roce 1918 mohutnou obrannou armádu a bunkry a opevnění na hranicích, a potom přijde někdo, kdo vybudované obranné pozice a vyrobené zbraně předá bez boje nepříteli, zatímco vlastní občany nejprve odzbrojí a nakonec sám ze země uteče a odzbrojené občany přenechá nepříteli, tak takový politik plní něčí úlohu a zadání. A když je hotovo, uteče nebo odejde ke svému pánovi. A víme, kam utekl Edward Beneš v roce 1938. A víme moc dobře, kdo po II. sv. válce Rothschildům zaplatil a předal jim české zlato jako platbu za “ubytování, výstroj a výzbroj” československých vojáků bojujících a umírajících ve II. sv. válce za Velkou Británii. I proto prvním krokem domu Rothschild po roce 1918 byla likvidace šlechty v českých zemích, historicky největších nepřátel sionistů. Tento úkol se dokonce dostal i do Washingtonské deklarace při vzniku Československa.

Země může mít třeba miliony vojáků, miliony zbraní a miliony bunkrů na obranu země. Ale není to nic platné, když má ve svém čele jednoho jediného politika, který je marionetou cizí moci, kterou představuje dům Rothschild. Takový politik šmahem ruky změní osud národa a když je tzv. hotovo, odejde z politiky, aby nebyl na očích. Tyto procesy vidíme i v ČR, viz. odchod Roberta Pelikána z politiky poté, co je hotovo a Jevgenij Nikulin byl vydán do USA. Poté, co je hotovo a Martin Stropnický míří do Izraele jako velvyslanec, když poslušně vyhostil ruské diplomaty.

Jenže k výchově takových “kádrů bez páteře” je třeba mít vliv na vysoké školy. A tam, kde se formuje národní inteligence, se musí podle zájmu domu Rothschild formovat poslušné marionety, které zatáhnou na povel za šňůru gilotiny a popraví vlastní národ. Vliv cizích nadací na českou akademickou půdu je hrozivý. A snaha o skrývání původu grantů ze strany domu Rothschild by měla jasně varovat nejen studenty, ale především rodiče, protože vaše děti budou jednou tahat za šňůry procesů řízení. Tak aby to nebyla šňůra se smyčkou na konci a s vaší hlavou uvnitř.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Jarek
Návštěvník
Jarek

Tak konečně bude jasno a UK se stane opět věhlasnou vůkol celému světu světů a za sedum milionů se bude pídit historické pravdě že dohledá úmrtní listy toho slavného holokaustu .
Taky když už jsou na to prachy se dozvíme proč židi byli sváženi do lágrů a proč Židi jako Václav a Miloš Havlovi spolupracovali s pražským gestapem .
Taky by se mohlo nechat za kousek z toho grantu spočítat o kolik majetku zbohatl Rothschild při odrbáváni svých vlastních prostřednictvím Sóreše v Maďarsku .
Z novodobé historie by z části toho grantu mohli vypracovat zprávu jak český lid pod vládnoucím židovstvem hyne na úbytě a nevzkvétá viz třeba Tošovského zidovina s naším zlatem v ČNB , nebo Židovina Rusnoka za dva bilióny Kč .
Pokud by Karlova univerzita směřovala tímto směrem určitě by Rothschilda více než nadchla .

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Za 7 Mega se s důvěrou a “bohulibým úmyslem” dostanou Soudruzi z Domu od Červené Placky v NAŠÍ UniCarolina ke všemu, co v NAŠICH Archivech potřebují, jak změnit, tak získat, a tak i “vypařit”…. 😉
Dozor od rakouské židovské obce je garantem toho, že VŠE proběhne tak, jak Soudruzi potřebují ….

Budou mít rakouští židovští dozorci k NAŠIM NÁRODNÍM Archiváliím samostatný a neomezený přístup ? I bez dozoru našeho zodpovědného Archiváře?
( Memento 1984: doporučuji v tomto případě 1. Před cizím vstupem uložit bezpečně kopie všech seznamů a vyobrazení VŠECH Archiválií ze všech Archivů Caroliny,
určit osobně zodpovědnou osobu za Obsah všech Archivů – logicky titulář příjmu Grantu a jeho protlačovatel,
vstup do Archívů pro “dozor nad grantem pro Karlovu univerzitu od rakouské židovské obce” POUZE A VÝHRADNĚ v doprovodu min. 2 zodpovědných osob.) 😉

Jan
Návštěvník
Jan

Přimlouvám se, aby z důvodu nestrannosti, za dozor byli jmenováni dva Palestinští diplomaté. Třeba Hamás @ Papás

Jan
Návštěvník
Jan

Hlavně aby se nenašel Golem. Vyšili by nám totiž takový penále za uskladnění, že co Český gojím, to bezdomovec.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

To je sranda, pastevec Ruml se tlačil k antifa-smažkám, ale smažky asi jeho prefrenční polibek smrti nechtěly. Nebo snad spacákářovi z Kavek ke smažkám chybí vlas?

brutopýr
Návštěvník
Blondyna z Londyna
Návštěvník
Blondyna z Londyna

??

Axel
Návštěvník
Axel

Spacákový revolucionář už neví, jak by se zviditelnil. Nemůžu se přestat smát. 🙂 🙂 🙂

Pijack
Návštěvník
Pijack

Ještě by měl vrátit ty tučné dotace do své neziskovky, co dělají ročně 10 milionů. Nevím, na co je Ruml potřebuje. A do politiky se cpe asi kvůli tomu, aby si své zdroje ze státní kasy pohlídal. Tohoto lempla platí stát z našich daní.

Jana
Návštěvník
Jana

Omlouváme se, stránka nebyla nalezena 🙁

Bubla
Návštěvník
Bubla

Dost podobně dopadl pan Ivo Vašíček. Je na piráta lehce postarší, a byl místopředsedou, teď je sice nějakým zastupitelem, ale podle mně ve straně je pátý kolo u vozu… prostě kdo je jen trochu normální, toho tam nemůžou mít, bo by je “brzdil”.
Jediný štěstí je, že Kalda je kdysi dost nasral a tak se nesnáší, tím pádem je ten jejich demonblok poněkud nesourodý….
zde je kalda pod parou jak je uráží… bůh žehnej alkoholu 🙂
ty podepsaný foky budou jednou dost cenný 🙂

Bubla
Návštěvník
Bubla
mino
Návštěvník
mino

Presne tak, on pásol kravky na Slovenských stráňach na ktorých poznám každý krík, je to fakt pravda.

konzerva
Návštěvník
konzerva

A co rumlík starší..komentátor procesů v 50 letech to jeho synáček neřekne…eto durak…

Tři kožíšky pro modelku
Návštěvník
Tři kožíšky pro modelku

Piráti zjistili, že Rumlík by jim “vylepšil” volební preference směrem dolů… 🙂

Alanis
Návštěvník
Alanis

King oznámil, že příští rok Babišova vláda vyhlásí tendr na Temelín, což prý bude velká příležitost pro Westinghouse. Firma se dle něj nyní dostává z finančních problémů, získala nové investory a má i nejmodernější technologie.

Experti shodně konstatují: „Westinghouse nemá provozní zkušenosti s jadernou elektrárnou, schopnost financovat své projekty a schopnost zajišťovat dodávky paliva, ani nakládání s palivem vyhořelým. Dnes i nové trhy v rozvojových zemích vyžadují komplexní a integrované služby, které Westinghouse nemůže poskytnout. To je jeden z hlavních důvodů, proč firma utrpěla opakované porážky v mezinárodních výběrových řízeních.“

Dodýchávající „strategický dědeček“ je prostě na kapačkách. Jenže Američané do jeho udržování při životě nacpali tolik peněz, že chtějí na cizí účet alespoň něco umořit (America First!). Kam s ním? K vám, drazí bratři ve zbrani! A tentokrát to bude bez odmlouvání!

Pokud Babiš před americkým tlakem kapituluje, zatáhne k nám skutečného Trójského koně. Včetně oněch „bojovníků“ ukrytých v jeho útrobách, kteří pomocí této léčky Troju zničili. O vojáky jde ostatně až v první řadě. Jak již řečeno, budou součástí „vybavení“.

http://www.protiproud.cz/politika/3776-zombie-se-vraci-zkrachovaly-westinghouse-opet-ve-hre-o-temelin-vybavou-budou-i-americti-vojaci-peklo-na-dosah-necase-to-stalo-krk-co-udela-babis-trumpuv-king-jiz-hrozi-zvitezime.htm

Josef
Návštěvník
Josef

Co? Šmankote! Vždyť americký Westinghouse nepostavil žádnou jadernou elektrárnu od roku 1973!

Experimenty s palivem Westinghouse v ukrajinské Záporožské jaderné elektrárně (největší jaderná elektrárna v Evropě a pátá na světě, 15 bloků) způsobily skoro druhý Černobyl – opakované havárie a možná je elektrárna i kontaminovaná (únik radiace uvniř elektrárny).

https://vesti-ukr.com/strana/274118-nachalsja-padezh-blokov-na-rovenskoj-i-na-zaporozhskoj-aes-vyshli-iz-stroja-enerhobloki

Zas*aný Babiš nás přijde ještě draho.

Anan
Návštěvník
Anan

Mělo by se zakázat financování VŠECH nadaci a neziskovek ze zahraničních peněz a vůbec i ostatních ze státniho rozpočtu ČR, aby se nemontovaly tam kam nemají. Jenže to ti naši podpindinosníci jak je nazýva Pjakin nedokážou.

RRR
Návštěvník
RRR

Vemte si, kolik miliard nacpe stát do různých neziskovek pro začlěňování a z toho by zaplatil grantů hafo. Ale momentálně navíc se ted bude sypat do slev ve vlacích. Neuvěřitelný diletantismus.

.lak
Návštěvník
.lak

No, pejsci hopsá za páníčka. https://www.youtube.com/watch?v=l_Egl43xhm0 ..azoři trhat

Axel
Návštěvník
Axel

Trochu OT k dnešnímu Dni vítězství: http://www.novarepublika.cz/2018/05/den-vitezstvi.html . Vlkovy názory mně zvláště v poslední době vůbec neseděly, výjimkou byly snad jen ty perfektní informace z Ukrajiny, ale tenhle článek mne fakt chytnul za srdce. Měl jsem v plánu jít dnes odpoledne na hřbitov s kytičkou a svíčkou tak jako tak a tento článek mne utvrdil v tom, že nemohu konat jinak.

anazuz
Návštěvník
anazuz

Byla jsem na hřbitově v sobotu. A co mne velmi těší, kdysi hroby padlých vojáků RA zely prázdnotou, letos jsou zaplaveny květinami, věnci a svíčkami. Národ se probouzí, pomalu , ztuha, ale probouzí. 😉

Axel
Návštěvník
Axel

V zimě z našeho hřbitova sochu rudoarmějce sundali a odvezli. Obával jsem se, že to bude, jak je dnes zvykem, na furt, ale byl jsem ubezpečen, že ji zrenovují a pak zase vrátí. Byl jsem mile potěšen, že byla dnes opět na svém místě a zářila novotou. 🙂

LOSTRIS
Návštěvník
LOSTRIS

U nás na jižní Moravě v lesích je pomník sestřeleným sovietským parašutistům. Dodnes tam je kus vrtule z jejich letadla. Byla jsem tam už druhý rok po sobě a vesničané pokaždé přinesli věnec s krásným věnováním a trikolorou. Letos tam někdo udělal z šišek krásné velké srdce a někdo jiný tam zase přinesl kámen ve tvaru srdce….probouzíme se Slované, dlouho jsme spali, ale už se probouzíme

Hestie
Návštěvník
Hestie

nestačí palce Axel,
až se uzdravím půjdu dohnat, děkuji

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

comment image

Lubomír
Návštěvník
Lubomír

Dobrý den pane VK. Děkuji za informování slovem i písmem. Mám výhrady k stručnosti 🙂 , která zazněla od Vás ve vysílání na SV v pátek. “Pokles počtu narozených dětí v ČR a udržitelnost průběžné penze”. Stručně co možná chybělo: daňové zákony v Německu 1955: nyní chybí 16 mil děti od pracujicich. V Czechii v 1993 podepsal V.Klaus zákon o daních. Nyní chybí 600 tisíc dětí od bílé pracující populace. Bezdětný dnes tuneluje penzijní fond částkou 1.3mil.
Došel jsem k závěru, že pro likvidaci státu je třeba přijmout zákony v daňové oblasti tak, aby se nerodily děti od pracujících rodičů. Čerpám data od Ivo Patta na Google i fsb.

sibolet
Návštěvník
sibolet

Dnešní Jak to vidí Švihlíková,takový uryveček https://rutube.ru/video/5d48167d04863229a3f924b683a5ee13/

Josef
Návštěvník
Josef

To je fakt, v Česku se rodí méně dětí než za 1. světové války, když byli muži na frontě, hlad a bída. Na druhou stranu, planeta je velmi přelidněná, 7 miliard je příliš, lidstvo devastuje životní prostředí a způsobuje aktuálně probíhající katastrofické masové vymírání živočišných a rostlinných druhů.

Počet živě narozených v českých zemích v roce:
1914: 269 142, 1915: 197 542, 1916: 140 211, 1917: 126 916, 1918: 120 579
1994: 106 579, 1995: 96 097, 1996: 90 446 …. 2014: 109 860, 2015: 110 734, 2016: 112 663, 2017: 114 405 (z toho 5 až 10 % jsou novorozenci imigrantů Romů ze Slovenska s vysokou porodností, přesněji historicky Dalitů z nejnižší kasty Nedotknutelných ze severozápadní Indie)

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo_%C4%8Ceska#Popula%C4%8Dn%C3%AD_statistiky

https://zpravy.idnes.cz/vymirani-druhu-studie-2017-0xq-/zahranicni.aspx?c=A170711_132531_zahranicni_ert

Jaris
Návštěvník
Jaris

Planeta JE prelidnena, ale ne bilou rasou. Ta vymira. Problemem jsou muslimove, cernosi, asiati a konkretne Mexicani a Indove s prehnanou porodnosti.
Teoreticky, kde je bida – tam vic deti. Kde je vyssi zivotni standart – tam jsou deti nahrazovany zvirecimi mazlicky.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Všechny čoklaře i s čoklama vyhnat do psinců za městem.

LOSTRIS
Návštěvník
LOSTRIS

No, jen jestli nám ty statistické údaje říkají pravdu. Já kam se kolem sebe v Praze nebo doma na Moravě podívám tam vidím těhulky a mladé maminky s dětičkami. Zrovna tak je otázka zda je tahle planeta skutečně přelidněná… jak známo účel světí prostředky.

Bubla
Návštěvník
Bubla

Video pana “terminátora” Foldyny:
https://www.youtube.com/watch?v=wWLWh41qZcc
Je mi sice asi tak 100x sympatičtější bež sračky jako Dinstbír a synové, ale je to pořád jen socan. Tudíž mohu jen říci, dvá se perou, třetí, já, se směje. 🙂

Bubla
Návštěvník
Bubla

Tak vadí vám víc že je mi 100x sympatičtější než dínstbír, nebo vám víc vadí ,že mi vadí že je socan. Vždyť vy tady socany moc nemusíte ne? Jasně, zase holt jde o to kdo (já) to říká a ne o to co říká… no nic. Voni ho ze socdem vyhodí a pak bude úplně v pohodě. Nejdřív jim tu socdem ale trochu rozeštve a to je to nejlepší.
Anyway … good work soudruhu 🙂

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

To tvoje bublání na socany…, no, ujel ti vlak. Už dávno je to jen maškaráda bez obsahu, to dělení na “pravici” a “levici”, to nevíš todleto? I brabci po střechách to dávno vědí. Problém je jinde.

Bubla
Návštěvník
Bubla

To máš pravdu. Jsem konzervativní a zpátečnický hajzl. Vedu si svou starou dobrou válku. Mně to baví.

Blondyna z Londyna
Návštěvník
Blondyna z Londyna

No, nejsem zadny antision ☺, ale musim uznat, ze zidovsky vliv ve svete nejspis je obrovsky silny. Napr. Rusko. To se neboji nikoho. Neboji se Ciny, v Syrii se postavilo do cesty Americe. Ale na me to dela dojem, ze jediny, pred kym ma Rusko vitr, je Izrael. V Syrii to tak alespon vypada. Je to usmevne, protoze nebyt Ruska, ktere zastavilo.Hitlera, zide by dnes jiz byli vyhlazeni. Meli by si to uvedomit.

Anan
Návštěvník
Anan

Jde o to zachránit planetu před všemi těmi ničiteli. RUSKO se nebojí Netanjahua. Jestli si čteš o něm zprávy tak se ho chtějí zbavit, a není to Rusko. Hrozné je, že bylo vůbec Hitlerovi dovoleno zbrojit a rozpoutat válku. Všichni dělali, že nic neví, asi se jim to hodilo.