Roman Prymula chce zametat stopy po zemřelých s visačkou obětí COVID-19 tím,...

Roman Prymula chce zametat stopy po zemřelých s visačkou obětí COVID-19 tím, že jejich těla se budou muset povinně spalovat v krematoriích? Lékaři z Itálie burcují, že COVID-19 jako příčina smrti se u zemřelých cucá z prstu a drtivá většina těl se ani nepitvá! A těch pár, které se pitvaly, ukazuje jako příčinu úmrtí jiné důvody, s výjimkou jediné pitvy! A k tomu všemu americká CDC přiznala, že dosud nedisponuje žádnými z terénu nasbíranými kvantifikovanými laboratorními izoláty viru SARS-Cov-2, všechny “vzorky” pro testy si totiž CDC vyrábí sama pomocí kultivace in vitro!

Roman Prymula chce zametat stopy po zemřelých s visačkou obětí COVID-19 tím, že jejich těla se budou muset povinně spalovat v krematoriích? Lékaři z Itálie burcují, že COVID-19 jako příčina smrti se u zemřelých cucá z prstu a drtivá většina těl se ani nepitvá! A těch pár, které se pitvaly, ukazuje jako příčinu úmrtí jiné důvody, s výjimkou jediné pitvy! A k tomu všemu americká CDC přiznala, že dosud nedisponuje žádnými z terénu nasbíranými kvantifikovanými laboratorními izoláty viru SARS-Cov-2, všechny “vzorky” pro testy si totiž CDC vyrábí sama pomocí kultivace in vitro!

Situace okolo podvodu s pandemií COVID-19 začíná nabírat děsivé a naprosto nevídané obrysy, ze kterých se mi doslova chce zvracet. Jenže, o to více najednou do sebe začínají zapadat jednotlivá fakta a informace, najednou dávají smysl podivné kroky klíčových osobností a politiků, kteří se na tomto podvodu podílejí.  Český ministr zdravotnictví Roman Prymula včera odpálil další podezřelou informační bombu, protože na stanici CNN Prima News prohlásil [1], že by bylo dobré, aby se těla zemřelých na COVID-19 v ČR začala spalovat v krematoriích, a to prý kvůli zabránění kontaminace okolí, kontaminace půdy, zřejmě i spodních vod, jinými slovy na zabránění šíření prý prudce nakažlivého viru, jako kdyby šlo o radiaci nebo podobnou látku.

Roman Prymula, ministr zdravotnictví

Ve skutečnosti je to ale jinak. Roman Prymula podle všeho chce spalováním těl zamést stopy a zbavit se důkazů, kdyby v budoucnu někdo chtěl těla exhumovat a provést patologické rozbory, až se změní globální proces řízení a začnou se stíhat zločiny současných kádrů globálního liberalismu. Je to podobné jako v dobách Stalinismu v 50. letech, kdy se nejprve stavěly pomníky Stalinovi na Letné a po jeho smrti se naopak zase bouraly a všechno z dob Stalinismu se kritizovalo a lidé se stíhali. Garantuji vám, že to samé v budoucnu čeká dnešní podpindos a budovatele globálního neoliberalismu a někteří to zřejmě tuší.

Roman Prymula chce spalovat těla, protože někdo by v budoucnu mohl dostat nápad ta těla exhumovat a hledat v nich covidové viry, které by tam měly být i po desítkách a stovkách let! A proč virus nemůže umřít?

Pokud je člověk zabit virem a prokazatelně zemře na virus, tak ten zůstane v těle člověka i tisíce let. Virus totiž není živý organismus per se a nemůže umřít. Je to částice, která se může množit pouze za přítomnosti organické a živé buňky. Virus si můžete představit jako látku tvořící bubliny ve vodě. Aby vzniklo více bublin, je za potřebí přidat látku do vody. Aby se virus rozmnožil, je potřeba ho umístit do lidské buňky, a to vzhledem k tomu, že virus není živý organismus. Laická veřejnosti považuje virus za mikroskopické “zvířátko”, které má tvar koule s mnoha tykadly a uvnitř koule to žije, je tam RNA a celé se to pohybuje a množí. Jenže, to je falešná a mylná představa. Virus je částice hmoty, není to živý organismus, protože nesplňuje 3 základní podmínky definice pro živý organismus [2].

Řez virem SARS-Cov-2

Za prvé, nesplňuje podmínku reprodukce a množení. Aby se viry mohly replikovat, musí nejprve unést reprodukční zařízení hostitelské buňky, přesměrovat ho na „fotokopii“ svého genetického kódu RNA uvnitř viru a výsledné namnožené viry potom zalepit do nově vytvořené nádoby známé jako kapsida. Bez hostitelské buňky se virus jednoduše nemůže replikovat, sám o sobě tedy nemá schopnost množení.

Za druhé, na rozdíl od živých organismů, které mohou samy rozdělit jednu buňku na dvě, se viry musí „shromáždit“ k převzetí kontroly nad hostitelskou buňkou, která potom začne po tomto hackerském útoku vyrábět a sestavovat virové složky a jejich kopie podle RNA návodu z jader virů.

A za třetí, virus se nepovažuje za živý, protože k přežití nepotřebuje spotřebovávat energii, ani není schopen regulovat svou vlastní teplotu. Na rozdíl od živých organismů, které uspokojují své energetické potřeby metabolickými procesy, které dodávají energeticky bohaté jednotky adenosintrifosfátu (ATP), energetické měny života, viry nežijí z ničeho. Teoreticky se tak virus může pohybovat donekonečna v prostoru, dokud se nedotkne správného druhu buňky, do které zapadne, aby se mohl vázat a infikovat, čímž si vytvoří více kopií.

Koronavirus není živý organismus a tudíž nemůže zahynout, není totiž živý. Může být ale poškozen, případně zničen

Viry tak nesplňují žádnou ze tří podmínek živého organismu a zásadním důkazem je, že nepotřebují energii ke svému přežití a zachování existence. Jinými slovy, viry zůstanou a nezmizí, pouze mohou mutovat tím, že živé buňky je špatně okopírují, protože RNA kopie nemají korekční mechanismy polymerázy, na rozdíl od DNA, takže živé buňky kopírují viry s chybami, doslova jako poškozená a chybná tiskárna, která vytiskne 1 list potištěného papíru s textem, následně papír vloží do skeneru, ofotí a následně znovu vytiskne tuto ofocenou kopii.

Vytisknutou kopii opět vezme, znovu ofotí na skeneru a sken znovu vytiskne. A tak pořád dokola. V důsledku je každá další kopie horší a horší, protože každá další kopie pochází z předchozí kopie, nikoliv z původního čitelného a čistého originálu. A touto chybnou replikací virus postupně mutuje a ztrácí svoji věrnost a správnost kopírovacího plánu původní předlohy, stává se jinak organizovaným.

Chemická likvidace SARS-Cov-2 v atmosféře v ulicích Wuhanu

Jenže, virus jako takový nikam nezmizí, nevypaří se, nerozpustí, nevstřebá se nikam, prostě zůstává. A v tom je problém, a to zejména pro účastníky spiknutí na světové pandemii. Těla zemřelých pacientů totiž zůstanou virulentní po desítky, stovky a v podstatě i tisíce let, protože tyto viry, tedy neživé částice, zůstanou dokonce i v kostech zemřelých. Jinými slovy, kdokoliv v budoucnu může nařídit exhumace pohřbených těl a provést pitvy, odebrat vzorky tkáně, případně vzorky vnitřku kostí a bude hledat přítomnost viru SARS-Cov-2, tedy částice neživé látky, která v těle a v kostech zemřelého logicky zůstane.

Teď se možná silně zarazíte a budete namítat, že přece v televizi a v médiích se říkalo, že koronavirus přežije ve vzduchu jen pár hodin, na površích některých materiálů i několik dnů a po uběhnutí této doby už virus “umře”. Jenže, to je nesmysl. Virus nemůže umřít, není to živý organismus. Tak jak je to tedy doopravdy?

Pokud někdo v budoucnu nařídí exhumaci těl a budou se hledat viníci a spiklenci podvodu COVID-19 s cílem vymožení náhrady škod firmám, podnikům, korporacím a živnostníkům, vyjde najevo, že v tělech zemřelých žádný SARS-Cov-2 virus není a nikdy nebyl

Virus nemůže zemřít z přirozených příčin, ale může být zničen, poškozen, destruován, a to do takové míry, že už se nemůže dostat do živé buňky a donutit ji k replikaci své předlohy. Viry po několika hodinách nebo dnech se poškozují tím, že jsou vystaveny UV záření ze Slunce, světla, dále je poškozují extrémně vysoké teploty, zatímco mrazy už zdaleka tak ne a rovněž chemikálie poškozují viry velmi výrazným způsobem. Čím ale odolnější virus, tím méně mu vadí UV záření a Slunce, bez poškození vydrží déle.

Jenže, ve všech těchto případech mluvíme a měli bychom mluvit o poškozování virů, ne o jejich zabíjení, protože viry nelze zabít z principu, protože to nejsou živé organismy. A tím se dostáváme k plukovníku Prymulovi. Ten je lékař a není idiot. Musí mu být naprosto jasné, že když se zemřelá těla údajných obětí COVIDU-19 budou pohřbívat do země, tak logicky ty viry tam zůstanou desítky a i stovky let.

Chemická likvidace částic SARS-Cov-2 ve Wuhanu

Ty viry nemohou zemřít, nejsou živé. Mohou se pouze lehce či více poškodit, ale to je všechno. Pokud někdo v budoucnu nařídí exhumace a pitvy těl, bude se asi hodně divit, že v nich nenajde vůbec žádné viry SARS-Cov-2. A proto nejlepší cestou, jak zabránit provalení spiknutí, je zamést po tělech veškeré stopy tím, že těla se nebudou pohřbívat do země, ale budou se spalovat v krematoriích. Popel totiž nejde exhumovat a patologicky zkoumat, sorry jako. A proč je vysoká pravděpodobnost, že Prymula chce spalovat těla, aby se zametly stopy? No, protože v ČR a stejně tak ve zbytku světa se pitvy zemřelých údajně na COVID-19 vůbec neprovádí, až tedy na nějaké výjimky.

Lékaři z Itálie už v květnu varovali, že většina studií o zemřelých na COVID-19 ve světě paradoxně a nepochopitelně není vůbec založena na pitvách zemřelých

Italští lékaři již v květnu publikovali velice znepokojivou odbornou studii, že v Itálii jsou všechny vědecké studie o COVID-19 založeny pouze na laboratorních studiích in vitro a nikoliv na posbíraných histologických nálezech z pitev zemřelých. V popisu odborné zprávy italští lékaři uvádí [3] tyto znepokojivé informace:

Současné propuknutí infekce COVID-19, které začalo v čínském Wuhanu v provincii Hubei v prosinci 2019, představuje trvalou výzvu a významnou hrozbu pro veřejné zdraví vyžadující dohled, rychlou diagnostiku a výzkumné úsilí, aby bylo možné porozumět novému, vznikajícímu a neznámému patogenu a vyvinout účinné terapie. Navzdory rostoucímu počtu publikovaných studií o COVID-19 je ve všech zkoumaných studiích patrný nedostatek dobře definované patofyziologie úmrtí u pacientů, kteří zemřeli po infekci COVID-19.

Pitva by měla být považována za povinnou k určení přesné příčiny úmrtí, čímž by poskytla užitečné klinické a epidemiologické informace a patofyziologické poznatky pro další poskytnutí terapeutických nástrojů.

Metody: Byl proveden přehled literatury v databázi PubMed s použitím klíčových výrazů: „COVID-19“, „nCov 19“ a „Sars Cov 2“. Bylo získáno 9709 článků; vyloučením všech duplikovaných článků byla poté použita další kritéria: články nebo abstrakty v angličtině a články obsahující jedno z následujících slov: „smrt“, „zemřel“, „komorbidita“, „příčina smrti“, „biopsie“, „pitva“ nebo „patologické “.

Výsledky: Kritéria pro zařazení splnilo celkem 50 článků. Pouze 7 z těchto studií však uvádělo údaje založené na pitvě.

Diskuse: Analýza hlavních údajů z vybraných studií se týká kompletní analýzy 12 954 pacientů, z nichž 2269 zemřelo (s mírou úmrtnosti 17,52%). Laboratorní potvrzení infekce COVID-19 bylo získáno ve všech případech a komorbidity byly plně hlášeny ve 46 studiích. Nejběžnějšími komorbiditami byly: kardiovaskulární onemocnění (hypertenze a ischemická choroba srdeční), metabolické poruchy (cukrovka, nadváha nebo obezita), respirační poruchy (chronická obstrukční plicní nemoc) a rakovina. Nejčastěji hlášenými komplikacemi byly: syndrom akutní respirační tísně (ARDS), akutní poškození ledvin, poškození srdce, jaterní nedostatečnost a septický šok.

Pouze 7 článků uvádělo histologická (vzorková) vyšetření. Jsou však popsány pouze dvě úplné pitvy a příčina smrti jako COVID-19 byla uvedena pouze u jedné z nich! Nedostatek posmrtného vyšetřování neumožňuje definici přesné příčiny smrti k určení cest této infekce. Na základě několika histopatologických nálezů hlášených v analyzovaných studiích se zdá, že jde o jasnou změnu koagulačního systému: u pacientů s COVID-19 byla často popsána protrombotická aktivita s následnou tromboembolií. Jako vědecká komunita jsme vyzváni, abychom čelili této globální hrozbě a porazili ji všemi dostupnými nezbytnými nástroji. Navzdory zdokonalení a posílení jakékoli metody studia ve všech oborech medicíny a vědy může podpora pitevní praxe jako nástroje vyšetřování také pomoci lékařům definovat účinnou léčbu ke snížení úmrtnosti.

Pouze jediná studie úmrtí člověka na Covid-19 na vědeckých serverech byla založena na datech získaných ze skutečné pitvy, zjistili lékaři z Itálie

Jak sami vidíte, v květnu probíhala v Itálii mohutná údajná nákaza COVID-19 v první vlně, ale italští lékaři se pozastavovali nad tím, že v podstatě ze všech lékařských a publikovaných materiálů jenom jedna jediná patologická zpráva určila, že pacient opravdu zemřel na virus SARS-Cov-2. Pouze jedna jediná studie, nic víc! A to v době, kdy virus na světě v té době údajně zabil již stovky tisíc lidí a na vědeckých serverech v květnu našli italští vědci jen jednu jedinou pitevní zprávu, jejíž závěr zněl, že pacient opravdu zemřel na SARS-Cov-2 infekci v plicích.

Dr. Robert Redfield, ředitel CDC

Možná si řeknete, že Italové použili špatnou metodologii, že čerpali pouze z publikovaných zpráv na internetu, ale že mnoho zpráv z patologií publikováno není, prostě se to dá zpochybňovat zleva i zprava. Jenže, těžko bude někdo zpochybňovat bombu, kterou v polovině července odpálila americká CDC přímo ve své zprávě o situaci v CDC jako hlavní epidemiologické instituce v USA. Na kauzu [4] nás upozornila naše čtenářka a krajanka na Floridě, paní Karolína.

Skandál z USA odhaluje, že americká CDC nemá k dispozici virové izoláty SARS-Cov-2 z terénu, z těl pacientů, z těl zemřelých, prostě nic. V dokumentu CDC přiznává, že pro testy PCR proto používá vzorky SARS-Cov-2 kultivované z laboratorních zásob vypěstovaných in vitro

Americká CDC totiž 13. července 2020 publikovala svůj dokument [5] s názvem CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel, který popisuje postupy při testování nálezů koronaviru. A co se v dokumentu skrývá, to doslova jednomu vyrazí dech i se zubama.  Hluboko v dokumentu, na straně 39, v části s názvem „Performance Characteristics“ máme v překladu toto: „Jelikož v současné době nejsou k dispozici žádné kvantifikované virové izoláty 2019-nCoV (tzn. izoláty z terénu, z lidských těl), jsou testy (diagnostické testy) určené k detekci 2019-nCoV RNA prováděny testy ze zásob (CDC) in vitro v transkribované podobě plné délky RNA…“

Klíčová fráze zní: „Protože v současnosti nejsou k dispozici žádné kvantifikované virové izoláty 2019-nCoV…“ Každý objekt, který existuje, lze kvantifikovat, to znamená měřit a určit jeho množství, počet virů atd. Použití výrazu „kvantifikováno“ v této frázi znamená jediné, že CDC nemá žádné měřitelné množství viru z terénu, z lidských těl, z patologií, protože jsou nedostupné! CDC tak nemá žádný virus z terénu, ale pouze vzorky vypěstované a kultivované v laboratorních miskách in vitro! Americká CDC tak podle vlastních slov neměla ani ke dni 13. července 2020 k dispozici žádný virový izolát z terénu, z celých USA, ani odnikud ze světa, prostě vůbec nic. To je bomba jako blázen! Šiřte, sdílejte!

Americká CDC nemá žádné izoláty SARS-Cov-2 z lidských těl a Roman Prymula chce spalovat všechna těla zemřelých v ČR s visačkou na palci, že dotyčný zemřel na koronavirus

Přímo v dokumentu CDC přiznává, že americké testy používané v USA se spoléhají na kmenové vzorky RNA SARS-Cov-2 vyšlechtěné a kultivované v Petriho misce přímo v laboratořích CDC, zkrátka v biologickém roztoku in vitro. Tohle je největší bomba a odhalení za poslední půl rok, je to důkaz v podobě dokumentu přímo z americké CDC. Dosud nemají virový izolát koronaviru z terénu! A já se zeptám: Éto děbily? Chápete, co to znamená? Roman Prymula není hlupák a ví, že toto spiknutí jednoho dne praskne, začne vyšetřování, mezinárodní tribunály, budou se hledat důkazy, budou se exhumovat těla a v nich hledat viry, které prostě nemohou umřít, protože nejsou živé, jsou tam i po 100 letech, pokud tedy existovaly od počátku. Pokud ale neexistují, pokud v tělech nejsou, potom jejich neexistence v mrtvých tělech se bude jen těžko vysvětlovat.

Plynová kremační pec

Výzva ke spalování těl je výzvou k likvidaci důkazů, protože v těch tělech zemřelých žádný virus SARS-Cov-2 není. Kdyby byl, myslíte si, že by americká CDC do svého dokumentu psala, že dosud nedisponuje virovým izolátem SARS-Cov-2 z terénu? Všichni, kdo se na tomto spiknutí proti národům podílejí, mají obrovský strach. Takový strach, že to jednou praskne a začnou se exhumovat těla a bude se hledat virus, který nebyl? Anebo byl, ale jenom málo, a jenom někde? Pokud největší epidemiologická laboratoř na světě, americká CDC, napíše do dokumentu, že dosud nedisponuje virovými izoláty z terénu, tak si sami domyslíte, jaký průser se z toho může pro všechny plukovníky a bojim-goyim vyklubat. Šiřte, sdílejte, ať to všichni vědí!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
trtal
Návštěvník
trtal

Okultní pozadí Prymulova počínání? Co nám vlastně všechno (ne) chtíc sdělil?

http://www.x-p.cz/2020/10/14/okultni-pozadi-prymulova-pocinani-co-nam-vlastne-vsechno-ne-chtic-sdelil/?fbc

Cml1
Návštěvník
Cml1

V současné době “nevládne” ten, který je na veřejnosti vidět.

Viděli jste ty zoufalé obličeje amerických kosmonautů, kteří se vrátili z “Měsíce” v Holýůdu?

Proto mně velice zajímá, pročpak tento “pán” má STEJNÝ VÝRAZ jejich obličeje….!

comment image

comment image

comment image

viz nahoře
comment image

comment image

angel
Návštěvník
angel

sedl jste na lep … usa na Měsíci byli ale pro to, co tam viděli , byl vypuštěn hoax , kterému i vy věříte…jak jednoduché…

Cml1
Návštěvník
Cml1

angel

Sedla jste na lep. Nebyli tam. Už z důvodu existence Van Allenových pásů, což je jasný důkaz, jinak zde mohu popsat další desítky důkazů, že tam nebyli, ale kde máte vy alespoň jediný důkaz o tom, že tam byli??

aragonit
Návštěvník
aragonit

Doteraz však zomretých na covid normálne pochovávali čí? Ak áno tak Primula žiadne dôkazy nemôže zničiť. Stovky zomretých na covid sú už pochované. To nemá logiku pán VK. Na základe čoho potom Dr. Peková určovala povahu vírusu a usúdila že má umelý pôvod?
Ide o to aby sme sa dopátrali pravdy.
https://aragonit11.blogspot.com/2020/09/tiskovy-mluvci-ruskeho-prezidenta.html

konzerva
Návštěvník
konzerva
Myslici
Návštěvník
Myslici

Akismet me napoprve nepropustil, zkusim to tedy podruhe:

Virus jako jezdec z Apokalypsy…

Všimnul jsem si, že, že i kriticky myslícím lidem občas uniká základní podstata při vytváření krize a spouštění apokalypsy. Aby dav a lidé uvěřili na apokalypsu, konec světa a tak dále, událost s ní spojená nesmí být v žádném případě nepravdivá, vymyšlená, ale jednoznačně PRAVÁ a nezpochybitelná a co nejvíce relálná. Je třeba si na ní moci sáhnout, aby člověk nakonec přišel na víru a uvěřil.

Takoví lidé otřesení zážitkem, se potom vynoří jako očití svědci, a podobně jako například evangelisté v případě ukřižovaného, písemně (dnes filmově) dosvědčí, že událost se opravdu stala, protože ji na vlastní kůži OPRAVDU zažili. Teprve potom vstupují jako druzí do role média aby svědectví o dalším jezdci z apokalypsy šířili dál.

Tak je ošálena a obalamucena i mysl jinak racionálně myslících lidí, protože je zajímají fakta, která si mohou ověřit a na která si mohou fyzicky sáhnout. A protože jsou “kritičtí a racionálně myslící” tak uvěří. A protože jsou přepracovaní každodenním splácením hypoték a přesčasy v práci, nemají čas se tomu věnovat do hloubky a vidět zkoumat děje v pozadí.

Je to stejné stále dokola.

Proto i 11.září bylo reálné a opravdické. I střílení v Christchurch bylo opravdické. I požár Notre Dam byl opravdický. A nakonec i VIR a Covid je vážně opravdický. Proto aby svědci mohli věrohodně psát svá evangelia šířit pověsti a apokalypse. Jinak by tomu lidi neuvěřili.

Avšak v pozadí zaranžované.

Aby byl záměr dokonalý, musí být i svědek dokonalý. A aby byl svědek dokonalý musí v tom být emoce. A aby byly emoce – jak říká třeba krásná blondýnka v základním instinktu “Někdo musí umřít”. Jinak by to lidi nečetli. A jinak by to lidi nekupovali.

A jak je z náboženství známo, je třeba mít oběť. Proto je i Čvrtníček, Kopta i Bouček opravdový. Opravdově nemocný. Opravdu má teplotu. Mouřenín posloužil, (známá tvář) mouřenín může jít. Avšak herci jsou vždy vybráni protože jsou známí viditelní a dobře vycvičeni a extrémně dobří v tom předvádět emoce. Když bude trpět paní Nováková z Kostelce, nikoho to nedojme. Ale když trpí náš národní umělec, má to hned jinou váhu a dopad na všechny od televizí.

Doba kdy stačilo rozšířit jedním falešným rozhlasovým vysíláním vyfabrikovanou fámu, že student z národní zemřel (aniž by zemřel, nebo vůbec existoval) – aby se zvednul dav, je dnes už dávno pryč. Dnes by tomu už nikdo neuvěřil, nebo by mu to bylo jedno. (A to i tehdy byly oběti, o nichž běžná populace neví), kdy lidé co věděli příliš mnoho (ministr zdravotnictví, plk. Bečvář a další) byli “umlčeni”, protože příliš mnoho věděli a mohli by pak dodatečně podat proti-svědectví a napsat pak svá evengelia, co vyvrací tu oficiální legendu.

Každý si může zajet na Ground zero a uvidět díru. Každý může do Paříže prohlédnout spáleniště.
A kdejaká přepracovaná sestra a doktor z nemocnice vám potvrdí že šestý jezdec z apokalypsy už doopravdy přijel. Protože to na vlastní kůži zažili. A nikdo nikdy jim to nevyvrátí.
Nemůžete uřídit tisíc komparsistů na různých místech, protože je neuhlídáte a to nejde. A uplatit stovky nebo tisíce svědků. Ale událost samu zrežírovat můžete.

Pravdu je třeba hledat v laboratořích a ne v nemocnicích.
Proto i Vir je pravý

A Vy sami, nebo vaše matka, nebo babička pak rozhodně nechcete být tím kdo bude další zápalná oběť, a bude jednou uveden na tabuli hrdinů a cti, jako JASNÝ DŮKAZ pro všechny skeptiky, toho – ŽE TO TAK DOOPRAVDY bylo.
Jako ten synovec agenta chodce Oty Rambouska co zemřel 11.září ve WTC.
Nebo ta zdravotní sestra z Bulovky co zemřela zničehonic na jaře.
Nebo ten ti lidé co byli na jaře jako první trasovaní na oslavě narozenin v hospodě u Maruškya poslouchali tam live Country a k tomu na pódiu jim zahrál ten zpěvák co přijel zrovna z Itálie. Nakonec zemřel.
Nebo Palach.

Událost samotná je vždy pravdivá.
Podstata je skrytá.

okal
Návštěvník
okal

Pan VK má jen dílčí pravdu ale ne úplnou o tom jestli jsou viry, jako takové mrtvé, nebo živé dodnes vedou vědci spory. Objektivně se musí říci, že jsou v nějaké přechodné zóně mezi živou a mrtvou. Poslední výzkumy ukázaly, že některé překročili práh a mohou být živé. Takže nemůže být pravda co VK. rezolutně píše, že Corona je mrtvý vir.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

okal
“Virus” tedy ne živý toxin, obaleny capsidou, je důsledkem, nikoliv příčinou reakce napadeného organismu…
(Toxinem, jedem, plynem, nano čímsi, neprirozenymi vlnami … EMP … 5G … třeba)

Myslící
Návštěvník
Myslící

Sedm jezdců z Apokalypsy…

Všimnul jsem si, že, že i kriticky myslícím lidem občas uniká základní podstata při vytváření krize a spouštění apokalypsy. Aby dav a lidé uvěřili na apokalypsu, konec světa a tak dále, událost s ní spojená nesmí být v žádném případě nepravdivá, vymyšlená, ale jednoznačně PRAVÁ a nezpochybitelná a co nejvíce relálná. Je třeba si na ní moci sáhnout, aby člověk nakonec přišel na víru a uvěřil.

Takoví lidé otřesení zážitkem, se potom vynoří jako očití svědci, a podobně jako například evangelisté v případě ukřižovaného, písemně (dnes filmově) dosvědčí, že událost se opravdu stala, protože ji na vlastní kůži OPRAVDU zažili. Teprve potom vstupují jako druzí do role média aby svědectví o dalším jezdci z apokalypsy šířili dál.

Tak je ošálena a obalamucena i mysl jinak racionálně myslících lidí, protože je zajímají fakta, která si mohou ověřit a na která si mohou fyzicky sáhnout. A protože jsou “kritičtí a racionálně myslící” tak uvěří. A protože jsou přepracovaní každodenním splácením hypoték a přesčasy v práci, nemají čas se tomu věnovat do hloubky a vidět zkoumat děje v pozadí.

Je to stejné stále dokola.

Proto i 11.září bylo reálné a opravdické. I střílení v Christchurch bylo opravdické. I požár Notre Dam byl opravdický. A nakonec i VIR a Covid je vážně opravdický. Proto aby svědci mohli věrohodně psát svá evangelia šířit pověsti a apokalypse. Jinak by tomu lidi neuvěřili.

Avšak v pozadí zaranžované.

Aby byl záměr dokonalý, musí být i svědek dokonalý. A aby byl svědek dokonalý musí v tom být emoce. A aby byly emoce – jak říká třeba krásná blondýnka v základním instinktu “Někdo musí umřít”. Jinak by to lidi nečetli. A jinak by to lidi nekupovali.

A jak je z náboženství známo, je třeba mít oběť. Proto je i Čvrtníček, Kopta i Bouček opravdový. Opravdově nemocný. Opravdu má teplotu. Mouřenín posloužil, (známá tvář) mouřenín může jít. Avšak herci jsou vždy vybráni protože jsou známí viditelní a dobře vycvičeni a extrémně dobří v tom předvádět emoce. Když bude trpět paní Nováková z Kostelce, nikoho to nedojme. Ale když trpí náš národní umělec, má to hned jinou váhu a dopad na všechny od televizí.

Doba kdy stačilo rozšířit jedním falešným rozhlasovým vysíláním vyfabrikovanou fámu, že student z národní zemřel (aniž by zemřel, nebo vůbec existoval) – aby se zvednul dav, je dnes už dávno pryč. Dnes by tomu už nikdo neuvěřil, nebo by mu to bylo jedno. (A to i tehdy byly oběti, o nichž běžná populace neví), kdy lidé co věděli příliš mnoho (ministr zdravotnictví, plk. Bečvář a další) byli “umlčeni”, protože příliš mnoho věděli a mohli by pak dodatečně podat proti-svědectví a napsat pak svá evengelia, co vyvrací tu oficiální legendu.

Každý si může zajet na Ground zero a uvidět díru. Každý může do Paříže prohlédnout spáleniště.
A kdejaká přepracovaná sestra a doktor z nemocnice vám potvrdí že šestý jezdec z apokalypsy už doopravdy přijel. Protože to na vlastní kůži zažili. A nikdo nikdy jim to nevyvrátí.
Nemůžete uřídit tisíc komparsistů na různých místech, protože je neuhlídáte a to nejde. A uplatit stovky nebo tisíce svědků. Ale událost samu zrežírovat můžete.

Pravdu je třeba hledat v laboratořích a ne v nemocnicích.
Proto i Vir je pravý

A Vy sami, nebo vaše matka, nebo babička pak rozhodně nechcete být tím kdo bude další zápalná oběť, a bude jednou uveden na tabuli hrdinů a cti, jako JASNÝ DŮKAZ pro všechny skeptiky, toho – ŽE TO TAK DOOPRAVDY bylo.
Jako ten synovec agenta chodce Oty Rambouska co zemřel 11.září ve WTC.
Nebo ta zdravotní sestra z Bulovky co zemřela zničehonic na jaře.
Nebo ten ti lidé co byli na jaře jako první trasovaní na oslavě narozenin v hospodě u Maruškya poslouchali tam live Country a k tomu na pódiu jim zahrál ten zpěvák co přijel zrovna z Itálie. Nakonec zemřel.
Nebo Palach.

Událost samotná je vždy pravdivá.
Podstata je skrytá.

kdy to skončí
Návštěvník
kdy to skončí

Víte kdy zmizí Covid19 z populace, kdy to všechno skončí a kdy přestanou děsit veřejnost? Až se všichni napojí na NWO digitální systém, internet věcí kde budete pouze jednou z těch věcí, budete plně kontrolovatelní a stanete se na digitálním falešném světě úplně závislí. Proto musí všude řádit Covid, aby mohla nastat sociální izolace a vy jste byli donuceni komunikovat přes jejich sledované a kompromitované komunikační kanály. Krok číslo jedna.

Bezejmenný
Návštěvník
Bezejmenný

No máte pravdu ,neboť schvalovací vděčné idioty už dosadili na všechna rozhodující místa,viz poslední kapka Prýnula.
Ostatní jsou pouze technikálie-5G ,vakcinace ,planeta opředena sítěmi a telekom satelity, bezhotovost platby jako sociální kredit dle poslušnoti k NWO zlořádu atd.

Watcher
Návštěvník
Watcher

v eu pry byla ustanovena ideopolicie. tak to uz je konecna vazeni. chtelo by to clanek 😉

Jožin
Návštěvník
Jožin

Východoevropané by měli spojit svoje síly.

https://www.youtube.com/watch?v=nn0Eq3f5wkc

Neomarxisté v EU
Návštěvník
Neomarxisté v EU

Jsou jako komunisté. Chtějí rozdat Vaše majetky cizincům.
Sledujte bedlivě tohle video Srbů a přemýšlejte kdo je kdo.

https://www.youtube.com/watch?v=62Ko2QahdJ4