Rodiče, pozor! Tohle dělají neziskovky vašim dětem ve školkách a školách za...

Rodiče, pozor! Tohle dělají neziskovky vašim dětem ve školkách a školách za vašimi zády, když jste v práci. A dokonce s podporou MŠMT! Netušíte, s kým budou od září chodit vaše děti do školky!

Rodiče, pozor! Tohle dělají neziskovky vašim dětem ve školkách a školách za vašimi zády, když jste v práci. A dokonce s podporou MŠMT! Netušíte, s kým budou od září chodit vaše děti do školky!

A je to opět tady. Další zděšený rodič kontaktoval naší redakci a upozornil nás na další problematický vzdělávací program, který na českých školách a dokonce i ve školkách provozuje jedna z českých neziskovek, a to dokonce pod záštitou ministerstva školství. Nezisková společnost AIESEC pod záštitou MŠMT oslovuje ředitele a ředitelky jednotlivých mateřský škol, základních, středních a vyšších odborných škol s nabídkou multikulturního osvětového programu, kdy školáci a dokonce malé děti ve školkách jsou za zády rodičů státem a neziskovým sektorem multikulturně indoktrinovány. Spolu s tím souvisí i nový zákon [1], který schválila poslanecká sněmovna ČR, kdy dítě před nástupem do základní školy musí absolvovat povinně alespoň 1 rok mateřské školy. Od roku 2020 bude možné dávat děti do školek už od věku 2 let! Stát tak bude mít 4 až 5 let na indoktrinaci vašeho potomka. Jakou indoktrinaci? Čtěte dále. Už dříve jsme na AE News varovali rodiče v ČR, že toto není zákon s cílem pomoci rodičům, ale je to součást multikulturní indoktrinace vašich dětí v co možná nejútlejším věku.

Projekt EDISON, interakce s dětmi 1. stupně základní školy.

Projekt nazvaný EDISON nemá nic společného s vědeckým zkoumáním elektřiny, ale je podle AIESECu zaměřený na multikulturní výchovu mládeže a na budování vztahů s jinými rasami a etniky. Program podle neziskovky učí děti “toleranci” a navazování vztahů s cizími kulturami, aby děti potom v dospělosti přinesly do společnosti “změnu”. Ano, tu změnu, kterou zažívá třeba Německo nebo Švédsko, kdy se mění demografické spektrum těchto států a indoktrinované obyvatelstvo těchto zemí, které vyrůstalo v multikutlurním školském systému, se tomuto procesu nebrání, protože ani neví, že by se měli lidé něčemu bránit. Indoktrinace působí jako morální imperativ, který člověk podvědomě nepřekročí a neklade procesům multikulturalizace potom žádný odpor.

Jak se valí vašim dětem šrouby do hlavy?

Na stránkách neziskovky se dočteme, že… “Projekt EDISON [2] spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného.

Skupina 8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví vždy 1 týden na jedné mateřské (sic!), základní či střední škole. Praktikanti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Tímto se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.”

Projekt EDISON, den pohybových her s mutlikulturním dozorem.

Jak nám napsal jeden ze zděšených rodičů, v jejich obci v Oldřišově tamní základní škola [3] přivítá v rámci programu Edison na týdenním pobytu skupinu 6 cizinců, kteří po celý týden budou se žáky základní školy probírat jednotlivé teze multikulturalismu. Nečekejte, že jde o zahraniční hosty z Německa, Rakouska, Polska nebo ostatních okolních zemí. To by bylo jistě přínosem vyslechnout si od německé vysokoškolačky příběhy o znásilňování dívek ze strany migrantů v Německu. Jenže nic takového v programu EDISON nenajdete. Za vašimi zády v rámci programu EDISON vám neziskovka AIESEC indoktrinuje děti na budoucí dospělé sluníčkáře. Do Oldřišova na základní školu tak podle informací naší redakce přijede dětem vykládat o multikutli toto osazenstvo z celého světa:

Kdo k nám přijede?

Zijun (Eddie) Huang – Čína, muž
Mohammad Muneer Ali- Jordánsko, muž, 24 let
Sonne Liu – Taiwan, žena, 19 let
Delia Isti Astari – Indonésie, žena, 20 let
Natia Chachua – Gruzie, žena, 21 let

Takže, zatímco vy jako rodiče dřete v práci od nevidím do nevidím, tak mezitím na vaše děti posílá neziskovka ve spolupráci s ministerstvem “svoje lidi”, aby vaše děti indoktrinovali multikulturalismem, láskou k cizím etnikům, tolerancí k islámu (hned 2 hosté z islámských zemí) a k podpoře soužití s cizími rasami, kterým děti nejen nerozumí, ale neziskovka ve spolupráci s MŠMT jim bude vysvětlovat, že islámu nebo jiných mocenských sil (Číny) se není třeba obávat, vždyť Čína koupila fotbalovou Slavii a prý bude útočit na ligový titul. Už tak nějak víme, že neziskovky běžně otravují ředitele středních škol. V poslední době také víme, že zaměření se posunuje na základní školy. Ale trend indoktrinace nejmenších v mateřských školách, to je něco neskutečného. Rodiče o tomto vůbec neví, protože malé děti, které se vrací ze školky, to nedokáží ani popsat.

Projekt EDISON, propagace Číny na základní škole.

Když se maminka zeptá dítěte, co bylo ve školce, tak dítě řekne, že si děti celý den hrály. Formou hry v rámci projektu EDISON je tak dětem podsouvána multikulturní indoktrinace, kterou během 1 povinného roku docházky do mateřské školy dítě převezme a potom po nástupu na základní školu plynule přejde do multikulturního systému výuky na základní škole, kde dítě sice nenaučí psát správně česky, ale naučí ho tam porovnávat islám a křesťanství a kreslit mešity, jak jsme ve skandální kauze ze Zlína informovali už dříve ve článku zde.

Norsko krade české děti, ale ministerstva i policie čerpají od Norů peníze!

Ministerstvo školství tyto multikulturní indoktrinační programy zaštiťuje a mohutně čerpá na tyto programy prostředky z Norských fondů, což jsou dotační prostředky Norského království na implementaci multikulturalismu a juvenilní justice v celé EU. Právě před několika dny Nejvyšší soud Norska odmítl paní Michalákové vrátit její dva syny, a proto už s poslední nadějí se chce obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Strasburgu [4]. A česká vláda mlčí, zato ministerstvo školství dál vesele čerpá prostředky z Norských fondů, jako by se nechumelilo. Už tolikrát jsme apelovali na MŠMT a na vládu ČR, aby v odvetě k chování norské strany ukončilo veškeré čerpání peněz od Norů. Nedostalo se nám odpovědi. Všude je mrtvolné mlčení a klopení zraků. Nikdo se nechce Norů dotknout, aby se nerozzlobili a nestopli financování, protože z Norských fondů plynou peníze pro projekty hned několika českých ministerstev a dokonce i policie ČR [5].

EDISON seznamuje malé děti rovnou s arabštinou! No to snad ne?

V rámci projektu EDISON se malé děti od cizinců z arabských zemí seznámí i s jejich jazykem a písmem, na úkazku dětem na tabuli předvedou, jak v arabské podobě vypadají nejběžnější slova, jména dětí, pozdravy, názvy věcí denní potřeby, názvy dnů v týdnu a další “zajímavosti”. Dole je fotografie z projektu Edison na ZŠ v Sezimově Ústí, všimněte si tabule vpravo s arabskými nápisy a kartiček s nápisy v rukách dětí! Chápete už, milí rodiče, co ministerstvo školství ve spolupráci s nezsikovkami provádí s vašimi dětmi za vašimi zády, když jste v práci? Škola o své účasti v projektu EDISON informuje na svém webu zde.

Projekt EDISON, výuka islámu českých dětí na ZŠ v Sezimově Ústí, všimněte si arabských textů na kartičkách v rukách dětí a také na papírové tabuli vpravo!

K tomu prostě člověk nemá slov. Člověk chodí do práce, tatínek a maminka se starají a mezitím stát a neziskovky jim indoktrinují ve školkách a školách děti k přijetí a akceptaci islámu jako společenské reality okolo nás, na kterou si musíme prý zvyknout a hlavně musíme naučit naše děti se s tím vyrovnat. Vyučovat prvňáčky arabštinu, když sotva nastoupili do školy a učí se základy češtiny, to je opravdu síla. Foto níže zachycuje tvrdou realitu programu EDISON. Děti se učí základy arabštiny, číslovky, názvy základních věcí a předmětů.

Výuka základů arabštiny v 1. třídě ZŠ v Sezimově Ústí v rámci programu EDISON. Všimněte si i LCD tabule vlevo.
Edison se zastal Lidlu a jeho letáku s černochem

Na Facebooku AIESECU [6] je poslední zpráva, kde se neziskovka postavila na stranu řetězce Lidl v oné kauze černocha na oblečení značky Livergy v papírovém letáku, který Lidl rozesílal do poštovních schránek po celé republice [7]. Na Facebooku neziskovka vyjádřila Lidlu podporu a na nástěnce v pravém panelu máte příspěvky učitelek a možná i ředitelek škol, kde si chválí participaci své školy v projektu EDISON. To je logické, protože v osnovách MŠMT je multikulturní inkluze součástí vzdělávacího plánu a ředitelé za účast v podobných programech dostávají potom ideologické body na MŠMT o výkazu činnosti.

Naše organizace AIESEC Czech Republic včera vyjádřila podporu Lidl Česká republika v jejich postoji proti rasistickým ná…

Geplaatst door project EDISON op donderdag 5 januari 2017

Každý musí pochopit, že povinný rok docházky do mateřské školy byl prosazen paní Marksovou z ČSSD jako konceptuální ideologický nástroj indoktrinace předškolní mládeže, protože děti v tomto věku přebírají modely chování od rodičů. Jenže když rodiče svěří dítě do péče státu, potažmo mateřské školy, tak bez vědomí rodičů se výchova dítěte za 1 rok docházky potomka do mateřské školy dostane úplně do jiné roviny. Dítě se začne podezřele často vyjadřovat cikánskými slovy, protože přebírá vzory od cikánských dětí v povinném ročníku mateřské školy. Cikánské děti předtím nikdy do mateřinek nechodily, ale s novým zákonem tak přichází do mateřských škol tvrdý multikulturalismus. Podle nového zákona začne povinný předškolní rok platit až od 1. září 2017 a redakce AE News už nyní musí varovat rodiče v ČR, že to, k čemu dojde ve chvíli, až se do školek nahrnou děti z cikánských rodin, to si nedovedete představit, co z vašich dětí za ten rok vyroste!

Mateřská školka v Blatné vyděsí asi mnoho rodičů v ČR svými webovkami

Sexuálně a v růžovo-fialové barvě laděná webová stránka mateřské školy v Blatné s fotografií svlečeného černouška a blonďaté holčičky v jeho objetí vyděsí asi mnoho rodičů v České republice. Už od 1. září 2017, kdy podle novely školského zákona začne platit povinný 1 rok docházky do mateřské školy pro všechny předškolní děti v ČR, se rodiče dočkají toho, že jejich děti se budou dostávat do těsného kontaktu s jinými dětmi různých kultur a různého charakteru chování k ženám, dívkám. Jak těsný kontakt to bude, to asi školka v Blatné chce dopředu naznačit na svém webu, za který by se nemusel stydět ani kdejaký pedofil. Na tuto školku a její web upozornil Martin Konvička, více zde.

Mateřská školka v Blatné jde multikulti příkladem… podívejte se sami zde.
Od 1. září do školek děti posíláte na vlastní obrovské riziko!

Program EDISON je tak pouze předskokanem tohoto procesu, aby děti ve školkách nebyly v šoku, až se od září do školek nahrne multikulturní směs, která historicky nikdy služeb předškolní péče nevyužívala. To se týká nejen cikánských dětí, ale také Vietnamců, Číňanů, Ukrajinců, Bulharů a Rumunů, kterým česká vláda poskytuje pracovní víza, protože v ČR prý vybrané profese a práce nechtějí domácí obyvatelé dělat. No, vláda možná neví, že chyba není v tom, že by se českým občanům nechtělo na těch pozicích pracovat, ale za ty almužny to ani nemá smysl. Ukrajinská servírka pracuje 7 dnů v týdnu, nepotřebuje volno a bere minimálku plus na ruku bokem doplatek 10 tisíc a plus dýška. Kdo z vás to má? Ne, to bylo myšleno ironicky. Ale pouze to ukazuje na to, že EDISON je jenom indoktrinačním důsledkem procesů, které jsou všude okolo nás.

Projekt EDISON, propagace Vietnamu.

Nezanedbávejte své děti! Nevolte politické strany, které pod pláštíkem sociálních jistot vám za zády schvalují zákony, na jejichž základě vám z dětí ve školkách vychovají malé gaunery. Na jedné straně české úřady nepomohou mamince, které cizí království ukradlo děti, ale na straně druhé od tohoto království český stát čerpá dotace pro svá ministerstva. Některé rodiny už zvažují i možnosti odstěhování z ČR do jiné země, kde vám dovolí děti vzdělávat doma anebo ve výběrových školách bez prvků multikulturalismu. V ČR tuto možnost již nemáte, protože povinná školka pro vaše dítě je cestou ke včasné indoktrinaci multikulturalismem. O tomto obrovském problému, o nesvobodě, o počátku multikulturní fašizace, o přebírání výchovy dětí státem, o tom všem jsme hovořili v mém pořadu tento pátek na Svobodném rádiu od 19:00 hodin.

Záznam tohoto pořadu a diskuse k této kauze v čase od 1:31:20 k poslechu zde.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Barzoj
Návštěvník
Barzoj

Nejlepší obranou je útok – kupte si Korán v češtině od prof.Hrbka.1.vydání je již z roku 1971 a v Levných knihách je 2. vydání k mání za 99,- Tam najdete 349 nenávistných veršů v různých Sůrách a své děti seznamte s protilidským zaměřením islámu.Muslimové nikdy nebudou schopni logicky zdůvodnit verše ve kterých jsou nabádáni k bití žen,ponižování nemuslimů,jejich zotročení,případně upalování týrání a zabíjení!!! Je s podivem,že tato propagace násilí na jiných než muslimských lidech je v naší,snad ještě demokratické zemi,tolerovánaV Koránu lze najít nejvíce argumentů proti islámu,jako takovému!!!

Jochen
Návštěvník
Jochen

Je treba detem DENNE vysvetlovat jaka je pravda a tvrde tlacit Cechy cechum.Jakejkoliv dovoz migrantu nazyvat pravym jmenem. Problem je ze dnesni mladi rodice uz taky dost zaostavaji a jsou tvrde ovlivnovani medii,jako je FB a dalsi. Mnoho z nich se vzhlizi v zapadni kulture,LBGT,transgender a podobne. Je mi z toho na bliti. Na nas kdysi tlacili Sovetskou propagandu,ale skoro nikdo tomu neveril.Dnesni mladi jsou jak ovce.

Broz
Návštěvník
Broz

Předpokládám, že AIESEC šli s EDISONem i za islámskými dětmi do Arábie, pokud ne, je to jasný rasizmus. Proč by měly být české děti poučovány o toleranci a islámečkové ne ? To jako Češi mají tolerovat jednání (u nás protizákonné) islámistů, ale Islámisté mohou být netolerantní k naším zvyklostem a mentalitě? Něco smrdí v neziskovce AIESEC, ale i v státě českém ………
U nás si islámkyně vynucují šátek na hlavě ve vytopených místnostech, ale Češky bez šátku v islámských zemích chtějí polít kyselinou! Tu by měly neziskovky popracovat na toleranci.

Broz
Návštěvník
Broz

Že Edison je blbost, dokazuje i to, že je normální, že malé děti nemají strach, či nějaký problém žít s dětmi jiné národnosti a tudíž je to netřeba učit. (To jen “neziskovka” vykazuje činnost a dokazuje, že nedostává dotace jakže zadarmo.)
U malých dětí je to jako u zvířat: Nerozlišují, jakou barvu má jedinec vedle, prostě se spolu baví a žijí bedle sebe. Mohou se barvě pleti podivit a zajímat se o to, ale ne se bát, či štítit, či stranit se. Je to stejné, jako s lulínkem a lulinkou: Ničemu to nevadí. Protože malé děti nemají předsudky a zkušenosti.
Neziskovce doporučuji zaměřit se na Islamisty (islámské děti) a jim vysvětlovat, že my jsme normální a proto je nesmysl, aby nás podceňovali, jako bezvěrce, nižší rasu, křesťanské psy, atd. Tam mají půdu neoranou a volné pole působnosti a každý z nás je pochválí. Mám pravdu? A když půjdou toto vysvětlovat do islámských zemí, jistě jim mnozí u nás přispějí nějakým tím obolem. A mohli by se nazvat “EDISON bez hranic.” .

Broz
Návštěvník
Broz

Zajímala by mne jedna věc. Slyšel jsem, že bílí nemohou dostat cikánskou krev (při transfúzi), protože jde o jinou rasu s jiným složení krve. Je to pravda? Pokud ano, pak tu je multikulti problém, protože se to bude týkat i dalších etnik.

Broz
Návštěvník
Broz

Zajímali by mne, zda těm prvňačkám ta neziskovka řekla, že je za 2 roky “legálně” znásilní nějaký Islámista, protože u nich je normální sňatek s 8letou. A ještě se budou zaštiťovať Koránem, že jim je vzorem Největší Prorok Muftí (či jak ho jmenují) který jim jde příkladem.
A pak ji polijí kyselinou, ……………
Jak vysvětlíte svému dítěti, že jeho arabská spolužačka je vdaná (ev. těhotná) a denně souloží? To si rád přečtu …..

Plech
Návštěvník
Plech

Já jím dám,nech si počkajú kurvy, tahat sem multikulty enom přes mú mrtvolu.Nebo chitnu sekeru a budu bránit svú Moravskú Vlast od všeho nemoravského!!!!!

jarka
Návštěvník
jarka

Plech, naprosto souhlasim.Nase Moravska zem je ovladana obrezanymi dably ktere sedi v prazskem knesetu a delaji zakony proti nasemu Moravskemu narodu.Skoda,ze se nenajde u nas politik jako Madarsky Orban ktery je jediny komu to mysli.
vsechny ty muslimaky je potrba vychytat a vykastrovat drive,nez nam budou znasilnovat nase zeny a dcery.Musime mit domobranu na vychyt Muslimaku a agresivnich cikanu a okamzite je vsechny vykulcit. Bude lepe pro nas narod spojit se ze Srbskem nebo i docasne s madary na ochraneni na si identity a odtrhnout se od sousedniho Cecka ktere je pro nas Moravaky jen utlak ,otroctvi a clenstvi v sionistickem EU,kde my Moravane nepatrime. Dokonce by bylo lepsi pozadat o clenstvi v Ruske Federaci a zaroven o ochranu proti Kurvam v NATO

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Muzeme si vzit priklad z hrdeho Katalanska 😉
Sice Madrid se sprajcuje, a pro jistotu vsechny katalanske vedouci zavrel, ale vypada to, ze presto to LIDOVE REFERENDUM si Lidi udelaji, klidne sami.
PROSTE SI TO PROTLACI!

A Lidi uz jsou nas*ani nejen v Katalansku 😉 !!!

NWOfob
Návštěvník
NWOfob

EISONe, jdi napravit svou multikulti výchovou ty “nezbedníky” v Německu. Nějak to tam zanedbali, že:
http://pravyprostor.cz/nemecko-ve-jmenu-allaha-urezeme-vasim-detem-hlavy-nastrikal-neznamy-pachatel-na-fasadu-materske-skolky/

Janap
Návštěvník
Janap

Tak jsem koukla na stránky zmíněné školky a kde nic tu nic….
Co je zajímavé..žádná fotogalerie, žádný plán akcí… diskutabilní…

NWOfob
Návštěvník
NWOfob

Foto svlečeného černouška a blonďaté holčičky v jeho objetí bylo z webové stránky mateřské školy v Blatné už odstraněno.
Boj proti poškozování podsouváním islamismu dětem, třeba zveřejněním na Aeronetu a protesty veřejnosti, má tedy smysl 🙂

Pavel Hora
Návštěvník
Pavel Hora

Dobry den

Zajimalo by me, jestli autori techto stranek nekdy mysli na to, kolik podobnymi stvavymi clanky rozbiji rodin. Napriklad nase rodina dostala docela slusny zasah, ma matka zacala verit vasim blabolum a v posledni dobe nemluvi o nicem jinem. Vzhledem k tomu, ze muj nazor je zcela opacny, mezi nami zacalo dochazet ke konfliktum. Opravdu nestojim o to, aby ve svych 60ti letech dostala kvuli vam infarkt a proto jsem musel volit ze dvou zel – bud prerusit kontakt s vlastni matkou, nebo zakazat na firewallu pristup ke vsem podobne stvavym strankam a lhat vlastni matce, ze nevim proc to nefunguje a neumim to opravit. Zvolil jsem firewall, i kdyz je to proti memu presvedceni. Chci ale, aby me deti mely normalni babicku a ne fanaticku, ktera ze boji kazdeho cizince a neustale o tom mluvi.

S pozdravem Pavel Hora

Václav ssMrtka Havel
Návštěvník
Václav ssMrtka Havel

Ty jsi ale zmrd.

NWOfob
Návštěvník
NWOfob

Horo, k obraně “vašeho jediného správného názoru” jste zvolil metodu LHANÍ a ZÁKAZU.
Nemorální člověk by neměl mít děti, které by byly ze strany rodiče nuceně vystaveni výchově ve lži a násilnému vnucování názoru s nebezpečím nepřátelství rodiče v případě, že nebudou sdílet jeho nemorální hodnoty. Jednou možná budete s láskou a lítostí vzpomínat na moudrou maminku, která nepoužívala vašich metod vůči vám.

Plech
Návštěvník
Plech

Pán Hora je nejspíš blbec,pač tyto stránky nemajú cíl nikoho rozeštvávat ale lidi a společnost informovat pravdivje,a gdyž omezujete matce informace navíc pravdivé tož enom napomáháte téj škodlivé verbeži z řad Sluníček,Kapitalistú,Zlodějú,Imperialistú atd.
Pravdu by měl znat každý ať je pěkná nebo hnusná,pravda a objektivita je základem spravodajstvý.
V neposlední řadě vám řeknu jedno,pokud sa s matkú kvúli pravdě hádáte tož nejspíš baštíte mainstrímovú propagandu ze vším všade,gde vám klidně budú tvrdit že Rusko je nepřítel že nás ohrožuje atd,přitom jediný gdo Evropu a Evropské Národy ohrožuje je Islám,Kapitalismus,Neoliberalismus,Multikulturalismus a Imperialismus který sem dovlekl zhnilý západ

zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

Pavel Hora: jste exemplárním vzorkem zdegenerované generace, která se neštítí omezit osobní svobodu vlastní matky jen proto, že ona si uchovává zdravý rozum, a má funkční pud sebezáchovy.
A zřejmě – při přístupu k jejímu ( nebo Vašemu?) internetu bydlíte třeba v jejím domě…
Já bych takovému potomkovi, jako jste Vy, dala na výběr:
buď klečet v koutě hodinu, a přemýšlet o svém chování, nebo ho vydědit.
Co myslíte, že byste si vybral?
Každopádně si buďte jist, že Vaše děti, s tímto Vaším “pedagogickým” příkladem, Vám to jednou tuplovaně vrátí…vzpomeňte si pak…..

Jiří
Návštěvník
Jiří

Pavel Hora je ***** * ***** **** ***** * ***** ***** **** komentár nepatrí do slušnej diskusie 😀

Broz
Návštěvník
Broz

Pokud Vaši rodinu rozbije článek na netu, pak nehledejte chybu v článku, ale v rodině a nejlépe u sebe. Protože inteligentní lidé neřeší (takovéto) “problémy” blokací, ale diskuzí, konfrontací názorů a následnou argumentací. Pokud jste matku zablokoval, pak je nějaký blok ve Vás. Blokace matky je v podstatě násilí na matce, manipulace s ní, navíc jste se přiznal, že ji lžete a z toho lze odvodit, že jste zloděj, dle přísloví Kdo lže, ten krade. A ještě se tím tady veřejně chválíte. Holt, komu není shůry dáno, na wiki nekoupí. A takoví lidé obhajují EDISONa , multikuti, atd. Dost vypovídající o lidech takového ražení. Jen lež, podvody, zmatek v duši i hlavě, …. Alláh nám buď milostiv před takovými …………