Režim v ČR utahuje šrouby: Státní zastupitelství se dožaduje nasazení odposlechů proti...

Režim v ČR utahuje šrouby: Státní zastupitelství se dožaduje nasazení odposlechů proti občanům ČR, kteří prý šíří předsudečnou nenávist! Co to je? Podle ministerstva vnitra to je situace, kdy máte jiný názor, než má vláda nebo mainstreamová média! Státní zastupitelství chce bez souhlasu soudů zahajovat nejen odposlechy, ale i domovní prohlídky u osob, které prý názorově štěpí českou společnost! Prvním terčem režimu budou členové SPD, voliči SPD, vedení SPD a veškerá alternativa! Záminkou pro ministerstvo vnitra je Jaromír Balda a jeho provokace!

Režim v ČR utahuje šrouby: Státní zastupitelství se dožaduje nasazení odposlechů proti občanům ČR, kteří prý šíří předsudečnou nenávist! Co to je? Podle ministerstva vnitra to je situace, kdy máte jiný názor, než má vláda nebo mainstreamová média! Státní zastupitelství chce bez souhlasu soudů zahajovat nejen odposlechy, ale i domovní prohlídky u osob, které prý názorově štěpí českou společnost! Prvním terčem režimu budou členové SPD, voliči SPD, vedení SPD a veškerá alternativa! Záminkou pro ministerstvo vnitra je Jaromír Balda a jeho provokace!

Zatímco v ČR probíhá ústavní krize, která hrozí pádem vlády, ministerstvo vnitra a státní zastupitelství v tichosti pracují na novelizaci jednotlivých zákonů s cílem udělit policii, tajným službám a státnímu zastupitelství tak nevídané pravomoci, že se z toho tají dech. Největší alarm by se měl rozeznít uvnitř SPD, protože tento chystaný proces je namířený přímo proti tomuto hnutí. Jak totiž uvedl [1] server Česká justice, ministerstvo vnitra zavádí předsudečnou nenávist, tedy ideový zločin jako nový trestný čin, kterého se může dopustit každý, kdo má jinou myšlenku a názor než vláda a vládnoucí garnitura.

Tento termín se poprvé objevil ve výroční zprávě [2] ministerstva vnitra za rok 2018 s názvem “Zpráva o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018” a vnitro tím zavedlo úplně nový trestný čin tzv. “předsudku”, což je v anglo-saském právu nazýváno jako “prejudice crime”, tzn. předsudkový zločin.

Statní zastupitelství chce více pravomocí pro odposlechy lidí, kteří nesouhlasí s režimem.

Ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka, předsedy ČSSD a člena [3] nátlakové organizace Aspen Institute Prague, jejíž českou pobočku založil [4] a financuje Zdeněk Bakala,  vytvořilo novou definici trestného činu předsudečné nenávisti, která je natolik pružná a ohebná ve výkladu, že de facto se jí může dopustit kdokoliv, kdo má jiný názor, než je oficiální názor vlády, a současně se rozhodne tento svůj jiný názor medializovat, popularizovat a šířit. To ovšem znamená naprostou totalitu, která dalece překračuje tzv. ideo-zločin popsaný v románu “1984” od George Orwella. Hamáčkovo vnitro ve spolupráci se státními zastupitelstvími chce tak v ČR zavádět nový trestný čin “ideo-zločinu” a Jan Hamáček tento zločin definuje takto:

Subjekty, které se dopouštějí předsudečné nenávisti, lze podle vnitra charakterizovat takto
 • Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují.
 • Nerespektují koncept základních lidských práv.
 • Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby.
 • Šíří strach ve společnosti.
 • Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.
 • Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti.
 • Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie.
 • Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.

Ministr vnitra Jan Hamáček ve spolupráci s odborníky tak de facto zavádí nový trestný čin, kterého se může dopustit kdokoliv, kdo jenom náznakem oslabuje tzv. demokratický systém. Ministerstvo vnitra ani nijak nespecifikuje, jestli se demokracie oslabuje v ČR tím, že členové vlády jezdí na slavnosti Sudetoněmeckého landsmančaftu, anebo tím, že soudci v ČR vracejí majetky vdovám po bývalých členech Henleinovy Sudetoněmecké strany, anebo tím, že ministr vnitra je členem neziskového lobby think-tanku tuneláře, který se skrývá ve Švýcarsku na břehu Ženevského jezera. Nevíme, jestli se tím dopouštějí oslabování demokratického systému, ale jeden by řekl, že možná ano.

Jan Hamáček s Danielem Hermanem, častým hostem Sudetoněmeckých slavností.

Jenže, bylo by naivní si myslet, že Jan Hamáček a státní zastupitelství zavedli nový trestný čin sami proti sobě. Výklad výše uvedených bodů je natolik vágní, že jej lze uplatnit na kohokoliv, pokud bude zájem státních zástupců, anebo naopak na nikoho, pokud zájem nebude. Jak už upozornilo několik odborníků, výše uvedené definice ideo-zločinu jsou velice nebezpečné, protože se jich může dopustit prakticky každý, kdokoliv vyjádří jakkoliv odlišný názor, než je názor vlády, nebo je tzv. konsenzuální postoj většinové společnosti.

Největším problémem v definici předsudečné nenávisti jsou situace, které jsou základem pluralitní demokracie a občanské společnosti
 • Šíří strach ve společnosti.
 • Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.
 • Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie.
 • Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.

Ministr vnitra Jan Hamáček bruslí opravdu na tenkém ledě a je nepochybné, že se snaží občanům ČR odpírat základní lidské právo na svobodu názoru a vyjadřování. Rozebereme si všechny 4 výše uvedené body, abychom pochopili jejich zrůdnost a obrovské nebezpeční pro občanské svobody. Tohle, co předvádí vnitro ve spolupráci se státními zastupitelstvími, je de facto pokus o zavedení totality a postihování občanů za tzv. ideové zločiny.

Strach ve společnosti je zločin, podle Jana Hamáčka

Každá společnost čelí obavám a strachu. V české společnosti je to strach z migrace a jejích negativních projevů, jako jsou např. znásilňování evropských žen a dívek, vraždy a terorismus, který do Evropy přichází ze zemí rozvráceného Blízkého východu a Afriky. Tyto prostory rozvrátila americká armáda, NATO, evropští politici a Evropská unie. Itálie je zaplavena migranty a neziskovky přesto nadále pašují migranty do Evropy. Je naprosto logické, že občané v Evropě mají a budou mít strach. Informování o hrozbách v Evropě není šíření strachu, ale popis reality v Evropě. Kriminalizace informování o těchto událostech je v přímém rozporu s lidským právem na svobodu projevu a svobodu přístupu k informacím.

Štěpení společnosti a antagonismy jsou základem pluralitní demokracie, ne zločin!

Každá společnost se štěpí a dělí na třídní skupiny, minimálně na levici a pravici, ale v praxi se dělí na více skupin, na dělnickou třídu, buržoazii, resp. tzv. střední třídu, na třídu úředníků a státních zaměstnanců, na třídu policie a armády, na třídu boháčů a oligarchů a na třídu globalistů, která zahrnuje bankéře, politiky, umělce a neziskový sektor.

Každá z těchto tříd má své zájmy, které jsou v antagonistickém postavení vůči jiným třídám. Dělník má antagonistické zájmy v porovnání s buržoazií nebo oligarchy, policie nebo armáda má jiné priority než globalisté, atd. Část společnosti chce, aby se o lidi staral stát od kolébky do hrobu, část společnosti chce, aby stát naopak přestal strkat své pracky do životů občanů a nestaral se o ně vůbec. Antagonismus je tudíž základem pluralitní demokracie, ne zločin.

Rozdíl mezi konspirací a mainstreamovým zpravodajstvím je zhruba 5 až 10 let, někdy ovšem mnohem kratší
Ministr obrany USA Collin Powell s ampulkou Anthraxu v OSN dne 5. února 2003, že to prý je důkaz o tom, že v Iráku jsou WMD (zbraně hromadného ničení). Alternativa tehdy hned varovala, že v Iráku žádné WMD nejsou.

Konspirační teorie jsou nepohodlné informace, které se dostávají na povrch alternativními kanály a režimu se to nelíbí. V roce 2003 přišla americká vláda s informací, že Saddám Hussein má zbraně hromadného ničení, a proto musí být Irák “osvobozen” americkou armádou. Alternativa tehdy tvrdila, že v Iráku žádné zbraně hromadného ničení nejsou. A bylo to označeno za konspiraci, mainstream tvrdil, že když to tvrdí americká vláda, tak to musí být pravda o těch zbraních.

O dva roky později americká CIA ovšem pod tlakem přiznala [5], že žádné zbraně hromadného ničení v Iráku nenašla. Trvalo to dva roky, než se z konspirační teorie stala pravda. Konspirační teorie jsou ve skutečnosti uniklé informace v předstihu. Snaha o jejich kriminalizaci Hamáčkovým vnitrem je pouze důkazem toho, jak moc se tito politici bojí pravdy a hlasu lidu.

Nástroje cizího vlivu? A to snad myslí Paula Ryana minulý rok ve sněmovně, kde si řekl o vydání Jevgenije Nikulina do USA?

Hlavní třešničkou na předsudečném dortu je samozřejmě vliv Ruska a skupin, které prý nerespektují pluralitní principy. V tomto bodě a úseku by se mohlo zdát, že tento bod je namířen proti neziskovce Milion chvilek, která nerespektuje výsledky voleb a svolává demonstrace s cílem odvolání demokraticky zvolené vlády a premiéra. Jenže, můžete vzít jed na to, že na tuto skupinu tento bod předsudečné definice namířen není. Je to namířené proti všem, kteří sympatizují s Ruskem a s politikou Vladimira Putina. Kdokoliv kritizuje Majdan v Kyjevě na přelomu let 2013 a 2014, ten se stane terčem toho předsudečného zákona. Když někdo řekne, že nechce, aby ČR bylo v NATO, může být obviněn z toho, že je nástrojem cizího vlivu, protože Rusko logicky chce, aby se NATO rozpadlo.

Paul Ryan, bývalý šéf amerického kongresu, byl vloni před Velikonoci v Praze a varoval před ruským vlivem v ČR, aby vzápětí si ve sněmovně při projevu řekl o vydání Jevgenije Nikulina do USA. Psali jsme o tom zde.

Jak sami vidíte, jednotlivé body předsudečnosti lze naplnit a spáchat jakýmkoliv způsobem a velmi snadno. A o to horší je, jak daleko už to zašlo a co se právě objevilo na serveru Česká justice. Podle informací totiž státní zastupitelství chce, aby policie a orgány vyšetřování mohly nasazovat odposlechy osob podezřelých z předsudečné nenávisti, a to bez souhlasu soudu [6]. Stejně tak bez souhlasu soudu by měly mít orgány právo k provádění domovních prohlídek u těchto osob. Povolení od soudu by se získávalo až dodatečně, tzv. ex-post na základě shromážděných důkazů. A víte, jakou záminku používá státní zastupitelství? Používá kauzu Jaromíra Baldy.

Podivná kauza Jaromíra Baldy, která spíše připomíná provokaci vnitra než skutečný terorismus

Senior Jaromír Balda (71) byl letos v polovině dubna odsouzen jako první český občan za dokonaný čin terorismu, když v červnu v roce 2017 pokácel na trati Turnov–Všetaty na koleje olši, do které potom narazil osobní motorový vlak s devíti cestujícími. Nikomu se nic nestalo. O několik týdnů později čin zopakoval v Bělé pod Bezdězem, kde na koleje pokácel borovici. Také do ní narazil osobní motorový vlak s celkem 6 cestujícími, nikomu se nic rovněž nestalo. Jaromír Balda dostal 4 roky natvrdo a nařízenou psychiatrickou léčbu, protože prý trpí psychózou. Jenže, během přelíčení u soudu se ukázalo, že policie sledovala Jaromíra Baldu již delší dobu a nasadila na něj odposlechy. Jeden z odposlechů je velice podivný a v redakci jsme jej vyhodnotili jako velmi podezřelý, který vypadá na policejní provokaci proti SPD.

Jaromír Balda u soudu.

Bakalův štvavý server Aktualne.cz k této kauze napsal velice zjevný komentář [7], který je plně v souladu s tzv. politickou objednávkou na vytvoření ideo-zločinu jako nového trestného činu. Z komentáře totiž vyplývá, že policie sledovala Jaromíra Baldu mnohem dříve, ale není jasné, jestli odposlechová technika byla nasazena v té době na Jaromíra Baldu, anebo naopak na zástupkyni SPD, které Balda volal. To by totiž znamenalo obrovský skandál, kdy Hamáčkovo vnitro nasadilo odposlechy na parlamentní stranu. Jde totiž o tento úsek článku, který napsal Martin Fendrych:

Mnoho už o Jaromíru Baldovi bylo napsáno, za nejpodstatnější však považuji to, co vypíchl kupříkladu komentátor novinek.cz Alexandr Mitrofanov, totiž že bez trestu unikají všichni ti, kteří Baldu a mnohé další lidi rozeštvávají či navádějí. Oni sice nekácejí stromy na koleje, ale vytvářejí atmosféru, jež k násilí, jak vidíme, přímo vede.

Soud přehrál telefonát s okresní koordinátorkou SPD Blankou Vaňkovou, ve kterém Balda popisoval, jak “půjde po (migrantech) jako po krysách, jako se jde po škodný v lese”, ženám v burkách pak chtěl pod nohy házet Molotovovy koktejly. Co se tedy stane s paní Vaňkovou? Jak je možné, že ona Baldovi v činech nezabránila? Proč ho nenahlásila policii?

Existuje totiž velice podivná časová shoda s odsouzením Jaromíra Baldy v polovině dubna tohoto roku a veřejným oznámením ministerstva vnitra o předsudečné nenávisti ve výroční zprávě za rok 2018, která vyšla jen pár dní poté, koncem dubna. Zavedení ideo-zločinu jako trestného činu se tak zdá, jako kdyby přišlo na objednávku. Jaromír Balda pokácí v roce 2017 na koleje dva stromy, o dva roky později je odsouzen a vnitro ve stejné chvíli oznamuje, že zavádí předsudečnou nenávist jako nový trestný čin, protože Jaromír Balda se prý radikalizoval čtením webu SPD, Facebooku SPD a čtením ostatních alternativních serverů.

Jaromír Balda a jeho čin bude použit jako zdůvodnění drakonických pravomocí pro policii a státní zastupitelství k nasazování odposlechů a k domovním prohlídkám bez souhlasu soudů

Nikde přitom není vysvětleno, jak se policie dostala k tomu, že odposlouchávala hovory Jaromíra Baldy? Znamená to, že Jaromír Balda posloužil jako munice proti SPD, ale současně i jako důvod a ospravedlnění pro zavedení nového trestného činu, předsudečné nenávisti. Všechno to časově do sebe zapadá. Všimněte si, že náš Aeronet je ve zmíněné výroční zprávě vnitra za rok 2018 zmíněn [8] hned na 3 místech. Hádejte, kam to směřuje? Jan Hamáček nám chce zakázat psát. Vadí mu “konspirace”, které se po čase holt stávají realitou a my o tom píšeme v předstihu.

Zdeněk Bakala, hlavní nadřízený Jana Hamáčka v Aspen Institute Prague.

Na pozoru by se měla mít hlavně SPD, protože tyto ideo-zločiny jsou v první instanci namířené na voliče, členy a politiky SPD. Pokud státní zastupitelství dostanou právo k nasazování odposlechů bez soudního příkazu, budou okamžitě “napíchnuti” všichni členové předsednictva SPD a všichni poslanci SPD. To je realita. Je to součástí politické objednávky a být na místě Tomia Okamury, v této chvíli bych uvažoval o zakoupení kryptovaných mobilních telefonů ze zakódovanými SIM kartami, aby je operátor nemohl odposlouchávat. Sice to není laciná záležitost, ale v této situaci už musí SPD myslet na všechno.

Toto by v SPD opravdu neměli podcenit, protože kauza Balda byla podle názoru naší redakce důkladně připravenou provokací orgánů moci proti SPD a proti alternativě s cílem zahájit kriminalizaci svobody slova a šíření názorů a činnosti SPD jako politické strany. Kdokoliv bude sdílet emaily s články, texty alter serverů nebo z webu SPD, nebo cokoliv komentovat na Facebooku, může se dopustit ideo-zločinu a být stíhán Hamáčkovým vnitrem a státními zastupitelstvími podle výše uvedených identifikačních znaků předsudečné nenávisti. Nikoho přitom nevzrušuje, že se Jan Hamáček sám pohybuje na tenkém ledě a udržuje kontakty s arabskou komunitou v ČR [9], přičemž jeho výroky o islámu se tak paradoxně… “Stávají nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.” A o tom opravdu není pochyb.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Blbecek
Návštěvník
Blbecek

Zlaty socik… jeste jednou a durazne… ZLATY SOCIK….

nespokojený králíček
Návštěvník
nespokojený králíček

Subjekty, které se dopouštějí předsudečné nenávisti, lze podle vnitra charakterizovat takto
Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nerespektují koncept základních lidských práv !!!!!!!!!!!!!!!!!
Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby-( proti občanům svého národa) !!!!!!!!!!!!!!!!!
Šíří strach ve společnosti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy!!!!!!!!!!!!!!!!
Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti.
Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokraci!!!!!!!!!!!!!!
No líp to o sobě ani nemohli napsat. Takže očekávám, že sami sebe za toto všechno brzy potrestají. U českých institucí bych takovou sebekritiku nečekala- to se vyznamenali.

Hruška.cz
Návštěvník
Hruška.cz

Já bych jen dodal k tomuto temato jen toto, loni v říjnu mě navštívilo doma v Plzni estébé provedli domovní
peohlídku zabavili počítače a telefony a, že prý jsem obviněn z trestného činu propagaci teroru tím, že jsem na
internetu tvrdě odsuzoval teror co pachají žoldáci v Afganistánu a že ti t.zv. čeští žoldáci jsou vlastně zločinci, teroristi a váleční zločinci co tam pachají vyvražďování civilního obyvatelstva a tak se nesmí divit, když je tam nějaký mudžahedin zahluší, pak jsem napsal, že jsou to žoldáci, kteří kdyby tam ten žold nedostali tak by tam nebyli a dneska by mohli bez problému žít. Zhruba v tomto smyslu jsem to napsal. Jo a ještě jsem napsal, že ten
mudžahedín ten byl pravým hrdinou neboť baránil svoji vlast, před zločinci, stáloho to život a dělal to za darmo. Což je normální projev názor a přes to to ta rudá verbež do dneška používá proti mně ke zdůvodnění trestného stíhání. Proto jsem jim také říkal soudruzi estébáci. Z toho všeho vyplynulo, že mně sledují už asi pět let. No dělali to soudruzi před nimi, tímto se opakuje rok 1983 podobná věc vedená proti mně estébáky za to
odsezeno třicet měsíců, rehabilitováno celé ze zákona. A teď se znovu tato verbež pokouší o to samé a dneska to je k neuvěření co se tu děj. Ais třetí den po zatčení jsem byl na sekci(patřím k odboji) a tam mně řekli to jim
soud neveme oni mohou akorát nesouhlasit tak jako my a to je vše. Zajímavé, ježe velmi podobně ne tak drsně jako já mluvil Zaorálek.

Žid Baribal
Návštěvník
Žid Baribal

Ad Balda za prve : Největších zvěrstev se za války v Německu a v SSSR nedopouštěli špičky NSDAP nebo VKS(b) ale právě podobní, zakomplexovaní, polodementní Baldové, který nacistický nebo komunistický režim dal jejich “životní šanci”. Tito malí zmetci nesou stejnou míru odpovědnosti jako špičky extremistických stran a hnutí (v tomto případě SPD)
As Balda za druhé : Všude v civilizovaném světě by byla strana či hnutí, jehož příslušník či příznivec, dopustil teroristického činu, nekompromisně a okamžitě rozpuštěna a postavena mimo zákon.
A za třetí, teď už ne o Baldovi. Každý demokratický a civilizovaný stát by stejně nekompromisně a neprodleně pozastavil provoz a vydávání média, které nepokrytě podkopává demokratické principy a pilíře státu na jehož území působí

Jarmila
Návštěvník
Jarmila

Dobrý den, na článek si musím ponechat více času k přečtení, ale musím reagovat aspoň na úvodní obrázek k článku. Nebylo by od věci, kdybyste tam přidali dalšího člobrdu se zalepenými ústy. A to toho, který se takto nechal zvěčnit v jednom týdeníku nebo měsíčníku, už si přesně nevybavuji, který to byl časopis nebo noviny-, snad příloha MF dnes – ale to není podstatné – podstatné je, kdo to byl a že teď se svou politikou dostal do kleští, že nemůže přiznat barvu, říct svůj názor, protože svou obojakou politikou by si v každém případě znesvářil kteroukoli stranu politického spektra a hlavně hlavu státu. Takže svým způsobem je premiér vizionář, čímž se téměř blíží “šachovému mozku” prezidenta. A to je zatím to jediné, co mu vyšlo, odhadl, byť nechtě, svůj osud.

Cecil
Návštěvník
Cecil

To je teprve začátek, zařízení jako Jáchymov, Leopoldov, Minkovice teprve přijde člověka v demokratickém systému je třeba přetavit k obrazu svému.

anonym
Návštěvník
anonym

S tím utahováním šroubů to bude asi čím dál tím horší. Už i “jejich” média, když už něco napíšou, tak nejen, že to je napsáno “tendenčně”, člověk je ovšem rád, že se k němu aspoň nějak ta informace dostane, ale články tohoto typu typu mizí během několika málo minut do archivu, takže pokud neobětujete čas na vyhledávání, mezi hromadou sraček, nedozvíte se nic.
Zde jeden téměř dva měsíce starý článek, kde o migrantech bylo v červnu naprosté ticho po pěšině, pokud vím, naposled se psalo, o tom, že v Itálii odmítli vpustit loď záchranářů s cca 40 migranty a hle, oni jsou jich stovky.
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/lode-u-italie-zachranily-z-more-pres-600-migrantu-byly-mezi/r~a15e672a6c9011e8bd55ac1f6b220ee8/

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/nemecko-azyl-irak-vrazda-migrant/r~6633ced26d6811e8a3adac1f6b220ee8/

nasranycech
Návštěvník
nasranycech

Je to realizace principu akce a reakce. Nasrat a vyděsit lidi, aby začali tu demokracii skutečně bránit.

Dneska už si každý vytiskne samopal nebo kulomet na 3D tiskárně. Programy stahnete z internetu. Čeká se jen na lepší materiály, ty současné vydrží jen pár výstřelů.

Mimoto otevírají hranice s Ukrajinou a Ukrajinci sem vozí zbraně ve velkém. Pistole za pár stovek, samopal za pár tisíc….

To nás nakopne ještě víc, protože s těmi dělníky sem dovezou i Ukrajinské mafie vyškolené válkou. A ty půjdou v prvé řadě po nich, po podnikatelích…. 🙂

Nějaký americký sociolog napsal, že skutečná demokracie je jen tam, kde mají obě strany stejné zbraně a vzájemně se bojí jedna druhé. Jinak to nefunguje.

Češi umí dneska jen chodit do práce a živit exekutory, bankstery, … a lháře co v jediích tvrdí, “že se máme lépe a radostněji než za toho strašného socialismu”…

“Nikdy jsme se v Čechách (my Židi) neměli tak dobře”. Když má polovina českých rodin exekuci ???

A to jsou jen ty současné, aktivní exekuce. Spoustu lidí už okradli. Nebo čekají až něco zdědí po rodičích! Ty svině se třesou na rodinné a rodové majetky! Nikdy v historii nebyla nasranost českého národa větší! I za Nacistů a Komunistů se ti co makali měli slušně!

Když před pár lety Kalousek profackoval toho studenta, za to že řekl “Kalousku budeš viset”, tak ten student dostal od celé hospody “standing ovation”. Celá hospoda povstala a tomu studentovi zatleskala. A dneska sme už o pár set ticíc exekucí dál. Do hospody chodí ti co skutečně makaj a vytváří skutečné hodnoty. A nekafrají na interentu.

V Německu v hospodách taky uslyšíte, že “už to chce zase Hitlera” a v Itálii uslyšíte, že chtějí zase Mussoliniho. Ale jen v těch hospodách, kam už dnes tajní nechodí, ti dneska trolují na internetu. A sestavují “svodky” pro politiky jen z keců na fórech od pisálků, tlučhubů a narcisů na sociálních sitích….

O tom co se děje mezi skutečnejma lidma, na kterých závisí stát materiálně, toho moc neví… Ti jdou radši do hospody. Počítač, smartphone, televizi často ani nemají, protože to exekutoři zabavují.

pako
Návštěvník
pako

To je celý blbost. Takový “sociální idioti” nejsou.

Cílem je co nejvíc nasrat a vystresovat lidi, aby se ozbrojovali a připravovali na to, že ty židovské okupanty, budou muset vypráskat podobně jako Němce a Sudeťáky za zradu, kolaboraci a likvidaci Čechů.

Vždyť už tady má každá druhá rodina exekuce! Komu slouží exekutoří? Hlavně židovským bankám. A židy vlastněná jedia o tom nepíší, nebo svorně tvrdí, že “si za to můžou lidi sami”.

A mezitím v Praze několik Izraelských firem skupuje ty exekuované byty….

A česká protektorátní vláda dvakrát do roka zasedá s Izraelskou!!!

Cílem je evidentě vyburcovat lidi k obraně Českého státu, české státnosti, majetku českého státu, … po roce 1989 rozkradeného Židy.

I ta Veolia, co rozkrádá zdoje pitné vody a tráví je bůhví čím (údajně chlorováním) je židovská firma. Podniká v Izraeli a Izrael je tak nacistický a fašistický, že by na svém území nežidovskou firmu podnikat nenechal.

anonym
Návštěvník
anonym

pako
Lidská blbost prostě nezná mezí. No ale dal jste si ten nick sám.

Dáša
Návštěvník
Dáša

” Už byly vydány metodické pomůcky k rozpoznání, co je projev nenávisti.” řekl Jan Lata, prezident unie státních zástupců v pořadu ČT, který moderovala S. Witovská.
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Trestat-zadala-u-Witowske-obhajkyne-Radka-Bangy-Navrhy-ktere-byste-meli-cist-588355

nasranycech
Návštěvník
nasranycech

No v okamžiku, kdy někoho budou pronásledovat a ekonomicky likvidovat za to že v nasranosti, frustraci, bezmoci někoho kritizoval nebo něco prohlásil, tak si můžou být jistí, že všichni jeho známí, a dnes i stovky jeho známých na sociálních sítích, se k té jeho “nenávisti” proti židům, exekutorům, konkurzním správcům, státním zas-tupcům, joudům, journalisům, politikům, zrádcům národa, … přidají.

Takže tu “nenávist” tady v prvé řadě šíří ty židovládky, státní zas-tupci, joudové, journalisti, …

Pro všechny tyhle sociální paraztity, hyeny a svině jsou tisícové pokuty nic, pro nás jsou likvidační. A bývají záminkou k vykrádání domovů a zabavování nemovitostí “židovskými exekutory” …

Hitler měl ve volebním programu NSDAP bod “nenecháme zabavovat německým dělníkům domovy židovskými exekutory”. Po zkušenosti s “židovskými exekutory”, po tom co se rozklepete po každém zazvonění telefonu nebo domovního zvonku, po každém úředním dopise, … budu toho “Hitlera” volit taky!!!

anonym
Návštěvník
anonym

nasranycech
Z exekuce se můžete celkem bez problémů vyhrabat, pokud jste opravdu chudý. Žádný exekutor nemá zájem vést agendu, na které nevydělává. Stačí jen si pořádně přečíst exekuční zákon a udělat k soudu podání na zastavení exekuce. No a kdo si nadělal dluhy, tím že chtěl žít na vysoké noze a nesplácí, tak to už je jiné kafe, a jeho blbost.