Rekordní dluh USA a Ukrajina jako prostředek řešení. O Ukrajinu vůbec nejde,...

Rekordní dluh USA a Ukrajina jako prostředek řešení. O Ukrajinu vůbec nejde, jde o likvidaci ekonomických vztahů Evropy s Ruskem. A o záchranu US krachu Evropou. Transatlantická unie a odříznutí Evropy od Ruska to mají vyřešit

Rekordní dluh USA a Ukrajina jako prostředek řešení. O Ukrajinu vůbec nejde, jde o likvidaci ekonomických vztahů Evropy s Ruskem a o záchranu US krachu Evropou. Transatlantická unie a odříznutí Evropy od Ruska to mají vyřešit

V návaznosti na svůj článek k šestému výročí pádu Lehman Brothers [1] se musím podělit o text jednoho rozhovoru z června letošního roku, který se ke mě dnes dostal. Je o rekordním zadlužení USA a o tom, jak z tohoto zadlužení má USA spasit Evropa. O tom, že Ukrajina je jen prostředkem odříznutí Evropy od Ruska a o tom, že Evropa se především energeticky stane závislá na USA. Nevěnovala bych textu velikou pozornost, kdyby tak natvrdo a bez obalu nepopisoval přesně to, co si už dlouhý čas myslím (viz můj výše zmiňovaný článek). A kdyby Majdan stejnou optikou nevnímalo i tolik jiných nezávislých zdrojů.

Zde je část rozhovoru s výkonným ředitelem “Institutu globálních perspektiv” při Columbijské univerzitě, profesorem, doktorem filozofie Paulem Christie, která se konala v redakci týdeníku “Evropský ekonomický věstník” (Dolní Sasko, Německo), s tímto pánem

o kterém více zde [2]. A zmiňovaný rozhovor, později nazvaný “Ukrajinská past. Otevřeně a tvrdě o politice USA v Evropě a ve světě”, měl tento obsah.

Redakce: Doktore Christie, ukrajinské události posledních měsíců vyzývají u našich čtenářů mnoho otázek. Lidé se pokoušejí pochopit podstatu dění, ale nemohou přijít na logiku událostí. Proč nová ukrajinská vláda postupuje tak, a ne jinak ve vztahu k obyvatelstvu své země? Proč se EU všemi silami snaží odervat Ukrajinu od Ruska? Proč Spojené státy provádí takovou nesmiřitelnou politiku vzhledem k Rusku? Na tyto a další otázky často nemohou odpovědět nejen obyčejní lidé, ale i specialisté. Mohl byste trochu objasnit situaci vy?

Profesor: Pro nalezení odpovědi na libovolnou politickou otázku je vždy třeba využít metodu známou ještě ze starého Říma: „komu je to výhodné?“ Komu ze světových hráčů je výhodná situace, vzniklá nyní na Ukrajině? Co v ní například hledá Evropa, USA, Rusko a možná nějací další hráči? Kdo z nich je nejvíce zainteresován právě na takovém rozvoji situace? Pro odpověď na tu otázku musíme přesně určit hlavní světový problém současnosti, jehož řešení je neodkladné. Kdo ze světových hráčů je přímo zainteresován na vyřešení toho problému, ten i bude hrát hlavní roli v událostech.

Redakce: A co je hlavní světový problém současnosti, který si žádá neprodleného řešení, podle vás?

Profesor: To je samozřejmě vyřešení finančních otázek, vzniklých kvůli rychlému rozvoji ekonomiky USA za poslední desetiletí. Státní dluh USA 17 triliónů dolarů visí damoklovým mečem nad americkou ekonomikou a může vést ke globální krizi.

Redakce: Vysvětlete prosím podrobněji, čím hrozí světu krach americké valuty?

Profesor: Pokud Amerika bude muset devalvovat dolar, zbavovat se dluhů (v případě, pokud jiné způsoby řešení dluhové otázky nenajde), celý svět se pohrouží do hluboké ekonomické krize, protože dolar je světovou měnou, na kterou je navázána všechna světová produkce. Ihned se přeruší světové ekonomické vazby. Pád produkce ve všech zemích bude nevyhnutelným důsledkem destrukce mezinárodní spolupráce. Kvůli zastavení výroby se objeví obrovská nezaměstnanost. Poté nevyhnutelně příjde pád životní úrovně ve všech zemích světa. Pád úrovně spotřeby se stane rozhodujícím faktorem politických změn v různých státech, když chudoba a hlad budou vyžadovat novou dělbu majetku a politické změny. Ve světě plném zbraní, nenávisti, nechápání a odložených sporů může začít třetí světová válka za nové dělení sfér vlivu. A tomu scénáři se nebude moct vyhnout žádná země, ani Amerika. Pro mě je teď jednoduše nesnesitelné myslet o nejhorším, co se může stát, pokud v důsledku vzpour z hladu se dostanou zbraně hromadného ničení do rukou nějaké radikální skupiny. Tato varianta vyřešení finančních otázek je naprosto nepřijatelná.

Redakce: Jasné. Ale pak je třeba rychle najít řešení té těžké situace – nebo to nemá alternativu?

Profesor: Naprosto správně – i vy sami jste odpověděli na otázku o tom, co je příčinou všech kroků Ameriky za poslední roky. Když jsme si uvědomili perspektivy zničení lidské civilizace na zemi, začali jsme hledat mírové cesty řešení té situace.

Redakce: Velmi zajímavé! A jak na tu výzvu odpověděli nejlepší mozky Ameriky?

Profesor: Bylo nabídnuto zajímavé řešení, jehož podstatu se pokusím vyložit. Pro řešení finančních těžkostí musí USA přijmout extrémní opatření, srovnatelné snad se světovým kataklyzmatem. Problém je v tom, jak vybudovat takové kataklyzma bez ničivých důsledků pro samotné Spojené státy a jejich spojence. To znamená je nutné rozehrát takovou kartu, aby byla řešena otázka dluhů a nevyvolána světová jatka, ve kterých bychom mohli shořet i my. Možnost uhasit dluhy USA bez radikálního pádu životní úrovně je realizovatelná jen na cizí účet, jakkoliv cynicky to zní. Je nutné najít toho, s jehož pomocí by Amerika mohla řešit své finanční problémy. A takové přirozené řešení bylo nalezeno – sama historie dává tu šanci.

Redakce: A kdo bude platit řešení finančních problémů?

Profesor: Přirozeně, žádná země světa by to nemohla udělat, aniž by byla proměněna v poušť. Proto je třeba organizovat události tak, aby celý svět, každá strana v té či oné míře, se účastnila na řešení finančních problémů Ameriky. Taková globální kooperace nejen dovolí zachovat mír na planetě, ale i dá silný impuls následujícímu rozvoji.

Redakce: Jak je to možné realizovat?

Profesor: Pro řešení dluhů potřebují Spojené státy nové trhy, objemem srovnatelné s trhem samotných USA. Jediným takovým trhem dnes může být evropský trh. Je tedy třeba najít způsob, s jehož pomocí by bylo možné kompletně otevřít evropský trh pro USA. Prací na tom projektu jsme se zabývali mnoho let. Bůh dal Spojeným státům moderní technologie, nejmocnější průmysl, ohromné finanční prostředky a gigantické přírodní zdroje – to je třeba využít pro překonání těžkostí růstu americké ekonomiky. To samé dal Bůh i Evropě, proto pro řešení společných finančně-ekonomických problémů je jednoduše třeba spojit obě hlavní ekonomiky Země v jedinou ekonomiku. A pro to je třeba přeorientovat ekonomiku Evropy k těsnější spolupráci se Spojenými státy.

Redakce: Ale ekonomika Evropy je i nyní těsně svázána s USA.

Profesor: Naprosto správně. Nicméně stupeň spolupráce je nutné ještě zvětšit. V podstatě je řeč o tom, aby se dvě ekonomiky doslova slily v jednu, vzájemně se doplňujíc.

Redakce: A co potom se závislostí Evropy na dodávkách energonosičů z různých zemí, v první řadě z Ruska?

Profesor: Je tedy třeba vytvořit v Evropě takovou situaci, aby se Evropané „sami zřekli“ energetické spolupráce s Ruskem a s dalšími dodavateli energozdrojů, a spojili by své ekonomické zájmy s dodávkami energozdrojů z USA.

Redakce: Ale vždyť podobný krok je pro ekonomiku Evropy krajně nevýhodný.

Profesor: Správně. Ale jak jinak je možné mírovou cestou vyřešit finančně-ekonomické problémy dvou prvních ekonomik světa? Mírové řešení problémů žádá ze strany všech silnou účast, a Evropa se sama dostala do pasti, když podmínila svou ekonomiku dodávkami surovin z problémových regionů. Spojené státy vždy pomáhaly Evropě, pomáhali jsme obrodit Evropu po Druhé světové válce, a nyní Evropa musí, na znamení díků Spojeným státům za desetiletí svého rozkvětu, se podílet na obnovení americké ekonomiky. Kdo je vinen, že se okolnosti vyvinuly takovým způspobem, že dnes Spojené státy potřebují pomoc Evropy? Počítáme s pochopením Evropanů situace, která vznikla, ale v každém případě ustoupit není kam a my všichni jsme rukojmí okamžiku.

Redakce: Nu, dobrá. A co řekne blízký Východ a Rusko?

Profesor: Politika USA, pokud si pamatujete, byla v posledních desetiletích namířena právě na to, vybudit blízký Východ a přiblížit národy toho regionu k „demokracii“. Blízký Východ v dnešní době zažívá bouřlivé společensko-politické změny, a v budoucnu ty změny budou jen narůstat, proměňujíc tento region v krajně neklidné místo, což se velmi pravděpodobně projeví na stabilitě dodávek surovin. Osud Ruska je v jeho rukou. Každý bude přežívat jak bude moct a Rusko by samozřejmě mělo od přerušení vazeb s Evropou silně strádat, ale stupeň toho strádání bude v mnohém záviset na samotném Rusku. Rusko se nyní nachází v krajně nezáviděníhodné situaci – bude muset řešit velmi složité a v principu neřešitelné otázky. A co by Rusové nedělali, každé rozhodnutí bude v neprospěch Ruska, protože libovolné kroky ruského vedení už nejsou schopny principiálně změnit vznikající situaci. (pozn. překl.: To jen těžko. Zde profesor vydává přání za skutečnost, nedávný podpis plynové dohody s Čínou je toho přímé potvrzení.)

Redakce: To znamená, Západ se nechystá odevzdat Ukrajinu Rusku?

Profesor: Co s tím má společného Ukrajina? Zdali zůstane na mapě světa jediná Ukrajina, nebo se rozpadne, to nemá pro řešení základního problému absolutně žádný význam. Hlavní úkol událostí na Ukrajině je rozdělit Evropu a Rusko natolik, aby se Evropané naplno zřekli spolupráce s Ruskem a přeorientovali svou ekonomiku na kompletní spolupráci s USA. Hlavním cílem je pevněji připoutat ekonomiku Evropy k ekonomice USA, a co se přitom bude dít na Ukrajině nikoho nezajímá. Ukrajina je jen prostředek, s jehož pomocí je možné řešit všechny problémy, aniž vtáhnout svět do další světové války. Ukrajině je určena role závalu, který přetrhne ekonomickou spolupráci Evropy a Ruska. A jaký tam bude systém, forma vlády – to jsou naprosto vedlejší otázky. Jen národ Ukrajiny může určit, nakolik tragický bude jeho osud při zavádění nového řádu do Evropy.

Redakce.: Ale proč právě Ukrajina byla vybrána pro řešení úkolu úniku světové ekonomiky ze situace krachu americké valuty?

Profesor: To je velmi prosté. Vždyť právě přes Ukrajinu vedou produktovody z Ruska do Evropy. Pokud vytvořit na Ukrajině řízený chaos a ukončit dodávky ropy a plynu z Ruska, pak Evropa zahoří rozhořčením. Zbyde jen obvinit Rusko v neústupnosti a agresivnosti a Evropa bude nucena přerušit s Ruskem ekonomické vztahy a přeorientovat se na dodávky energonosičů z USA. A my se tehdy s naším břidličným plynem opět ocitneme v roli zachránců Evropy.

Kdyby se Evropa zřekla ruských dodávek, zachovala by si tvář ochránkyně evropských hodnot práv člověka a zároveň by pomohla Spojeným státům řešit problém finančního zadlužení. Ano, zřeknutí se dodávek z Ruska vytvoří v Evropě hromadu ekonomických a sociálních problémů, ale kdo řekl, že Evropa nemá platit za své roky prosperity, nacházeje se pod ochranou amerického jaderného deštníku? Nechť se Evropané také podílí na záchraně prosperity svobodného světa. Nakonec je třeba, aby 500 miliard dolarů, což je obchodní obrat Evropy s Ruskem, stal obratem Evropy s Amerikou. Tehdy budeme mít reálnou šanci vypořádat se s finančními závazky a zachovat dolar jako světovou rezervní měnu.

Redakce: Jak nyní chápeme z vašich slov, Spojené státy nemají v úmyslu stabilizovat situaci na Ukrajině?

Profesor: Zde může být použito široké spektrum kroků. Ale cokoliv by se dělo ve sféře politiky na Ukrajině, hlavní musí zůstat nezměněným – ukončení široké spolupráce Ruska a Evropy. Nechť události na Ukrajině míří kamkoliv, ale v každém případě musí vést k rozdělení Rusů a Evropanů.

Redakce: Nemohl byste ukázat na některých příkladech událostí na Ukrajině, jak se vaše koncepce realizuje? Jde o to, že někteří pozorovatelé, když se snaží předpovědět logiku věci, dostávají se do slepé uličky, nechápaje příčiny kroků nových kyjevský vládců. Lidé nechápou ani logiku chování Američanů ve spojení s některými kroky po uregulování konfliktu na Ukrajině.

Profesor: Jistě. Jen je nutné si přesně uvědomit jednu prostou věc: Spojené státy sledují výlučně svůj vlastní cíl zachování světového finančního systému, založeného na dolaru – kvůli realizaci toho cíle byla i načata ukrajinská kampaň po zničení ekonomické spolupráce Ruska a Evropy. Všechny události, probíhající na Ukrajině, je třeba zkoumat výlučně z těchto pozic. Například, dohoda z 21. února, kdy vůdci ukrajinské opozice a představitelé Francie, Polska a Německa podepsali s Janukovyčem dohodu o předčasných volbách prezidenta, byla dopředu odsouzena k nedodržení. Pokud by ta dohoda byla realizována, konflikt na Ukrajině by se mohl uklidnit a pak by o žádném přerušení ekonomických vazeb Evropy a Ruska nemohla být řeč. Bylo tedy třeba dohodu hrubě porušit, což také bylo provedeno. I Rusko, i Evropa se měli stát rukojmími kompletní nepředvídatelnosti a nelogičnosti kroků nové ukrajinské moci. Čím více neporozumění tehdy vznikne mezi Ruskem a Evropou, tím dříve se vytvoří podmínky pro realizaci našich plánů ohledně vytvoření na Ukrajině ekonomické bariéry.

Amerika potřebuje na Ukrajině takový řád, který by zpřetrhal ekonomickou spolupráci Ruska a Evropy. A americká politika spočívá v tom, aby se události rozvíjely právě tak. Dnes se události na Ukrajině teprve rozbíhají a nemá cenu čekat uklidnění – nepokojná Ukrajina se musí stát nepřekonatelnou bariérou mezi Ruskem a Evropou. Pochopte jedno. Pro zpřetrhání ekonomických vazeb Evropy s Ruskem je třeba Evropany tak silně vystrašit ruským nebezpečím, aby to oni sami chtěli udělat – je třeba od základů změnit evropské veřejné mínění o spolupráci s Ruskem. Je třeba stále zdůrazňovat agresivitu a nepředvídatelnosti Ruska, provokujíce ho na eskalaci konfliktu na Ukrajině. Sdělovací prostředky musí stále mluvit o růstu napětí na Ukrajině, o násilí a brutalitě, kterou páchají Rusové, aby Evropa uzrála do předvýbušného stavu.

Nechť se Evropané třesou možné ruské invaze – vytvoření obrazu neomaleného Rusa, připraveného na libovolnou avantýru, počínaje obletem americké lodi a konče pohybem ruských armád k hranicím Pobaltí a Ukrajiny, musí být zasvěcena veškerá činnost našich masmédií. Právě na činnosti masmédií nyní závisí nálady evropské společnosti, a v konečném důsledku i úspěch ukrajinské kampaně USA.

Redakce: Vysvětlete, prosím, co Amerika takovým rozvojem událostí vyhraje?

Profesor: S radostí. V případě postupného přerušení ekonomických vztahů Evropy a Ruska, Evropa bude nucena přeorientovat svou ekonomiku na USA, protože jen s ekonomikou Ameriky je dnes možné srovnat ekonomiku Evropy po objemu a kvalitě zboží. To dá mocný stimul k rozvoje americké ekonomiky, což dovolí začít likvidaci amerických dluhů. Ale nejdůležitější by se měla stát energetická spolupráce Evropy a USA. Zřeknutí se Evropy ruských a blízkovýchodních dodávek ropy a plynu povede k gigantickým vkladům kapitálu do americké produkce břidlicového plynu, povede k vytvoření mocné infrastruktury pro jeho zpracování a dodávky do Evropy. Evropa bude mít zájem na rychlém vytvoření takové infrastruktury a nebude hledět na výdaje, což dovolí USA likvidovat své finanční problémy. (nicméně existuje i skeptický pohled na „břidlicovou revoluci“, pozn. překl.)

Redakce: A co pokud Evropa nebude souhlasit s takovým scénářem a nebude chtít rozervat vztahy s Ruskem?

Profesor: To si jednoduše nelze představit – Evropa velmi závisí na USA v politické, vojenské a ekonomické rovině. A kromě účasti ve struktuře NATO existuje ještě i morální dluh Evropy před Amerikou, která ji kdysi zachránila před totalitarizmem a zabezpečila Evropě bezpečnou existenci. Ale pokud se na to díváme čistě hypoteticky, bylo by to ze strany Evropy krajně neracionální – bude jen hůře. Odsoudilo by to Ameriku na okamžitý krach dolaru a pak by se světová historie vydala nejhorší cestou, o čemž jsme hovořili na začátku. Ano, rozervání Evropy a Ruska je těžký krok, ale uchování statusu quo by vedlo k ještě horším následkům jak pro Evropu, tak pro celý svět.

Redakce: Děkujeme, profesore. Mohl byste na závěr naší besedy říct několik slov o osudu světa v nejbližší perspektivě, jak si ho představujete?

Profesor: Jistě. Přeorientování Evropy na těsnou ekonomickou spolupráci se Spojenými státy musí vést, v konečném důsledku, k objevení se nějaké nové jednoty, pod úslovným názvem řekněme Organizace Severoatlantické Spolupráce. Tím spíše, že vojenský základ takového spojení ve formě NATO už dávno existuje. Takové spojení by se stalo logickým prodloužením integračních procesů, probíhajících v současném světě, a dovolilo by sjednotit všechny demokratické národy po obou stranách Atlantiku a jedinou demokratickou civilizaci. K tomu svazu by se mohly v budoucnu připojit i další demokratické země: Japonsko, Austrálie a tak dále. Proč skrývat, že takové spojení by se stalo nejmocnějším v historii lidstva, a navždy by odstranilo nebezpečí obnovení totality ve světě. Takové spojení by podporovalo vytvoření takových progresivních produktivních sil, které by byly schopné rychlého osvojení kosmu a proměny pozemské civilizace v kosmickou.

Rusko, samozřejmě, nebude plně vyloučeno ze světového společenství, ale jen v tom případě, pokud nebude odporovat americkému úsilí po překonání finančních problémů. Rusko bude muset zůstat samotné se svými přírodními zdroji, pokud bude trvat na svém úsilí k obnovení ruské hegemonie. Pak bude ve vztahu k Rusku použita politika izolace a podpory demokratických procesů uvnitř Ruska.

Čína může v nějakém stupni pomoct Rusku, ale nebude chtít moc zesilovat spolupráci kvůli hrozbě ztráty spojeného euro-amerického trhu. Takovým způsobem si Rusko bude muset vybrat mezi svým progresivním rozvojem a účastí ve společné činnosti pro překonání krize v současném světě, nebo se stát marginálem, odsouzeným k věčné zaostalosti, jako chudý rytíř, chránící své nikomu nepotřebné přírodní zdroje.

Redakce: A naposled. Řekněte, profesore, čím je podmíněn váš úmysl odhalit tajné pružiny současné ukrajinské krize? Co nebo kdo vás vede?

Profesor: Nejsem zastáncem silových metod řešení konfliktů, proto bych chtěl přiložit úsilí k mírovému řešení problémů. Za tím účelem by měli světoví lídři mít jasnou představu o tom, co ve světě probíhá. Jen kompletní otevřenost politiky může vést k předvídatelným výsledkům. Chci, aby světové společenství chápalo těžkosti současné situace a přijalo by silnou účast v jejich rozřešení.

Kromě toho, i ve Spojených státech a Evropě jsou lidé, kteří mají podobné názory, a oni by chtěli prostřednictvím našeho dialogu donést veřejnosti svůj pohled na mírové uregulování problémů a spolupráci. Z druhé strany, je mnoho „jestřábů“, jak na Západě, tak na Východě, kteří by si přáli silové řešení nakupených otázek. Proto hlavní cíl našeho setkání je ukázat, že existuje mírová cesta překonání všech těžkostí, aby lidé chápali, že na nich bude záviset mír na planetě.

* * *

Slovo překladatele: “Nemůžu otevřeně říct, jak se ke mně dostal zápis toho rozhovoru. Také nemůžu jistě říct, nakolik fakta uvedená v rozhovoru odpovídají skutečnosti. Nicméně mám kompletní důveru v osoby, jejichž prostřednictvím jsem rozhovor obdržel. Mimochodem, pokud se podíváme na poslední výroky amerických představitelů, uvidíme, že jsou v plném souladu s uvedeným scénářem.

„Představte si, jaká by dnes byla situace, pokud bychom mohli říct Rusku, ať si své přírodní zdroje nechá pro sebe“ – řekl viceprezident USA Joe Biden v úterý 22.4.2014 na setkání se samozvanými ukrajinskými vládci. V besedě Biden řekl, že prioritu vidí v získání nezávislosti na ruských energetických dodávkách.

Zdroj: [3] [4]

Článek vyšel v červnu, nyní máme říjen. Pochybuje snad někdo, že obsah rozhovoru není realizován? Sankce proti Rusku, evropská energetická “nezávislost”, NATO po celé Evropě.

V textu pod tímto videem [5] jsem v závěru napsala: “Další souvislosti, jako například vytlačení Ruska z evropských trhů a zahnání na trhy čínské, vznik islámského státu a další, ať si každý doplní sám. Mě k tomu napadá ten NWO plán o Transatlantické unii vs Euroasijská unie.” A rozhovor výše mi to potvrzuje. O Ukrajinu vůbec nejde, Ukrajina je jen prostředkem. Důkazem je, že Porošenko odjel z USA s nepořízenou a dále článek, který zakrátko vyšel v Bloombergu:  “Ukrajina si nesmí dovolit vstoupit do NATO” [6].

Někdo moudrý kdysi řekl: “Chceš-li chápat, co se děje, sleduj peníze”. Sledujme americký dluh. Už dvakrát v historii zachraňovala americké finance Evropa a děje se tak i do třetice.  Ale nepoučila se a opět spolu s USA podceňuje Rusko.

– Pozorovatelka –

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
jay
Návštěvník
jay

mna by zaujímal povod tejto informacie, …kde si mozem overit pravdivost

michal
Návštěvník
michal

a co ak dolar prestane byt svetovou menou? potom by usa padlo na kolena ale svet by bol bez vojny no nie?

Mudry
Návštěvník
Mudry

Ak ste si už dávno nevšimli, tak sa zobudte a pozrite sa okolo seba. To žč je svetová kríza je dôsledok menovej politiky USA. Od 2008 to každý pociťuje a to práve preto lebo dolár je svetová mena a už konečne to aj rusy pochopili a začínajú obchodovať so svojimi peniazmi. A toto by mal pochopiť každý štát, ktorý nechce totálne skrachovať. Kríza je len a len preto, lebo peniaze USA aj EU emituje vo forme dlhu. Aj malé decko pochopí, že keď dáš do obehu na dlh 100 EUR a chceš naspäť 110, tak je ich nemožné splatiť, lebo tých 10 EUR navyše tam nikdy nebolo. A toto sa deje v multimiliardových číslach. Už nieje komu požičať. Miliardárov napriek tomu pribúda. Existuje tak obrovský tok od chudoby k miliardárom, že aby sa to zastavilo, tak by museli v tomto momente rozdávať banky peniaze luďom na prídel. Peniaze z obehu ubúdajú a to cez zarábacie systémy. Veľké podniky, banky, poisťovne, vlády tak vyciciavajú systém, že onedlho nebude za čo nakupovať, preto nastáva deflácia, ale oni aj tak stále vyhlasujú infláciu a tvária sa že je inflácia. Kto má úver ani nevie že keby neplatil žiadne úroky, tak hodnota prachov teraz rastie tak, že platí asi akoby 10% úrok. Cena ropy ale aj tak nekopíruje počet peňazí v obehu, aj keď teraz klesol jej dopyt tak, že museli znížiť cenu aby sa vôbec predávala. Od ceny ropy sa potom určujú všetky ostatné ceny. USA už desiatky rokov zotročuje celý svet. Požičia im prachy a potom si berie majetky tých chudákov, ktorý nemôžu splatiť svoje dlhy. O to išlo u nás v 89 tom a o to ide aj teraz na ukrajine. Len idioti si nevšimli že USA je dlhodobý agresor a zhadzuje vlády po celom svete. Zhadzuje vlády, ktoré vládly spravodlivo a oveľa lepšie ako korporátny zapredanci z USA. Rusku na čele s Putinom však nepristúpilo na ich hru a má zatiaľ najrozumnejšie vedenie v histórii. Ak sú v európe hlupáci, tak si títo hlupáci dajú sami sebe sancie. Veď sa to aj deje. Nechápem ako si niekto môže dávať sám sebe sankcie, leda že by bol hlupák a nevedel že je hlupák. Dokonca aj tu sa nájde pár takých hlupákov a vo vládach EU štátov to idiotstvom prekvitá. Chcete riešenie? Odstúpiť z EU, vytlačiť vlastnú menu a za túto menu produkovať výrobky tak ako doteraz. Kto bude naše výrobky chcieť, bude chcieť aj našu menu, tak ako to bolo keď sme mali vlastnú korunu. Preto stále silnela aj napriek tomu že bol nevýhodný kurz ale ten zlý kurz voči euru bol len preto, lebo máme idiotov vo vláde, ktorý sa menovej politike nerozumejú. Bol to pritom len západniarsky podvod. Keby sme mali môdrych ludí vo vláde, tak by ropu nakupovali lacnejšie a predávali ju bez dane, potom by k nám chodila nakupovať celá európa a všetci by chceli naše peniaze a bolo by z nás druhé luxembursko. Leb to chce aj rozumné daňové a podnikateľské zákony. Zdaniť všetky zahraničné firmy a slovenské bez dane. Aby sa prachy udržali doma a nie posielali do zahraničia aby sa na slovensku podnikalo len so slovenskými firmami, ktoré peniaze nechajú doma. Aby sa vytlačili všetky zahraničné obchodné reťazce, lebo tie vysávajú naše peniaze a okamžite ich posielajú preč. Sa uvedomte čo je treba urobiť a bojujte za to. Lebo onedlho budete len nájomníkmi a nežiaducimi, lebo všetkú pôdu na slovensku bude vlastniť zahraničie.

Mistr Jan
Návštěvník
Mistr Jan

Ten dobrý muž řekl jako samozřejmost princip totalitarizmu USA. USA potřebují vyřešit neřešitelné – eskalující zadluženost, rychlé slábnutí pozice USD ve světe, vyčerpání produktivního kapitálu – to vše bez války zasahujcí USA a bez ztráty blahobytu USA (jak pro koho). Pokud to nezaplatí (neodnesou) Evropané, jsou USA na cestě do temnot. Pokud to mají odnést Evropané, tak na úkor Ruska, pro ně prý bezvýchodně. Jenže ani Evropané se nechtějí vzdát své životní úrovně a bezprecedentně dlouhé mírové prosperity. Rusko již díky značnému strategickému potenciálu Putinova týmu východiska nalezlo – jsou přijímány jeho iniciativy v oblasti euroasijské spolupráce včetně již uzkutečňovaných investic. Pokud bůh něco USA dal, pak je nepochybně připraven si to zase vzít – s tím by náš filozofující globálanalytik raději neměl vůbec argumentovat. Problém je s těmi, kdo si rádi na Boha hrají ve hře Globální Monopoly. Aby byla válka, musí být veřejná ochota válčit. My rozhodně do boje za modly demokracie a svobody v US balení jít nehodláme, není to náš boj ani veřejný zájem. Tím to také končí – kombinace zaručeného pohodlí a alespoň trochu stabilního příjmu je ideální protiválečný humanizátor. Pokud ovšem masa zpohodlnělých není zlákána větší pohodlí slibujícími penězi či idejemi. No, hlupáků nějak neubývá navzdory moderní vzdělávací soustavě – je přece pohodlné nestarat se o více než co reprezentuje osobní zájem, že? Pan autor je velmi slabou hlásnou troubou svého establishmentu, který jej platí za to, co píše a říká. Je dostatečně hloupý na to, aby neviděl riziko odhalení skutečných motivací svých chlebodárců. Inu, futrál s obsahem nijak nesouvisí a vyprázdněných titulů je jako šafránu. Doufám, že to ctěné čtenářské publikum pochopí, vezme si tu trochu informací a zbytek bez bázně a hany zahodí v dál.

Ivanko
Návštěvník
Ivanko

Takových rádoby expertů, finančníků a doktorů filozofie nepřeberné množství. Každý radí po americku, aby jí náhodou neublížil a neztratil práci. Troufám si říct, že součastná situace Evropy a jejích států je výsledkem amerického řízení. Teď Amerika očekává že spřátelené země zaplatí její účty, přitom budou nadále vést svojí hazardní válečně-ekonomickou politiku.
V první řadě by státy měli změnit vojensko-agresivní politiku a zrušit to množství svých základen po celém světě. To jsou neskutečné výdaje. Měli by vrátit domů veškerou výrobu, kterou převedli do zahraničí, hlavně do Číny, Koreji a.j. Sem dodali svou technologii a výrobní postupy, čím tyto státy zbohatli. Zdokonalili technologii, výrobní postupy čím Čína překonala USA v ekonomické bilanci. Obyvatelé států ale přišli o práci, sociální jistoty. 70% obyvatel je na potravinových listcích a 2/3 lidí se potýká s chudobou. Státní dluh dosáhnul takové výše, že se prakticky splatit nedá. Zásoby zlata ve Fort Knox „PRÝ“ neexistují. (Své zlato tam hledají Germáni) Hodnota dolaru je nadhodnocená a nemá hodnotu potištěného hajzlového papíru. Ale státy ty zelené lístečky tisknou dál a vrážejí do zbraní, válčení a podpoře nestabilních režimů. A tak nějaký emerický filozof převede zodpovědnost na spřátelené státy, Evropu. A ta by měla říct, NE! Státy si musí udělat pořádek hlavně u sebe a začít od začátku.

Správa
Návštěvník
Správa

Vojny v ponímaní koloniálneho západu boli často prostriedok na riešenie “chýb v riadení” (ekonomické ťažkosti… ). Dobrá veľká vojna by sa zišla aj Francúzsku. Jeho verejný dlh dosiahol 2 000 000 000 000 EUR a stále rasie http://www.iyqk.com/v/france-economy-is-sinking-due-to-2-000-000-000-000-EUR-public-debt

Novák
Návštěvník
Novák

To jsou zase jen bludy. Ano,pokud budu chtít očernit USA,tak přesně něco podobného vytvořím.Článek sice možná vyznívá pro spoustu lidí věrohodně,ale kde je skutečná pravda,vědí jen vrcholní představitelé Ruska a USA.Já patřím spíše do kategorie lidí s názorem,že původcem problému je Ruska,které jen využívá destabilizace na Ukrajině a chce tak postupně vrátit rozložení světa na blízkém východě do stavu před rozpadem SSSR. Velmi bohatý na nerostné suroviny východ Ukrajiny je jen dalším důvodem,proč tuto část “kontrolovat” ze strany “Sovětů”. Dalším z důvodů je i fakt,že Rusko nechce další přibližování spojenců NATO a tak má zájem minimálně ještě o odtržení východu Ukrajiny od Západu. S Krymem se nespokojí a ty proklamovné důvody,proč to musel udělat jsou opravdu dojemné.To jste všichni,co sympatizujete s Rusáky tak slepí ??? Máte zprávy přímo od lidí z Ukrajiny,nebo čtete jen bláboly lidí, sdílející svůj zaujatý postoj proti USA zde na netu ?

Karel
Návštěvník
Karel

Pan profesor navrhuje jak řešit pád dolaru : 1-hospodářská krize a válka nebo 2. spojení USA a EU (zapomněl, že spojením by problém asi zůstal, jen se posune o dalších 20let )

nick y
Návštěvník

Profesor: Pokud Amerika bude muset devalvovat dolar, zbavovat se dluhů (v případě, pokud jiné způsoby řešení dluhové otázky nenajde), celý svět se pohrouží do hluboké ekonomické krize, protože dolar je světovou měnou, na kterou je navázána všechna světová produkce. Ihned se přeruší světové ekonomické vazby. Pád produkce ve všech zemích bude nevyhnutelným důsledkem destrukce mezinárodní spolupráce. Kvůli zastavení výroby se objeví obrovská nezaměstnanost. Poté nevyhnutelně příjde pád životní úrovně ve všech zemích světa. Pád úrovně spotřeby se stane rozhodujícím faktorem politických změn v různých státech, když chudoba a hlad budou vyžadovat novou dělbu majetku a politické změny. Ve světě plném zbraní, nenávisti, nechápání a odložených sporů může začít třetí světová válka za nové dělení sfér vlivu. A tomu scénáři se nebude moct vyhnout žádná země, ani Amerika. Pro mě je teď jednoduše nesnesitelné myslet o nejhorším, co se může stát, pokud v důsledku vzpour z hladu se dostanou zbraně hromadného ničení do rukou nějaké radikální skupiny. Tato varianta vyřešení finančních otázek je naprosto nepřijatelná. ::: TYTO s odpuštěním KYDY jsou základem pro klamání veřejnosti i v Americe bankstery z FEDu, kteří používají přesně stejnou rétoriku: KRIZE,PROPAD,CHAOS… když nám sáhnete na naše aktivity,výhody nebo banksterské podvody (kdysi též opominutí žalob a trestů pro USA bankstery po důkazech o financování m.j. Hitlera ), jenom aby oklamali spousty důvěřivých lidí a zabezpečili si další existenci, výhradně parazitickou na komkoliv, kdo si to nechá líbit! BRICS to asi v současnosti nebudou. Je na místě též připomenout osudy vysokých banksterů a např. Davida Rockefelera, aby byl obrázek o “možnostech” vyděračů a výhrůžkách WW3 uveden do reálu! Nejsou všichni v Ami úplně padlí na hlavu a těžko budou podporovat válku, která nemůže skončit dobře, díky pravděpodobné radioaktivní zimě a zamoření, které bude sto zlikvidovat všechny! Včetně “Jelity”, i když se můžeme dočkat překvapivých (a kvapných)událostí právě u těchto samozvaných vládců vesmíru.

QRulant
Návštěvník
QRulant

Pokud skutečně všechno řekl přesně takhle, hádám, že řekl víc než měl.
Pochopil jsem jej takto: Žili jsme si na dluh, tak nám ho teda zaplaťte. (a běda jak ne)

A všechny ty kecy o demokratických národech, světovém společenství, integračních procesech a dokonce odstranění nebezpečí obnovení totality (!) se dají lépe nahradit úryvkem básně:
One Ring to rule them all, One Ring to find them,
One Ring to bring them all and in the darkness bind them

FN
Návštěvník

Zadny prof. Paul Christie neexistuje, William G. Christie ano. Zajimalo by mne, kolika lidem, jste touto chybou zpochybnila tento clanek. Jinak pocteni velice zajimave!

Black Sheep
Návštěvník
Black Sheep

Ale jděte, ten ctihodný pan existuje a ještě jak 😉 :
Executive Director of the “Institute for Global Perspectives” at Columbia University, Professor, Ph.D. Paul Christie, an employee of the National Security, in a recent interview with German media specifically and firmly explained further American policy in solving their financial problems through other countries. In particular, through the “Ukrainian question”.
http://en.cyplive.com/ru/news/amerikanskaya-strategiya-spaseniya-dollara-razorvat-ekonomicheskoe-sotrudnichestvo-rossii-i-evropy-c.html
Prof. PAUL CHRISTIE má ale jednu pro Vás nepřekonatelnou vadu: nevyjadřuje se o ejmerice 2x lichotivě a “intelektuální” kavárna to nepromíjí… Ať se daří 😎

Calembredaine
Návštěvník
Calembredaine

Mnoha sotva, protože těžko tu kdokoliv zná jak jednoho, tak druhýho:) Tak třeba já znám jen Ing. Christieho, který sestrojil dokonalý podvozek k tanku a chystal se ho prodat armádě své země, ale pohořel. Stejně neúspěšným byl i u Anglánů a Francouzů. Pak jeho patent zaujal Tuchačevskýho a tak ho jako náměstek ministra obrany SSSR odkoupil za babku. Na něj pak posadili tankovou věž a vznikl nejlepší tank WWII – T-34.