Reforma sektoru národní bezpečnosti: Šokující konceptuální dokument z dnes již zlikvidovaného webu...

Reforma sektoru národní bezpečnosti: Šokující konceptuální dokument z dnes již zlikvidovaného webu běloruské opozice dokazuje, že západ dlouhodobě plánoval a připravoval státní převrat v Bělorusku s cílem rozkradení národního majetku úplně stejně jako v Československu před 31 lety! Výsledkem měla být integrace Běloruska do EU a NATO, zapojení Běloruska do amerického projektu Trojmoří, zahájení dovozu amerického zkapalněného plynu z USA, šíření televizních seriálů a zpráv z produkce EU, USA a dalších zemí v Bělorusku, rozvázání veškerých vztahů s Ruskem, ukončení výstavby ruské jaderné elektrárny a výstavba vojenských opěrných bodů na hranici s Ruskem!

Reforma sektoru národní bezpečnosti: Šokující konceptuální dokument z dnes již zlikvidovaného webu běloruské opozice dokazuje, že západ dlouhodobě plánoval a připravoval státní převrat v Bělorusku s cílem rozkradení národního majetku úplně stejně jako v Československu před 31 lety! Výsledkem měla být integrace Běloruska do EU a NATO, zapojení Běloruska do amerického projektu Trojmoří, zahájení dovozu amerického zkapalněného plynu z USA, šíření televizních seriálů a zpráv z produkce EU, USA a dalších zemí v Bělorusku, rozvázání veškerých vztahů s Ruskem, ukončení výstavby ruské jaderné elektrárny a výstavba vojenských opěrných bodů na hranici s Ruskem!

Pokus o státní převrat v Bělorusku, který stále sice probíhá, ale velice rychle ztrácí na síle a na intenzitě, má jednu z prvních velkých obětí, minimálně na propagandistické scéně běloruské opozice. Běloruská tajná služba totiž zlikvidovala provoz známého běloruského opozičního serveru Za Belarus (zabelarus.com), který byl hlavní publikační platformou běloruské opozice, na které publikovala své představy o tom, jaké reformy by měly být v Bělorusku přijaty a provedeny poté, co dojde ke svržení a odstranění současné vlády Alexandera Lukašenka.

Dokument s názvem “Reforma sektoru národní bezpečnosti” je hlavním operativním manuálem běloruské opozice a jeho obsah je natolik děsivý a z pohledu české alternativy natolik všeříkající, že jsem se rozhodl dokument přeložit do češtiny, protože je to unikátní studijní materiál konceptuálních procesů sionistického globálního řízení v Bělorusku.

Mladí Bělorusové nevědí, že právě rozbíjejí svoji vlast.

Běloruská tajná služba provoz serveru zlikvidovala zřejmě hackerským útokem a webová stránka tak hlásí chybu připojení k databázi, ovšem služba Google Cache uchovala [1] obsah webu před útokem a díky tomu jsme měli možnost se k původnímu textu zmíněného dokumentu dostat. Tento materiál je naprosto klíčový v tom, že v přímém přenosu můžeme vidět, jak ve skutečnosti vypadají ty slavné americké notičky, které vozí američtí představitelé do Evropy, ale nikdy se oficiálně na veřejnost nedostanou.

Tyto instrukce mají podobu zásadních bodů, kde je přesně popsáno, co se má udělat, ale pozor, už v nich není uvedeno, čeho se tím dosáhne a jaký vliv to bude mít na společnost dané země. To je zásadní špek všech notových manuálů, které Američané vozí do Evropy svým vazalům, poskokům, tedy obecně podpindos. Kdyby totiž v notách byly popsány i důsledky, čeho se realizací not dosáhne, tak by si mnoho lidí, a dokonce i těch poskoků, uvědomilo proces likvidace vlastního národa. V dokumentu jsou takové věci, že se až doslova tají dech. Takže, pojďme na to.


REFORMA SEKTORU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI

Situace uvnitř země i kolem ní se vyvíjí nepříznivě pro národní zájmy Běloruska. Hlavní hrozby pro národní bezpečnost jsou způsobeny rostoucí agresivitou zahraniční politiky Kremlu, účastí Běloruska na post-sovětských integračních projektech pod záštitou Ruska, nadvládou ruských médií v informačním prostoru Běloruska a nízkou úrovní národního vědomí Bělorusů.

Hlavní směry reformy stávající státní politiky jsou:

 • stažení Běloruska z integračních sdružení za účasti Ruska

 • zachování a rozvoj národního kulturního dědictví, běloruského jazyka

 • udržitelný hospodářský růst

 • vysoká úroveň a kvalita života občanů

 • demokratická forma vlády

V důsledku reformy se budou snižovat hrozby vnějšího zasahování a destabilizace situace v zemi, pokusy o rozdělení společnosti a územní celistvosti Běloruska.

PROBLÉMY, KVŮLI KTERÝM SE REFORMA PŘIJÍMÁ

1. Agresivní zahraniční politika Kremlu.

K realizaci svých revizionistických, imperialistických plánů Kreml aktivně využívá:

 • ekonomické a energetické vydírání,

 • informační tlak,

 • šíření falešných zpráv a dezinformací,

 • toxické účinky na elity a společnost,

 • falšování historie a manipulace veřejného vědomí,

 • umělá provokace a podněcování vnitřních konfliktů.

Ruské vedení používá koncept „ruského světa“ k posílení kontroly Moskvy nad Běloruskem. Základem je často ruský jazyk a ruská pravoslavná církev.

Kreml aktivně používá metody měkké moci: nevládní organizace, továrny na myšlenky, média, bloggery, sociální sítě, výměny a stáže v Rusku.

2. Nedostatek demokracie, svobody slova, svobody shromažďování a dalších základních svobod

Nezávislá média jsou pod intenzivním tlakem. Občanská společnost a politická opozice čelí vážným omezením a obtěžování. Po více než dvě desetiletí v zemi neexistovaly žádné svobodné a spravedlivé volby.

3. Nízká úroveň národního vědomí a dominance ruského jazyka

Úplná neschopnost státních ideologů a státních médií konkurovat propagandě ruských médií. Ruská televize a rozhlas skutečně dominují na informačním poli Běloruska.

4. Problematický stav běloruské ekonomiky

Běloruská ekonomika čelí významným odpisům dlouhodobého majetku a technologické zaostalosti, a to nejen ve srovnání se světovými leadery, ale i v porovnání se sousedy  zeměmi Evropské unie.

5. Členství Běloruska v nadnárodních formacích, kterým dominuje Rusko – Státní unie, CSTO, EurAsEC, CIS.

V rámci CSTO (Organizace kolektivní bezpečnosti) hrozí Bělorusku, že bude zataženo do ozbrojených konfliktů ve střední Asii i na celém světě. Díky účasti v CSTO existuje na našem území nebezpečí použití asijských nebo ruských jednotek. Členství v CSTO také zabraňuje modernizaci běloruské armády.

Změna priorit a zaměření zahraniční politiky na Evropskou unii

Evropská unie čelí bezprecedentním migračním výzvám a důsledkům Brexitu. Mnoho zemí EU hledá kompromisy s Kremlem, Spojené státy nejsou skutečným garantem nezávislosti Běloruska, a to navzdory pokroku v dvoustranných vztazích a pevnému závazku Washingtonu vůči nezávislosti a svrchovanosti Běloruska.

Hlavní cíle cíle reformy

Hlavním cílem reformy sektoru národní bezpečnosti je naléhavá mobilizace a konsolidace společnosti za účelem ochrany nezávislosti a svrchovanosti.

Úkoly:

 • Posílení národnosti a symbolů národa, zvýšení vlastenectví a národní důstojnosti;

 • Upevnění společnosti založené na demokratických hodnotách a myšlence na vybudování nezávislého Běloruska;

 • Snížení vlivu Kremlu na Bělorusko prostřednictvím informačních, ekonomických, integračních a humanitárních faktorů;

 • Stažení Běloruska z post-sovětských integračních sdružení, v nichž dominuje Rusko;

 • Integrace do západních politických, ekonomických a vojenských struktur (EU, NATO).

Základní kroky k implementaci konceptu

Prioritní opatření (do roku 2021, ve městech)

1. V politické oblasti :

 • Ukončení členství v Euroasijské unii, celní unii s Ruskem a v dalších integračních strukturách, v nichž dominuje Rusko;

 • zákaz ruských organizací, jejichž činnost je v rozporu s národními zájmy, jakož i ruských fondů a organizací, které takové struktury financují;

 • Zavedení trestní odpovědnosti za veřejná vyjádření, která zpochybňují existenci samostatného běloruského národa / nebo jeho historického práva na vlastní státZavedení trestní odpovědnosti za veřejné urážky běloruského jazyka;

 • Sledování činnosti pro-kremelských iniciativ v Bělorusku občanskou společností;

 • Provádění hraniční a celní kontroly na hranici s Ruskem

2. Zákaz prodeje běloruských infrastrukturních zařízení ruským společnostem

3. V informační oblasti :

 • Osvobození nezávislých médií od tlaku a kontroly ze strany státu, zajištění svobody médií a svobody projevu v Bělorusku ;

 • Zákaz vysílání žurnalistiky, sociálně – politických a zpravodajských pořadů, které jsou v Bělorusku šířeny ruskými televizními kanály;

 • Povinné zahrnutí veřejných televizních kanálů Lotyšska, Litvy, Polska a Ukrajiny do standardního televizního balíčku;

 • Obnovení stálých činností Rady pro veřejnou koordinaci v oblasti sdělovacích prostředků.

4. Ve vojenské oblasti :

 • Odstoupení od CSTO, návrat plné kontroly Běloruska nad jeho protiletadlovými a protiraketovými obrannými systémy;

 • Odstranění ruských vojenských zařízení z území Běloruska – komunikační centrum ve Vileice a radarová stanice poblíž Baranoviči;

 • Posílení vlasteneckého vzdělávání v běloruské armádě;

 • Překlad vzdělávacích knih v armádě do běloruského jazyka;

 • Rozvoj hraniční infrastruktury na hranicích se zeměmi EU, zvýšení kapacity hraničních přechodů.

5. V oblasti životního prostředí :

 • Zákaz uvedení do provozu a uzavření nových nebezpečných zařízení v BrestuMogilevu a Vetlogorsku;

 • Publikování komplexních a pravdivých informací o stavbě, bezpečnosti a provozu JE Ostrovec;

 • Vedení široké veřejné diskuse o osudu JE Ostrovec (pozn. jadernou elektrárnu staví Rusko)

6. V sociální oblasti :

Zvyšování platů a zlepšování pracovních podmínek zdravotnických a vzdělávacích pracovníků.

7. V oblasti kultury :

 • Popularizace národních hrdinů se zaměřením na 19. a 20. století ;

 • Popularizace osobnosti Kastuse Alinovského jako politického zakladatele moderního běloruského národajako symbol boje Bělorusů o svobodu a nezávislost, a jako postavu, okolo které se upevní všechny oddané hodnoty národního obrození a nezávislosti země .

Střednědobé cíle (do roku 2025)

1. V politické oblasti :

 • Reforma volebních zákonůpořádání svobodných, spravedlivých voleb do parlamentu země ;

 • Zřízení Národní gardy na ochranu parlamentu v zemi a ústavního pořádku;

 • Vytvoření národní bezpečnostní služby odpovědné parlamentu;

 • Obnovení nezávislosti soudů od výkonné moci;

 • Výkon veřejné kontroly, zejména parlamentem, nad ozbrojenými silami.

2. V ekonomické oblasti :

 • Diverzifikace dodávek energiesnížení podílu Ruska jako dodavatele energie do Běloruska na 50% celkového objemu dovozu energie

 • Zvýšené využívání alternativních zdrojů energie

 • Realizace programů státní podpory pro částečné úspory energiesnížení spotřeby energie a přechod na místní paliva

 • Výstavba nové ropné rafinerie v Novopolotsku se zaměřením na lehkou ropu

 • Zahrnutí Běloruska do programu spolupráce v rámci Iniciativy Trojmoří s cílem připravit nezbytné dokumentyprogramy a infrastrukturu pro přistoupení Běloruska k zásobovacímu řetězci a dopravě zkapalněného zemního plynu z USA do východní Evropy;

 • Privatizace státních podniků se zákazem akvizice společnostmi s podílem ruského kapitálu vyšším než 20% ;

 • Vytvoření podmínek pro přilákání přímých zahraničních investic;

 • Výstavba moderních železničních tratí a hlavních silnicí Kiev – Minsk  Vilnius, dále Lvov –  Brest – Grodno  Vilnius a Vitebsk – Polotsk – Daugavpils, Riga.

3 . V informační oblasti :

 • Stanovení maximálního přípustného podílu televizních kanálů, na nichž se podílejí zahraniční země, pro kabelové vysílání na 50% z celkového počtu televizních kanálů nabízených v balíčku;

 • Zlepšení kvality běloruských národních televizních kanálů, vytvoření zvláštních sociálně-politických a historických programů;

 • Přebírání přenosů populárních vědeckých, zábavních a zpravodajských pořadů ze strany národních televizních kanálů ze zemí Evropské unie, z Velké Británie, z Kanady, z USA, a z Austrálie.

4 . Ve vojenské sféře :

 • Přechod na normy NATO;

 • Výcvik vojenského personálu s vysláním vojáků a důstojníků běloruské armády do příslušných vzdělávacích institucí a center v zemích NATO ;

 • Překlady materiálů do běloruského jazyka pro potřeby běloruské armády (služba, bojová činnost, technická údržba atd. );

 • Přiřazení jmen běloruských národních hrdinů běloruským vojenským jednotkám a vzdělávacím institucím;

 • Formování běloruských ozbrojených sil ze čtyř integrálních jednotek

1. Jádro profesionálního vojenského personálu, který slouží na základě smlouvy;

2. Občané, kteří vykonávají povinnou vojenskou službu;

3. Dobrovolné územní jednotky tvořené občany, které si zachovávají občanská povolání, ale jsou pravidelně školeni a lze je rychle mobilizovat;

4. Rezervy – všichni zdatní mužští občané, kteří obdrželi vojenský výcvik během vojenské služby;

 • Změna systému výcviku vojenského personálu během vojenské služby a záložníků. Zaměřit se na vlastenecké vzdělávání a získání potřebných dovedností;

 • Změna (zkrácení) doby trvání povinné vojenské služby na šest měsíců;

 • Počet ozbrojených sil vyjma záložníků v rozmezí 75  80 000 ;

 • Rozmístění odpovídající vojenské infrastruktury na hranicích Běloruska a Ruska.

5 . V oblasti životního prostředí :

 • Vytvoření příznivých ekonomických podmínek pro investice do projektů výroby energie z obnovitelných zdrojů a zpracování a recyklace odpadů;

 • Obnova oblastí kontaminovaných radiačním zářením.

6 . V sociální oblasti :

 • Vytváření podmínek pro návrat Bělorusů, kteří pracují v zahraničí, především lékaři a zdravotničtí pracovníci, vysoce kvalifikovaní odborníci z jiných profesí;

 • Usnadnění návratu dětí našich krajanů, kteří opustili Bělorusko před obnovením státní nezávislosti;

7 . V oblasti kultury :

 • Vrácení statusu jediného státního jazyka, běloruského jazyka, zaručení práv národnostních menšin na vzdělávání a provádění kulturních akcí v jejich rodném jazyce;

 • Vývoj a provádění administrativních a finančních pobídek pro běloruská média, vydávání knih, kulturní život. Dotace pro vzdělávání a výchovu v běloruském jazyce v předškolním a školním věku, na středních a vysokých školách;

 • Provádění komplexní de-komunizace Běloruska;

 • “Bělorusizace” náboženského života a všech křesťanských označení a dalších náboženství;

 • Vzdělávací systém Bělorusizace na všech úrovních a formách;

 • Obnovení registrace, statutu a veřejného financování národního státu a zachování akademické svobody pro učitele, žáky a rodičeVytvoření poboček lyceí ve všech regionálních městech.

Dlouhodobé cíle (do roku 2030)

 • Vytvoření průřezového vzdělávacího systému v běloruském jazyce od mateřských škol po univerzity;

 • Obnovení Běloruské pravoslavné církve jako národní alternativy k ruské pravoslavné církvi Moskevského patriarchátu;

 • Provádění Běloruska všemi kritérii pro členství v Evropské unii a v NATO, podání příslušných žádostí o členství v těchto strukturách;

 • Zajištění dlouhodobé potravinové bezpečnosti diverzifikací dodávek potravin do země, vytvářením potravinových rezerv modernizací zemědělské výroby a rozvojem farem;

 • Posílit spolupráci a vytvoření strategického partnerství v rámci Baltic – Black Sea Commonwealth a institucionalizace příslušného mezistátních bloku;

 • Realizace programu diverzifikace dodávek energie s omezením podílu dodavatelů v jakékoli části země na maximálně 30% z celkového objemu dovozu energie.

Rozhodovací orgány

Prezident a parlament.

Normativní právní akty

Koncepce národní bezpečnosti Běloruské republiky


Běloruská opozice jede podle not Evropské unie a USA, dokument je ovšem nástrojem sionistické globalizace s cílem vytvořit z Běloruska předmostí pro závěrečný úder proti Rusku

Jak sami vidíte, dokument konceptuální bezpečnosti Běloruska je manuálem na transformaci země do dalšího členského státu EU a rovněž člena NATO, přičemž v dokumentu jasně vidíte, že cílem těchto procesů je proces útoku proti Rusku a jeho obkličování. Přestože se dokument snaží na několika místech zamaskovat sionistický proces globalizace odkazy na národní patriotismus a běloruskou historii, jedním dechem je toto v dokumentu popřeno jasným prohlášením, že země bude usilovat o členství jak v EU a v NATO, tak i o členství v nejnovějším plánu amerických neoconů, v projektu tzv. Trojmoří, což je oxymoron. Kdo chce budovat národní stát, nemůže za žádných okolností být členem sionistických globalizačních organizací, a je úplně jedno, jestli se jmenují EU, NATO nebo Trojmoří.

Projekt Trojmoří zahrnuje vazalské upoutání členských států Trojmoří na USA na úrovní bezpečnosti, tedy armády a obrany, ale i na úrovni energetiky, tedy nahrazení ruského plynu dovážením zkapalněného plynu z USA. Vybudování silnic a tratí s napojením na Pobaltí, Polsko a Ukrajinu, ale samozřejmě s hlavním cílem zrychlení vojenských přesunů NATO po železnicích s evropským rozchodem.

Neziskovčíci s protestními transparenty

Stejně jako v Československu je v dokumentu uvedena liberalizace cen, což je krycí výraz pro zdražování cen, v dokumentu vidíme návrhy k likvidaci státních podniků a k jejich privatizaci, všude vidíme snahu o přetrhání vztahů s Ruskem na všech úrovních, ale nikde v dokumentu ani na sekundu nenajdete odpověď na otázku, co se stane s těmi miliony Bělorusů, kteří přijdou o práci. V dokumentu to není, ale my známe odpověď. Stanou se z nich námezdní dělníci, gastarbeiteři v Evropské unii, kde budou pracovat za laciné peníze a budou konkurovat víte komu? No přece Ukrajincům, kteří si myslí, že vydělávají v EU velké peníze. Bělorusové tak sníží mzdy v námezdních profesích v EU ještě více. Slovanský otrok je trendy, je doslova IN v EU. Nekecá, nebere dávky, prostě drží hubu a dře jako kůň.

Bělorusové si neuvědomují, jak dobře se dnes mají. Mají své byty, mají všichni práci, mají všichni důstojné důchody, mají kvalitní a nezávadné jídlo, mají školství i zdravotnictví zdarma, opravdu zdarma, ne jako v ČR. A o toto všechno Bělorusové v případě státního převratu přijdou. Přijdou o své byty, přijdou o pracovní místa, dnešní prosperující státní podniky budou rozkradeny, zdevastovány a do Běloruska se začnou dovážet potraviny, oblečení, brambory, jablka, toaletní papír, šampony, mléčné produkty, auta, traktory, náklaďáky a stroje ze západu, zatímco slavné běloruské závody a kolchozy budou zarůstat kopřivami, bodláky a vysokou travou a lidé budou stát fronty na úřadech práce. Světoví sionisté tak stojí před branami Moskvy, mají na dosah Minsk. Pouze běloruská armáda nyní stojí mezí zachováním běloruské státnosti a tímto výše uvedeným dokumentem.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Pamětník
Návštěvník
Pamětník

Edvard Beneš kdysi po druhé světové válce řekl. Říká se že jsme mezi západem a východem a že si musíme vybrat.

My ovšem nejsme mezi západem a východem ale mezi revanšistickým Německem a Ruskem.

Geopolitickou podstatu, která se dnes týká i Běloruska, vystihl myslím celkem přesně.

Věčný Slovan
Návštěvník
Věčný Slovan

Pamětník

Omyl. Jsme na Východě – ne ideologicky, ale od své národní přirozenosti. Naše národní kořeny jsou na Východě. Rozpomeňte se na naši matku – Cařihrad, ze které náš národ obdržel dar víry. Matka, v jejímž lůně se náš národ zrodil.
Na naše východní cyrilometodějské kořeny.

Rusko v pro nás nikdy nepředstavovalo hrozbu.
Ani v dnešní době (že má vládu, jakou má, je věc jiná).

Pamětník
Návštěvník
Pamětník

Situace připomíná dění u nás během druhé poloviny devatenáctého století. Použiji pro to název Grifithsova filmu “Zrození národa”.
To co opozice chce a po čem volá je “Rukopis Zelenohorský” a “Královédvorský” a nějaký ten Palacký který sepíše “Dějiny národa Českého”, aby došlo k odštěpení většího celku od Rakousko-Uherska”.

V tomto případě tedy “Rukopisu Minského” a “Dějiny národa Běloruského”, které zdůvodní odlišnost od nenáviděné Vídně (Moskvy) a proč je třeba se distancovat.

K tomu je nacionalismus obvykle dobrý a proto je podporován. Ve chvíli kdy je použit, dojde k obsazení pozic ve státní správě nacionalisty, domácího trhu jinými firmami a peněžními zdroji ze zahraničí, kteří nacionalismus a lídry podporovali.

Až se tento proces ukončí, jsou nacionalisté odsunuti na vedlejší kolej, začne docházet k integraci k jinému většímu celku (čtvrtá říše, EU, atd,). Po dokončení této druhé fáze – integrace se pak slovo národ vlast a odlišnost dostanou na index a druhá vlna a generace politiků prosadí takové zákony, které budou to – po čem nyní volá Běloruská opozice opět dehonestovat, kriminalizovat a představitele Běloruské jedinečnosti a vlastence vyhánět ze země zavírat a udělají ze včerejších hrdinů osvobození disidenty.

Takže za dvacet let bude Bělorus hlásající “národní sebeurčení” v pozici Katalánce, nebo Čecha.

Věčný Slovan
Návštěvník
Věčný Slovan

Pamětník

Tak srovnávat umělé rozdělení přirozeného trojslovanského ruského lidu (Velkorusové, Bělorusové, Malorusové) na základě umělého nacionalismu s přirozeným českým národním obrozením a touhou Čechů po osvobození své vlasti od cizáckého habsburského jha opravdu není na místě.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Bělorusům pomohli i Rusové, když nad Bělorusko poslali 2 letadla na sledování telefonní mobilní komunikace atd. Na základě toho potom z pokynu letadel na zem běloruská KGB a policie ihned zatýkala organizátory.
https://pbs.twimg.com/media/EgAqguGWoAAFX_w?format=jpg&name=900×900
Uchadi pizdec… https://youtu.be/KdMFbl33N5U

konzerva
Návštěvník
konzerva

Z Minska vyhnali redaktory Radia Svoboda a zakázali jím vjezd do země na 5 let. https://rusvesna.su/news/1598104409
A havloidi na soroš seznamu řvou cenzura…co hamaček a jeho předsudeřná nenávist…to jim nevadí? Koukám, že proton mail je na straně koho? ..pizděcy? https://www.novinky.cz/internet-a-pc/bezpecnost/clanek/belorusko-zablokovalo-stranky-svobodne-evropy-i-protonmailu-40334141
Kdo platí navalného v německu..slovák… https://rusvesna.su/news/1598104409

Hermes
Návštěvník
Hermes

Fakt to je na revoluci, sestavit revolucionáře z řad normálních lidí, proti (ne)ziskovkám a Satanově synagoze. Ti zmrd* s prominutím poslali několik milionů na protesty a sezazení vlády v suverénní zemi. Doposud to nikomu nevadilo, ale chápu, Satanova synagoga vedena temňáky potřebuje prostě tu válku a oblíčení Ruska. Tady je jasný důkaz toho, o co se hraje, je to tak průhledné! To by (ne)ziskovkám a židozednářským zlosynům spadla čelist, kdyby se běžný gojím sjednotil takto proti nim, organizováný vlasteneckým duchem! Já čekám na signál pouze.

Dont Judasme
Návštěvník
Dont Judasme

Už se těším až to opravdu začne, budu se pást

rytier
Návštěvník
rytier

Prave citam na diskusii na SK webe, ze poradcom Cichanovskej bola a je Kolesnikovova – znama z ukrajinskeho majdanu.
Takze je to janse.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Uchadi této nagelované opici co chce koupit bělorusy za peníze tak ji vyhnali z mítingu. Viz 60 minut z 18.8 https://youtu.be/KdMFbl33N5U

Radek
Návštěvník
Radek

konzerva

V komentářích je zajímavý odkaz:
https://pbs.twimg.com/media/EfxY1l0WkAAKin9?format=jpg&name=medium

Hledám pravdu
Návštěvník
Hledám pravdu

No to je skutečně prasárna. Pro ty z vás, kdo vůbec nerozumí rusky, a neznají azbuku, v odkazu je Tichanovská s famílií jak podporuje muslimské USS Kosovo i s jeho vlajkou.

fsil
Návštěvník
fsil

comment image

Vít
Návštěvník
Vít

😎🕶️🕶️🕶️🐌 změna bude obrovská. To, co uvidíte, vás překvapí. Apokalypsa je změna. Uvidíte mizet domy, lesy , louky a lidí. Připravte se na změny.

Zighartice
Návštěvník
Zighartice

Napíšu teď něco, po čem, když si to přečtete, mě klidně můžete označit za idiota. Jakkoliv mám „všech svých pět“ pohromadě.
Já totiž netvrdím, že je to pravda. Já jenom implicitně předkládám scénář let 1967/68 jako jednu z možností. A kdo mi bude tvrdit, že je tahle možnost vyloučena, nechť mi předloží validní důkazy, že to tak nemohlo být.

K tomu několik premis:
– Evropský poválečný prostor byl na základě dohod spojenců z Teheránu a Jalty jasně rozdělen na vlivové sféry – americkou /s Brity a Francouzi/ a sovětskou
– Československo bylo po válce jedinou východní zemí sovětského bloku, kde Sovětský svaz neměl umístěn svůj vojenský kontingent /sovětská vojska byla umístěna i v Rakousku/, resp. sovětská vojska nebyla také na území Polska, ale byla tam rozmístěna a do velení polské armády byli infiltrování sovětští generálové po podpisu smluv v Paříži o zrovnoprávnění Západního Německa jako samostatného státu v roce 1954
– Světový mír byl garantován strategickou rovnováhou jaderných sil NATO a Sovětského svazu a Varšavské smlouvy
– Studená válka byla v plném proudu a do Helsinské konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která kromě zásad a záruk mezinárodních vztahů nastolila také otázku lidských práv, zbývalo ještě sedm roků.

Nevím, to se jen dohaduji, že jednou z příčin, proč na území Československa nezůstala po skončení druhé světové války sovětská vojska, mohla být skutečnost, že západ republiky osvobodila vojska USA. Zato v následujících poválečných letech vedení Sovětského svazu trvale usilovalo o možnost svá vojska v Československu umístit.

Vedení Sovětského svazu nikdy plně nedůvěřovalo Československu, jeho představitelům /mj. nikdy nezapomnělo na činnost československých legií v Rusku po první světové válce/ a nikdy plně nedůvěřovalo schopnosti ČSLA naplnit úkoly Varšavské smlouvy na nejzápadnější výspě hranic bloku, vedení Sovětského svazu vždycky považovalo Československo za „Malý Západ“, a to tím spíše, nakolik se založení Varšavské smlouvy v roce 1955 a začlenění ČSLA do jejích struktur setkalo v ČSR s dosti silnou nelibostí.

Již v červnu 1953 proběhlo intenzivní jednání mezi čelnými politiky SSSR a ČSR o možnosti přesunutí 30 000 vojáku Střední skupiny vojsk s příslušnou výzbrojí a 1 500 občanských zaměstnanců z Rakouska do Československa, a to v souvislosti s vyhlášením neutrality Rakouska. Českoslovenští představitelé tuto možnost odmítli, tak, jako nikdy v budoucnu až do srpna 1968 s umístěním sovětských vojsk nesouhlasili. A teď otázka – hádejte, kdo byl tehdy v době toho jednání v červnu 1953 prvním tajemníkem KSČ, a později až do 22. března 1968 také prezidentem Československé socialistické republiky, a vlastně první obětí „obrodného procesu“?

Ano, je to tak, „fešák“ Antonín Novotný.

Cituji – „nepodporoval nástup Brežněva k moci (přiklonil se na stranu jeho rivala Kosygina), umožnil postupnou liberalizaci. Jeho postoj ke Slovensku je často označován za problematický. Například Matici slovenskou pomluvil (což vyplývalo z jeho nedostatečného nejen historického vzdělání), 5. až 7. července 1960 omezil pravomoci Slovenské národní rady a pomocí dalších orgánů zrušil Sbor pověřenců – národní orgán moci vládní a výkonné na Slovensku. Tím pádem se Československo stalo de facto unitárním státem. Po krachu III. pětiletého plánu v roce 1963 získal pochybnosti o centrálním řízení československého hospodářství (vystoupení na Letné 9. května 1963). Zejména v roce 1965 připustil význam prezidentů T. G. Masaryka a Beneše na vzniku a obnově Československa. Při rehabilitacích nepřímo odsoudil neblahou roli obou svých bezprostředních předchůdců ve funkci prezidenta republiky.“ https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Novotn%C3%BD
A dále cituji – „Antonín Novotný odmítl žádost Brežněva o přijetí sovětských jednotek na území Československa“ – /NOVÁK, Ladislav. Kancléřem tří prezidentů. 1. vyd. Praha: Petrklíč, 2002. 126 s/,

Už chápete, kam mířím?

Ano, konceptuální řízení globálních procesů je běh na dlouhou trať. Existující příčiny vyžadují, aby bylo možno realizovat patřičné kroky, vytvořit také nezbytné podmínky. A navíc je třeba, aby ty podmínky vykazovaly znaky něčeho úplně jiného, důvody realizace těch kroků musí zůstat zastřené, i kdyby měly vypadat jako okupace.

No, a teď mi můžete začít spílat.
Ale předtím, prosím, si přečtěte tohle https://www.valka.cz/15637-Geopoliticke-aspekty-sovetske-agrese-vuci-Ceskoslovensku-v-srpnu-1968?utm_source=valka_cz&utm_medium=article&utm_campaign=serial
Nic lepšího nikde nenajdete.

Bohuslav
Návštěvník
Bohuslav

Dobrá anylýza. Pro lepší přehled si na internetu najděte kolik atomových zbraní do r. 1968 bylo v Německu? Rovnováha síl byla narušena. Velení VZ rozhodlo, v ČR umístit jaderné raketové hlavice. Jeden ze skladů byl v Jíncích. Vše se událo pod pláštěm kontrarevoluce v ČR. Napadlo někoho, že po příchodu SA do ČR se do několik týdnu rozmístíli do připravených ubykací? Takže všechno se připravovalo dopředu, tj.vojenské objekty.

Erik
Návštěvník
Erik

Tak pokud se nad tím zamyslím tak pro Běloruskou pseudoopozici budou na černém seznamu tyto rádia a televize. Hrají v drtivé většině pouze ruskojazyčnou hudbu.
https://www.nashe.ru/
https://rusradio.ru/
https://ru.tv/
Ps. pro ty co se zajímají o ruskou moderní kulturu, případně o něco zahraničního neanglického, tak doporučuji prohlédnout.

krůtí brko
Návštěvník
krůtí brko

Vypadá to, že ta záležitost s Navalným je prostá pomsta. On předtím posílal své lidi, aby pomáhali rozjet revoluci proti Lukašenkovi. Ovšem svede se to na Putina, že…..Jak jinak. 🙂

NWO-reality
Návštěvník
NWO-reality

Dnes si politici připomínají 21. srpen 1968. Jestli si připomenou 11. září 1973?
https://www.youtube.com/watch?v=Y_MZdjvo6WE