Ředitel BIS se sešel s lidmi z ministerstva školství, civilní rozvědka chce...

Ředitel BIS se sešel s lidmi z ministerstva školství, civilní rozvědka chce změnit školní učebnice! Čučkaři budou ministrovi školství radit, které věci a historické události mají zmizet ze školních učebnic! BIS údajně vadí osvobození Československa Rudou armádou, které je vykreslováno prý chybně jako osvobození, když ve skutečnosti prý šlo o počátek okupace! Vadí prý i Národní obrození, František L. Čelakovský a dobový Panslovanismus! A Česká televize čelí dalšímu skandálu!

Ředitel BIS se sešel s lidmi z ministerstva školství, civilní rozvědka chce změnit školní učebnice! Čučkaři budou ministrovi školství radit, které věci a historické události mají zmizet ze školních učebnic! BIS údajně vadí osvobození Československa Rudou armádou, které je vykreslováno prý chybně jako osvobození, když ve skutečnosti prý šlo o počátek okupace! Vadí prý i Národní obrození, František L. Čelakovský a dobový Panslovanismus! A Česká televize čelí dalšímu skandálu!

Rozvrat českého školství nabírá na obrátkách. Zástupci ministerstva školství se dnes setkali s ředitelem BIS Michalem Koudelkou ve věci nedávné výroční zprávy BIS, která kritizovala vliv sovětského modelu školství a výuky v českých školách. Tento nebetyčný blábol má pokračování, a to velmi nebezpečné. Čučkaři si dnes totiž zavolali na kobereček lidi z ministerstva školství, kteří už podle informací připravují revizi školních osnov na příští školní rok [1].

Ministr školství Robert Plaga (ANO) dokonce podle informací připustil, že výtky BIS k obsahu školních osnov jsou oprávněné. Podle našich informací se chystá přepisování školních učebnic Dějepisu, Literární výchovy a dokonce i zeměpisu, jak nás informoval zdroj naší redakce s těmito výbušnými informacemi. Rozvědčíci se tak snaží měnit učební osnovy, což v demokratické společnosti je nepřípustné. Máme informace, co vadí čučkařům nejvíce.

Michovská zrada? Podle BIS už ne! Pouze Mnichovský pakt nebo Mnichovská dohoda! Neville Chamberlain s Mnichovskou dohodou v ruce po návratu do Londýna.

Podle našeho zdroje, který má přístup k nové reformě školních osnov, je sledována snaha odstranit z hodin Literární výchovy celé kompletní sekce z učebnic, které popisují České národní obrození. Vadí především strakonický rodák František Ladislav Čelakovský, který byl jedním z největších panslovanistů z dob národního obrození a podle české rozvědky BIS se jeho dílu (např. Ohlas písní ruských) věnuje příliš mnoho prostoru.

Podle výbušné informace našeho zdroje se doslova v nálezové a posudkové zprávě nachází výroky o tom, že dnešní osnovy Národního obrození prý vykreslují německou kulturu a německý vliv v českých zemích neobjektivně, nepřátelsky a xenofobně, což je prý odvozeno od sovětského pohledu na úlohu germánského národa v Evropě, který v dnešní době není již žádoucí. Podle BIS prý dnešní výklad Národního obrození evokuje nepřátelství vůči Německu, což je prý falešný postoj, protože za 300 let Habsburské monarchie prý nikdo nikoho nenutil učit se německy, to prý nutili komunisté po roce 1948, aby se Češi učili rusky.

Rozvrat českých dějin, Koudelkovi rozvědčíci chtějí přepisovat české učebnice dějepisu a literatury!

Další změny mají proběhnout v učebnicích dějepisu. Podle našeho zdroje vadí BIS hned výklad a forma několika období v meziválečném období. První výhradou jsou události okolo Mnichova v roce 1938. Podle BIS prý současné školství mluví o Mnichovské dohodě jako o “zradě”, což prý v dnešní době vyvolává nenávist k západním zemím a proruská propaganda toho prý každoročně využívá na dezinformačních českých webech. Podle historiků prý nešlo o zradu, ale o diplomatickou dohodu, kterou česká strana podepsala. Emil Hácha skutečně na nátlak Adolfa Hitlera nakonec dokument podepsal.

Česká rozvědka proto apeluje na Roberta Plagu (ANO), aby období Mnichova a roku 1938 přestalo být nazýváno “zradou” a místo toho bylo použito jiné slovo, v dokumentu jsou navrhovány varianty jako “Mnichovská krize”, “Mnichovský pakt”, “Mnichovský protokol” a nejvíce zastánců hovoří prý pro název “Mnichovská dohoda”, který je prý neutrální a nepodporuje dnešní ruský protizápadní narativ.

Michal Koudelka (vpravo).

Další úpravy se mají dotknout českých bojovníků v Anglii za II. sv. války a pozornost se má přesunout z východu a československé armády na východě pod velením Gen. Ludvíka Svobody v Buzuluku k českým letcům v Anglii. Rozvědce BIS vadí  dokonce i forma a narativ o Dukelské operaci, která prý je dnes historicky vykreslována lživě a podle sovětského výkladu, učitelé by prý měli o bojích na Dukle během Karpatsko-dukelské operace vykládat v tom smyslu, že šlo o masakr československých vojáků na příkaz sovětského velení.

BIS dále vadí popis událostí v květnových dnech roku 1945. Sovětská armáda prý byla zodpovědná za smrt stovek českých občanů v Praze, kteří 5. května spustili Pražské povstání, ale sovětská vojska se do Prahy dostala až o 4 dny později. Stalin prý zakázal americkým vojskům v Plzni, aby přišly Praze na pomoc. Kdyby Američané osvobodili Prahu, Československo by se nikdy nestalo komunistickou zemí, uvádí v dokumentu BIS nález “analytické skupiny”. Kdo tuto skupinu tvoří, to se nám nepodařilo zjistit.

Rozvědčíkům vadí i současný výklad o Pražském jaru! Prý vykresluje část tehdejší KSČ jako reformisty, i když ve skutečnosti prý komunismus byla zločinná ideologie

Další výtkou BIS je výuka o kolektivizaci a znárodňování. Rozvědce vadí i nedostatečné pokrývání informací o Miladě Horákové a Václavu Havlovi. Stejně ale vadí i současný výklad Pražského jara. Podle BIS šlo o lidové hnutí za svobodu, zatímco dnešní osnovy popisují studentům rok 1968 jako reformní komunistické hnutí, což prý neodpovídá dobové pravdě a realitě. Studenti by prý mohli potom získat pocit, že komunistický režim měl podporu občanů v roce 1968 pro reformy, což prý neodpovídá dnešnímu pohledu na zločinný charakter komunismu, uvádí analytik BIS v poznámce k roku 1968. Změny v osnovách má na starosti Národní ústav pro vzdělávání, který do příštího roku by měl změny do osnov zahrnout, pokud tedy vyhoví požadavkům BIS na změny ve školních osnovách.

Robert Plaga, ministr školství.

Jak sami vidíte, tajná služba se vrhla do ovlivňování českého školství, což se naposledy dělo za okupace v dobách Protektorátu Čechy a Morava, kdy německá tajná služba Sicherheitsdienst nařídila v květnu 1939, aby z českých škol zmizely z osnov úseky o období po roce 1918. Je však zajímavé, že ani nacistům nevadilo období Národního obrození, protože německá státní moc chtěla Čechům nechat něco z minulosti, aby se Češi nebouřili a fungoval pořádek a český průmysl. Je to absurdní, ale v roce 2019 vadí české rozvědce naše vlastní Národní obrození. Je nanejvýš nutné odvolat dnešní vedení BIS, protože to, co předvádí v čele BIS současný ředitel, to je národní bezpečnostní hrozba a pan prezident Miloš Zeman by měl iniciovat výměnu ředitele BIS, protože je naprosto nepřípustné, aby tajná služba koordinovala změny školních osnov!

Sebrat děti a odvézt je do soukromé školy v cizině z dosahu Koudelky?

Nenechávejte si tento skandál pro sebe, zalarmujte své poslance a politiky, zalarmujte učitele na školách, ať protestují, ať zamezí fašizaci a indoktrinaci českého školství českou tajnou službou. Pokud připustíme, aby rozvědčíci měnili učitelům školní osnovy, potom se stáváme svědky procesů, které si nedovolili ani nacisté za Protektorátu. Sahat českému národu na jeho základy novodobé historie, na Národní obrození, je nejenom svatokrádež, ale i vlastizrada. Cílem je vymazání viny německého národa a rakouské šlechty na 300-leté porobě českého národa a na rozbití 1. republiky. Relativizace německé viny a naopak vykreslení Rudé armády jako nepřítele a pomalu okupanta.

Nakonec budou řešením pouze soukromé elitní školy, které budou vyučovat bez souhlasu ministerstva školství, v utajení, v podzemních bunkrech za šílené peníze, podobné školy už jsou ve Švýcarsku. Zápisy do těchto škol probíhají na Darknetu za bitcoiny. Nedávno jsem to ještě považoval za šílenost, proč by někdo zakládal ilegální školu bez státního povolení ministerstva, ale najednou mi to začíná docházet. Když nějací Koudelkové chtějí měnit našim dětem školní učebnice, je potřeba se připravit na všechno.

Podívejte se na video v úvodu tohoto článku. Dokument byl natočen před 25 lety v roce 1994 a všimněte si slov Karla Čáslavského, jak hovoří o Němcích, jako o kobylkách, které se nahrnuly do Čech. Něco takového by dnes nebylo v České televizi tolerováno. Bylo by to označeno za protiněmeckou xenofobii. A když už mluvíme o České televizi, tak ta znovu čelí dalšímu skandálu kvůli překrucování a přepisování dějin.

SKANDÁL: Česká televize v dokumentu o Janu Palachovi zmanipulovala zvukový záznam Českého rozhlasu ze dne 21. srpna 1968 tak, aby to vypadalo a znělo, že Československo přijela okupovat jen sovětská armáda!

Česká televize byla opět a znovu přistižena při hnusné a odporné manipulaci ve snaze přepisovat dějiny a historii, stejně jako se o to snaží Koudelkovi čučkaři z BIS ve školství. K čemu došlo? Česká televize uveřejnila dne 9. ledna 2019 vzpomínkové pásmo k výročí upálení Jana Palacha [2]. Jenže, dopustila se brutální manipulace. Divákům pustila zmanipulovaný dobový záznam z Českého rozhlasu z roku 1968, kde moderátor oznamoval počátek okupace. O co jde? Originální a původní záznam ČRo z roku 1968 zněl takto:

“Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.”

Jenže, protirusky naladěná Česká televize nelenila, sedla ke stříhacímu pultu a sestříhala původní rozhlasové oznámení do zmanipulované podoby. Vypustila totiž z nahrávky všechny ostatní země Varšavské smlouvy, které přijely ČSSR okupovat, a nechala tam jenom SSSR:

“Včera, dne 20. srpna 1968, překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.”

Sami si poslechněte ukázku ve videu výše. Mladí diváci České televize, kteří dobu nezažili a nevěnují pozornost české historii, tak mohou získat pocit, že invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 nebyla vlastně invazí několika zemí, ale pouze sovětskou, rozuměj ruskou nepřátelskou akcí. Česká televize tak podprahově opět a znovu posunuje mládeži a široké veřejnosti do hlav protiruský narativ, který překrucuje a pokřivuje historii a vykládá ji úplně jinak. Jak vidíte, nejen BIS, ale i Česká televize přepisuje a dokonce sestřihává historické zvukové záznamy a manipuluje s nimi, aby zněly jinak.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Pedro
Návštěvník
Pedro

A je to tady. Úžasný dokument Hledání ztraceného času skončil v trezoru:

Litujeme, ale pořad není v iVysílání dostupný.
U zvoleného pořadu si můžete přehrát bonusy.

paja
Návštěvník
paja

Podpindosník Koudelka jen plní zadání našich amerických přátel.

Michael Chertoff
Návštěvník
Michael Chertoff

Havlofašos prasí lidem hlavy.
Hypothesis, Dr. Steven Jones – film o nálezu nanotermitu ve WTC https://www.youtube.com/watch?v=Bdml7ZxTQY0

john
Návštěvník
john

Článek jsem si přečetl až dnes a chtěl jsem si porovnat “Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.” a v odkazu co tady máte je zase jen “vojska Sovětského svazu” to už na vás čt zareagovala a nebo špatný odkaz ???? Osobně si matně pamatuji tu delší verzi.

Anan
Návštěvník
Anan

Aspoň že si něco pamatuješ. Přečti si celý článek znova a pozorně a potom piš.

konzerva
Návštěvník
konzerva

Další akci čučkařů a pražské kavárny má být….comment image
Historie se opakuje, dřive soudruzi z vychodu tvrdili, ze vše ze zapadu je jen lživa propaganda a hle necelych 30 let a vše je obráceně.
Čemu ma pak clovek veřit?
Pomoc v této navigační tísni je velice jednoduchá. Otočte mapu na stole o 180° tak, aby to, co bylo dříve na západě, bylo nyní na východě a naopak.
A máte vyřešeno…Uchopte Rudé právo – většina formulací až nápadně pasuje.
Pusťte si televizi – pasuje skoro dokonale.
Pohleďte do Bruselu a vzpomeňte RVHP – až slza ukápne.
Vzpomínáte bujného kreténství politiků ČSSR? Máte je tu zpět, přebarvené na modro, fialovo či růžovo.
Se SSSR a EU na věčné časy a nikdy jinak? Paní Májová to má taky těžký.
Takový retro festival.
Za naše daně.
A s kecama o tom, že za minulých bolševiků bylo hůř.
Prý. čest..

Libor
Návštěvník
Libor

MNICHOVSKÁ ZRADA nebo VÍTĚZSTVÍ TAKTICKÉ DIPLOMACIE?
Už i historici (Jan Tesař a jiní) pochybují, zda jsme se měli rozpínavému Německu bránit. Ostatně do doby nástupu Henleina bylo soužití obou národů v podstatě bezproblémové. Pohled na historii je zjednodušován tím, že se novodobí “historici” soustředí na obranu před Německem a zda naše armáda měla šanci se ubránit. Argumentují tím, že válka by stála hodně životů. Jaksi zapomínají na teror a tisíce lidí, kteří stejně zemřeli pod protektorátní správou. Oběti války Československa podle wikipedie je: 63000 civilistů, 277000 holokaust. O ubíjení sebevědomí není nutné pochybovat.
Zásadní chybou historiků, podle mne, ale není probírání následků nemoci, ale zamlčování příčin nemoci. A příčina byla v tom, že “spojenci” 30% Československa obětovali Němců s nadějí, že zabrání válce, která by se jich také týkala. Ale k té stejně došlo.

Takže s ohledem na skutečnost, že spojenci ve svůj prospěch obětovali část Českoslovanska, je nutné nazývat věci pravým jménem – byla to zrada českého národa.
Proto dávám palec nahoru pro ZRADU.

Pijack
Návštěvník
Pijack

Trefa do černého. Spojenci v roce 1938 přece argumentovali stejně jako naši historikové. Byla a je to v podstatě alibizmus a zbabělost. Argument byl stejný – musíme zabránit válce, nebránit se a nezadávat příčinu… stejné dnes slýcháme, že musíme vytvořit muslimům v Evropě takové podmínky, aby byli spokojeni, děs !! Když se pak nikdo nebude bránit, pak to má agresor vždycky ulehčené. Hitler se pak mohl pyšnit bleskovou válkou. Takže zrádci a zbabělci zavinili světovou apokalypsu, nikdo jiný. A ti naši zbabělí a zabednění politici to říkají dodnes – “mohli bychom se při bránění země zranit, au au, fůůů, bolel by nás třeba prstíček a někdo by se mohl také poškrábat 🙂 Je mi stydno.

Zdenek
Návštěvník
Zdenek

Pokud skutečně naše /strašně/ nezávislá TV manipuluje a sestřihává původní originální záznam….jedná se dle mého o cílenou dezinformaci…..a měl by pornoherec Janda zasáhnout….s tím jeho úřadem na odhalování dezinformací 🙂 Současně by stálo za to podat stížnost na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.

Rabi-Ator
Návštěvník
Rabi-Ator

Ti kteří snižují náci vinu by měli být zavřeni za propagaci nacismu.

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

Především je třeba si uvědomit, že 15. 3. 1939 vůbec nedošlo k žádné okupaci, to byla bratrská pomoc Velkoněmecké říše, která nás ochránila, Vůdce Adolf Hitler nás vzal pod ochranu, protože hrozil útok Stalinova SSSR, který měl v úmyslu napadnout Polsko, Rumunsko a zaútočit dále i na Československo. Válka Německa proti SSSR nebyla ze strany Německa útočnýma aktem, nýbrž obranou – sebeobranou, jakýmsi preventivním útokem. — Já tu jenom plácám, ale za 20 let to najdete v učebnici dějepisu.

Rabi-Ator
Návštěvník
Rabi-Ator

No to je ale blábol, pokud to není míněno jako vtip, útok Sovětského Svazu na západní
Evropu právě umožnila válka Němco-hunije napadením Sovětského Svazu. Je víc než logické, že i t.zv. zločinný Mnichovský diktát umožnil to čemu se dá říci poválečnou okupaci Československé
republiky Sovětským Svazem. A proto jsou nám ti šmejdi co podepsali Mnichovský diktát
dlužni spolu s Němco-hunijí obrovskou sumu za odškodnění za tento zločin.

fero
Návštěvník
fero

Nic není zadarmo, ani dotace: těch pár slovíček v dějepise po dotacích hladoví Češi upraví, jen když miliardy dál potečou… Krátkozraké, ale co naděláte!

.lak
Návštěvník
.lak

Bonus podlokajníků

fero
Návštěvník
fero

Jan Palach by zíral, kam to normalizační kádry po listopadu dotáhly …