První případ Džihádu v Česku! Tahle země bude naše! A nebude moci...

První případ Džihádu v Česku! Tahle země bude naše! A nebude moci být pro všechny! Policejní komando našlo v bytě konvertity Abdula Rahmana návody na výrobu bombových vest, nástražných IED zařízení na bázi dusičnanu amonného, návody na instalaci bomb do automobilů a další dokumenty! Muž pochází ze Slovenska, cesta Džihádu v Česku byla otevřena! Kdo bude další?

První případ Džihádu v Česku! Tahle země bude naše! A nebude moci být pro všechny! Policejní komando našlo v bytě konvertity Abdula Rahmana návody na výrobu bombových vest, nástražných IED zařízení na bázi dusičnanu amonného, návody na instalaci bomb do automobilů a další dokumenty! Muž pochází ze Slovenska, cesta Džihádu v Česku byla otevřena! Kdo bude další?

A je to tady! Mainstreamová média v ČR dnes po půlnoci publikovala informace o zásahu policejního komanda, které zadrželo islámského konvertitu Dominika K. a provedlo u něj domovní prohlídku [1]. V bytě byly nalezeny chemikálie pro přípravu výbušnin, podle našich informací šlo o blíže nespecifikované množství látek na bázi dusičnanu amonného, tedy stejné látky, která byla použita k výrobě nálože, kterou odpálil Anders Breivik v Oslu v roce 2011 během svého útoku proti socialistické mládeži na ostrově Utoya a vládní socialistické straně práce, která mj. prosazuje migraci do Norska a jeho islamizaci. Na odvedení pozornosti od Utoyi totiž odpálil v Oslu před místním správním úřadem sudy s těmito chemikáliemi, které schoval v autě.

Tuto grafiku měl Dominik K. na svém sociálním profilu.

Stejně tak byla ta samá látka použita i během bombového útoku v Oklahoma City v roce 1995, kde Timothy McVeigh odpálil sudy s touto látkou před místní federální budovou. McVeigh smíchal zemědělské hnojivo obsahující dusičnan amonný s běžnou naftou. Jedná se o nejsilnější výbušninu, kterou lze dnes podomácku vyrobit, její účinnost se blíží vojensky připravené sloučenině TNT (trinitrotoluenu), je však na rozdíl od něj extrémně nestabilní, a jak už bylo uvedeno v několika filmových dokumentech, hrozí exploze při pouhé manipulaci s touto směsí.

Muž konvertoval v roce 2015, Šahádu poté publikoval na sociálních sítích u svých fotografií

Česko tak má první případ džihádisty, který byl zadržen dříve, než stačil provést útok ve jménu Alláha. Cílem mělo podle informací naší redakce dokonce pražské metro, protože policisté měli na místě najít důkazy a indicie, že konvertita si prohlížel a zjišťoval informace o hromadné dopravě ve velkých městech v ČR. Zásah proti tomuto muži přišel na podnět BIS, která zaslouží velké uznání a pochvalu za svoji dobrou práci.  Muže totiž sledovala, především na sociálních sítích, kde se fotil ve vojenském oblečení s plnovousem a šahádou na černé vlajce. Šaháda je přijetí víry konvertitou, který třikrát za sebou zvolá, že není jiného Boha než Alláha a Mohamed je jeho prorok. Trojnásobným zvoláním šahády člověk konvertuje k islámu. Pro konverzi není zapotřebí svědek, protože svědkem je konvertitovi samotný Alláh, který je všudypřítomný. Dominik K. publikoval na sociálních sítích několik fotografií s černou vlajkou Islámského státu, na kterém je arabsky šaháda vepsána.

Dominik K. alias Abdul Rahman s provoláním Šahády.

Muž chodil na veřejnosti ve vojenském oblečení, s plnovousem a zdravil se zdviženým ukazováčkem, což je symbol vyznání šahády,  prst znamená “1” a odkazuje na to, že existuje jenom 1 Bůh, Alláh. Obviněný se podle informací hájí a brání tím, že si chtěl na Nový rok vyrobit ohňostroj, jenže tomu policisté a ani soudce neuvěřili, protože konvertité neslaví křesťanské počátky Nového roku. Navíc tyto chemické látky se nikdy pro výrobu zábavní pyrotechniky nepoužívají, protože mají charakter nebezpečné trhaviny.

Běžné ohňostroje se vyrábí ze střelného prachu a příměsí látek na obarvení hoření. Tento muž naopak hledal informace o tom, jak vyrobenou bombu připevnit na tělo, vyhledával informace o bombových vestách na internetu, a také ho zajímalo, jak připevnit bombu na auto. Pokud si k tomu připočteme, že vyhledával další informace o džihádu a na sociálních sítích vyznával cestu džihádu, potom máme před sebou člověka, který mohl útočit v tramvaji, v nákupním středisku teď před nadcházející vánoční sezónou, nebo ve vozu metra, případně v podobných prostorách s vysokou koncentrací lidí.

V bytě byly nalezeny chemické látky na bázi dusičnanu amonného, který použil Anders Breivik i Timothy McVeigh pro bombový útok v Oklahoma City

Amatérské zařízení na bázi dusičnanu amonného by roztrhalo vůz metra jako plechovku, protože nitráty mají charakter trhaviny, jejich ničivý účinek je tím vyšší, čím větší odpor je kladen energii vyprodukované zážehem směsi. Na volném prostranství sloučenina prskne a nic dalšího zajímavého nespatříte, ale pokud uzavřete směs do ocelové nádoby nebo kovové trubky a utěsníte, exploze roztrhá v okruhu několika stovek metrů všechno, co stojí v cestě. Toto je klasická charakteristika trhavin jako je např. dynamit, pentrax apod. Od běžné zábavní pyrotechniky se liší dobou reakce, zábavní pyrotechnika se mění na tepelnou energii mnohem pomaleji, u trhavin dojde k reakci a přeměně na tepelnou expanzní energii mnohem rychleji ve zlomku milisekundy. Výmluva Dominika K. je tak zcela lichá, protože zábavní pyrotechnika se z nitrákových trhavin opravdu nevyrábí, a to ani podomácku.

Federální budova v Oklahoma City po bombovém útoku Timothyho McVeighe. Jako trhavina bylo použito dusíkaté hnojivo a nafta uzavřená do několika sudů v dodávce.

Muž konvertoval k islámu v roce 2015 a po konverzi přijal jméno Abdul Rahman. Jeho radikalizace byla sledována tajnou službou celé 3 roky, a když si začal obstarávat chemikálie na bázi nitrátů, zalarmovala BIS policejní složky a ty provedly u Rahmana domovní prohlídku a následně ho vzali do vazby. Hrozí totiž, že by svůj čin dokonal a opravdu by se pokusil výbušninu sestavit a odpálit jí v dohledné době na nějakém frekventovaném místě v České republice. Co na to říct, dámy a pánové? Je to tady!

Přímo v Česku jsou džihádisté, nakupují chemické látky, hledají si na internetu informace o klíčových bodech infrastruktury a hromadné dopravě, publikují na sociálních sítích obrázky se šahádou, konvertují k islámu a policistům tvrdí, že chtějí oslavit Nový rok podomácky sestrojenou trhavinou. Kdo myslíte, že by zařval v tom vagonu metra nebo v tramvaji, nebo v nějakém velkém nákupním středisku? Vítači migrace? Politici? Zrádci v roli europoslanců, kteří před 2 dny hlasovali pro žalobu na Maďarsko, že brání své hranice před islamisty?

Islamizaci Evropy se nevyhne ani Česká republika

Nikoliv, obětí útoku by byli obyčejní lidé. Cílem procesů změn v Evropě je islamizace celého prostoru, likvidace křesťanství a nasunutí islámu. Protože tento český džihádista s kořeny na Slovensku má v jedné věci pravdu, když totiž na těch obrázcích píše, že tahle země bude jejich a nebude pro všechny. Přesně to je plán sionistů, kteří jsou hlavními organizátory islámské vlny mířící do Evropy. Dům Sion je hlavním aktérem tohoto procesu, který kontroluje neziskové organizace, George Sorose a další sluhy a poskoky, kteří tento proces migrace islámu do Evropy mají pomoci a mají odstranit všechny překážky a všechny osoby, které tomuto procesu brání. Dokud nebude odstraněn vliv Domu Sion, nepůjde migraci a islamizaci zastavit, a nepůjde to ani v Rusku, kde islamizace probíhá nejrychleji ze všech slovanských zemí.

Dominik K.

Rusko je země s druhou největší migrací na světě, celé regiony na Sibiři už nemluví rusky, ale mluví arabsky, čínsky, resp. mandarínsky, ujgursky a dalšími jazyky. Zatímco Rusko uvalilo protisankce na západní firmy, jejich místa teď v Rusku zaplňují čínské firmy, které postupně ovládají obrovské regiony za Uralem, a to s sebou nese pokles mezd a sociálních jistot pro Rusy. Rusko se tomu musí přizpůsobovat a zjišťuje, že nebude už na důchody a jejich výplaty, proto musela přijít důchodová reforma, kterou Vladimiru Putinovi chystá neziskovka a její kádry napojené na londýnské chazarské elity a americké státní elity, více v článku zde. Zisky z Uralu totiž jaksi mizí v Číně, nezůstávají v ruské ekonomice. A tím logicky dochází k tomu, že nejsou peníze na starobní důchody v Rusku.  Nepřipomíná vám to něco z Česka?

Rusko zjišťuje, že stojí proti 2 mocnostem, ale nedokáže jim odporovat současně, proto se Moskva vojensky spojila s Čínou a současné mohutné cvičení Vostok 2018 probíhá v duchu Varšavské smlouvy a cvičení Štít. Jenže Čína ví moc dobře, že toto spojenectví je více méně vynucené, protože Rusko čelí americkým vojskům na západě, Čína zase v Jihočínském moři na jihovýchodě. Zatím je nepřítel společný, ale postupně s tím, jak probíhá proces nasunování čínských podniků za Ural, ke skupování stovek tisíc hektarů půdy, tak spolu s tím v budoucnu začnou procesy, které povedou k rozbití kontroly nad územím Ruské federace.

Rusko i Čína jsou vazaly západního světa, Rusko kvůli exportu ropy a plynu, Čína kvůli své jednosměrné exportní ekonomice

A tyto procesy opět neřídí Číňané, jak by si někdo mohl myslet, protože stabilita komunistické strany Číny spočívá na jediné věci, na plynulosti vývozu čínské produkce do Evropy a USA. A kdo kontroluje tyto trhy? Banky, kongresy a vlády pod kontrolou Domu Sion. Čína si po sobě ani nespláchne, pokud nosatý pán FEDu nedovolí a nepřipustí, aby Čína mohla dovážet na trhy, které ovládá chazarský dolar. Vyrobte si co chcete, řekl nosatý pán s úšklebkem a dodal: “Tady můžete vyrobené zboží prodávat na tomhle rynku jenom tehdy, když vám to dovolím. A můžete prodávat jen za peníze, které já vydávám. A můžete si vybrat, chcete tady prodávat za dolar nebo za euro? Obojí tiskneme my…”, dodá s úšklebkem nosatý pán.

Dominik K. ve voze pražského metra.

Čína, Rusko, EU, USA a všichni okolo jsou vazaly nosatého pána, který na západní straně Atlantisu kontroluje dolar a na východním břehu Atlantisu kontroluje Euro. A když někdo hledí na rubl nebo juan, láme si hlavu, proč jeho hodnota je pořád porovnávána s dolarem a eurem, proč jsou tyto národní měny Ruska a Číny vazaly dolaru a eura a představitelé těch zemí s tím buď nic nedělají, nebo jako dělají a jako odchází od dolaru, ale nemá to žádný vliv na změnu v reálné ekonomice, právě naopak. Nosatý pán se ušklíbne a řekne: “We have them on our payroll… all of them…”

Chcete si nechat zbourat další vzdušné zámky? Hledáte nepohodlné informace? Unesete pravdu? Nalaďte si dnes od 19:00 hodin Svobodný vysílač CS, v mém pravidelném pořadu probereme nejen tuto kauzu prvního džihádisty v ČR, ale probereme všechna aktuální témata za uplynulý týden. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

PODOBNÉ ČLÁNKY

od nových od starých od palců
Upozornit na
senil
Návštěvník
senil

Zvykejme si. Multikulturní obohacení. Bohužel demografie předpovídá, že tohle se bude dít stále častěji. Muslimů bude přibývat a tak se bude rozšiřovat jejich násilí, domácích bude míň a budou stárnout.
http://www.epshark.cz/clanek/184/mohammed-je-budoucnosti-evropy

Milan
Návštěvník
Milan

Víte, přijde mě zajímavé, že v nejvyhrocenejsich situacích přijdou s tím, že byl odhalen dzihadista….. V této zemi nejsme schopni ani postavit dálnici……korupce politická a cenzura jsou na 100 procentech… Cenzura sociálních sítí… To nebyl jeho příspěvek smazán? Bylo to pouze předáno policii? Cože? Dnes nemůžete říct ani Adolf, aniž by vám někdo neudelil Ban… No a tenhle člověk jede takový masakr ve fotkách, zřejmě i komentech atd. No není to spíše jen šíření paniky a strachu aby bylo stadecko poslušně… Kolik svobody jsme ještě ochotni odevzdat v otázce strachu? K válce potřebujete vždy dva tábory…. Ty co žijí ve strachu a ty co strach šíří… Takže co se na to kouknout s odstupem.

Oblázek
Návštěvník
Oblázek

…byl jsem zde na diskuzi ukamenován za názor, že mi vadí také imigranti z východu.
Češi nemohou pracovat na projektech kde jsou zainteresovaní imigranti z východu protože potřebují být mnohem více zaplaceni. Z čistě ekonomických důvodů to tak je. S lepšími technologiemi výroby silnic jsem se zatím nesetkal a tak někdo tu lopatu do ruky vzít musí. Díky internetovému nákupu zde máme mnoho skladů. Tam taky musí někdo pracovat za málo aby byla přeprava co nejlevnější.
Takže nejsou lidi…. o tom to je 🙂 stejně jako po válce. pamatujete?

.lak
Návštěvník
.lak

Je to otočený. Po válce lidé měli perspektivu, teď ji před válkou nemají. A válka ekonomická má v trhu bez přívlastků pokračování jinými prostředky. Taky žijeme v rozvojové zemiv za mrzké mzdy už možná pětiletku a ti co byli na onom dně ze záhrobí nereferují. Jo kdo se odrazil, exekuovaní?

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

Perspektivu nemá jeině ten, kdo není ochoten ji vidět – protože jedna trvalá tu je společná pro všechny a kdykoliv.

Váš blábol s rozvojovou zemí ani nekomentuju, že se pár zločinců rozhodlo tomuto koutu světa tak říkat ze svých pochybných důvodů ani omylem neznamená, že by to tak snad mělo být i ve skutečnosti. Jak bychom potom měli my říkat třeba západu a zámoří, světadíl asociálů? Nebo banksterů? Že se tak neděje je vyjádření toho, že jsme v jistých směrech rozvinutější než oni, takže tento i jiné tvoje (a zoroveň jejich) myšlenkové implantáty lze s klidem odmítnout.

.lak
Návštěvník
.lak

Podstatné mnohým uniká a to že bezesporu jsou zamýšlenými lágr komandami ziskovců (možný apel když bude nedostatek hadrů jednoho užití na ony “dozorce je možný aby nelikvidovali nástroje zisku) na nezvedené lidské zdroje a arabští otrokáři se vyznačovali specifickými rysy a kdy vlastně jen opráší radikálnější verzi islámu a patrně s chutí. Samozřejmě tržníci nepočítají že by mohli dělat na důchodce to byla pastva pro naivy, pro ně je snažší důchody zrušit. Tito specifičtí jak slyší cinkání mincí tak jsou nepříčetní že nejsou u nich skrblíků, to už by jste si mohli všimou v rozvojové zemi za mrzké mzdy 4? rokem. To že nechali kvákat politiky aby sluníčkáři a vítačky měli orgasmy jim besezporu přineslo bujaré veselí z poněkud hypnotických.. Celý podnik jménem bilderbergu cestovky dvou kontinentů se nese na konstrukci mamona které s užitými stoprocentně na “krev na kterémkoliv stupni hiearchie má jasný záměr který si splní.
https://www.youtube.com/watch?v=tllqGr6iTCQ
No a do si myslíte něco bontónu a slušnosti kupte si mateřídoušku a nebo agaňok a dejte si pohov.

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

Začal jste zajímavě, i když to nic z toho není něco, o čem by lidé, kteří se o svět kolem sebe zajímají, už nevěděli – ale kde máte konec? Přestal jste psát hned po krátkém úvodu, vy se snad bojíte, abyste na sebe neupozorňoval? Dokončím to tedy za vás, a přejdeme hned k závěrečnému odstavci:

Všichni ti, které jste jmenoval, se odpojili od Světla a jeho existenci neuznávají (resp. bojují proti Světlu, a to i přesto, že i oni sami ho k přežití do jisté míry také potřebují a bez něj tedy nepřežijí), nicméně to neznamená, že by Světlo přestalo být nejmocnější silou Vesmíru nebo snad dokonce úplně přestalo existovat. Skončí to tedy velmi jednoduše a naprosto nevyhnutelně, a to tím že se Světlo rozsvítí a temné stíny a noční můry přestanou všechny rázem v jediném okamžiku existovat – a čím více a usilovněji tyto pracují na rozvratu, tím více tento okamžik svého konce (výhradně jejich konce) přibližují.

Pavel
Návštěvník
Pavel

Žid skvěle odvádí pozornost.Najde si blbečka,který na pejzbůku publikuje židoislámské sračky,a vyrobí “případ případů”. Pochopitelně s důsledky a dalším odůvodněním – každý skoro běžný venkovan a majitel zahrady má čas od času po ruce nějaké hnojivo a pochopitelně naftu do aut a strojů.
Vlastizrádný vládní žid otevřel další “okno” k likvidaci případných oponentů!!!
Je to pouze odporná hra žida,nabádající góje ku vzájemnému udávání,ale zdejší tupé muly židácký postup nikdy nepochopí,ani nechtějí!
Dźihádista a atentátník,publikující cca 3 roky na pejzbůku,budoucí masový vrah :-DDDDDDDD,…..smíchy jsem se posral………………….:-DDD

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

“Lehce Osvalen
Ti Vaši bělogvardějci podtrhli Rusko způsobem, který zopakovali až libersasti v devadesátkách. Byla to pakáž, která aktivně spolupracovala s vnějším nepřítelem (Brity a Američany) proti vlastním lidem na likvidaci státnosti a parcelizaci státu. Ano, kdyby se nespojili s interventy a “špinavé prádlo” si s bolševiky (kteří v té době paradoxně jako jediní pro udržení státnosti něco dělali) vyprali doma, bylo by snad možné je alespoň částečně respektovat. To se ale nestalo.

A to Vaše volání po “ozdravné” občanské válce, kterou si Západ tak usilovně přeje, snad není třeba ani komentovat.

3-1 OdpovězZář 15, 2018 18:25”

Váš komentář je hnusným plivnutím do tváře ruským obětem komunismu a milionům křesťanským mučedníkům, kteří zahynuly rukou bolševiků. ??????? Bělogvardějci naopak byli hrdinové a ruští patrioté, kteří bojovali za svobodu a nezávislost Ruska a ruského národa. Bolševici byli naopak ti, kteří ruskou státnost zničili a uvrhli Rusko do nejhoršího období TEMNA v ruských dějinách – pod židovské-chazarské jařmo. Bohužel to skončilo ruskou porážkou a židovským-bolševickým vítězstvím”.

Je vidět, jak vycházíte z propagany [židovských] vítězů, až to praští. Intervenční armády (zejména Británie a USA) nepřišly na pomoc Rusku a bělogvardějcům, ale právě bolševikům. Jelikož bolševismus stvořili a řídili židé, kteří ovládli politiku Západu, včetně USA a Británie. Samotní bolševici děkovali těmto intervenčním vojskům za jejich vojenskou pomoc. Viz:
http://www.ragauian.cz/video-prof-antony-c-sutton-wall-street-a-bolsevicka-revoluce-1917-proc-nam-oficialni-historie-lze-klic-k-budoucnosti-spociva-v-pochopeni-minulosti-jen-pravda-nas-osvobodi/

Lehce Osvalen
Návštěvník
Lehce Osvalen

Bohužel jste to Vy, kdo žije v omylu a prvoplánovým západním výkladem historie (viz. Sutton). Zkuste si někdy otevřít především ruské knihy a začněte rozlišovat mezi bolševiky a trockisty. Bez uvědomění si SMRTELNÉHO zápasu, který probíhal od 20.-50. let v mocenských strukturách SSSR mezi z přesvědčení marxistickými trockisty a z pragmatické nutnosti marxistickými bolševiky (Stalinem), budete klouzat po povrchu věcí, což je oblíbená disciplína většiny západních “intelektuálů”.

Uvažujte logicky, příteli. Pokud by byl bolševismus (SSSR) projektem Západu určeným ke zničení ruského národa a jeho státnosti, Stalinův SSSR by nikdy nebyl napaden Hitlerem. Právě PROTO, že vývoj v SSSR za Stalina neprobíhal podle předpokladů Západu, byl “vyroben” Hitler a poštván na Východ. SSSR se v té době již nedal zastavit žádným jiným způsobem. Byl to nebezpečně funkční společenský precedens, který Západ jednoduše musel zlikvidovat.

Byli to právě marxističtí trockisté, kteří Rusku marxismus hrubě naroubovali a hodlali jej nechat shořet v permanentní světové revoluci. Nikoliv bolševici, jejichž špičky včetně Stalina chápaly marxistickou ideologii situačně a po svém, kterým se podařilo zoufalou situaci v letech po ukončení války stabilizovat, aby po nástupu Stalina do funkce GT nakonec vliv trockistické kliky, která byla přímo zodpovědná za revoluční teror (Vaše oblíbené chazarské lidové komisaře), oslabili natolik, že se SSSR mohl rozumně rozvíjet.

Bohužel, pátá kolona trockistů ve státní správě byla ve 30. letech zkonsolidována a na pokyn zahraničních páníčků znovu aktivována v roce 1937, kdy spustila rozsáhlé čistky, aby ozbrojené síly a státní aparát SSSR oslabila před nadcházejím světovým konfliktem. Těmto čistkám Stalin nedokázal zabránit. Reálně hrozilo, že jej vyvolaná hysterie smete ze scény s následnými katastrofickými důsledky pro SSSR. Nakonec se mu manévrováním částečně podařilo obrátit je proti jejich autorům. Poválečný vývoj, během kterého vlastizrádní trockisté nakonec získali navrch a Sovětský svaz na stříbrném podnose Západu přinesly, je jinou, byť související kapitolou.

Západ stvořil ideologii marxismu (Vy byste asi řekl Mordechaismu, že) a podporoval jeho realizátory v Rusku, žádný bolševismus. Bolševismus byl zcela ruským, spontánním a státotvorným jevem. Se všemi svými klady i zápory.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Lehce Osvalen

Šíříte židovské dezinformace. BOLŠEVISMUS BYLO ŽIDOVSKÉ HNUTÍ. BOLŠEVISMUS BYL JUDAISMUS V HÁVU ATEISMU. BYL TO MARXISMUS (marxistické hnutí), nic jiného. Kdyby nebylo židů, nebylo by ani bolševismu.

Váš pohled znám a je to čistý falzifikát dějin. Sovětská verze historie, předkládaná levanetem a Pjakinem je jeden velký bullshit. Stejně jako západní verze historie. Jedna VELKÁ ŽIDOVSKÁ LEŽ.

Hlavně na mě nechoďte s pjakinovskými-levanetovskými pojmy typu “trockisté x stalinisté”. Toto jen slouží k zmatení pojmů a zakrytí skutečnosti, že většinu let z 1917-1991 bylo období židovského-chazarského jařma nad Rusí. Že i období let 1924-1941 (tedy nejen tzv. “leninské období” v letech 1917-1924) bylo nejhorší dobou TEMNA v ruských dějinách. Dobou duchovního a morálního úpadku a kulturní i fyzické genocidy Rusů aj. národů bývalé ruské carské říše. A to, že se v 50. letech Stalin vymkl židům zpod kontroly a zaplatil za to životem, na celé věci nic nemění.

Proto zásadně nepoužívám termín “trockisté x stalinisté”, protože jeho cílem je lživě vydat období sovětské éry za veliké “požehnání” pro Rusko a ruský národ. Dokonce i takoví komunističtí prosovětští historici, jako Andrej Fursov, zašli tak daleko, že negativní a nepřátelský postoj k sovětské éře a Sovětskému svazu drze označují jako “rusofobii”.

Pokud bychom totiž přistoupili na toto pjakinovské-levanetovské dělení, museli bychom si pak položit otázku: kdo byl tedy Lazar Kaganovič? Muž, který nese odpovědnost za násilnou a krutou kolektivizaci, Holodomor a v neposlední řadě za likvidaci desítek křesťanských kostelů a klášterů, včetně grandiózního Chrámu Krista Spasitele v Moskvě? Trockista? Nebo hlavní šéfové gulagů – Naftalij Frenkel, Genrikh Jagoda, Matvej Bermann, Jakov Rappoport a Lazar Kogan? Trockisté? Nebo Lavrentina Berija, nesoucí odpovědnost za umučení milionů Rusů v komunistických mučírnách a masivní čistky v armádě, které podetly bojeschopnost Rudé armády před 2. světovou válkou? Trockista?
Chápete tu absurditu?! Pak bychom podle této logiky museli léta 1924-1941 považovat za trockistickou éru. Koneckonců plány na vývoz revoluce z SSSR pokračovaly až do Velké vlastenecké války. Což pjakinovci-levanetovci, kteří tuto období označují jako stalinské, nečiní. Proto je absurdní používat toto dělení v této věci.

Proto používám následující dělení:

ŽIDOVSKÝ KOMUNISMUS = tvořil většinu komunistických režimů (SSSR [kde výjimkou bylo jen období v letech 1945-1953], maoistická Čína, komunistická Kuba, pol potovská Kambodža, mandelovská JAR, komunistická strana USA [CPUSA], atd.)

STALINSKÝ KOMUNISMUS = komunistický proud, který se oddělil od svých židovských “Otců zakladatelů” (např. SSSR [v letech 1945-1953], ČSSR, pár zemí východního bloku, atd.)

A sovětská verze dějin je jedna ŽIDOVSKÁ LEŽ – pravda je však taková:
1) Holocaust se nestal. Sovětská propaganda se podílela na vymýšlení této lži.
2) Nacisté nezabili židy v Babím Jaru. Sovětská propaganda vymyslela tuto lež.
3) Období SSSR bylo jedno z nejhorších období TEMNA v ruských dějinách – kdy Rusové a Rusko bylo zotročeno židy. A toto židovské jařmo nad Rusí trvá dodnes.

Lehce Osvalen
Návštěvník
Lehce Osvalen

Posedlost židy, které vidíte i tam, kde nejsou, Vám zatemňuje logický úsudek. Nejpodstatnější bude asi to, že jste nereagoval na mou nejzásadnější připomínku. Proč z národa a státu určeného k destrukci Vaši nosatí přátelé nechali vyrůst světovou mocnost? Něco zjevně nešlo podle plánu, viďte? Příval floskulí z podvratné západní literatury produkované zrádci Ruska, kterým jste mě zahrnul, ale nezakryje to, že kloužete po povrchu. Suvorov a nespočetní další odpadlíci, kteří žijí na Západě (Vy byste zřejmě řekl židy ovládaném Západě) a za mrzký peníz publikují dezinformace (Vy byste zřejmě řekl židovské dezinformace) o ruské historii, Vám nikterak nevadí. Nějakým záhadným způsobem jsou oni ti praví ruští vlastenci s patentem na definitivní výklad historie. I to Vás usvědčuje z nelogičnosti a neobjektivity. Emoce jsou prostě špatný rádce, příteli.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Lehce Osvalen

Krásně jste se teď usvědčil že lži. Viz:
“Proč z národa a státu určeného k destrukci Vaši nosatí přátelé nechali vyrůst světovou mocnost?”

1) SSSR nebyl Rusko, ale ŽIDOVSKÝ-CHAZARSKÝ KAGANÁT.
2) Právě židé vybudovali SSSR a nechali jej posílit do té míry, aby byl schopen vyvést komunistickou revoluci do celého zbytku Evropy. A to by se také stalo. Nebýt Hitlera, který zachránil Evropu (minimálně tu západní Evropu) od židovských komunistických mučíren a gulagů. Nebýt Hitlera, už by nebylo Slovanů. Zahynuly by navždy pod židovskou-bolševickou botou.
3) Rusové čelili v letech 1917-1941 (a i nakonec v dalších letech) nepřetržité kulturní a fyzické genocidě – pravoslavná církev a pravoslaví, základ ruské státnosti a duchovních kořenů Ruska, byly likvidovány, Rusové byli vyhlazováni po desítkáh milionů. Rusové byli též duchovně a morálně ničeni pomocí potratů, sexuální volnosti a feminismu, alkoholismu. Tradiční rodina byla likvidována a měnila se pomalu ve státní majetek.
Moudrost Boží praví v Bibli:
Poznáte je po ovoci.

A jaké ovoce přineslo ruskému národu léta pod sovětskou botou? RUSKÝ NÁROD ZDEGENEROVAL. Z Rusů (aj. národů SSSR) se stali (čemu se říká) ožralí “ruští mužici”. Nejlépe duchovní stav všech národů bývalé ruské carské říše vystihuje osvobozování východní Evropy a dobytí Německa Rudou armádou – kdy sovětští vojáci (pod vedením židovských důstojníků) vyznásilňovali celé tyto oblasti a znásilnili miliony žen (dokonce i děti a staré lidi). Dokonalá ukázka, jak Rusové (a ostatní národy bývalé ruské carské říše) pod židovskou-bolševickou botou totálně zdenerovaly.
Aneb kde vládnou židé, národ hyne. Kdyby nebylo Hitlera, bylo by po Rusech a Rusku dávno veta. Rusové a Rusko by zahynuly pod židovskou-sovětskou botou.
PS: Že se SSSR podílel na výrobě HOLOHOAXU (včetně výmyslu o nacistickém masakru židů v Babím Jaru) a i Izraele, nejlépe dokazuje židovskou nadvládu nad SSSR. SSSR byl ŽIDOVSKÁ ŘÍŠE, nikoli ruská říše.

Zjistěte si něco od ruské (aj. antikomunistických disidentů) antikomunistické emigrace. A od revizionistů ohledně 2. světové války. Tam se dozvíte pravdu. Viz např. zde:

Svědectví významného představitele židovské komunity Benjamina H. Freedmana
https://josefkouba.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=489920

Židovský rabín o Adolfu Hitlerovi
http://smoloko.com/?p=15364

A ano, BOLŠEVISMUS JE ŽIDOVSKÝ.
comment image?w=1180

Pravdu se o SSSR, komunismu, Hitlerovi a židech v židovské KGBácké-pjakinovské-levanetovské historii nedozvíte. Ostatně jako ani v židovské západní verzi historie.

Lehce Osvalen
Návštěvník
Lehce Osvalen

Jste opravdu takový fanatik nebo pracujete pro nějakého páníčka? Máte
totální chaos v pojmech a zásadni informační mezery. Stalin, na rozdíl od Vašeho psychopata Trockého, revoluci nikdy vyvézt nechtěl a dokonce rozpustil Kominternu, která měla být jejím hlavním koordinačním nástrojem. To pravděpodobně nevíte, protože nestudujete ruské, ale západní dezinformační zdroje. JVS lokajīčkům Západu udělal pěknou čáru přes rozpočet, podobně jako VVP. I to je jeden z důvodů, proč je v RF stále tak obdivovaný. Vyběhl se spoustou paznehtů maskujících se za ruskě patrioty. A ta Vaše věta “nebýt Hitlera, už by ani nebylo Slovanů”, je tedy výživná. Díky SSSR jste, milý příteli, naživu a můžete v klidu spřádat svoje alternativní výklady dějin.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Lehce Osvalen
“Stalin, na rozdíl od Vašeho psychopata Trockého, revoluci nikdy vyvézt nechtěl…”

A proto zaútočil na Finsko a podporoval komunistickou revoluci ve Španělsku? 😉
Stalin byl jen pouhá židovská loutka, která většinu své vlády sloužila židovským plánům. Teprve až v 50. letech se Stalin postavil proti židům – a zaplatil za to životem. A ano, byl židovskou-sionistickou loutkou – samo to, že se podílel na následujících židovských-bolševických zločinech, hovoří za vše:

1) Zničení monumentálního Chrámu Krista Spasitele v Moskvě: tento chrám byl národním ruským symbolem – symbolem ruského vítězství nad Napoleonem, na který se složil celý ruský národ. Se Stalinovým souhlasem (který byl židovskou loutkou) jej židé zničili. Židovský vládce SSSR Lazar Kaganovič (který řídil Stalinovy kroky a ovládal jej – obdobně jako Ben Lazar ovládá Putina a řídí jeho kroky) po zničení tohoto chrámu prohlásil:
comment image
“Matičky Rus padla. Vysvlékli jsme ji z jejích šatů.” – Lazar Kaganovič

Symbolika je více jasná. Vysvlečení a ukřižování Ježíše Krista – vysvlečení a ukřižování pravoslavné-křesťanské Rusi: oba dva nejhorší zločiny v dějinách provedeny židy.
Vražda ruské carské rodiny a zničení katedrály Krista Spasitele v Moskvě byly židovskou rituální vraždou a košerovou porážkou Ruska.

2) Kolektivizace ruského rolnictva a Holodomor:
Kolektivizaci začali provádět židé hned během občanské války. Což vedlo následně k rozsáhlým hladomorům. Tyto hladomory však nebyly způsobeny neschopností bolševiků – šlo o “řízený hladomor”, tj. o židovský-bolševický záměr zničit ruské rolnictvo, které představovalo výzmamnou složku proti-bolševického odporu. Proto nakonec přišla i kolektivizace na Ukrajině v letech 1932-1933, která způsobila záměrně veliký hladomor na Ukrajině a dokonce i v některých dalších částech SSSR. Jeho obětí se stali miliony Ukrajinců. A také další miliony Rusů. Počet obětí se pohybuje okolo 7 000 000-10 000 000 mrtvých (z toho 5 000 000-7 000 000 Ukrajinců a 2 000 000-3 000 000 Rusů).

3) Zničení pravoslavné církve:
Netřeba cokoliv dodávat. Bolševici vyhladili velkou část duchovních a zničili desetitisíce křesťanských kostelů a klášterů. Pravoslavná církev skončila v troskách. Židé tak zničili svého, tolik jimi [židy] nenáviděného, nepřítele. Sám Stalin se na této likvidaci pravoslavné církve podílel. Např. v roce 1929 se podepsal pod popravu 70 000 kněžích. Tato likvidace pravoslavné církve byla mj. součástí židovského-bolševického zničení ruské inteligence – tj. vyhlazení těch nejlepších Rusů podle židovského příkazu Talmudu: “Nejlepší z Gójů musí být zabiti!” Židé tento příkaz Talmudu vykonali během této jedné z fází židovské-bolševické genocidy Rusů pomocí Čeky-NKVD, komunistických mučíren a gulagů.
A kdo řídil sovětské tábory smrti-gulagy, kde zahynuly miliony až desítky milionů lidí?! Židé!
comment image

Stalin se na této likvidaci Ruska a ruského národa sám podepsal. Jediné, co Stalinovi slouží ke cti, je to, že se postavil židům v 50. letech na odpor – a zaplatil za to životem.

Když se vrátím k “vývozu revoluce”:
Židovský-bolševický “vývoz revoluce” začal hned po VŘSR. Ale zasekl se v Polsku na Visle. Plány židů na komunistický “vývoz revoluce” tím však neskončily. Naopak tyto židovské-bolševické plány jely v plném proudu. Sovětská podpora komunistické revoluce ve Španělsku (1936-1939) a sovětský útok na Finsko (který následoval po sovětském zinscenovaném finském útoku) jsou jedny z hlavních důkazů sovětských plánů na ovládnutí a pozření celé Evropy. Viz:
comment image?w=748

http://smoloko.com/?p=14905

Zimní válka
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Zimn%C3%AD_válka

Kdyby se to povedlo, židům by na cestě za světovládou Izraele už prakticky nic nestálo v cestě. A to by bylo pro Rusko a veškeré Slovanstvo konečná. Avšak Hitler těmto židovským plánům na judaizaci-sovětizaci celé Evropy hodil vidle. Hitler byl jedním z mála lidí a politiků, který bojoval proti židovským plánům na NWO.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Oprava: Symbolika je více než jasná

Jaris
Návštěvník
Jaris

Naprosto spravne, Forever. Jen bych chtela dodat, ze jsem cetla, ze hladomor vznikl tim, ze ackoliv Stalin platil zapadnim zemim za stroje a vubec techniku zlatem, ktere potreboval k rozvoji po valce zniceneho Ruska. Najednou z niceho nic zapadni zeme zadaly zaplatit pucky v obili. Stalin jim vyhovel a vlastnim lidem nenechal ani zrnko. Kdyz pak nasledovne videl tu spoust a hruzu, kterou zpusobil, odmitl platit zapadu nadale obilim.
Jiste prameny tvrdi, ze povalecny vyvoj sel v Rusku obrovskym tempem diky Stalinove modernizaci, ze to zapad shledal jako nebezpecnou konkurenci a proto vymenil platby pujcek zlatem, za platbu obilim.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Západní země, hlavně USA, žádaly platby v obilí proto, že u nich byl taky hlad a neúroda, navíc ještě hospodářská krize.
Vývojový skok učiněný Sovětským svazem během Stalinovy éry byl obrovský. Ze zaostalé agrární země s vysokým procentem negramotných obyvatel do pozice světové velmoci.
Byla téměř vymýcena negramotnost, obrovský počet lidí začal studovat na vyšších stupních škol, protože někdo ten průmysl, který se o překot budoval, musel řídit. A tenkrát se v SSSR nestudovaly žádné sluníčkářské pavědy, ale věci potřebné k rozvoji země.
Viz známý výrok nepřítele Ruska a později i SSSR a válečného spojence z nezbytí Winstona Churchilla: ,,Stalin převzal Rusko s ruchadlem a předal ho s atomovou bombou.”
Že byl ten rozvoj realizovaný metodou ,,Když se kácí les, létají třísky” je pravda, jenže jiná možnost nebyla, čas byl omezen.
JVS: ,,Zaostáváme za světem o 100 až 150 let. Musíme ten rozdíl do patnácti let dohnat, jinak nás rozdrtí.”
Moc se nezmýlil, pokus o společný anglicko-francouzsko-německý útok byl plánován na červen 1940. Angličané ho nazývali operace Pike, Francouzi operace R.I.P. Hitlera do toho chtěli natlačit až v průběhu operace, až bude viditelné, že první fáze neselhala a že je pro pozemní útok vhodná situace.
Hitler si mezitím naplánoval a k překvapení Francouzů i Angličanů i realizoval svůj Fall Gelb a tak Angličané místo operace Pike museli přistoupit k operaci Dynamo.
O necelý rok později, v květnu 1941, po německém obsazení Balkánu a Řecka, ještě před invazí na Krétu, Churchill vyzýval Stalina k útoku na Hitlera, protože Angličanům dost teklo do bot – bezprostřední hrozbu invaze sice odvrátila vyhraná Bitva o Británii, ale německé bombardování působilo velké škody, německé ponorky řádily v Atlantiku, v Řecku dostali na prdel, v Africe taky – vůbec to s Britským impériem nevypadalo dobře.

Britská diplomacie vyvolala už první světovou válku, podařilo se jí vyvolat i druhou, která ovšem už na rozdíl od první nesplnila jejich očekávání a Británie za ni tvrdě zaplatila úpadkem na velmoc druhé kategorie.
Kdo jinému jámu kopá…. znáte to.
Osvědčilo se známé moudro, že ve válce nevítězí ten kdo ji zahájí, ale ten kdo do ní vstoupí jako poslední, což byly v obou válkách USA.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

OSvalen – kecy v kleci, Stalin nezaútočil na Finsko, a dál už k těm tvým tapetám z wikipédie není co bych dodal, “příteli”.
Kdo tě sem naštrykoval “příteli”? Jaká nesyskovka?

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

brutopýr

A kdo tedy zaútočil na Finsko? Duch Svatej?

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Btw. Hitler neměl v plánu vyhladit Slovany. To je lež propagandy Spojenců, včetně sovětské propagandy. Hitler ve skutečnosti neměl nic proti Slovanům, Čechy a Rusy nevyjímaje. Hitler se ve svých spisech klaněl ruské dynastii Romanovců, tomu rodu s germánskou krví. Rusko a Rusy považoval Hitler za oběť židobolševismu. Hitler neměl v úmyslu bojovat proti Rusku, ale proti židovskému molochu SSSR. Co se týče Čechů, Hitler věděl, že Češi mají geneticky velmi blízko k Němcům. Velká část Čechů (ne -li většina) byla vhodná k poněmčení. Tito Češi směli zůstat na území bývalého Československa. Menšinový zbytek Čechů měl být poslán (v případě vítězství Německa ve 2. sv. válce) kolonizovat Sibiř. Nic víc, nic míň.
https://www.reddit.com/r/AskHistorians/comments/6zk9bh/why_were_the_nazis_okay_with_some_slavic_peoples/

Tvrzení, že Hitler chtěl vyhladit Slovany, je poválečná sovětská a západní lež. Stejně jako je lží tvrzení, že Hitler měl v plánu vyhladit židy.

PS: Jeden můj komentář je právě v processingu.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

+ další [židovské] sovětské lži (předkládané komunistou Pjakinem a komunistickým levantem) o historii.

1) Kdyby nebylo Hitlera a nacistů, nebylo by ani 2. světové války.

Skutečnost: Válka by zřejmě byla tak jako tak. Bez Hitlera či s Hitlerem. Ať už by Hitler chtěl nebo nechtěl. Jak řekli samotní židé:
„Hitler nechce válku, ale my mu ji vnutíme, ne letos, ale brzy.“ – Emil Ludwig Cohn v Les Annales, červen 1934 (také citováno v jeho knize „The New Holy Alliance“)

Židé vedli proti Německu už pěkný čas válku – celá desetiletí předtím: S CÍLEM ZNIČIT NĚMECKO a NĚMECKÝ NÁROD. A po nástupu Hitlera a vzestupu Německa zpět mezi velmoci měly v plánu rozpoutat proti Německu opět válku. Otázkou bylo, kdo bude agresorem – Německo nebo židé? Jak víme, židé stvořili a měli úhlavní podíl na šíření komunismu. Byli to oni, kdo skrze komunistickou Rudou armádu dobyli Rusko a vyhlazovali Rusy po milionech. Židé skrze SSSR měly v plánu vyvést komunismus do zbytku Evropy. A Německo se mělo stát samozřejmě terčem. R. 1933, kdyby vše šlo podle plánu židů, měli vyhrát komunisté (i němečtí komunisté byli pod kontrolou židů). Mělo dojít k bolševizaci Německa a následnému vývozu revoluce do zbytku Evropy. Nic z toho se díky Hitlerovi nestalo.
Vývoz revoluce tak byl odložen. Podstatou věci je to, že kdyby nacistické Německo nepodniklo agresivní tažení Evropou, podnikl by agresivní tažení Evropou Sovětský svaz, který byl pod pevnou kontrolou židů. O sovětských plánech na dobytí Evropy existuje řada důkazů (o tom publikují např. Viktor Suvorov či Mark Solonin). Židé měli v plánu to, co provedli Rusku a Rusům (aj. národům ruské země) provést i ostatním bílým národům Evropy – Německo a německý národ nevyjímaje. A Němci nechtěli dopadnout, jako Rusové a ostatní národy bývalé křesťanské ruské říše, které byly v SSSR vyhlazovány po desítkách milionů v řízených hladomorech, v mučírnách ČEKY-NKVD, sovětských “táborech smrti”-gulazích, atd. I proto se Hitler v Německu dostal k moci.

2) Hitler napadl “mírumilovný” Sovětský svaz, který si válku nepřál.

Skutečnost: Dnes už víme o sovětských plánech na pozření celé Evropy. Kdyby nebylo vzestupu Hitlerova Německa, šlo by to jako po másle. Vzestup Hitlerova Německa tomuhle hodil čáru přes rozpočet. Ale plány na úplnou bolševizaci-sovětizaci (judaizaci) Evropy tím neskončily. Ohledně “mírumilovnosti” SSSR – stačí si vzpomenout na sovětskou podporu komunistické revoluce ve Španělsku či agresivní komunistické strany v Německu. Nebo na sovětské napadení Finska (ke kterému došlo po sovětském zinscenovaném finském útoku).

Hitlerův útok na SSSR v podstatě zachránil západní Evropu před gulagy a komunistickými mučírnami a masivním vyvražďováním a holocaustem křesťanů (který bolševičtí židé provedli v SSSR). Když se podíváme na zločiny, kreré provedla Rudá armáda v Německu, jako masivní znásilňování německých žen a zabíjení řady německých mužů, žen i dětí (k čemuž výzavala řada židů – např. Ilja Ehrenburg a řada dalších), nešlo o nějaké zločiny čistě v důsledky války. Stejné a obdobné zločiny se děly i předtím. Židovská Rudá armáda už po VŘSR brutálně povraždila miliony ruských mužů, žen i dětí a znásilnila miliony ruských žen. Za ní krvavou práci už jen dokončila židovská ČEKA. Stejná hrůzná zvěrstva provedla sionistická Rudá armáda ve Finsku.
To, co provedla Rudá armáda v Německu a Finsku (a které provedla mj. i v Lotyšsku, Estonsku, Polsku a Litvě) by bolševičtí židé provedli v celé Evropě, kdyby je nezastavilo nacistické Německo.

3) Hitler nenáviděl Slovany a Rusko jako takové.

Skutečnost: Hitler neměl nic proti Rusku a Slovanům, Rusy nevyjímaje. Rusko a Rusy Hitler považoval za oběť židovského komunismu. Ve svých spisech a projevech se Hitler klaněl ruské dynastii Romanovců, tomu rodu s německou krví. Zkrátka a dobře, kdyby nebylo židovského komunistického SSSR, Hitler by nikdy na Východ vojensky netáhl. Ani by se nedostal k moci. Hitler neměl v plánu vést válku proti Rusku a ruskému národu, ale proti židobolševickému SSSR.

4) Hitler byl žid a sloužil židům.

Skutečnost: Že Hitler byl žid, bylo již dávno vyvráceno. Viz:
https://radicalrevival.wordpress.com/2010/09/17/myty-o-holokaustu-podle-illinois-holocaust-museum/

Hitler naopak provedl de-judaizaci Německa. Za jeho vlády došlo k pálení jedovatých židovských knih a plodů, propagující dekadenci, hanobení křesťanství, marxismus, atd. Židovská komunistická strana byla perzekuována. Byly zabaveny židovské obchody, firmy a podniky. Židé byli zbaveni významných míst v politice, kultuře a soudnictví. Německo se též vymanilo z vlivu rodiny Rothschildů a založilo vlastní nezávislou banku.

Václav
Návštěvník
Václav

Lehce Osvalen
“Bolševismus byl zcela ruským, spontánním a státotvorným jevem. Se všemi svými klady i zápory.”

Vy jste pablb!!!

r.m.
Návštěvník
r.m.

To české zblblo s fousama jak ochlupení nad pinďourem to nedá – on totiž jeho chemický koníček spadá pod paragraf, který říká, že nejen čin, ale i jeho příprava je už trestná. Takže vyrobit si bombičku z amonnýho hnojiva a nafty + tamto něco a … a jen z legrace s kamarády to nechat bouchnout je postižitelné.
Podívejte, mě se taky nebaví kopat základ pro kytky a raděj bych to udělal kilíčkem směsi, ale nejde to sódrozi, nejde.

comment image
Novinka. Žid Kulínský to má za sebou. https://magazin.aktualne.cz/kultura/klasicka-hudba/zemrel-dirigent-bohumil-kulinsky-ktery-dostal-5-5-roku-za-zn/r~8552e522b8fa11e88782ac1f6b220ee8/?utm_source=centrumHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=default&utm_term=position-2&utm_campaign=Aktualne
Zemřel dirigent Bohumil Kulínský, který dostal 5,5 roku za zneužívání sboristek

SuperpyriN
Návštěvník
SuperpyriN

Ale uměl dobře vnikat do 16ky 🙂

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

Nechte si ty přiblblý asociální rádobyvtipy.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

“V listopadu 2004 policie Kulínského zadržela a obvinila z pohlavního zneužívání nezletilých dívek. Soud mu v lednu 2009 uložil trest 5,5 roku vězení. Nastoupil do něj v dubnu 2009, v červnu 2011 byl podmínečně propuštěn.
Sbor Bambini di Praga po téměř čtyřicetiletém působení v roce 2011 zanikl, vliv na to měla Kulínského kauza. Samotný Kulínský se v roce 2012 po několika letech vrátil na hudební scénu.”
—–
Takže když prominentní žid dostal po pětiletém vyšetřování a soudech 5.5 roku (místo deseti) takže “vnikal” do nezletilých děvčat, jinak by takový flastr nedostal, a navíc pedofilní skandál žida Kulínského zničil soubor, protože rodiče své děti už tam nepaoslali, a třeba se z toho poser, ty vnikale.
A za dva roky byl ten deviant venku, a místo aby se už jen plazil kanálama, tak za rok už zase dirigoval, asi ale už né dětskému sboru, to už asi néé…

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

Vskutku odhalující komentář, tedy děkuji že jste se nám tu takto odhalil. Nicméně jste z toho pro jistotu jaksi úplně vynechal SuperpyriN-ův amorální komentář, zeptejte se nějaké z oněch sboristek, jestli by s tím vyjádřením souhlasila nebo ne a jestli je to vtipné.

M.C.
Návštěvník
M.C.

Tam to bylo složitější, mnoho slečen ani nemusel nutit a některé k tomu naváděly přímo jejich matky. Což ho neomlouvá – byl dospělý, věděl že to nesmí dělat a mohl si spočítat, že dříve nebo později z toho bude průšvih.
Koneckonců ke své ženě přišel přesně tímto způsobem.

Lord Vetinary
Návštěvník
Lord Vetinary

Oni rádi používají v příjmení koncovku -sky, nebo -ski, aby se lépe poznali jen podle jména hned při prvním setkání.

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Od Salzmanna je odvozen Slánský, Solanský, Solanecký, Solaneckovský, Solný, Solař, Solnička, Solničný, atd.
Snad úplně první nový přijatý zákon hned po Hadráku 89 byl právě o zákon změně jména a příjmení. Od té doby už za dvě stovky kdokoliv mohl být úředně třeba Elvis Aaron Presley. Žid Lansky když byl instalován jako US občan za “českého” poslance, tak vystupoval jako Lánský, ale papíry měl na Lansky. Ale ten zákon to pak rychle odstranil, za dva dny měl papíry na Lánský, a na vše zapomělo, že tam lezl pod falešným jménem.
A. B. Bartoš tuším i někde publikoval seznam židovských příjmení na území Gottliny, Moravy a Slezska.

stop islam
Návštěvník
stop islam

Proč se pan Hamáček potajnu schází s panem Alrawim ? Spřádají snad nějaké plány? Proč tohle nezajímá BIS? Stojí snad vnitro potažmo vláda čr za něčím co nemají lidé vědět?

Lord Vetinary
Návštěvník
Lord Vetinary

Protože petrodolary mají stále úžasnou sílu i nad naším územím, a když si poslanci nezobnou nyní, když mají protihodnotou muslimům co nabídnout, tak později se ke korytu už nedostanou,… a ten neumětel Hamáček by se neuživil ani jako přidavač u míchačky, na rozdíl od miliardáře Pitra, který tu profesi vystudoval, než rozkradl půl republiky…:

https://youtu.be/m3K1dIk1Wdc?t=37

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Miliardjář “Pitr”, se jmenoval Pitra, jeho tata byl František Pitra z ÚV KSČ, mladý Pitra byl obyčejný pražský vexlák, takové jen vemeno, po hadráku z něj udělali bílého koně.
A třeba Havlův Špaček byl syn Špačka z ÚV KSČ.

Bubla
Návštěvník
Bubla

a všichní špačcí byli co , no byly buzny 🙂

r.m.
Návštěvník
r.m.

a židovské národnosti je Pitra

Pryč z EU a NATO
Návštěvník
Pryč z EU a NATO

Proč si mocipáni troufnou “jen” na Slováka ? Desítky muslimských a čekajících vrahů žijí měsíce a roky v našich městech a BIS nekonná. Má pravděpodobně politický úkol nezasahovat.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Lehce Osvalen (a všem zdejším putinofilům)

Stačí zodpovědět na jednoduchou otázku – dějí se následující věci?

– Rusové/Slované a křesťané se stanou v rozmezí 100-200 let menšinou v Rusku? ANO či NE
– Pravoslavná církev se otevřela duchu hereze EKUMENISMU (který způsobil již rozklad ŘKC a protestanských církví)? ANO či NE
– islám se v rozmezí 100-200 let stane většinovým náboženstvím v Rusku? ANO či NE
– Rusko řadu oblastí, jako např. Čečensko a Sibiř, nemá pod kontrolou – Čečensko je pod kontrolou islámských fundamentalistů a čečenské mafie pod vedením Kadyrova (který v Čečensku zavedl např. právo šaría), řadu oblastí na Sibiři ovládají Číňané? ANO či NE
– probíhá demografický úbytek bílých Rusů? ANO či NE

A tak si sami zodpovíte, zda je Putin pronárodní ruský patriot či vlastizrádce.
Btw. to, že je současná ruská ekonomika na úrovni italské ekonomiky, to je tedy fakt velká “sláva”. O masivní korupci a rozkrádání ruského hospodářství židovskou oligarchií/mafií ani nemluvě. Nepočítaje tu slavnou důchodovou reformu.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Též bych připomenul, že za současného demografického stavu Rusko za 50-100 let nedá dohromady armádu. Teda leda tak že žlutých a turkicko-asijských národů. Ale to už nebude žádného Ruska. Rusko zanikne – a s ním i ruský národ. A na místě Ruska POVSTANE nový ŽIDOVSKÝ-CHAZARSKÝ KAGANÁT.

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Forever Slav
zdravím, Putin je navíc mimo to, že je po matce Židem a má v této židovské
“komedii” v Rusku svojí roli, také vysoce postavený zednář! Doklady o tom, zde
vložím v následujících měsících, protože čerpám z vynikajícího materiálu, který
je teď překládán do češtiny.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

AntiSion

Ok, těším se.

EvaM.
Návštěvník
EvaM.

Jojo, to zase bude nějaký žvást, sepsaný západem za účelem totálního zblbnutí věrných fanoušků na východě. Ach jo.
Vy dva – AntiS + Forever jste se hledali, jste jak dvojčata.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

EvaM.

Dějí se následující věci výše? ANO nebo NE?

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

I kdyby se v nějaké menší míře děly, neznamená to ani náhodou, že by snad měly nějakou šanci se “DOdět” až do míry, kterou si zvrhlí rozvraceči představují – na to aby tomu Rusko zabránilo je chytré i vědomé už dost, a chválaBohu se právě díky němu o všech těch zvěrstvech a podlých záměrech strůjců dozvídáme i my tady.

Vaše zneužívání psychologie v komunikaci k prosazení podlostí a amorálností si nechám na jindy, naplival jste tu toho (spolu s jinými) už tolik, že brzy začnete stát už i za vydání článku na toto téma.

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

kolemjdoucí

Tak to jste na velkém omylu. Měl byste zřejmě pravdu, kdyby Rusové vládli v Rusku. Jenže Rusové už dávno páni Ruska. Skutečným pánem a vládcem Ruska jsou židé. A to od r. 1917. Putin a Medvěděv jsou židovské loutky. A židovský národní destrukční charakter přinese Rusku v budoucnosti zkázu.

comment image

comment image

comment image

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

Oprava: Jenže Rusové už dávno nejsou pány Ruska.

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

Pořád platí co jsem napsal, na někoho totiž setrvale “zapomínáte”, což je zrovna v případě Ruska klíčové. Schválně, jestli přijdete na to, koho jste z rovnice vynechal 😉

(nedělám si iluze, že máte dost cti a odvahy to přiznat)

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

kolemjdoucí

Co tím básník chtěl říci? Respektive, o čem to mluvíte? 😉

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

To byste snad měl vědět, ne? 😉

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

kolemjdoucí

Klidně se nechám poučit, o čem je vlastně řeč. Vašemu komentáři výše je rozumět asi jako byste mluvil v čínstině.

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

To ale neříká nic o mě, ale všechno o vás, uvědomujete si to? Poučení přijde, chcete soft verzi, nebo rychlý konec všech stínů?

Forever Slav
Návštěvník
Forever Slav

kolemjdoucí

Aha, tak tady je problém. Někdo, jako vy, nám utekl zjevně z Bohnic. 🙂 Tak to sorry.

kolemjdoucí
Návštěvník
kolemjdoucí

Ani ne (mimochodem jedna ze dvou vašich nejoblíbenějších taktik, škatulkování. Očekávám ještě onálepkování, toho blázna si klidně nechte od cesty, ten je tam pro vás, když spolu s “kolegy” tak toužíte po válce… Tak co tam pro mě máte co ještě neznám?), krom toho vaši ne-lidi tam proti veškerému (i mezinárodnímu) právu potajmu zavírají a mučí nějaké příslušníky cizích národností v rámci svých nějakých smyšlených obvinění a pochybných cílů, co jsem tak četl. Mimochodem neměl to vědět nikdo, ale ví to celý národ, zvláštní že? Jak to vysvětlíte?

Karel
Návštěvník
Karel

EvaM. – Chudinko zblblá…

M.C.
Návštěvník
M.C.

No, já k tomu něco napíšu – sice nejsem putinofil, ale Putinovi fandím, protože ač malé postavy nad tou politickou sebrankou ční jak Eiffelovka nad Paříží a dělá co může:

Když vytrhám věci ze souvislostí a neprovedu porovnání tak můžu při troše stylistické obratnosti udělat z kohokoliv úžasného borce nebo úplného blba, podle potřeby.

Jenom stručně, protože to je téma na studii:
Rusko nezabírá celou planetu ani kontinent oddělený od zbytku světa, naopak, drží rekord v počtu sousedících států a tak všechno, co se v Rusku děje musíme posuzovat v kontextu dění ve zbytku světa.
V současné době je stav světové politiky a ekonomiky tak nestabilní a vlivů, které se na to snaží působit je tak mnoho, že se může stát téměř cokoliv a jakž takž seriózní predikce se dá udělat tak na dva roky, obecná ve více variantách na deset.
Přičemž možnost lineárního vývoje podle současných trendů je ta nejméně pravděpodobná, ve světě je mnoho rozporů, nepřátelství a různoběžných zájmů, které se navzájem různě kombinují a ovlivňují.
Zjednodušeně řečeno, nějaká skupina vymyslí plán, shodne se na jeho realizaci a v nějaké podobě(kde může být hlavní záměr přiznán nebo naopak zamlžen) ho představí světu (nebo nepředstaví a svět se ho musí dopátrat sám.). V každém případě vznikla myšlenka a záměr, který se začne připravovat, následně realizovat a tento proces se nějak promítá do okolního světa.
Další skupiny se snaží záměr rozklíčovat, analyzovat, posoudit výhodnost nebo nebezpečnost pro vlastní zájmy a podle toho si na tom buď přihřívají vlastní polívčičku, nebo se do toho snaží hodit vidle. Přičemž skupiny, které na jednom záměru spolupracují mohou v jiné záležitosti stát proti sobě.
To byl jenom teoretický úvod, osvětlující, že můžu pojmout záměr, ale druhá věc je, jestli mám lidi a prostředky na jeho realizaci a třetí věc je, jestli my s ním ostatní pomohou, nebo se mi to budou snažit překazit.
Myšlenka JVS ,,Kádry rozhodují vše.” je obecně známá, méně známé je: ,,Logika vnějších okolností je často silnější než logika lidských záměrů.” Jinými slovy, člověk není Bůh všemohoucí a lidský záměr mohou zhatit nepříznivé okolnosti.

Osobně se o Rusko nebojím, výše popsané jevy tam probíhají, ale stejné nebo podobné jevy vidíme i jinde, a v jiných zemích mají daleko rychlejší spád a dospějí k bodu zlomu podstatně dříve. Navíc v Rusku už byla nastartována protiopatření.
Daleko větší obavy mám z dění v Evropě, kde je daleko větší chaos a rychlejší perspektiva dalšího zhoršování, přičemž síly, snažící se tomuto vývoji zabránit jsou zatím v defenzivě. Starejme se tedy hlavně o dění u nás a v okolních zemích, Rusové se o sebe postarají sami.

No ale vraťme se k položeným otázkám:

– Rusové/Slované a křesťané se stanou v rozmezí 100-200 let menšinou v Rusku? ANO či NE
Odpověď: To nikdo neví a nedá se to seriózně určit.

– Pravoslavná církev se otevřela duchu hereze EKUMENISMU (který způsobil již rozklad ŘKC a protestanských církví)? ANO či NE
Odpověď: Ona to RPC s tím ekumenismem nepřehání, v podstatě ustoupili jenom z pozice úplného odmítání komunikace s ŘKC, nicméně přizpůsobování světu by nemělo jít za rámec přizpůsobení výrazových prostředků, aby RPC navenek nepůsobila tak archaicky. RPC zřejmě trpí podobnými problémy jako ostatní církve, ŘKC zejména, otázka je v jaké míře a jestli se s tím snaží něco dělat. Na to by musel odpovědět někdo, kdo zná situaci v RPC podrobněji.

– islám se v rozmezí 100-200 let stane většinovým náboženstvím v Rusku? ANO či NE
Odpověď: Opět – to nikdo neví a nedá se to seriózně určit. V současné době se o to snaží stejně jako jinde na světě. To je jako s trpaslíky. Rozlézání islámu po světě je taky téma na studii.
Reformovat islám do nějaké přijatelné podoby se snaží právě v Rusku, uvidíme, jak se jim to podaří. Když ne, tak je to my nebo oni.
– Rusko řadu oblastí, jako např. Čečensko a Sibiř, nemá pod kontrolou – Čečensko je pod kontrolou islámských fundamentalistů a čečenské mafie pod vedením Kadyrova (který v Čečensku zavedl např. právo šaría), řadu oblastí na Sibiři ovládají Číňané? ANO či NE
Odpověď: Co vím já, tak Kadyrov s fundamentalisty spíš bojuje, než aby zaváděl právo šaríja. Máte k tomu nějaký doklad? Kadyrov sám vystupuje jako Putinův obhájce – zřejmě pochopil, že s Rusy dojdou Čečenci dál, než když budou proti nim. Čečenci teď působí v ruských barvách v Sýrii – jsou sunnité stejně jako většina Syřanů a tak tvoří jednotky vojenské pořádkové policie, která udržuje pořádek v oblastech čerstvě opuštěných islamisty.
S Číňany je to horší, ti jsou přirozeně spíše nepřáteli Ruska a současné spojenectví z rozumu nevydrží věčně. Rusko na ně moc páky nemá, tak jim spíše ustupuje. Otázka je, jestli za to něco dostává a co to je. Číňané se snaží rozlézt všude, kde je něco zajímavého. Čína těžce bojuje s přelidněností a s důsledky politiky jednoho dítěte, kdy v Číně chybí spousta žen a tak Číňané loví v celém okolí.

M.C.
Návštěvník
M.C.

pokračování: (začátek v processingu)
– probíhá demografický úbytek bílých Rusů? ANO či NE
Odpověď: Zřejmě ano. Byly sice učiněny opatření k zastavení poklesu obyvatel Ruska a v globále se pokles zastavil, ale k tomu určitě přispěla i imigrace z postsovětských republik.
To by chtělo podrobnější statistiku. Imigrace do Ruska je skoro 100% z bývalých sovětských republik, lidé z kavkazských a středoasijských republik do Ruska migrují dlouhodobě, poslední roky se k nim přidali Rusové z Ukrajiny a samotní Ukrajinci, kterým Pochorošenkův režim nejde pod nos.
I v případě imigrantů muslimského vyznání se jedná o relativně civilizované lidi. Je důležité je zaměstnat a nenechat je radikalizovat. Potom je šance je udržet v mezích normálu.

– Též bych připomenul, že za současného demografického stavu Rusko za 50-100 let nedá dohromady armádu. Teda leda tak že žlutých a turkicko-asijských národů. Ale to už nebude žádného Ruska. Rusko zanikne – a s ním i ruský národ. A na místě Ruska POVSTANE nový ŽIDOVSKÝ-CHAZARSKÝ KAGANÁT.
Odpověď: Co bude za 50 a více let se nedá seriózně určit, mě už z toho hlava určitě bolet nebude. Jestli v té době ještě bude nebo nebude Rusko taky nikdo neví.
To nechme na Rusech, jak si s tím poradí, Rusko bylo mnohonárodním státem už za cara, dokonce existovaly varianty státních vyznamenání pro nekřesťanské národy, protože ty řády se v základní podobě nazývaly jmény svatých a byla na nich křesťanská symbolika.

My se starejme, aby v horizontu pěti let nebyl kalifát nebo kaganát ze Střední Evropy.
V Rusku k tomu v takto krátkém horizontu nedojde určitě, jestli se to nestane v Evropě, tím si nejsem zcela jist. Záleží to na nás.

Co se týče Putina, to není vlastizrádce zcela určitě.
Kdyby byl, tak by po převzetí funkce prostě pokračoval v rozkladném kurzu nastoleném za Jelcina nedělal by to co dělá. V současné době se oproti 90.létům řádění mafií v Rusku značně omezilo, kdyby ne, tak by Rusko nebylo na úrovni Itálie (což není nic moc), ale už by asi nebylo vůbec a ve vzniklých státečcích by to vypadalo jako na Ukrajině. Nebo ještě hůře.
Většinu Blízkého Východu by ovládal tzv. Islámský stát.
A šíření islámu by nekladl odpor už vůbec nikdo.

Pro přežití státu je prvořadé jeho mezinárodní postavení. Nejprve se musím postarat, abych vůbec nějaký stát měl, potom v něm můžu zlepšovat podmínky. Což je běh na dlouhou trať.

Janu Lucemburskému je také vyčítáno, že se nestaral o chod země, jenom z ní tahal peníze a byl věčně někde v zahraničí. To je všechno pravda. Jenže on v tom zahraničí upevnil postavení českého království i svoje vlastní a připravil půdu pro svého syna Karla, který mohl na základě zlepšených zahraničních vztahů věnovat více času obnově a rozkvětu země. Taky se hojně věnoval diplomacii a byl to zdatný vyjednavač až intrikán a uměl svoje sousedy zaplést do sítí tak, aby mu šli na ruku, nebo mu alespoň dali pokoj.
Proto se taky stejně jako jeho děda, Janův otec Jindřich, stal císařem Svaté říše římské, což ho postavilo na roveň byzantskému císaři a francouzskému králi, nad ním byl, teoreticky, pouze papež.
Aby mu šla církev na ruku, tak jí mnoho věcí umožnil a povolil, což se v horizontu padesáti let ve zlé obrátilo a dalo základ husitskému hnutí.
Rovněž výchovu a přípravu svého syna Václava pojal chybně – asi ho přemohlo sebeuspokojení – to se odrazilo v tom, že všechno co nashromáždil se během 15.století zase rozpadlo.

Čili: Putin pro Rusko udělal a dělá obrovský kus práce a titul vlastizrádců si zaslouží jiní.
Je otázka, jestli by Putin mohl pro Rusko dělat více, seriózní odpověď by vyžadovala vzít si týden dovo, nahlásit se u Putina na návštěvu tak na tři dny a povídat si s ním.
Jak se popere s důchodovou reformou jsem sám zvědav – možná tuším, ale nebudu napovídat protistraně.