První americké město zavede program “základní příjem”. Průmyslová revoluce 4.0 – život...

První americké město zavede program “základní příjem”. Průmyslová revoluce 4.0 – život bez práce? A jak to vidí Rusko? VIDEO

První americké město zavede program “základní příjem”. Průmyslová revoluce 4.0 – život bez práce? A jak to vidí Rusko? VIDEO

První americké město zavede základní příjem – informuje o tom tato zpráva:

Ačkoliv je myšlenka státem garantovaného příjmu známa po staletí, tak to bude až příští rok, kdy program otestuje a podpoří první americké město. V třísettisícovém neprosperujícím Stocktonu v Kalifornii přišel s experimentem teprve sedmadvacetiletý starosta Michael Tubbs s cílem pozvednout životní úroveň obyvatel.

Většinově bude program financovat fond Economic Security Project, který investuje jeden milion dolarů (cca 22 milionů korun). Finanční prostředky ve výši šest tisíc dolarů na rok (zhruba 132 tisíc korun), nebo pět set dolarů každý měsíc bude inkasovat dosud nezveřejněný počet obyvatel města. Starosta Tubbs doufá, že program potrvá alespoň tři roky i proto, že typický roční příjem domácnosti je ve Stocktonu jen zhruba necelý milion korun – dvě třetiny medianu této hodnoty v Kalifornii, píše World Economic Forum.

Stockton se dlouhodobě potýká s finančními problémy, v roce 2012 se stal vůbec největším americkým městem, které si kdy podalo žádost o bankrot. Dnes ho sužuje vysoká kriminalita a hlavně rozsáhlá chudoba spojená s téměř dvojnásobnou mírou nezaměstnanosti (7,3 procent) oproti národnímu průměru. Tubbs vidí v garantovaném příjmu kreativní a nezbytnou alternativu k tradičnímu příjmu. Sám má mít osobní zkušenost s vyrůstáním v chudých poměrech a se stresem způsobeným neschopností platit účty. “Není to o tom, že ti chudí lidé nemají charakter, jsou ve stresu, protože nemají hotovost,” říká.

Hlavním argumentem kritiků základního nepodmíněného příjmu je, že nedokáže lidi motivovat k práci a že naopak rozšíří skupinu občanů, kteří pracovat nechtějí a ve velké míře spoléhají na to, že se o ně stát téměř za každé situace postará. Jistota příjmu prý jen podpoří “kulturu lenosti a kompletní závislosti”. Fond Economic Security Project loni založilo přes sto podporujících subjektů ze Silicon Valley. Patří mezi ně například spoluzakladatel Facebooku Chris Hughes, Institut pro budoucnost Natalie Foster, Centrum pro populární demokracii a skupina charitativních organizací.

Zdroj zprávy zde 

Proces robotizace a digitalizace výroby se stává stále větším strašákem, který v rámci průmyslové revoluce 4.0 připraví lidi o práci a dlouho diskutovaný základní příjem, t.j. státem garantovaný příjem bez nutnosti vykonávat jakoukoliv práci, má být řešením. V jedné tv debatě nedávno k tématu zazněly tyto myšlenky:

  • Roboti se budou umět sami množit a nahradí i lidské touhy, co ovšem zůstane z člověka, bude-li připraven o práci a touhy?
  • Co bezpečnost, konflikty, politici?  Rozdíl mezi bohatými a chudými se bude stále více zvětšovat a vyřeší to základní příjem, který zaplatí roboti. Mělo by to fungovat způsobem, že roboti “upečou jeden velký koláč”, který bude rozdělen mezi všechny jako základní příjem. Tím by odpadl systém sociálních dávek, protože by to byli vlastníci robotů, kteří by byli v menšině a systém by zdaňoval pouze je a z těchto daní by základní příjem dostávala většina a tato základní péče by fungovala globálně. Národy zůstanou, ale státy a státní politici zmizí, protože na úrovni států nelze nic dělat s takovými globálními tématy, jako ekologie, bankovnictví atd. Politici budu existovat pouze v tom smyslu, že se nebudou starat o svůj stát, ale o celý svět.
  • Transformace ekonomiky v 89. je ničím ve srovnání s tím, co nás čeká teď. Vědí politici a vlády, co se děje a čemu se nevyhneme? Všichni se učíme a nejvíce nás vyučí nové technologie. Vztah mezi prací a lidskou důstojností je sociálním konstruktem, člověk nepotřebuje práci, aby mohl žít důstojně.

Vladimír Putin o digitalizaci ekonomiky, Petrohradské fórum červen 2017

V úvodu vložené video je projev Vladimíra Putina na Petrohradském ekonomickém fóru v červnu letošního roku, kde m.j. hovoří o digitální ekonomice, a to v tom smyslu, že Rusko nehodlá stát stranou těchto procesů:

“Budeme díky vynikajícím školám v oblasti matematiky a teoretické fyziky schopni zastávat vedoucí postavení v celé řadě směrů nové ekonomiky, především té digitální. Ruské IT společnosti jsou bezesporu konkurenceschopné na globální úrovni. Při této příležitosti chci poblahopřát studentům petrohradské univerzity informačních technologií, mechaniky a optiky, kteří v tomto roce již posedmé vyhráli Mistrovství světa v programování.”

“Abychom navyšovali naše kádrové, intelektuální a technologické přednosti v oblasti digitální ekonomiky, máme v úmyslu postupovat třemi směry, které mají systémový význam. 1) Je nutné zformovat principiálně novou a pružnou informační základnu pro zavedení digitálních technologií do všech oblastí života. 2) Stát podpoří společnosti, které jsou nositeli digitálních technologií. Jedná se o zpracování a analýzu velkých datových souborů, umělý intelekt a neurotechnologie a řadu dalších. 3) S účastí státu a soukromého byznysu budeme vytvářet opěrnou strukturu digitální ekonomiky, včetně bezpečných přenosových linek a středisek pro zpracování údajů.”

“Digitální ekonomika není samostatným odvětvím, je to základ, umožňující vytvářet kvalitativně nové modely byznysu, obchodu, dopravy, výroby. V této logice budeme budovat naši ekonomiku a technologickou politiku, budeme formovat otevřené pracovní pracovní prostředí a pružný trh práce”

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž

O naší době se říká, že je to doba technokratická – že nám vládnou technokrati (a obzvláště v Česku je toto téma právě velmi aktuální). Pro popis, co to znamená, vkládám text, který to za mě popsal lépe:

“Jsou období, kdy ve správě státu i institucí převládají určité typy osobností. My jsme v krizovém období, kdy se jako “reformátoři” prosazují právě technokraté. Se všemi důsledky, které to přináší. Je proto zapotřebí znovu mluvit o ideálech, o lásce ke vzdělání, práci, obci. Jinak se všichni staneme klienty státu-firmy, jež nemá srdce.

Kdo je vlastně technokrat? Podle internetového slovníku cizích slov zjednodušeně “stoupenec technických, organizačních a administrativních řešení problémů”. Techné znamená řecky dovednost, umění, kratos pak sílu. U technokrata se předpokládá, že bude problémy řešit neosobním způsobem, založeným na odborných znalostech, a nikoli primárně politických zájmech. Na počátku 20. století technokratismus vznikl jako směr, usilující o vládu technických odborníků, inženýrů a výrobních manažerů, kteří se měli řídit vědeckými poznatky a omezit vliv kapitálu a politiků. Pochopitelně, že tento záměr obsahoval jednu neodstranitelnou vadu – nepočítal s lidskou povahou, a tedy vkladem osobních zájmů do neosobního rozhodování.

K technokratům se počítají například nevolené vlády odborníků, které mají pomoci překlenout ekonomicky krizová období tím, že dbají na dodržování administrativních pravidel správy státu a nepřijímají žádná závažná politická rozhodnutí. To by bylo ještě vcelku v pořádku a v podstatě zde leží jádro Oltermannovy úvahy o smysluplnosti nevolené technokratické vlády, která by nahradila v době současné krize zmatečnou vládu politiků.

Jenže, čeho je moc, toho je moc. Technokratický přístup, jakkoli do jisté míry oprávněný, je – pokud je ho příliš – zaměřen proti tvořivosti, svobodě, protože počítá s tabulkami, definicemi, zavedenými schématy. Potřebuje pracovat s pojmy, jimž rozumí a jež umí uchopit – sečíst či jinak vyhodnotit. Text Ondřeje Hausenblase o přístupu k výuce českého jazyka konstatuje mimochodem, že technokraté začínají v řídicí sféře převládat. Příklad ministerstev práce a sociálních věcí, školství a zdravotnictví je ukázkou nadvlády ekonomizujícího technokratismu, který přes všechnu snahu vede k chaosu a zhoršení poměrů. Člověka redukuje na objekt služeb, na klienta, přičemž mu upírá jeho vlastní dynamiku a svobodu.

Není smyslem tohoto článku pouze kritizovat technokratismus, protože on je do určité míry potřeba, aby věci systémově fungovaly. Ale v naší situaci jde o technokratickou deformaci a hypertrofii. Technokraté jsou všude. Manažeři, kteří nerozumějí obsahu a motivacím oblastí, jež ovládají, a kteří mají za to, že hrou na ekonomickou strunu (člověk dle nich reaguje pouze na finanční motivaci) a kvantitativním (výkonovým) či formalistním vyhodnocováním dostanou své ovečky pod kontrolu, se hluboce mýlí. Přispívají k destrukci lidského rozměru společnosti. Pomíjejí nadšení, lásku k oboru, působení vztahového pole (například na pracovišti) jako nadbytečnou subjektivní veteš, myslí si, že lidé jsou figurkami, jimiž se dá beztrestně tahat. Jenže svým konáním vytvářejí technokraté napětí, pocity nespravedlnosti a předpoklady pro to, aby jednoho dne byli nahrazeni lidmi, kteří řídí své kroky a činy humánnější motivací.” Konec citace z článku “Doba technokratická

Pominu-li, že největším technokratem je GP, kterému se musí náramně hodit technologický stupeň rozvoje lidstva na takové úrovni, že umělý otrok nejen může člověka nahradit, aniž by potřeboval jíst a pít, ale především může v člověku ubít lidskou tvořivost a vše lidské a tím člověka i zdegradovat do žádoucí otrocké role a ve finále jej tím zničit, pak se především vraťme k onomu “když dva dělají totéž…”. A tím mám na mysli právě robotizaci a digitalizaci výroby a úbytek lidské práce a případný základní příjem s tím související.

První americké město zavede program

Převezmou-li totiž další kus práce za člověka stroje, na tom nemusí být vůbec nic špatného. Ovšem jen do té doby, dokud robot nebude povýšen nad člověka. A tady je ten zásadní rozdíl mezi Ruskem a ostatním, především západním světem. A pro pochopení rozdílu stačí několik otázek: zavádí Rusko homo a multikulti vztahy? Likviduje Rusko klasickou rodinu a likviduje vlastenectví? Likviduje Rusko autoritu rodičů a učitelů? Likviduje Rusko svou historii a kulturu – kořeny svého národa?  A po těchto otázkách si položme otázku zásadní: může technokratická společnost s celou umělou inteligencí zvítězit tam, kde si Člověk nenechá vzít své Lidské ideály?

A nyní se ptejme – jaké ideály má člověk západní společnosti, k jakým autoritám vzhlíží?  Rodiče to nejsou, učitelé také ne, vlastenectví a historie se už nepočítají a ideály? Fast foody, k tomu “Tvoje tvář má známý hlas” a pozor – jedna “autorita” přece je: youtubeři! A výsledkem je člověk zcela vykořeněný, zmatený a zdegradovaný na úroveň otroka. A tím vším připravený vidět autoritu v jiném otrokovi – v robotizované umělé inteligenci.

A teď se ptejme na to zásadní – co s volným časem v případě základního příjmu udělá člověk v prvním a co v druhém případě. A dále se ptejme, proč v jednom případě robotizace a umělá inteligence není vnímána jako ohrožení člověka, zatímco v tom druhém ano. A odpovím slovy Pjakina: Je rozdíl, jestli samopal do ruky dostane opice anebo Člověk.

A když už jsem u Pjakina, tak ten v reakci na Putinův projev na Petrohradském fóru dostal dotaz, na který odpověděl:

00:43:11

A abychom skončili s tímto tématem, ještě jedna událost z toho fóra. Šéf ministerstva práce Maxim Topilin připustil možnost zkrácení pracovního dne. Podle něj pracovní den bude možné zkrátit díky robotům, kteří na sebe budou brát část povinností. Jeho slova: „20. století, bylo stoletím osmihodinového pracovního dne, možná že standardem toho 21. bude čtyřhodinový pracovní den, nebo pěti, šesti hodinový, nevím. Možná nám budou stačit i dvě hodiny práce, a potom si budeme moci jít po svých. Ale to neznamená, že by se měla snižovat mzda, ta bude naopak růst.“ Valeriji Viktoroviči, jak se to kryje s prohlášením vicepremiérky Olgy Goloděcové, která možnost zkrácení pracovního dne v Rusku vyloučila? A s ještě dřívějším Kudrinovým prohlášením, kde naopak připouštěl zvýšení věku odchodu do důchodu a prodloužení pracovního dne?

Jakmile někdo mluví o nutnosti prodloužit pracovní den a věk odchodu do důchodu, je možné okamžitě říci, že zcela nepokrytě prohlašuje: „Já nenávidím Rusko, ruský národ. Moje politika je politikou genocidy!“ Všechna tato prohlášení vůbec nejsou tak neškodná a vycházejí z velice silné základny. Když se podíváme retrospektivně, tak Stalin potom po válce mluvil o nutnosti přechodu k pětihodinovému pracovnímu dni a k pětidennímu týdnu. Zbylý volný čas měli lidé využívat pro sebe, pro svůj kulturní rozvoj, ke svému všestrannému rozvoji, k harmonickému rozvoji osobnosti, aby si dokázali osvojit svůj genetický potenciál. Právě kvůli tomu, aby se lidé dokázali mravně a kulturně rozvíjet, je zapotřebí, aby méně času trávili v práci, která z nich určitým způsobem tvoří kolečko stroje.

Jakákoliv práce. Ať už se jedná o úřednickou práci nebo práci přímo ve výrobě. V tomto případě je třeba říci, že Topilin má absolutní pravdu. 20. století bylo stoletím vědeckotechnického rozvoje, kdy se ruční práce stále více automatizovala, a robotizovala. A dnes se výroba stále více a více automatizuje, máme výrobní linky, kde převážnou část operací již s větší či menší kvalitou provádějí roboty. A některé operace již ani lidé vykonávat nemůžou a s požadovanou přesností je dokážou udělat pouze roboty.

Když se tedy mluví o tom, že nám hrozí nějaká nezaměstnanost, tak se jedná o krizi v hlavách manažerů. Jejich argumenty se opírají o to, že stále více lidí bude uvolňováno z výrobní oblasti a tak jich čím dál více bude nezaměstnaných. Ve skutečnosti je prostě zapotřebí změnit celý ekonomický model. Potom nebude žádná nezaměstnanost a všichni lidé budou zaangažováni a pracovat budou pouze v takové míře, v jaké to bude vyžadovat celá ekonomika, aby mohli harmonicky rozvíjet svou osobnost. Tedy aby měli dostatek času pro harmonický rozvoj své osobnosti.

V současné době u nás můžeme pozorovat… Když mluví o navyšování věku odchodu do důchodu, tak je to ještě větší cynismus ve vztahu k lidem, než to prodloužení pracovního dne. Ta věc se má tak, že existuje-li vědeckotechnický pokrok, lidé již nejsou tolik potřební a vzniká tu jakási nezaměstnanost. Jestliže jim však prodloužíme jejich povinnou pracovní stáž, tak tu budeme mít situaci, kdy starší lidé budou pracovat až do poslední chvíle, nebudou odcházet, protože je přece bude zákon nutit pracovat dál a tím že svá místa neuvolní, neumožní lidem z mladšího pokolení, aby si osvojili nějakou odbornost a stali se z nich odborníci. Když potom odchází staré pokolení, celá společnost naráží na problém, že odborníci potřební pro rozvoj ekonomiky jednoduše neexistují.

Podobnou menší lekci jsme dostali v důsledku devadesátých let, kdy u nás v mnohých oblastech, a obzvláště ve VPK, vojenskoprůmyslovém komplexu funkce často zaujímají lidé, kteří svou odbornost získali ještě v dobách SSSR. A mládež orientována těmi akčňáky apod. se do výroby nehrne. A nehrne se do ní proto, že taková je politika, která je zaměřená na to, aby tam ta mládež jít nechtěla. Je třeba měnit celou informační politiku. A dále je to ještě zajímavější. Takže zvýší věk odchodu do důchodu. A už teď se třeba lidé na vesnici často vůbec penzijního věku nedožívají, protože se vyčerpávají, jsou absolutně zdravotně vyřízení.

Takže našim cílem je asi lidi zcela vyždímat, zlikvidovat práceschopné obyvatelstvo, a ani jim za to nezaplatit, aby si alespoň ve stáří trochu odpočinuli? A já jsem o vesnici nezačal mluvit náhodou. Naše ekonomika je totiž úplně naruby. Dříve než si někdo sedne, aby podepsal nějaká svá nařízení, aby něco řídil, než vyleze před lidi na scénu, šaškovat a pitvořit se, dříve než někdo sfárá do šachty, aby tam těžce pracoval při dobývání uhlí, a někdo těžkou prací půjde těžit ropu a plyn, ti všichni si sednou a posnídají svůj kousek chleba. Sní si svůj kousek chleba, a dříve to byla právě cena chleba, která stála v čele celého toho řetězce cenotvorby.

Dnes se lidé, kteří pracují na vesnici, nacházejí na konci řetězce cenotvorby a jsou plně závislí na všem: na řídících rozhodnutích, na tom, za jakou cenu jim prodají uhlí, dodají plyn, prodají palivo a mazivo. Tohle všechno totiž znehodnocuje jejich práci. Právě proto jsou nuceni pracovat na úkor svého zdraví a umírat dříve než všichni ostatní. Když likvidujeme vesnici, likvidujeme vlastní potravinovou bezpečnost. Jestliže nebudeme potravinově soběstační, náš stát nebude mít nikdy žádnou suverenitu, nebude mít žádnou budoucnost. A právě o to ze všech sil bojuje Kudrin a jemu podobní.

Proto se jedná o velice závažné prohlášení to o tom zvýšení věku odchodu do důchodu. Nebudeme mít žádné odborníky a ani žádnou potravinovou bezpečnost. A to je velmi závažné prohlášení, to o tom zvýšení nebo zachování pracovního dne. Lidé už teď pracují ze všech svých sil a nemají čas se kulturně rozvíjet a osvojovat si svůj genetický potenciál. Nemají čas přemýšlet o tom, co to vlastně znamená být člověkem, proč byli lidé Shora začleněni do biosféry planety Země a jaký úkol, udělený jim Shora, by zde měli vyplnit.

Takhle to půjde pořád dokola: vodka, podívat se… Proč vlastně platí tak velké peníze? My máme speciální pořad o elitách. Proč platí peníze všem těm… Jak bych je nazval. Skomorochové ne, ale… Těm šaškům na scéně? Navíc mnozí ani neumí zpívat, vždyť co vlastně obsahově zpívají? Oni si činí nárok na to, nazývat se elitami. Co za těch 25 let vytvořili? Dokázali vytvořit alespoň jedno skutečné umělecké dílo? Prý neurážejte naší tvůrčí elitu. A co jste udělali, co užitečného jste přinesli společnosti? My máme takový pohled na věc. No to promiňte.” Pjakin zde

Tolik ve zkratce ke zprávě o zavedení základního příjmu v prvním americkém městě. Jestli “jistota příjmu  jen podpoří “kulturu lenosti a kompletní závislosti” “, jak je uvedeno v úvodní citované zprávě, to, myslím, záleží na úhlu pohledu. K tématu ale chystám samostatný článek v souvislosti s robotem Sophia, a to především v tom smyslu, proč se mým pohledem jmenuje právě Sophia.

-Pozorovatelka- 31.10.2017

Print Friendly, PDF & Email

Komentáře čtenářů

67 Komentářů o "První americké město zavede program “základní příjem”. Průmyslová revoluce 4.0 – život bez práce? A jak to vidí Rusko? VIDEO"


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling vedený v osobní rovině proti autorovi článku nebo diskreditační výroky proti redakci AE News. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy k fyzické likvidaci kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky).

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


Upozornit na
avatar
5000

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
Forever Slav
Návštěvník

Dnes je významný den – 500 let od zveřejnění 95 tezí Martina Luthera:

Čest památce Martina Luthera.

Tato významná událost Reformace (kterou započal už John Wycliff a náš veliký Mistr Jan Hus) se bude opakovat. A to v podobě nacionalistické revoluce. Revoluce, která osvobodí evropské bílé národy od žido-zednářského euro-neomarxistického jha. Novodobým Mistrem Janem Husem, novobodobým Martinem Lutherem jsou vlastenci/nacionalisté jako Marine Le Penová, Nigel Farage, Geert Wilders, Norbert Hofer, Frauke Petryová, Viktor Orbán aj. To jsou současní reformátoři, průkopníci veliké evropské nacionalistické revoluce, která teprve přijde.
Touhu po svobodě a národní nezávislosti bílých národů Evropy nelze upálit ani jakkoli zadusit. Akce vyvolá přirozeně reakci. Tak, jako Reformace byla reakcí na poměry v tehdejší Římskokatolické církvi, tak dnešní nacionalistická Reformace je reakcí na vyhlazovací genocidní politiku žido-komunistické zednářské EU.
Je jen na nás, jaký to bude mít konec. Zda to skončí tragickým koncem a poslední konečnou Bílou horou/konečným zánikem pro bílé evropské národy a temnou tisíciletou tyranií nebo osvobození, na jejímž počátku povstane Evropa svobodných národních států, svobodných národů.

Osud je v našich rukou. Vyberme si.

Zvědava matka
Návštěvník

Opatrne, Forever Slav, aby Vas nekdo s tou “Bilou horou” neobvinil z rasismu! 😉

židovský debil
Návštěvník

“Základní příjem” bude platit pouze pr židáky,negry,kozomrdy,cikány,barevné podřadné zkřížence,buzeranty,pederasty a pedofily,nekrofily atd.,atd., a jiné “pokrokové”.
Podmínka=co nejvíce destrukční a úchylné.
Gójové budou makat jak fretky aneb nová židovská vize světa: Židovský pseudokrál a jemu podřízené nadřazené kupírované ovce.

Kurva,vždyť vy mrdky židovskonegerské shnijete ve vlastním hnoji a špíně,když na vás nebude nikdo z bílých dělat,neboť mimo okrádání gójů,smilstva,plagiátorství a loupení neumíte zhola NIC,vy pejzatí debili,a i to jste museli odkoukat od otroků,jinak by jste NIKDY nevylezli z nor a křoví,…kriplové obřezaní!

karol sidon
Návštěvník

zidovsky debil-chlapce mir bud s tebou nebo skoncis v blazinci

Jan Z Rokycan
Návštěvník

Mel bych na Vas dotaz se kterym si nevim rady. Vim, kdo je to napriklad Cech, Nemec, Francouz (spojuje je spolecna rec, historie, podobne morlani hodnoty a stat), ovsem unika mi, kdo je to zid. Muzete mi ujasnit, co spojuje a charakterizuje zidy, kdyz donedavna nemeli ani spolecny stat? Dekjuji za odpoved.

zero
Návštěvník

Karole Sidone, pokud jím jste, našel jste v příspěvku židovského debila nějakou užitečnou informaci?

.lak
Návštěvník

Tahle společnost je plná institucionálního a průmyslového rasizmu. Koneckonců na vojně jsme slýchali něco o debilních bonďácích rasisticky a nejen tam od lopaťáka. Takový měl ruce a obr. Nicméně byl blonďák taky ale on to hrál na že je polák a to je něco jiného. :-))))))
https://www.youtube.com/watch?v=fEZvz2tMfN0
https://www.youtube.com/watch?v=4AbY0x1ZaaU

zero
Návštěvník

Nápověda pro Karola Sidona

Ta užitečná informace je skryta pod plusy a mínusy v hodnocení příspěvků vás a židovského debila.

čtenář
Návštěvník

Neumím si představit kam níž by se ještě dala nastavit laťka úrovně komentářů a proč nereaguje admin…

hirameki
Návštěvník

no, kdyby tam nebylo tolik těch velice zbytečných vulgarismů, dalo by se s tím zhruba souhlasit.

zarathustra
Návštěvník

zide muzes poslat nejakej obrazek zidonegra?

minikas
Návštěvník

Ve Finsku podobne nejakych 600- 800 USD/ osobu/ mesic. Takze podvod, zadny nepodmineny prijem, ale nepodminena socialni davka, nedosahujici ani zdaleka objemu, nutneho k preziti v najmu a zaplaceni povinnych odvodu (pojisteni).
Pojem PRIJEM znamena pravidelny prisun urciteho objemu penez, urceneho k existenci. 500 dolaru mesicne na existenci rozhodne neni, napr 1000 USD si vydela prumerny zebrak v NY.
Jestli tohle ma byt pokusny balonek, pak to neni zadna slava, ovsem prumerny obcan slysi jen slova a pod “podminenym prijmem” si hned predstavuje havaj s nicnedelanim, max. rejpanim se v zahradce, prolozene obcasnou vychazkou k bankomatu. Opak je pravdou.
Pokud nepodmineny prijem nepokryje naklady nutne na zakladni existenci (najem, pojisteni, neco k snedku a neco na sebe), pak nelze o nepodminenem prijmu vubec mluvit a jde o pouhou obezlicku, pri ktere se podnikatel zbavi socialnich odvodu a hodi je na bedra samotnym zamestnancum. Anebo automaticky o tech 500 dolaru snizi mzdy. “Tu mate nepodmineny prijem a hned vam ho strhnu z platu!” Tomu se rika vyhra! Chytre vymysleno, jestli tohle projde a lide si to nechaji libit (jako ze asi ano), tak jsou blbci a neda se s tim nic delat.

tana
Návštěvník

Já v tom vidím jen a pouze další způsob znehodnocování úspor a roztáčrní inflace, příčemž se zase bude stát zadlužovat a chudnout , zatím co soukromé společnosti budou bohatnout.
A zase to odnese střední třída a hlavně mladí, kteří už nikdy nanaspoří povinných 20% vlastního kapitálu pro získání hypotéky a budou vydáni na milost a nemilost pronajímatelům, tudíž si nikdy žádné děti nepořídí.

Zvědavá matka
Návštěvník

I když pouze “ve zkratce” ;-), naprosto souhlasím…

blondyna z Londyna
Návštěvník

“Politici se budou starat nejen o svuj stat, ale o cely svet…”To bude ale krasa, az Donald Trump nebude vladnout pouze v USA, ale celemu svetu. Nemuzu se samym nadsenim dockat 😀😀

Radek
Návštěvník

já také…

blondyna z Londyna
Návštěvník

Hezky clanek. Souhlasim s tim

blondyna z Londyna
Návštěvník

Zahalka a lenost jsou matka neresti. Ja jsem pro to, aby kazdy pracoval. Alespon 1-2 hodiny denne, ale proste aby nejaka pracovni povinnost byla, byt treba zametat chodnik. Ja bych to hodinu klidne vydrzela (aby si robiti odpocinuli ☺). Asi bych tim podminila ten zakladni prijem.

Jan Z Rokycan
Návštěvník

Davat lidem nejaky “socialni” prispevek je prece nesmysl. Ti co vladnou (nemyslim ted politiky, ale ty, co opravdu tahaji za spagatky) se boji prave toho, ze bily clovek bude mit dostatek casu na premysleni – cimz by to timto, jak pisete, de facto zajistili. Je prece zrejme k cemu by to okamzite spelo – velka revoluce, vsude nasili a to ti nahore nepotrebuji – doporucuji precist knizku Limes Inferior od polaka – Januse Zajdela, tam je to nadherne popsano. Tento system, kteremu se hrde rika “demokracie”, je diky nadnarodnim firmam jiz tak prohnily, ze vlastne zadny volny trh neexistuje. Kdyz nekdo chce zkoupit 99% sveta, at je klidne ma, at to tady vsechno ovlada, porad ovsem netusim, k cemu by mu to bylo dobre. Nadapada me jen jedna myslenka – urychlilo by to rozhodovani obycejneho cloveka o tom, co je v zivote to nejdulezitejsi – a tim je nejblizsi prostor, ve kterem zijeme – dum, obec. Clovek by zjistil, ze ty dulezite “veci”, ktere denne potrebuje, ma jen par kroku od svych dveri a na ty by se soustredil. At si ti nahore delaji co chteji, jaky maji vliv na to, co si vypestujete na sve zahradce, co si snite ze sve zahradky, co si za vyrobky nebo práci smenite se svym sousedem…

Janaz
Návštěvník

Ak si myslíš, že tá podmienená dávka ti bude stačiť na živobytie v takej miere, že sa nemusíš trápiť, z čoho si zaplatíš nutné výdavky a či budeš mať jedlo a strechu nad hlavou aj budúci mesiac, tak si na omyle. Takže to, že ľudia budú mať čas premýšľať nad tým, ako a kto spravuje svet a či by sa nedalo niečo zmeniť, je riadnou utópiou. Boli by sme 24 hodín denne zamestnaní tým, ako neskapať od hladu, či sa neocitnúť na ulici a prípadné otázky by ti raz dva vytĺkla z hlavy vrchnosť. O ostatné sa postará prudko zhoršený zdravotný stav ľudí, nárast psychických ochorení, samovrážd, strata ľudskosti a nakoniec boj každého proti každému.

Viera
Návštěvník

Je to tak, jak to říkáte. Nepodmíněný příjem v nedostatečné výši způsobí starost o jídlo a nárůst nevraživosti mezi námi. Nepodmíněný příjem v dostatečné výši způsobí nudu a to povede k nárůstu kriminality. Já se nebojím Sofie robotky, s tou si (jak řekl jeden přispěvatel) poradí naši spoluobčané. Mě děsí sofistikovanost nátlaku na naši psychiku.

Definitiva
Návštěvník

“Vztah mezi prací a lidskou důstojností je sociálním konstruktem, člověk nepotřebuje práci, aby mohl žít důstojně.”

Nikto sa nenarodil na tento svet len tak, na okrasu. Každý v sebe nesie poslanie, “boží plán”, život v súlade s prírodnými, vesmírnymi zákonmi, čo v ľudskej reči znamená rozvíjať spoločnosť /nie majetok jednotlivca/, poznať prírodné zákony, fungovanie sveta aj ľudského tela, zabezpečiť prežitie človeka na Zemi a osídľovať Vesmír. Zem tu nebude naveky, naviac globalisti zo sorty GP uvažujú pokračovať v ničení zdrojov Zeme a tiež o genocíde ľudstva.

Ak si toto ľudia neuvedomujú, tak sa niekde stala chyba a to nebola náhoda.

Ak si niekto myslí, že nepodmienený príjem rieši existenciu človeka, tak sa strašne mýli. Žiadny živý tvor na Zemi /mimo záujmu človeka/ nedostane do daru možnosť žiť len tak, na okrasu. Každý tvor na to, aby sa mohol nažrať, musí vykonať určitú prácu, musí rozvíjať svoje schopnosti a poznanie, musí riešiť úlohy.

Nepodmienený príjem znamená degeneráciu ľudstva, myseľ bude zamestnaná žraním a nie prácou, zdravie fyzické aj psychické sa prudko zhorší, budú sa množiť krásavci, hezouni, nastane populačný pokles, ako v tom pokuse s myšami a zánik ľudstva.

Ak nebude využitý tvorivý potenciál človeka, ak bude vládnuť robot a nie človek, tak človek prestane byť človekom skôr, ako sa stal Človekom s “Č”.

neoblomny
Návštěvník

bohužel člověk (jsa celý život uvázán u práce jak pes, pardon jak otrok, protože i pes má víc svobody) nemá šanci zjistit kým a proč vlastně je a tudíž dojít nějakého toho osvobození (od snu jménem svět a život), koncept práce se velice hodí mocným jElitům k vládnutí, jojo. ty co maj plnou hubu netáhel jsou uplně mimo mísu, chudáci otroci matrixu, sami si kadí do vlastního hnízda..

wpDiscuz