Prosím, vyřaďte se! Transfúzní a odběrová centra v Čechách a na Slovensku...

Prosím, vyřaďte se! Transfúzní a odběrová centra v Čechách a na Slovensku začala některým dárcům krve typu 0 rozdávat podivné papíry na dobrovolné vyřazení dárce z odběru a sestry kladou divné otázky, jestli lidé nelžou a vyplnili odběrový dotazník pravdivě! Ve většině případů jde o lidi, kteří byli očkováni vakcínou Pfizer, aniž by o tom věděli a odběrovým laboratořím se prý krev sráží v krevních vacích! Centra tak hledají cesty, jak se potichu zbavit nedobrovolně očkovaných nulkařů a současně ututlat skandál, který by poškodil vakcíny? V Německu už nemocnice rozdávají formuláře s kolonkami na 6 dávek vakcíny! Španělská studie definitivně potvrdila, že ve vakcínách je grafen!

Prosím, vyřaďte se! Transfúzní a odběrová centra v Čechách a na Slovensku začala některým dárcům krve typu 0 rozdávat podivné papíry na dobrovolné vyřazení dárce z odběru a sestry kladou divné otázky, jestli lidé nelžou a vyplnili odběrový dotazník pravdivě! Ve většině případů jde o lidi, kteří byli očkováni vakcínou Pfizer, aniž by o tom věděli a odběrovým laboratořím se prý krev sráží v krevních vacích! Centra tak hledají cesty, jak se potichu zbavit nedobrovolně očkovaných nulkařů a současně ututlat skandál, který by poškodil vakcíny? V Německu už nemocnice rozdávají formuláře s kolonkami na 6 dávek vakcíny! Španělská studie definitivně potvrdila, že ve vakcínách je grafen!

Naše redakce dnes dostala už přibližně desátý email na totožné téma, které začíná pomalu probublávat na povrch. Za poslední měsíc jsme dostali od lidí v ČR i ze Slovenska už několik svědectví od dárců krve, že se střetli s neuvěřitelným zážitkem ve svém odběrovém centru. Ve všech případech se jedná o dárce krve s krevní skupinou 0, ve 4 případech jde o osoby s Rh pozitivním faktorem a v 6 případech o lidi s faktorem negativním. Podle svědectví jde o bizarní situace, kdy po vyplnění epidemiologického formuláře a po vyšetření krve přijde sestra a začne klást podivné otázky směřující na dárce, jestli náhodou nelhal při vyplnění epidemiologického dotazníku.

Krevní konzerva skupiny 0 Rh Neg. Ilustrační foto.

Odběrová centra totiž nepřijímají krev čerstvě očkovaných osob, pokud od poslední dávky covidové vakcíny neuběhlo alespoň 7 dní. Nejvíce se to týká krevní skupiny 0 obou faktorů, přičemž negativní faktor lehce převažuje. Podle informací po provedení odběru se krev v odběrovém krevním vaku začne srážet, a to okamžitě po kontaktu se světlem. Celé vaky krve jsou tak částečně znehodnoceny, i když teoreticky lze z nich získat plazmu, ale ta se chová podivně a má polární neutralitu, jako kdyby postrádala elektrolyty, popsal nám v emailu jeden z dárců, který daruje krev 0 Rh pozitivní již skoro 20 let.

Očkovaní lidé 7 dní po vakcinaci nesmí darovat krev, ale co s lidmi, kteří se naočkovali od supernosiče aerobně před 2 dny?

Vakcíny skutečně v lidské krvi dělají neuvěřitelný cirkus, ale dosud se zdálo, že odběrovým a transfúzním centrům to nijak nevadí. Jenže, jakmile se v poslední době začalo očkovat 3. posilovací dávkou, tak se všechno změnilo. Odběrová centra se začala potichu zbavovat dárců skupiny 0 obou faktorů, ale všechno přitom probíhá neuvěřitelně podezřelou a bizarní cestou v naprosté snaze o zachování tichosti. Dosud jsme to v redakci považovali jenom za nějaký úlet, ale pokud se ozve 10 lidí s prakticky stejnou zkušeností z ČR i ze Slovenska, tak to začíná měnit situaci.

A právě dnes jsme dostali nový případ, kdy tentokrát naše čtenářka byla pohotová a rovnou si mobilem vyfotila bizarní papír, který dostala do ruky poté, co za ní přišla sestra v odběrovém centru a začala jí klást divné otázky, jestli prý při vyplňování epidemiologického dotazníku nelhala. Dokonce na ni naléhala a tlačila, aby se přiznala. Ve všech případech totiž tito lidé vůbec nejsou očkovaní, s výjimkou dvou případů. Jenže v těchto dvou případech mají oba čtenáři po druhé dávce již několik měsíců, takže lhůta 7 až 14 dní po poslední dávce přece nemá mít vliv na srážení krve v krevním vaku, ne? Anebo ano? A tady to celé začíná.

Spike proteiny na buňce savce

Během vyšetření krve dárců s krevní skupinou nula se ukazuje, že ve skutečnosti jsou čerstvě očkovaní, mají v sobě miliardy spike proteinů mRNA vakcíny, ale nikdy na očkování nebyli. Jediným vysvětlením je, že tyto osoby byly očkovány vzduchem, tedy aerobně, jak ve své klinické studii upozorňoval přímo Pfizer, psali jsme o tom v článku zde. Pfizer přímo ve své klinické studii v první etapě sledoval aerobní přenos antigenů z těla očkované osoby na neočkovanou, a to jak vzduchem, tak i potem a fyzickým kontaktem.

Pfizer si byl od počátku vědom toho, že vakcína neposkytuje bezinfekčnost, a že očkovaní lidé budou prskat a rozšiřovat očkovací antigeny všude okolo sebe. Tyto antigeny se potom dostanou do těl neočkovaných osob, a když taková osoba přijde darovat krev, tak zdravotní sestra přiletí jako s keserem a začne obviňovat dárce krve, že do dotazníku lhal, že ještě neuběhlo 7 dní od jeho očkování, protože má krev úplně plnou a nasáklou antigeny z vakcíny Pfizer, které jsou snadno detekovatelné při krevním rozboru. Odběrová stanice si tak myslí, že dárce krve do dotazníku lhal, když uvedl, že buď nebyl očkovaný, anebo že již uběhlo více jak 7 dní od očkování. Jenže, tohle není celé.

Německé nemocnice už rozdávají formuláře s kolonkami na 6 dávek vakcíny

V Německu už začaly nemocnice lidem rozdávat dotazníky a formuláře, které mají předtištěné kolonky a sloupečky pro 6 dávek vakcinace proti Covid-19. Formulář nám do redakce zaslal náš čtenář. Nemocnice v Německu jedou covidovou agendu velmi svědomitě a jak je vidět, počítá se s mnoha dalšími dávkami přeočkování, přičemž se obávám, že těch 6 sloupců ani nebude stačit. A teď si představte, že lidé budou mít v krvi tolik očkovacích cyklů a tolik látek, co to asi udělá s lidskou krví po čase?

Co když tento problém se srážením krve u nulkařů je jenom začátek problému, který se bude prohlubovat? Co když mají globalisté v plánu, kromě krize čipů do automobilů a krom plynové krize, ještě i krizi v oblastí zásob krevních konzerv? Bez dostatku dárců nelze zajistit operační programy nemocnic. Pokud vznikne krize mezi univerzálními dárci skupiny 0, může to znamenat kolaps urgentních příjmů, kde zachraňují životy lidí např. po autonehodách. Tohle opravdu není žádná legrace, dámy a pánové.

Formulář z německé nemocnice obsahuje kolonky pro 6 dávek vakcín

Lékaři a pracovníci transfúzních stanic nejsou žádní diletanti. Vědí moc dobře, že ti lidé při vyplňování dotazníků o očkování nelžou. Vědí moc dobře, co se doopravdy okolo nás děje. Když přijde neočkovaný člověk na krevní odběr, anebo i očkovaný člověk, který ale už má vakcínu vyčpělou mnoho měsíců, tak krevní rozbor zjistí, že mají krev plnou antigenů, které mají copyright vakcíny Pfizer. A proč to postihuje prakticky hlavně jenom nulkaře? Protož krev skupiny 0 neobsahuje antigeny ani na skupinu A, ani na B, ale obsahuje protilátky anti-A i anti-B. A tato kombinace způsobuje podivný jev.

Osoby s krví 0 vykazují známky přirozené rezistence vůči Covid-19. Dosud není jasné, jak je to možné, ale podle všeho pro rozvoj nemoci je vyžadována situace, kdy krev disponuje alespoň jedním antigenem a naopak nemá protilátky ani anti-A, ani anti-B. Jakmile ale krev 0 opustí lidské tělo a obsahuje antigeny Pfizeru, světlo podle všeho spustí fotochemickou reakci neznámého původu a protilátky v krvi napadnou vakcinační antigen. Výsledkem je vysrážení krve. Fotodekompozice krve je opravdu nezvyklá, ale odběrová centra nemůžou a nesmí spustit paniku. A proto se snaží dárců s touto krví zbavit, ale pouze potichu a dobrovolnou cestou.

Prosím, vyřaďte se! Srážení krve v odběrových krevních vacích začíná být vážná problém

Čtenářka ze Slovenska nám zaslala papír, který dostala od zdravotní sestry a na papíru je žádost o dobrovolné vyřazení ze seznamu dárců. Situace podle čtenářky nastala poté, co vyplnila odběrový dotazník. Laboratorní sestra se po chvíli vrátila a začala se jí ptát, jestli v dotazníku nelhala. Začala na ni dokonce naléhat, aby se přiznala. Následně byla naše čtenářka požádána, aby vyplnila a podepsala níže vyfocený papír. Nikdy předtím jej přitom v minulosti vyplňovat nemusela. Není to vyhazov, ale dárce dostane papír, že se má dobrovolně odregistrovat z daného odběru. Tohle není jenom na Slovensku, to je teď všude. Krevní centra čelí situaci, kdy neočkovaní dárci s nulkou jsou zaplaveni vakcinačními antigeny, protože u nich proběhlo spontánní aerobní naočkování, které je přísně utajované a umlčované u všech vakcín.

Čtenářka dostala papír na samovyřazení

Celá současná pandemie je důsledkem sekundárního aerobního očkování, kdy lidé byli nakažení/naočkováni od očkovaných osob, a když taková osoba dostane do sebe tyto antigeny, tak mírně onemocní, dostane Covid-19. Jenže, pokud má osoba krevní skupinu nula, nemusí osoba onemocnět vůbec, protože krev dosud nejasným způsobem neumožňuje antigenům reaktivitu. Takže, když taková osoba jde darovat krev a dostane se z těla do plastového vaku, začne se po kontaktu se světlem proces fotodekompozice krve a ta se vysráží ve vaku v důsledku chemické reakce světla, antigenů a protilátek krve. A proč k tomu dochází?

Španělská univerzita publikovala již druhou studii a potvrdila v ní nález oxidů grafenu ve vakcínách proti Covid-19

Odpověď přinesla zřejmě čerstvě zveřejněná studie [1] výzkumníků ze španělské univerzity v Almerii, kteří použili úplně novou metodu na detekci oxidů grafenů ve vakcínách. Úvod studie obsahuje toto sdělení.

Představujeme zde náš výzkum přítomnosti grafenu v kovidových vakcínách. Provedli jsme náhodný screening nanočástic podobných grafenu viditelných v optickém mikroskopu v sedmi náhodných vzorcích lahviček od čtyř různých ochranných známek a spojili jsme snímky s jejich spektrálními signaturami vibrací RAMAN. Touto technikou, nazývanou mikro-RAMAN, se nám podařilo určit přítomnost grafenu v některých z těchto vzorků po screeningu více než 110 objektů vybraných pro jejich grafenový vzhled pod optickým mikroskopem. Z nich byla vybrána skupina 28 objektů, a to z důvodu shody obrazů i spekter s přítomností derivátů grafenu na základě shody těchto signálů se signály získanými ze standardů a vědecké literatury.

Identifikaci struktur oxidu grafenu lze považovat za průkaznou u 8 z nich, a to díky vysoké spektrální korelaci se standardem. U zbývajících 20 objektů vykazují snímky spojené s Ramanovými signály velmi vysokou míru shody s neurčenými grafenovými strukturami, které se však liší od zde použitého standardu. Tento výzkum zůstává otevřený a je k dispozici vědecké komunitě k diskusi. Vyzýváme nezávislé výzkumné pracovníky bez střetu zájmů a bez koakce s jakoukoli institucí, aby provedli širší protianalýzu těchto produktů a dosáhli tak podrobnějších znalostí o složení a potenciálním zdravotním riziku těchto experimentálních léčiv, přičemž připomínáme, že grafenové materiály mají potenciální toxicitu na člověka a jejich přítomnost nebyla deklarována v žádném povolení k mimořádnému použití. Na konci tohoto videa zanecháváme odkaz ke stažení této zprávy.

Chystají se globalčiky rozpoutat kromě automobilové a plynové krize i krizi s nedostatkem krevních konzerv?

Studie byla publikována počátkem listopadu a jde o převratné potvrzení přítomnosti oxidů grafenu hned v několika vakcínách proti Covid-19. Toto je již druhá studie od vědců ze španělské univerzity, protože už v červenci jsme informovali [2] o tom, že přinesli studii o přítomnosti grafenu ve vakcínách. Jejich studie se stala terčem diskreditace a zpochybňování, a tak přišli s další detekční metodou, která je všeobecně používána ve forenzní biologii a také při rozborech stop po výbušninách, ve forenzní kriminalistice a v dalších oborech. Systém spektrálních signatur a vibrací umožňuje detekovat i ty nejmenší částice hmoty s vysokou precizností.

Náhled studie španělské univerzity

Tato nová studie tak znovu potvrdila přítomnost grafenových oxidů ve vakcínách. A právě grafen a látky na bázi feritu způsobují na světle prudkou oxidaci. Je možné, že fotoreakce krve skupiny nula při přítomnosti antigenů z vakcíny a prvků grafenových oxidů způsobuje srážení krve při kontaktu se světlem. Fotodekompozice krve je děsivá událost, která je vysoce nebezpečná. Kdyby tento jev zasáhl více lidí se skupinou nula, která je univerzálním dárcem pro všechny lidi, mohla by nastat hematologická krize s nedostatkem krve. Krev by se mohla sice zpracovávat ve tmě, ale není jasné, jestli grafen neprovádí destrukci a poruchy při separování plazmy. Snaha o odregistrování nulkařů v co největší tichosti je tak dalším děsivým střípkem do mozaiky covidiánského totalitarismu. Tady máš papír, dárče, a sám se vyhoď z našeho seznamu dárců. Hlavně všechno v tichosti!

Nejen o této děsivé souvislosti budeme hovořit dnes od 19:30 na Svobodném vysílači CS. Probereme všechna aktuální témata z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Záznam pořadu na Odysee

Vytvořte si na Odysee účet, nastavte si češtinu v profilu a dejte Follow k odebírání záznamového kanálu zde. Tím vám neujdou už žádné novinky a nově nahrané pořady Pana VK a Vítka. Odběr si můžete dát i na našem redakčním záložním kanálu na BitChute zde. Mobilní aplikaci pro iPhone stáhnete zde a pro Android zde.

S námi čtete, s námi objevujete

Vážení čtenáři Aeronetu, pokud se vám líbí naše investigativní žurnalistika a komplexní analýzy, které pro Vás už 7. rokem děláme, pokud se vám líbí naše články, videa a pravidelné páteční pořady na SVCS, a chcete-li, abychom vám i nadále mohli přinášet nové informace a politické analýzy a komentáře, přispějte prosím jakoukoliv sumou v závěru tohoto měsíce na naší obvyklé darovací stránce zde, ale pouze v případě, že si to můžete dovolit, tedy podle svých možností. Každý příspěvek má smysl, každý se počítá, malý i velký. Zatím jsme vysbírali jen cca. 61% z cílové sumy a do konce měsíce zbývají 3 dny. Přispět můžete bankovním převodem, PayPalem, kryptoměnami Bitcoin, Bitcoin Cash a Ethereum, a poštovní složenkou na účet. Naše práce může pokračovat jedině s Vaší podporou, jinak to není možné a nemělo by to ani smysl, protože podpora musí být oboustranná. Náš server je tu pro vás. Za Vaši podporu a pomoc předem děkujeme!

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Petr
Návštěvník
Petr

Dík za info.

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

Důkazy, že vakcíny způsobují prionová onemocnění..: https://stevekirsch.substack.com/p/proof-covid-vaccines-cause-prion

“PROOF: COVID vaccines cause prion diseases”

Prorok pravdy
Návštěvník
Prorok pravdy

ANTIWAXEŘI VŠECH ZEMÍ PROBERTE SE!
Přehodnoťte situaci, uvědomte si rizika a nechte se očkovat.

Vyhlaste covidu válku ne jenom slovy, ale i činy.
Dříve nebo později se pravděpodobně nakazí každý (vyjma Robinsonů na opuštěných ostrovech)
Zabraňte proto těžkému průběhu nemoci, zabraňte zahlcování nemocnic (volná nemocnice se Vám v budoucnu může hodit).
Nevěřte na chobotnice, ponorky a sentinely v krvi.
Nenechte se zmást proruskou dezinformační kampaní.(sami Rusové mají s covidem velký problém a proočkovanost populace by se jim teď hodila.)
Očkujte se, aby jste nemuseli být léčeni násobně větší dávkou protilátek. Nebojte se vakcína nekouše. Mají ji miliony pacientů a nežádoucí účinky jsou vzhledem k počtu dávek skutečně zanedbatelné.
Poslouchejte doktory, nejsou to Vaši nepřátelé ani agenti tajných sil.

Nevěřte na spiknutí-svět není tak bezútěšné místo a lidé nejsou tak prohnilí jak je Vám podsouváno.
Očkujte se ať se v to marasmu s rouškou na hubě nemusíme brodit ještě napřesrok.
Očkujte se ať se nedostanete na ECMO, jinak to máte spočítaný.
Očkujte se a společnými silami toho šmejda porazíme.

Myšodlak
Návštěvník
Myšodlak

Zřejmě dobrej oddíl… Nějak začínám být na různý proroky, hlavně “pravdy”, asi mírně alegrickej. A víte, milý “proroku”, jak se říká tomuhle “Vyhlaste covidu válku ne jenom slovy, ale i činy”? Bouchání na vrata od pekla. Dejte si pozor, může vám být otevřeno…

Dan
Návštěvník
Dan

Nevim jestli to hovado to mysli vazne. Tak blbej snad neni ani Kalousek.

Prorok pravdy
Návštěvník
Prorok pravdy

Zkuste se nadechnout a bez těch urážek: máte nějaké konkrétní poznámky k diskuzi?

joxny
Návštěvník
joxny

… Iba vesmír a hlúposť je nekonečný. Pan Prorok, dajte si šlehu, a chodte rozdávať cukríky a múdrosti pred škôlku. Ušetrite. Na hlúpu otázku, hlúpa odpveď.

Prorok pravdy
Návštěvník
Prorok pravdy

Hloupá odpověď na hloupou otázku? Já se Vás na nic neptal.

ING UJO
Návštěvník
ING UJO

Komiku ! Tady bylo nejrůznějších teorií,výkladů,nebo nevysvětlených jevů . Ale na Proroka a ještě k tomu “pravdy.” si tu ještě nikdo nehrál. Nebuď směšný a vrať gáži za angažmá. A pokud se ztrapňuješ bez gáže . Tak se představ odpovídajícím vzorem : Jasánek (Prorok pravdy)

Prorok pravdy
Návštěvník
Prorok pravdy

Nepleťte si satiru s realitou. Nejsem redaktor časopisu Rudá vatra. Na přezdívku neberte ohled. Soustřeďte se na sdělení.
Jak jsem pochopil, nesouhlasíte se mnou. Co by jste navrhoval Vy jako řešení covid. epidemie? Jaká opatření by jste použil?

Dan
Návštěvník
Dan

Odkud vis ty vohnoute, ze je to pravda, co jsi napsal? Rikali to v CT? Ani nevis, ze je to prolhana zumpa!

brutopýr
Návštěvník
brutopýr

Jsi pablb, už jen pro ten idiotský najck, pravdě netřeba žádnejch proroků. Chceš tu “chytře” provokovat, ale takto můžeš provokovat akorát někde na hovnovinkách nebo rovnou svejch na shekel.cz, hňupe.

Prorok pravdy
Návštěvník
Prorok pravdy

To jsou výrazy, Vy se s tím teda nemažete. Jakými protiopatřeními by jste řešil covid Vy?

Plesk
Návštěvník
Plesk

Odpovědi na protiopatření a jaký by vymysleli to se nedočkáte jen blbě žvanit …jo to uniz…ale dát návrh to ne ….ale plnou hubu keců to jó

cov-19
Návštěvník
cov-19

Tady je ale banda vylízaných tupounů. 😀

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

lidé nejsou tak prohnilí jak je Vám podsouváno

Mě to nikdo nepodsouva, já to vidím,vidím tu strukturu společnosti, včetně tebe 🙂🙂

Prorok pravdy
Návštěvník
Prorok pravdy

Vy mě vidíte? Kde stojíte? Já Vás nevidím.

Metatroon@email.cz
Návštěvník
Metatroon@email.cz

doufám že to je myšleno celé ironicky….

Prorok pravdy
Návštěvník
Prorok pravdy

Mohu Vás ujistit, že není. Zdálo se mi, že na zdejším fóru je poněkud stojatá voda. Jako by se zdejší komunita ocitla v informační bublině a zprávy z vnějšího světa sem nedolétly.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Proroku,

“Protiopatřeními” lze řešit REÁLNÉ = hmatatelné, prokazatelné problémy.

Pokuste se tedy píchnout do té “informační bubliny” a rozproudit ty “stojatou vodu”, a OSVIŤTE nás tady tou Pravdou a “zprávami z vnějšího světa”.
A můžete začít nejlépe předložením (i link) prokazatelného a nezpochybnitelného důkazu o EXISTENCI a Isolaci Viru SARS-CoV2 (důkaz formou vědecké práce – bádání / Science papers, řádně publikované ve vědecky uznávané a ověřené platformě, případně i s oponenturou). 😉
Nám se rady zatím opravdu nikomu, co já vím, nepodařilo něco tak zásadního NIKDE dohledat. Byl byste tedy N°1, a navíc je na tento průlomový důkaz vypsána dokonce mezinárodní odměna mnoha (set) tisíc EUR! (Tedy – hurá do toho, a máte vystaráno! 😉 )

A když už v tom hledání, bádání a zkoumání budete, přibalte, prosím, i druhou nedílnou součást, abyste mohl PRAVDIVĚ volat “Vyhlaste covidu válku ne jenom slovy, ale i činy.” – čIňte se tedy i Vy, abyste přesvědčil nás, váhající, a stejným způsobem (viz výše) doložte i důkaz o INFEKČNOSTI = přenositelnosti tohoto údajného patogenu, a to jedinou dosud známou průkaznou metodou – pomocí schématu dle Kochových postulátů (učivo každé slušné LF) – tedy uveďte protokol či zdroj protokolu o provedené takové zkoušce infekčnosti, a kdo, kde, a kdy ji provedl a s jakým výsledkem.

Pokud taková REÁLNÁ fakta a DŮKAZY (neviditelného) PROBLÉMU nemáme (aspoň my tady) k dispozici, je naprosto nesmyslné na něco neprokázaného hledat “PROTIOPATŘENÍ”, natož pak takovými “protiopatřeními řešit” cokoliv.

Pokud a dokud tedy tento “problém” – infekční, potenciálně smrtelný Virus, způsobující infekční onemocnění covid-19, není prokázán, mám za to, že PROBLÉM JE NĚKDE JINDE (vzhledem k opresivní situaci s citelnými znaky teroru na obyvatelstvo/Lidi), a proto předpokládám, že i ŘEŠENÍ BUDE JINDE A JINÉ, než to, které Vy tvrdíte – viz Vaše mylné, které vydáváte za pravdu:
“Očkujte se ať se v to marasmu s rouškou na hubě nemusíme brodit ještě napřesrok.
Očkujte se ať se nedostanete na ECMO, jinak to máte spočítaný.
Očkujte se a společnými silami toho šmejda porazíme.”

K čemu však dochází prokazatelně – doložitelně a vyčíslitelně, je likvidace funkční ekonomiky, školství/vzdělávání, zdravotnictví, sociál. systému státu, a mnoha dalších položek, nezbytných k NORMÁLNÍMU (= bezpečnému a zdravému) fungování společnosti Státu.
Očekávám tedy Váš návrh ŘEŠENÍ. 😉

Prorok pravdy
Návštěvník
Prorok pravdy

Tolik slov nebylo potřeba Zvědavá matko. Stačilo říci : Popírám existenci covidu (či jeho nebezpečnosti). Tomu se říká strčit hlavu do písku. Je to však taktika hodná pštrosa.
Co se týče důkazů o covidu, mně stačilo, co mi říkala manželka, která na covid.odd pracovala v prvních vlnách. Jak tam umíraly vedle starých lidí i ročníky 80. Tedy konkrétně umírali na nemoc kterou popíráte. Ještě před příchodem očkování, kterému vděčíme za to , že zde není o 20 tis. víc mrtvých, (očkování u kterého popíráte účinek)
Mám tedy na rozdíl od Vás informace z první ruky. Váš uváděný zdroj pan Formánek, kterému jste otevřela svou mysl, je k smíchu. Takový sběr hoaxů a nesmyslů se jen tak nevidí (děkuji, že jste mne o tomto webu informovala, sám bych to nenašel)-však pro pobavení to není špatné. Myslím, že právě tyto weby přispívají k oné informační bublině, která je na hony vzdálená realitě. Jestli nevěříte datům z nemocnic a lékařům, je mi Vás líto, že jste tak nedůvěřivá vůči lidem , kteří pracují a riskují i pro Vás. Jestli to chytnete, při vší té smůle která antiwaxery poslední dobou provází, mohli by se Vám lékaři ještě hodit.

Miler Jiří
Návštěvník
Miler Jiří

Dobrý den, zcela se s vámi ztotožnuji. Už absolutní hloupost je Informovaný souhlas, jak může být informovaný když ještě nejsou hotovy studie, se kterými se počítá v polovině roku 2022 u prvních vakcín, některé mají mít hotové studie az v roce 2023. A to už nemluvím o tom, že v rámci probíhajících studií musí být část očkovacích dávek ve formě placeba.

Aleš K.
Návštěvník
Aleš K.

Chybí dodat: “Komerční článek”.
Právě jsem se vrátil z… Novinek.cz. Nejsem znalec, ale takové pohrdání hlavou státu, to se snad ve světě nenajde. Tak tohle je ta demokratura, po níž jsme toužili, semnevěděltodlencto…

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Prorok (ČÍ?) pravdy

Zřejmě jste UVĚŘIL … podobným viro-mikrobio- epodemio-logickým odborníkům jako třeba Mgr. et Mgr. Ken Vojtěch, kteří vás (vaši přesvědčenou skupinu) PŘESVĚDČIL, že TEČKA je 100% účinná, že je SCHVÁLENÁ a BEZPEČNÁ, a že po 1-2 (podle typu) budete ZPĚT V NORMÁLU.

Co dodat – ani jedno z toho, bohužel, NENÍ Pravda. Dohledejte i jinde, než v ČÉTÉ, nebo na Seznamu.cz. Zajisté umíte anglicky, abyste zjistil i info z jiných/cizích zdrojů.
Pokud AJ neovládáte, ta p. Formánek – otevrisvoumysl.cz (a velký DÍK mu za to!) pro takové, jako Vy, pečlivě a obětavě překládá tyto informace do češtiny, jako také resetheus.org .

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Ja ojebat hygienu a Covidfanatiky ….:

https://m.mojevideo.sk/4qxa

https://m.mojevideo.sk/4qx9

😀😀😀

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Za všechno, co se dnes děje ve světě, může ten pojebaný Darwin, a jeho bratr, protože současný Covidismus není nic jiného, než pokračování Eugeniky, jen pod jiným názvem.

Pro ty, kteří neposlouchali dva pořady Vítka, jen stručný odkaz zde, co je Eugenika …

https://cs.wikipedia.org/wiki/Germáni

A tady odkazy pro ty, kteří by si je chtěli poslechnout.
Je to velmi poučné, abyste věděli, kam a ke komu patří ty bestie, které dnes u nás verbují pro očkování.

https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-11-08-1-2-lidske-zrudy-mk-ultra-psychofarmaka-halucinace-hypnoza-amnezie-ci-programovani-osobnosti/

https://www.svobodny-vysilac.cz/2021-11-10-2-2-lidske-zrudy-mk-ultra-vytvoreni-nevedomych-lidskych-biorobotu-jdi-zabij-vrat-se-a-zapomen/

Časy se nemění, když ZLO útočí, ….. jen jména a ksichty.

Stano
Návštěvník
Stano

tiež mám nulu. nie som očkovaný, ale ked sa dala mama, tak sa mi začali rôzne staré zápaly, zvýšil sa mi tlak a tep, museli mi pridat lieky na srdce. po par mesiacoch to prešlo, teraz sa chce dat očkovat treti raz…

Lollo
Návštěvník
Lollo

Mně pomohl Korolen od firmy Energy. Zkuste to. Něco stopro šířej, taky se mi udělala arytmie právě.

Prorok pravdy
Návštěvník
Prorok pravdy

Očkování nepůsobí na okolí, buďte bez obav, to budou jen nervy. Nestresujte se tím .

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Prorok pravdy aka šiřitel nepravdy.
Zjistěte si ověřené/fundované informace, ať nejste za blba, a ještě navíc velmi sebevědomého blba. Nebo přesvědčeného/zaplaceného trolla… Obojí není lichotivé.
😉

Prorok pravdy
Návštěvník
Prorok pravdy

Opakujete se. Mimochodem, vzhledem k délce Vašich příspěvků a četností s kterou přispíváte mě napadlo o Vás to stejné. Opravdu se nabízí otázka, kdo Vás za ty sáhodlouhé eposy a kopce odkazů, kterými zdejší fórum neúnavně prokrmujete, platí?
PS-vzhledem k slovníku, který používáte bych Vás typoval spíš na muže, ale možná se pletu.

4info
Návštěvník
4info

Takové shrnutí Koronafašismu a vakcinace dětí od jedné hodně nasrané Slovenky!

Nevadí..
https://odysee.com/@LianaLaga:8/YouCut_20211116_170153825:f
45 minut

4fun
Návštěvník
4fun

Nějaký Honza Konopásek na Fuckbooku 🙂

Tak na udání. Dorazili. Ve dvou. Ani tak jsem se nezalekl a šel do boje. Snad jsem na nic nezapomněl.. Bylo to dlouhý 24 minut, snad úspěšný… kdo chce, použijte jako studijní materiál.
https://www.facebook.com/honza.konopasek.1/videos/1974728022694336/

Tak mě napadá, dá se tenhle bordel nazvat “právním státem”, když zákony nezná ani vláda, ani inspektoři, ani jejich šéfové, ani stádní tupci, ani soudci, ani policajti, … a vsadil bych se že ani poslanci a senátoři 🙂

“Krize koplexity”?

Ten “fašismus”, to “svazkové řízení”, které se přenáší ze stádních orgánů na firmy a ovčany, …
… jak říkal “pan VK” …
… to je jen obyčejný ALIBISMUS a STUPIDITA 🙂

ONI ti “nahoře” totiž ty zákony neznají, a nikdo se už nechce hrabat v těch legislativních sračkách, a riskovat kariéru před důchodem jen proto, že udělá chybu a průser, protože ty kydy ve Sbírce chápe každý jinak, a někdy se to pochopit ani nedá 😀

Je to už nejmíň pět let co prezident/předseda advokátní komory v Jediích prohlásil, že tomu nerozumí ani adkvokáti 🙂

A myslíte si, že tomu rozumí ti idioti s právnickým diplomem z Plzně? 😀

Což jim ale nebrání brát za hodinu váš měsíční plat 😐

25% lidí co prošlo vězením jsou justiční zločiny! Víte co to znamená? To jsou lidé kteří mají právo vyvraždit de-facto celou justici! A až se to zhroutí tak to udělají, protože nebudou mít jinou možnost jak přežít! Budou se chtít alespoň pomstít 😐

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Je to níže v diskusi, ale vkládám to sem ještě jednou. Etzler je “krásnou” ukázkou prohnanosti Židů.
(Poznámka: to samozřejmě neznamená, že toho Nežid není schopen, ale u Židů je to naprostá přirozenost. Jsou to rození komedianti, lháři a mystifikátoři)

Byl jsem nezodpovědný blb, vzkazuje neočkovaný herec Etzler.
“Až budu zdráv, budu největší propagátor očkování na světě.”
comment image
Žid Miroslav Etzler v zinscenovaném divadle na podporu očkování.

Zatímco židovský herec Etzler bude propagovat židovské jedy, další Židé je vyrábí.

VYBERTE SI SVŮJ JED!
comment image
Židovští šéfové farmaceutických firem.
comment image

-VK-
„Všechny ty farmaceutické společnosti jsou v majetku světového sionistického Židovstva. Tzn. takzvaného Domu Sion. Všechny farmaceutické společnosti jsou řízeny samozřejmě židovskými řediteli, úplně všechny.“
(Svobodný vysílač, 12. 11. 2021)

-VK-
“Rusové se očkují vakcínou společnosti, které šéfuje původem německý Žid. Ten jim slibuje svobodu, pokud se naočkují … Konceptuální gramotnost je odporná v tom, že když se v ní orientujete, pokaždé skončí u židovských rodin, židovských jmen, židovských ředitelů, židovských majitelů, židovských bankéřů, židovských finančníků, židovských mecenášů a filantropů, židovských obchodníků. … Všechny farmaceutické firmy na světě řídí Židé, stejně jako všechny banky… a nikomu, až na výjimky, to nepřijde ani na malý okamžik podivné … Rusové jsou vystaveni Total Control řízení a židovský šéf ruské Big Pharma vyrábějící Sputnik informuje Rusy, že když budou hodní a budou poslouchat a očkovat se roztokem, tím ruským, ne tím americkým od židovských kolegů z Ameru, ne ne, ten je fuj, fuj, zato náš Sputnik je bezpečný. A když se jich naočkuje 80% a více, tak QR kódy a Total Control skončí. Haha, taková lež! Utáhnout Rusy na mokrou fusekli a falešný slib se zřejmě povede, protože to zatím funguje všude na světě.”

Karel
Návštěvník
Karel

Etzler je nesympatickej už od pohledu,proto hrál samý zmrdy

Prorok pravdy
Návštěvník
Prorok pravdy

Se svými názory patříte do muzea Druhé světové . Škoda pro Vás, že nejsou třicátá léta. Ve fašistickém Německu by jste se výborně uplatnil jako redaktor Deutscher Beobachter. Co Vás pohání k takové slepé nenávisti?

kešo
Návštěvník
kešo

Pani, alebo slečna “Petra zlatá”. Predtým ako sa rozhodnete telefonovať do relácie s pánom VK, tak “не бери бутылку в руку!”. Verím, že to zvládnete aj bez démona “al-ghúlu” v krvi.

Uďo
Návštěvník
Uďo

Podle mně je tupá od přírody.