Prohlášení D. Trumpa o Jeruzalému. Izrael, Ukrajina, Rusko, ale i požáry v...

Prohlášení D. Trumpa o Jeruzalému. Izrael, Ukrajina, Rusko, ale i požáry v Kalifornii – jak to souvisí

Prohlášení D. Trumpa o Jeruzalému. Izrael, Ukrajina, Rusko, ale i požáry v Kalifornii – jak to souvisí

Navazuji tímto na článek, ve kterém jsem popisovala, jak v procesu přestavby světa od bipolárního (pád komunismu) přes unipolární (dominance USA) k multipolárnímu (vznik Eurasie) má velký význam Ukrajina. Popsala jsem různé mocenské zájmy na Ukrajině, význam Minských dohod, kterými Putin vsadil na čas a skončila s tím, že řešení nakonec přišlo právě z Ukrajiny.

A popsání všeho dalšího není možné bez popisu role židů (a budu používat malé “ž”  ve smyslu “židé jako příslušníci judaismu”), bez jejichž účasti ve světě neprobíhá žádný proces. Na tématiku židů a židovství nejsem žádný odborník, ale vyhnout se jí nebylo možné, protože. jak role D. Trumpa, tak V. Putina je s židy spojena (v neposlední řadě – i prezident Zeman se označuje za Žida), teď ale jde o to, jaké zájmy různé skupiny židů sledují a jakým zájmům slouží. A to mě dovedlo k pátrání, kolik těch skupin vlastně je a následně ke zjištění, že v základu jsou čtyři:

  • Světový židovský kongres
  • Světová sionistická organizace
  • Proizraelská lobbistická organizace ve Spojených státech AIPEC
  • Chasidé – hnutí ortodoxních židů, rozšířené po celém světě s nejvlivnější dynastií Chabad Lubavicz

Než se budu věnovat tomu poslednímu, chasidům, krátce o těch předchozích.

SVĚTOVÝ ŽIDOVSKÝ KONGRES  je mezinárodní organizace, sdružující židy celého světa a kromě toho, že každá země má vlastní “židovský kongres”, v základu má Světový židovský kongres (dále jen JWC) pět regionálních poboček: Židovský kongres Severní Ameriky, Latinskoamerický židovský kongres, Evropský židovský kongres, Euroasijský židovský kongres a Izraelský židovský kongres. Předsedou je Ronald Steven Lauder, předsedou správní rady David Rothschild.

Za datum vzniku JWC je považován srpen 1936, kdy byl vytvořen v Ženevě v reakci na vzestup nacismu a rostoucí vlnu evropského antisemitismu, ve skutečnosti však jeho předstupněm byl Americký židovský kongres, který byl vytvořen už v roce 1918 (!) a který byl financován Světovou sionistickou organizací. V roce 1933, po nástupu Hitlera k moci, vyzval tehdejší prezident Amerického židovského kongresu Bernard Deutsch americké židovské organizace, aby podpořily vznik Světového židovského kongresu k obraně německých židů, načež v roce 1936 ve Švýcarsku vznikl JWC, jehož sídlo bylo později právě kvůli nacismu přeneseno zpět do N. Yorku, kde je dosud. Později se JWC zasloužil o vznik Společnosti národů, což byl předstupeň OSN, která rovněž má sídlo v N. Yorku. K této části ale můžeme říct, že ač je JWC označován jako mezinárodní organizace židů, ve skutečnosti je to organizace amerických, resp. americkým zájmům sloužících židů.

SVĚTOVÁ SIONISTICKÁ ORGANIZACE je ještě starší organizací, než JWC a v podstatě můžeme říct, že nebýt Světové sionistické organizace a jejího financování, nevznikla by ani JWC. Světová sionistická organizace vznikla – jaká to “náhoda” – rovněž ve Švýcarsku, a sice v Basileji v roce 1897 a jejím zakladatelem byl Theodor Herzl, který už tehdy “předpověděl”, že do padesáti let vznikne židovský stát Izrael. A pokud jde o roli Světové sionistické organizace, o té lze říct, že svou roli splnila jak vznikem státu Izrael, tak podporou vzniku Americké židovské organizace, která se následně změnila v JWC.

AIPAC – American Israel Public Affairs Committee je americká zájmová skupina, která v Kongresu USA lobbuje za silnou americkou podporu Izraele a je považována za nejmocnější a nejvlivnější lobbistickou skupinu ve Washingtonu. Jedná se o neziskovou organizaci s velkým množstvím členů, mezi které patří příslušníci jak Demokratické, tak Republikánské strany. AIPAC je financován z příspěvků a darů jeho členů a pokud máme posoudit zájmy této židovské skupiny, tak v podstatě rovněž jde o to, že židé i zde slouží americkým zájmům, ač to zdánlivě vypadá tak, že Spojené státy slouží židům. A ten zmatek je logický, protože ve skutečnosti Spojené státy i židé jen slouží “vyšším” zájmům, což se v naší současnosti potvrdilo tím, že prezident Obama z nějakých “nepochopitelných” důvodů přestal podporovat Izrael (dodržovat AIPAC), zatímco současně navázal vztahy s Íránem. Byl to on, kdo po cca 30 letech se stal prvním americkým prezidentem, který telefonoval íránskému prezidentovi, po čemž následovalo zrušení cca 30 let trvajících antiíránských sankcí jako výsledek světové jaderné dohody s Íránem, která se velmi obtížně rodila opět ve Švýcarsku v roce 2015 (a ve stejném roce, kdy se svět přestěhoval do Číny). A v souhrnu můžeme říct, že dohoda AIPAC právě za Obamy přestala platit a že Obama splnil ten úkol, že spolu s likvidací USA nastartoval i likvidaci státu Izrael.

CHASIDÉ. Tady se dostáváme k organizaci židů, která sice je součástí JWC  (pravidelně se účastní Světového kongresu židů stejně jako jiná menší hnutí), přesto v něm ale má svoje zájmy. Chasidé se rekrutovali především z lidových a venkovských vrstev židovského obyvatelstva, z lidí, kteří byli velmi často negramotní, nevzdělaní a žili ve velké bídě. Jejich hnutí bylo svým způsobem symbolem odporu proti autoritativním typům učenců. Jejich odpůrci jim kromě nevzdělanosti vytýkali pověrčivost, mystické praktiky a meditace. Slovo “chasid” znamená “zbožný” a chasidimus hlásá v protikladu k většinovému judaismu především radost z každodenního konání, klade důraz na intenzivní náboženský prožitek, jehož člověk může dosáhnout pouze celým odevzdáním se a přilnutím k Bohu, základním postojem chasidů je pokora a radost,vyjadřovaná tanci a zpěvy a velký důraz na dodržování kabaly. Chasidé proto představují lidový a zatím poslední směr judaismu a striktním důrazem na dodržování kabaly představují nejortodoxnější formu judaismu.

Chasidismus – náboženství  východoevropských židů 

Chasidismus vznikl v 18. století v Podolí  (území dnešního Polska a Ukrajiny), jeho zakladatelem byl  Ba’al Šem Tov („Pán dobrého Jména“), postupně se rozrostl do celého světa a dnes představuje největší židovské hnutí s organizacemi v cca sto zemích, včetně USA a Izraele. I chasidismus samotný však má několik odnoží – dynastií, které nejsou jednotné v otázce státu Izrael, nejmocnější dynastií však je dynastie Chabad-Lubavič (Lubavič podle města v Bělorusku, kde měla dynastie sídlo), která existenci Izraele uznává na rozdíl například od dynastie Satmar, (rumunští a maďarští židé) která je proti sionismu a existenci Izraele.

Za cca 200 let se hnutí chasidů rozšířilo do celého světa, v USA má největší pobočky v Brooklynu a v Los Angeles. Jaké jsou zájmy této židovské organizace je těžké soudit, za významné však považuji to, že byla vytvořena východoevropskými židy. A že právě tito se stali obětí holokaustu! A odtud se můžeme posunout k pointě článku, tzn. k Ukrajině jako klíčovému bodu přechodu světa od bipolárního k multipolárnímu dělení.

Pro židy je nachystán finální holokaust – Ukrajina, Putin a čas

Existuje spousta videí, kde V.V.Pjakin (a před ním už o mnoho let dříve generál Petrov) říká, že židé se jako nástroj moci Globalistů (GP, dále jen “Globalisté”) opotřebovali a že je pro ně připraven finální holokaust. Podle této teorie mají být židé nahrazeni scientology a tak,jako byli před třemi tisíciletí v Egyptě vytvořeni, tak dnes mají být zlikvidováni. A splnit to má ten účel, že bude zničen “viník” veškerého lidského zla, zatímco skutečná moc bude skrytě světu vládnout dál, navíc pak lidstvo ještě obviní z nové genocidy židů, za což se bude muset kát.

Přijmout tuto teorii bylo obtížné – jaký holokaust, když všechno pořád řídí židé a dokonce i za děním na Ukrajině stojí židé. Pak ale stačilo pozorovat, jak Spojené státy, ale také Evropa, jsou stále více antiizraelské na straně jedné a promuslimské na straně druhé a spojit si to s prohlášením z kategorie konspirací – že “třetí světová válka, která bude vedena mezi židokřesťany a muslimy a skončí likvidací státu Izrael”. A to můžeme přeložit tak, že zmizí-li Izrael, bude to definitivní konec židů a finální vítězství Globalistů. Jinak řečeno – zabránění likvidace židů a Izraele bude porážkou Globalistů.

D. Trump uznal Jeruzalem jako hlavní město Izraele – spustí tím záchranu židů nebo jejich likvidaci včetně likvidace Izraele?

Vším se zdá, že židé (obzvláště ti, kteří naslouchají Světovému židovskému kongresu, vedenému Ronaldem Lauderem a Davidem Rothschildem), nepochopili, co se pro ně chystá a že to nepochopili ani chasidé, kteří v amerických zájmech zorganizovali ukrajinský Majdan. Jinak řečeno – pro většinu světového židovstva slunce vychází nad Washingtonem. A to neznamená nic jiného, než že jsou to právě židé, kdo pomáhá udržet unipolární podobu světa,tzn. s USA v čele. A v posledním tažení USA (a proameričtí židé) vsadili právě na Ukrajinu a Polsko – na chasidské židy a jejich antiruské založení.

A právě tady se ukazuje moudrost Putinovy sázky na čas – na Ukrajině bylo nutné počkat, až chasidé pochopí, že finální holokaust je realitou. A opět musím zmínit Pjakina, který v jednom z mnoha videí o novém holokaustu řekl větu, která mi utkvěla v paměti: “Židům jde o to, aby na Ukrajině válka nebyla. A proč? Protože na Ukrajině je Dněpropetrovská oblast. A Dněpropetrovská oblast je co? To je chabad. A to je celé. A začne-li válka na Ukrajině, židovský národ bude zlikvidován v plném rozsahu” (kompilační video “Jak byl naplánován finální holokaust”  v čase od 2:30)

A Dněpropetrovsk, to skutečně je mocná židovská oblast, kde má židovská historie počátky už v 18. století, viz Historie dněpropetrovské židovské společnosti či zde a viz i Seznam slavných dněpropetrovských židů. A k Dněpropetrovsku se váže ještě další věc – v říjnu 2012 bylo v Dněpropterovsku otevřeno největší vzdělávací židovské centrum na světě, komplex Menora.

Židovský vzdělávací komplex Menora v ukrajinském Dněpropetrovsku   

Stavbu financovali židovští oligarchové Gennadij Bogoljubov a Igor Kolomojský.  “Menora”, s rozlohou téměř 122 tisíc metrů čtverečních. metrů, je největší podobná stavba v post-sovětském prostoru, v Evropě a zřejmě i ve světě a Dněpropetrovsk tak aspiruje na hlavní židovské město světa – tak to vidí Oleg Carev, bývalý proruský kandidát na ukrajinského prezidenta, krutě zbitý a vyslýchaný v době Majdanu (video a více zde), v současnosti komentátor politického dění.

V článku z května 2017 Oleg Carev dále píše, že v souvislosti se stavbou se vrchní rabín Dněpropetrovské oblasti Shmuel Kamenecký může stát nejvlivnějším mužem světa – ovšem pod podmínkou, že na Ukrajině NEZVÍTĚZÍ NACISMUS. A dále píše, že to byli ukrajinští židé, kdo zorganizoval Majdan a že nejspíš to bylo tím, že rabín Kamenecký je duchem Američan a proto nacismus na Ukrajině podporoval, ale že v současnosti se mnoho židů i s rodinami z Ukrajiny stěhuje a že dalším důkazem obav židů je skutečnost, že sám  Kamenecký zavedl taková bezpečnostní opatření v synagoze a v osobní ochrance, jaká byla naposledy realizována před 18 lety. U ukrajinských židů tak celkově narůstá obava, že Bandera bude prohlášen za národního hrdinu a je že čekají nové pogromy. Za pozornost stojí i další sdělení Olega Careva – že totiž jeho američtí židovští přátelé chasidy neuznávají! A v neposlední řadě zmiňuje, že v době Majdanu mu židé vyčítali, že stojí na špatné straně, ale že nyní se k němu stále více přidávají.

A obzvláště v té poslední větě je jaká informace? Taková, že bylo jen otázkou ČASU, než ukrajinští židé pochopí, že za děním na Ukrajině se skrývá i počátek nového holokaustu (a k tomu zdůrazněme, že američtí židé chasidy neuznávají).

Krym v hlavní roli, Světový židovský kongres a informace z 22.11.

Z popsaného můžeme vidět, že chasidé a Světový židovský kongres není jedno a totéž a rozdíl můžeme vidět už v tom, že světové židovstvo oslavuje příchod Nového roku v jiný den, než chasidé (letos to pro světové židovstvo bylo 20. září, zatímco pro chasidy 4. prosinec). V listopadu se však stala taková věc, že ze Světového židovského kongresu, který se konal ve dnech 6.-22.11. pronikla informace, že Světový židovský kongres uznal Krym jako ruský. Informace se rozletěla po světových médiích a věnovala se jí i ruská tv.

Video – ” V N.Yorku uznali Krym jako ruský”

Světový židovský kongres se od informace distancoval a označil ji za fake s tím, že šlo o technickou záležitost, která s názorem kongresu nemá nic společného a může to tak i být, protože o co šlo? Šlo o to, že sevastopolský rabín Volf svou účast zapsal jako “Sevastopol, Rusko”. Tedy nikoliv “Sevastopol, Ukrajina”. A jak rabín vysvětluje ve videu výše, Světový židovský kongres jeho účast takto přijal bez jakýchkoliv oprav a dodává, že když tak vlivná organizace jako Světový židovský kongres uznala Krym jako ruský, další země budou následovat.

Ať už to byl fake či nikoliv, informace zazněla a co je hlavní, v následujících dnech se přímo roztrhl pytel s informacemi, že Minské dohody už nemají smysl, k tomu Lavrov prohlásil, že “otázka Krymu je vyřešena jednou provždy” , ale co je hlavní – dění na Ukrajině se dalo do pohybu, který připomíná nový Majdan, ovšem s tím, že proamerické struktury, dosazené Majdanem v únoru 2014, jsou odstraňovány. Nervozita na Ukrajině se ale projevila i v tom, že promluvil ukrajinský žid Eduard Chodos a naplno pojmenoval, kdo začal válku na Ukrajině – a že to byli židé a hlavně chasidé

Eduard Chodos popisuje, jak naposledy seděl u kulatého stolu v otázce Ukrajiny před 23 lety a že tam polovinu tvořili chasidé a druhou polovinu Američani. A že tehdy věcem nerozuměl, ale od té doby pochopil mnohé a že židé rozbili dobře fungující Sovětský svaz a teď Ukrajině velí nacisté. Chasidy obviňuje dokonce ze sestřelení civilního letadla nad Ukrajinou a říká, že Ukrajina žije v chazarském kaganátu.

Vším je jeho řeč jistě v pořádku, ale na to teď nelze brát ohled, protože situaci Rusko nemohlo řešit tak, že ukrajinské židy pozabíjí, protože to by nejen vedlo ke světové válce, ale současně by tím Rusko šlo na ruku plánu Globalistů o finálním holokaustu. A proto nezbývalo, než čekat – čekat, až ukrajinští židé/chasidé sami pochopí, že proamerický směr se stane jejich záhubou.

A když to shrneme, pak jak pro Putina, tak pro Trumpa a s ním i pro Globalisty, se právě chasidé a jejich obrat směrem k Rusku stali zásadní kartou, na kterou mohli vsadit. Nedivme se proto bohatým kontaktům jak Trumpa a jeho rodiny, tak Putina s hnutím Chabad-Lubavitz, kde se hlavním spojovacím prvkem stal chasid Roman Abramovič. Vším to totiž byla sázka na východoevropské židy, kteří dokud se nevzdali proamerického (proneoconského) směřování, byli brzdou realizace Eurasie. A hnutí chabad v tom hrálo mnohem významnější roli, než ve své podstatě proamerický Světový židovský kongres.

Ruští židovští oligarchové vs Putin – buď bude zničen Putin anebo oligarchové

Jak a čím se stalo, že ze Světového židovského kongresu zazněla informace o Krymu jako ruském, se asi nedozvíme, ale svou roli v tom mohli sehrát ruští židovští a proameričtí oligarchové. 29.ledna totiž končí lhůta, kdy v souladu s americkými antiruskými sankcemi, podepsanými D. Trumpem, budou zabavovány majetky všech oligarchů, kteří jsou jakýmkoliv způsobem napojeni na Rusko či Putina. Pro ruské židovské oligarchy tak vyvstala otázka “Být či nebýt” a jelikož čas běží, nelze se divit, že Ruští uprchlí oligarchové prosí Putina o návrat do Ruska. Jinak řečeno – tady možná hledejme odpověď, proč ze Světového židovského kongresu přišla informace, že Krym je ruský. A ještě jinak – nejen chasidé možná pochopili, že naplánovaný holokaust má být stejně jako za 2.WW i o zabavování majetku nejbohatších židů.

Kalifornie – skandály v Hollywoodu, razie na ruském velvyslanectví a požáry

Chasidé mají jednu z hlavních světových poboček v kalifornském Los Angeles.A stojí za pozornost, že v Kalifornii leží Hollywood, který se otřásá sexuálními skandály, započatými na židovského mocného muže nejen Hollywoodu, ale i politické scény USA, Herveye Weinsteina. Ten se v letošním roce chystal zrealizovat dlouho plánovaný film o varšavském ghetu a holokaustu, který už ale nenatočí. Pak je tady další zajímavost hodná pozornosti, že totiž Kalifornie se chce od USA trhnout a hlavní představitel této iniciativy se odstěhoval do Ruska, odkud dění řídí. V Kalifornii dále v září FBI provedla razii na ruském velvyslanectví. A v neposlední řadě – kromě nedávné hrozby protržení hráze kalifornského jezera Oroville, Kalifornie stále hoří.

Prohlášení D. Trumpa o Jeruzalému. Izrael, Ukrajina, Rusko, ale i požáry v Kalifornii - jak to souvisí

Což vzhledem k tomu, že chasidská pobočka v Los Angeles má toto logo

může být ukázka, že likvidace východoevropských židů a jejich následný celosvětový holokaust je myšlen vážně.

Pro úplnost – chasidé a jejich protesty proti povinné vojenské službě v Izraeli, které běží od roku 2014 a poslední takový je z března 2017

D. Trump uznal Jeruzalém jako hlavní město Izraele

Toto sdělení D. Trumpa vnímám jako pokračování událostí po informaci ze Světového židovského kongresu o Krymu. A za nejsymboličtější v něm považuji to, že D. Trump tak učinil 4. prosince – tedy v den, kdy chasidé slaví Nový rok. Z vyšší perspektivy tím D. Trump oznámil, že finální holokaust, spojený s naplánovanou likvidací státu Izrael, se nekoná. Ještě jinak – že židé jsou národ jako každý jiný, tzn. národ s vlastním státem a nikoliv národ, který má nadále sice být rozptýlen po celém světě, ale současně zlikvidován jako již nepotřebný.

D. Trump je v tom ovšem v pozici, kdy na jedné straně spustil možnou likvidaci Izraele přesně tak, jak si Globalisté přejí, ale na druhé straně otěže příštího dění zcela předal Putinovi tím, že zatímco muslimský svět (Blízký východ) Američany nenávidí, Putin má prostor použít svou diplomacii a s ní dopomoci vzniku palestinského státu. Jak se to bude dále vyvíjet, je otázka, ze všeho ale plyne, že zachování státu Izrael bude prohrou Globalistů. A pro potvrzení nemusíme chodit daleko – stačí se podívat, jak nesouhlasně na Trumpovo prohlášení reagovala OSN, EU, Merkelová, Macron, tzn. propagátoři islamizace světa….

Skončím tím, co dále říká Oleg Carev v odkazovaném článku:

Židovský svět je součástí našeho velkého světa. Je to velmi významná část. Procesy probíhající v židovském světě mají vážný dopad na kulturu, ekonomiku a politiku – na procesy probíhající v celém světě. Židovská společnost je velmi heterogenní a konfliktní. Konflikty jsou neodmyslitelné v jakékoli lidské společnosti a její židovská část není výjimkou. Vztahy mezi rychle rostoucím Chabadem a zbytkem židovského světa jsou velmi obtížné. Moji američtí židovští příbuzní odmítli uznat mé známé v Dněpropetrovsku, když zjistili, že jsou to chabadové. Ale bez pochopení vnitřních, hlubokých procesů probíhajících v rámci židovského světa nebude možné pochopit ani globální politické procesy.

Což lze jinak říct i tak, že v současnosti je třeba fandit chasidům, východoevropským židům, v boji proti ostatnímu světovému židovstvu, obzvláště pak v případě, že v rámci “zákona času” pochopili, o co na Ukrajině jde – že totiž opět mají jen posloužit vyšším zájmům, aby poté byli opět první obětí genocidy SLOVANŮ. A Putin ví, že zachraňuje-li východoevropské židy, zachraňuje tím i ruský národ. A m.j. proto je Ukrajina tak zlomová a už jen připomenu, že Dugin po Majdanu volal po zabíjení Ukrajinců (židů?), zatímco Putin vsadil na Minské dohody…

A když V. Putin do čela Ruské federace židovských komunit dosadil chasadského rabína Berela Lazara, čímž v Rusku oslabil vliv Světového židovského kongresu (proamerického, viz výše), věděl, co dělá a shrnout se to dá i do té klasické věty “nepřítel mého nepřítele se stává mým přítelem” .

V. Putin a chasidský rabín B. Lazar, zdroj fota viz článek Rusko vs Ukrajina

A když prezident Zeman říká “Jsem Žid” a podporuje uznání Jeruzalema za hlavní město Izraele a současně kritizuje ukrajinského premiéra Jaceňuka za jeho slova, že Rusko táhlo na Německo a přitom okupovalo Ukrajinu, tak to lze vnímat tak, že ví, že likvidace státu Izrael je spojená s holokaustem židů, který má (měl) být započatý právě na Ukrajině. A kdo se poučil z historie, ten ví, že na začátku hitlerovského tažení na Rusko byla genocida východoevropských židů .

-Pozorovatelka-  11.12.2017.

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
zvědavá matka
Návštěvník
zvědavá matka

K tématu:
Paní Pozorovatelko, doporučuji:
Imam, Palestinci, i užiteční “neziskoví” agenti rozdmýchávači na masivní Demonstraci na Times Square volají po další Intifádě …
Mnoho aktuálních video dokumentací v článku:
https://pamelageller.com/2017/12/jerusalemt-imes-square-palestine-vs-patriots.html/
– obzvláště výživné poslední video ( volání po “výmazu” I.)

Naplánovaná akce i reakce staví na BV proti sobě muslimy a židy v boji o životní prostor … jak už jsem uváděla, muslimové = 1,5 miliardy populace….
(též použitelné jako záminka pro muslimy/IS? , kteří již teď volají, že Američané “už nebudou v bezpečí”).

Co mi pořád nějak uniká je: PROČ by již dávno a dlouhodobě chtěl, jinak racionální, Prezident Zeman (a též prognostik!), aby NAŠE Ambasáda byla tou PRVNÍ cizí Ambasádou v Jeruzalému…. https://www.youtube.com/watch?v=3kk6viOIHs0
Nevnímá snad ve svých prognózách, že je to škádlení hada bosou nohou?

konzerva
Návštěvník
konzerva

Vyšel Pjakin z 10.12 věnuje se rozhodnutí MOV o učasti ruských sportovců v Korei…jsou to pro něj vlasovci včetně všech činovníku a nemají platit pokutu, dále severní korea, jeruzalem… atd. zatím rusky a na konec foto americké a ruské gymnastky…kdo je na steroidech od kanadského autora…. ruska do ria nesměla a američanka ano… https://riafan.ru/1006434-srazu-vidno-kto-na-steroidakh-kanadec-poshutil-o-foto-gimnastok-iz-rossii-i-ssha

M.C.
Návštěvník
M.C.

Potvrdila se informace, že záležitost okolo Jeruzaléma je v první řadě vrtění psem.
Ale z jiného důvodu než jsem tvrdil posledně – Trump a US ozbrojené síly potřebují klid na práci uvnitř Států, tak odvedli pozornost světa jinam. Ale protože je to mnogochodovka, tak vyostření situace na BV a rozlišení kdo je kdo má také svůj význam a bude využito k dalšímu postupu.

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

“Independent Order B’nai B’rith (Synové smlouvy) byl založen v New Yorku 1843 východními Židy (Aškenázy) na pokyn Rothschildů. Podnětem jeho vzniku bylo rozrušení světové veřejnosti ze židovské rituální vraždy v Damašku (1840). Je to výhradně židovský zednářský řád, jemuž jsou v podstatě podřízeny všechny zednářské lóže na světě. Nejvyšší vedení zednářstva je právě zde. Řád provádí světovou židovskou politiku ve velkém stylu – rozpoutal bolševické revoluce v Rusku v letech 1905 a 1917, revoluce v Německu a Maďarsku v roce 1918 a 1919, I. a II. světovou válku, a dále pak 2 638 revolucí a převratů v celém světě. Jeho finanční oporou je Rothschildova bankovní říše. Jeho členy byli resp. jsou K. Eisner (Salomon Kosmanowski), E. Toller, E. Mühsam, K. Radek (Sobelsohn), M. Leviné, B. Kun (Aron Kohn), K. Liebknecht, A. Kerenskij (Kirbis), P. Helphand, L. Trockij (Bronstein), B. Baruch, L. Brandeis, W. Wilson, F. D. Roosevelt (Rosenfeld), J. F. Kennedy, H. Truman (Salomon Treumann), L. Berija, J. Andropov (Lieberman), Z. Brzezinski, H. Kissinger, atd. Řád zahájil svojí destrukční činnost založením veliké lóže v roce 1883. Prováděl také soustavnou destrukci katolické Církve. Každoročně uděluje tzv. Zlatou medaili muži, který se zasloužil nejvíce o Židy (dostali ji kupř. W. H. Taft, F. D. Roosevelt, R. Reagan, M. S. Gorbačov (Kohn), G. Bush st. atd.) Řád je rozvětven po celém světě. V České republice jsou jeho členy V. Klaus, V. Havel, V. Mlynář, K. Kühnl, J. Tošovský, E. Lánský (Löwy), I. Klíma (Izák Kauders), M. Žantovský, L. Dobrovský (Hamerschlag), P. Moos, V. Železný (Eisenkraft), J. Wagner, J. Štern. R. Palouš, a další.”
(Traian Romanescu; Páni a otroci 20. století – Světová židovská konspirace, str. 11)
Tato pasáž o B´nai B´rith je v této knize v předmluvě a pochází od Miroslava Dolejšího,
autora Analýzy 17. listopadu 1989.

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Z té úvodní fotky “Pojďme udělat svět opět velkým – společně” musí mít všichni Soudruzi osypky …. :-))))

M.C.
Návštěvník
M.C.

Ta fotka je z Ruska a objevila se už po Trumpově inauguraci.
Je to signál že Rusové vědí o co jde a čekají až si Američané udělají pořádek doma na dvoře.
Svět se změní k nepoznání. Nejsou totiž Američané jako Američané.

AntiSion
Návštěvník
AntiSion

Ano bude velkým – jediný světový stát One World pod jednou jedinou univerzální židovskou vládou!

desgusting
Návštěvník
desgusting

Dnes vecer zacala chanukka….

Fantomas
Návštěvník
Fantomas

Zajímavé shrnutí židovských organizací, má ovšem jednu vadu:
Základní rozdělení židů je mezi sefardské (potomci původních židů vyhnaných Římany z Jeruzaléma, etnicky Arabové) a chazarské (potomci obyvatel Chazarského chanátu, etnicky běloši – těžko upřesnit, Chazarský Chanát měl dost zmixované obyvatelstvo).
Chazaři se po dobytí chanátu postupně rozptýlili do Evropy – hlavně do Německa. Nejznámější dynastie židovských bankéřů (Rothschildové, Warburgové, …) jsou všechno potomci Chazarů. To mimo jiné znamená, že rodiny které stály za založením Izraele (Balfourova deklarace ve které se zavazoval tehdejší britský ministerský předseda k podpoře samostatného židovského státu lordu Rothschildovi) jsou Chazaři. No a pokud proti nim stojí prostí židé z východní Ukrajiny (Chasidé z článku), tak jde vlastně o boj mezi dvěma vrstvami Chazarů a to hned na dvou úrovních:
Elity (sionisté – Rothschildové apod.) vs. prostí židé
židé z východní Evropy vs. židovští emigranti z USA

Článek pak úplně vypouští potomky původních židů – sefardské židy – kteří byli rovněž terčem genocidy za 2. světové války.
Že rivalita mezi sefarskými a chazarskými židy stále trvá dokazuje i dění po vzniku státu Izrael, kdy děti sefardských (= tmavých) židů byly sebrány ze škol a vystaveni dávkám radiace mnohonásobně přesahujících normu. O této genocidě vypráví např. dokument “The Ringworm Children of Israel”. Odkaz na první část na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=n5wBEhbAPaQ
Tímto svým činem si chazarští židé zajistili demografickou většinu ve státě Izrael. A ačkoliv jsou sefardští židé v Izraeli menšinou, je jich pořád dost (v samotném Izraeli necelá čtvrtina, celkově ve světě asi 16%). Já bych sefardy hned tak neodepisoval.

Navíc článek úplně opomíjí další vlivnou židovskou organizaci – B’nai B’rith (“děti úmluvy”). Tato nejstarší mezinárodní židovská organizace dnes funguje jako organizační struktura neomarxistické levice (B’nai B’rith se zaměřuje zejména na práci s mládeží) – jejím nejznámějším projektem je asi Anti-Defamation League (první mainstreamová organizace, která začala v USA razit rovnici pravicový/konzervativní = nácek/anti-semita). Jinými slovy: B’nai B’rith dohlíží na to, aby židovská komunita ve své většině podporovala cestu neomarxismu se vším co je s tím spojené (rušení hranic, podpora migrace, islamizace, …).

Velmi by mě zajímalo, jestli takto např. B’nai B’rith fungovala i v minulosti. Je známo, že např. všichni vůdcové komunistické revoluce v Německu na konci 1. světové války byli židé (Rosa Luxemburg, Kurt Eisner, Paul Levi, Ernst Toller, Erich Muhsam, Gustav Landauer, Eugen Leviné, Karl Radek, … pouze u původu Emila Eichhorna si nejsem jistý).
Stejné to bylo i s bolševickou revolucí, jejíž vůdcové se však na rozdíl od té německé ještě navíc přejmenovali:
Leon Trotsky – původním jménem Lev Davidovich Bronstein
Grigory Yevseevich Zinoviev – Hirsch Apfelbaum
Lev Borisovich Kamenev – Lev Borisovich Rozenfeld
Grigori Yakovlevich Sokolnikov – Girsh Yankelevich Brilliant
Z prvního sovětského politbyra tak nebyl žid pouze Stalin. Lenin měl židovské předky (jeho děda byl žid), u Bubnova jsem se původu nedopátral.

Samozřejmě, B’nai B’rith nepůsobila v carském Rusku, zato ale působila v Německu, ale hlavně v USA. Pokud už je tedy v článku zahrnuta lobistická organizace AIPAC, tak myslím, že pramáti všech dnešních politických “neziskovek” by tam měla být též.

Lumpír
Návštěvník
Lumpír

Sefardský židák je etnika arabského, tedy bratranec araba a to už je někde ve starém zákoně, že nějaký pračlověk tam měl dva syny, kdy jeden z nich peciválsky zůstal sedět doma a rozsemenil plemeno židů a druhý odtáhl do arabské pouště a rozkočoval kmen arabů. Aškenázský jidiš chazarský židák je etnika turkického, tedy hnědko hnido žluťoch příbuzný s turkem, tatarem, staromaďarem (ugrem). Se starozákonními židy jsou více příbuzní dnešní Palestinci, než chazarští Izraelci – proto ta nenávist na život a na smrt! A otec dnešního moderního Turecka Atila Ataturk že prý byl po předcích vyhnaných katolíky ze Španělska aškenázský žid, proto to jeho vykleštění islámu…

M.C.
Návštěvník
M.C.

O tom Ataturkovi se to ví. Celé hnutí tzv. mladoturků bylo vedeno těmito lidmi.

Phoneeazy
Návštěvník
Phoneeazy

Skutečnými Chasidy anti-sionisty kteří byli (WWII) odstraněni jsou Chaside typu Naturei Karta a Satmar … Jakože Putinuv Chabad Lubavitz jsou SIONISTÉ kteří jen bojují s Angloamerickými Sionisty o koryto …