Progresivní běloch je gay, který spí s dětmi stejného pohlaví, ale jiné...

Progresivní běloch je gay, který spí s dětmi stejného pohlaví, ale jiné barvy pleti? Největší slovenský deník uveřejnil v jednom čísle hned 3 články propagující a ospravedlňující pedofilii s jasnými průvodními znaky LGBTQ a pro-choice politiky z USA! Na průvody Gay Pride jsme si už jako občané zvykli, teď se bude Overtonovské okno posouvat směrem k akceptaci a legalizaci pedofilie! Dítě si prý může zvolit citový a sexuální vztah ihned po svém narození, stejně jako si může samo určit své pohlaví z nabídky 58 různých pohlaví a symptomatických gender profilů!

Progresivní běloch je gay, který spí s dětmi stejného pohlaví, ale jiné barvy pleti? Největší slovenský deník uveřejnil v jednom čísle hned 3 články propagující a ospravedlňující pedofilii s jasnými průvodními znaky LGBTQ a pro-choice politiky z USA! Na průvody Gay Pride jsme si už jako občané zvykli, teď se bude Overtonovské okno posouvat směrem k akceptaci a legalizaci pedofilie! Dítě si prý může zvolit citový a sexuální vztah ihned po svém narození, stejně jako si může samo určit své pohlaví z nabídky 58 různých pohlaví a symptomatických gender profilů!

Slovenský deník SME, který spadá do vlivového impéria George Sorose a jeho Open Society Foundation a Media Development Investment Fund, o čemž jsme přinesli investigativní článek zde, se dostal do středu mohutného skandálu s propagací pedofilie. Na událost upozornil [1] slovenský poslanec za SMER-SD Ľuboš Blaha, který se v posledních dnech stává terčem útoků a pokusů o kriminalizaci ze strany americké státní moci poté, co upozornil 26. června na bezprecedentní vměšování amerického politického důstojníka z americké ambasády v Bratislavě do procesů rozhodování slovenských delegátů v Radě Evropy, psali jsme o tom zde.

Články vyšly i v tištěné podobě deníku SME.

Americká společnost ESET (sídlo oficiálně stále vede na Slovensku, ale firma přesunula veškerý svůj vývoj a zejména business do USA pod křídla americké dceřiné schránky ESET, LLC pod vedením amerických manažerů) totiž podala na Ľuboše Blahu žalobu [2] za to, že na svém Facebooku psal o tom, že ESET je prý napojený na americké tajné služby, což je informace ruského ministerstva zahraničí z února minulého roku [3].

Žaloba na Ľuboše Blahu je tak rychlou odvetou americké strany za projevy a neúctu k americké státní moci, vůči které se projevuje pohrdavě a s odporem. K útoku na poslance Ľuboše Blahu použili právě ESET kvůli zakrytí původu úderu, i když každému okamžitě dojde, odkud vítr fouká. Jenže právě Ľuboš Blaha v pondělí upozornil na to, co se objevilo na titulní stránce serveru SME a rovněž v tištěných novinách SME.

Kampaň v podobě 3 článků s děsivým leit-motivem a palcovými titulky na hlavní stránce

Tento slovenský deník totiž spustil kampaň za legalizaci a propagaci pedofilie, když hned ráno v pondělí 7. července uveřejnil na titulní straně celkem 3 články propagující pedofilii. První článek [4] je úvodní sloupec autora, který popisuje a vysvětluje situaci, že i člověk s poruchou sexuálního výběru má právo na život bez předsudků. Druhý článek [5] s názvem “Život pedofila” popisuje život jednoho českého muže z jeho vlastního pohledu.

Desmond, 11-letý Američan je hlavním mluvčím Pro-Choice scény v USA, pracuje jako Drag Kid.

Je to de facto ospravedlnění a pokus vykreslit pedofily jako neprávem utlačovanou menšinu, která je nepochopena, přičemž článku vévodí podtitulek, že pedofilie není zneužívání dětí. A třetí článek [6] je potom rozhovor s tímto českým pedofilem, který provozuje zájmovou stránku s cílem všelidové osvěty o pedofilech. Server SME tak přesně okopíroval podobné články z amerických liberálních deníků jako jsou New York Times, Vibe, Vanity Fair a mnohé další, které v poslední době spustily propagaci na podporu pedofilie a pro-choice aktivit malých dětí.

Jak být Progresivním bělochem? V první řadě to znamená umět rozlišovat 58 různých druhů pohlaví

Pokud jste ještě neslyšeli označení “Progresivní běloch”, měli byste to honem rychle napravit. Podle amerických liberálních deníků je progresivním bělochem člověk, který odmítá historii své vlastní rasy jako historii útlaku ostatních etnik, odmítá veškeré historické atributy spojené s bílou nadřazeností a plně usiluje o smísení bílé rasy s barevnými rasami, aby se genově obohatil.

Progresivní běloch tyto procesy podporuje i u svých dětí, u kterých usiluje o pro-choice výchovu, která spočívá v tom, že dítě si může zvolit nejen své pohlaví, ale může se emocionálně a sexuálně vyhranit, vymezit a realizovat v libovolném věku s jakýmkoliv partnerem, bez ohledu na jeho věk, rasu, nebo pohlaví. Dokonalým progresivním bělochem je podle LGBTQ komunity zámožný běloch, který je gay, spí s dětmi stejného pohlaví, ale odlišné pleti. Jinými slovy, pokud jste homosexuální pedofil, který je na nezletilé černochy nebo Asiaty, potom jste progresivní běloch.

Papež František a malé dítě, které cítí přítomnost démona.

Václav Klaus ml. v nedávném rozhovoru mluvil o tom, že Trikolora odmítá liberální pohledy na rodinu, a že prý neexistuje nějakých 27 druhů pohlaví, ale jenom dvě, muž a žena. V této věci se ovšem Václav Klaus ml. brutálně mýlí, protože oficiálně podle Facebooku existuje 58 různých pohlaví, které definují pohlaví podle liberálního koncepčního modelu symptomatických gender profilů, seznam uvedla [7] americká televize ABC již v roce 2014 a nikdo z vás takový seznam asi neviděl a neslyšel o něm, nicméně americké nemocnice a psychiatři již seznam využívají a existují tlaky na jeho oficiální uznání Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Seznam 58 symptomatických pohlaví
 • Agender
 • Androgyne
 • Androgynous
 • Bigender
 • Cis
 • Cisgender
 • Cis Female
 • Cis Male
 • Cis Man
 • Cis Woman
 • Cisgender Female
 • Cisgender Male
 • Cisgender Man
 • Cisgender Woman
 • Female to Male
 • FTM
 • Gender Fluid
 • Gender Nonconforming
 • Gender Questioning
 • Gender Variant
 • Genderqueer
 • Intersex
 • Male to Female
 • MTF
 • Neither
 • Neutrois
 • Non-binary
 • Other
 • Pangender
 • Trans
 • Trans*
 • Trans Female
 • Trans* Female
 • Trans Male
 • Trans* Male
 • Trans Man
 • Trans* Man
 • Trans Person
 • Trans* Person
 • Trans Woman
 • Trans* Woman
 • Transfeminine
 • Transgender
 • Transgender Female
 • Transgender Male
 • Transgender Man
 • Transgender Person
 • Transgender Woman
 • Transmasculine
 • Transsexual
 • Transsexual Female
 • Transsexual Male
 • Transsexual Man
 • Transsexual Person
 • Transsexual Woman
 • Two-Spirit
Singularita vyrve člověka z uhlovodíkové biologické nádoby a přenese jeho mysl do kybernetického rozhraní

Samotná pedofilie je potom označovaná jako součást těchto skupin, kdy nestačí určení pohlaví, ale je potřeba určit symptomatický profil genderové základny jedince, protože jeho tělo a jeho mysl nejsou totožné s pohlavím, které bylo biologickému nosiči uděleno na binární úrovni. Je to neuvěřitelné, ale sami na těchto popisech vidíte, že globalisté de facto popisují lidské tělo jako schránku, nosič, která nese vědomí a toto vědomí je součástí několika entit, které se dělí o jednu schránku a definují symptomatický gender.

Evoluce lidstva do singularity.

Z tohoto důvodu globalisté usilují o singularitu a přenesení vědomí člověka do stroje, protože stroj nebude mít žádné biologicky narostlé pohlaví, ale půjde o kybernetický systém, v první fází v podobě Androida, tedy mechanické tělo, pouze mozek v nádobě bude biologický pro udržení vědomí. Po zvládnutí kvantového computingu bude vědomí přeneseno do neurální sítě na křemíkové bázi a android platforma již nebude potřeba a vznikne čistý kybernetický organismus bez organických prvků.

Děti si mají určovat pohlaví a sexuální vztahy samy ihned po narození, pedofilie je jejich právo v rámci svobodné liberální volby “Pro-Choice”

Propagace pedofilie logicky následuje po dokončení úspěšné propagace homosexuality. Průvody homosexuálů už nikoho nepřekvapují, propagace homosexuality je dokonce už i v ČR hluboce zakořeněná, v čele propagace je dokonce Česká televize s jednotlivými redaktory, takže tento proces je dokončen. Logicky tak bude následovat posun Overtonovského okna ještě dál, bude nastoupena cesta propagace a akceptace pedofilie. Začíná to v USA tím, že dětem je dovoleno, aby se převlékaly za druhé pohlaví, aby si děti osvojily život v roli tzv. Drag Queens, tedy transvestitů. Druhým stupněm je přešití pohlaví chirurgickým zákrokem. Přinesli jsme o těchto dětech šokující video zde. Jen pro silné žaludky!

Desmond, produkt liberální politiky.

Sami vidíte, že největší slovenský deník se neboji na katolicky a křesťansky velmi silném Slovensku zaútočit proti tradiční rodině hned 3 články s propagací pedofilie, což je americká pro-choice taktika, kdy dítě si má samo určit, kdy chce zahájit sexuální život, s kým jej chce zahájit a jak. Rodiče do toho nesmí mluvit, a pokud to dítěti zakazují, potom malý americký transvestita Desmond v uvedeném videu svým dětským vrstevníkům vzkazuje, že mají vyměnit své rodiče za nové.

Ve chvíli, kdy se dítě obrátí proti svým rodičům, proti otci a matce, ve chvíli, kdy muž není k rozeznání od ženy, v takovém okamžiku dochází k naplnění proroctví Sibyly z jejího řeckého Orákula, kde v projektoru spatřila svět, který je zaplaven lidmi se žlutou kůží a šikmýma očima (Věk Číny) a spatřila města, ve kterých syn nenávidí otce a dcera nenávidí matku. Spatřila odrostlé děti, kde dívka se podobala muži a odrostlý syn se podobal ženě. Spatřila jejich obcování mezi sebou za pobaveného dohledu nevlastních rodičů s divnýma očima.

Sibyla spatřila v projektoru děsivé scény… z naší současnosti? Satanova synagoga stojí za všemi těmito procesy likvidace Svaté trojice

Sibyla v Orákulu spatřila projekci plánu tzv. Satanovy synagogy, kdy potomek Boha bude zprzněn a sveden na cestu ďábla. Tento proces Satanovy synagogy se nazývá “globalizace” a jedním z hlavních nástrojů globalizace je liberalismus, který se snaží rozbít Svatou trojici (Trinity), která je tvořena Mužem, Ženou a jejich plodem spojení, Dítětem!

V Bibli je svatá trojice židy (resp. židokřesťany -> kalech) úmyslně v moderních dějinách a zrádně pokroucena na Otce, Syna a Ducha svatého. Všichni tři jsou mužského pokolení, proti Kristu, ale to je samozřejmě kalech, židovská lež. Svatá trojice Trinity je tajemstvím života, která drží a chrání zázrak stvoření, kterého může dosáhnout jen muž a žena. Není divu, že církev a Vatikán byl zkorumpován a posednut ďáblem již před mnoha staletími, není divu, že Bible byla tolikrát překrucována a redigována. Útok proti tradiční rodině je útokem světového sionismu proti Svaté trojici, proti svazku muže, ženy a jejich plodu.

Gay Pride průvody. Tam to všechno před 20 lety začalo.

Globalizace se snaží zničit národy, které vyrostly pod Kristem, a toto zničení nebude realizováno tanky, vojsky, ani bombami, ale procesy na vyšších prioritách, procesy ve školství, v medicíně, v médiích, v politice. Postupně budou z rodin muže a ženy vytvořeni škůdci společnosti, vlastní děti se obrátí proti rodičům, jak bylo spatřeno v projekci Sibyly.

Rodiče nebudou smět dětem jít příkladem a zakazovat jim chování, zakazovat jim sexuální praktiky s dospělými, protože takové zákazy budou nezákonné, zpátečnické a v rozporu se správným chováním převychovaného a progresivního bělocha. Posun Overtona již začal, bylo nakročeno k legalizaci pedofilie za použití stejných argumentů, jaké byly používány v dobách legalizace a přijímání homosexuality v médiích. Však oni jsou také lidé a také mají svá práva, říkali nám v televizích před 20 lety. Stačila jedna generace a je vymalováno. Na Slovensku, jak se zdá, se nezakecají. Tam běží děsivé globalizační procesy tak rychle, až z toho přechází zrak.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Bezejmeny
Návštěvník
Bezejmeny

Středověk trvá ,sice povolil uspání uspání oveček neboť satan krmý špatnou trávou o to větší bude rozbřesk nad krajinou.

kryssa
Návštěvník
kryssa

Tak jako v středověku Jan Žižka vymlátil adamity v Čechách, tak i nyní se musí objevit někdo kdo bude umět dát přírodu zpět do normálních kolejí a nejlépe ohněm a mečem

anam
Návštěvník
anam

Na gay pride si nikdy nezvyknem. Pozrite čo sa ukazovalo v B.Bystrici, takže nielen pride ale aj s.k. – prešlo to úplným mlčaním. Hlavne spávy – V Banskej Bystrici sa niekoľko desiatok ľudí zúčastnilo Pridu: Podľa Prostredníka mnoho kresťanov podporuje požiadavky LGBTI komunity. Matovič otvorene: “Odporný grc”. Matoviča si nevšímajte.

Andrw
Návštěvník
Andrw

Adresováno p.VK… V jednom z posledních telefonických rozhovorů jistý posluchač zmínil knihu ,,Ve Světle Pravdy” v kontextu toho, zda jí p.VK zná?…Osobně se trochu divím, že ne. Člověk, který v životě skutečně hledá odpovědi na otázky týkající se hlubších souvislostí o původu člověka, resp. jeho duše, života po smrti boha a dalších zásadních otázek lidského bytí, musí dříve nebo později k této knize dojít, jelikož odpovědi v ní nenajde v žádné jiné psané člověkem.

Proto velmi doporučuji…
http://www.abdrushin.cz/

anonym
Návštěvník
anonym

Andrw
Žádná kniha vám nepomůže, buďto půjdete odříkáním a meditací, nebo půjdete Přímou stezkou a dokopete se po nějaké době k religioznímu zážitku. Pak budete vědět vše. Jsou i jiné způsoby, ale nedoručuji, nebo už mnoho pokročilých duchů na tyto techniky dojelo a skončily v blázinci. Ono je totiž vždy něco za něco. Kniha vás samozřejmě může v hledání Pravdy nasměrovat, pokud ale zůstanete pouze u čtení, zůstal jste na půl cesty.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

“Ospravedlňovat” pedofilii , může jen pedofil, normální člověk ne. Takže každej kdo tak činí, by měl být okamžitě předmětem zájmu orgánů činných v trestním řízení , protože pedofilie je dle našeho trestního zákoníku , stejnjě jako ve většině zemí světa trestným činem a to jedním z nejhorších.

Dáša
Návštěvník
Dáša

Vy jste to shrnul dokonale stručně. Je zajímavé, že toto už asi v USA – kolébce demokracie a práva, si dnes nikdo napsat asi nedovolí. Možná proto, že na pedofilii se tam vážou ještě mnohem horší trestné činy, o kterých se mluví v souvislosti s rodinou bývalého prezidenta a aféry Pizza Gate.
Jsem velice zvědavá, jaké excesy bude letos tolerovat Policie ČR při výšlapu homosexuálů v Praze, kde se začali ženit i židovští rabíni.
Napadá mně, čím nás ještě ta Praha letos překvapí?

Gentilio Cespo
Návštěvník
Gentilio Cespo

Pedofilní sklony nelze ospravedlňovat či neospravedlňovat – ty jsou člověku jaksi dány.
Nelze se samozřejmě smířit s případným pedofilním chováním, tj. s pohlavními styky a podobným chováním vůči dětem – prostě proto, že to těm dětem ubližuje, a to tak, že hodně.

Jenže tyto neakceptovatelné praktiky zdrojové články nijak neospravedlňují, neomlouvají a už vůbec nepropagují (to by bylo za hranou zákona), aspoň ne ty části těch článků, které jsou viditelné bezplatně (celé články, aspoň druhý a třetí, jsou nyní přístupné pouze předplatitelům). A samozřejmě nic takového nepropaguje ani web https://www.pedofilie-info.cz/ – naopak jeho tvůrci se snaží pomoci se s tímto handicapem vyrovnat (tak, aby to nikomu neubližovalo).

Neboli autor článku polemizuje s něčím, co jím zmiňované články netvrdily.

hledac pravdy
Návštěvník
hledac pravdy

uz i ceska kotlina maka na zavedeni sodomy gomory!!!…a tento ci tato ci toto, uz sedi v narodnim ustavu dusevniho zrdavi…
https://www.youtube.com/watch?v=xUOpVdOPq7w
https://www.nudz.cz/pracovnik/?id=517
https://www.queergeography.cz/

Dáša
Návštěvník
Dáša

Jak to vlastně bylo tedy s tím Michaelem Jacksonem, který opakovaně čelil obvinění z pedofilie a nakonec nějaké rodiny musel odškodňovat? byl to progresivní běloch, když byl vlastně vybělený černoch? Já tomu pořád nějak nerozumím. Nebudou teď jacksonovi požadovat zpětně prachy nazpět, když byl vlastně nevinný?
Nejsou tu někteří lidi už vážně zralí na to, aby je pochytali a zavřeli na doživotí do blázince, když dokážou patlat takové nesmysly?

Lukumo33
Návštěvník
Lukumo33

je to bída. Zeman sám přiznal, že si po večerech ve svém kompu prohlíží dětskou pornografii. Za jeho prvního funkčního období si homosexuální prostituti na Hradě podávali dveře, Fajta to stálo místo, ale Ovčáček zůstal. Litviněnko obvinil Putina z pedofilie a za pár dní byl otráven. Okamura před vstupem do politiky rozjel homosexuální turistiku, vydal katalog pro homosexuály z velké části světa a lákal je k návštěvě Prahy. V tv dokonce prohlásil, že naše země je gay friendly. O soudruhu Klausovi, kterému jeho hošani přezdívají Kikina, ani nemá smysl psát. Normálního chlapa mezi politiky dnes hledáš jak jehlu v kupce sena, bohužel…

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Lukumo33
jen hloupě kecáš.

Banana boo
Návštěvník
Banana boo

Verím, že už dosť ľudí vo svete cíti a sú si vedomí toho,že ľudstvo už veľmi dlho nie je slobodné a život tu neprebieha tak, ako by správne mal.Sú si vedomí, že ten niekto,kto za toto môže, ten kto to tu (aj cez ľudských poskokov v podobe elity)riadi a ovláda, vyciciava a zotročuje človeka nepochádza zo Zeme a nemá ani fyzickú podobu ako my.Som toho názoru, že za týmto zlom vo svete a v ľuďoch je starý známy Boží vzbúrenec satan a bývalí anjeli, ktorí sa pridali na jeho stranu, čiže padlí anjeli. To oni sú príčinou toho zla.Ľudia sa nechali nimi počas tisícročí ovládnuť a zotročiť.Veď sám Ježiš Kristus povedal, že náš boj nie je proti viditeľnému ale proti nevideľnému. To sú všetky tie temné entity majúce svoju hierarchiu od bývalého(zrejme) archanjela satana, cez kniežatá až po najmenšieho démona žijúce v astrálnych, mentálnych a iných úrovniach a dimenziách bytia.Žijú aj medzi nami, no my ich nevidíme našim fyzickým zrakom.Človek je od podstaty slobodná bytosť, Božie dieťa, ktoré má slobodnú vôľu sa rozhodovať a vybrať si a temní to vedia a musia rešpektovať a preto nemôžu človeka ovládnuť priamo, ale až cez jeho voľbu.Preto je klamstvo(a ľudská nevedomosť) jednou z hlavných zbraní satana na ovládnutie-zotročenie človeka cez jeho voľbu.Všemohúci,večný,milujúci,spravodlivý a múdry Stvoriteľ všetkého-Boh vytvoril večné zákony,aby mohla existovať ROVNOVÁHA. Sám tieto zákony neporušuje a nemôže ich ani zrušiť.Úlohou ľydskej bytosti-Božej iskry s vedomím-ľudského ducha je získať skúsenosť na ceste vesmírmi a dimenziami, duchovne rásť, aby sa mohol vrátiť späť k svojmu Stvoriteľovi. Jeho úlohou je neporušovať tieto zákony, ale žiť s nimi v súlade.Jeho úlohou je dosiahnuť rovnováhu mužského a ženského princípu v sebe, teda rovnováhu medzu svojím neoravím ja-egom a pravým vyšším ja vo svojom vnútri. To je to,o čom hovorí Ježiš, že máme chodiť tou úzkou cestou, teda nehľadať to čo nám chýba(teda láska) von, ale smerom do seba, lebo všetko máme v sebe, len o tom nevieme a nenaučili nás to.Dobre to popisuje stránka Ragauian. Ak človek porušuje večné zákony, nejde dobrou cestou, lebo vybočuje z rovnováhy-hreší. A čím častejšie hreší, dostáva sa do zajatia temných entít-démonov, ktoré ho potom viac, či menej ovládajú a hlavne vyciciavajú z neho životnú silu a najsilnejšiu energiu vo vesmíre-sexuálnu energiu. Preto je dôležité, aby človek odolával pokušeniam, ktoré sa mu pritrafia v každodennom živote.Pravá láska medzi mužom a ženou je tou najväčšou silou ľudstva a preto temní sa všemožne snažia o zničenie tohto vzťahu.

anonym
Návštěvník
anonym

Nebylo by od věci, aspoň zhruba ten Seznam 58 symptomatických pohlaví, trochu vysvětlit, o čem to vlastně je. Já osobně to vidím poprvé a nemám ani tušení, jak se který ten symptom projevuje.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

anonym
pohlaví jsou dvě. Mužské a ženské. Vše ostatní jsou zvrácené úchylky které je třeba léčit nebo utlumovat ,chyby přirody nebo výtvory praštěných doktorů, kteří pro prachy udělají cokoliv. Proto jedninný normální vztah je mezi mužem a ženou.

anonym
Návštěvník
anonym

Jaryn
Jasně, já vás chápu, ale řekněme, že půjdete k doktorovi, že vás třeba zlobí prostata a zároveň vás bolí hlava a ten doktor, místo aby vás poslal na urologii, udělal laborku na bakterie a tak dále, tak vám napíše diagnozu jednoho z těchto pohlaví, nebo přesněji jednu z těch úchylek a sotva budete vědět, co s vámi mají doktoři za lubem. Je lepší tyhle novinky znát, aby se člověk v případě potřeby mohl aspoň nějak bránit. Já osobně tedy moc doktorům nevěřím. Navíc si myslím, že s některými těmi úchylkami bude spojena psychiatrická diagnoza, pak je určitě v zájmu každého normálního jedince, nenechat se do ničeho takového od doktorů zatáhnout.

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

anonym
to snad přeháníte,ne? Pokud někoho zlobi prostata jde na urologii. Pokud vás bolí hlavamůžete začít u obvoďáka, ale ten nemůže vymyslet nic jiného, pokud jde o trvalý problém než aby vás poslal na neurologii. Snad sám rozhodujete o tom jakého lékaře navštívit,ne? Snad ještě máme doktory a ne blbce,co by vám jako muži napsal,že máte menstruační problém.

.i.
Návštěvník
.i.

Je to utok na zmateny pubertaky, aby byly jeste zvrhlejsi, nez predchozi generace.

.lak
Návštěvník
.lak

Sám velký bordel i mamá vlastníků hedžoFky bruselonů dohazuje nabídku služeb. Kde je nabídka tam je i poptávka a naopak přeci ví každý neviditelný trh.comment image

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

anonym
“…Seznam 58 symptomatických pohlaví, trochu vysvětlit…”
opravdu Vás toto nové “vědecké” dělení lodí zajímá? Začínáte pochybovat o své dosud jasné identitě? Tak to je v pořádku ;-), tak to má být, a cíl je splněn!
(omlouvám se za sarkasmus, ale jinak mi to nešlo 😉 )

“Seznam 58 symptomatických pohlaví” je evidentní křišťálově jasná zakázková práce. 😉
To prostě někde, někdo, nejlépe nějaká “vědecká” “fakulta Genderových Studií” nějaké “vědecké University” “Světového významu a uznání” (aby to mělo ten správný “vedecký” punc a váhu!), dostala ZADÁNÍ na “PROJEKT” (nebo třeba “VÝZKUM” 😉 ), a k tomu příslušný milionový (v USD) GRANTík ( či SPONZORIG, DOTACI…), aby “objevili a identifikovali” = rozuměj: vymysleli!, co nejdelší seznam možných “pohlaví” a jejich kombinací. No neberte to!
CÍL je jasný: znejistět ovce tak, že začnou pochybovat, KDO vůbec jsou… 😉
Nejisté, rozpačité a pochybující ovce jsou pak velmi snadno ovladatelné – stačí jim předložit “vědecky dokázané” TO SPRÁVNÉ, A JEDINÉ PRAVÉ!… Aa jdou třeba do propasti. Bohužel.
Takže úkol splněn, a “genderoví VJEDCI” si svůj GRANTík zasloužili….

Jen pár potížistů “extremistů”, kteří ještě používají svůj “selský rozum”, zbude k “dořešení”. 😉

Jen mě napadá, jestli Soudruzi domysleli “technické řešení” problematiky pro případ, kdy například Policie při identifikaci osoby (nebo v Dokumentu – OP, pas) bude uvádět “pohlaví” – misto nynějšího “F” nebo “M” třeba “27”, a dotyčná osoba jim to bude na místě měnit, podle toho, jak se momentálně cítí……” ne.ne – dnes napište devítku!” (svoboda volby!) ;-))).
(To jen vtípek pro odlehčení… 😉 )

Normální, přirození Lidé, kteří vědí, co mají mezi nohama, i v hlavě, takové blbosti, ač “vjedecké”, s klidem ignorují, a svým dětem tyto debility objasňují, aby neměly POCHYB. 😉

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

Zvědavá matka,
každej kdo “vědecky” pracuje na těchto tématech je jasným adeptem na pobyt v Chocholouškově ústavu. A bez možnosti propuštění.

anonym
Návštěvník
anonym

Zvědavá matka
Nějak moc neřeším to, co je mezi nohama, potažmo v hlavě, dříve to člověka ani nijak nenapadlo řešit, nyní už na to nemám věk, ale zajímí mi to určitě, neboť jestli se to dostalo do seznamu diagnoz, tak je rozhodně dobré vědět, jaké která ta diagnoza má symptomy. Já tedy nějak moc doktorům nevěřím, a při nějakých případných potížích např v urogenitálním traktu, aby mi nějaký felčar léčil místo zánětu nebo rakoviny nějakou úchylku, na to by člověk mohl dojet. Tak si myslím, že že znát je určitě lepší, než neznalost, a to zvláště, že je-li to novinka, budou to chtít někteří progresívní lékaři využít. Vezměte to tak, že já, nebo vy, si myslíme, že pohlaví jsou jen dvě, ale doktor jich vidí hned 58 a tím, že vy je nevidíte mu dáte příčinu vám stanovit diagnozu z latentní frustrace nebo jinou podobnou hovadinu. Tak si myslím, že je opravdu lepší vědět a hned preventivně řvát, že jsem normální.

Babuš
Návštěvník
Babuš

Každej kdo se tam najde, tak u toho se projevuje to, že mu kape na karbid 🙂