Proč tolik nenávisti proti milicionářům z Ku-Klux-Klanu, kteří po občanské válce v...

Proč tolik nenávisti proti milicionářům z Ku-Klux-Klanu, kteří po občanské válce v USA věšeli po stromech pejzaté pány, předchůdce dnešních exekutorů? Generický a nepodepsaný Copy&Paste článek proti Trumpovi na Novinkách. Kam až může klesnout český mainstream?

"Nenahradíte nás!" Do Charlottesville se sjeli podporovatelé konfederalistů i z Evropy.
Proč tolik nenávisti proti milicionářům z Ku-Klux-Klanu, kteří po občanské válce v USA věšeli po stromech pejzaté pány, předchůdce dnešních exekutorů? Generický a nepodepsaný Copy&Paste článek proti Trumpovi na Novinkách. Kam až může klesnout český mainstream?

Na serveru Novinky.cz se dnes objevil pomlouvačný a hanobící článek [1] na Donalda Trumpa, pod který se raději nikdo nepodepsal a jako autoři jsou pod článkem uvedeny servery Novinky a ČTK. Náš server AE News je neustále pod palbou kritiky, že píšeme a uveřejňujeme články pod pseudonymy, když ale to samé anonymní publikování provádí mainstream, nic se v podstatě neděje. Na konec článku se mrskne odkaz na ČTK, ale nikoliv na konkrétní tiskovou zprávu, ale jenom nicneříkající odkaz na home page ČTK. Občane, debile, hledej! Takových článků jsou na mainstreamových serverech kvanta, netýká se to jenom Novinek. Některé články sice obsahují zkratku autora, který článek v redakci daného serveru napsal, ale v případě specifických článků proti Donaldu Trumpovi většinou končí články podpisem serveru a případně odkazem na domovskou stránku tiskové agentury.

“Židé jsou Satanovy děti. Talmud je bible zneužívačů dětí.” Odkazy na verše z Bible. Členové KKK během protestů v Charlottesville.

Redakci Novinek se nelíbí, že Donald Trump neodsoudil jmenovitě bílé americké rasisty, ale že odsoudil obecně veškeré násilníky. No ty krávo, jak by řekl klasik. To mi ho teda vyndej! To jako Donald Trump měl zaujmout postoj proti lidem, kteří vyšli do ulic protestovat proti odstranění jezdecké sochy Roberta E. Leeho? Veškeré dostupné záběry z YouTube jasně ukazují, že levicoví aktivisté byli vyzbrojeni pálkami na baseball, železnými tyčemi, trubkami a neváhali je použít proti demonstrantům z druhé strany barikády, tedy proti lidem, kteří demonstrovali za tradiční konzervativní hodnoty historické Virginie, která byla hlavním státem americké konfederace se sídlem v Richmondu. Tohle, co předvádí Novinky, to je liberální narativ převzatý od fake news ze CNN. Donald Trump je americký prezident, který se nesmí stavět na jednu nebo druhou stranu barikády, ale musí odsoudit násilí na všech stranách. Nebo snad ne?

Anonymní články mainstreamu plivající na Trumpa, že nevystoupil proti KKK. A vědí vůbec, jakou historii vzniku KKK si s sebou nese?

Dále se v článku uvádí, že mnozí účastníci hajlovali nebo viditelně nesli nacistické symboly a policie zatkla několik lidí. To je pěkně zmanipulovaný narativ. Ve Spojených státech platí 1. dodatek Ústavy a za hajlování nebo nacistické symboly policie nikoho zavřít nesmí. USA nejsou Německo, vážená redakce Novinek. Pokud policie někoho zatkla, bylo to kvůli násilí. To je krajní manipulace ze strany českého mainstreamu, zřejmě jde o účel vykreslit v negativním světle jenom jednu stranu, tedy konzervativní bílé Američany, kterým už v Charlottesville došla trpělivost s liberálními demokraty na místní radnici, kterou Demokratická strana okupuje už přes 20 let. Nejvíce však v článku někomu vadí hnutí Ku-klux-klan, o jehož původu a významu nemá redakce Novinek ani páru. Donald Trump prý jmenovitě neodsoudil členy KKK, kteří na demonstraci do Charlottesville také přijeli.

Konfederalisté u sochy Roberta E. Leeho v Charlottesville.

Přestože to v dnešní době není korektní, KKK je první domobranou svého druhu a stal se vzorem pro pozdější milice v dalších zemích. Po skončení občanské války v USA v roce 1865 došlo k rozpadu ekonomik jižanských států. V té době nastal první exodus bílého muže z amerického jihu na sever do měst a právě tehdy vznikl v USA dodnes děsivý pojem “white flight”, tedy “bílý útěk” a jde o jednu z nejčernějších kapitol americké historie. Poté, co byla rozpuštěna konfederační armáda a černoši na jihu dostali dekretem amerického kongresu svobodu, začalo období teroru, který vyhnal z amerického jihu většinu amerických bílých rodin a ekonomika země byla vržena o 50 let nazpět. Bývalí otroci totiž dostali od amerického kongresu nárokový titul na kompenzace za práci, ovšem tyto nároky měli uplatňovat vůči svým bývalým otrokářům.

Rabování černochů a vraždění bílých rodin na farmách vyvolalo první vlnu “White flight” v dějinách

Vzhledem k tomu, že černoši na plantážích nechtěli pracovat ani za mzdu už jako svobodní, většina bavlníkových plantáží na jihu USA do roku 1875 zkrachovala a americké bílé rodiny se stěhovaly do měst na severu. Jejich farmy byly zkonfiskovány vítězným Severem a nově příchozí carpetbaggers neměli k zemědělství a bavlně vztah. Na jednotlivých farmách zůstával jen personál a služebnictvo, které se staralo o dům, ale nikoliv o plantáže, které byly ponechány ladem. Již v zimě 1865 byly ve Virginii hlášeny pogromy na bílé obyvatelstvo, kdy gangy bezprizorních černochů začaly mít hlad. Dokud bylo pěkné počasí, tak kradli dobytek, slepice a ovoce ze stromů. Ale po příchodu zimy, která je na americkém jihu ve znamení dešťů a nízkých teplot lehce nad nulou, začaly první problémy. Černoši obvykle přicházeli za svými bývalými nadřízenými, předáky pracovních skupin z plantáží a chtěli ubytování a hlavně jídlo. V mnoha případech to končilo střelbou, kdy černoši vyrabovali hospodářství a nechali za sebou mrtvé lidi.

Liberální retardi (libtards) zapalují konfederační vlajku.

V té době veškerou bezpečnost nad USA měl americký kongres, který ovšem pohlížel na jih USA jako na dobyté území, kde si každý může vzít, co se mu zlíbí. Právě v té době vznikl impuls pro vznik domobrany a milice. Jenže miliční právo podle ústavy musel schválit státní kongres každého státu, ale těsně po válce byl jih okupovaný a místní parlamenty nemohly zasedat. Nebyl tedy nikdo, kdo by milice posvětil. Byla tak využita právní klička ve federálním zákoně o ozbrojených sborech, v nichž byla uvedena formulace, že milice, které mají uniformu, hodnost a identifikaci členů, musí být registrovány parlamentem státu unie. Tato klička tak vedla ke vzniku Ku-Klux-Klanu, protože kápě nenesou žádné hodnosti, žádné nárameníky a členové podle tváře nejsou identifikovatelní. Tím se obešla zákonná povinnost pro registraci milice, protože zbraň mohl nosit kdokoliv, ale pokud nebyl identifikovatelný, nepodléhal registraci.

Ku-Klux-Klan zachránil americký Jih před černochy, ale kvůli tomu se nedostal na černou listinu médií. Zachránil americký Jih i před Židy, a to se neodpouští!

Ku-Klux-Klan sehrál klíčovou úlohu v potlačení černošského řádění a působil aktivně až do roku 1871. Kvůli represím ze strany amerického a tehdy již plně židy ovládnutého kongresu přešel do ilegality a útlumu. Obnova fungování KKK přišla až v roce 1915 v reakci na založení židovského FEDu v prosinci 1913 a trvala až do roku 1944. Po válce došlo k třetímu obnovení činnosti, která trvá dodnes. O hlavní úloze KKK není na Wikipedii nic jiného, než snůška lží a blábolů, které se snaží KKK vykreslit jako templáře, assassiny a další bludy a pitomosti. Jakýkoliv pokus o editaci záznamu na Wiki je ihned po chvíli smazán. Není to kvůli černochům, ale proto, že KKK bojoval po roce 1865 proti tzv. carpetbaggers, kteří přicházeli ze severu na jih konfiskovat a obsazovat dobytou půdu a nemovitosti. Byli to první předchůdci dnešních exekutorů. Kongres totiž po vyhrané válce zkonfiskoval půdu a majetky drtivé většině jižanských elit, bílých zámožných rodin, které podporovaly válečné úsilí Konfederace a jejich majetky přišli ze severu obsadit, hádejte kdo? Židé! Většina carpetbaggers byli Židé z New Yorku, Baltimore a dalších velkých měst na severu, ale židé přicházeli z celých USA, právě v době, kdy v USA končila na Západě zlatá horečka a kteří za laciný peníz nakoupili u vojenské konfiskační správy ve Washingtonu dekrety na pozemky a nemovitosti na dobytém jihu.

Dobová jižanská ilustrace žida Carla Schurze, původem německého revolucionáře, který byl po konci občanské války v USA ministrem vnitra a prodával pozemkové a konfiskační dekrety na pozemky a nemovitosti na Jihu. Na obrázku je v roli carpetbaggera, přistěhovalce ze severu, který přišel obsadit s dekretem v ruce zkonfiskovanou jižanskou půdu a nemovitosti.

Proti těmto Židům bojoval KKK způsobem, jaký byl tehdy obvyklý. Odchyceného Žida obvykle pověsili na strom a dali mu na krk ceduli “carpetbagger”. Tímto způsobem byl vysílán vzkaz Židům na sever, že na americkém jihu nejsou vítáni a kdokoliv se pokusí ukrást jižanům majetek s vystaveným exekučním dekretem v ruce, bude viset. Tato praktika slavila značný úspěch a židé nikdy na americkém jihu nezískali takovou kontrolu a moc nad politikou, bankami a obchodem jako v severních státech. Toto je nezpochybnitelná zásluha Ku-Klux-Klanu. Dodnes KKK funguje jako skupina ochránců odkazu amerického bílého muže, osadníka, který nesouhlasí s vlivem, jaký získali Židé na americký kongres už v letech 1860 až 1865, kdy zbrojní průmysl severu financovala britská banka Rothschild, která konspirovala skrze pomoc severu proti Francii, která měla imperiální zájmy v Mexiku a Napoleon III. potřeboval bavlnu od Konfederace. Přesto však Francie i Velká Británie zůstaly během občanské války v USA stranou. Vítězem se stala nakonec rodina Rothschild, která po výhře severu instalovala do amerického kongresu své lidi, což vedlo nedlouho poté k založení FEDu.

Evropu čeká novodobý “White flight” směrem na východ

Je ostudné, že mainstreamové Novinky vypustí článek, pod který se ani nikdo nepodepíše, aniž by čtenářům vysvětlili, že všechny informace, které o protestech v Charlottesville vypouští, jsou brutálně zkreslené. Vyjadřovat se k věcem, kterým Novinky nerozumí, rozebírat úlohu KKK, aniž by znali historické souvislosti vzniku a úlohy KKK, pouze ukazují na to, jak servilní objednávku plní Novinky a poslušně razí liberální pojetí rozbíjení americké republiky. Fake news CNN něco vyrobí, ČTK to převezme, český mainstream to zkopíruje a vloží. Nebuďte lhostejní k tomu, co se děje okolo vás. Mainstream lže, už se ani nepodepisuje pod články, všechno vede k tomu, aby bílý muž byl donucen k opakování “white flight” amerických konfederalistů po roce 1865. Bílý útěk z domova, před novými příchozími. A pozor, i dnes migraci do EU sponzoruje dům Rothschild, židovský kapitál. Pamatujte si, že sionistické teze používají dlouhé cykly, aby lidé zemřeli a nemohli o nich referovat potomkům a ti následně prapotomkům. Rok 1865 už je dalekou minulostí, a proto v Evropě je vše opět nachystáno k obrovskému bílému útěku před islamizačním terorem, řízeným ovšem ve skutečnosti opět židy a tentokrát bude bílý muž utíkat za záchranou na východ, do Ruska.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
Senil
Návštěvník
Senil

Radikální levice se snaží v USA rozpoutat válku. Možná se ji to i povede. Každopádně situace je i tak neudržitelná. USA se rozpadnou stejně jako Jugoslávie a Rakousko-Uhersko. Rozdíly mezi různými častmi obyvatelstva názorové, etnické, rasové jsou příliš velké na to aby USA mohli existovat jako jeden stát s centralizovanou vládou.

http://www.epshark.cz/clanek/114/rozpada-se-amerika

čapí hnízdo
Návštěvník
čapí hnízdo

U Areonetu jsou naprosto úžasní přispěvovatelé. Aeronet převyšuje ostatní diskuze na mediálním trhu ve všech směrech. Pánové a dámy výborně. Děkuji.

Carlos IV
Návštěvník
Carlos IV

“Ku-Klux-Klan zachránil americký Jih před černochy, ale kvůli tomu se nedostal na černou listinu médií. Zachránil americký Jih i před Židy, a to se neodpouští!”.
Stejne tak jako ruske kmeny rozbily hubu Chazarum pred tisicem let a to se taky neodpousti. Dnesek je jen pokracovani – a lidi zapominaji ( zejmena kdyz jim neni pripominano).

gabreta
Návštěvník
Ladič
Návštěvník
Ladič

Jo jo. Naciť zemskou energetickou mřížku. Je to síla. A dá se z toho nabíjet. Akorát pak riskuješ neklidné spaní.

Karel
Návštěvník
Karel

Existuje nejaká literatura o vzniku a pohnutkách k vytvořeníu KKK? Odkud čerpal pan VK. Díky

albatros
Návštěvník
albatros

Neokoni začly stavět novou vojenskou základnu na Ukrajině 150km od Krymu.
https://www.youtube.com/watch?v=gXXyoxTdFJY

Martin Dukát Svobodné rádio
Návštěvník
Martin Dukát Svobodné rádio

Vysílání Svobodného rádia: http://www.svobodne-radio.cz Úterý, 15. srpna

00:00 – Studio Green – noční hudební mix
08:00 – Studio Green – hudební mix
10:00 – Studio Green – REPRÍZA – 2017-08-13 – Studio Beta – Lidé, kteří nás proslavili. 15. část
10:50 – Studio Green – REPRÍZA – 2017-08-13 – Studio Beta – Traian Romanescu. Páni a otroci XX. století. část 7
11:40 – Studio Green – REPRÍZA – 2017-08-13 – Studio Beta – Komentované zprávy Soni Zikmundové.
13:00 – Studio Green – REPRÍZA – 2017-08-14 – Studio Lípa – Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 7.8.2017
14:00 – Studio Green – hudební mix
15:00 – Studio Green – Odpolední četba – George Orwell – 1984 – 10.část, závěr pořadu
17:00 – Studio Green – Převzato – Priemyselná revolúcia a 5. Civilizačný zlom | Vratimovský seminář 2017 | Peter Staněk
18:00 – Studio Kladno – PREMIÉRA – Studio Lípa – Letem světem internetem – nejnovější události, názory a komentáře, které jsme pro vás vyhledali na internetu
19:00 – Studio Beta – ŽIVĚ – Ben Kuras o hrozbě islamizace.
21:00 – Studio Kladno – Kulturní večer – PREMIÉRA – Jules Verne – Dva roky prázdnin 6. část
22:00 – Studio Kladno – Noční hudební mix

nadtatrousablyska
Návštěvník
nadtatrousablyska

http://www.hlavnespravy.sk/hlasaju-toleranciu-respekt-no-maju-od-toho-daleko-pedofili-sa-na-tohtorocnom-ceskom-gay-pride-citili-neprijati-ukrivdeni/1102112
Ako to, ze je vobec dovolene verejne tymto deviantom vystupovat? Co uz preboha zakon nechrani deti? Ved este stale mame platne zakony, ci uz Cesi alebo aj Slovaci? A nejaky Feryha ktory sa k celej veci vyjadruje vulgarne, sprosto utoci na protichodne nazory. Preco na to individum este nikto nepodal trestne oznamenie? Preco nekona v takejto veci socialka? Pokial sa tito ludia v tej ich chorej komunite hlasia k tejto trestnej uchylke, zakonite ju chcu praktikovat(ak ma clovek rad cokoladu, tu cokoladu si zadovazi) budu robit vsetko preto najst si cestu ukojit tieto zvratene chutky…preco policia nejde po krku tymto monstram? Je to strasne. Je mi na vracanie a mam strach zaroven z toho co sa deje.

Petr
Návštěvník
Petr

Ja sem tomu nechtel verit. Ta “komunita” nicitelu detskych zivotu opravdu legalne existuje.
Radsi tam nekoukejte. Hlavne ne na tu diskuzi. Ja se podival a malem sem dostal zastavu svalu.

http://www.pedofilie-info.cz/cepek-ceskoslovenska-pedofilni-komunita/

Snazi se prosadit aby pedofilie nebyla uchylka, ale orientace.

Normalni clovek nepochopi. Sam mam deti a takovyhle svine by se meli strilet. A oni se jeste domahaji prostoru. Tato zver je schopna pro par vterin sveho zvrhleho blaha znicit cely zivot nevinne detske bytosti. Jednoho podruhem nabodnout zadnici na kul a nechat pomalu chcipat.

zombie
Návštěvník
zombie

Super článek,to jsem o KKK ani nevěděl-dík!!!?

zombie
Návštěvník
zombie

Jinak k těm židům-mě stačilo,co mi o nich vyprávěli prarodiče i jiní pamětníci první republiky,co to bylo za svině a jak se chovali k druhým-pak se každý diví antisemitizmu….

KV1
Návštěvník
KV1

Tomáš Garrigue Masaryk by to ani v dnešní době neměl jednoduché. 😉

gabreta
Návštěvník
gabreta

Palmové listy se občas s prognosou mýlí,je tam ale poznámka, že Rusové osvobodí Evropu od cizincu..No a Ringo o tom kecá zde taky https://www.youtube.com/watch?v=UmZAElrgKIo