Proč Spojené státy čeká rozklad, proč nesmí volby vyhrát Clintonová a o...

Proč Spojené státy čeká rozklad, proč nesmí volby vyhrát Clintonová a o čem je současné dění ve světě

Proč Spojené státy čeká rozklad, proč nesmí volby vyhrát Clintonová a o čem je současné dění ve světě

Podstatnou část tohoto článku tvoří překlad článku z roku 2005 na téma “Rozpad SSSR, rozpad USA a rozpad Ruska”. Jeho autorem je generál K.P. Petrov, předseda ruské strany “Jednota”, jejímž členem byl i V. V. Pjakin. Článek je analýzou o fungování světa a jedenáct let starou prognózou, jakým směrem se náš svět bude ubírat. Přinejmenším pro srovnání, jestli se prognóza K. P. Petrova plní (a jestli tedy lze věřit i analýzám a prognózám V. V. Pjakina) článek stojí za vložení. 

Dne 11. března 2005 ve 22 h přinesl televizní kanál NTV pětiminutovou zprávu, která popisovala proces bojů obyvatel státu Texas za nezávislost na USA.  “Nějaký nesmysl….”, ― pomyslí si mnozí, kteří to slyšeli. Ale před patnácti lety,  kdy v SSSR probíhaly rozhovory o odchodu Litvy ze svazu sovětských republik, mnozí to také považovali za nesmysl. A ten nesmysl skončil tím, že SSSR přestal existovat…

Pokud jde o stát Texas, NTV ukázala prezidenta nezávislé republiky Texas Dane Millera, který z hlavního města své republiky z Oregonu řekl televizním divákům, že má svou vládu s mnoha a mnoha členy. Byl ukázán kabinet ministrů této vlády. Vláda má svůj program. V jeho jádru je přesvědčení, že “Spojené státy utlačují kulturu a ekonomiku Texasu”.  V Texasu je mnoho ropy, která má patřit Texasanům. Proto vláda nezávislé republiky Texas v čele s D. Millerem plánuje provést znárodnění nalezišť. Tím Texas nebude odvádět peníze do rozpočtu USA a Texasané si budou žít jako v bavlnce (jako Arabové v Kuvajtu či Spojených arabských emirátech). Aby nezávislost byla úplná, republika Texas bude mít svou vlastní měnu. D. Miller a jeho skupina chtějí své cíle realizovat do dvou let prostřednictvím referenda.

V roce 2001 v č. 23 noviny «Мера за меру»  v článku  “Nezahrávej si Ameriko («Не валяй дурака, Америка!»), jsme psali o tom, že v květnovém vydání č. 25 roku 2001 vyšla v měsíčníku “Specnaz Ruska” («Спецназ России»), vydávaném veterány oddílu “Alfa”, stať s názvem “Černý pogrom”. V ní jsou popisovány masové nepokoje, ke kterým došlo ve státě Oregon (USA), vyvolané zabitím mladého Afroamerikance bílým policistou v “černošské čtvrti” Podobné události nikoliv jen první krát otřásají Amerikou.

Tato fakta svědčí jak o národnostních tak o náboženských konfliktech, cílevědomě vyvolávaných v USA. Potvrzení toho – výňatek z programu radikální afroamerické organizace “Národ islámu”, vedené Louisem Farrakhanem (předtím znamenitý boxer Mohammad Ali, Cassius Clay, který ve svém čase přijal islám): “ My nemůžeme koexistovat s nimi (t.j. s potomky bílých otrokářů) ) v míru a rovnosti poté, co jsme jim 400 let odevzdávali náš pot a krev a výměnou za to jsme byli vystavování nejhoršímu zacházení, jakému kdy lidská bytost vůbec byla vystavena … Jsme přesvědčeni, že práce, kterou jsme odevzdali této zemi a strádání, kterým nás vystavila bílá Amerika, nám dávají právo požadovat úplné oddělení a vytvoření vlastního území nebo státu”  

V novinách “Specnaz Ruska” byla přiložena mapa rozdělení USA, kterou publikujeme:

Republiky na obrázku: Aljaška – křesťanský stát Ameriky, Rozpadající se státy Ameriky – protestanti, mormoni, katolíci, Republika Texas, Afrikanie – islámské státy Ameriky, zcela dole vpravo – Nová Kuba

Vše výše řečené,  v souvislosti s prognózami o blížícím se krachu dolaru, potvrzuje naše prognózy, vycházející z globálního historického procesu a DOTU, o nadcházejícím rozčlenění USA na řadu států a republik pro zachování stability řízení a vytvoření mnohopolárního světa. Vše to vyvrací mýtus o americké výjimečnosti. Globální prediktor plánuje т “určit místo” dravému uchazeči o světovládu, který narušuje zájmy “světového zákulisí”. Kromě toho GP potřebuje zhasnout “maják” prosperujícího státu USA, který GP ve svém čase sám “rozsvítil” s cílem udržovat vládu nad všemi zeměmi na planetě, směřujíc jejich představy k dosažení takové úrovně života, jaká je na “majáku” USA. (Vzpomeňte si, jaké byly “naše majáky” v časech SSSR – stachanovci, zagladovci atd. Jim byly vytvářeny ty nejpříznivější podmínky k práci a oni pak překračovali plány. Za to “majáky” dostávaly byty bez pořadníku, pobyty v lázních atd. A ostatním se říkalo: “Pracujte jako “majáky”, pak také dostanete byt bez pořadníků i pobyty” . Lidé si “plnili pupky”, ale jakmile stroje byly opotřebované, a ne jako u “majáků”, opravář mohl prováděl opravy až jako poslední věc,  mezi instrumenty pro ně správné nástroje nebyly, proto jim se překračovat plány nedařilo. Ale pupky si plnili… Něco podobného se odehrávalo i na mezinárodní úrovni. Pro jedny země – ty nejpříznivější podmínky,  pro jiné – jenom “plnit si pupky”).

Avšak v současnosti se “maják” USA stal pro GP nejen nepotřebným, ale i nebezpečným. Proč? V USA žije 5% obyvatelstva planety a těchto 5% spotřebovává 50% všech zdrojů, dobývaných veškerým lidstvem. V současných podmínkách, jestli 95% obyvatel planety bude žít podle “amerického stylu života”, planeta bude lidstvem “ohlodána” za pár let. To není možné dopustit v žádném případě. Proto se “světová finanční mafie” rozhodla opustit USA, zhasnout “maják”, vytvořit v lidstvu nenávist k “americkému stylu života”, vytvořit a rozvíjet nové životní ideály, postavené na zajištění vlastních potřeb. Za tím účelem je pro GP například v islámských zemích vhodný vahabismus, ve světských zemích “social-demokracie”, pro zbývající pseudokomunistické země je velmi vhodný marxismus.

Nenávist vůči USA je lidstvu vštěpována přes zatahování USA do válek v různých regionech planety.

Tento plán rozložení celostního státu USA je naplánován a už je realizován prostřednictvím vyvolávání náboženských konfliktů, národnostního zabíjení mezi národy. Přičemž islámem vyzbrojují černošské obyvatelstvo USA.

Z vysílání NTV 11.03.05 plyne, že tento plán rozkladu USA potichoučku začíná nabírat na obrátkách.

О “jednopolárním“ a “mnohopolárním” světě

Frédéric Beigbeder (1965 r. n,) ― je jeden z nejlepších současných francouzských spisovatelů. Psát začal v roce  1990 a velmi rychle si získal přízeň čtenářů. Světovou slávu mu přinesl román “99 franků”, ve kterém spisovatel, několik let pracující v reklamním byznysu, satirickou formou rázně vystupuje proti  významu reklamy v současném světě. Na konci minulého roku vydavatelství “Inostranka” vydalo nový román Beigbedera  “Windows on the World”, věnovaný událostem 11. září. Po prezentaci své knihy v Moskvě dal autor interview novinám “Gazeta”, která jej publikovala 6,12.04. V interview Beigbeder na otázku, jak by měla vypadat ideální společnost, odpověděl:  “Na konci románu “Windows on the world” hovořím s mladíkem jménem Harry Daves, který snil o vytvoření planetární demokracie. Řeč je o celosvětové organizaci, která by mohla nahradit OSN. Já bych chtěl, aby se svět přestal dělit na státy a aby je v čelo stála planetární vláda. OSN se nevypořádala se zodpovědností. Věřím, že moje utopie jednou bude realizována. A dělám si naděje dočkat se chvíle, kdy šest miliard lidí přijde k volbám a odevzdají hlas jedinému celosvětovému prezidentu. jпрезидента”.

О takové jednotné společnosti planety Země psal v druhé polovině 20. století sovětský fantasta Ivan Antonovič Efremov v románu  “Mlhovina Andromedy” (“Туманность Андромеды”).

Jak vidíme, přemýšliví spisovatelé v umělecké formě projevují objektivní proces, který se v současnosti jmenuje “globalizace”. A jakýkoliv proces, jak známo, potřebuje, aby byl řízen. Jestliže nebude řízen automobil – dojde k havárii. Jestli není řízen stát – rozpadne se. Ve skutečnosti, co bude, když jedna země bude žít uvnitř podle sebe a k druhým státům vystupovat podle svého porozumění, druhá země podle svého porozumění a třetí – podle svého atd…  A jestli tato “porozumění” nebudou zapadat do sebe, nevyhnutelný je konflikt různého stupně ničení. Z toho je zjevné, že vzniká úkol stanovit pravidla soužití mezi státy podle jednotného chápání.  A někdo tato pro všechny jednotná pravidla musí uvádět do života.

Lze předpokládat, že tato pravidla mohou být jak dobrá a spravedlivá, ale mohou být i špatná, nespravedlivá. Nejednou jsme o tom už v našich novinách psali, o dvou koncepcích uspořádání života. spravedlivém a nespravedlivém. Proto se nyní omezíme pouze na konstatování, že po celý čas triumfuje nespravedlivá koncepce organizování životů zemí a národů jak uvnitř jednotlivých států, tak mezi státy navzájem.   Symbolem takového uspořádání je pyramida, zobrazena na jednodolarové bankovce s nápisem dole:  “světový řád navždy”. Doktrína tohoto “světového řádu” je ve slovesné formě naznačena v Bibli (“svaté” knize):

4.1 A nyní, Izraeli, slyš ustanovení a soudy, kterým mám [dnes] naučit vás, abyste žili [a množili se], a vešli a obdrželi zemi, kterouž Hospodin Bůh otců vašich vám dává [v dědictví];

23.19 nepůjčujte na lichvu bratru svému (pro kontext – Židovi) , ani stříbro, ani chleba, ani cokoliv jiného, co může být zapůjčeno na lichvu;

23.20 cizinci (tedy nikoli Židovi) půjčte na lichvu, ale bratru svému nepůjčuje na lichvu, aby váš Pán Bůh požehnal vám ve všem, co ruce vaše vytvoří na území, který dostanete k dědičnému držení “;

28.12 a budete půjčovat mnohým národům, ale sami si nebudete půjčovat [a budete vládnout nad národy mnohými, ale oni nad vámi vládnout nebudou]

Kniha proroka Izaiáše:

60.10 A synové cizinců musí stavět zdi tvé, a králové v nich – sloužit vám …

60.11 A brány musí být otevřené, pro tebe nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě bohatství národů přicházelo a přiváděni byli jejich králové.

60.12 Národy a království, kteréž by nesloužily tobě, zahynou a tyto národy musí být vyhlazeny “.

Ukazuje se, že po staletí trvající a v dávných dobách existující “mnohopolární svět” se stává stále méně a méně mnohopolárním a ve 20. století se stal zcela jednopolárním jakožto výsledek světového kreditně-finančního systému, který všem zemím a národům (a každému jednotlivému člověku) přinesl život pod destruktivním vlivem.

Uznání existence takového “jednopolárního” světa v jazyce mnohých politiků (zejména Žirinovského) zní jako “světová vláda”, “svět v zákulisí”, “západní síly”, “globální finanční mafie” atd. Říkáme tomu mafie GP – “globální prediktor” ( “předpovídat” znamená predikovat).

Schéma řízení států a národů na planetě Zemi 

Ale GP nechce, aby lidé věděli o jeho existenci. Za tímto účelem používá mnoho klamů. Jedním z takových je  “falešný” mýtus o “bipolárním” světě.

Dva “body propagandy”, “dva póly” světa

Podívejme se na schéma. Schéma dvoupolárního” světa ilustruje, jak globální finanční mafie ( “západní síly”, “svět v zákulisí”) vládla lidstvu po celou druhou polovinu 20. století podle biblické koncepce otrokářského systému. ” A budeš vládnout (mluvíme o Židech) nad národy mnohými, ale oni nad tebou vládnout nebudou, jsou u konce, tebe nepřemohou”. A co znamená vládnout? To znamená řídit . Ale pak nová interpretace zní: “A budete řídit národy mnohé, ale oni vás řídit nebudou” . To už je veřejně známo. Ale o čem se mlčí:  “A když vy, Židé, nebude řídit, pak druzí budou řídit vás” Takový pohled pak vede k poznání, že židovstvo je v rukou světové mafie ještě větším otrokem, než všechny ostatní národy, protože na židovstvo globální mafie svaluje všechny vlastní chyby v řízení.

Po staletí tento otrokářský systém fungoval, aniž by doznával nějakých změn. Ve 20. století globální mafie vytvořila dva body, “agitpunkty”. Rusko bylo strašeno jakoby “imperialismem” а “oni” jakoby “socialismem”. Ale v podstatě v obou “táborech” byl otrokářský systém. Pouze u nás ale byl skrytý. (vždyť stranická nomenklatura měla všechno), а u nich byl odkrytý  “byznys-třída” milionářů, “střední třída”, dole otroci společnosti. Zde je nutné říct, že od času brežněvské stagnace bylo přáním stranické nomenklatury “vyjít ze stínu”  a legalizovat se. A právě tato tendence byla globaslity využita ke spuštění “perestrojky” . To je nyní jasné už všem myslícím lidem.

Víme, že existuje “vnitřní politika” jako řízení procesů uvnitř státu. Existuje “vnější politika” jako řízení vzájemných vztahů mezi státy.  Ale málokdo ví, že existuje “globální politika”. To je řízení všech zemí a národů na planetě Zemi. A ti lidé, kteří neznají a nechápou metody a způsoby globální politiky (byť stojí v čelech států), ti se stávají rukojmími a slepými vykonavateli (p-rezidenty) těch, kteří zajišťují globální politiku.

Globální finanční mafie (globální prediktor—GP) v čele s klanem Rotschildů do druhé poloviny 20, století prováděl globální politiku, а vůdcové SSSR a USA prováděli pouze vnější a vnitřní politiku. Ale v souvislosti s rychle se měníсí informovaností společnosti o stavu světa, pro globální mafii (GP) vzniklo nebezpečí, že čelní představitelé SSSR a USA mohou brzy pochopit globální politiku a mohou ji začít provádět samostatně a sledovat už pouze své cíle.  A pak mohou “odkopnout” GP! Proto se GP rozhodl předejít takové situaci a “odkopnout” jak SSSR tak USA.

Mechanismus takového “odkopnutí” je velmi jednoduchý. Vysvětlíme to obrazně. Existují dvě “fabriky” – SSSR a USA. Vyrábějí automobily. SSSR vyrábí Žiguli, USA Ford.  Majitel obou “fabrik” je jeden – GP. Každá fabrika má své ředitelství se svým ředitelem. Fabriky produkují automobily, přičemž výrobní proces je takový, že předpokládá samostatnou výrobu od samého začátku do samého konce.  Ředitelé obou fabrik jmenuje majitel. V USA je toho dosahováno cestou demokratických procedur, v SSSR globalisté dosahovali svých cílů přes svou agendu aparátních intrik ve vedení strany  (výjimkou bylo vedení země za Stalina). Vše dlouhé roky dobře fungovalo. Ale nyní, v souvislosti s rychle se měnícími informačními podmínkami, aby “ředitel” neodkopl “majitele”, “majitel se rozhodl rozdělit každou “fabriku” na množství “dílen”.  V jedné dílně budou vyrábět radiátory, v druhé karburátory atd.  Ale tvořit a vyrábět zcela sám svůj automobil od začátku do konce (jak to předtím dělala každá fabrika), už ani jedna dílna nebude schopna.

Bez pochopení metod globální politiky (a mnozí odmítají samotný fakt její existence) nemyslící politici, politologové a sociologové (které podle výsledků jejich činnosti by bylo přesnější nazývat “политолухами и социолухами”), a také žurnalisté, nazývají takové přestavění “světového řádu” “přechodem od dvoupolárního světa k monohoplárnímu”. Ale jak jste právě pochopili, to je neskutečná hloupost. Svět stále zůstane “jednopolárním” – s globální finanční mafií v čele.

Podle plánů GP se jako první musel rozpadnout SSSR, poté má být rozloženo i Rusko. Ale stejný osud čeká i USA. A mechanismus příštího dělení USA už je zapnutý a “tiká”. O čemž nás informovala  i NTV  11.03.05.

Rozpad SSSR

Hlavním nástrojem rozpadu SSSR bylo nejvyšší vedení země v čele s Politbyrem a ÚV KSSS. “Harvardský projekt” jakoby se infiltroval do sovětské rozvědky a prostoupil nejvyšší vedení a nejvyšší vedení se toho rozhodlo využít pro dosažení svých přání. Dokud se tito lidé nacházeli ve vysokých funkcích – měli všechno! Ale po odchodu do důchodu vše zdaleka nezůstalo…  A měli děti a vnoučata. A těm chtěli zanechat všechny vymoženosti a privilegia. Privatizace nabízela takovou příležitost.

V jejich vnímání však šlo o velmi prudký zvrat v jejich životech i v životě země a společnosti i každého jednotlivce. To by bylo velmi nebezpečné pro ty, kteří tento zvrat řídili. Proto se “dědečkové” z ÚV rozhodli tuto špinavou práci  (v plném významu toho slova) svěřit mladým reformátorům. Proto se objevili různí “čubajsové”, “gajdarové”, “šachrajové”, “abramavičové”  a další “švédové”. Ti měli vykonat špinavou práci, kterou nebylo možné dělat bez “zasvěcení”.  To znamená že celá nečestná privatizace byla monitorovaná a kontrolovaná.  A ve správný okamžik, až situace dozraje, si dědečkové z ÚV naplánovali nezákonně nabyté bohatství odebrat a vzít je do svých stranických rukou, ale již na právním základě.  To znamená, že zdroje země přešly do rukou mladých bláznů, avšak pouze dočasně. A co je nejdůležitější – celý tento proces byl řízen “světovým zákulisím”.

Na začátku perestrojky vznikl neoficiální slogan: “Ber, dokud je Gorbačov!”  A každý bral to, co měl.  Kdo měl na starosti republiku – bral republiku. Kdo měl na starosti průmysl, ten jej “privatizoval” Kdo neměl nic, tomu zavřeli ústa poukázkami a slovy: “Drž, budeš bohatý!” Ve výsledku si Nazarbajev vzal Kazachstán, Allijev Ázerbájdžán, Ševarnadze Gruzii atd. A národu řekli, že SSSR – “se rozpadl”   В результате Назарбаев взял Казахстан, Алиев — Азербайджан, Шеварднадзе — Грузию и т.д. А народу сказали, что СССР — “распался”. Ale my jsme se nerozpadli! Nás roztrhali” Proto se ani v jedné z bývalých republik SSSR obyčejný národ nestal šťastnějším, protože o štěstí národa v plánech “světového zákulisí” vůbec nešlo.

SSSR se rozpadl za pomoci národních “elit”. K tomu u nich byla po léta v době “studené” (informační) války cílevědomě vytvářena “žízeň” po “suverenitě”, využívající národní ambice. Později dostali možnost tuto “žízeň” uhasit.

Ale to byla pouze první etapa rozdělení SSSR. Druhou etapou bude rozpad Ruska.

Nástroje k rozpadu Ruska jsou velmi podobné těm z rozpadu SSSR. Jsou to regionální “elity” , v čele s gubernátory krajů a oblastí, s prezidenty republik.

Rozpad Ruska

Téměř současně s televizní informací o boji Texasanů za nezávislost, což znamená počátek procesu rozpadu USA, naše nejvlastenečtější noviny “Zítra” (číslo 10, březen 2005) publikovaly článek “Rozpad Ruska” a mapu rozdělení, kterou také publikujeme. “Zítra” tvrdí, že tato mapa “koluje ve vysokých kruzích Washingtonu, Londýna a Bruselu.  Je projednávána na uzavřených zasedáních politických útvarů a výzkumných institucí. Začala kolovat i v řadě amerických médií. Kupodivu, stejně jako za Gorbačova a Jelcina, Putin a jeho společníci se tváří, že se nic neděje. ..”

Vedle “suverénních států” projekt předpokládá předání oddělených teritorií pod správu Finska, Estonska, Litvy, Německa, Číny, Japonska a USA. 

Proč Spojené státy čeká rozklad, proč nesmí volby vyhrát Clintonová a o čem je současné dění ve světě

Všeobecně vzato, podobné mapy jsme viděli už dříve. Z roka na rok se upravují. Ale když vezmeme v úvahu, že v roce 1989 byla v časopise “Ogoněk” publikována mapa rozdělení SSSR, jejíž zobrazení bylo realizováno za dva roky v roce 1991, nelze nebrat na vědomí i mapy o rozdělení Ruska. A to tím více, že v současnosti probíhající události odpovídají na mapě zobrazenému plánu o zničení naší Vlasti.

Pokud jde o nástroje k rozdělení Ruska, těmi se mají stát gubernátoři krajů a prezidenti republik. Který z vás, vážení čtenáři, je přesvědčen, že v Rusku v současnosti existuje jediný gubernátor, který by byl před zákonem čistý jako dětská slza? Takoví nejsou! Všichni v čase “velkého chalku” vrhli na “chapnutí” v důsledku čehož nyní stojí před volbou: “Dřevěná pryčna anebo Kanáry?” Co dělá vedoucí skladu, který vykradl vlastní sklad? Zapálí jej.  O čem sní gubernátor, který svou gubernii obral do šroubku? S ní o tom, aby neexistoval stát, kterému by se musel zpovídat za to, co udělal.

A především tato skutečnost se stala důvodem, proč Putin začal posilovat “vertikální vládnutí”. Toto extrémní opatření je nezbytné pro zachování našeho státu!

Zkrácená část převzata ze zdroje zde , překlad -Pozorovatelka-

……………………………………………………………………………

Autorem článku z roku 2005 je generálmajor kosmických ozbrojených sil Ruska Konstantin Pavlovič Petrov (1945-2009). V letech 2000-2007 byl předsedou ruské strany “Koncepční strana ´Jednota´” (Концептуальная партия Eдинение, КПЕ), jejímž členem byl i Valerij Viktorovič Pjakin. Teoretická platforma strany vycházela ze stejných prací, na jakých byl později vytvořen Fond konceptuálních technologií, založený v roce 2004, vedený Vladimírem Zaznobinem a kde od roku 2005 je V. V. Pjakin jeho zástupcem – “fct-altaj” .     

Konstantin Pavlovič Petrov

Do roku 1991 byl K. P. Petrov členem Komunistické strany, od roku 1994 se začal prosazovat koncepcí veřejné bezpečnosti “Mrtvá voda”. Jeho knihy “Tajemství vedení lidstva” a “Tajemství globalizace” byly zahrnuty do Federálního seznamu extremistických materiálů, odvolání bylo potvrzeno až v roce 2015. Přehled prací K.P. Petrova včetně videí je zde.

Kolem jeho smrti se dosud vznáší spousta pochybností, na jeho památku vznikly např. tyto stránky – zde.

Tuto část k osobě autora článku jsem považovala za nutné uvést ze dvou důvodů. Jedním je ten, že stejně, jako mnozí týden co týden poslouchají nové analýzy V.V.Pjakina, je i veliká spousta těch, kteří se ptají, kdo je Pjakin a kdo za ním stojí. Jak vidno z uvedeného, na samém začátku byl generál Petrov, který už v roce 1994 přišel s koncepcí o řízení světa a se kterým byl V. V. Pjakin v kontaktu od roku 2000, když s ním působil ve straně “Jediněnie” . Z čehož plyne, že za vším, o čem Pjakin hovoří (přesněji, co tzv. popularizačně přibližuje veřejnosti), stojí dlouholetá práce jak K. P. Petrova, tak později týmu fct-altaj.

Druhým důvodem je to, že článek vyšel v roce 2005 a po cca 11 letech máme možnost porovnat, jestli a v čem se mýlil. Což ve výsledku znamená buď přijmout Petrovem prezentovaný názor (a tím věřit i analýzám Pjakina) a v souhrnu porozumět tomu, co se světem děje, anebo 11 let starý názor Petrova označit za blud (a tím i názory Pjakina).

Za sebe jsem pro první volbu (a budu se opakovat, že K. P. Petrov se mi stal blízkým m.j. tím, že jeho strana chtěla astrologii prosadit jako matematickou vědu) a to především proto, že článek posuzuje světové dění z velmi široké perspektivy. A dále proto, že silně bere v potaz planetární zdroje (“5% obyvatel USA spotřebovává 50% všech vytěžených, kdyby zbývajících 95% žilo na způsob USA, zeměkoule to vydrží jen pár let”).

Shrnutí

Když si shrneme pragmatická fakta z článku, tak po cca 11 letech se změnilo především to, že Texas už žádnou ropu nemá (to byla rychlost) a dnes už mu zbylo pouze frakování, čímž si ničí podmínky k životu, zažívá spoustu zemětřesení, nemluvě o tom, jak nízké ceny ropy položily americké frakovací firmy (potřebují cenu ropy kolem 100 dolarů).

Jak ale článek vysvětluje, GP poté, co zrušil bipolární svět (pád SSSR, konec Varšavské smlouvy) a poté, co Spojené státy to pochopily jako proces k budování jednopolárního světa, kterému budou velet, v zájmu GP není žádný jednopolární svět (a už vůbec ne svět Pax Americana), ale naopak mnohopolární svět! Jak je popsáno v článku – místo dvou fabrik, které budou navzájem soupeřit tak dlouho, až nakonec možná odhalí a vykopnou jejich společného majitele, vytvořit svět na způsob spousty dílen, kdy ani jedna nebude schopna GP konkurovat.

Proto v článku avizovaný a Pjakinem opakovaný scénář o rozpadu USA na způsob SSSR (a plánu o následném rozpadu Ruska) se nejeví být žádnou fantasmagorií, ale logickým plánem GP. Jestliže už v roce 2005 článek dále říká, že za účelem ukončení hegemonie USA budou ve světě vůči Spojeným státům vyvolávány nenávistné nálady, tak tohoto procesu jsme stále více svědky a obzvláště současné tv debaty prezidentských kandidátů jakoby byly třešničkou na dortu.

A jestliže už v roce 2005 autor článku označuje národnostní a náboženské nepokoje mezi bílým a černošským obyvatelstvem poté, co byl afroamerický mladík zastřelen bílým policistou, za počátek občanské války a nástroj k rozpadu USA, tak tento proces se od té doby stupňuje. A v popsaném kontextu nenechává nikoho na pochybách, že je řízený stejně, jako “vyzbrojování černošského obyvatelstva islámem” (což se týká i Evropy, té ale především ve smyslu zdrojů a rovněž stylu života “ala Amerika”).

A že nějaká zvláštní role v tomto procesu byla přiřazena Texasu, o tom nás přesvědčuje, že i bez ropy separatistické tendence Texasu neustávají – viz Po Brexitu Texit?

V souhrnu pak za tohoto globalistického scénáře je nemožné, aby se H. Clintonová stala americkou prezidentkou – expanzivní tendence USA jsou naprosto nežádoucí. Skandály, připravené do zálohy přes emailovou korespondenci Clintonové, proto logicky gradují. A D. Trump – ten pouze zbyl poté, co Clintonová zrušila Sanderse, a ač se jeho izolacionistická politika zdála GP výhodná, nedávnými útoky vůči Rusku a stejně tak tím, že se chová jako slon v porcelánu a jako neřízená střela, nemusí se příštím prezidentem stát ani on. Jisté se v této chvíli ukazuje jen jedno – K. P. Petrov se v roce 2005 nemýlil a se Spojenými státy to jde a půjde jen a jen z kopce. Pokud jde o Rusko, tam je záchranou “vertikální řízení” a k tomu schopnost vidět, o co jde a před čím se bránit (viz V. V. Pjakin a “Podstata času” zde), nemluvě o ruském pochopení vnější a globální politiky.

A o čem je současné dění v globálu? Je o tom, že starost o zdroje dostihla i GP. A dále je o tom, že má-li si GP nad nimi udržet kontrolu a má-li k tomu udržet i svou pozici globálního vládce, potřebuje opět vytvořit mnohopolární svět – spoustu států, spoustu republik, které ovšem nebudou schopny samostatného fungování, proto nad nimi GP bude moci udržovat kontrolu (už ne dvě pyramidy pod řízením GP, ale spousta malých pyramid pod jeho řízením). Rusko je trpěno, protože pomáhá odstavit USA a pomáhá způsobem, aby se tak stalo bez válečného konfliktu, Rusko je ale současně největším konkurentem GP, protože v Putinovi má svou vlastní centrální moc (svou “vlastní pyramidu”).  Čímž se Rusko v možnosti zrušit moc GP stává jedinou nadějí pro celý svět.

-Pozorovatelka-  12.10.2016

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Vladimir
Návštěvník
Ivan
Návštěvník
Ivan

Jen tak… co se děje v ČR…
Manipulace jako od StB: Rozhovor pro MF DNES, který nikdy nevyšel, ale byl z něj vytvořen blábol v dílně Babišpressu
http://www.vlasteneckenoviny.cz/?p=172449

smith
Návštěvník
smith

Klasika, píše se a přetváří se jen to, co se hodí…..

smith
Návštěvník
smith

UNESCO, OSN, atd. stejná zločinecká banda hajzlů !!!!!!

Tarch
Návštěvník
Tarch
raspberry
Návštěvník
raspberry

Dancing Debate – Taneční animace Hillary vs Trump
https://www.youtube.com/watch?v=9DmQ0Vgdhns

Zighartice
Návštěvník
Zighartice

Proč čeká Spojené státy rozklad?
Poněvadž z Ameriky se stává politické rozdělení na východ a západ a po výsledcích prezidentských voleb nenastaly déletrvající nepokoje, přestřeleky a zmatek, který eliminují až neutrální vojáci z Kanady, povoláni k potlačení nepokojů.
Poněvadž Hillary Clintonová neodstoupila z politiky kvůli zveřejňeným dokumentům, které odhalí finanční korupce a falšování státních dokumentů.
Poněvadž v Uzbekistánu nepropukla revoluce, která se přelije do Afghánistánu a tím dá vzniknout novému válečnému konfliktu.
Poněvadž v Americe ještě neútočil střelec v zábavním parku.
Poněvadž v Evropském velkoměstě nedošlo k plynovému útoku ve stanici metra.
Poněvadž krevní banka nebyla záměrně kontaminována virem HIV.
Poněvadž nedošlo k pokusu o atentát na Hillery.
Poněvadž Donald Trump ze zdravotních důvodů neodstoupil z prezidentského úřadu po nepatrném vítězství republikánů.
Poněvadž Himálaj nepostihlo silné zemětřesení, jež by mohlo zapříčinit protržení x přehrady.
Poněvadž Francie se nestala hlavní migrační trasou imigrantů do Evropy.
Poněvadž nenastal velký požár v britské budově parlamentu.
Poněvadž Spojené státy namíchnou ruku mrtvého muže…atd

Tak asi tak

Zighartice
Návštěvník
Zighartice

Přidám ještě požár budovy Reichstagu důsledkem pravicových nepokojů.

Forever
Návštěvník
Forever

Tyto texty nejsou totiž jen čistě jakýmsi materialistickým podáním – obsahují také zejména duchovní podobenství:

Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá,
abych nesl dobré zprávy ubohým.
Poslal mě ovázat srdce ztrápených,
vyhlásit svobodu zajatým
a propuštění spoutaným,
vyhlásit Hospodinovo léto milosti
a den pomsty našeho Boha,
potěšit všechny plačící,
posílit na Sionu truchlící,
dát jim věnec místo popela,
olej radosti místo truchlení
a oděv chvály místo skleslosti.
Budou je nazývat: Duby spravedlnosti,
stromy, jež Hospodin zasadil,
aby se na nich oslavil.
Zbudují dávné sutiny,
trosky minulosti opraví,
zbořená města obnoví,
jež po věky byla troskami.
Pastýři vašich stád budou cizinci,
vaši oráči a vinaři budou lidé z ciziny.
Vás ale nazvou: Hospodinovi kněží,
budou vám říkat: Našemu Bohu sloužící.
Bohatstvím národů se budete sytit,
oblečete se do jejich nádhery.
Místo své hanby
budete mít dvojitý podíl,
místo své potupy
budete jásat nad svým dědictvím.
V jejich zemi získáte dvojitý podíl,
budete obdařeni věčnou radostí.
Já Hospodin totiž právo miluji
a nenávidím okrádání a příkoří;
proto je odměním ve své věrnosti
a uzavřu s nimi smlouvu navěky.
Jejich símě bude známé mezi pohany
a jejich potomci mezi národy:
Všichni, kdo je uvidí, tehdy uznají,
že jsou símě, kterému žehná Hospodin.
V Hospodinu se šťastně raduji,
má duše mého Boha velebí,
neboť mě oblékl rouchem spásy
a pláštěm spravedlnosti mě zahalil
jako ženicha s věncem ozdobným,
jako nevěstu okrášlenou šperky.
Tak jako země plodí své rostliny
a zahrada dá vzklíčit svému semeni,
tak dá Panovník Hospodin vzklíčit spravedlnosti
a chvále před všemi národy. (Izaiáš 60,1-11)

Lid Izraele byl vyvoleným národem, který měl být majákem v temnotě ukazujícím okolním národům světlo – Židé se měli stát národem kněží-levitů mezi ostatními národy (Vás ale nazvou: Hospodinovi kněží, budou vám říkat: Našemu Bohu sloužící) – svou šanci ale propásli, když se nechali svést farizeji k ukřižování Syna Božího Ježíše Krista. Židé dali okolním národům Spasitele (což byl jeden z hlavních úkolů lidu Izraele) – Ježíše Krista, jen ne pro sebe sama.
Kdyby židovský národ přijal Ježíše Krista za svého Spasitele, stal by se národ židovský národem kněží-levitů (kněžími Hospodinovými, lidé sloužící Bohu – Bohu všech národů). Nestalo se tak.

Nepochopili, co pochopili jejich předci sloužící Bohu (Abrahám, Mojžíš, dávní židovští proroci jako Izaiáš, Ezechiel aj.), že Spasitel přijde pro všechny národy (chápete už, proč perský král Kýros II. Židy vysvobodil z babylonského zajetí a nechal je se vrátit do své vlasti zbudovat nový Boží Chrám?! Věděl moc dobře, že Spasitel má přijít pro celé lidstvo, nejen pro Židy – proto Kýros II. vysvobodil Boží lid Izraele z babylonského zajetí.). Že Boží město je otevřené všem, kdo hledají Světlo. Místo, aby lid Izraele udělal, co udělat měl – nechat brány města Hospodinova otevřené ve dne a v noci všem (kdož hledají Boží Světlo), tak tyto brány chtěli všem okolním národům uzavřít.

Tímto tak Židé selhali a stáhli na sebe Boží hněv. Dávná sláva a Světlo Izraele tak pohaslo.

Forever
Návštěvník
Forever

Jen jedna oprava:

Tyto citované verše pocházejí z Knihy Izaiáš kapitola 61, verše 1-11.

Forever
Návštěvník
Forever

A ještě k těm pokrouceným výkladům z Knihy Proroka Izaiáše:

Tohle je už vrchol drzosti talmudsko-farizejské propagandy. Je vidět, že farizejismus (alias judaismus), tento nihilistický proud v rámci židovství, má opravdu velkou moc, co se týče výkladu Bible. A jak jinak, jedná se o překrucující charakter – typické pro farizejismus.

Teď si ukážeme celý text v nepřekroucené podobě:

Město Hospodinovo

Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu,
Hospodinova sláva vzešla nad tebou!
Hle, tma přikryje zemi
a soumrak národy,
nad tebou ale vzejde Hospodin,
jeho sláva nad tebou se objeví.
Ke tvému světlu půjdou národy
a králové k jasu tvého svítání.
Jen zvedni oči, kolem se rozhlédni –
ti všichni se k tobě shromáždí;
tvoji synové přijdou z krajů dalekých,
tvé dcery budou přineseny v náručí.
Až to uvidíš, celý se rozzáříš,
samým úžasem se ti srdce rozbuší:
obrátí se k tobě mořské poklady,
bohatství národů k tobě zamíří.
Stáda velbloudů tě zaplaví,
dromedáři z Midiánu a z Efy,
přijdou i všichni ze Sáby
se zlatem a vonným kořením,
aby Hospodinovy chvály hlásali.
Všechny ovce z Kedaru se k tobě shromáždí,
poslouží ti i nabajotští berani;
budou přijati za oběť na mém oltáři,
a tak dům své slávy oslavím.
Kdo se to slétají jako oblaky,
jako holubi k svému hnízdišti?
Na mě zajisté čekají ostrovy
a mořské lodi jsou mezi prvními,
aby tvé syny z dálky přivezly
a jejich stříbro i zlato s nimi,
kvůli jménu Hospodina, tvého Boha,
Svatého Izraelova, jenž tě oslaví.
Cizinci zbudují tvoje zdi
a jejich králové ti poslouží.
Ano, ve svém hněvu jsem tě bil,
ve své přízni se ale nad tebou slituji.
Tvé brány zůstanou stále otevřeny,
nebudou zavírány ve dne ani v noci,
aby k tobě přišlo bohatství národů
i jejich králové ve vítězném průvodu.
Národ a království, jež ti neslouží, zahynou;
takové národy v troskách zaniknou.
Sláva Libanonu k tobě zamíří,
cypřiše a jilmy spolu s jedlemi,
aby ozdobily moji svatyni,
podnož svých nohou abych oslavil.
Poníženě k tobě přistoupí
synové těch, kdo tě trápili;
všichni, kdo tebou pohrdli,
se u tvých nohou pokloní
a budou tě nazývat: Město Hospodinovo,
Sion Svatého izraelského.
Místo abys byla opuštěná a neoblíbená,
takže skrze tebe nikdo nechodil,
způsobím, abys věčnou chloubou byla,
všem pokolením budeš radostí.
Mléko národů budeš pít,
sát budeš z prsů královských
a poznáš, že já Hospodin jsem tvůj spasitel,
Bůh Jákobův, tvůj vykupitel.
Místo bronzu přinesu ti zlato
a místo železa stříbro;
místo dřeva přinesu ti bronz
a místo kamení železo.
Tvým správcem tehdy učiním pokoj,
tvým vládcem bude spravedlnost.
Ve tvé zemi už nebude slyšet o násilí,
o zkáze a zhoubě na tvém území.
Své hradby tehdy nazveš Spása
a svoje brány Chvála.
Slunce už ti nebude světlem ve dne,
nebude ti svítit ani záře měsíce –
Hospodin bude tvým věčným světlem,
tvůj Bůh ti bude ke slávě!
Tvé slunce už nikdy nezapadne,
neubude už z tvého měsíce –
Hospodin bude tvým věčným světlem,
dny tvého truchlení skončí se.
V tvém lidu budou všichni spravedliví
a obdrží zemi navěky.
Oni jsou výhonek, jenž jsem zasadil,
dílo mých rukou, v němž se oslavím.
Z toho nejmenšího bude kmen,
nepatrný bude mocným národem.
Já jsem Hospodin;
v pravý čas to rychle učiním. (Izaiáš 60,1-22)

Nikde zde není nic o tom, že by všichni neizraelité měli sloužit Izraelitům jako otroci. Že by měli Izraelité právo vyvražďovat a zotročovat druhé nežidovské národy. Že by zde měli donucovat druhé násilím, aby dělali, co chtějí.

Naopak, zde vládcové a národy jiných království (dobrovolně) přicházejí a přijdou k
Siónu, Božímu městu – městu Hospodinovu. Izrael je zde jakýmsi světlem uprostřed temnoty, za kterým jdou s pokorou všichni okolní národy a lidé, kteří hledají světlo – všichni, kdo poznali a vzdávají hold pravému Bohu!

Lid Izraele je totiž (v té době byl – od dob, co farizejové svedli lid Izraele z Boží cesty, už není) vyvoleným (povolaným) národem, který ukazuje druhým národům a lidem cestu k Bohu – Izrael dláždí cestu druhým národům k městu Hospodinu, Boha pravého.

Těm, co milují Boha, jsou brány Božího města otevřeny – národy, civilizace a lidé, co nemilují Boha a páchají zlo a ohavnosti – tyto národy zkrátka nemilují dobro a Pravdu. A takové národy a civilizace v časech, kdy se naplní dny Boží, zaniknou.

Ti, co upřímně milovali Boha, byli ve své době mnohdy pronásledováni, bylo jim pliváno do tváře (Izrael byl mezi nimi). Ale nakonec, ti, co plivali na ty, co milují Pravdu, nakonec se s pokorou skloní před lidmi milujícími Boha.

Forever
Návštěvník
Forever

A hlavně především se skloní před Bohem.

piskoř
Návštěvník
Forever
Návštěvník
Forever

Dále:

Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh, tě vyvýší nade všechny národy země. Budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na tebe a dostihnou tě všechna tato požehnání:
Požehnaný budeš ve městě,
požehnaný budeš i na poli!
Požehnaný plod tvého lůna,
plody tvé půdy,
plod tvého dobytka,
vrh tvého skotu
i mláďata tvého bravu.
Požehnaná tvá nůše i tvá díže!
Požehnaný budeš při vcházení,
požehnaný budeš i při vycházení.
Hospodin před tebou porazí nepřátele, kteří tě napadnou. Jednou cestou proti tobě vytáhnou, sedmi cestami před tebou utečou.
Hospodin ti sešle požehnání pro tvé sýpky i pro vše, k čemu přiložíš ruku; Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná v zemi, kterou ti dává.
Hospodin si tě zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat přikázání Hospodina, svého Boha, a kráčet po jeho cestách. Všechny národy země spatří, že neseš Hospodinovo jméno, a budou se tě bát. Hospodin ti dá nadbytek všeho dobrého: plodu tvého lůna, plodu tvého dobytka i plodů tvé země, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, že ti ji dá.
Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad – nebesa – aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš. Hospodin tě učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole, budeš-li poslouchat a pečlivě dodržovat přikázání Hospodina, svého Boha, která ti dnes udílím. Od těchto slov, která vám dnes vydávám, se neuchyluj napravo ani nalevo – nechoď za cizími bohy a nesluž jim! (Deuteronomium 28,1-14)

Tak tohle je už přímo tragikomické, zkoušet z tohoto udělat židovského lichvářské půjčování v rámci usilování o židovskou světovládu. Zde vůbec není vůbec řečeno nic o lichvářském úroku. Zde je myšlena slovy: “Hospodin ti otevře svůj nádherný poklad – nebesa – aby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé počínání, takže budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš.”, že člen lidu Izraele, pokud se bude držet Božího zákona, dostane se mu hojnosti – takové hojnosti, že bude moct rozdávat, darovat i půjčovat svým sousedům i okolním národům, že nebude ani potřebovat si půjčovat.
Vždyť, pokud někdo má něčeho málo, asi těžko to může půjčovat. Pokud ale máte všeho dostatek, tak máte i na rozdávání, darování a půjčování jiným – to je normální.

O nadvládě Židů nad jinými národy a zotročení nežidovských národů tady vůbec NIC NENÍ. Váš výklad (pořád hovořím o vašem překrouceném výkladu paní Pozorovatelko) je jen dalším kopírováním talmudsko-farizejského překrucování významu Bible.

aaabbb
Návštěvník
aaabbb

Šalóm Alejchem!
Salám Alejkum!
Ty jeden talmudské mudrcu, běž raději agitovat ke svejm na Érec.cz.

zigi
Návštěvník
zigi

Jak lze překrucovat něco čemu nikdo nerozumí?Bibli.Staletí si ji vykládá každý k obrazu svému.

Forever
Návštěvník
Forever

Prosím, zde to máte vysvětlené blíže:
http://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Talmud-zdroj_nenavisti-R.M.Vlas_.pdf

Věřit farizejskému výkladu, výkladu sekty židovské, která svedla lid Izraele z Boží cesty, je stejně pošetilé, jako věřit katolickým dogmatům (katolická církev je jen další farizejská křesťanská sekta, opět svádějící Boží lid z cesty vedoucí k Bohu).

Farizejové jsou ti, jejichž otcem je Ďábel, jak řekl Ježíš (Jan 8,44). Farizejové se vydávají za děti Abrahamovy. Kdyby ale jejich otcem byl Abraháma, přijali by Ježíše za svého Spasitele, protože Ježíš přišel od Boha. Ale farizejové nejsou děti Abrahámovy – a jejich hlavní zásluha na ukřižování Ježíše Krista to dokázala – jen vykonali to, co slyšeli od svého Otce-Ďábla, největšího Božího nepřítele! Ježíš varoval před zákoníky (Lukáš 20,45-47), kritizoval pokrytectví farizejů (Lukáš 11,37-52) a varoval před kvasem farizejů, tj. před pokrytectvím
(Lukáš 12,1-3).

Otcem farizejů je Ďábel, otec lži! V něm nemůže být Pravda a život Věčný.

Forever
Návštěvník
Forever

Oprava:
Abrahám

Zighartice
Návštěvník
Zighartice

“Ty, který máš dobrý nadhled, nikdy nemáš jistotu, že nebudeš považován za stejný plébs jako ti, nad nimiž se povyšuješ”

Forever
Návštěvník
Forever

Nad nikoho se nepovyšuji, jen objasňuji význam jednotlivých věcí v Bibli. To není povyšování.

openeyes
Návštěvník
openeyes

Analýza je absolútne chybná. Tzv. Boha/Hospodina reprezentuje v Biblii falošný obraz nejakého človeka, ktorý trestá, odmeňuje, či dokonca odstraňuje tzv. nepriateľov “vyvoleného” národa (aké rasistické) – už to jasne signalizuje, že Biblia je len ďalším “Kapitálom od Marxa” slúžiaca na riadenie ovečiek, t.j. národov sveta.
Boh je predsa vo svojej podstate 100x viac podobný Prírode ako nejakému nadutému človeku. Ako každý otec/rodič, aj on je najšťastejší vtedy, ak jeho deti POCHOPIA SVOJE PREDURČENIE a pokračujú v jeho diele. Načo je rodičom neustále ďakovanie detí za dary, ktorými ich musí stále “dotovať”? On predsa chce, aby deti pochopili JEHO ZÁMER a všetko potrebné si získali/vybudovali sami. A čože je tým božím dielom? No to, nad čím makal “prvých 6 dní” – HARMONICKÁ PRÍRODA. To ju stvoril pre každého človeka, tak aby mu čo najviac prospievala a určil ho byť jej láskavým pánom. Zveľadená PRÍRODA človekom je onými dvermi človeka do duchovného sveta, a, neskôr, aj do kozmického sveta…

Forever
Návštěvník
Forever

V nejdůležitějších bodech zcela chybná analýza a úplně mimo mísu. Jen jste prokázal, že jste vůbec nepochopil význam slov zapsaných v Bibli. Nejpíš jste ani Bibli nečetl, jen zkrátka opisujete bláboly o Bibli od jiných blábolistů.

Nikde v Bibli není nic psáno o tom, že Židé jsou “nadřazeným” národem, který má druhé národy kvůli své “vyvolenosti” právo zabíjet a zotročovat. To je jen farizejský blábol.

Jestli myslíte těmi nepřáteli např. Kánán – tyto civilizace a národy Bůh nezničil proto, že by Židé byli ti “vyvolení nadřazení” lidé. Tyto národy Bůh zničil kvůli ohavnostem a zlu, jež páchali. V těchto národem totiž byla zcela běžně provozována prostituce (včetně chrámové prostituce), sodomie, homosexualismus, okultismus, temné magické kulty, provádění krvavých lidských obětí (v Kanánu např. házeli živé děti do ohně jako oběť bohu-démonu Molochovi) atd. Proto Bůh tyto národy a civilizace (jako předtím Sodomu a Gomoru) smetl z povrchu zemského. Pro jejich ohavnosti. Bůh je zničil prostřednictvím Izraele. Nedivím se Bohu, že tak učinil. Tak, jako zahradník likviduje parazity a škůdce ve své zahradě, tak i Bůh ve svém stvoření likviduje všelijaké parazity a škodnou zvěř, co mu poškozuje a ničí harmonii a řád v jeho stvoření.
Je to také předobraz toho, jak končí civilizace, jež totálně propadly ohavnostem a zlu nejvyššího rázu. Římská říše, Babylón, Egypt aj. civilizace jsou toho názornou ukázkou.

Proč myslíte, že platí staré známé moudro – Bůh stvořil člověka k obrazu svému?! My lidé jsme Božím obrazem – obrazem samotného Boha.

Bůh je spravedlivý i milosrdný, je tvrdý spravedlivý soudce i odpouštející a milující bytost.

V průběhu dějin, ukazuje Bůh lidem oboje své tváře.
Bůh má vztah ke svému lidu jako k dítěti, jako ke své ženě.

Když už jsme u těch duchovních podobenstvích:

Lidé odpadli Boha – na svého Stvořitele začali zapomínat. Kdo nezná svůj původ, svou identitu, je ztracen.

Bůh lidi mnohokrát ztrestal za jejich neposlušnost (např. potopa světa, zničení Sodomy a Gomory atd.), ale vždy nakonec svůj Boží lid ušetřil – protože jej zároveň miloval.

Bylo nutné, aby lidé, jež zapomněli na svého Boha Stvořitele, opět našli k Bohu cestu. Proto byl vybrán lid Izraele jako prostředník, který okolním národům měl ukázat cestu k Bohu. Prostřednictvím Izraele dal Bůh lidem Boží zákon – i svého Syna (Ježíše Krista).

Starý zákon vychovával člověka ke Kristu – k milosrdentví. Bez tvrdého zákona by člověk nepoznal milosrdenství.
Bůh zde má několik charakterů ve svém vztahu k Božímu lidu.

Jako Rodič ke svému dítěti:

Rodič přece své dítě (když je malé a mladé) chrání a hlídá jako oko v hlavě. Vychovává své dítě s láskou. Pokud dítě zlobí a dělá věci v očích rodiče zlé či ohavné, rodič své dítě trestá – mnohdy i dost tvrdým způsobem. Drží své dítě dál od lidí, kteří mu dávají špatný příklad (tyto lidi od svého dítěte mnohdy odhání) Ale nikdy své dítě nezabije, protože jej miluje. Možná druhým lidem tato výchova přijde až moc tvrdá, někdy možná až krutá – ale tato tvrdá výchova dítě vychovává k ctnostem, k etickému společenskému chování, k dobru, ke skromnosti, pracovitosti, k základním povinnostem.
Jakmile člověk dospívá a následně dospěje, tvrdá ruka rodičova přestává na něj dopadat. Dospělému člověku je dána postupně svoboda od svých rodičů. Volnost.

Jako manžel ke své ženě či ženich ke své nevěstě:

Boží lid je nevěstou či vlastně ženou Boha. Bůh žárlí (jako každá milující bytost – milující bytost žárlí na vše, co jí svádí její milovanou bytost od ní – to je přirozenost), pokud je jeho lid mu nevěrný, pokud uctívá jiné bohy či věci. Trestá a hvěvá se kvůli tomu na svůj lid. Ale protože svůj lid miluje, nedokáže jej zabít. Dá vždy lidem, i když zhřešili a byli mu nevěrní, další šanci. Dokáže odpustit i udělat ústupek, aby hřešící člověk opět k němu cestu našel – jako správně milující manžel, co chce vyjít se svou ženou a žít s ní v pokoji a míru – ve vzájemné lásce a porozumění.

Už chápete?! Toto je vztah Boha k lidem. Skrze Boží tvrdou, ale spravedlivou výchovu (Starý zákon) byl mladý duchovně nevyspělý člověk vychováván k duchovní vyspělosti (dospělosti) (Nový zákon) – k duchovní svobodě a nezávislosti. Jedině díku tomu mohl pak člověk poznat milosrdnou a odpouštějící Boží tvář – díky této výchově mohl poznat celou tvář svého pravého Boha-Stvořitele.

Dvě tváře Boha – tvrdého spravedlivého soudce a žárlivě milujícího “manžela” a bedlivého dobře se starajícího rodiče (Starý zákon) a milující milosrdná odpouštějící bytost (Nový zákon).

Forever
Návštěvník
Forever

“Symbolem takového uspořádání je pyramida, zobrazena na jednodolarové bankovce s nápisem dole: „světový řád navždy“. Doktrína tohoto „světového řádu“ je ve slovesné formě naznačena v Bibli („svaté“ knize)” konec citace

Paní Pozorovatelko, to přece nemyslíte vážně? Předem říkám, že si vážím vaší práce a vašich znalostí, máte nepochybně velký rozhled a nadhled, ale v tomhle se mýlíte. Tady vytrháváte texty z kontextu (+ falešný výklad těchto slov) a téměř pokažďé s farizejským výkladem.

Celý text zde:

Nikdo si nesmí vzít manželku svého otce – tím by zneuctil svého otce.
Ochrana čistoty shromáždění
Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít muž s rozdrceným nebo uříznutým přirozením.
Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít bastard. Ani jeho desáté pokolení nevejde do Hospodinova shromáždění.
Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít nikdo z Amonců ani z Moábců. Ani jejich desáté pokolení nikdy nevejde do Hospodinova shromáždění, protože vám nevyšli naproti s chlebem a vodou, když jste táhli z Egypta. Namísto toho si na tebe najali Beorova syna Balaáma z Petoru v mezopotamském Aramu, aby tě proklel.(Hospodin, tvůj Bůh, ovšem odmítl Balaáma vyslyšet. Z lásky k tobě obrátil Hospodin, tvůj Bůh, kletbu v požehnání.) Po všechny své dny nikdy nebudeš usilovat o mír s nimi ani o jejich prospěch.
Edomských se však nestraň – vždyť jsou to tvoji příbuzní. Nestraň se ani Egypťanů – vždyť jsi v jejich zemi žil jako přistěhovalec. Potomci, kteří se jim narodí ve třetím pokolení, smí vejít do Hospodinova shromáždění.
Když vojensky vytáhneš proti svým nepřátelům, vyvaruj se každé nepřístojnosti. Jestliže se mezi vámi někdo znečistí noční příhodou, ať vyjde ven za tábor. Nesmí vkročit do tábora. Kvečeru se pak omyje vodou a po západu slunce se vrátí do tábora.
Venku za táborem měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jím důlek a potom své výkaly přikryješ. Hospodin, tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého tábora, aby tě vysvobozoval a vydal ti tvé nepřátele. Ať je tedy tvůj tábor svatý! Ať u tebe nevidí žádnou nepatřičnost!
Otroka, jenž k tobě utekl, nevydávej jeho pánu. Ať bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě, které si u vás vybere. Nesmíš jej utiskovat.
Mezi dcerami Izraele ať není žádná prostitutka a mezi syny Izraele žádný prostitut. Odměnu té coury ani mzdu toho psa nesmíš přinést do domu Hospodina, svého Boha, k naplnění jakéhokoli slibu. Oba dva jsou před Hospodinem, tvým Bohem, ohavní!
Svému bratru nepůjčuj na úrok, ať půjde o peníze, potraviny nebo o cokoli, nač se dává úrok. Cizinci smíš půjčit na úrok, ale svému bratru půjč bez úroku. Hospodin, tvůj Bůh, ti pak požehná ve všem, k čemu přiložíš ruku v zemi, kterou jdeš obsadit.
Pokud Hospodinu, svému Bohu, něco slíbíš, neotálej to splnit. Hospodin, tvůj Bůh, to od tebe rozhodně očekává, a tak bys měl hřích. Zdržet se slibu však není žádný hřích. Co vyšlo z tvých úst, to splň. Co jsi vlastními ústy dobrovolně slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej.
Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti až do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby. Půjdeš-li obilím svého bližního, můžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí svého bližního vztáhnout srp. (Deuteronomium 23,1-26)

Nikde zde není řečeno o nějaké povinnosti či věci, že má být půjčováno na úrok jen Nežidům a Židům nikoli. Tady je řeč o bratru (není nikde řečeno, ze je zde bratrem myšlen kterýkoli jiný Izraelita) – zde je oslovován každý jednotlivec lidu Izraele – bratrem je zde myšlen rodinný bratr jednotlivce, na kterého se vztahuje Zákon – zkrátka, pro každého jednotlivce lidu Izraele toto přikázání (ohledně úroků) se vztahuje na bratra z jeho rodiny, nikoli na každého člena lidu Izraele.

Cizincem zde není rozhodně řečen pohan či Nežid – cizincem zde může být i židovský host – čili, kterýkoli jiný nepříbuzný člověk z lidu Izraele.

Řeči o lichvě a lichvářském vydírání a ovlivňování Nežidů (jak vy narážíte) jsou jen farizejským překroucením výkladu.

Donda sprtspudlak
Návštěvník
Donda sprtspudlak

Psal jsem to před pár dny.
Preference násilí všude a za každou cenu! Všechny TV omílají dokola to samé.Dokonce i TV o zvířatech.Predátor útočí,oběť se brání.Fízlové,vojáci,bankovní makléři,hasiči,doktoři,vyšetřovací komise nevím čeho,mimogalaktické jednotky…hvězdné brány…A krmit tím “koukače” od rána,do rána,pořád,neustále,nepolevovat!
A jak tím zalijí veškeré obyvatelstvo,budou spokojeni,avšak dají potom ukázky napadení,bránění,vykoštění a vykrvení.Pak už nastane jen válečný stav doopravdy.