Proč se všichni tak bojí Jade Helm? V USA se schyluje k...

Proč se všichni tak bojí Jade Helm? V USA se schyluje k monstróznímu cvičení nebo k falešné vlajce a vojenskému puči? Vypukne v zemi hybridní válka?

Proč se všichni tak bojí Jade Helm? V USA se schyluje k monstróznímu cvičení nebo k falešné vlajce a vojenskému puči? Vypukne v zemi hybridní válka?

Dnes bych chtěl navázat na své předchozí pozorování v USA [1], kde jsem se soustředili na podezřelý příliv přistěhovalců z Mexika a Jižní Ameriky, pozoroval jsem podivné nákupní centra, dále zvláštní věžovité objekty v polích, masivní zbrojení policie, ale také nadcházející vojenské cvičení Jade Helm 15 (Jade Helm) [2]. Dnes bych chtěl tato pozorování dát do konkrétnějších souvislosti právě s cvičením Jade Helm, o kterém některé názory hovoří jako o první fázi pro zavedení stanného práva [3].

V minulém článku jsem vyjádřil názory několika na sobě nezávislých pozorovatelů, kteří se shodují na faktu, že Jade Helm není obyčejné cvičení než je předkládáno v médiích [4]. Své obavy a názory zakládají na reálných pozorováních masivního přesunu lidí a techniky, které naznačují, že se chystá něco většího a vypadá to, že pozorovatelé si kladou větší počet otázek, než jich bylo zodpovězeno.

Důvody k obavám

Masivní přesuny vojáků napříč zemí je asi největší obava pozorovatelů a všímá si jich několik nezávislých webů. Jeden čtenář tohoto webu [5] zachytil vlak s nákladem těžké techniky jedoucí po trati směrem na hranice Texasu a Nového Mexika. Podle google mapy [6], kde je naznačeno vedení tratě se zdá, že měl namířeno skutečně ke státním hranicím směrem k vojenské základně Cannon Air Force Base. (Otázkou zůstává, zda neměla technika skrze tuto základnu namířeno do zahraničí).

obrazek 5.jpg
Transport bojové techniky v USA, ale v označení jednotek OSN…

Pokud jde o další dodávky techniky, některé reporty dokonce tvrdí, že v rámci transportů je možné vidět i mikrovlnné zbraně, a kladou si otázku, které cvičení, kterého se má údajně účastnit 1200 vojáků a je zaměřeno na interakci s obyvateli potřebuje na první pohled nepoměrné množství techniky a mikrovlnné zbraně.

Druhým důvodem, který vyvolává obavy je právě počet participujících vojáků. Původní popis cvičení Jade Helm počítal s 1200 členy armády pro cvičení na území hranice s Mexikem včetně Texasu směrem k severním státům Utah, Severní Dakota apod. Údaj 1200 sloužil jako hlavní argument mainstreamových médií, aby odstranil obavy z možného vojenského převratu, nastolení stanného práva nebo záminky k jeho uvedení v budoucnu. Dokonce i některá alternativní média [7] se snažila mírnit „paniku z Jade Helm“, a tvrdila, že „1200 vojáků nemůže udělat převrat, takže klid“. Postupně se však začala původní čísla měnit. Například podle tohoto reportu [8] má do Colorada namířeno více než 4000 vojáků a 300 strojů, což bude mimochodem největší vojenský konvoj v Coloradu od 2. sv. války. Zvyšování množství vojáků je jen jedna z mnoha věcí, která je v neustálém rozporu s oficiálními vyjádřeními.

obrazek 16.jpg
Cvičení Jade Helm 15 pokryje celý jih USA od Atlantiku až po Pacifik

Na Jade Helm je ještě zajímavá jedna věc a to je území, pro které bylo pro cvičení vybráno [9]. Podle výše uvedené mapy lze vidět, že cvičení bude probíhat kolem většiny území hranice s Mexikem včetně Texasu směrem k severním státům Utah, Severní Dakota a Colorado. Vyjádření mluvčího operace v jednom z tiskových prohlášení na otázku, proč byly vybrány zrovna tyto státy bylo, že území díky své členitosti simuluje oblasti v zahraničí, kde působily vojenské síly (pro Jade Helm). Komentář k tomuto prohlášení tvrdí [10], že americká armáda působila na středovýchodě 13 let v kuse a zkušenosti s prací s členitých terénech měla dostatek. Nabízí se otázka , proč je najednou nyní potřeba členitosti amerického jihozápadu, aby simuloval podmínky, ve kterých si americká armáda posledních 13 let užila až až?

Jedna z dalších obav, o které se diskutuje poměrně hodně je v souvislosti s využitím zadržovacích táborů FEMA, o kterých jsem psal detailněji minule. A to co zvyšuje nejistotu jsou právě zadržovací procesy, které jsou kontinuálně nacvičovány některými jednotky americké armády. Poslední cvičení, které simulovalo zadržování osob ve shromažďovacích táborech proběhlo v simulačním středisku Fort Drum [11] ve státě New York. Účastnilo se ho cca 60 členů 102 vojenské policejní divize (která mimochodem působila v Guantanamo Bay). Je důležité říci, že cvičení se koná každoročně jako standardní nácvik. Média, které předkládají toto „mini cvičení“ do souvislostí s Jade Helm můžeme nazvat paranoidní.

Nicméně, FEMA kempy v očích těchto médií zůstanou i tak strachem. To co jej ospravedlňuje je neustálá aktivita, která plyne kolem zadržovacích kempů, které rostou v množství, ale jsou vybavené i personálem a ostrahou. Kromě toho mám na mysli i státní aktivity, jež se snaží mimo jiné naplnit FEMA kempy více zaměstnanci [12], ale také pomocí dodatků k právním předpisům FEMA kempy ospravedlnit k jakémukoliv účelu [13] (i zadržení lidí). S tímto souvisí také uniklý dokument [14] s názvem Zadržovací a přesídlovací operace, ve kterém jeho autor, armáda USA, popisuje postupy pro zadržování do shromažďovacích kempů na úrovni USA, ale také mezinárodní, což je podle výše uvedeného webu protizákonné.

obrazek 6.jpg
Transport s žiletkovými dráty

Poslední souvislost, se kterou si lidé Jade Helm spojují je nápadné uzavírání obchodů Walmart. Nad podivnostmi z obchodních center jsme se zaměřovali v minulém článku, ale nyní bych chtěl upozornit na několik konkrétních uzavírek Walmartů, které probíhají právě v regionech určeném pro Jade Helm. Na téma uzavírek Walmartů toho bylo napsáno hodně a jejich spojitost s Jade Helm se někdy zdá spíše přitažená za vlasy. Nicméně ne až tak pokud do pozorování zahrneme fakt, že uzavírky probíhají ve stejný čas a ze stejného důvodu: Instalatérské práce.

Toto byl také důvod, který byl sdělen propuštěným zaměstnancům. A za třetí, všechny „instalatérské práce“ budou probíhat po dobu 6 měsíců. Autoři těchto fotoreportů tvrdí, že navzdory prohlášením o instalatérských pracích nespatřili žádné instalatérské firmy, a nic co by naznačovalo, že se pracuje na věcech souvisejících s touto činností. Naopak hovoří, že z Walmartů mizí regály a pokladny a pracuje se na střechách. Jiný pozorovatel [15], který fyzicky pracuje na přestavbách uvolnil informace, že regály byly nahrazeny patrovými postelemi, a že na střechách vznikají strážní věže.

Kromě toho byly prý do velké míry zúžena okna. Své svědectví ale nepodpořil fotkami. Důvodem je, že pracovníci mají zakázáno používat mobily a nesmí o své práci mluvit. Jeden z nich, který se na staveniště pokusil pronést mobil v botě byl propuštěn. Kolem Walmartů se prý občas pohybuje množství vojenských vozidel a mužů v uniformách [16], ale také security firma.

Je dále zajímavé, že všech 5 zavřených Walmartů je umístěno ve strategických lokalitách [17] u vchodů do podzemních vojenských základen a pozorovatelé se domnívají, že Walmarty budou po přebudování armádě sloužit jako nadzemní zásobovací zdroj, který by doplnil její stávající zařízení v podzemí. Tento fakt nepřímo podpírá informace o 1 mld. dolarů, kterou Walmart dostal od státu jako dotaci [18].

Možné scénáře

Téměř všechna pozorování „z terénu“ končí otázkou, co se skutečně chystá nebo co bude výsledkem Jade Helm. Existují teorie, které říkají, že Jade Helm je prováděn za účelem nastolení stanného práva nebo minimálně přípravy na něj. Více méně všechny tyto teorie se opírají důkazy z výše uvedených pozorování, některé jsou opodstatněné více či méně. Zde nabízím dvě.

Jedna tvrdí [19], že souběžně s Jade Helm bude „sehrán“ nějaký konflikt (false flag), který způsobí, že cvičení se přehoupne v reálný zásah vůči obyvatelům. Výsledkem má být využití FEMA kempů, do nichž bude na převýchovu přemístěna nepohodlná část povstalců. Nepokoje, které má toto počínání vyvolat budou ospravedlněním pro rozmístění vojáků po celém území USA a uvedení stanného práva, které bude doprovázeno řízenými výpadky elektřiny, internetu apod. A konfiskací zbraní.

Druhá teorie [20] je trochu konkrétnější a říká, že onen konflikt, který má způsobit nepokoje či chaos bude zinscenován využitím imigrantů z Mexika a Jižní Ameriky. Ti v posledních měsících do USA proudí mnohem více než kdy jindy, a to vše za státního dozoru [21]. Podle této teorie budou imigranti v konfliktu organizováni (explicitně se neříká kým) a dostanou za svou práci jednorázovou odměnu 4000 USD. Výsledkem mají být masové nepokoje a lidové konflikty, při kterých mají být Američané vyprovokováni k vzájemnému zabíjení, což potrvá tři roky. Průběžně má být ustanoveno stanné právo a zadržování povstalců. Teorie pokračuje a tvrdí, že proti obyvatelům bude použito nespecifikovaných frekvenčních a laserových zbraní, a také otrávená voda a potraviny. To vše za účelem masivního snížení populace. Prostředkem k dosažení těchto cílů je právě Jade Helm, který je vnímán jako počátek a test „všeho“.

Existuje několik dalších teorií, které dokonce věří, že USA vlastní technologii k ovládání počasí a vyvolá přírodní katastrofy jako psychologickou zbraň na „unavení“ lidstva [22]. Další tvrdí, že dojde k vyvolání umělé revoluce, kterou vyvolá zinscenované napadení USA vojáky ISIL. I tyto scénáře jsou zajímavé, a neřekl bych že úplně mimo mísu, nicméně nyní na ně nemáme čas, ale pokusím se je přednést v příštím článku.

Závěr

Je neuvěřitelně složité vyznat se v mišmaši informací a konstrukcí, které alternativní média a pozorovatelé předkládají jako scénáře, které jdou v ruku v ruce s Jade Helm: stanné právo, řízené výpadky elektřiny a internetu, hledání souvislostí v uzavírkách Walmartů a podobně. Je důležité alespoň se snažit odhadnout co z předkládaných informací je založeno na nějakém pozorování a naopak co je jenom hypotéza a předpoklad do budoucna, který není postaven na příliš stabilním základě. Sám jsem zvědavý co Jade Helm přinese a jestli obavy mnohých pozorovatelů z razantních omezení občanských svobod budou naplněny či nikoliv.

Poslední zajímavá aktualita o Jade Helm je, že začne již v červnu, tj. zhruba dva až tři týdny před plánovaným startem, který měl být 15.července [23].

– Namibudoucim –

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
omeleta
Návštěvník
omeleta

Zajímavé je, že ten humwee na fotce, který je v přední části návěsu s nápisem UN je tak trochu špatně stříknutý bílou a vylézá oranžová-pouštní barva…

jovasoft
Návštěvník
jovasoft

…myslíte si, že američania nemajú svoj vlastný rozum a intuíciu ? …a nevedia odkiaľ vietor fúka… a všetko sa bude odohrávať v Európe ? !!! tam začne za chvíľu poriadna kucapaca 🙂

martin
Návštěvník
martin

mozno to s tým nesuvisi a mozno ano: http://polahoda.cz/index.php?nma=news&fla=stat&nums=238

Aksal
Návštěvník
Aksal

Ano, určitě je to jedna z možností…

Aksal
Návštěvník
Aksal

Mimo téma, ale důležité. Bulhaři otočili a nabízí Rusku trasu na plynovod. Co za tím asi bude? Ne náhodou nový plynovod do Německa a pokus o zrušení trasy přes Řecko? Začíná být z toho komedie 🙂
http://politikus.ru/events/52604-bolgariya-predlagaet-postroit-gazovyy-hab-ot-tureckogo-potoka-na-svoey-territorii.html

pepe
Návštěvník
pepe

Malinko si dávám věci do souvislostí, a napadlo mne, jestli to nemá něco společného s blížící se katastrofou v Yellowstone parku, kde má údajně vybuchnout supervulkán a zničit většinu populace USA. Také by mi to dávalo smysl, jelikož by to byl pro zainteresované osoby důvod, proč mlčet. V případě veřejné hrozby či dokonce reálné možnosti by to byla obrovská panika, kterou je zapotřebí zvládnout.

vendel
Návštěvník
vendel

Za každou lumpárnou najdeš žida!Dnes a denně to vidíme,viz konfiskace majetku RF,plány na zrušení hotových peněz…Tahle satanská sekta neustane dokud všechno zcela neovládne,za jakoukoliv cenu!Nesmíme zapomínat,a mnozí to vůbec nevědí,že goj je pro ně pouhá věc!V tomhle kontextu je nutné vidět,co se vlastně děje a proč!

Lucie Novakova
Návštěvník
Lucie Novakova

Benjamin Fulford v jednom svém blogu psal, že lidé nemají mít strach, že FEMA kempy mají sloužit k pozatýkání politiků z Washingtonu a Walmarty mají sloužit pro zásobování lidí jídlem při převratu vedeném těmi členy Pentagonu, kteří jsou věrní am. Ústavě. Co si myslíte o této verzi? Já teda osobně si třeba nejsem ani úplně jistá tím, co si myslet o Fulfordovi, nicméně předkládám další verzi.

Aksal
Návštěvník
Aksal

Je to pozitivní verze (a osobně bych si ji přála). Jestli vezmeme za pravdivý fakt, že z Walmartů zlikvidovali potraviny a regály a nastěhovali tam postele… Tak o zásobování zřejmě nejde. Spíš to vypadá na polní nemocnice, nebo ubikace pro silové složky…A další věc je, že by ti zrádní politikové nic nevěděli o těch kempech? Vždyť jsou přímo u zdroje informací, kdo to tedy vše organizuje, když ne oni?

Jana Karásková
Návštěvník
Jana Karásková

Jim Fetzer si myslí, že to, že Walmart náhle propustil asi 600 zaměstnanců nevypadá moc dobře – že to budou asi řídící centra pro deportace do FEMA campů. Potom co napsal do VetreansToday článek o Jade Helm tak ho Gordon Duff vykopl a smazal mu články – i o Boston Marathon Bombing – psal o tom, že tam byli herci – amputovaní a že D. Tsarnaev je nevinný. Tamerlan byl zapojen do aktivit Jamestown Foundation /sponzorována G. Sorosem/ na rozvrat severního Kavkazu – byl radikalizován již od r. 2008 s ním byla FBI v kontaktu.

Potom co byl odejit z VT měl Jim již dlouho dohodnutý rozhovor na rádiu pro Rense, ale na toho byl pravděpodobně ten den spáchán pokus o atentát – nedorazil totiž do studia, měl nehodu, málem smrtelnou – na dálnici náhle výpadek vědomí.

Jim o tom mluvil v rádiu, dokonce vyslovil podezření, jestli v tom G. Duff neměl prosty, protože mu jednou řekl, že kdyby chtěl někoho dát odstranit, tak mu stačí zvednout telefon.

O Jade Helm potom napsal jiný článek do VT Duff sám. James Ferzer své články z VT přesunul na svůj web.

Dirien
Návštěvník
Dirien

To je právě problém. Nevíme kdo nám lže a kdo má jakou agendu.
Rád bych tomu, co Fulford a jiní říkají věřil.
To, co tvrdí je většinou možné potvrdit nebo je velice těžké vyvrátit.
Vše zní velice pozitivně – ale klidně to může být manipulace.
On a jemu podobné považuji za takovou divokou kartu.
Faktem zůstává, že není tak ohromně neuvěřitelné, aby se skupina slušných lidí postavila tyranům.

Co víme je:
– Něco se semele – dle toho jak to posledních pár let graduje to nebude nic malého.
Teorií je spousta – konkrétně víme asi jen špičku ledovce.

– Pokud tato událost bude pozitivní pro obyčejný lid, je vysoce pravděpodobné, že se vzniklého chaosu bude snažit někdo využít pro svůj prospěch, nebo k protlačení své agendy. Zde je sice nutné být velice obezřetní, ale přehnaná paranoia nám také nijak nepomůže.

Když tak nad tím přemýšlím. Rádi ukazujeme prstem na ty bohaté a mocné….ale já bych taky volil právě nějaký kolaps k protlačení své agendy. 🙂

Pokud vývoj těchto událostí sledujete delší dobu, určitě jste zaznamenali explozi různých dokumentů.
A některé z nich se zabývají tím, jak vytvořit nový ekonomický systém.
A každý z nás si určitě vysnil nějaký systém, který by mu vyhovoval a za ten bude lobovat.
…a jsme tam kde jsme byli. Je zcela evidentní, že půlka bude chtít soupeřivou civilizaci a druhá spolupracující civilizaci.
Čím se ale pak lišíme od těch (ne)”Mocných” 🙂 ….jak z toho ven ?
anebo jak zpíval Jimbo Hendrix:
“There must be some kind of way out of here, ”
Said the joker to the thief,
“There’s too much confusion, I can’t get no relief…

Pozorovatelka
Autor

Nedávno proběhl test bezpečnostního systému, v USA z toho byla panika, nacvičovala si i deportace obyvatel, jak je vidět z videa zde https://aeronet.cz/news/test-paniky-priprava-na-prevrat-ci-valku-kontrola-socialnich-siti-anebo-jen-bezny-postup-usa/
a psala jsem o tom i tady https://aeronet.cz/news/probouzeji-se-usa-ze-spanku-ma-breznovy-test-zachranneho-systemu-eas-vysvetleni/
Je vidět, že situace graduje a podle mě je velmi pravděpodobné, že to půjde ruku v ruce s nějakým finančním krachem, o kterém si myslím, že je nachystaný na podzim (oba krachy na
Wall Street se odehrály krátce po Novém roce židovského kalendáře a ten letošní bude psát letopočet 5776 – vznik zednářů je květen (5)1776 . A letos k němu dojde za tetrády a za zatmění Slunce).

Aksal
Návštěvník
Aksal

Vypadá to na velkou akci. Když dáme dohromady to, že FED už zřejmě není pod dohledem Rotchildů, a podle různých předpovědí, že Obama má být posledním prezidentem USA, zdá se, že USA melou z posledního…
Pro nás to bude mít asi těžké následky.Tady se shlukují síly ve velkém. Pokud vezmeme v úvahu zabavení ruského majetku a nasazení bojových jednotek http://cz.sputniknews.com/svet/20150619/576186.html
budeme mít moc horké léto…

Pozorovatelka
Autor

Mimo téma – Aksal, dívala jsem se na část toho Honu na ponorku, no, je to teda rozhodně zajímavé, že se tam už v roce 1990 objevuje agent KGB jménem Putin a že je zavražděn, více než pokračování filmu mě ale zaujal autor knihy, podle které film vznikl. Je zvláštní, že za Hon na ponorku se mu dostalo uznání od samotného prezidenta a že dokonce prošel školením (nebo něčím takovým ) v CIA a FBI – cituji:

Dříve uředník a burzovní makléř, jenž už od vysoké školy sní o psaní. Debutuje knihou Hon na ponorku (tato kniha byla americkým prezidentem označena za “zajímavé čtení”, což T.L.Clancymu vyrazně usnadnilo cestu k úžasné kariéře). Založil nový literární směr, nazvaný výstižně “TECHNO-THRILLER”.Jeho tvorba spadá pod skupinu Politických románů, jenž jsou svým zpracováním, precizností, stylem a hlavně atmosférou právem označovány za číslo jedna mezi Pol.romány,či Thrillery. Autor sám ziskává bezpečnostní prověrky od CIA a FBI (případně z části od NSA,DEA…), které v dílech zaručují pravdivý obraz informační války a rozdělení hierarchie a sekcí v armádě a tajných službách. Z jeho děl můžeme zpozorovat autorovu velkou inteligenci, analytický talent, květnatost Clancyho představivosti a
psychologického rozboru situace. Je velkým vlastencem,leč neoslavuje svou zem ostentativně jako jiní a je rovněž schopen vidět chyby americké exekutivy (důkazem může být jeho postoj k válce v Iráku,Afgánistánu atd.) http://www.databazeknih.cz/autori/tom-clancy-472

Také jsou zajímavé knihy, které napsal https://cs.wikipedia.org/wiki/Tom_Clancy a v souhrnu z toho lze usuzovat, že má v dění hodně dobrý přehled! O to víc je zajímavé, co chtěl postavou Putina a jeho smrtí sdělit. Možná chtěl opravdu jenom říct, že se o něm ví.

Aksal
Návštěvník
Aksal

Děkuji, obraz spisovatele je dalším kamínkem do mozaiky. Určitě to nebyla náhoda. Film by se obešel i bez této scény. Byl to jasný vzkaz, víme o něm…

sibolet
Návštěvník
sibolet

Tahle zpráva již byla za druhé světové https://www.youtube.com/watch?v=zd-PqyE_TS4