Proč lze tolerovat urážky hlavy státu, ale už ne soudce?

Proč lze tolerovat urážky hlavy státu, ale už ne soudce?

Proč lze tolerovat urážky hlavy státu, ale už ne soudce?

   Chci tímto podpořit názor poslance Stanislava Humla (ČSSD), který se rovněž zamýšlí [1] nad tím, co se děje vůči prezidentovi jako hlavě státu. Především upozorňuje, že by občané měli respektovat výsledky voleb, neboť byly provedeny v souladu se všemi zákonnými normami, notabene způsobem, který si občané sami jako změnu vynutili. Je pochopitelné, že ne všichni občané s přímou volbou prezidenta souhlasili, nebylo jich však tak mnoho, jak by se dnes zdálo. To hlavní, co způsobilo dnešní odpor proti samotnému prezidentovi není ani tak v jeho vulgarismech (ty byly jen záminka) jako v přímé volbě prezidenta, protože řada lidí v rámci přímé volby očekávala, že volby vyhraje jejich kníže (je prý k lidu prý blíže) Karel Schwarzenberg, zvaný též „Kchárl s čírem“! To se bohužel nestalo, volby vyhrál Zeman a jeho odpůrci, stejně jako Schwarzenberg, to nestrávili a proti této skutečnosti brojí dodnes.

[FOTO] Poslanec za ČSSD, Stanislav Huml

     Jestliže už se stalo a prezident Miloš Zeman zavdal svými vulgarismy příčinu k útokům na svou osobu ještě neznamená, obrazně řečeno, jej ukamenovat. Bezesporu to byla voda na mlýn těm, kteří „konečně“ našli důvod, jak na prezidenta zaútočit. Jenže to není odpor osobní, ale odpor politický, státnický, odpor proti hlavě státu, mj. I vrchnímu veliteli ozbrojených sil. To už je ovšem zcela jiná kvalifikace, než pouhá nespokojenost s občanem Milošem Zemanem.

Manipulace davu

     Velmi hrubý a nemorální odpor a útoky na prezidenta Zemana se odehrály jak na veřejnosti, tak prostřednictvím anonymních útoků přes internet. Není od věci se zabývat těmito skutečnostmi a to ze dvou pohledů. Jednak, jak je možné, že proti útokům jak verbálním, tak fyzickým (vajíčka) nezasáhla ochranka, resp. Policie ČR, že nebyl nikdo zadržen, ani stíhán. Druhá věc je, že anonymním útokům přes internet nebyla učiněna přítrž když víme, že u řady portálů existuje jistý „kodex“, který nejen umravňuje pisatele, ale v případech, které jsou v rozporu s daným kodexem jsou příspěvky mazány, v lepším případě korigovány. To se však v případě internetových útoků na prezidenta Zemana neděje.

[FOTO] Prezident republiky, Miloš Zeman

     Z uvedeného vyplývá, že příslušné orgány nesplnili své povinnosti. Zda je to proto, že jsou manipulováni lidmi z řad Schwarzenbergových věrných řiťolezců nebo jen proto, že považovali úroveň útoků ještě v normě zákonů, těžko říct. V prvním i ve druhém případě však zřejmě jde o porušení zákona ve smyslu tr. Zákoníku, §323-337. Podotýkám, že nejsem právník a že tyto skutečnosti jsem si vyhledal v dostupných informacích, proto také nemohu potvrdit jejich 100% relevantnost, což přenechávám k posouzení příslušným orgánům.

Fyzický útok na prezidenta jako standard politického projevu ulice?

   K tomuto závěru mne vedou skutečnosti resp. zkušenosti např. s trestním stíháním a odsouzením „tykadelníka“ občana Smetany, který se ve srovnáním s činy proti osobě prezidenta dopustil činů tak banálních, že je to až výsměch české justici. Ve světle tohoto, případně podobných případů, při verbálních tak i fyzických útocích na osobu prezidenta došlo, podle mého subjektivního názoru, k naplnění skutkové podstaty tr. činu proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci (§ 323 tr.z.). Prezident, který se zúčastnil jistého oficiálního vystoupení před veřejností, vykonával výkon své pravomoci jako orgán veřejné moci, notabene jako hlava státu za účasti jiných (cizích) hlav státu. Útok se uskutečnil, aniž by kdo proti útočníku(kům) zakročil. Pokud by se taková či podobná událost přihodila vůči osobě například starosty či hejtmana, bezpochyby by zasáhla „ruka zákona“, tedy Policie ČR, a kdyby nic jiného, tak by dotyčný(ční) byl(i) zadržen(i) a aspoň vyšetřováni. V případě útoků na prezidenta k ničemu takovému, pokud je mi známo, nedošlo.

     Fyzické útoky (kromě toho, že je /ne/budeme velkoryse přehlížet jako jistý druh projevu míry demokracie – uf!), potom také podle § 235 to lze považovat za násilí proti úřední osobě, v tomto případě dokonce proti hlavě státu,což by v extrémním případě mohlo být také považováno za pokus o atentát na hlavu státu. Jistě, rajčaty by se zřejmě atentát provést nedal, ale co kdyby mezi rajčaty přilétl na osobu prezidenta granát? Bagatelizovat útoky byť jen rajčaty je stejné, jako dráždit neuvázaného psa rotwailera. V době, kdy si nemůžeme být jisti před útoky teroristů a atentátníků, bylo podcenění ochrany hlavy státy trestuhodné.

[FOTO] Útok předměty vrženými na prezidenta republiky lze kvalifikovat jako napadení veřejného činitele

   V neposlední řadě může být projev útoků a násilností proti prezidentu chápáno jako „maření výkonu úředního rozhodnutí!“(§337), neboť pokud někdo takovým veřejným způsobem projevuje nesouhlas s demokraticky zvoleným prezidentem, který byl po vítězství ve volbách prohlášen vrcholným orgánem státní moci, tj. Parlamentem ČR prezidentem, rovná se to, opět ve smyslu mého subjektivního posouzení, jako maření výkonu úředního rozhodnutí (rozuměj Parlamentu ČR)!

Licoměrnost jako mustr české demokracie

     Urážka úřední osoby, v daném případě dokonce hlavy státu, by měla být jako urážka u soudu. Jenže není, protože zatímco negativní, urážlivý, pohrdavý, vulgární či jiný verbální útok proti osobě soudce může být považováno za urážku úřední osoby a pohrdání soudem (což je podle povahy a síly projevu někdy až těžce sankciováno), v případě již výše zmíněných skutečností vůči hlavě státu se neděje vůbec nic. Jako by byl prezident nějaký otloukánek, do kterého si může kopnou, bouchnout, plivnout jak kdo chce!

     Není možné stavět post prezidenta na vysněném piedestalu Václava Havla, aby každý jiný, který má více či méně odlišné názory na současný vývoj ve společnosti i ve státě, byl dehonestován proto, že někomu jako prezident „nepadl do oka“, protože chtěl, aby se prezidentem stalo to ospalé knížecí číro! Byla-li u nás alespoň náznakem vůbec nějaká demokracie, pak události kolem prezidenta Zemana i to málo demokratického šlo vniveč! A před světem vypadáme jako banda vypatlaných nevycválanců, kteří si (vedle hlav cizích států) neváží svého prezidenta. Těm, kteří se postarali o tuto reputaci patří ne je zavřít, ale pořádně nakopat do zádele. Aby věděli, zač je toho loket!

Pro TV Nova je slušnost přežitkem minulého režimu

     Dnes ve večerních zprávách televize Nova (17.12.2014, po napsání tohoto článku) byla mj. také zmínka k tomuto tématu, resp. byl zkritizován poslanec Huml, který s tímto tématem vyšel na veřejnost. Pan poslanec se stal terčem posměchu, neboť prý jakékoliv zásahy do svobodného projevu slova je neslučitelné s lidskými právy. Bylo dost důrazně připomenuto, že něco podobného se odehrávalo za totality, ale prý už žijeme v jiné době. Jistě, žijeme v jiné době, ale to ještě neznamená, že budeme v rámci demokracie moci veřejně urážet, pomlouvat, hanobit a útočit na prezidenta. Chci v této souvislosti důrazně poznamenat, že něco podobného by se nemohlo stát v jiných demokraticky vyspělých zemích. Přesněji řečeno, stát by se to mohlo, ale následky by byly podstatně jiné, než u nás. Nebudu daleko pravdy, že s touto tézí přišli právě ti, kteří se proti prezidentovi Zemanovi tak výrazně vymezují. Nechť si páni novináři uvědomí, že demokracie a svoboda slova není totéž co anarchie, hulvátství a morální zvrhlost. To jsou totiž způsoby, které ti ubožáci vůči prezidentovi používají. Sám prezident Zeman se sice vyjádřil, že všechny ty „zvratky“ na internetu jednoznačně ignoruje a nechávají jej v klidu, ale zcela jistě si o těchto lidech myslí své. Právem.

     Aniž bych chtěl nějak obhajovat některé podobné aspekty z doby totality, tenkrát i dnes existují jisté zákony, které podobné projevy a útoky postihují (viz výše). Jiná věc je, že naše nejspravedlivější justice na světě je není schopna akceptovat, aby nebyli také náhodou obviněni z totalitních metod. Ale jak je v článku poznamenáno, kdyby se člověk s trochou nadsázky jen křivě podíval na soudce (o nějakém verbálním projevu útoku slovem či fyzicky ani nemluvě), může být za to vyveden ze sálu nebo vyfasovat docela citelný finanční postih. Zatím co soudce je chráněn, prezident je vystaven osudu, je zřejmě bezprizorní! Takže v pohledu na „úřední osoby“ existují dva metry. Jeden „metr“ má devadesát centimetrů, druhý „metr“ má sto deset centimetrů. Oba „metry“ jsou při tom řádně certifikované. Kým, není zas tak těžké si domyslet.

Jiří B a ť a , 17.12.2014 (aktualizováno ve 22:28)

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
trodas
Návštěvník
trodas

Naštěstí se po nátlaku občanů podařilo, že NSZ Brno zadalo podřízenému státnímu zastupitelství, že nemůže jít o přestupek a že se musí začít šetřit. To samozřejmě presstituti nezveřejnili, ale tuto událost přeci jen zaregistrovali:
http://novinky.cz/domaci/375334-.html
Skupina, kde jsem byl také signatářem jenž za tím stála, je tato:
http://www.brics.cz/hazeni-predmetu-na-prezidenta-republiky-bylo-trestne-uspech-pratel-ceskeho-brics

Proč o tom nikdo neinformoval? Že by proto, že to prestituti nevidí rádi, když se lidé organizují a dosáhnou úspěchu? (přesto, že policie samozřejmě nic nevyšetří, to je naprosto jasné… šlo totiž o tzv. “nedotknutelnou zlatou mládež”, zmagořené hejsky typu Bémova synátora, jenž zničil historickou sochu tím, že jak na ní lezl, tak jí urval ruku… zaplatil za to rukou vlastní…)

J.R.
Návštěvník
J.R.

Z clanku nerozumim autorovi v jedne veci.
Proc prijde nepochopitelne, ze i prez primou volbu neni cast obyvatelstva spokojena se soucasnym prezidentem?
Po precteni mam totiz dojem, ze autor uvazuje ve stylu: kdyz si ho vetsina zvolila, KAZDY ho musi milovat.
PS: Sam jsem nevolil ani jednoho z kandidatu.

Evžen
Návštěvník
Evžen

Pan Bata má pravdu. Nicméně proc vrchní velitel ozbrojenych sil nemá vlastni vojenskou ochranku? Vždyť to je chore.
Nechce ji? Nemůže ji mit?
Kde kdo ji ma, tak proc ne prezident?

Jan Vavrečka
Návštěvník
Jan Vavrečka

Vážení , ten průzkum občanů se asi provádí jen v Praze,nebo v kavárně.Udělejtebn průzkum názorů také
v jiných krajích.Já si myslím,že pan prezident bude mít víc podpory než hlasí ČT.Můj názor je,že prezident

bude mít podporu přes 55%.

Jan Vavrečka Vratimov 739 32 tel:601262728

zajic1
Návštěvník
zajic1

nevím co má společného právní kvalifikace trestního práva s občanem rozuměj občanský zákoník, který řeší zbavení způsobilosti k právním úkonům. V dané věci se jedná vyloženě o specifické řízení před soudem.

TSq
Návštěvník
TSq

zajic1 : Je tolik, že si soudci dělají úplně co chtějí a naprosto beztrestně, jak se vyspí, tak prostě něco udělají, aby měli čárku, že něco dělali. Zavřeli mi kámoše za těžký ublížení na zdraví jen proto, že se soudce špatně vyspal a rozhodl, všichni svědkové potvrdili, že v inkriminované době nebyl na místě, vč. bezpečnostních kamer, soukromých i policejních ..nezájem a šel sedět a to není jediný případ. Česká justice je pěkně prohnilá

TSq
Návštěvník
TSq

zajic1: Právní kvalifikace je věc velmi ošemetná, dělají ji lidé a nevíte, kdo na ně tlačí, jak a proč ?
Já se pořád zaobírám causou, jak je možné, že podle pravomocného soudního papíru http://forum.class1.cz/viewtopic.php?f=22&t=14351&p=0#p16326 může být hlavní osobou v pravomocném řízení osoba fiktivní.
Já jsem vyštrachal, že jde o účelovou likvidaci nepohodlného člověka, na kterého causu v klidu přepsali s douškou, “kontinuita práva nebyla přerušena.” Vrcholem byl dopis od předsedy soudu, to je ten nejvyšší na dané adrese, kde píše fiktivní osobě, že nereagovala a tak se soudní řízení rozjelo podle běžného postupu soudu 🙄
Odvolací soud v rozsudku napsal, že všechny námitky jsou bezpředmětné. Když jsem se vydal k soudu, tak mi bylo řečeno, ať do toho nestrkám prsty, že bych mohl mít potíže, velké potíže, čímž mne utvrdili v tom, že jde o účelovou causu s účelem likvidace nepohodlné osoby…. Tak a teď řešte vajíčka na prezidenta v TOMHLE justičním prostředí.

zajic1
Návštěvník
zajic1

ať chcete či nechcete, budou vám všich novináři tvrdit, že v dané věci se nejednalo o cenzuru, nýbrž se pokrátila stopáž do vysílání bez toho aby byl změněn smysl projevu 👿

zajic1
Návštěvník
zajic1

nemohu souhlasit s tím že by věc mohla být kvalifikována jako násilí proti úřední osbě, toto se totiž dělí na dvě části kdy násilí dříve utok je pro výkon a za výkon tedy příklad doliskám policistu za to že mi dal pokutu je klasický pro výkon, lisknu jej za to, že je policista a chce mi dát pokutu je za výkon (chci dosáhnout něčeho aby nenastalo) a to třetí je že doliskám policisty byť i ve službě za to, že mi chodí za manželkou a to již není utok na uřední osobu. Tedy když hodím po prezidentovy vejce za to, že sprostě mluví, je to jako kdyby chodil za manželkou.
v házení vajec bych viděl spíše výtržnictví, ruší shromáždění atd….. svým hrubým jednáním.
Urážka uřední osoby byla jako trestný čin zrušena kolem roku 1990 přesně nevím a stala se pouze přestupkem proti občanskému soužití, kdy v případě hanlivých výrazů jako poškozený ještě musím podat návrh na projenání místně příslušnému úřadu.

JazzBoo
Návštěvník
JazzBoo

Protokoly sionských mudrců je smyšlený dokument – podvrh, který se snaží na základě lživých tvrzení o úsilí světového židovstva ovládnout svět a nepravdivých tvrzení o jeho pozitivním vztahu k penězům a touze po majetku vyvolat antisemitské nálady ve společnosti.
Prý vyšel hodně dávno, i když já osobně mám vzhledem k paralele některých částí textu se současným stavem světa pocit, že ho někdo podvrhl včera…

Nejdete to spolu s další štvavou literaturou například na tomhle fanatickém katolickém zdroji:
http://spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

Co se týče antisemitizmu, nejlepší obrázek Vám dá asi dílo izraelského dokumentaristy Yoav Shamira o podstatě a kořenech antisemitizmu:
http://youtu.be/MCxvyeCkcho

Dovolím si citaci z výše uvedeného dokumentu:

„Koho by som ja chcela zabiť?
Všetkých…
Kto sú to všetci?
Nacistov, našich nepriateľov, ktorí to urobili.
Ale vieš, že sú mŕtvi…
Ano, ale majú svojich dedičov, môžu byť rozdielni, ale sú tam.“

říká náctiletá izraelská studentka v dokumentu Yoava Shamira.

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

9. protokol? Co to je? Kde se to najde? Poučte mě. Děkuji.