Předseda plzeňské TOP09 mluví o okupantech z východu, ale současně vítá vlajkou...

Předseda plzeňské TOP09 mluví o okupantech z východu, ale současně vítá vlajkou NATO ty z Německa. Máme pro něj nemilé překvapení! Co je horší? Kolona Strykerů nebo pátá kolona v české politice?

Předseda plzeňské TOP09 mluví o okupantech z východu, ale současně vítá vlajkou NATO ty z Německa. Máme pro něj nemilé překvapení! Co je horší? Kolona Strykerů nebo pátá kolona v české politice?

Předseda plzeňské TOP09 Ondřej Ženíšek popadl vlajku NATO a spolu s kolegou ze strany, který se vyzbrojil vlajkou americkou, vyrazil podle informací Parlamentních Listů [1] na silniční lávku u Ejpovic vítat projíždějící kolonu amerických Strykerů. V rozhovoru pro PL uvedl, že když USA poslaly do cizí země armádu, nikdy tam nezůstala natrvalo a nikdy netvrdily, že to (území) patří jim. Tento výrok je opravdu fatálním selháním elementárních znalostí a možná to pana Ženíška překvapí, ale dopustil se osudového omylu.

13320650_10154243834808383_1924548310711969913_o.jpg
Radoslav Škarda, místostarosta centrálního obvodu a Ondřej Ženíšek, předseda plzeňské TOP 09 vítají konvoj 2. jízdního pluku americké armády.

Na lávce u Ejpovic, paradoxně, totiž vítal ve skutečnosti sbor amerických okupačních vojsk v Německu, které podle okupačního protokolu z 28. listopadu 1945 mají na území Německa “časově neomezený status pobytu” a po dobu 99 let musí navíc německá vláda platit americké straně dodávky energií na zajištění provozu amerických základen, a to z titulu vázací povinnosti náhrady válečných reparací. Zde bych chtěl upřesnit informaci z pátečního pořadu na Svobodném rádiu, kde jsme o tomto také krátce hovořili s panem Kapalem. Status amerických vojsk v Německu není časově omezený 99 roky. To byla mylná informace. Tento údaj se vztahuje k reparačním nárokům v podobě energetických dodávek pro provoz amerických základen. Po uplynutí 99 roků si potom budou muset Američané za energie už sami platit. Ovšem okupační status nemá časové omezení.

CAwcQT7XIAAguyu.jpg
Nepřítel před branami? Ruský list Argumenty a fakta se zamýšlí nad nasunováním amerických vojsk k hranicím Ruska.
USA jsou jediným okupantem ve světě po II. sv. válce

Panu Ženíškovi bych rád zopakoval lekci historie. A bylo by dobré, aby pozorně poslouchal, aby v budoucnu ze sebe opět nedělal hlupáka. Sovětská vojska byla na území ČSSR dislokována na základě mezistátní dohody a odsouhlasena vládou ČSSR. Nešlo tedy o okupační svaz, opět paradoxně na rozdíl od amerických vojsk tady v Německu, které tu už 71 let od konce II. sv. války působí na základě okupačního dekretu. Obsazení ČSSR ze srpna 1968 bylo okupací, ale vláda ČSSR pobyt legalizovala. Navíc, sovětská vojska po 23 letech z Československa už dávno odešla, zatímco americká okupační vojska v Německu nadále zůstávají a k odchodu se rozhodně nemají a ani o tom neuvažují. Jak je tedy možné, že pan Ženíšek z TOP09 tvrdí, že USA nikdy v cizí zemi nezůstaly? Uvědomuje si vůbec, jak absurdně zní tento jeho výrok v situaci, kdy americkou vlajkou a vlajkou NATO vítá právě okupační vojska jedoucí z Německa?

13308188_10154243835058383_4246184018357347161_o.jpg
A máváme, pánové, máváme… už jedou!

Ovšem situace je mnohem zajímavější, protože Američané už 71 let okupují nejen Německo, ale také Japonsko. A ani z Japonska se nemají k odchodu. Tam už si Američané musí dokonce za pronájem mamutí základny na Okinawě platit, protože reparační tituly skončily v roce 2001, ale status okupačních amerických vojsk v Japonsku taktéž není nijak časově omezen. Stejně tak působí americká vojska v Itálii, kde ovšem nejsou umístěna na základě titulu okupačních vojsk, ale podle dekretu amerického velení z července 1944 o ustanovení “ochranných vojsk” na celém území Itálie, a to opět bez časového omezení. Američané mají s italskou vládou uzavřenou dohodu na 99 let o úhradě 50% veškerých nákladů na provoz základen, a to se vším všudy, nejen energií, ale i potravin, veřejné dopravy pro americké vojáky zdarma atd. Ani z Itálie se Američané nemají k odchodu.

Americké základny ve 150 zemích světa, Rusové jen paběrkují!

Pan Ženíšek by možná mohl vzít v úvahu i skutečnost, že Američané mají základny ve více než 150 zemích světa, zatímco Rusko má základny jen v 8 zemích [2], převážně ve státech bývalého Sovětského Svazu, kde působí na základě mezinárodních smluv, nikoliv z pozice okupačních vojsk, na rozdíl od těch amerických v Německu nebo v Japonsku.

troops-online.jpg
Informační grafika časopisu Time o amerických základnách ve světě. Zdroj zde.

Není bez zajímavosti, že plánované a chystané základny NATO v Pobaltí, na Slovensku a v Maďarsku budou budovány na základě FUSA dohod (Full Utility Service Agreement) podle italského modelu amerického pobytu vojsk, tzn. že hostitelský stát bude hradit podle FUSA dohod veškeré inkaso za provoz základny. To znamená energie, potraviny, paliva, veřejná doprava pro vojáky na vycházkách atd. Ruské základny jsou naproti tomu financovány ze 100% z ruského státního rozpočtu, hostitelské země za provoz základen neplatí ani korunu. I z tohoto pohledu je vidět, kdo je a kdo není okupant.

13268589_10154243834833383_6508235249447600962_o.jpg
TOP09 vítá okupanty z Německa.
Američané zneužívají své základny i pro mučení

Mimochodem, kdo myslíte, že hradí palivo do amerických Strykerů, které američtí vojáci čerpali v Praze? Palivo platí samozřejmě české ministerstvo obrany, tzn. český daňový soustrastník. Rusové v syrské Latakíji čerpají paliva z vlastních cisteren. Takže takové mávání americkou vlajkou u Ejpovic vyjde české občany docela draho. Ale to pochopitelně nikoho v TOP09 nezajímá. Američané mají po celém světě (včetně amerických teritorií) rozmístěno přes 1.3 milionu vojáků. Z toho trvale, to znamená nastálo a nikoliv dočasně, je jich ve světě umístěno na 150 tisíc a v některých oblastech se chovají v rozporu i s mezinárodním právem. Tak např. na kubánské Guantanámo vozí Američané lidi, které podezřívají z terorismu nebo i jen pouhého nepřátelství k USA (např. novináře), ale nemají proti nim dostatek důkazů, které by obstály u amerických soudů. Takže je drží na cizím území, kde naplatí americké zákony a ústava, a tam je drží neomezeně dlouho, bez jakéhokoliv vznesení obvinění, bez obžaloby. Pouze se o těch lidech domnívají, že by mohli škodit zájmům USA.

gitmo.jpg
Americká základna Guantánamo Bay na Kubě
Obama slíbil Gitmo zavřít. Slib nesplnil!

Barack Obama při volební kampani v roce 2008 slíbil okamžitě Gitmo (jak se Guantanámu přezdívá) po svém zvolení uzavřít. Ale neuzavřel. Naopak, minulý rok dal dokonce souhlas k rozšíření tábora a k jeho renovaci. Američané mají Guantanámo v pronájmu, ale nevypadá to, že by po jeho vypršení se Američané chystali tábor opustit a celou základnu předat zpátky Kubě. Současné sbližování Kuby a USA má za úkol připravit půdu pro vyjednání dalšího prodloužení pronájmu základny, aby to bylo podle mezinárodního práva. Washington má obavy z restartu vřelých vztahů mezi Havanou a Moskvou a právě Gitmo je největší obavou pro Američany v této situaci. Podobně americká CIA vozila letadly podezřelé z terorismu na své vojenské základny v cizích zemích, kde je podrobovala mučení za tichého souhlasu místní loutkových vlád.

Útoky proti Rusku řídí pátá kolona v zemích EU

Je potom tragikomické, když do naší země vjedou cizí vojska a někteří pravicoví úchylové, nejen z TOP09, začnou freneticky mávat americkými vlajkami jako smyslů zbavení, aniž by si uvědomovali, že vítají vojska, která za kopci v sousední zemi fungují už přes 70 let na základě statusu okupačních sil. To je přesně ta pátá kolona, která mediálně žene společnost k nenávisti proti Rusku. Tomu se říká střelit se do nohy a mít ještě tu smůlu, že se kulka odrazí a vystřelí vám navíc oko. Přesně k tomu došlo, když plzeňský předseda TOP09 vítal americká vojska s tvrzením, že USA nikde nezůstaly, když někam přišly do cizí země a když tuto poznámku mířil evidentně na Rusko. Jeden výstřel, dvě škody na vlastní účet. Pokud se podíváme na současnou krizi v EU, na migrační vlnu, opět se musíme zeptat, kdo za ní může?

13268385_10154243835038383_285962614633066054_o.jpg
Okupanti z Německa jedou nacvičovat do Pobaltí útok na Rusko. Česká TOP09 jim mává vlajkami a vojáci mávají také na pozdrav, protože si asi myslí, že je to oficiální součást vítání, a že budou v televizi.

Může za ní politika USA na Blízkém východě a v Severní Africe. Vyzbrojování militantů FSA v Sýrii americkými zbraněmi a vybavením, cvičení americkými poradci. Od FSA se potom odštěpili v roce 2012 radikálové a za pomoci opět USA, Turecka a Saúdské Arábie z nich vznikl ISIL. Bombardování Libye. Rozvrácení země, vražda Kaddáfího a současná zuřící občanská vláda a tři různé znepřátelené vlády v Libyi. Zničená Sýrie. Za pomoci Ruska stabilizovaná situace. Za pomoci Američanů pokusy o opětovnou destabilizaci Sýrie. Voliči TOP09 musí být pacienti psychiatrických ústavů, pokud panu Ženíškovi tzv. “žerou” tuto pózu a antiruský éthos. Kam noha amerického vojáka v poslední době vstoupila, tam dosud řádí teroristé, zuří občanské války, země jsou v rozkladu. Afghánistán, Irák, Libye, Sýrie, Ukrajina. A stejně tak Američané chtějí teď vehnat Evropu do války s Ruskem, aby i z naší země byla další rozvrácená krajina. Protože ty Strykery, které pan Ženíšek vítá, jedou do Pobaltí cvičit pozemní útok proti Ruské federaci. Jedou cvičit na válku, kterou už generálové v Pentagonu mají nachystanou.

Občané mají jedinečnou příležitost, aby v podzimních volbách do krajů použili volební lístky TOP09 a jejich kandidátů na lepší účely, zejména ráno na záchodě. Takové využití bude mnohem kvalitnější, než navolit do zastupitelstev nýmandy a individua, která běhají okolo Plzně s vlajkami okupantů z Německa.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Zdroj videa: TV ZAK [3]

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Weigel
Návštěvník
Weigel

Vítáme tyto vojska protože protože pomohou ochránit naši vlast před rozpínajícím se bolševickým Ruskem. Lze tuto větu použít v roce 1939 a dnes.
V roce 1968 vítali sovětská vojska která jim ochránila socialistické výdobytky a dnes ti samí vítají Americkou armádu aby ochránila jejich kapitalistické výdobytky.
70% firem v Rusku vlastní podnikatelé z EU, a protože USA nařídila obchodní embargo na Rusko tak tím vědomě poškozují ekonomiku evropských firem. Kvůli embargu klesl Rubl což nutí k zachování investic evropské firmy více v Rusku se ztrátou do tamějších svých poboček investovat. Což oslabuje Evropskou ekonomiku proti Americké.

Ščors
Návštěvník
Ščors

Proč není TOP09 zrušena a členové nejsou souzeni třeba za záškodnictví nebo vlastizradu?

Jarek*
Návštěvník
Jarek*

Konání těch odpadlíků se dá s čistým svědomím nazvat vlastizrádným. S tím souvisí úmyslné a záměrné překrucování historických faktů, lhaní na veřejnosti o agresivním jednání vojsk USA prakticky po celé planetě. USA je jedinou zemí, která požila atomovou bombu opakovaně na vraždění civilního obyvatelstva. Doposud používají ochuzený uran jako součást střelecké munice. Tají se fakt o jejich agresi těsně před koncem války, kdy při náletu na Prahu za výtečné viditelnosti tuto svým nesmyslným bombardováním doslova rozsekaly a navíc stíhači pro pobavení zabíjeli kulomety civilní obyvatelstvo, které jim bláhově mávalo co-by osvoboditelům. Zabili tenkrát něco okolo 2600 lidí. Za to jim je těmito vlastizrádci vyslovován jejich dík. Co tyto vojska dělaly po skončení války, než byly odsunuty, na civilním obyvatelstvu nebudu raději zbytečně rozvádět. To nebyl jen případ naší republiky, byla tím postižena celá část, kde se objevili, ale toto se striktně tají.

Avari
Návštěvník
Avari
pedros
Návštěvník
pedros

Ve francii,kdysi za de góla,existovala v tajné službě skupina proslulá mimořádnou krutostí,mučením a mizením politických odpůrců.Většina z nich chodila se zarostlou bradou,takže jim přezdívali BRADATÍ!
http://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/20160530/3162902/stahnute-kalhoty-protest-americka-kolona.html
V čechii existuje podobná smečka,zatim sice nemučí a nemizí,no co nebylo, může být!Je ironii,že jim velí BRADATÁ!A potom,že život netropí”hlouposti”!

pedros
Návštěvník
pedros

aneb bradáči a bradáčová.

Kari
Návštěvník
Kari

Skoda ze se zadnemu divakovi na moste nechtelo cikat. İ kdyz to uz by se asi bralo jako teroristicky utok na spojence

paa tal czechia
Návštěvník
paa tal czechia
konzerva
Návštěvník
konzerva

Holý zadek bývalého vojáka na amíckou kolonu…https://youtu.be/qCSfOldUnHM

Likan 1975
Návštěvník
Likan 1975

Těch vojáků musí být víc než uváděli média. Vydělil jsem počet vozů počtem lidí a vyšlo mi pouze 1,87 vojáka. Jak je možné, aby z nějaké plechovky mávali dva novodobí okupanti a ještě tu plechovku někdo řídil?
Jinak je to pouze prach sprostá demonstrace síly.

Alkid
Návštěvník
Alkid

Právě měli na (Č)T24 písemnou zprávu, že SSA varují své občany před tetoristickými útoky v Evropě. A vzpomněl jsem si na tento váš příspěvek. Zkontroloval někdo, zda všechny výbušniny co na naše území přivezli, také odvezli? A jestli oficiální počet mužstva nebyl ten co naše území opustí. Počítal je někdo na vstupu i na výstupu?

Holy
Návštěvník
Holy

Hadej a odpovez si sam. Pri podobne demonstraci sily na hranicich Moldavie byli Moldavskymi vlastenci zastaveni. Podle udaju, ktere USraelci poskytli melo prijet 9 kolon celkem 100 vozidel. Jenom v prvni kolone jich meli ty hajzlove 225. Chteli se pres Moldavii dosta do Odessy odtrhnout ji od Ukrajiny pomoci tam vybudovat zakladnu NATO pro lode, kterou jiz 3 roky nazpet planovali na Krymu. Proto Putin Krym zcela spravne zabral. Nasledne by okupovali i Moldavii jmenem prdelozezu z Rumunska. Je to preci NATO a neni dulezite, ktera armada by je obasadila, ze? Kazda takova kolona je smrtelnym nebezpecim nasi narodni suverenite!!!

M.C.
Návštěvník
M.C.

Já bych autorovi článku rád připomněl, že v americká, dříve i britská a sovětská vojska byla na území poražených států rozmístěna na základě dohod mezi Spojenci a došlo k tomu následkem druhé světové války zahájené těmito státy.
Ať se na mě pan vedoucí nezlobí, ale jeho článek vyznívá jako by tam ty vojska přišly bez zavdané příčiny.
S tím souvisí i neúplná státní suverenita Německa a Japonska, jak je to s Itálií nevím.
Akorát jsem někde četl, že dle Postupimských dohod měla okupace trvat 60 let a potom měly být tyto země uvolněny, což se nestalo.

pedros
Návštěvník
pedros

Myslím,že p.vedoucí se nezlobí.Na jisté entity se nedá,nevím…asi…akorát někde…na to se zlobit?Chacha,nu excelentní student speciální školy.